Obsah

Pravidla a zásady

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 79x

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 183x

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 129x

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 116x

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 137x

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 149x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 234x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 58x

Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Staženo: 227x

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 295x

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 14x

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 322x

Program antigraffiti 2018 Staženo: 114x

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 95x

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 92x

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 114x

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 203x

Stránka

  • 1