Obsah

Územní plánování

Změna č. 3 územního plánu obce Skuhrov Staženo: 1038x | 11.04.2013

Stránka

  • 1

SKUHROV

  • Územní plán obce Skuhrov byl schválen v 19.12.2002.
  • Změna č. 1 územního plánu obce Skuhrov byla schválena 24.11.2005.
  • Změna č. 2 územního plánu obce Skuhrov nabyla účinnosti 7.1.2007.
  • Změna č. 3 územního plánu obce Skuhrov nabyla účinnosti 3.7.2010
  • Územní plán obce Skuhrov a Změna č. 1 a změna č. 2 územního plánu obce Skuhrov nejsou k dispozici v elektronické formě
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu