6 U Černého orla

Husovo náměstí čp. 79
Měšťanský dům, od středověku nazývaný U Černého orla podle hostince. Zde bývaly ubytovávány významné osobnosti, například královský podkomoří, když obnovoval městskou radu. Ve 2. polovině 16. století byl dům přestavěn. V roce 1935 byl upravován, zároveň byla v přízemí snesena původní klenba. V patře se dochovaly zbytky renesančních stropů.