Naučné stezky v okolí

 

značení naučných stezekNaučné stezky v CHKO Český kras

kaňon Berounky před SrbskemNS Berounka (vodácká)

Trasa: 1. informační panel je umístěn u obce Zvíkovec, na pravém břehu Berounky a končí u obce Hlásná Třebaň.

Délka: cca 60 km

Jedinečná vodácká naučná stezka Berounka prochází územím CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras. Její trasu tvoří řeka Berounka. Naučná stezka má 13 zastávek s naučnými panely, z nichž se návštěvník dozví přírodní a historické zajímavosti.


NS Karlštejn

Trasa: výchozí místo Propadlé vodySrbsko, Karlštejn - společná trasa, Kubrychtova bouda - Bubovické vodopády - Propadlé vody - Svatý Jan pod Skalou - Hostim - údolí Kačáku - Berounka - Srbsko
Délka: 10,3 km (hlavní okruh ze Srbska); 4 km (příchozí cesta z Karlštejna k napojení na hlavní okruh)

Naučná stezka Karlštejn protíná Národní přírodní rezervaci Karlštejn. Stezka má dvě výchozí místa. Hlavní okruh začíná v Srbsku (od lávky přes Berounku) a druhý vede z Karlštejna (od mostu přes Berounku, pod Budňanskou skálou). Konec stezky je v Srbsku. Na každém začátku trasy najdete úvodní tabuli, která všeobecně informuje o Českém krasu. Na stezce výchozí se Srbska vás čeká postupně 12 zastávek s informačními tabulemi, označenými velkými písmeny A - L. Příchozí cestu od Karlštejna lemuje 5 takovýchto tabulí,
označených malými písmeny a - e. Jednotlivé zastávky seznamují návštěvníky s geologickými, botanickými i zoologickými zajímavostmi na tomto území. Stezka je středně náročná s několika prudkými výstupy i sestupy. Cesty jsou většinou lesní, úsekově trasa vede po zpevněných vozových cestách či silnici. V soutěsce Bubovických vodopádů stezka musíte překonat skalní stupně s dřevěným zábradlím a úzké římsy nad potokem. Celou trasu lze absolvovat volným tempem za necelých 6 hodin, ale stezku lze procházet i po částech. Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, místy vede souběžně s turisticky značenými cestami.


NS Koukolova hora - Kotýzosada Slavíky

Trasa: Slavíky - Koukolova Hora - Havlíčkův Mlýn - Aksamitová brána - Kotýz (+ vrch Zlatý kůň u Koněprus)
Délka: 4 km

Stezka začíná v osadě Slavíky, poté vystupuje na vrchol Koukolovy hory, a po sestupu z hory a přesunu do osady Havlíčkův Mlýn stoupá příkrým srázem kolem skalního útvaru Aksamitová brána na temeno Kotýzu, kde končí. Na její trase narazíte postupně na 9 informačních tabulí. Z temena Kotýzu je možno pokračovat k vrchu Zlatý kůň s Koněpruskými jeskyněmi (viz naučná stezka Zlatý kůň).
Stezka nemá vlastní značení, ze Slavíků vede po zelené značce a z Koukolovy hory až k závěru stezky po žluté. Během cesty vás postupně čeká devět informačních tabulí spolu s úvodní. Na té je mimo základních informací o zajímavostech území i schematický plánek cesty. Stezka vede většinou po kvalitních cestách a pěšinách nebo po silnici. Výstup na Kotýz může být v jiném než suchém období velmi obtížný, ne-li nemožný. Dejte pozor na to, že v některých místech se trasa přibližuje k okrajům skalních stěn nebo propadlinám (vrchol Koukolovy hory kolem kaple, Jelínkův most na Kotýzu atd.).


NS Svatojánský Svatý Jan pod Skalouokruh

Trasa: Svatý Jan pod Skalou - Skála - Solvayovy lomy (lom Paraple) - Propadlé vody - Svatý Jan pod Skalou
Délka: 4 km

Jedna z nejkrásnějších tras procházející CHKO Český kras a Národní přírodní rezervací Karlštejn. Spojuje obec Svatý Jan pod Skalou, skalní vyhlídku do údolí potoka Kačáku, skanzen těžby a zpracování vápence Solvayovy lomy v lomu Paraple, nádherné listnaté lesy a hluboce zařízlé údolí Propadlých vod. Co krok, to nádherné scenerie, kvůli nimž se sem budete chtít znovu vracet.
Trasu zahajuje ve Svatém Janu pod Skalou úvodní informační tabule a postupně ji lemuje dalších deset. Stezka začíná i končí u parkoviště před kostelem. Je sice kratší, ale fyzicky o něco náročnější – je třeba vystoupat na Skálu a tamní vyhlídku. Střední část trasy je méně náročná. V závěru stezka opět prudce klesá do Svatého Jana. Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Vede po lesních cestách a pěšinách, výstup na Skálu je usnadněn stupni. Sestup údolím Propadlých vod je příkrý a místy i kluzký – v sušším období ale není problém. 


NS Zlatý kůňjižní strana návrší Zlatý kůň

Trasa: Koněpruské jeskyně - vrchol Zlatého koně - Houbův lom - lom na Kobyle - Koněpruské jeskyně (parkoviště)
Délka: 3,5 km

Stezka začíná i končí u Koněpruských jeskyň a je zajímavým doplněním jejich návštěvy. Seznamuje s geologickou minulostí okolního území, starými vápencovými lomy a jejich revitalizací, zdejšími paleontologickými nalezišti (zkameněliny), a s květenou a faunou CHKO Český kras, konkrétně s Národní přírodní památkou Zlatý kůň (vrch, v jehož nitru jsou Koněpruské jeskyně) a Přírodní rezervací Kobyla (bývalý lom asi 1 km od Zlatého koně). Trasa stezky rovněž prochází Houbovým lomem, z něhož byly Koněpruské jeskyně v roce 1950 objeveny.
Trasa stezky je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel ne vždy dostatečně. Vede kamenitými nebo vozovými cestami a pěšinami. Místy je třeba při sestupu dávat pozor, rovněž je nebezpečné přibližovat se k okrajům lomových stěn. Na stezce vás čeká 11 zastávek s informačními tabulemi. Stezku lze zkrátit, tzn. již od zastávky 7 vystoupat spojovací cestou k parkovišti pod jeskyněmi. Přesto doporučujeme projít si trasu celou – stezka není dlouhá ani náročná a návštěva nedalekého lomu Na Kobyle za to stojí.


Náprstkova stezkarozcestník u dubu Na Herinkách

nejstarší značená turistická cesta

Cesta je pojmenována podle zakladatele Klubu českých turistů, cestovateli Vojtovi Náprstkovi. Červeně značená trasa začíná na náměstí v Berouně a pokračuje přes kopec Herinky, kde stával památný dub. V roce 1974 ale odumřel, a tak dnes na jeho místě můžeme vidět jen pařez. V jeho sousedství však už roste dub nový. Cesta dále pokračuje do Svatého Jana pod Skalou. Tady kdysi žil poustevník Ivan, po kterém je dodnes pojmenován zdejší léčivý pramen. Najdete ho vpravo od vchodu do kostela Narození sv. Jana Křtitele. Lesní strání vystoupáte k rozestí Propadlé vody a dále na Boubovou. Odtud dojdete k Bubovickému potoku a budete pokračovat podél něj až k Bubovickým vodopádům. Část vody z potoka se však ztrácí v podzemí. Stezka nás dále zavede k dubu Sedmi bratří, který má obvod kmene 5 metrů. Dále se cesta stáčí ke hradu Karlštejn. Odtud budete pokračovat přes vesnici Mořinku, Karlickým údolím ke Kulové hoře, kde začíná přírodní rezervace Staňkovky, až dojdete do Radotína a zde turistická stezka končí. Avšak zcela nejkrásnější část cesty je mezi Svatým Janem pod Skalou a Karlštejnem.


 

značení naučných stezekNaučné stezky v CHKO Křivoklát

 

Školní naučná stezka KřivoklátŠkolní NS Křivoklát

Trasa: začátek u Základní školy v Křivoklátě - konec na konci lesa nad Křivoklátem
Délka: 0,9 km

Stezka je jednosměrná, takže se návštěvník opět vrátí zpět k základní škole odkud vyšel. Trasa obsahuje 25 informačních panelů, na kterých se dozvíte vše o charakteristických zástupcích fauny a flory na území CHKO Křivoklátsko. Ke stezce je vydán průvodce s fotografiemi a kresbami, který je k dostání v Informačním centru Křivoklát.


vyhlídka do údolí BerounkyNS Přírodní rezervace Brdatka

Trasa: červená turistická zn. z Křivoklátu směr Klíčavská přehrada - konec na zelené turist. značce před Zbečnem
Délka: 3,3 km

Naučná stezka byla vybudována pro všechny přátele přirody, kteří přicházejí do tohoto kraje nejen za odpočinkem, ale také za ponaučením. Bude-li návštěvník pozorný, může vidět vše, o čem se zmiňují jednotlivé informační panely po celé trase naučné stezky. Trasa je vedena po značené turistické stezce (Křivoklát - Lány). Po 800 m vstupuje návštěvník do Přírodní rezervace Brdatka, kterou opouští po dalších 900 m. Zde se napojuje na zelené značení a pokračuje přes lesní louku Fořmanská seč, údolím potoka Štíhlice do Zbečna. Naučná stezka obsahuje 16 informačních panelů. Na trase je vyhlídka do údolí řeky Berounky a na Přírodní rezervaci Stříbrný luh. Doba potřebná k projití naučné stezky je asi 2 hodiny.


Putování krajem Oty Pavla

přívoz v Luhu pod BranovemSvé poznání začneme v obci Křivoklát u informačního centra a pak se vydáme po žluté turistické značce do Roztok. Tam přejdeme most a dáme se doprava, kolem fotbalového hřiště až k místu, kde začíná Přírodní rezervace U Eremita, jejímž vlastníkem jsou Lesy ČR, s.p.. Tato přírodní rezervace je ukázkou přírodě blízkého porostu s velkou pestrostí druhů rostlin a živočichů. Zachovalost lesního společenstva dokazuje bohatý výskyt chráněného tisu červeného, kterého je na území rezervace evidováno přes 1000 jedinců ve všech věkových stupních.
Po projití přírodní rezervace se vydáme směrem do obce Branov, kde se nachází pamětní síň Oty Pavla, dále pak sejdeme do Luhu pod Branovem, kde je muzeum Oty Pavla. Náhle stojíte u přívozu, kde strejda Prošek převážel návštěvníky tohoto malebného koutu Křivoklátska a kde O. Pavel jako malý kluk trávil nejkrásnější chvíle svého dětství. Přívoz funguje dodnes, a tak se necháme i my převézt na druhý břeh, abychom mohli dále pokračovat po levém břehu Berounky proti proudu k legendární restauraci U Rozvědčíka, dále k magické Přírodní rezervaci Čertova skála. Zde se napojíme na červenou turistickou značku a vrátíme se přes Křiniště - Nezabudice a Přírodní rezervaci Nezabudické skály zpět do Roztok.