Obsah

Územní plánování

Územní plán obce Všeradice Staženo: 425x | 30.08.2013

Stránka

  • 1

VŠERADICE

  • Územní plán Všeradice nabyl účinnosti dne 25. června 2013.
     
  • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu
     
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu


PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE