3 Pražská brána

Pražská brána nebo také Dolní brána zesilovala obranný systém města na východní straně a je prakticky kopií protější Plzeňské brány. Do ní ústila zemská cesta od Prahy, která před bránou překračovala most přes řeku Berounku. Po roce 1842 byla tato komunikace přeložena za hradby na severní straně města.