Obsah

Pravidla a zásady

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Beroun na veřejnou zeleň Staženo: 204x | 02.06.2021

Pravidla pro poskytování informací (od 15. 1. 2021) Staženo: 208x | 19.01.2021

Provozní řád tržiště Staženo: 788x | 16.09.2020

Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných životních událostech Staženo: 602x | 03.12.2019

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 844x | 12.03.2019

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 432x | 02.11.2018

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 505x | 02.11.2018

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 486x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 581x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 412x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 Staženo: 694x | 25.07.2018

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 521x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 770x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 444x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 467x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 639x | 24.05.2018

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 1,232x | 27.10.2017

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 718x | 27.10.2017

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 793x | 02.11.2018

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 894x | 27.10.2017

Stránka