Obsah

Cyklotrasy v okolí

Tetínská trasa

Po silnici vzhůru přes Tetín (s možnou odbočkou a návštěvou Koněpruských jeskyň), v Kornutetin před rybníkem doleva po zpevněné cestě, s krásným výhledem na hrad Karlštejn, dolů do Krupné, přes koleje a podél nádraží na most přes řeku, za ním doleva po silnici do Srbska, odtud pěšinou podle řeky po žluté zn. a v osadě Kozel doprava zpevněnou cestou proti proudu Loděnického potoka do Hostíma a po silnici do Svatého Jana. Vlevo za posledním domem strmou lesní cestou vzhůru na Vráž. Po výjezdu z lesa doleva po asfaltové cestě na Záhrabskou stále po žluté zn. k památnému dubu. Od něj po červené zn. lesní cestou dolů okolo nemocnice a přes železniční most zpět do centra.


Karlštejnská trasa 

levý břeh Berounky před SrbskemPo silnici na Karlštejn, za dálničním mostem doprava po asfaltové a od čističky po zpevněné cestě pod strmými skalami podél řeky až do osady Kozel. Vlevo po žluté zn. zpevněnou cestou proti proudu Loděnického potoka do Hostíma a po silnici do Loděnice. Mezi prvními domky doprava a okolo vápenky vzhůru po silnici přes Bubovice, okolo atraktivního lomu Velká Amerika a přes Mořinu druhou silnicí doprava k hradu Karlštejn. Pod hradem vpravo pod Dračí skálu a po červené značce doleva zpevněnou cestou prudce nahoru k Dubu sedmi bratří a u Královy studny vlevo sjezdem mezi poli k Srbsku. V obci velmi prudký sjezd asfaltovou silnicí. Na hlavní silnici po žluté zn,. doleva a na návsi doprava pěšinou podle řeky přes osadu Kozel zpět do Berouna.
POZOR: Přes obec Karlštejn je zákaz jízdy na kolech, a to od 9:00 do 17:00 hodin, v sezóně pak od 9:00 do 19:00 hodin. Jde o úsek v délce cca 1 km, cyklisté jsou upozorněni značkou.


Chrustenická trasa

HostimVýjezd z Berouna dlouhým stoupáním po silnici na Kladno a po modré zn. lesní cestou doprava přes Lhotku a pozvolným sjezdem do Chrustenic. Po silnici doprava a podél potoka po modré značce okolo areálu továrny na náměstí v Loděnici. Doprava silnicí na Beroun. Na konci obce vlevo pod dálnicí po silnici do Hostíma. Za obcí směrem na Srbsko doprava dolů po žluté zn. lesní cestou podél potoka do osady Kozel. Doprava podél řeky do Berouna.


Nenačovická trasa

ChyňavaPo červené zn. ulicí Na hrázi a silnicí ve směru na Nižbor. Za obcí vpravo přes koleje a lesní cestou prudké stoupání do Železné. Polní cestou do Chyňavy. V obci vlevo a u hájovny doprava stále po červené zn. Za křižovatkou po modré zn. lesem a pak zpevněnou cestou sjezd k potoku. Prudké stoupání do obce a odtud po červené zn. sjezd do údolí a podél potoka po loukách okolo chat, pak lesní pěšinou a zpevněnou cestou na silnici u Kalousova mlýna. Po ní do Nenačovic a dále viz trasa Chrustenická.


Nižborská trasa

obec NižborK hájovně v Chyňavě shodné s trasou Nenačovickou. Odtud po modré zn. lesní pěšinou dolů, podél potoka (bývá tu kluzko) opustíme modrou zn. doleva a za viaduktem doprava po silnici do Nižbora, vlevo po mostu přes Berounku a rovně údolím mezi domky nejprve po žluté zn. táhlé stoupání podél potoka. Po polní cestě vzhůru doleva a mezi poli se napojit těsně u silnice na asfaltovou cestu. Po ní doleva a přes Lísek po červené zn. lesní pěšinou okolo rozhledny na Dědu. Po hřebeni prudký sjezd okolo kapličky do Berouna.


Hudlická trasa

obec HudlicePod dálnicí u budovy policie k Litavce. Doprava po silnici a po 200 m vlevo přes lávku. Za ní pěšinou doprava podél Litavky a pak betonovým chodníkem podél cementárny do Králova Dvora. Okolo železáren a nádraží za mostem doleva a po asflatové cestě po břehu k mostu. Za ním vpravo po silnici a přes Litavku k dálničnímu odpočívadlu. Na něm vlevo za svodidly polní cestou na starou silnici a poté vlevo polní cestou do Zdic a po silnici na Hředle (s možným pokračováním na hrady Žebrák a Točník). Jinak po červené zn. vpravo prudce vzhůru lesní cestou s napojením na cyklotrasu 0055, po ní vpravo, po silnici před Svatou vlevo a po 500 m doprava na Hudlice, kde se napojíme na červenou zn. do Berouna viz trasa Nižborská.


Zdická trasalom Kosov

Vzhůru po zelené zn. silnicí na Koněprusy. Na Jarově vpravo a poté stále vzhůru polní cestou podél lomu Kosov. Ve sjezdu přechod na lesní cestu až příkrou pěšinou k vodní nádrži. Okolo ní vlevo a dál po silnici do kopce na Slavíky. Odtud sjezd do Zdic a zpět do Berouna proti směru trasy Hudlické.
 


Skryjská trasa

0,0 km - Skryje: kostel, muzeum,význ. strom, přírodní pam.
3,5 km - Týřovice:přír. pam., lid.arch.
8,0 km - U Rozvědčíka:restaurace
9,5 km - Nezabudice: přívoz
14,0 km - Roztoky:restaurace,nádraží
20,5 km - Karlova Ves,význ. strom
24,5 km - Broumy
28,0 km - Bušohrad
35,5 km - Skryje


Nižborská trasa

0,0 km - Nižbor: kostel, nádraží, zámek, přír. pam.
4,0 km - Žloukovice: nádraží
10,5 km - Leontýnský zámek: zámek
16,0 km - Krušná hora: bývalý důl
18,5 km - Hudlice: muzeum, kostel, přír. pam.
25,0 km - Stradonice: kaple, přír. pam.
26,5 km - Nižbor: nádraží
 


Zásady pohybu pro cykloturisty v CHKO Český kras

► Neopouštějte cyklostezky a stezky se zpevněným povrchem.

► Nezapomeňte, že po dešti jsou cesty rozmoklé a kluzké, nelze je tedy projíždět, kola je nutno vést.

► V rezervacích, v místech, kde vede cesta lesem, je nutné vždy z kola sesednout, aby nedošlo k poničení kořenového systému nebo stezky jako takové.

► Některé úseky jsou pro kola nesjízdné a nevhodné a také jejich sjížděním dochází k poničení úprav stezky - zejména v úseku Kubrychtova bouda - Doutnáč (Bubovické vodopády) a okruh okolo Svatého Jana pod Skalou - Ekomuzeum Sv. Jan, Kodská rokle nebo Vráž - Sedlec.

► Vzhledem k víkendovému provozu je nutno vždy jet po stezkách ohleduplně, protože se na nich nachází větší množství pěších turistů a někdy i automobily (ve vymezených úsecích).

► Je zakázáno jezdit v terénu a mimo lesní komunikace nebo značené turistické stezky.

► V případě připomínek stráže přírody nebo pracovníků Správy CHKO Českého krasu jsou cyklisté povinni uposlechnout a pohybovat se mimo jiné i podle značení terénní služby CHKO (specifické značky).