Zdravotnictví

zdravotnická zařízení / nemocnice

Medicentrum spol. s r. o. Beroun
Společnost Medicentrum Beroun, s. r. o., jako jedna z prvních ve Středočeském kraji, zahájila svoji léčebnou činnost v roce 1995. Privatizací berounské polikliniky vzniklo komfortní privátní zdravotnické zařízení se špičkovými specialisty s praxí nejen na předních českých klinikách, ale také v zahraničí. Právě díky jejich profesionální kvalitní odborné práci může v současné době Medicentrum Beroun, s. r. o., nabídnout nejen základní služby, ale rovněž nadstandardních služby či speciální firemní programy.
Rehabilitační nemocnice Beroun
Nemocnice Beroun, otevřená v roce 1929, prochází od své privatizace společností Jessenia, a.s. v roce 2007, naprosto zásadní proměnou. Její restrukturalizace a revitalizace, do nichž již nový vlastník vložil investice v řádu několik set milionů korun, přinášejí jejím pacientům i zaměstnancům komfortní, věcně i odborně špičkově vybavené, prostředí v symbióze s tím nejdůležitějším – kvalitní, odborníky zajištěnou péčí, s dobrým a vlídným přístupem k pacientům. Kvality nemocnice potvrzuje zvyšující se počet pacientů, a to nejen ze spádové oblasti, ale i z dalších míst celé republiky.
Nemocnice Beroun má v rámci akutní lůžkové péče oddělení vnitřního lékařství s JIP a Rehabilitační centrum, oboje akreditovaná pro výuku lékařů v oborech. V rámci přeměny lůžkové chirurgické péče na ambulantní formu jednodenní péče působí v nemocnici vyhledávané Artroskopické centrum. V nemocnici je k dispozici i následná zdravotní péče - v Rehabilitačním centru a na oddělení následné péče.
Hlavním posláním nemocnice, vyplývajícím i z podmínek privatizačního projektu, se stává včasná i následná léčebná rehabilitace. Nemocnice Beroun nabízí i široké spektrum ambulantních služeb, v rámci Radiodiagnostické oddělení má k dispozici, dnes stále více žádané, vyšetření magnetickou rezonancí, kvalitní služby poskytuje i její akreditované oddělení klinické biochemie a hematologie a dopravní zdravotní služba.

Nemocnice Hořovice
Snahou pracovníků naší nemocnice je svědomitě pečovat o své pacienty a pomoci jim v dosažení a upevnění jejich zdraví. Při léčbě proto využíváme nejmodernější poznatky lidské vědy, znalostí našich odborníků i moderního přístrojové vybavení, kterým hořovická nemocnice disponuje.