Obsah

Střední školy 

Střední školy zřizované Středočeským krajem

Střední školy zřizované jinými subjekty

 

Zápisový lístek – zápisový lístek obdrží žák základní školy ve své škole. V ostatních případech (tzn., že uchazeč již není žákem základní školy) vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Pro ORP Beroun odkaz na Středočeský kraj ZDE