Obsah

Pravidla a zásady

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 192x

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 313x

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 230x

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 224x

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 242x

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 292x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 358x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 167x

Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Staženo: 346x

Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných životních událostech Staženo: 49x

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 461x

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 179x

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 487x

Program antigraffiti 2018 Staženo: 253x

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 206x

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 199x

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 235x

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 317x

Stránka

  • 1