Obsah

Územní plánování

Zastavěné území Málkov Staženo: 457x | 09.07.2013

Stránka

  • 1

MÁLKOV

  • Obec Málkov nemá územně plánovací dokumentaci.
  • Samostatným postupem stanoveno Zastavěné území – nabytí účinnosti 2.11.2007.
  • O pořízení Územního plánu Málkov rozhodlo zastupitelstvo obce 12.6.2007.


Zastavěné území Málkov