Obsah

Územní plánování

KRÁLŮV DVŮR

  • Územní plán obce Králův Dvůr byl schválen v 12.10.2006.
  • Změna č. 1 územního plánu obce Králův Dvůr nabyla účinnosti 23.10.2010
  • Změna č. 2 územního plánu obce Králův Dvůr nabyla účinnosti 23.10.2010
  • Změna č.  3 územního  plánu   obce  Králův Dvůr nabyla účinnosti  13.11.2014
  • Regulační plán – Levínský vrch nabyl účinnosti 31.7.2013
  • Soubor změn č. 4 územního plánu města Králův Dvůr nabyl účinnosti dne 3. 11. 2018
  • Územní studie "Levínské výhledy - komunikace a IS", schválena možnost využití 5. 11. 2019
  • Územní studie systému sídelní zeleně v katastru Králův Dvůr a katastru Levín u Berouna, schválena mostnost využití 5. 11. 2019

 

Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce. Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřad.

Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.

 

Stránka

  • 1