Obsah

Základní školy

Základní školy zřizované městem Beroun

Základní školy zřizované jinými subjekty

 

Základní umělecké školy

 

Výuka českého jazyka pro cizince:

Pro děti cizinců: Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30/14, 266 01 Beroun (nad rámec běžné výuky nabízí bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. Seznam ostatních škol se stejnou nabídkou jsou k dispozici na stránkách Středočeského kraje).

Pro dospělé: Kurzy českého jazyka pro cizince ZDE