Obsah

Školství

Ve městě se nachází čtyři základní školy a deset mateřských škol.
Střední stupeň vzdělání je zastoupen těmito institucemi: Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun, Obchodní akademie a Střední pedagogická škola, Gymnázium Beroun, Střední zdravotnická škola Beroun, SOŠ a SOU Beroun-Hlinky a Manažerská akademie.

Umělecké školy

Základní umělecká škola Václava Talicha Beroun

Studium je určeno pro žáky s jistou mírou talentu a schopností v uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Škola i odborně připravuje k dalšímu specializovanému studiu na konzervatořích a vysokých školách uměleckého směru.
*Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.

Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské Beroun

Ve škole naleznete 9 učeben pro výuku hry na hudební nástroje, učebnu výpočetní techniky, taneční sál, dvě vybavené zkušebny pro hudební skupiny (ozvučení, bicí), učebna pro výtvarku (hrnčířský kruh, keramická pec. V Berouně vyučujeme: hudební obor, taneční obor, výtvarný obor a divadlo.
*Zřizovatelem je Educdoor, občanské sdružení, statut. org. PaedDr. Miluše Lidinská