Cyklistický generel

Byl zpracován společností DHV CR v říjnu 2007 jako dokument navazující na dopravní generel a detailně zaměřený především na oblast cyklistické dopravy. Cílem generelu bylo navrhnout odvážnou, ale přesto realizovatelnou koncepci rozvoje městské cyklistické sítě, která promění královské město Beroun z místa, kde cyklistika nemá na růžích ustláno, v moderní a dynamické centrum, kde je cyklistika chápána jako rovnocenný způsob každodenní i rekreační přepravy obyvatel a návštěvníků. Přestože taková cesta nebude ekonomicky, politicky a technicky snadná ani krátkodobá, je zpracovatelský tým cyklistického generelu přesvědčen, že Beroun má všechny základní předpoklady k postupné proměně v město přívětivé pro své cyklisty i vyhledávané turistické centrum na křižovatce cyklistických cest.

Celý dokument najdete v příloze. Obrazová dokumentace je vzhledem k velkému objemu dat k nahlédnutí na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun, Husovo náměstí 68, budova C - 1. patro, č.dv. C 221.

Soubory ke stažení