Obsah

Seznam osob a kontaktní spojení

Město Beroun

Pracoviště Městského úřadu Beroun

Husovo náměstí 68
vedení města, tajemník, městská policie

agendy: podatelna, pokladna, místní poplatky, matrika, evidence obyvatel, Czech POINT, rybářské lístky
vedení města, tajemník, městská policie

odbory: kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor výstavby, odbor školství a volnočasových aktivit, odbor životního prostředí, odbor majetku a investic, odbor hospodářské správy, odbor správní, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pod Kaplankou 21
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Politických vězňů 20
živnostenský úřad, odbor dopravy, krizové řízení a civilní ochrana, oddělení přestupků a správních deliktů

Tyršova 1635
občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů, parkovací karty
 

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN: 

Všechny odbory vyjma vyjmenovaných pracovišť níže: 

PO+ST 8:00 - 17:00

ÚT+ČT 8:00 - 14:00

 

Pokladna + CZECHPOINT

PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:30

ÚT + ČT 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

 

Pracoviště v budově Policie ČR, Tyršova 1635  (dopravně správní agendy odboru dopravy)

PO a ST 8:00 – 16:30, ÚT a ČT 8:00 – 13:30

 

Při návštěvě úřadu je potřeba dodržovat všechna hygienická opatření včetně nošení roušek a zachovávání dvoumetrových rozestupů.

U vchodu na jednotlivá pracoviště městského úřadu je k dispozici dezinfekce, žádáme proto občany, aby si před vstupem vydezinfikovali ruce.

Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na konkrétního úředníka, volejte na tel. 311 654 111 nebo piště na e-mail: podatelna1@muberoun.cz.

Děkujeme za pochopení!

Termín návštěvy pro vyřízení občanského a řidičské průkazu i dalších dopravně správních agend si můžete rezervovat ZDE

 

Zobrazení podle abecedy

OsobaRole v org. struktuřeKontaktní spojení
Ciroková Jitka, RNDr.Odbor životního prostředí - vedoucí odboru

Telefon: +420 311 654 270

E-mail: zp4@muberoun.cz

Čepelová MiroslavaOdbor výstavby - referentka územního řízení a stavebního řádu

Telefon: +420 311 654 254

E-mail: vyst7@muberoun.cz

Černá RomanaOdbor finanční - referent loterií
Úsek rozpočtu a účetnictví - referent loterií

Telefon: +420 311 654 167

E-mail: po@muberoun.cz

Černý Hynek, Ing.Mgr.kpt.Komise dopravy - člen komise
Komise pro územní plán - člen komise
Černý MilanKomise pro územní plán - člen komise
Červenka Albert, Ing.Odbor dopravy a správních agend - vedoucí odboru

Telefon: +420 311 654 330

E-mail: doprava@muberoun.cz

Červenková PavlaKomise bytová - předsedkyně komise
Červinková Ludmila, Ing.Odbor životního prostředí - voda, studny
Úsek ochrany vod, ovzduší a odpadů - voda, studny

Telefon: +420 311 654 272

E-mail: voda@muberoun.cz

Chalupecký JakubOdbor hospodářské správy - operátor informačních a komunikačních technologií
Oddělení informatiky - operátor informačních a komunikačních technologií

Telefon: +420 311 654 142

E-mail: be7@muberoun.cz

Chalupecký Jiří, Ing.Městský úřad - tajemník
Bezpečnostní rada - člen
Povodňová komise - 2. místopředseda Povodňové komise města Beroun

Telefon: +420 311 654 114

E-mail: tajemnik@muberoun.cz

Stránka