Ing Martina Jedličková

Rolle in der Organisationsstruktur

zemědělský půdní fond - Odbor životního prostředí, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum (Stock: I., Türnummer: C210)
zemědělský půdní fond - Úsek ochrany přírody, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum (Stock: I., Türnummer: C210)

Kontakte

Visitenkarte herunterladen (vCard)