Obsah

Pravidla a zásady

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Beroun na veřejnou zeleň Staženo: 234x | 02.06.2021

Pravidla pro poskytování informací (od 15. 1. 2021) Staženo: 229x | 19.01.2021

Provozní řád tržiště Staženo: 905x | 16.09.2020

Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných životních událostech Staženo: 663x | 03.12.2019

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 932x | 12.03.2019

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 449x | 02.11.2018

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 538x | 02.11.2018

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 516x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 599x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 429x | 25.07.2018

Program antigraffiti 2018 Staženo: 737x | 25.07.2018

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 561x | 03.02.2023

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 840x | 03.02.2023

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 485x | 03.02.2023

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 521x | 03.02.2023

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 709x | 03.02.2023

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 1,367x | 27.10.2017

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 755x | 27.10.2017

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 850x | 02.11.2018

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 935x | 27.10.2017

Stránka