Obsah

Projekt Beroun - bezpečné město

K 1. 6. 2018 byla zahájena realizace projektu Beroun – bezpečné město financovaného z Evropského sociálního fondu (85 %), z příspěvku ze státního rozpočtu (10 %) a z rozpočtu města Beroun (5 %). Cílem projektu je zvýšit bezpečnost obyvatel (Koncepce dopravy a Koncepce veřejného osvětlení) a dále zabezpečit v rámci veřejné správy ochranu osobních údajů. Jednou z klíčových aktivit projektu je vytvoření Koncepce dopravy.

Koncepce dopravy

Dopravní koncepci města Beroun zpracovává na základě veřejné soutěže společnost AF-CITYPLAN s.r.o.

Dokument bude komplexně řešit mobilitu ve městě zahrnující všechny typy přepravy osob. Bude pojat jako souhrnný dokument, který na základě existujících dokumentů provede metaanalýzu stávající dat, analyzuje současný stav a v návrhové části vytvoří plán aktivit směřující k naplnění cíle bezpečné a udržitelné mobilitě ve městě.

O postupu tvorby koncepce budeme veřejnost na této stránce průběžně informovat.

Soubory související s tvorbou Koncepce dopravy jsou k dispozici ZDE. 

Koncepce veřejného osvětlení

Koncepci veřejného osvětlení města Beroun zpracovala na základě veřejné soutěže společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Součástí dokumentu je Základní plán veřejného osvětlení, Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení a Standardy veřejného osvětlení.

Do dokumentu Koncepce veřejného osvětlení v tištěné formě je možno nahlížet na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun. V elektronické podobě je dokument k dispozici na internetových stránkách města - viz níže v přiložených souborech. Vzhledem k rozsahu dat příloh dokumentu je možné nahlížet do příloh též na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun, č. dveří C 221.

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 3 2 - VHD dostupnost - stav Staženo: 412x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C - 6 - Problémy - záměry Staženo: 303x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 1 zatížení - stav Staženo: 264x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 2 1 -Zdroje - cíle Staženo: 597x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 2 2 - Silniční infrastruktura - stav Staženo: 280x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 2 3 Doprava v klidu - stav Staženo: 261x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 3 1 VHD stav Staženo: 362x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 4 - Cyklisté - stav Staženo: 252x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - C 5 Pěší doprava - stav Staženo: 350x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část - D_Dokladová - část Staženo: 279x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část A - průvodní zpráva Staženo: 487x

Finální Koncepce dopravy - Analytická část B - širší vztahy - stav Staženo: 340x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - A 2 3 - Monitoring - opatření Staženo: 224x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - A_1_Průvodní zpráva Staženo: 613x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - A_2_1_Akční plán Staženo: 228x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - A_2_2_Harmonogram_opatření Staženo: 310x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - B - širší vztahy - návrh Staženo: 329x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 1 Koordinační výkres Staženo: 258x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 2 1 - Silniční infrastruktura - návrh Staženo: 266x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 2 2 Doprava v klidu - návrh Staženo: 261x

Stránka