Obsah

Územní plánování

Územní plán Zdice Staženo: 481x | 14.11.2016

Územní plán Zdice - úplné znění po změně č. 1 Staženo: 46x | 23.09.2019

Územní studie Zdice - hlavní výkres Staženo: 291x | 26.04.2017

Územní studie Zdice - US-02 - textová část Staženo: 484x | 26.04.2017

Územní studie, plocha Z3-13 Staženo: 463x | 22.01.2014

Stránka

  • 1

ZDICE

  • Územní plán Zdice nabyl účinnosti dne 12.7.2016.
  • Z důvodu rozsahu dokumentů jsou zveřejněny pouze vybrané části územně plánovací dokumentace. Kompletní dokumentace je uložena u příslušné obce.
  • Do územního plánu obce lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu.
  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu.
  • Změna č. 1 územního plánu Zdice nabyla účinnosti dne 27. 6. 2019.

 

  • Platnost dokumentace je nutné si ověřit na příslušné obci, úřadu územního plánování nebo příslušném stavebním úřadu