Obsah

Územní plánování

Stránka

 • 1

VYSOKÝ ÚJEZD

 • Územní plán obce Vysoký Újezd byl schválen dne 28. 4. 2005
 • Projednávání Změny č. 1 územního plánu obce Vysoký Újezd bylo zastaveno na žádost navrhovatele.
 • Změna č. 2 územního plánu obce Vysoký Újezd nabyla účinnosti dne 14. 10. 2011
 • Změna č. 3 územního plánu obce Vysoký Újezd nabyla účinnosti dne 6. 7. 2010
 • Změna č. 4 územního plánu obce Vysoký Újezd nabyla účinnosti dne 5. 12. 2013
 • Změna č. 5 územního plánu obce Vysoký Újezd nabyla účinnosti dne 25. 12. 2014
 • Změna č. 6 územního plánu obce Vysoký Újezd nabyla účinnosti dne 25. 11. 2016
 • Územní plán obce není k dispozici v elektronické formě.
 • Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce. Do územního plánu obce a jeho změn č. 2,  č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu. 
 • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.