Obsah

Pravidla a zásady

Provozní řád tržiště Staženo: 8x | 16.09.2020

Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných životních událostech Staženo: 153x | 03.12.2019

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 268x | 12.03.2019

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 237x | 02.11.2018

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 233x | 02.11.2018

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 262x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 289x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 248x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 Staženo: 317x | 25.07.2018

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 272x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 337x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 266x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 277x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 359x | 24.05.2018

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 565x | 27.10.2017

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 370x | 27.10.2017

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 430x | 02.11.2018

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 548x | 27.10.2017

Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Staženo: 391x | 27.10.2017

Stránka

  • 1