Obsah

Projekt Beroun - bezpečné město

K 1. 6. 2018 byla zahájena realizace projektu Beroun – bezpečné město financovaného z Evropského sociálního fondu (85 %), z příspěvku ze státního rozpočtu (10 %) a z rozpočtu města Beroun (5 %). Cílem projektu je zvýšit bezpečnost obyvatel (Koncepce dopravy a Koncepce veřejného osvětlení) a dále zabezpečit v rámci veřejné správy ochranu osobních údajů. Jednou z klíčových aktivit projektu je vytvoření Koncepce dopravy.

Koncepce dopravy

Dopravní koncepci města Beroun zpracovává na základě veřejné soutěže společnost AF-CITYPLAN s.r.o.

Dokument bude komplexně řešit mobilitu ve městě zahrnující všechny typy přepravy osob. Bude pojat jako souhrnný dokument, který na základě existujících dokumentů provede metaanalýzu stávající dat, analyzuje současný stav a v návrhové části vytvoří plán aktivit směřující k naplnění cíle bezpečné a udržitelné mobilitě ve městě.

O postupu tvorby koncepce budeme veřejnost na této stránce průběžně informovat.

Soubory související s tvorbou Koncepce dopravy jsou k dispozici ZDE. 

Koncepce veřejného osvětlení

Koncepci veřejného osvětlení města Beroun zpracovala na základě veřejné soutěže společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Součástí dokumentu je Základní plán veřejného osvětlení, Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení a Standardy veřejného osvětlení.

Do dokumentu Koncepce veřejného osvětlení v tištěné formě je možno nahlížet na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun. V elektronické podobě je dokument k dispozici na internetových stránkách města - viz níže v přiložených souborech. Vzhledem k rozsahu dat příloh dokumentu je možné nahlížet do příloh též na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun, č. dveří C 221.

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 2 3 - Zatížení silniční sítě 2040 Staženo: 168x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 3 1 VHD_návrh Staženo: 268x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 3 2 VHD - dostupnost - návrh Staženo: 203x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 3 3 - VHD midibusy - návrh Staženo: 176x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C 5 - Pěší doprava - návrh Staženo: 181x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C_4_1_Cyklistická doprava - návrh Staženo: 203x

Finální Koncepce dopravy - Návrhová část - C_4_2_Druhy parkov - kol - elektrokol Staženo: 274x

Finální koncepce dopravy - Návrhová část - D Dokladová část Staženo: 186x

KVO Beroun - A Staženo: 253x

KVO Beroun - B Staženo: 814x

KVO Beroun - C Staženo: 1,457x

Pozvánka na veřejné představení koncepce dopravy Staženo: 141x

Prezentace dílčích výstupů analytické části Koncepce dopravy Staženo: 390x

Prezentace dílčích výstupů návrhové části - listopad 2019 Staženo: 154x

Prezentace dílčích výstupů návrhové části Koncepce dopravy Staženo: 361x

Prezentace dílčích výstupů návrhové části koncepce dopravy- prosinec 2019 Staženo: 261x

Prezentace Koncepce dopravy - plán a harmonogram prací Staženo: 523x

Prezentace Koncepce dopravy – dílčí výstupy – analytická část – květen 2019 Staženo: 734x

Veřejné představení Koncepce dopravy - 26. 2. 2020 - prezentace Staženo: 306x

Stránka