Obsah

4 Městské hradby

Adresa

Hradební
266 01 Beroun

GPS: 49° 57′ 45.372″N  14° 4′ 29.245″E

zobrazit v mapě
Berounské hradby jsou výjimečnou památkou středověké fortifikace v Čechách. Byly vybudovány za vlády Václava II. Obtáčely město o celkové délce 1170 metrů. Výška hradeb se pohybovala od 9 metrů na severní a severozápadní straně města až po 6,5 metru na březích Berounky a Litavky. Šířka zdi byla 2 metry u paty a 1 metr u koruny.

Ukončena byla ochozem a zídkou s cimbuřím. Hradbu posilovalo 37 hranolových do města otevřených bašt. Do dnešních dnů se jich dochovalo 20. Opevnění bylo vybudováno z pískovcového a křemencového kamene vázaného vápennou maltou. Zeď prolamovaly dvě věžové brány a dvě branky (fortny). Obranný systém doplňovala 90 cm vysoká parkánová zeď a vodní příkop. Jeho hloubka dosahovala až 8 metrů a šířka od 11 metrů na východě až po 17 metrů na jihozápadě. První zatěžkávací zkoušku zažilo berounské opevnění až po stu letech, v dubnu 1421, kdy město obléhal Jan Žižka. V 16. století, na základě většího využívání palných zbraní, došlo k modernizaci městského opevnění. Byly přestavovány bašty a v hradební zdi byly budovány střílny pro střelce z ručnic. V pozdějších staletích byly berounské hradby ušetřeny dodatečných zásahů a výraznějších změn, a to díky domovní zástavbě přiléhající k hradební zdi. Rekonstrukce a konzervace hradeb byla postupně provedena v 90. letech 20. století.