Obsah

Územní plánování

Územní plán Mořina Staženo: 282x | 04.11.2016

Územní studie pro plochu BV5 v územním plánu Mořina Staženo: 196x | 04.11.2016

Stránka

 • 1

MOŘINA

 • Územní plán Mořina nabyl účinnosti dne 4. 7. 2015
   
 • Z důvodu rozsahu dokumentů jsou zde zveřejněny pouze vybrané části územně plánovací dokumentace. Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
   
 • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.
   
 • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.
   
 • Dnem nabytí účinnosti nového územního plánu pozbývá platnosti Územní plán obce Mořina schválený dne 20. 04. 2000.
   
 • Územní studie pro plochu BV5 "Parcelace a návrh infrastruktury pro 10 RD - Mořina" byla schválena 01. 11. 2016.