Obsah

Územní plánování

Územní plán Svatá Staženo: 528x | 06.08.2019

Územní studie – plocha B4 Staženo: 371x | 11.04.2013

Zpráva o uplatňování ÚP Svatá _2013 Staženo: 419x | 10.12.2013

Stránka

  • 1

SVATÁ

  • Územní plán Svatá nabyl účinnosti dne 5.6.2009.
  • Územní studie „Plochy B4“ z ÚPO Svatá - schválena 11.6.2010
  • Zpráva o uplatňování ÚP Svatá _2013 - schválena 24.4.2013
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.

Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu