Obsah

Územní plánování

Územní plán Nenačovice Staženo: 508x | 17.12.2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nenačovice_2013 Staženo: 528x | 17.12.2013

Stránka

  • 1

NENAČOVICE

  • Územní plán Nenačovice nabyl účinnosti dne 12. 5. 2009
  • Zpráva o uplatňování ÚP Nenačovice_2013 - schválena dne 24.6.2013
  • Z důvodu rozsahu dokumentů jsou zde zveřejněny pouze vybrané části územně plánovací dokumentace. Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu obce lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu. 
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.