Obsah

Školství

Ve městě se nachází čtyři základní školy a deset mateřských škol.
Střední stupeň vzdělání je zastoupen těmito institucemi: Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun, Obchodní akademie a Střední pedagogická škola, Gymnázium Beroun, Střední zdravotnická škola Beroun, SOŠ a SOU Beroun-Hlinky a Manažerská akademie.

Střední školy a učiliště

střední školy

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun

Gymnázium Joachima Barranda Beroun je střední všeobecně vzdělávací škola se stoletou tradicí zřizovaná Středočeským krajem. Sídlí od roku 2003 v nově zrekonstruované budově v Talichově ulici v Berouně, od roku 2008 využívá ke stravování studentů novou výdejnu obědů. Škola má stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor a dostatečný počet uchazečů o studium.
* Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola Beroun a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola Beroun je státní škola s 90-ti letou tradicí. Je umístěna v centru města Berouna, nedaleko od vlakového i autobusového nádraží. Výuka je zajištěna kvalifikovanými pedagogy a má dobré materiálně technické zajištění. Důraz ve výuce je kladen na jazyky a profilové odborné předměty.
* Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola v Berouně je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je s účinností od 1. 7. 2001 Středočeský kraj. Čím je naše škola skutečně výjimečná? Zaručuje našim studentům jistotu najít práci, naši absolventi jsou velmi žádaní na trhu práce a hlavně jejich práce byla, je a bude smysluplná, úctyhodná a především potřebná nám všem.
* Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště se nachází nedaleko od centra města. Od svého založení roku 1968 až po současnost prošla škola mnohými reorganizacemi. Původní Učňovská škola Beroun-Hlinky vznikla v roce 1968 a v této podobě existovala do roku 1980.
* Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.

Manažerská akademie Beroun, soukromá střední škola

Soukromá Manažerská akademie nabízí dva studijní obory: Veřejnosprávní činnost a Obchodní akademie. Oba obory jsou čtyřleté a zakončené maturitní zkouškou.
*Zřizovatelem školy je Educdoor, občanské sdružení, statut. org.