Veřejné zakázky

Dokumenty k veřejným zakázkám zveřejňované na profilu zadavatele

Na profilu zadavatele mohou uchazeči získat informace o veřejných zakázkách města Beroun, které je zadavatel dle zákona povinen nebo oprávněn zveřejňovat.

Profil zadavatele EZAK je využíván pro zakázky zadávané po 1. 2. 2016 a to jak pro zakázky zadávané dle zákona, tak pro zakázky malého rozsahu, které nejsou soutěženy prostřednictvím elektronického tržiště. zakazky.mesto-beroun.cz/profile_display_2.html

Veřejné zakázky malého rozsahu, které jsou soutěženy prostřednictvím elektronického tržiště, jsou k dispozici zde www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZadavatel=Z00001060

Všechny ostatní zakázky jsou přístupné na neaktivním profilu zadavatele na www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e527e77c-1cce-412d-9e1f-f288a67d1010 nebo na webových stránkách města Beroun obcan/verejne-zakazky/ostatni/

Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019.