Obsah

Projekt Beroun - bezpečné město

K 1. 6. 2018 byla zahájena realizace projektu Beroun – bezpečné město financovaného z Evropského sociálního fondu (85 %), z příspěvku ze státního rozpočtu (10 %) a z rozpočtu města Beroun (5 %). Cílem projektu je zvýšit bezpečnost obyvatel (Koncepce dopravy a Koncepce veřejného osvětlení) a dále zabezpečit v rámci veřejné správy ochranu osobních údajů. Jednou z klíčových aktivit projektu je vytvoření Koncepce dopravy.

Koncepce dopravy

Dopravní koncepci města Beroun zpracovává na základě veřejné soutěže společnost AF-CITYPLAN s.r.o.

Dokument bude komplexně řešit mobilitu ve městě zahrnující všechny typy přepravy osob. Bude pojat jako souhrnný dokument, který na základě existujících dokumentů provede metaanalýzu stávající dat, analyzuje současný stav a v návrhové části vytvoří plán aktivit směřující k naplnění cíle bezpečné a udržitelné mobilitě ve městě.

O postupu tvorby koncepce budeme veřejnost na této stránce průběžně informovat.

Soubory související s tvorbou Koncepce dopravy jsou k dispozici ZDE. 

Koncepce veřejného osvětlení

Koncepci veřejného osvětlení města Beroun zpracovala na základě veřejné soutěže společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Součástí dokumentu je Základní plán veřejného osvětlení, Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení a Standardy veřejného osvětlení.

Do dokumentu Koncepce veřejného osvětlení v tištěné formě je možno nahlížet na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun. V elektronické podobě je dokument k dispozici na internetových stránkách města - viz níže v přiložených souborech. Vzhledem k rozsahu dat příloh dokumentu je možné nahlížet do příloh též na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun, č. dveří C 221.

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 3 2 - VHD dostupnost - stav Staženo: 339x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C - 6 - Problémy - záměry Staženo: 271x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 1 zatížení - stav Staženo: 225x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 2 1 -Zdroje - cíle Staženo: 524x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 2 2 - Silniční infrastruktura - stav Staženo: 244x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 2 3 Doprava v klidu - stav Staženo: 229x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 3 1 VHD stav Staženo: 317x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 4 - Cyklisté - stav Staženo: 215x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 5 Pěší doprava - stav Staženo: 300x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - D_Dokladová - část Staženo: 238x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část A - průvodní zpráva Staženo: 447x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část B - širší vztahy - stav Staženo: 301x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - A 2 3 - Monitoring - opatření Staženo: 201x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - A_1_Průvodní zpráva Staženo: 565x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - A_2_1_Akční plán Staženo: 198x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - A_2_2_Harmonogram_opatření Staženo: 270x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - B - širší vztahy - návrh Staženo: 288x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 1 Koordinační výkres Staženo: 218x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 2 1 - Silniční infrastruktura - návrh Staženo: 235x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 2 2 Doprava v klidu - návrh Staženo: 226x

Stránka