Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Beroun
rozšířené vyhledávání

Při úniku nebezpečné látky


Při úniku nebezpečné látky

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

První středu v měsící probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

 Kontakty:
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun. tel.: 950 841 011, 950 841 541 nebo 950 841 545 (oddělení ochrany obyvatelstva)
- Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí, tel.: 311 654 270, 311 654 272, 311 654 274 nebo úsek krizového řízení a ochrany obyvatelstva, tel. a fax: 311 630 211 nebo mobil: 724 280 704

více informací

​​

KE STAŽENÍ…

 

Mobilní rozhlas

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.