Obsah

Školství

Ve městě se nachází čtyři základní školy a deset mateřských škol.
Střední stupeň vzdělání je zastoupen těmito institucemi: Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun, Obchodní akademie a Střední pedagogická škola, Gymnázium Beroun, Střední zdravotnická škola Beroun, SOŠ a SOU Beroun-Hlinky a Manažerská akademie.

Základní školy

* Zřizovatelem níže uvedených základních škol je město Beroun.

základní školy

Jungmannova základní škola

Jungmannova základní škola v Berouně je škola úplná a poskytuje základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola je zaměřena zejména na výuku jazyků. Rozšířená výuka jazyků probíhá na škole od roku 1988. V posledních letech rovněž klademe větší důraz na výuku informatiky.

2. základní škola a mateřská škola, Beroun

Základní škola v Preislerově ulici je velká městská škola sídlištního typu založená v roce 1961. Svoji činnost zahájila v historických budovách v Berouně, Plzeňská 104. Teprve ve školním roce 1963/1964 začaly být postupně užívány nové budovy, ve kterých škola sídlí doposud. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 400 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina.

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí

Nejstarší zpráva o budově berounské městské školy pochází z počátku 16. století. Původní stará dřevěná budova stála u hřbitova poblíž fary. Její existenci dokládají účty za opravy v purkmistrových registrech z let 1561 – 1563.

Základní škola, Beroun-Závodí

Školu navštěvuje 340 žáků, z nichž více jak polovina dojíždí z přiškolených obcí i odjinud. Výuku zajišťuje dvacetičlenný pedagogický sbor. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd, z čehož 1. až 5.třídy naplňují žáci z Berouna - Závodí, další třídy pak žáci berounští i dojíždějící.