Obsah

Pravidla a zásady

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 214x

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 339x

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 247x

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 249x

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 257x

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 318x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 401x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 199x

Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Staženo: 369x

Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných životních událostech Staženo: 109x

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 505x

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 224x

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 523x

Program antigraffiti 2018 Staženo: 278x

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 225x

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 220x

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 258x

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 338x

Stránka

  • 1