Obsah

Územní plánování

CHYŇAVA

  • Územní plán obce Chyňava byl schválen dne 23. 2. 2004
  • Změna č. 1 územního plánu obce Chyňava nabyla účinnosti dne 9. 6. 2017.
  • Zveřejněn je aktuální stav územního plánu obce - úplné znění po změně č. 1.
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu obce lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.

Stránka

  • 1