Ceny města Beroun se udílely posedmé

Již posedmé se v rámci slavnostního večera věnovanému oslavám vzniku ČSR předávaly Ceny města Beroun. Tentokrát se laureáty stali Marie Kopřivová a Jan Rybáček.

Marie Kopřivová získala plaketu za dlouholetou vynikající dokumentační činnost, zachycující život města, při vedení jeho kroniky, Jan Rybáček za jeho trvalé prosazování hodnot svobody člověka a za jeho angažovanost po listopadu 1989 ve správě města. Oběma oceněným na pódiu pogratulovala starostka Soňa Chalupová. Ta se ujala i úvodního slova, ve kterém připomněla význam udílení těchto cen. Slavnostní projev pak přednesl místopředseda Senátu ČR Jiří Oberfalzer.

Ve svém proslovu čerpal především z odkazu T.G. Masaryka.“  Vrátím se k Masarykovi a jeho pojmu: ‚drobná práce‘. Spíše než velikost skutků potřebujeme soustavnost té drobné každodenní práce, která nás posouvá k lepším poměrům, třeba pomalu, ale za to vytrvale. Myslím, že mezi lidmi oceněnými městem dnes i v minulosti jsou právě takoví masarykovští ‚dělníci‘. Jsou, jak hovoří písmo svaté, skutečnou solí země a světlem svět,“ uvedl na adresu oceněných Jiří Oberfalzer.

Datum vložení: 18. 10. 2019 8:17
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2019 8:19