Obsah

Dokumenty k veřejným zakázkám zveřejňované na profilu zadavatele

Na profilu zadavatele mohou uchazeči získat informace o veřejných zakázkách města Beroun, které je zadavatel dle zákona povinen nebo oprávněn zveřejňovat.

Profil zadavatele EZAK je využíván pro zakázky zadávané po 1. 2. 2016 a to jak pro zakázky zadávané dle zákona, tak pro zakázky malého rozsahu, které nejsou soutěženy prostřednictvím elektronického tržiště.

https://zakazky.mesto-beroun.cz/profile_display_2.html

Veřejné zakázky malého rozsahu, které jsou soutěženy prostřednictvím elektronického tržiště, jsou k dispozici zde.

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZadavatel=Z00001060

Všechny ostatní zakázky jsou přístupné na neaktivním profilu zadavatele na

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e527e77c-1cce-412d-9e1f-f288a67d1010

nebo na webových stránkách města Beroun

obcan/verejne-zakazky/ostatni/

Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 ZDE