Obsah

Pravidla a zásady

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 174x

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 287x

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 213x

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 203x

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 222x

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 257x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 343x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 148x

Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Staženo: 328x

Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných životních událostech Staženo: 23x

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 436x

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 149x

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 451x

Program antigraffiti 2018 Staženo: 232x

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 187x

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 183x

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 214x

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 293x

Stránka

  • 1