Obsah

Pravidla a zásady

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Beroun na veřejnou zeleň Staženo: 108x | 02.06.2021

Pravidla pro poskytování informací (od 15. 1. 2021) Staženo: 126x | 19.01.2021

Provozní řád tržiště Staženo: 473x | 16.09.2020

Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných životních událostech Staženo: 458x | 03.12.2019

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 703x | 12.03.2019

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 362x | 02.11.2018

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 431x | 02.11.2018

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 419x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 504x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 360x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 Staženo: 572x | 25.07.2018

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 466x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 657x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 387x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 411x | 24.05.2018

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 557x | 24.05.2018

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 981x | 27.10.2017

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 631x | 27.10.2017

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 674x | 02.11.2018

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 802x | 27.10.2017

Stránka