Další krok k jižnímu obchvatu

Další krok k jižnímu obchvatu 1

Rada města schválila zadávací dokumentaci na výběr projektanta další části jižního obchvatu. Konkrétně v části od vlakového nádraží až na Závodí.

Beroun i Středočeský kraj tak oboustranně dodržují podmínky dohody o spolupráci na vybudování jižního obchvatu a usilovně pracují na jeho dokončení. Jižní obchvat významným způsobem uleví dopravě ve městě a odkloní dopravu z centra města.

Rada města schválila zadávací dokumentaci na výběr projektanta k další části tzv. jižního obchvatu, která proběhne na katastrálním území Berouna. Jde o část obchvatu, který povede od parkoviště P+R až k železničnímu mostu přes řeku Berounku, kde také vznikne nové přemostění a obchvat bude navazovat až do Hostímské ulice. Pro urychlení celého procesu povolování se jedná o dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.

Vybudování této části obchvatu je i v zájmu Správy železnic, pro kterou je tento úsek významný, jelikož bude plnit funkci podpůrné komunikace pro plánovanou stavbu tunelu Praha – Beroun, která se má zahájit v roce 2028.

“Postupujeme podle dohody o spolupráci, kterou jsme uzavřeli se Středočeským krajem, potažmo s Krajskou správou údržby silnic (KSÚS). Pracujeme na tom, aby přípravné práce a průběh stavby probíhal hladce a stavba Jižní paralelní komunikace byla dokončena co možná nejdříve,“ uvedl ke stavbě místostarosta Michal Mišina.

Výstavbu jižního obchvatu bude financovat Středočeský kraj, který zároveň vybírá realizační firmu pro každý úsek stavby. V rámci dohody mezi Berounem a Krajskou správou pro údržbu silnic (KSÚS) zajistí město projektovou dokumentaci, vyřídí stavební povolení a majetkově se vypořádá s majiteli pozemků.

S velkou pravděpodobností budou stavební práce navazovat, nebo i probíhat souběžně s dalšími částmi obchvatu. Úsekem C1 (nový most přes Litavku a dál směr K. Dvůr) a úsekem IV. etapy v Králově Dvoře.

Datum vložení: 14. 11. 2023 14:34
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2024 13:12