Obsah

Pravidla a zásady

Dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 157x

Dotace MPZ - Pravidla pro dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 265x

Dotace MPZ - Veřejnoprávní smlouva Program regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 199x

Dotace MPZ - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 185x

Dotace MPZ - Žádost o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun Staženo: 206x

Dotace MPZ - Žádost o převod finančních prostředků Staženo: 234x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun Staženo: 323x

Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města Beroun - úplné znění Staženo: 131x

Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Staženo: 309x

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Staženo: 393x

Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa Staženo: 112x

Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun Staženo: 417x

Program antigraffiti 2018 Staženo: 202x

Program antigraffiti 2018 - přihláška do programu Staženo: 170x

Program antigraffiti 2018 - smlouva o účasti v programu Staženo: 163x

Program antigraffiti 2018 - vymezení MPZ Staženo: 194x

Zásady pro udělování čestných poct města Beroun Staženo: 278x

Stránka

  • 1