Obsah

Územní plánování

Územní plán Podbrdy - grafická část Staženo: 421x | 13.06.2016

Územní plán Podbrdy - textová část Staženo: 315x | 13.06.2016

Stránka

  • 1

PODBRDY

  • Územní plán Podbrdy nabyl účinnosti 3.5.2016
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu