Projekt door to door - nádoby na třídění odpadu zdarma

Kalendář svozu odpadu od rodinných domů 

Kalendář svozu v roce 2024 (33.92 kB)

(svozový den papíru a plastu zůstává pro každou lokalitu stejný, jako den svozu směsného komunálního odpadu - černá popelnice)

Informace k získání barevných nádob na třídění odpadu

Pomozte snížit náklady za komunální odpad a třiďte pohodlně u svého rodinného domu. Třídění odpadu umožňuje, aby materiál neskončil spolu s ostatními odpady na skládce, ale mohl být znovu využit, tedy zrecyklován. Vytříděné odpady tak mohou sloužit jako vstupní surovina pro vznik nových výrobků, které můžeme další dlouhé roky používat.

Beroun zajistil 4300 kusů nádob na třídění papíru a plastu a 300 kusů hnědých popelnic na bioodpad, všechny o objemu 240 litrů. Nádoby na bioodpad jsou již v tuto chvíli rozebrané, zažádat lze ještě o popelnice na papír a plast. O vlastní třídící nádobu může požádat každý majitel rodinného domu po celém městě. Jak to udělat?

Elektronicky

Na webových stránkách města je umístěna smlouva o výpůjčce (viz odkaz níže), kterou stačí vyplnit, podepsat a naskenovanou zaslat na adresu: beroun@ave.cz.

Pozor, smlouvy nelze přijímat prostřednictvím datové schránky!

Ve formuláři zaškrtněte, o které nádoby máte zájem a zda si je chcete vyzvednout osobně ve sběrném dvoře v areálu AVE ve Viničné ulici nebo preferujete rozvoz. Pokud budete chtít navíc také nádobu na bioodpad, je potřeba vyplnit i druhý formulář. 

Smlouva o výpůjčce pro nádoby na papír a plast (ke stažení)

Osobně v podatelně MěÚ Beroun, Husovo nám. 68

V budově radnice u stolku před vchodem na pracoviště CzechPoint najdete dva druhy smluv o výpůjčce - na bioodpad a na plasty a papír. Na místě vyplníte dvakrát tiskopis vybrané smlouvy dvakrát. Jeden si ponecháte, druhý odevzdáte v podatelně. Máte-li zájem ještě o nádobu na bioodpad, vyplňte také druhý formulář. Rozvoz nádob není vázán na vaši přítomnost a bude uskutečňován postupně podle zájmu v jednotlivých městských částech až do konce února. Nádoby budou doručeny na adresu uvedenou ve smlouvě a složeny před vaším domem.

Osobně ve sběrném dvoře v areálu AVE

Tuto možnost doporučujeme všem, kteří si chtějí nádoby i rovnou odvézt a nečekat na rozvoz. Budete potřebovat pouze občanský průkaz a propisku. Smlouvu můžete vyplnit rovnou na místě nebo si formulář stáhnout z webu a vyplněný odevzdat obsluze sběrného dvora ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden výtisk si ponecháte.

Co byste měli ještě vědět

Osobní výdej i hromadný rozvoz nádob začne od ledna 2022. Chcete-li si tedy nádobu rovnou odvézt, vyčkejte s vyřízením na začátek příštího roku. V případě, že upřednostňujete rozvoz, můžete si smlouvu vyřídit již během prosince.

Pořízení nádob bylo financováno z dotace a jsou proto majetkem města po dobu pěti let. Z tohoto důvodu je pro jejich předání nutná smlouva o výpůjčce. Jedna je určena pro nádoby na plast a papír, na nádobu na bioodpad, která je službou doplňkovou, vyplňujete druhou smlouvu.

O nádoby je možné požádat do vyčerpání jejich zásob.  Nádoby si můžete vyzvednout v areálu AVE CZ osobně nebo využít možnosti individuálního rozvozu. Tato varianta je do 30. června 2022 zdarma, následně již bude zpoplatněna.

Sběrný dvůr je otevřen ve všední dny od 7:00 do 17:00, v sobotu od 8:00 do 13:00.

Pokud chcete vyzvednout nádoby pro někoho jiného, nepotřebujete jeho občanský průkaz, ale předvyplněnou smlouvu.

Nemusíte si brát všechny druhy nádob, je na vás, jaké si vyberete.

 • K 30. 4. 2022 bylo vydáno 816 nádob o objemu 240 l na papír a 999 nádob na plast.
 • K 31. 5. 2022 bylo vydáno 875 nádob o objemu 240 l na papír a 1080 nádob na plast.
 • K 30. 6. 2022 bylo vydáno 959 nádob o objemu 240 l na papír a 1136 nádob na plast.
 • K 31. 7. 2022 bylo vydáno 968 nádob o objemu 240 l na papír a 1150 nádob na plast.
 • K 31. 8. 2022 bylo vydáno 978 nádob o objemu 240 l na papír a 1161 nádob na plast.
 • K 30. 9. 2022 bylo vydáno 990 nádob o objemu 240 l na papír a 1176 nádob na plast.
 • K 30. 10. 2022 bylo vydáno 997 nádob o objemu 240 l na papír a 1182 nádob na plast.
 • K 30. 11. 2022 bylo vydáno 1000 nádob o objemu 240 l na papír a 1186 nádob na plast.
 • K 31. 12. 2022 bylo vydáno 1004 nádob o objemu 240 l na papír a 1188 nádob na plast.
 • K 31. 1. 2023 bylo vydáno 1008 nádob o objemu 240 l na papír a 1192 nádob na plast.
 • K 28. 2. 2023 bylo vydáno 1014 nádob o objemu 240 l na papír a 1197 nádob na plast.
 • K 31. 3. 2023 bylo vydáno 1019 nádob o objemu 240 l na papír a 1203 nádob na plast.
 • K 30. 4. 2023 bylo vydáno 1026 nádob o objemu 240 l na papír a 1211 nádob na plast.
 • K 31. 5. 2023 bylo vydáno 1033 nádob o objemu 240 l na papír a 1217 nádob na plast.
 • K 30. 6. 2023 bylo vydáno 1037 nádob o objemu 240 l na papír a 1224 nádob na plast.
 • K 31. 7. 2023 bylo vydáno 1044 nádob o objemu 240 l na papír a 1232 nádob na plast.
 • K 31. 8. 2023 bylo vydáno 1052 nádob o objemu 240 l na papír a 1238 nádob na plast.
 • K 30. 9. 2023 bylo vydáno 1055 nádob o objemu 240 l na papír a 1241 nádob na plast.
 • K 30. 11. 2023 bylo vydáno 1055 nádob o objemu 240 l na papír a 1247 nádob na plast.
 • K 31. 12. 2023 bylo vydáno 1055 nádob o objemu 240 l na papír a 1248 nádob na plast.
 • K 31. 1. 2024 bylo vydáno 1055 nádob o objemu 240 l na papír a 1251 nádob na plast.
 • K 29. 2. 2024 bylo vydáno 1055 nádob o objemu 240 l na papír a 1255 nádob na plast.
 • K 31. 3. 2024 bylo vydáno 1055 nádob o objemu 240 l na papír a 1270 nádob na plast.
 • K 30. 4. 2024 bylo vydáno 1055 nádob o objemu 240 l na papír a 1279 nádob na plast.
 • K 31. 5. 2024 bylo vydáno 1057 nádob o objemu 240 l na papír a 1283 nádob na plast.