Obsah

Pravidla a zásady

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 137x

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 243x

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 181x

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 165x

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 187x

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 208x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 298x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 107x

Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Staženo: 287x

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 367x

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 84x

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 393x

Program antigraffiti 2018 Staženo: 180x

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 152x

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 142x

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 175x

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 259x

Stránka

  • 1