Odpovědi

Děkujeme za všechny zaslané podněty. Velmi si jich vážíme. Postupně se vaše náměty a návrhy na zlepšení snažíme vyhodnocovat a všechny reálné řešit v závislosti na časové i finanční náročnosti. Některé dokážeme řešit hned, u složitějších případů může být doba realizace delší. Důležité ale, že o nich víme.

V případě, že dostaneme více podnětů se stejným dotazem, zveřejňujeme pouze jeden.


Datum: 11. června 2024

PODNĚT: Rozbitá houpačka

Dobrý den, 

na dětském hřišti v Košťalkově ulici je rozbitá houpačka. Bylo by možné ji opravit? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

závada bude obratem odstraněna nebo prvek (v případě potřeby specifického dílu) do jejího odstranění uzavřen.

S pozdravem

David Uher,
provozní technik AVE Beroun


Datum: 27. květen 2024

PODNĚT: Zatékání vody z komunikace

Dobrý den, 

v ulici U Židovského hřbitova zatéká voda z komunikace do vodoměrné jímky, garážového stání pod zaparkované auto, záhonů a na zámkovou dlažbu před a za vraty. Po vysušení vody zůstává bahno. Prosím o odstranění problémů. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

místní komunikace včetně chodníku před Vaším domem v ulici U Židovského hřbitova byla zhotovena a zkolaudována v souladu s příslušnými právními předpisy a normami. S ohledem na předmětný pozemek, který je pod niveletou komunikace a obrubníky chodníku jsou ve vjezdu snížené, lze při extrémních přívalech deště očekávat zatékání vody.

Není tomu však v dnešním případě. Při ohledání jsme zjistili, že v horní části ulice U Židovského hřbitova nad ulicí K Zahrádkám došlo při stavbě chodníku k zanešení dešťových vpustí pískem, a v důsledku toho nebyla v minulých dnech dešťová voda kanalizací zachycena a stékala po komunikaci dolů. Vyzvali jsme proto investora stavby k vyčištění těchto vpustí. Ten mi sdělil, že o situaci již ví a čištění zajišťuje.

Věřím, že tímto Vaše nemilá situace bude vyřešena.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka,
vedoucí Odboru dopravy a správních agend


Datum: 13. květen 2024

PODNĚT: Koše jako bazény

Dobrý den, 

koše v ulici Švermova jsou plné vody. Chtělo by to perforovat dno, anebo pořídit nové koše. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkuji za upozornění. Nový dodavatel se evidentně nepoučil u původního výrobce, kde jsou díry cca 5 cm nad dnem. Zajistím úpravu.

S pozdravem

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 13. květen 2024

PODNĚT: Čištění ulic

Dobrý den, 

chtěla jsem se zeptat na čištění silnic a chodníků v Berouně. Beroun je celkem prašné město, ale nikde nejsou vidět žádné čistící vozy, jako v ostatních městech. Mám na mysli třeba ulici Preislerova. Chodí tu plno dětí do školy, školky a za posledních 7 let, co tu bydlíme, se to tu ještě nečistilo. A podobných ulic je tu plno. Má město v plánu lepší údržbu, nebo máme "smůlu"? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

čištění ulic zametacími vozy probíhá již od konce března a to v době, kdy je na ulicích minimum vozidel. Proto jste je možná neviděla. Já jel minulý týden za jedním od 2. ZŠ až k Lidlu. Tyto vozy mohou jezdit pouze tam, kde jsou průjezdné komunikace a neparkují auta. Místa s parkujícími auty se čistí tzv. blokovým čištěním, kdy se pomocí přenosných značek vozidla vyparkují a pak může najet technika. V ulici Preislerova, Zvonařova a jejich okolí je naplánováno také a proběhlo i loni. Tento proces je ale poměrně zdlouhavý, tak poprosím o shovívavost.

S pozdravem

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 23. dubna 2024

PODNĚT: Aktivní modré zóny v ulici Branislavova

Dobrý den, 

mohu se zeptat, kdy budou aktivní modré zóny v Branislavově ulici? Zatím zde stále parkují i lidé, kteří zde nežijí/nebydlí, a my jako občané nemáme místo, kde bychom mohli zaparkovat. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

kdyby to záleželo jen na mě, tak by to bylo klidně ihned. Máme připravený systém s minimem svislých dopravních značek, což je unikát v celé republice. Bohužel se k tomu vyjadřuje řada odborů a odborníků a každý má své lhůty. Optimisticky to vidím na podzim tohoto roku.

S pozdravem

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 23. dubna 2024

PODNĚT: Trhy na Husově náměstí

Dobrý den, 

bude se i ve středu 1. 5. konat tradiční trh na náměstí? Děkuji předem za stručnou odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

velké berounské trhy, které se konají ve středu a v sobotu, budou v několika termínech zrušeny, a to z důvodu konání jiné akce. Již tuto sobotu, tedy 27. dubna, se místo pravidelných trhů na Husově náměstí uskuteční cyklistický závod Bikemaraton Beroun Kooperativy. Ve středu 8. května zase bude centrum Berouna patřit Street Food Festivalu. Dalším důvodem zrušení trhů jsou Jarní hrnčířské a keramické trhy, které se uskuteční 11. a 12. května a 8. a 9. června. 

Ve středu 1. května se trhy konají beze změny.

S pozdravem

Mgr. Jitka Soukupová,
vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů


Datum: 22. dubna 2024

PODNĚT: Odstranění větve v parku v ulici Čertovka

Dobrý den, 

v parku v ulici Čertovka došlo vlivem větru ke zlomení částečně uhnilé velké větve. Hrozí pád na chodce a sedící na lavičkách. Zároveň upozorňuji, že část stromu je dost proschlá a potřebuje prořezat. Děkuji. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za zaslání Vašeho upozornění. Větev byla odstraněna a stromy projdou kontrolou.

S pozdravem

Jiřina Hlaváčková,
Odbor majetku a investic


Datum: 19. dubna 2024

PODNĚT: Zeleň v ulici Švermova

Dobrý den, 

chci se optat na stav zeleně na parkovišti ve Švermově ulici na sídlišti. Zeleň, která tu byla, jste v rámci přestavby parkoviště zlikvidovali, ale už nezasadili. Bylo by možno zasadit zde nějaké stromy? Byl by na parkovišti aspoň částečný stín. A samozřejmě v rámci oteplování planety by jste se mohli udělat malé plus. Druhý dotaz se týká lamp v Hospodářském dvoře v téže ulici. Od předělání parkoviště tu nesvítí pouliční lampy. Z jakého důvodu? Prosím. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

parkové úpravy a zeleň se bude podle schválené projektové dokumentace sázet až po skončení všech stavebních prací v rámci 2. etapy rekonstrukce Švermovy ul. Předpokládané zahájení těchto prací je říjen. Nových keřů i stromů je kolem nové ulice a parkoviště navrženo poměrně dost.

S pozdravem

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 12. dubna 2024

PODNĚT: Prosba o úklid Plzeňské ulice

Dobrý den, 

bydlím v ulici Plzeňská. Před námi byla označena tzv. Modrá zóna a bohužel musím konstatovat, že úsek od Zábranského parku až po Hřebíčka nebyl nikdy uklízen. Zůstal tam starý nános bláta, štěrk po sypání ulice a působí to velmi nevzhledně. Prosíme o úklid. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Plzeňská a řada dalších ulic jsou krajské komunikace. KSÚS by je tedy měla i uklízet. To ale často nedělá, nebo dělá jen sporadicky. Občas za ně musíme zaskočit a ulice uklidit. Požádal jsem AVE o totéž i ve Vašem případu.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 11. dubna 2024

PODNĚT: Opravy veřejných komunikací

Dobrý den, 

rád bych se zeptal, kdy bude pokládka povrchu v ulici U Vápenice. Bylo přislíbeno březen-duben a ještě se nic neděje. A prosím o umístění dopravní značky zákazu zemědělské techniky, jedná se o vedlejší komunikaci. Jakmile bude povrch položen, tak ji tyto vozidla zničí.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

březen a duben bylo myšleno zahájení prací s ohledem na začátek produkce asfaltu ve výrobnách. Rozsah oprav komunikací na Zavadilce již spadá do výběrového řízení, které se nám i kvůli dotaci trochu zpozdilo. Nyní již probíhá a po skončení všech zákonných lhůt, pokud se někdo neodvolá, oprava začne. V ideálních podmínkách tak za 1-2 měsíce.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 8. dubna 2024

PODNĚT: Opravy ulic

Dobrý den, 

bydlím v Náhorní ulici a mám prosbu. Naše ulice byla před lety opravována, ale čas už udělal své. Je zde mnoho výmolů a propadů na vozovce. Dá se zahrnout do plánu oprav? Děkuji za vstřícnost.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

opravy komunikací plánujeme na druhou polovinu dubna, až bude k dispozici asfaltová emulze. O Náhorní ul. AVE ví a má ji v seznamu.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 3. dubna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Ulomený sloupek

Dobrý den, 

na mostě přes Litavku a dálnici se nachází ulomený sloupek. Nebezpečně je tam nyní ostré železo, o které se může někdo poranit.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

sloupek byl opraven. Děkujeme za upozornění.


Datum: 2. dubna 2024

PODNĚT: Dopravní omezení v ulici Jánošíkova

Dobrý den, 

rád bych poprosil, zda by mohla nějaká odpovědná osoba zvážit zákaz zastavení v ulici Jánošíkova. Na stavbu občas přijede větší auto, ale pouze v době mezi cca 7:00 – 15:00, pak se zde opravdu nepracuje, stejně tak i o víkendu. Stačila by dodatková tabulka např. po – pá 7:00-16:00 a nebyl by problém s parkováním.

A když už jsem u této prosby, musím říci, že jestli je to pravda, tak bych rád poděkoval těm, kteří to schvalují, protože jsem se dozvěděl od manažera ze stavby, že sem byl instalován zákaz zastavení necelý měsíc před zahájením jakýchkoliv prací, abychom si zvykli. Pokud je to pravda, musel to být genius, protože efekt byl přesně opačný. Lidi tu zjistili, že zákaz nedává vůbec žádný smysl. Možná hodně lidí odsud neví, že prý ta stavba má trvat rok. Pochybuji, že kdyby to bylo na místě parkování odpovědné osoby, že by to bylo realizované stejně.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

dopravní omezení vydává na požadavek stavební firmy státní správa – Odbor dopravy. Pokud půjdu do detailu, ta v tomto místě by ho vlastně ani vydávat nemusela, protože po zaparkování aut nezbývá v ulici pro každý směr 3 m. Současným dopravním značením se předchází situacím, kdy by řidiči zajíždějící na stavbu museli čekat, volat na policii, nebo by došlo k nehodě. O doplnění tabulky zákaz stání od 7 do 15 je možné uvažovat a probereme to se stavbou.

Do budoucna plánujeme ulici Jánošíkova zjednosměrnit, aby bylo parkování v této ulici legální.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 2. dubna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poničená dopravní značka

Dobrý den, 

na vstupu do Rezidence Nábřeží Beroun (bývalý pivovar) je od včerejšího večera poničená dopravní značka zakazující vjezd na komunikaci pro pěší.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět. Značka byla opravena.


Datum: 26. března 2024

PODNĚT: Prosba o vyřešení dopravní situace Okružní/Chválova

Dobrý den, 

obracím se na Vás, protože už mě nebaví každý den přihlížet tomu, co se děje po ránu a odpoledne v rámci dopravní situace, která je způsobena špatným parkováním rodičů odvádějících své děti do ZŠ VIA sídlící na učilišti v Hlinkách. Minulý rok jsme oslovili školu, bohužel bez výsledku.

Odvážím děti do školy z ulice Chválova a každý den se cítím ohrožena na životě díky rodičům, kteří jsou líní ujít pár metrů od modrých zón, na kterých mohou 2 hodiny parkovat zdarma. Místa je v zónách dost a je tedy nepříjemné tomuto každodennímu naschválu těch samých lidí přihlížet.

Dovoluji si Vám zaslat vysvětlení dopravní situace přílohou:

Červená čára – každý pracovní den je to místo, kde stojí ráno i odpoledne auta omezující provoz v ulici Chválova, ale i Okružní, neboť z ulice Chválova se tím pádem stává pouze 1 průjezdný pruh, kdy přijíždějící z ulice Okružní v obou směrech (modrá + zelená čára) blokují provoz v ulici Okružní, protože do ulice Chválova nevjedou a pokud do ní vjedou, jsou blokováni auty sjíždějícími z ulice Chválova do Okružní. 

Velmi často se tak stává, že člověk, který vjel do ulice Chválova z Okružní a stojí tou dobou už "zadkem auta" v křižovatce (před květinářstvím), brání ve výhledu člověku, který chce vyjet z Chválovy ulice do Okružní. Toto je na denním pořádku a vzniká tak bohužel situace, kdy vjíždíme na Okružní bez možnosti se dobře a bezpečně rozhlédnout. Pokud se ale dotyčný nerozjede, blokuje komplet ulice Chválova a Okružní. Z Okružní totiž přijíždějí nová auta a chtějí vjet do ulice Chválova. Je to nebezpečné a není to nutné.

Často se také stane, že auta přijíždějící z křižovatky ulic Profesora Urbana/Chválova, vjíždějící do Chválovy ulice musejí celou ulici vycouvávat, a to považuji také za nebezpečné.

Dnes jsem znovu prosila paní, která takto parkuje s ostatními rodiči denně. Bylo mi sděleno, že výklad zákona je v návaznosti na značení úseku (označeného na mé mapce žlutě) takový, že si může zaparkovat, dojít s dítětem do školy a zase odjet. Je mi jedno, jaký je výklad zákona, tito lidé to dělají naschvál. Mám opravdu hodně fotek, které to dokazují. Nechci situaci řešit tímto způsobem.

Prosím Vás tedy, je možné dopravní situaci podpořit jasným označením tohoto problémového místa, nejlépe žluto čarou? Obávám se, že toto pokračování bude stát při následné dopravní nehodě někoho život.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Děkuji Vám za Váš podnět.

Chválova ulice a přilehlá lokalita byla v minulém roce zařazena do zóny s dopravním omezením a označena příslušnými dopravními značkami. V této zóně je možno stát pouze na místech vyznačených jako parkoviště. Jinde je možno zastavit v případech, kdy je zastavení možné v souladu s obecnou úpravou. Viz např. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy, § 27 odst. 1 písm. d) cit. zákona: řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; apod. Ustanovení § 2 písm. o) definuje pojem „zastavit“: zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích stanovených ve výše uvedeném zákonu o silničním provozu je podmínkou odborné způsobilosti k řízení vozidel. Mohu Vás ujistit, že v Berouně u zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel neuspěje ani jeden žadatel, který tuto znalost neprokáže. Není tedy pochyb, že řidiči, kteří pravidla porušují, tak činí vědomě, nikoli z neznalosti. Výklad zákona může učinit toliko soud a neznám judikát, který by neprodlené nastoupení a vystoupení přepravovaných osob vyložil tak, jak uvádíte. Vymahatelnost dodržování pravidel provozu v Chválově ulici má tedy reálný podklad a je tedy nutno řidiče porušující tato pravidla postihovat, neboť jim v tom žádná dopravní značka nezabrání. S trochou nadsázky konstatuji, že je dobře, že auta doposud neumí jezdit po schodech, protože jinak by rodiče děti vozili až do třídy. Je vlastně s podivem, že rodiče ještě svými vozidly nezajíždí na lávku vedoucí do školy na protilehlé straně Okružní ulice.

Omlouvám se za tu nadsázku, ale podobné situace nastávají každé ráno před jakoukoli školou. A nebezpečnost nespočívá v nedostatečném dopravním značení, nýbrž v bezohlednosti našich spoluobčanů, kteří jsou pohodlní spolu se svými dětmi udělat pár kroků navíc. A tuto bezohlednost v poslední době vnímám kdekoli, ať už na silnicích nebo třeba v supermarketech apod. Zaznamenal jsem třeba případ, kdy spoluobčan zaparkoval na soukromém pozemku a když jej na to majitel upozornil, uviděl namířenou pistoli! Opravdu jste přesvědčena, že existence vodorovné dopravní značky V 12c problémy ve Chválově ulici vyřeší?

Není to zase až takový problém, vyznačit zde žlutou čáru. Problém parkování je však problematické v celém městě a vedení města usiluje v dalším rozšiřování zón s dopravním omezením a „zjednosměrňováním“ některých ulic, aby zde bylo možno legálně parkovat vozidla. Tento proces je však poměrně zdlouhavý, neboť záměr je nutno zveřejnit na úřední desce a následně se vypořádat s námitkami občanů. A věřte, že to není vůbec jednoduché, nikdy se nezavděčíte všem. Místní úprava ve Chválově ulici byla nedávno stanovena po výše uvedeném zdlouhavém procesu a nyní jsou tedy na řadě další lokality.

Váš podnět současně postupuji současně městské policii, aby zvážila možnosti kontrol v předmětné lokalitě.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka,
Vedoucí odboru dopravy a správních agend


Datum: 25. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek u kontejnerů

Dobrý den, 

bezdomovci opakovaně vyhazují odpad z kontejnerů v ulici Na Parkáně.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

můžeme společně takový nešvar napravit - pokud zahlédnete takové asociální chování, kontaktujte neprodleně MP.


Datum: 25. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nedopalky

Dobrý den, 

v ulici Palackého se v květinách nachází mnoho nedopalků.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

centrum města je sice v intenzivnější péči, nicméně někteří občané odpadkové koše přehlížejí. Děkujeme za upozornění.


Datum: 25. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Náhradní výsadba stromů

Dobrý den, 

musely dva stromy ustoupit předzahrádce?

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

byla provedena náhradní výsadba.

foto


Datum: 25. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněný kontejner na oblečení

Dobrý den, 

u Berounky v ulici Na Hrázi je přeplněný kontejner na oblečení.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

tyto kontejnery zajišťuje firma Dimatex CS s.r.o., k vývozům dochází pravidelně. Bohužel bezdomovci se do kontejnerů dostanou a následně vznikne nepořádek.


Datum: 25. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poničený odpadkový koš

Dobrý den, 

u Medicentra se nachází poničený odpadkový koš.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

opravy i případné výměny poškozeného městského mobiliáře se řeší průběžně. Děkujeme za upozornění.


Datum: 22. března 2024

PODNĚT: Divoká prasata

Dobrý den, 

v oblasti Závodí, ulice Na Cibulce se v poslední době výrazně zvýšil pohyb divokých prasat, a to nejen na volně přístupných místech, ale už i přímo na oplocených pozemcích. Vím, že je to složité, ale může s tím úřad něco udělat?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

situaci znám, protože jsme prakticky sousedé. Komunikuji s myslivci, kteří se snaží na poli divočáky střílet. Mezi vánočními svátky složili 4 kusy a 2 divočáky srazila auta na Pražské. I to je ale málo. Musíme se domluvit i mezi sebou a kdo venčí psy na poli, neměli by tam chodit za tmy. Často jim divočáky vyplaší. Vzhledem k tomu, že mají velmi omezený koridor, kterým mohou vzhledem k zástavbě střílet, každé vyplašení jim znemožní zásah. Proto je mohou často jen sledovat. Pachové ohradníky moc nepomáhají a jednoduchá drátěnka nepomůže. Jediná možnost jsou zděné podezdívky nebo 3 kulatiny alespoň do půl metru nad zemi.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 21. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Zablokování průjezdu z parkoviště

Dobrý den, 

prosím o opětovné řešení situace s parkováním na velkém parkovišti. Již několikrát se zde zablokovalo parkoviště a nechci si představit, kdyby zde měli projet IZS a hlavně hasiči, přestalo se opět kontrolovat. Vozidla tu stojí den co den a pořad ta stejná. Chápu, že je málo místa, ale aspoň průjezd je povinný. Hlavně kvůli hasičům se žebříkem.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídky MP zde provádějí namátkové kontroly se zaměřením na průjezdnost.


Datum: 21. března 2024

PODNĚT: Jarní úklid města

Dobrý den, 

htěla bych se zeptat, kdy se konečně taky v Berouně začne s jarním úklidem.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

podle informací z AVE úklid města začal v minulém týdnu na Jarově. Postupuje se od hlavních průtahů k vedlejším ulicím s cílem odklidit nánosy po zimě a vyčistit kanalizační vpusti. V tomto týdnu zametací stroje „uklízely“ v Lidické a Plzeňské ulici včetně cyklostezky, postupně budou pokračovat i v dalších ulicích. Na tento úklid naváže blokové čištění ulic, které bude zahájeno v květnu. Tak jako každým rokem zveřejníme rozpis v Radničním listu a na webu města. Momentálně čekáme na jeho odsouhlasení Dopravním inspektorátem Policie ČR. Součástí blokového čištění bude i odplevelení komunikací.

S pozdravem

Mgr. Jitka Soukupová, 
tisková mluvčí


Datum: 21. března 2024

PODNĚT: Skluzavka na Městské hoře

Dobrý den, 

denně chodím kolem skluzavky umístěné na Městské hoře. Vloni jsem psala, že je tam poškozovaný svah dětmi (ale už jsem viděla i dospělé osoby, nebo matku s dítětem), které se drápou podél skluzavky nahoru, namísto aby šly kolem po cestě. Někdo od Vás mi vloni odpověděl, že se provoz bude sledovat. Posílám nový poznatek. Viděla jsem situaci, kdy si dítě nahoře pustilo skluzavkou skateboard a za ním se sklouzlo. Skateboard vyletěl velkou rychlostí z otvoru skluzavky a kdyby tam stálo dítě, tak je zasáhl, nejspíš i zranil. Jak tomu zabránit, nevím. Pokyny k provozu děti nečtou, to je jisté. Např. pokyn, až bude tubus rozpálený sluncem, tak určitě nedokážou posoudit, jestli se uvnitř spálí, nebo to ještě vydrží. Kromě toho, že jsem vloni zabránila jedné matce, aby skluzavkou pustila batole, tak teď jsem zaznamenala nový problém. Ze skluzavky vylezl tatínek a divil se, proč je v té skluzavce tolik bláta. Ale hned poslal po svahu dítě, které se cestou nahoru obalovalo hlínou, protože z prudkého svahu padalo a klouzalo. Tatínek mu poradil, ať se přesune kousek stranou, kde jsou ještě zbytky keřů a tak se dítě prodíralo křovím vedle holého svahu. Nyní, když se ten svah vedle skluzavky stal vydřenou holinou, tak budou děti (i dospělí) ničit zbytek porostu až k odbočce k medvědům. Napadá mě jediné řešení - oplotit cíp lesíku počínaje prostorem podél skluzavky, aby uživatelé skluzavky museli ten cíp obejít. Ale jak zabránit, aby tam děti posílali skateboardy, nebo jak dosáhnout toho, aby děti posuzovaly, jestli mají správnou míru (sotva si přečtou, že mají měřit alespoň 120 centimetrů), nebo aby nerozumné matky nešoupaly do skluzavky batolata, to tedy nevím. Pokyny jsou popsány na ceduli u skluzavky, ale ještě jsem tam neviděla nikoho, kdo by je četl. Na to by se snad musely vytvořit nějaké piktogramy, které varují a informují jako dopravní značky, aniž by člověk musel přistoupit těsně k panelu s informacemi. Někteří kolemjdoucí se podivují, jak se může ta skluzavka provozovat bez dozoru. 

My, co chodíme kolem, soudíme, že dokud se tam nestane nějaký úraz, tak to bude takto provozováno. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

na začátku skluzavky je podrobný provozní řád. To, co popisujete, je o lidech, kteří ho nedodržují. Těm je nutné důrazně vysvětlit, že se tak chovat nemají. Nestačí ani občasné kontroly MP a umístění kamery. Řešením by byl jen četník, který by byl na místě celou otevírací dobu. Jistě sama uznáte, že to je nesmysl, ale stížností a upozornění u MP je minimální. V současné době je zvykem poukazovat na ty, co porušují předpisy, a na základě toho rušit a omezovat i to, co je pro ostatní dobré. Zářným příkladem jsou lavičky, na kterých si sedají starší lidé a maminky s kočárky. Večer ale také omladina, která dělá kravál. Divila byste se, kolik lidí chce pak lavičky odstranit. Ale co ti spořádaní občané, ty ostrouhají. Tak je tomu i u tobogánu, kde řada lidí poukazuje jen na to, co někdo dělá špatně a nejraději by na základě těchto zkušeností tobogán odstranilo. Co potom ti, pro které je tobogán primárně určen. Jsou to děti, kterým přináší radost a věřte, že je jich víc než těch, co hledají za vším problém. Podobně i ten plot. Těch jsme si užili již dost, lepší je dělat cesty. Sám jsem navrhnul v rámci participace pro Městskou horu k tobogánu schodiště nebo cestu formou opičí dráhy, která by byla pro děti stejně zábavná jako cesta tobogánem dolu.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 20. března 2024

PODNĚT: Vytíženost autobusové dopravy

Dobrý den, 

chci se zeptat, proč autobusy z Prahy, Nové Butovice jezdí ve špičce po půl hodině. A dopoledne po hodině. Bus jede ve 13:40, 14:15, 14:40, 15:00. Autobusy jsou narvané, včera v 15:30 jel ještě nějaký menší, narvaný až k řidiči. Lidi u Černého koně jen zdržují, je jich tam kvanta. Proč jste zrušili MHD? Bus narvaný z Prahy přijede do Berouna, tam dost lidí vystoupí a je narvaný znovu zase lidma od koně. To je paráda. Super cestování takto každý den. Ten, co to vymyslel, by si to měl na měsíc zkusit a bude toho mít dost po týdnu. Dále by mě zajímalo, proč byl zrušený bus, co jezdil z Prahy v 15:15 hodin přímo přímo na sídliště. Vyhnul se tak centru a nemuseli jsme projíždět věčně ucpaným Berounem. Můžete to vysvětlit? Člověk nechápe, proč se ruší, co lidem vyhovovalo a fungovalo to. Ráno přijedeme kolem 5:15 hod. do Brožíkovy ulice, lidí nastoupí, a stejně čekáme 2 minuty, než zase přejede vlak. To je logika. Minutu před dojetím vlaku se rozsvítí na přejezdu červená, pak závory dolů, pak dlouhá chvíle napětí než konečně pojede vlak, vlak přejede a zase nastane dlouhá chvíle, než půjdou zase závory nahoru. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

začnu odzadu, bude to mít lepší návaznost. Časování semaforů u přejezdu je plně v kompetenci SŽ a tam jsem již několikrát žádal, aby intervaly zkrátili. Vlak má ale přednost a dlouhé intervaly jsou nastaveny z důvodu bezpečnosti, kdyby v nádraží vlak nezastavil a pouze projel. S tím nic nenaděláme.

Linky MHD a meziměstské jezdily v Berouně po stejných trasách a většinou poloprázdné. Předplacený kupon na MHD neplatil na meziměstské a naopak. Navíc ty meziměstské nebrali lidi po Berouně. Nyní je to jedno a můžete jezdit, čím chcete. Dříve autobusy vozily často jen vzduch a platili jsme to všichni. Pokud bychom se vrátili ke starému modelu, jízdenky by stály klidně o cca 30-50% více. Lidé si např. pořád stěžují, že jim nejezdí ze sídliště ke hřbitovu autobus přímo. Jezdí již druhý rok linka 861, která nahrazuje výpadek původní MHD. Psali jsme o tom několikrát.

Kapacita byla před dvěma lety nastavena na tehdejší počet cestujících. Nyní je počet cestujících vyšší a od 1. 9. budou na trase Beroun Praha jezdit jen velké 15 metrové autobusy a dopravce je připraven navýšit počet spojů, pokud to nebude stačit. Nyní má jen 4 takovéto autobusy a bude jich mít cca 15.

Zdržování na zastávkách je dáno hlavně množstvím plateb za hotové. Na počet lidí se zdržování vztahovat nemůže. Kdybyste byla v jejich pozici a nastupovala u Černého koně, také by se Vám nezamlouvalo, kdyby říkali o Vás to, co Vy o nich.

Vytíženost ve Vámi uvedených termínech prověřím.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 20. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nerovný povrch vozovky

Dobrý den, 

povrch vozovky v ulici U Dobré vody je tak nerovný, že je skoro nemožné tam projet autem, ale i kočárem nebo invalidnim vozíkem.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

výměna povrchu je v plánu - viz Radniční list 3/2024, str. 6. - článek o dopravní situaci v Berouně.


Datum: 18. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený povrch vozovky

Dobrý den, 

v ulici Na Drážkách je poškozená vozovka.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

místo bylo opraveno studeným asfaltem.


Datum: 13. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Přerostlá zeleň

Dobrý den, 

u Medicentra se nachází přerostlá zeleň.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Přerostlá zeleň a další se postupně upravuje v rámci jarních pracích.


Datum: 13. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Neaktuální dopravní značení

Dobrý den, 

na počátku cyklostezky Beroun-Srbsko se nachází neaktuální dopravní značení. Druhý břeh řeky je uzavřen z důvodu rekonstrukce železniční tratě.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět, neaktuální dopravní značení bylo odstraněno.


Datum: 12. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený automobil

Dobrý den, 

Auto Škoda stojí více jak měsíc v kuse na parkovišti u Kauflandu Beroun u silnice. Má 2 prázdné gumy a zabírá 2 vyznačená místa. Jinak má platnou SPZ.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP kontaktovala majitele vozidla, který zajistí odstranění. Dále je vozidlo odstaveno na soukromém pozemku. Jeho odstranění je proto záležitostí vlastníka parkoviště.


Datum: 11. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavené vozidlo

Dobrý den, 

na parkovišti u Lidlu se nachází odstavený autovrak.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidlo je odstaveno na soukromém pozemku. Jeho odstranění je proto záležitostí vlastníka parkoviště.


Datum: 4. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Parkování na chodníku

Dobrý den, 

šlo by opravit a nainstalovat v ulici Košťálkova znovu zelené kužely, aby se zde neparkovalo? S kočárkem se blbě sjíždí z chodníku a většinou člověk musí sjet do silnice, aby se kočárek nepřevrátil a je to dost nebezpečné. Viděl jsem jet několikrát Městskou policii kolem, ale když je člověk vysloveně nezavolá, tak je taková situace vůbec nezajímá.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

na předmětném místě byla v minulosti z důvodu nedostatečného výhledu do Košťálkovy ulice vyznačena vodorovná dopravní značka V 12c; při instalaci této značky byli pracovníci hrubě napadáni okolojdoucími občany a dopravní značení stejně nebylo respektováno. Proto zde bylo instalováno dopravní zařízení Z 11h - balisety. Tyto byly neznámou osobou uříznuty a zničeny. Cena jednoho dopravního zařízení je cca 1 700,- Kč, které jsou hrazeny z rozpočtových položek města. Efektivnějším řešením je postihování neukázněných provozovatelů vozidel, kterým je na obtíž udělat pár kroků navíc.


Datum: 1. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Výluka vlaků

Dobrý den, 

bylo by, prosím, možné zveřejnit výluku vlaků na Závodí?

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

výluky vlaků lze snadno dohledat na: https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/.


Datum: 1. března 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněný kontejner na plast

Dobrý den, 

okolo kontejneru na plast v ulici Svatojánská je nepořádek.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

nepořádek byl odklizen.


Datum: 27. února 2024

PODNĚT: Rozpadlý dům

Dobrý den, 

mám dotaz týkající se objektu s adresou Na Ptáku xxx. Majitelem objektu je pan xxx, v k.n. je tato stavba vedena jako rodinný dům. Občas chodím okolo a ještě v životě jsem neviděl strašlivější barabiznu. Tento objekt nemá vůbec nic společného s rodinným domem. Vstoupit do něho nelze, probořená střecha, rozpadlé zdivo a visící trámy ze stropu. Je to ostuda Berouna, že takovou ruinu na svém území strpí. Nebylo by možné pana majitele přinutit, aby objekt zboural? Nic jiného se s tím totiž dělat nedá!

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Pan xxx je nový majitel objektu a podle mých informací má hotový projekt na rekonstrukci tohoto objektu a podanou žádost na Stavebním úřadu. Stejně jako Vy doufám v rychlou změnu k lepšímu.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 27. února 2024

PODNĚT: Tunel Praha-Beroun

Dobrý den, 

chtěl bych se zeptat ohledně tunelu Praha-Beroun, jak to bude s příjezdovou cestou do ul. Pod Lišticí během stavby tunelu, resp. kudy se dostaneme ke svým nemovitostem. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

po dobu výstavby musí být samozřejmě příjezd k Vašim domům zachován. Po dokončení tunelu se počítá s novou silnicí v místě stávající cesty nad ČOV (v mapě značena jako Pod Lišticí), protože podjezdný profil pod novým mostem neumožní průjezd nákladních aut. Jsou to informace z projektu, který jsem viděl. Ten se ale několikrát měnil, tak podrobnější informace budou až podle dokumentace pro stavební povolení.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 21. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Auto s propadlou technickou

Dobrý den, 

autovrak Ford Galaxy s prošlou technickou z 05/2022 parkuje v ulici Kubátova.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidlo bylo ze strany MP prověřeno.


Datum: 15. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poničený trávník

Dobrý den, 

auta ničí trávník.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

přivítali bychom, kdyby anonym vyfotil toho, kdo trávník poškozuje, nikoli jen následky. Takto je možno pouze odstranit následky poškození, nikoli jim předcházet.


Datum: 15. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Auto parkující na chodníku

Dobrý den, 

v ulici Vrchlického stojí auto na chodníku.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za upozornění. Budou prováděny namátkové kontroly.


Datum: 14. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Žádost o druhý kontejner na papír

Dobrý den, 

mohl by se vrátit druhý odstraněný kontejner na papír do Svatojánské ulice?

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Po prověření celkové situace se zjistilo, že v rámci akce "Door to door", kdy si občané mohou vyzvednout nádoby na tříděný odpad (papír a plasty) jich je v dané lokalitě dost a pokud přesto občané odkládají papír (hlavně kartonové krabice) do kontejneru NEROZLOŽENÉ, pak se logicky objem násobí. Druhý problém nastává, pokud kontejner využívají OSVČ a v neposlední řadě přivážejí "odpad" občané nebydlící v této lokalitě, popř. ti, kteří se finančně nepodílí na systému odpadového hospodářství.


Datum: 14. února 2024

PODNĚT: Hřiště Košťálkova

Dobrý den, 

na hřišti u ulice Košťálkova je na kormidle lodi stržený závit. Prosím Vás o opravu.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

dnes bylo uložení kormidla opraveno a herní prvek je plně funkční. Opravu kormidla budeme nadále sledovat, poněvadž zde vzhledem ke charakteru poškození došlo pravděpodobně k věšení celé váhy dětí na kormidlo, na což není uložení stavěno. Trvalý monitoring každého herního prvku není možné zajistit, tedy pokud by došlo k opětovnému poškození, musel bych spolu s vlastníkem herního prvku a výrobcem sestavy řešit jiné uložení a kormidlo dočasně odmontovat.

S pozdravem

David Uher,
provozní technik AVE


Datum: 12. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Parkování na zákazu stání

Dobrý den, 

auta soustavně parkují na zákazu stání.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídky MP zde budou provádět namátkové kontroly.


Datum: 12. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Autovrak v ulici Košťálkova

Dobrý den, 

dlouhodobě odstavený nepojízdný vrak na veřejném parkovišti. Dle "nálepky" STK propadla v roce 2021.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidlo již bylo řešeno hlídkou MP a posléze bylo předáno na příslušný odbor.


Datum: 12. února 2024

PODNĚT: Odstranění cívky

Dobrý den, 

prosím o odstranění cívky od kabelu. Cca měsíc ležela u domu Družstevní XXX, teď leží mezi trafostanicí a tímto domem na veřejné zeleni. Děkuji.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, uklidíme v nejkratším možném termínu.

S pozdravem

Ing. Ondřej Morgenstern,
Vedoucí provozu AVE Beroun


Datum: 12. února 2024

PODNĚT: Rušení signálu na křižovatce

Dobrý den, 

chtěla bych se zeptat na lokaci křižovatky Plzeňská/Politických vězňů/Wagnerovo nám. u budovy Katastrálního úřadu. Jezdíme zde od září 2023 denně 4x a na jednom autě se nám již každodenním přerušením signálu porouchal display na autorádiu v autě (vyr. 2022), nyní na dalším autě se display i celé rádio vypne po každé, když projíždíme, a obáváme se, že se tím porouchá i druhé vyr. 2023 (rozdílni výrobci aut). Prosím Vás o informaci, co to způsobuje a zda je to někde vedené, určitě nejsme první, ani poslední. Budou se na to tázat v autorizovaném servise, tak ať víme, co nahlásit. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

musím konstatovat, že se trochu mýlíte, určitě jste totiž první, kdo se na nás obrátil s tímto problémem, zatím jsme se s podobnou situací nesetkali. Rozhodně to však nemůže být způsobeno světelnými dopravními signály, neboť tyto žádnou venkovní frekvenci neindukují. Podle informací provozovatele tato zařízení podléhají atestaci a pravidelným revizím, takže je vyloučeno, aby Váš problém byl způsoben dopravním zařízením. Jednou z pravděpodobných příčin by mohl být WiFi router umístěný v blízkosti komunikace, za ten však zdejší odbor nenese odpovědnost.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka,
Vedoucí odboru dopravy a správních agend


Datum: 12. února 2024

PODNĚT: Stržený závit u kormidla na dětském hřišti

Dobrý den, 

na hřišti u ulice Košťálkova je na kormidle lodi stržený závit. Prosím Vás o opravu.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

opravu uchycení kormidla provedeme do konce týdne. V případě potřeby provést opravu s použitím specifického spojovacího dílu nebo většího zásahu do herního prvku, pak dle termínu dodání dílu/ konzultace s výrobcem prvku.

S pozdravem

David Uher,
provozní technik AVE


Datum: 5. února 2024

PODNĚT: Parkování v ulici Na Parkáně

Dobrý den, 

nevím, zda-li píšu na správný email, ale ráda bych řešila parkovací situaci v ulici Na Parkáně. V ulici je možné parkovat pouze s platným parkovacím průkazem (to, že to lidé nedodržují, je vedlejší), ale o co mi jde, je, jestli by byla možnost namalovat parkovací místa s SPZ čísly přímo na silnici tak, aby každé auto, které tam parkuje, mělo své místo. Stalo se totiž naprostou normou, že lidé s parkovacím oprávněním neumí své auta zaparkovat tak, aby nezabrali místo pro 2 auta najednou. Předem děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

nezpochybňuji Vaše sdělení, že v zónách s omezeným stáním mohou být zaparkována i vozidla, která k tomu nemají oprávnění, upozorňuji však na skutečnost, že město přechází na nový systém parkování v těchto zónách, kdy už se nevydávají kartičky, nýbrž evidence je vedena v elektronické podobě. Tuto informaci naleznete rovněž v posledním vydání Radničního listu. Absence parkovací kartičky za oknem vozidla tedy ještě nemusí znamenat, že vozidlo zde stojí neoprávněně.

Vyznačená zóna s omezeným stáním však není vyhrazeným parkovištěm ve smyslu svislé dopravní značky IP 12 doplněné vodorovnou značkou V 10e. Ve Vašem případě je vodorovnou dopravní značkou V 10d stanoven parkovací pruh, který je zařazen do zóny s omezeným stáním (v 10g). Nelze tedy označit parkovací místa pro konkrétní vozidla. Nadto od roku 2019 Město Beroun umožňuje stanovit vyhrazená parkoviště pouze pro držitele průkazu ZTP nebo ZTTP.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka,
Vedoucí odboru dopravy a správních agend


Datum: 5. února 2024

PODNĚT: Modrá zóna v ulici Bezručova

Dobrý den, 

počítá se také s modrou zónou v ulici Bezručova? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

s modrou zónou v této ulici se počítá. Vize je ještě tento rok v jeho druhé polovině.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 5. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Závada na veřejné zeleni

Dobrý den, 

zeleň je rozjetá od auta. 

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, v rámci jarních prací bude místo upraveno.


Datum: 5. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Umístění tabulí s jízdními řády

Dobrý den, 

již na několika zastávkách autobusu není kam umístit jízdní řády. Příkladem jsou zastávky Plzeňská brána a Brožíkova, kde jsem již dříve upozorňoval, že z důvodu silného větru je označník poničen.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

umístění tabulí s jízdními řády se průběžně řeší.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Placení cykloboxu

Dobrý den, 

cyklobox není funkční. Po zaplacení poplatku 5,- Kč nelze, tedy alespoň L3, otevřít. Peníze nevrací, takže to není cyklobox, ale žrout peněz. Kartou platit nelze. Bohužel nejsem sám, kdo tam chtěl dát kolo, ale nepovedlo se. Prosím o opravu cykloboxu. Taktéž nápis úschovna kol již není delší dobu čitelný.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

cyklobox umí pouze přijímat přesnou částku.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Obsazený cyklobox

Dobrý den, 

cyklobox hlásí již delší dobu, že jsou všechny boxy obsazené, ale nápis obsazeno nesvítí. Asi box nefunguje, nebo již delší dobu je něco mimo kol uloženo a nikdo neřeší, že jsou porušovány podmínky uskladnění.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

boxy jsou opravdu obsazené. Škoda, že cyklisté více nevyužívají cyklověž.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Zarostlý cyklobox

Dobrý den, 

cyklobox je zarostlý zelení tak, že již do boxu nelze vložit kolo. Je otázkou, zda je box vůbec používán, když je takto zarostlý.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

v určitém období se vyhodnocuje vytíženost cykloboxů a případně se přemístí jinam (viz cyklobox z bývalého autobusového nádraží k ZŠ Jungmannova). Městská zeleň se udržuje dle harmonogramu, ale děkujeme za upozornění.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nečitelná turistická mapa

Dobrý den, 

turistická mapa u vlakového nádraží je nečitelná.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

tabuli spravuje Klub českých turistů, nahlášeno. Děkujeme za podnět.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Křivé veřejné osvětlení

Dobrý den, 

veřejné osvětlení je nakřivo.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

veřejné osvětlení bylo opraveno.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poničená odjezdová tabule

Dobrý den, 

vadná odjezdová tabule na autobusovém nádraží - levá část 7. - 9. řádku se nezobrazuje.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

tabule byla opravena.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené veřejné osvětlení

Dobrý den, 

u ulice Košťálkova se nachází poškozené veřejné osvětlení.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, veřejné osvětlení je opraveno.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení u dopravního hřiště

Dobrý den, 

u dopravního hřiště Na Hrázi nefunguje veřejné osvětlení.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, veřejné osvětlení bylo opraveno.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Cyklobox

Dobrý den, 

proč město Beroun nechalo stejně jako minulý rok před létem odvést cyklobox u lávky? Cyklobox byl mimo provoz již v zimě, ale odvezen byl až na jaře a do současné doby nebyl vrácen zpět.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Cyklobox nebyl tolik vytížen, proto byl přemístěn k ZŠ Jungmannova, kde má 100% využití.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení

Dobrý den, 

již několikátý den v řadě nefunguje osvětlení v ulici Za Městskou horou.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, veřejné osvětlení bylo opraveno.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený chodník

Dobrý den, 

na náměstí Joachima Barranda je poškozený chodník. 

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

k úpravám a opravám dochází postupně i s ohledem na počasí. Děkujeme za podnět.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení

Dobrý den, 

v ulici Pražská nefunguje veřejné osvětlení.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět, osvětlení bylo opraveno.


Datum: 2. února 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční pouliční osvětlení

Dobrý den, 

v ulicích Jungmannova a Třída Míru nejde pouliční osvětlení. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, osvětlení bylo opraveno.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT: Modrá zóna

Dobrý den, 

je, prosím, pravda, že, když mám zaplacené parkování v modré zóně dle svého trvalého bydliště (Beroun), mohu po dobu časově omezenou a na základě parkovacích hodin stát i v jiné modré zóně? Tuším, že ta doba byla do 2 hodin. Děkuji. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

to, co uvádíte, je návrh, který bude mít přesně stanovené podmínky a omezení (např. na náměstí to platit nebude) až po rozšíření modrých zón na většinu města Beroun. Předpokládáme, že se tak stane v 2. polovině roku.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT: Opravy kanalizací

Dobrý den, 

chtěla bych se zeptat, jak budou pokračovat opravy kanalizací na Zavadilce. Kdy bude zahájena oprava dešťové kanalizace a následná oprava chodníků? Prosím i případně odkaz na nějaký oficiální časový harmonogram, seznam prací, zkrátka jakýkoli materiál k celému projektu. Na stránkách města není nic k dohledání. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

letos budou provedeny opravy povrchů komunikací v místech, kde se pokládala nová kanalizace. Další etapy budou pokračovat podle finančních možností města a vypsaných dotací. Přesný termín si v tomto případě netroufnu ani tipovat.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT: Úprava nájezdů na chodníky pro bezbariérový přístup na Zavadilce

Dobrý den, 

chtěla bych se informovat, jak to vypadá se zajištěním opravy nájezdu za Goslarským mostem směrem na Zavadilku. Přikládám podnět z 11. 10. 2022. Stav je i teď, v lednu 2024, bohužel nezměněn. Děkuji.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

po zhodnocení celé situace v tomto místě jsme se rozhodli a předjednali s Krajem, který je majitel komunikace, výstavbu okružní křižovatky, která vyřeší řadu dalších problémů, které v tomto místě jsou. Do té doby provedeme jen úpravu nájezdů na chodníky pro bezbariérový přístup.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nedokončená žlutá čára

Dobrý den, 

chybí domalovat žlutá čára podél silnice v ulici Nerudova. Již jednou zde byla firma na obtáhnutí žluté čáry, ale jelikož tu stále i přes zákaz stojí auta, nebylo domalováno. Auta stojí na zákazu zastavení před vjezdem na soukromý pozemek.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

závada byla odstraněna.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený stojan na vodu

Dobrý den, 

na sídlišti před Hvězdou na novém prostranství je stojan, ze kterého stále teče voda, ale pouze ze zadního víka. Z kohoutku neteče nic.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

závada byla opravena. Děkujeme za podnět.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení na ulici K Nádraží

Dobrý den, 

veřejné osvětlení na stožáru s nezjištěným číslem nesvítí (zjištěno 24. 10. 2023 5:15 h).

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, veřejné osvětlení bylo opraveno.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení

Dobrý den, 

2 sadové lampy VO u chodníku nesvítí (zjištěno 24.10 .2023 5:15 h). 

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

veřejné osvětlení bylo opraveno.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poničený chodník

Dobrý den, 

před prodejnou Second Hand je poničený chodník.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

k opravám chodníků dochází postupně i s ohledem na počasí.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Znečištěná vozovka

Dobrý den, 

bylo by potřeba hlídat stavbu, celá ulice Košťálkova a Máchova je pod nánosem bahna. Je to dost nebezpečné, především teď, když sněží.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

za znečištění vozovky při stavbě zodpovídá stavební firma.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo:  Poničený kontejner na plast

Dobrý den, 

v ulici Fibichova se nachází zničený kontejner na plast.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, nádoba byla vyměněna.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nové stanoviště na kontejnery

Dobrý den, 

krásná nová stanoviště, avšak kontejnery jsou pokaždé naražené na oplocení a nejde je otevřít, lidé odkládají odpadky okolo a je to nechutné.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

kontejnery se pohybují i při běžném otevírání - to může být příčina. Děkujeme za upozornění.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Návrat původní dopravní značky

Dobrý den, 

proč byla od dopravního hřiště podél Berounky vyměněna dopravní značka Stezka pro chodce a cyklisty za dopravní značku Zákaz vstupu chodců?

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

dopravní značka Stezka pro chodce byla dočasná, na místo se vrátila původní značka Zákaz vstupu chodců, která tam historicky patří.

foto


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Hromada kamínků na chodníku

Dobrý den, 

chodník je už delší dobu opravený, za to 👍🏻. Ale bohužel tam po opravě zůstala hromada kamínků. 

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět. Kamenivo bylo odvezeno.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený povrch vozovky v ulici Havlíčkova

Dobrý den, 

vozovka v ulici Havlíčkova je ve špatném stavu. Po projetí vozidla se dlažba spříčí a následně zde hrozí proražení pneumatiky.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, vozovka byla opravena.


Datum: 31. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený semafor

Dobrý den, 

na ulici Plzeňská se nachází poškozený semafor.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

semafor je nyní funkční, žárovka byla vyměněna.


Datum: 26. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka

Dobrý den, 

za garáží STS se nachází černá skládka.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

černá skládka byla zlikvidována.


Datum: 26. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poklop od kanalizace

Dobrý den, 

v ulici Pod Vodojemem chybí od kanalizace poklop.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

VAK Beroun doplnil poklop.


Datum: 26. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek okolo kontejnerů

Dobrý den, 

na křižovatce SvatojánskáxSvatopluka Čecha je stále nepořádek okolo kontejnerů po jejich neuváženém zredukování na jeden. Prosíme o vrácení kontejnerů zpět, už nás nebaví stále uklízet rozlítaný nepořádek. Děkujeme.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

nepořádek byl odklizen.


Datum: 26. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek na silnici

Dobrý den, 

nepořádek se nachází na ulici Prof. Urbana.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

odpad byl uklizen.


Datum: 26. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Převrácený kontejner na sklo

Dobrý den, 

již několik dní se zde povaluje převržený kontejner na sklo. Prosíme o nápravu a umístění zpět na své místo.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

poškozený zvon byl odvezen a nahrazen.


Datum: 26. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněné kontejnery na odpadky

Dobrý den, 

v ulici Tovární jsou přeplněné kontejnery na odpadky.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

separace byla uklizena.


Datum: 23. ledna 2024

PODNĚT: Rozšíření modrých zón

Dobrý den, 

kdy budou parkovací modré zóny v ulici Košťálkova?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

modré zóny připravujeme rozšiřovat postupně a začít již letos. Úsek kolem ulic Plzeňská a V Hlinkách budou jako první. Spodní část Košťálkovy ulice by tedy mohla být ještě letos. Další části až další rok.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Přerostlá zeleň

Dobrý den, 

prosím o zastřihnutí keřů v ulici Myslbekova na Závodí. Po chodníku nelze chodit.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněný odpadkový koš na cyklostezce

Dobrý den, 

koš na cyklostezce na Srbsko je přeplněný.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

odpadkové koše kolem cyklostezky jsou pravidelně vyváženy.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek

Dobrý den, 

v blízkosti dopravního hřiště se nachází nepořádek.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Nepořádek byl uklizen, nicméně se objevuje znovu. Na místo jsme zaměřeni a kontrolujeme ho. Děkujeme za podnět.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Znečištěná lavička a její okolí

Dobrý den, 

u lavičky se schází pravidelně bezdomovci a problémový občané, kteří zenechávají velký nepořádek. Válejí se po zemi a jsou sprostí.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

nepořádek byl odklizen, nicméně je možné, že se znovu objeví - místo je pravidelně kontrolováno.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Dočasné zrušení zastávky Brožíkova

Dobrý den, 

bylo by velice vhodné informovat občany o dočasném zrušení zastávky Brožíkova pro vybrané spoje.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět. 


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená lavička 

Dobrý den, 

na ulici Štulovna se nachází zničená lavička.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

k opravám poškozených laviček a dalšího městského mobiliáře dochází postupně během roku. K dalším nápravám dojde v druhé etapě během roku 2024.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící veřejné osvětlení

Dobrý den, 

v ulici Tylova bylo veřejné osvětlení a stavba, která probíhá, toto osvětlení bez náhrady odstranila. To znamená, že ulice Tylova je až do poloviny své délky temná a žádáme nápravu.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

realizační firma odstranila lampu bez našeho vědomí a bez náhrady. Již náhradní osvětlení řešíme.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněný kontejner na oblečení

Dobrý den, 

kolem kontejneru na oblečení vznikla černá skládka.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

černá skládka byla odklizena, je však možné, že nezodpovědností některých občanů se drobný nepořádek může znovu objevit. Místo je namátkově kontrolováno.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo:  Údržba komunikací

Dobrý den, 

nebylo by, prosím, možné uklidit sníh a led na chodnících alespoň tam, kde jezdí BUS, u zastávek MHD a chodníků směrem do nemocnice a u škol. Od sněžení uběhlo již několik dnů a ulice a chodníky většinou nikdo neuklízí.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

o údržbu komunikací se starají pracovníci AVE dle plánu zimní údržby a priorit pro občany (školy, školky, úřady, zdravotní zařízení, frekventované spojnice ve městě apod.).


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek pod dálničním mostem

Dobrý den, 

u Berounky pod dálničním mostem se nachází nepořádek.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět. Nepořádek byl odklizen.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Autovrak na ulici Družstevní

Dobrý den, 

půl roku se s tímto autem nehnulo. Hyzdí ulici a rozpadá se tu. Navíc zabírá místo na parkovišti.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP již vozidlo řešila a bylo dále předáno k dalšímu řešení na příslušný odbor.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Spadlá dopravní značka

Dobrý den, 

v ulici Za Drahou je spadlá dopravní značka.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, značka byla opravena.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený odpadkový koš

Dobrý den, 

v ulici Politických vězňů se nachází poškozený odpadkový koš.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

opravy městského mobiliáře se řeší průběžně. Děkujeme za podnět.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená rozhledna Děd

Dobrý den, 

rozhledna Děd je lehce poškozená.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

oprava rozhledny Děd je v řešení - viz informace uvedené např. v Radničním listu č.11 2023.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený chodník

Dobrý den, 

na chodníku se tvoří četné kaluže. Chtělo by ho dosypat štěrkem.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

jedná se o mlatovou cestu, tu jednoduše dosypat pískem nebo štěrkem nejde, to bychom ji zničili úplně. Musíme počkat na počasí a opravit ji tak, aby zase roky vydržela.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Auta zasahující do silnice

Dobrý den, 

prosím o nápravu, například kontrolu od MP. Na Máchovně se nedá bezpečně chodit a k tomu tam parkují blbě auta již dlouhodobě.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět. Věc bude hlídkou MP prověřena.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Zveřejňování plánovaných výluk

Dobrý den, 

bylo by, prosím, možné zveřejňovat plánované výluky.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

velmi Vám děkujeme za podnět.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek u Berounky

Dobrý den, 

u Berounky Na Ostrově jsou vysypané odpadky.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

odpadky byly uklizeny, nicméně je možné, že nezodpovědní občané znovu nepořádek udělají. Místo je kontrolováno.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Posprejovaná informační tabule

Dobrý den, 

informační tabule cyklostezky Po stopách českých králů je posprejovaná.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Váš podnět je vyřešen.


Datum: 22. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Údržba zasněžených komunikací 

Dobrý den, 

potřeboval bych pochopit, proč týden od sněhové kalamity není odklizen sníh z chodníku na Goslarském mostu. Je to jediná spojnice mezi Zavadilkou a centrem. Přejít po takto neupraveném chodníku je fyzicky náročné. Dnes 10. 12. jsem ráno pomáhal táhnout staršímu pánovi jeho nákupní vozík (tašku), sám by toho nebyl schopen a večer jsem jedné mamince pomáhal tlačit kočárek.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

o údržbu komunikací se starají pracovníci AVE dle plánu zimní údržby a priorit pro občany.


Datum: 19. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Auto bez SPZ

Dobrý den, 

Ford Fusion na ulici Tovární stojí delší dobu, měl dříve SPZ a městská policie tam dávala pokutové štítky, které majitel asi neřešil. Po čase zmizela SPZ.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidlo bude dnes odtaženo.


Datum: 18. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Špatně zaparkovaná auta v ulici Košťálkova

Dobrý den, 

prosím o další kontroly. Městská policie to tu přestala projíždět a opět se tu dá špatně projíždět. A není v silách každý den volat na MP.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, bude prověřeno.


Datum: 18. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Znečištěná fotografie

Dobrý den, 

fotografie Jana Palacha byla znečištěna od holuba.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

fotografie byla vyčištěna.

foto


Datum: 18. ledna 2024

PODNĚT: Radar v Cajthamlově ulici za Zavadilce

Dobrý den, 

děkuji městu za řešení situace nedodržování rychlosti v Jarově a na Zavadilce. Z článku v Berounském deníku nicméně vyplývá (viz link), že měřený úsek by měl připadat pouze na Cajthamlovu ulici. Protože na Zavadilce bydlím, dovolte mi navrhnout, aby se meřený usek protáhnul až ke křižovatce ulic Husova a na Ratince (odbočka na Tetín). Jednak v místě sídlí mateřská škola, jednak právě už od Goslarova mostu směrem na Jarov to řidiči pěkně valí, hlavně pak motorkáři. A hned zrychlují na té stoupající rovince v Husově ulici právě od MŠ (i v opačném směru), protože to k rychlosti svádí. 

https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/radar-mereni-rychlosti-pokuta-beroun-zdice-kraluv-dvur-horovice-zebrak.html

Předem díky moc za zvážení a případné vyhovění. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

rozmístění a délku úseků určí odborníci na dopravu. Křižovatku v místě odbočení na Tetín připravujeme změnit na okružní a ta sama o sobě výrazně zpomalí dopravu v daném místě.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 17. ledna 2024

PODNĚT: Rekonstrukce asfaltu v ulici Malé sídliště

Dobrý den, 

prosím Vás, plánuje se v dohledné době rekonstrukce asfaltu na ulici Malé sídliště? Je to jeden z poslesních úseků v okolí, kde ještě rekonstrukce neproběhla a i po sanaci, která se uskutečnila minulý rok, je stav vozovky špatný. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

letos plánujeme opravu silnice Malé sídliště, ale té těsně nad hřištěm, protože se z této ulice stala průjezdní, není již koncová. Vzhledem k tomu, že zde bude na pokládku asfaltu finišer, pokusíme se domluvit pokládku i u Vás.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 17. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Rezervace parkovacího místa

Dobrý den, 

chci se zeptat, za kolik se dá rezervovat místo na parkování? V Nepilově ulici je takhle zablokovaných několik parkovacích míst. Děkuji za odpověď. 

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

na pozemku Města Beroun lze stanovit vyhrazené parkoviště jen držiteli průkazu ZTP nebo ZTPP. V uvedené lokalitě však město pozemky nevlastní, jsou v soukromém vlastnictví a investor stavby je prodává spolu s bytovými jednotkami.


Datum: 15. ledna 2024

PODNĚT: Svoz papíru a plastu

Dobrý den, 

mám dotaz ke svozu odpadů. V ulici Košťálkova pravidelně jezdí popelářský vůz v sobotu ráno mezi 7 a 7:30. V harmonogramu svozů v Radničním listu žádný sobotní svoz není uveden, pokud se nemýlím. O jaký svoz se, prosím, jedná? A je nutné jej provádět v tento den a čas? Není to zrovna příjemný budíček pro celou ulici. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

v sobotu se sváží po Berouně papír a plast – kontejnerová stání.  A to z důvodu, že je svoz papíru a plastu nastaven v Berouně na frekvenci 3x týdně, a tak nejde nastavit jinak. Svoz papíru a plastu probíhá v úterý, čtvrtek a sobotu. Takto je vše domluveno i s MěÚ Beroun.  

Vozidla vyráží po 6:00 hodině, aby nenarušovala noční klid, který je do 6:00 hodin. A bohužel nejde posunout na delší dobu, protože by nezvládl řidič sjet celou trasu tak, aby pak stačil udělat ještě povinný víkendový odpočinek.  

Děkuji za pochopení a přeji hezký den.

S pozdravem

Vladimír Kolbaba,
vedoucí dispečer AVE


Datum: 15. ledna 2024

PODNĚT: Zúžení chodníku v ulici Švermova

Dobrý den, 

mám dotaz k nově opravenému parkovišti v ulici Švermova u hospodářského dvora. Bylo by, prosím, možné upravit detail chodníku a/nebo parkovací místo dle fotografie, aby zde bylo možné projet s dětským kočárkem? Děkuji.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

zúžení chodníku bylo realizováno z důvodu zachování vzrostlé borovice. Na parkovacích místech chybí zarážky, které omezí přesahy vozidel nad chodník v tomto místě. Jsou objednány.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 11. ledna 2024

PODNĚT: Svoz bioodpadu v náhradních termínech z důvodu vysokých mrazů

Dobrý den, 

prosím o informaci, kdy budete vyvážet bioodpad Na Cibulce. Mělo být vyvezeno v úterý 9. 1. a stále nic. Děkuji za brzkou odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

níže zasílám informaci, která je zveřejněná na webových stránkách města v aktualitách.

Z důvodu vysokých mrazů není ve městě Beroun proveden svoz bioodpadu v termínech 9. - 11. 1. Odpad je přimrzlý k nádobám a při výsypu by mohlo dojít ke zničení nádob. Svoz bioodpadu od rodinných domů bude proveden v náhradních termínech, pokud dovolí počasí, a to v úterý 16. 1. a ve středu 17. 1.

Ing. Jan Marek,
Odbor životního prostředí


Datum: 5. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Pootočená značka na ulici Plzeňská

Dobrý den, 

dopravní značka je pootočená rovnoběžně s osou vozovky.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

značka byla opravena.


Datum: 5. ledna 2024

PODNĚT/ZmapujTo: Odklizení listí

Dobrý den, 

bylo by možné, aby si AVE po sobě po dvou měsících konečně uklidilo listí, co si navozili k našemu paneláku? Listí o cca 200 m vedle naložili a na tohle se vykašlali. Děkuji.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

listí bylo odklizeno.


Datum: 3. ledna 2024

PODNĚT: Parkování na náměstí

Dobrý den, 

je-bude, prosím, nějaký plán na motivaci řidičů, aby parkovali (placené park.) i mimo náměstí? Česká ulice je v určitých časech, později odpoledne, a to každý den blokována kolonami aut, která vyjíždějí z náměstí Českou ul. Náměstí je spíše parkoviště než cokoli jiného a výfukové plyny v této kvantitě jistě k náměstí nepatří.

Také bych se chtěla zeptat jaký je budoucí náhled na doručovací služby různých zásilkoven do centra: ppl, dpd atd., které do centra jezdí víceméně teď už nonstop, jelikož téměř každý obchůdek na náměstí a okolo má svoje “zásilkovny” ap. To, že parkují po chodnících a někdy opravdu hodně špatně, se dá tolerovat do určitého limitu, ale velkých dodávek už je tolik, že se situace stává opravdu nepřehlednou, nebezpečnou. Chystá se např. omezení doby vjezdu pro zásobování ap.?

Děkuji za přečtení emailu, budu ráda za odezvu ohledně plánů na parkování v centru.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

motivací pro řadu řidičů je cena parkovného, která se od nového roku zvýší, pak četnost kontrol, které budeme řešit již letos tzv. autíčkem a automatickou kontrolou zaplacení parkovného. Další krok bude omezení množství parkovacích míst, a to v souběhu s rozšířením modrých zón. Problém dopravy v Berouně nejsou totiž místní řidiči, ale ti z okolí. Jen pro příklad od Hýskova do centra odbočí denně cca 4500 aut. Pokud ti, kteří nebudou mít kde zaparkovat, anebo zadraho, nepřijedou, nebo použijí hromadnou dopravou.

S PPL apod. je to problém, oni by tam nejezdili, pokud by si lidé nevybírali místa na náměstí jako místo k vyzvednutí. Policie má omezenou možnost to kontrolovat. Státní to neřeší a MP má jen 1-2 hlídky na den. Až jim opadne povinnost kontrolovat modré zóny a parkoviště, zaměří se na špatně zaparkovaná auta.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 21. prosince 2023

PODNĚT: Svoz bioodpadu v roce 2024

Dobrý den, 

prosím o informaci, kdy v Berouně bude zahájen v roce 2024 svoz BIO odpadu? Na webu města jsem tuto informaci nenašla. Poslední svoz v roce 2023 byl na Závodí dle rozpisu 5. 1. 2023. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

omlouváme se za zpoždění, kalendář svozu všech komodit v rodinné zástavbě na rok 2024 jsme dnes aktualizovali. Svoz bioodpadu proběhne na Závodí 26. prosince a dále pak 9. a 23. ledna 2024. Kalendář svozu papíru, plastu a SKO najdete také v lednovém vydání Radničního listu.

Děkuji Vám za upozornění a přeji krásné a klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok.

S pozdravem

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí


Datum: 14. prosince 2023

PODNĚT: Parkování elektromobilů v Berouně

Dobrý den, 

je parkování pro elektroautomobily v Berouně zdarma stejně jako v Praze? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

elektromobily nemají v Berouně zvýhodněnou cenu pro parkování.

Ing. Pavel Moucha,
vedoucí Odboru hospodářské správy


Datum: 5. prosince 2023

PODNĚT: Údržba stromů a spadaného listí v ulici Hostímská

Dobrý den, 

obracím se na Vás ohledně údržby stromů a spadaného listí v ulici Hostímská. Tyto stromy nejsou udržovány a o spadaném listí ani nemluvím. Bylo by dobré tyto stromy ořezat a spadané listí odstranit. Díky větru se toto spadané listí hromadí, pomalu z celé ulice, u mého domu. Děkuji za pochopení a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkuji za zaslání podnětu. U stromů v ulici Hostímská bude proveden řez takzvaně na hlavu. To znamená, že budou odstraněny veškeré obrosty z kmenů. Tento řez je možné u lip provádět v období předjaří, tudíž bude proveden na přelomu února a března 2024.

Úklid listí zaurguji u příslušných pracovníků AVE. Proběhne hned, jak klimatické podmínky dovolí.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jiřina Hlaváčková,
Odbor majetku a investic


Datum: 5. prosince 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené tlačítko na semaforu

Dobrý den, 

nesvítí signalizace Čekejte na tlačítku.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

na křižovatce proběhla modernizace.


Datum: 5. prosince 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Listí na chodnících

Dobrý den, 

bylo by, prosím, možné uklidit na Závodí listí na chodnících?

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

15. 11. 2023 bylo zameteno.


Datum: 5. prosince 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Přehled odjezdových stání

Dobrý den, 

přehled odjezdových stání na autobusovém nádraží spadl na zem.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

přehled stání byl upevněn.

foto


Datum: 5. prosince 2023

PODNĚT: Prostranství před poliklinikou

Dobrý den, 

kdy bude zajíždět autobus 425 do nemocnice Beroun?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

ještě musíme vyřešit příjezdovou komunikaci podél parkoviště pod nemocnicí, kde je jen stavební cesta. Pak již nebude nic bránit, aby 425 do areálu nemocnice zajížděla.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 4. prosince 2023

PODNĚT/ZmapujTo:  Autovrak v ulici Košťálkova

Dobrý den, 

v ulici Košťálkova se nachází nepojízdné vozidlo více jak 6 měsíců bez STK - vrak.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, vozidlo bude prověřeno MP Beroun.


Datum: 28. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavené vozidlo

Dobrý den, 

vozidlo je na místě odstaveno již od léta.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP kontaktovala majitele vozidla, který vozidlo odstraní.


Datum: 23. listopadu 2023

PODNĚT: Prostranství před poliklinikou

Dobrý den, 

chtěla bych se zeptat, jaký je další plán úprav prostranství před poliklinikou. Nebylo by efektivnější místo "malých úprav a oprav" celkově tento prostor změnit? Připadá mi, že se tu mrhá místem, kde by mohlo být parkoviště v blízkosti nejen polikliniky, ale i pošty, kina, úřadů a centra města. Místo toho se postupně tvoří kamínkové záhonky a zůstává předimenzovaný chodník ve strašném stavu. I přístup do polikliniky není celkově přívětivý - viz typ schodů a vstupní dveře, které by měly být na fotobuňku. Pro lidi s berlemi a pohybově omezené je vstup do budovy prostě bojovka. Co se týká zeleně, mohlo by se vysadit pár stromů typu okrasné jabloně - určitě by to bylo méně náročné na údržbu a přitom hezčí než současné neudržované křoviny a kamínkové záhonky a ještě by tento otevřený prostor zastínily. Stejnou komplexní úpravu by potřebovalo i Wagnerovo náměstí. A opravu alespoň chodník směrem ke křižovatce, který je velmi frekventovaný. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

než nová parkovací místa, tak raději hezky upravené květinové záhony. Chodník je široký, ale máme ho v rezervě pro protažení cyklostezky. Nové okrasné stromy vysazené jsou a až vyrostou, prostor zastíní. Wagnerovo náměstí se plánuje opravit. Máme vítězný návrh soutěže a nyní se připravuje projekt.

Co se týká budovy Medicentra, tak to se musíte obrátit na majitele. Městu nepatří.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 23. listopadu 2023

PODNĚT: Pojištění aut na parkovišti P+R Na Podole

Dobrý den, 

přečetl jsem si odpověď pana místostarosty Ing. Mišiny na dotaz občana ze dne 15. 11. 2023. Chtěl bych se zeptat, jak je to s pojištěním aut na parkovišti P+R Na podole provozem na D5, kde ŘSD vydalo povolení na oficiální parkoviště, a kdo toto pojištění platí. Nevidím rozdíl mezi parkovištěm P+R Na Podole pod dálnicí D5 a navrhovaným parkovištěm v dotazu. Dále bych se chtěl zeptat, jak jste došli ke zjištění, že přemístěním spíše doprava klesne. Je, nebo bude provedena studie dopravy na této části Berouna Závodí po přivedení obchvatu Berouna zpět do Berouna? Prosím o zveřejnění této studie. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

s pojištěním se to má tak, že již k jedné pojistné události došlo. Z dálnice spadlo něco na auto na parkovišti. Ve finále chtěla pojišťovna uhradit plnění po původci poškození, což je ŘSD, správce D5. To muselo platit spoluúčast a použít svoji pojistku na krytí způsobené škody. Protože to již nechce znovu řešit, tak nepovolí nové parkoviště pod D5.

V ul. Hostímská je největší provoz od místních obyvatel a návštěvníků nemocnice. Pro všechny, kteří bydlí na západ od městské hory, bude do budoucna rychlejší jet do nemocnice po novém mostě. Zároveň bude možné omezit např. nákladní dopravu od Brožíkovy apod. Samozřejmě bude problém při omezení dopravy na D5 třeba při havárii nebo při rekonstrukci mostu TGM. Pak bude ale provoz silný všude, ale nedojde v Berouně ke kolapsu. Jsou to jen odhady, ale postavené na logických argumentech. 

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 15. listopadu 2023

PODNĚT: Cyklostezky v Berouně

Dobrý den, 

prosím Vás o informace ohledně cyklostezek v souvislosti s obchvatem města Beroun, asi by zajímalo i ostatní Berouňáky: 1) Bude v zadání pro projektanta jižního obchvatu Berouna i řešení cyklostezky od parkoviště P+R po Závodí, ideálně oddělené zelení od silnice a chodníku pro chodce + osvětlení, které v této lokalitě citelně chybí. 2) Je v nejbližších letech plánováno dokončení cyklostezky kolem řeky přes závodí od Srbska pod dálničním mostem (ideální místo pro zbudování parkoviště), pod restaurací u Štiky, napojení na stávající cyklotrasu a dále přes kemp k cyklolávce Na Ptáku? V souvislosti se stavbou obchvatu hrozí nárůst dopravy v ulici Hostimská a z toho vyplívající riziko pro cyklisty, kteří tudy nyní musí jezdit. 3) Je řešena cyklostezka kolem již projektovaných částí obchvatu v úsecích C1 (nový most přes Litavku a dál směr K. Dvůr) a úsekem IV. etapy v Králově Dvoře? Jaký je případný způsob jejího vedení (oddělení od komunikace pro auta a chodníku pro chodce)? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

 1. S cyklostezkou podél nové komunikace a přes most je počítáno včetně řešení v lokalitě na Závodí, kde dozná změny oproti studii. Vše si můžete prohlédnou na adrese:  

e_download.php?file=data/editor/1319cs_2.zip&original=%C3%BAzemn%C3%AD%20studie%20ji%C5%BEn%C3%AD%20paraleln%C3%AD%20komunikace%20Beroun%20-%20p%C5%99elo%C5%BEkov%C3%A1%20trasa%20silnice%20II605.zip

Oddělení zeleným pruhem není z důvodu prostoru možné.

 1. Pod dálničním mostem nám ŘSD povolení na oficiální parkoviště nedá. Zkoušeli jsme to u finančního úřadu. Problém je v pojištění aut provozem na D5. S dokončením cyklostezek se počítá, právě dnes projednáváme projekt komunikace Na hrázi, která napojí cyklostezku na Lávku u Cembritu s tou, která končí u Jezu. Doprava v ulici Hostímská přemostěním podle našich odhadů spíše poklesne. Předpokládá se nárůst pouze při problémech na D5 a při opravě mostu TGM.
 2. S cyklostezkou kolem úseku C1 se počítá. Ona vlastně zůstane původní, ke změně dojde pouze u cementárny. V úseku C1 se počítá s oddělovacím pruhem zeleně. Je v projektu.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 14. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený odpadkový koš

Dobrý den, 

odpadkové koše jsou v dezolátním stavu, zcela zkorodované.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

odpadkové koše byly odstraněny.


Datum: 14. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené dopravní zrcadlo

Dobrý den, 

dopravní zrcadlo pro usnadnění vjezdu na hlavní silnici Pražská je poškozeno.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

dopravní zrcadlo bylo opraveno.


Datum: 14. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek

Dobrý den, 

nepořádek se nachází blízko ulice Tovární.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

nepořádek byl odklizen.


Datum: 14. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek na ulici Na Máchovně

Dobrý den, 

na ulici Na Máchovně se nachází pohozené věci. 

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

černá skládka byla odklizena.


Datum: 14. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení v ulici Náhorní

Dobrý den, 

v ulici Náhorní (u kontejnerů) nefunguje veřejné osvětlení.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

veřejné osvětlení bylo opraveno. Děkujeme za podnět.


Datum: 14. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení

Dobrý den, 

přísvícení přechodu na stožáru č. 847025 nesvítí (zjištěno 24. 10. 2023 5:15 hod.).

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme za podnět, veřejné osvětlení bylo opraveno.


Datum: 13. listopadu 2023

PODNĚT: Možnost doplnění veřejného osvětlení

Dobrý den, 

rád bych se zeptal ohledně možnosti doplnění lampy veřejného osvětlení na chodník před vchodem u domu na adrese Kpt. Jaroše xxx. Konkrétně se jedná o pozemek s parcelním číslem xxx. Chodník před domem a schody od ulice Kpt. Jaroše nejsou v nejlepší kondici a večer je cesta bez světla náročnější. Koho, prosím, mohu kontaktovat ohledně možnosti osvětlení chodníku? Děkuji za prostor pro dotaz.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

zjistíme možnost napojení nových lamp VO na chodníku před Vaším domem. Pokud to bude technicky realizovatelné, musíme nejprve zajistit projekt a stavební povolení. Podle toho se bude odvíjet možná realizace.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 9. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek

Dobrý den, 

drobný nepořádek od bezdomovců u Litavky.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

dle info AVE, nepořádek byl uklizen.


Datum: 9. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený automobil

Dobrý den, 

automobil stojí na chodníku v ulici Větrná již nejméně 3 měsíce.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP Beroun vozidlo prověřila, kdy na místě bylo zjištěno, že se o vrak nejedná.


Datum: 3. listopadu 2023

PODNĚT: Oprava chodníku v ulici Třída Míru

Dobrý den, 

chtěl bych se informovat, za jak dlouho se bude opravovat chodník za domem v ulici Třída Míru xxx ? Už přes týden je ponechán v katastrofálním stavu, ve kterém jej nelze plnohodnotně používat. Dům má sice dva vchody, ale já bohužel musím používat vchod zadní, protože mám bratra na invalidním vozíku a ten předním vchodem jezdit nemůže. Ve stávajícím stavu je pro nás rozbitý chodník nepřekonatelnou překážkou a jízda k lékaři je pro nás momentálně noční můrou. V přiloze Vám zasílám fotografii aktuálního stavu chodníku. Prosím o brzké vyjádření k této dlouhodobě neúnosné situaci. 

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

opravu povrchů má realizovat firma, která pokládá optické kameny. Uznávám, že pro vozíčkáře je tento terén, který pěší jinak zvládnou, problém. Kdybychom ale o Vašem problému věděli dříve, mohli jsme zatlačit na dodavatele, aby opravu povrchu urychlil. Podle aktuálních informací by měli dnes asfaltovat povrchy, tak snad bude již vše v pořádku.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 3. listopadu 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Auta stojící na chodníku

Dobrý den, 

lidi si z veřejného chodníku dělají parkoviště a my jako chodci, maminky s dětmi a s kočárky musíme obcházet přes silnici. Prosím o dopravní značení, nebo žlutou čáru.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

bezprostředně před předmětným místem je umístěna svislá dopravní značka B 28 (zákaz zastavení). Zákaz parkování na chodníku pak rovněž vyplývá z ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Takto parkující řidič se dopouští přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) cit. zákona. Problém nespočívá v nedostatečném dopravním značení. V podobných případech je nutno podat podnět Městské policii.


Datum: 31. října 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený automobil

Dobrý den, 

na ulici Ve Svahu se nachází odstavený automobil.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP se spojila s majitelem, který vozidlo odstraní.


Datum: 26. října 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený motocykl

Dobrý den, 

prosím o prověření, zda-li je to pojízdné a v pořádku. Majitel už přesunul vrak na parkoviště. Pohybují se tu děti a nyní je motocykl odstaven přímo na parkovišti mezi auty a zabírá celé místo. Nerad bych, aby z toho něco vytekalo nebo padlo na auto ze stojánku.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

při kontrole bylo zjištěno, že z motocyklu nic nevytéká a STK je platná.


Datum: 25. října 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autovrak

Dobrý den, 

na ulici za Viničnou se nachází odstavený autovrak.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP vyrozuměla majitele, který vozidlo z místa odstraní.


Datum: 25. října 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Otevřený kryt u pouliční lampy

Dobrý den, 

u lampy je otevřený kryt. 

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

lampa byla již 23. 10. 2023 zabezpečena.


Datum: 25. října 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autobus

Dobrý den, 

u silnice se nachází odstavený autobus.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP vyrozuměla majitele, který vrak odstranil.


Datum: 24. října 2023

PODNĚT: Blikání na křižovatkách

Dobrý den, 

mohu Vás požádat o informování občanů města Beroun ohledně blikání na křižovatkách podle Zák. 361/2000 Sb v § 21 odst. 1. spolu s § 30 odst. 1? Jako příklad mohu uvést křižovatku na sídlišti ulice Košťálkova směr Eden od Benziny. V tomto případě se nebliká, jak už napovídá dodatková cedule, je to směr přímo. V případě blikání vlevo, odbočuje řidič do ulice Hamplova. Stejný případ vzniká na ulici Za Městskou horou. V případě blikání vlevo, odbočuje řidič do ulice Viničná, tudíž nepokračuje přímo do ulice Pod Studánkou. Tento problém na našich ulicí vzniká neustále a informování občanů, může zabránit případné autonehodě. Velice Vám děkuji. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkuji Vám za Vaši připomínku, kterou považuji za velmi podnětnou. Velmi si vážím toho, když se občané zamýšlí nad zlepšením dopravy v našem městě.

Souhlasím s Vaším názorem stran dávání znamení o změně směru jízdy tak, jak je uvádíte i s odkazem na příslušná ustanovení zákona o silničním provozu. Dovolil bych však malé upřesnění. Pravidla silničního provozu v České republice jsou poměrně obsáhlá a zdánlivě podrobná. Avšak žádný zákon neumí ve své působnosti postihnout všechny situace, do nichž se může občan dostat, tím spíše to nedokáže zákon o silničním provozu.

Ve svém podnětu zmiňujete mimo jiné ustanovení § 30 odst. 1 citovaného zákona. Zde se upravuje znamení o změně směru jízdy ve třech případech:

 1. Znamení o změně směru jízdy je řidič povinen dávat, pokud je tato povinnost stanovena jiným ustanovením tohoto zákona, např. při objíždění (§ 16) nebo předjíždění (§ 17).
 2. Dále také vždy, když mění směr jízdy nebo při vybočování z něj.
 3. Jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Zastavil bych se u třetího bodu. Kdy vlastně nastane případ, že řidič neprovádí žádný úkon, při němž je zákonem nařízeno dávat znamení o změně směru, ani nevybočuje ze směru jízdy, a přitom by znamení měl dávat? Tím je například právě případ, kdy hlavní silnice zatáčí vpravo a řidič odbočuje na vedlejší komunikaci, která vede přímo a řidič je povinen dát přednost protijedoucím vozidlům. V takovém případě je vhodné směrovkou upozornit řidiče za sebou, že bude nutno zastavit vozidlo z důvodu dávání přednosti v jízdě. Na křižovatce, kde lze odbočit jen v přímém směru většinou nebývá problém, že by došlo k nedorozumění. Ovšem na křižovatce se čtvrtou větví, tedy s možností odbočit vlevo už tento problém nastává, jak sám upozorňujete.

Jako příklad lze použít Vámi zmíněnou křižovatku v ulici Za Městskou horou, kde se nachází restaurace U Zelených. Když řidič přijíždí od Městské hory a odbočuje do ulice Pod Studánkou, je povinen dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava po hlavní silnici v místě, kde není dostatečný přehled, a kvůli rozhlédnutí je tedy nutno téměř zastavit. S odkazem na Vámi použité ustanovení § 21 odst. 1 odbočující řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Pokud tito řidiči nebudou místně znalí, nemusí očekávat, že vozidlo před nimi zničehonic zastaví. Proto je vhodné například před příjezdem do křižovatky krátce dát znamení o změně směru jízdy vlevo, aby řidič vzadu byl upozorněn na to, že vzápětí vozidlo před ním bude brzdit, ale při průjezdu křižovatkou už musí být směrovka vypnuta, aby zejména řidič vyjíždějící z ulice Pod Studánkou nebyl uváděn v omyl.

Vážený, není úplně jednoduché takhle slovně vysvětlit problematiku, bez názorného předvedení, tak doufám, že jsem to napsal dostatečně srozumitelně. Mohu Vás ujistit, že v působnosti zdejšího odboru při zkouškách z odborné způsobilosti vyžadujeme od žadatelů o řidičské oprávnění, aby se chovali podle nastíněného postupu a učitele autoškol vedeme k tomu, aby věnovali pozornost zejména předmětu Teorie a zásady bezpečné jízdy, kde je nutno vysvětlovat pravidla silničního provozu se současnou aplikací na konkrétní dopravní situace.

S ohledem na poměrnou složitost předmětné problematiky jsem k dispozici k případným dalším dotazům.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka,
vedoucí Odboru dopravy a správních agend


Datum: 24. října 2023

PODNĚT: Hluk z prostranství u Hvězdy

Dobrý den, 

chci se zeptat, jak řešit situaci, která vzniká den co den od 20h na prostranství Hvězda na Třídě Míru a v hospodě Hvězda. Každý den tam nahlas hraje hudba, ať už z hospody, nebo od lidí, co tam posedávají. Je hrozně hezké, jak myslíte na veřejnost a lidi, aby měli hezký park a místo, kam si sednout, ale už nemyslíte na nás, co bydlíme v těsné blízkosti parku i hospody. Ten hluk, co tu začal od doby, co se park otevřel, je neúnosný, a i přes zavřené okna je to slyšet. Máme malé děti a opravdu je velký problém je uspat. Vím že, do 22h se neporušuje noční klid, ale nebylo by možné tuto situaci nějak řešit? Požádat provozovatele hospody o snížení hluku a pravidelné noční hlídky policie na toto místo? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

Vámi popisovaný problém řešíme již řadu let. Městská policie pravidelně monitoruje celé prostranství, a to i kamerou na domě č.p. xxx. Díky tomu vyřešila řadu případů s vandaly a sprejery, kteří čmárali po nových konstrukcích. Kamerou nejsou však schopni monitorovat hluk. S tím je, jak sama uvádíte, problém a lze ho řešit až po 22 hodině. Do té doby mohou pouze nabádat ke klidu. S restaurací je obecně problém, protože i přes pokuty pan majitel, bývalý zastupitel, situaci neřeší. Hlavně v létě je tam večer hlídka MP téměř pravidelný „host“. Rád bych Vám pomohl, ale doposud jsme nenašli zákonný nástroj, jak nadměrný hluk řešit a to od nového roku vláda schválila uvolnění hygienických limitů v noci z 55 na 63 dB.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 23. října 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Přechod pro chodce

Dobrý den, 

přechod pro chodce je téměř neviditelný.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vodorovné značení bylo obnoveno.


Datum: 12. října 2023

PODNĚT: Výskyt potkanů v ulici Pod Homolkou

Dobrý den, 

chtěla bych nahlásit výskyt potkanů okolo našeho domu - Pod Homolkou xxx. Především se jedná o potkany viděné kolem popelnic a vůbec v křovinách kolem. Je jich tam hodně, viděla jsem nejen u popelnic, ale už i na chodníku. Mohli by se dostat i do domu. Věřím, že deratizace v okolí domu, ale i v domě samém, by nebyla od věci. Děkuji za pomoc s řešením tohoto problému.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkuji Vám za zaslání podnětu k deratizaci. Informace o výskytu potkanů byla předána deratizační firmě a v nejbližších dnech proběhne ve zmíněné lokalitě deratizace formou vložení jedových nástrah do potkaních nor a jiných vhodných prostor. Nástrahy budou aplikovány tak, aby nebyly přístupné dětem a domácím mazlíčkům, přesto prosím o zvýšenou pozornost.

S pozdravem

Jiřina Hlaváčková,
Odbor majetku a investic


Datum: 9. října 2023

PODNĚT: Propadlá komunikace v Lidické ulici

Dobrý den, 

obracím se na Vás s dotazem. Před dvěma lety v Lidické ulici praskla v silnici vodovodní přípojka. Po dvou letech se vozovka trochu propadla a každý vůz, kamion atd., když tam vjede, tak se nám dům otřásá a dělá to na silnici hluk. Na koho se mohu obrátit ohledně spravení vozovky? Děkuji moc za včasnou odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

opravu prováděl pravděpodobně VAK a to v krajské komunikaci. Odbor dopravy vyzve KSÚS a Vak, aby propadlou komunikaci opravili.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 25. září 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící dopravní značení

Dobrý den, 

směrem od nádraží do centra města chybí dopravní značka. Z druhé strany směrem z centra dopravní značka je.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

o chybějící značce víme. Nesoulad dopravního značení je ve Slapské ulici a ulici U Stadionu od Husova náměstí po nádraží ČD. Bude vyřešeno v celkové koncepci. Návrhem se zabývá komise dopravy.


Datum: 21. září 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Tři odstavená vozidla 

Dobrý den, 

na parkoviště v ulici Prof. Veselého jsou tato tři vozidla odstavena minimálně od dubna 2023.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidla byly již řešena hlídkou MP, kdy byl vyrozuměn majitel z důvodu odstranění vozidel. Vozidla byly dále předány na příslušný odbor.


Datum: 21. září 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autovrak 

Dobrý den, 

odstavené vozidlo stojí již nějaký čas v ulici Družstevní.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidlo bylo prověřeno a předáno k dalšímu řešení na příslušný odbor.


Datum: 21. září 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený automobil

Dobrý den, 

automobil stojí na stejném místě více než rok.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidlo bylo již odtaženo.


Datum: 21. září 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavené vozidlo

Dobrý den, 

v ulici Pod Vodojemem se nachází odstavené vozidlo.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP se spojila s majitelem, který přislíbil vozidlo z místa odstranit. Vozidlo bylo dále předáno na příslušný odbor.


Datum: 21. září 2023

PODNĚT: Rozšíření modrých zón

Dobrý den, 

chtěl bych se zeptat, jestli budou modré zóny v ulici Branislavova. S parkováním je to tady katastrofa. Všichni, co jezdí do učňáku, parkují tady, takže já s trvalým pobytem už zde nemůžu parkovat ani v poledne. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

děkuji za Vaši žádost. S rozšířením modrých zón v Berouně plánujeme všude tam, kde si o něj místní obyvatelé řeknou. Letošním malým rozšířením jsme si ověřili, že modrá čára funguje. Narazili jsme ale na kapacitní strop vydávání karet v kanceláři a připravujeme online zadávání. To se bohužel zpozdilo na straně dodavatelů software. Do konce roku by mělo již být všechno připravené a s malováním čar začneme po novém roce dle povětrnostních podmínek. První na řadě je právě sídliště Hlinky a okolí.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 19. září 2023

PODNĚT: Žádost o odstranění 4 laviček na sídlišti Litava

Dobrý den, 

prosím o informaci, jestli se plánuje odstranění 4 laviček na sídlišti Litava, na plácku po bývalém pískovišti, mezi panelovým domem Tyršova xx a Tyršova xx. Posedávají zde a často popíjejí, divná individua různých národností a to dokonce i brzy ráno. Chodím kolem ráno v 5:45 hodin do zaměstnání, kdy ještě není světlo a občas tam některý sedí a pozoruje. Jde z něj ve tmě strach, nevíte, co ho napadne. Běžní obyvatelé sídliště tady již nesedávají, zřejmě i z tohoto důvodu. Jednu lavičku nedávno někdo zničil, bylo by vhodné je, v rámci bezpečnosti, odstranit všechny. Stejný názor má více lidí z paneláků, hlavně kvůli ochránění dětí. Pokud je to možné, prosím o odstranění těchto laviček. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

rozumím Vám, ale pokud má stejný názor většina obyvatel z přilehlých panelových domů, projednejte tuto žádost na schůzi SVJ, a to ať poté o odstranění požádá. Bude tak jasně vyslovena vůle většiny. Již jsme několikrát řešili dohady jednotlivců, odstraňte levičku x postavte lavičku. Je zcela normální, že každý chce něco jiného a pro nás je rozhodující vůle většiny.

Děkuji.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 19. září 2023

PODNĚT: Aplikace EasyPark

Dobrý den, 

proč nefunguje placení parkovného přes aplikaci MPLA? Aplikace vlastně v Berouně nenabízí nic. Předchozí aplikace fungovala. Především u Medicentra je to až nedůstojné u parkovacího automatu. Starším občanům to vlastně musí někdo naťukat. Když se protáhne vyšetření u lékaře, tak se na dálku nedá prodloužit. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

město Beroun má na svých parkovacích automatech hodně rozšířenou mobilní aplikaci EasyPark. Na každém parkovacím automatu je postup pro stažení této aplikace.

S pozdravem

Ing. Pavel Moucha,
vedoucí Odboru hospodářské správy


Datum: 15. září 2023

PODNĚT: Opravené záhony u koberců Trend

Dobrý den, 

nevím, jestli jsem tu správně, ale chci připomenout, že nedávno byl opraven prostor náměstíčka u koberců Trend a neustále mládež na koloběžkách a skejtech (omlouvám se, nevím, jak se to přesně píše) jezdí po opravených krajích záhonů a po záhonech samotných. Po upozornění, že tu proběhla oprava, která určitě nestála pár haléřů, neberou nic na vědomí. Odejdou a znovu se vrátí a opět pokračují v této aktivitě. Šlo by udělat opatření, aby tu starší děti neničili prostranství, když kousek dál je hřiště s rampou a můžou jezdit tam??? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

tenhle problém řeší všude ve světě, kde se objeví nějaký zajímavý prvek, na kterém si mohou zkoušet skejťáci a koloběžkáři své triky. Předal jsem vaší informaci veliteli Městské policie, která zde zvýší své kontroly. Situaci vyřeší jen řádné pokuty a náhrada za poškozené prvky.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 13. září 2023

PODNĚT: Převrhnuté koše v ulici Akátová

Dobrý den, 

v ulici Akátová na Závodí jsou už několik týdnů přeplněné nevyvezené a převrhnuté koše na odpad. Bylo by možné je při příštím svozu odpadů vyvézt a uklidit nepořádek kolem nich? Děkuji.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

děkujeme Vám za podnět, v co nejkratším termínu prostor uklidíme.

S pozdravem

Ing. Ondřej Morgenstern,
vedoucí provozu AVE Beroun


Datum: 12. září 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavené vozidlo na soukromém pozemku

Dobrý den, 

vůz je na soukromém pozemku odstaven několik měsíců. Brání nám v parkování.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidlo je odstaveno na soukromém pozemku, který není pozemní komunikací v působnosti zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Nelze tedy uplatnit postupy stanovené tímto zákonem k odstranění vozidla.


Datum: 11. září 2023

PODNĚT: Využití plánovaného mostu

Dobrý den, 

neuvažuje město, že by plánovaný silniční most v souvislosti s jižní paralelní komunikací rozšířilo o rampu pro pěší/ cyklisty, která ústila na Ostrově? Velké části obyvatel Závodí by se tak velmi přiblížila tamější sportoviště, případně by tudy šla trasovat cyklostezka apod.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

to by bylo technicky i finančně dost náročné. Pořád je ve hře lávka na ostrov z lokality Na Podole jako součást cyklostezky směr centrum od nového mostu. Snad se s Lokotkou někdy dohodneme. I oni chtějí propojit své pozemky určené pro sport za hotelem Barbora s areálem tenisových kurtů. Nabídku spolupráce ode mne mají již cca 4 roky.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 5. září 2023

PODNĚT: Hluk z dětského hřiště

Dobrý den, 

bylo by možné zrušit dětské hřiště, které mám přímo pod okny a nemohu ani větrat, hřiště je malé a plné dětí, které řvou dlouho do večera. Žádám o kontrolu a následné vyřešení problému! Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

Váš problém lze řešit pouze ve večerních hodinách, o kterých píšete, a to jako rušení nočního klidu oznámením městské policii. To, že si děti hrají a dělají při tom hluk, není důvod k rušení hřiště, ani jiným zásahům, protože podle hygieny není lidský hlas považován za zdroj hluku.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 30. srpna 2023

PODNĚT: Územní studie jižní paralelní komunikace Beroun – přeložková trasa silnice II/605

Dobrý den, 

v aktualitě zveřejněné na webu města Beroun dne 25. 8. 2023 je uvedeno, že obchvat města povede od parkoviště P+R I přes železniční most přes Berounku až do Hostímské ulice. Dle vámi zveřejněných informací obchvat Berouna bude tedy vyúsťovat v městské části Závodí. Počítá se s tím, že obchvat bude prodloužen dále přes Závodí, nebo bude končit na Závodí? Podniklo již město Beroun nějaké kroky a případně jaké, aby byla vybudována komunikace ze sjezdu z dálnice do nemocnice a dále napojení na budoucí obchvat Berouna? V jakém časovém horizontu je počítáno s vybudováním jednotlivých částí obchvatu. Děkuji za informaci.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

podle již roky zveřejněné „Územní studie jižní paralelní komunikace Beroun – přeložková trasa silnice II/605“ na adrese viz dole je uváděná stavba od parkoviště P+R 1 až do ulice Hostímská částí této studie a lze ji nazvat 1. etapou. Nerozumím Vaší otázce ohledně sjezdu z dálnice do nemocnice. V současné době je možné dostat se do nemocnice pouze sjezdem Exit 14 U Zabitého a Exit 18 Beroun centrum. Odtud se dá jet centrem, pak přes most TGM a Hostímskou ulicí do nemocnice, resp. Pražskou ul. a znovu Hostímskou. Další nové sjezdy ŘSD neplánuje, a to i s ohledem na minimální vzdálenost mezi dálničními sjezdy. 1. etapa má primárně odlehčit provozu na Hostímské ul. právě od všech, co jedou do nemocnice z levého břehu Berounky a úpravou dopravního značení na D5 i návštěvníkům mířícím na Karlštejn. Další přínos 1. etapy bude zlepšení tras autobusového spojení, možnost využití při kolapsech dopravy způsobených nehodami na D5 a strategickým významem pro stát. Termínově nemůžeme říct, kdy stavbu bude realizovat Středočeský kraj. Velký zájem o most má ale Správa železnic, která s ním počítá jako podpůrnou stavbu pro stavbu tunelu Praha - Beroun. Ta má začít v roce 2028.

e_download.php?file=data/editor/1319cs_1.zip&original=%C3%BAzemn%C3%AD%20studie%20ji%C5%BEn%C3%AD%20paraleln%C3%AD%20komunikace%20Beroun%20-%20p%C5%99elo%C5%BEkov%C3%A1%20trasa%20silnice%20II605.zip

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 30. srpna 2023

PODNĚT: Parkovací automat u polikliniky

Dobrý den, 

dnes jsem parkovala na parkovišti u polikliniky a platila parkovné v novém parkovacím automatu. Částka za parkovné hned po vhození vytiskla lístek. Na druhý pokus začala částka skákat z 10 kč na 150 a následně 460. Zrušit, ani upravit nešlo. Zmizelo až po zadání jiné SPZ dalším člověkem. I jemu naskákala nesmyslná částka. Já na 3 pokus zaplatila 90 kč, které opět nešly upravit, ani stornovat. Na víc jsem již neměla nervy. Prosím tedy o vyjádření, jak v tomto případě postupovat, koho zavolat a kdy bude automat opravený, aby fungoval. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

děkuji, automat necháme prověřit technikem. 

Na každém automatu je telefon v případě, že Vám připadá, že automat nefunguje správně. Zavolejte, prosím, na toto číslo a stručně popište závadu. Obsluha zařídí opravu a uvědomí polici.

S pozdravem

Ing. Pavel Moucha,
vedoucí Odboru hospodářské správy


Datum: 30. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autovrak

Dobrý den, 

auto s nezaplaceným parkovacím poplatkem, evidentně nepojízdné s propadlou technickou prohlídkou se nachází na Tovární ulici.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Odbor dopravy MěÚ Beroun vyzval provozovatele k odstranění vraku.


Datum: 30. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavené vozidlo

Dobrý den, 

dlouhodobě nepojízdné auto je odstavené na parkovišti u bytového domu.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

předmětné vozidlo prověří městská policie.


Datum: 30. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený automobil

Dobrý den, 

dlouhodobě nepojízdné auto je odstavené na parkovišti u bytového domu.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

předmětné vozidlo prověří městská policie.


Datum: 24. srpna 2023

PODNĚT: Silnice v úseku ze Zavadilky směrem na Jarov

Dobrý den, 

ráda bych se zeptala, jestli je v blízké době plánovaná nějaká další stavební práce na silnici v úseku z Berouna - Zavadilky směrem na Jarov. Po poslední akci, která zde nedávno proběhla, je povrch silnice nekvalitní, asfalt se stále více propadá, vše je vyřešeno umístěním značky omezující rychlost na 30 km/h. Nevím, jak mohou zaměstnanci firmy odvést takto nekvalitní práci a jak mohl někdo odpovědný takovou práci převzít. Pokud se mýlím, nechám si to ráda vysvětlit. Děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

záplaty na úseku z Berouna - Zavadilky směrem na Jarov jsou jen dočasné právě z důvodu předpokládaného sedání zásypu výkopů, a to z důvodu vysokého zatížení provozem nákladními auty. S finální opravou celého povrchu se počítá po dohodě s KSÚS příští rok.


Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 22. srpna 2023

PODNĚT: Poražení dvou topolů v ulici Nad Paloučkem

Dobrý den, 

před domem Nad Paloučkem xxx byl poražen strom. Zajímalo by mě, zda k tomu byl důvod? SVJ domu žádalo pouze o prořezání větví, které zasahovaly na balkony. Plánujete vysadit strom nový? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

odpovídám na Váš dotaz týkající se odstranění 2 ks topolů rostoucích v ul. Nad Paloučkem před č.p. xxx v Berouně.

Jednalo se o náletové topoly, v blízkosti nově vybudovaného kontejnerového stání a v blízkosti bytového domu. Stromy měly poškozené kořeny a v případě dalšího přirůstání koruny by stále více zasahovaly do oken a fasády bytového domu. Dále bylo zjištěno, že stromy rostou v ochranném pásmu plynovodního vedení. Z těchto důvodů byly oba stromy odstraněny.

Vzhledem k omezenému prostoru pro výsadbu stromů a přítomnosti sítí technických rozvodů v této lokalitě neplánujeme další výsadby.

S pozdravem

Mgr. Pavlína Poborská,
Odbor majetku a investic


Datum: 21. srpna 2023

PODNĚT: Veřejné osvětlení v ulici Puchmajerova

Dobrý den, 

chtěla bych vědět, proč v ulici Puchmajerova nesvítí každý třetí den veřejné osvětlení? 2x jsem volala na ohlašovací linku Ave Beroun, 3x jsem psala na Ave Beroun email. A dnes podruhé jsem přes QR kód zadávala poruchu osvětlení. Bez výsledku. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

závada je stále na slabém jističi. Tuto skutečnost řešil i pan místostarosta svojí urgencí na Čez Distribuce, aby byla žádost z jejich strany, co nejdříve vyřešena. Což už posun byl vidět v minulém týdnu, kdy jsme obdrželi dokumenty a obratem jim zaslali zpět potvrzené. Teď čekáme na Čez Distribuce, aby nám vypnuli hlavní RVO a pak vyměníme jističe. Žádost vypnutí byla směrována na 25. 8. 2023.

S pozdravem

Ing. Ondřej Morgenstern,
vedoucí provozu AVE Beroun


Datum: 21. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavené vozidlo na Kolářské ulici

Dobrý den, 

na Kolářské ulici se nachází odstavené auto.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidlo bude prověřeno MP Beroun.


Datum: 11. srpna 2023

PODNĚT: Rekonstrukce Penny a nové KFC

Dobrý den, 

zaslechl jsem již mnoho různých verzí povídek "jedna paní povídala" ohledně toho, co se staví u sjezdu z D5 Beroun Centrum. Zbourali Penny Market. Někdo tvrdí, že tam bude opět Penny Market, někdo, že tam bude Penny Market a Mc Donalds. Kousek od toho se staví u pumpy poměrně veliká budova KFC. Nemyslím si, že potřebujeme další KFC, když na následujícím sjezdu D5 už jedno stojí. McDonalds by se hodil a Penny Market také. Můžete to, prosím, uvést na pravou míru, budeme mít v Berouně Mc Donalds (konečně) a k tomu nový Penny Market? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

máte pravdu, že agentura JPP (jedna paní povídala) v Berouně i K. Dvoře funguje znamenitě. Občas se divím, co všechno zvládám udělat nebo pokazit. 😊 PENNY požádalo pouze o rekonstrukci prodejny, což zachováním zadní stěny do jisté míry splnilo. V objektu zůstane PENNY, ale o Mekáči na odborech nikdo nic neví, takže asi kachna. O stavbě KFC rozhodl majitel pozemku a splnil všechny podmínky.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 11. srpna 2023

PODNĚT: Modrá parkovací zóna v ulici Chválova

Dobrý den, 

od 1. června měla být v ulici Chválova nově modrá parkovací zóna. Ale NENÍ. V sousedních ulicích Prof. Urbana a Třebízského dle plánu je. Víte, jaká je aktuální situace? Modré zóny v okolí ulice Chválova zejí prázdnotou a ulice Chválova je přeplněna. Parkuje se zde před vjezdy na pozemky, před garážemi... A od září až začne škola, tak auta stojí běžně i na křižovatkách s Okružní a Prof. Urbana. Ulice je pak velice obtížně průjezdná. Proč tedy není modrá zóna v ulici Chválova? Tak jak se píše například zde pro-obcany/aktualne/aktuality/aktualizujeme-na-prani-obcanu-rozsirujeme-modrou-zonu-8190cs.html Je to snad na popud místního obyvatele cinknuté, aby nemusel platit dražší IČO parkovné? Děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

stala se drobná písařská chyba, kdy ze soupisu schvalovaných a vyvěšených dokumentů vypadla právě ul. Chválova. Nebyl tedy splněn legislativní proces, abychom mohli modrou zónu namalovat i zde. Odbor dopravy to opravuje a až proběhnou všechny legislativní kroky a schválí to Rada města, modrá čára se rychle doplní.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 11. srpna 2023

PODNĚT: Veřejné osvětlení v ulicích Puchmajerova, Zahořanská a K Dědu

Dobrý den, 

dne 23. 6. 2023 jsem se dotazovala, proč neustále nefunguje veřejné osvětlení v ulici Puchmajerova, Zahořanská a K Dědu. Toto hlásím již od začátku května. Dnes je 10. 8. 2023 a včera se opět nesvítilo. Chtěla bych znát konkrétní kroky, které byly provedeny, aby veřejné osvětlení opět fungovalo. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

o tomto problému víme. Po výměně za LED svítidla začal padat jistič. Ukázalo se, že pro náběh celého okruhu je nutný jistič s vyšší odolností pro náběh. To musí ale povolit ČEZ a tam je nyní žádost zaseklá. Požádal jsem AVE, aby zkusili nahazovat okruh ručně již odpoledne. Pokud to bude fungovat, budou to tak dělat, než se podaří jistič vyměnit.  

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 11. srpna 2023

PODNĚT: Parklety na náměstí

Dobrý den, 

předem bych chtěla pochválit za myšlenku snížit počet parkovacích míst na náměstí. Mám k této myšlence jen 2 připomínky. Místa, která vznikla k posezení, jsou hezká, jen by je chtělo zastínit a umístit do bezprostřední blízkosti podniků, kde si člověk dá třeba něco s sebou, což je například šťastná koza na náměstí. A druhá zásadnější připomínka je ta, že maminky s kočárkem v podstatě nemají možnost, jak projít středem náměstí. Mezi auta se s kočárkem nedostanou. Bylo by fajn, aby vznikly ve středu náměstí volné pruhy mezi parkovacími místy, které by sloužily k přecházení. Díky moc.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

parklety jsou jen "průzkum bojem" a vyvolání diskuze, co bude s omezením parkování na náměstí. Navazovat bude projekt vycházející ze studií zpracovaných cca před 5 lety. V něm se počítá se zlepšením průchodnosti napříč od nám. J. Barranda směrem na nádraží. Zvýšené zpomalovací pruhy ve vozovce v těchto místech a snížení parkovacích míst. Celý projekt je ale nutné koordinovat, aby bylo možné do budoucna provozovat veškeré tradiční akce. Neomezili dopravu moc, aby se z náměstí nestala mrtvá zóna atd. Bude to složité, ale sám se na to těším.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 8. srpna 2023

PODNĚT: Odstavený autovrak na Zavadilce

Dobrý den, 

asi před měsícem někdo odparkoval svůj vrak této oktávky na Zavadilce. Je to v ulici Prokopa Holého. Auto má už skoro rok propadlou technickou a překáží. Už takhle se na Zavadilce dá špatně parkovat.

Díky předem za rychlé vyřízení.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

tento případ řešila naše městská policie přímo s firmou, která pro nás zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků. Včera na místě městští strážníci provedli kontrolu s tím, že předmětné vozidlo bylo již odtaženo.

S pozdravem

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí


Datum: 8. srpna 2023

PODNĚT: Navýšení počtu parkovacích míst v rekonstruovaných ulicích

Dobrý den, 

chtěla bych se zeptat, zda je v plánu výstavba nějakého nového parkování na Velkém sídlišti, když jste začali pokutovat stání v ulici Průběžná? Auta tu parkují od té doby, co tu bydlíme (15 let), a jejich počet se za tu dobu zvýšil. Zdá se mi to nefér...

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

s rekonstrukcí každé ulice se snažíme navyšovat počet parkovacích míst, nebo alespoň legalizovat stání v místech, pokud to jde, kde se to dle vyhlášky nesmí. Jestli někdo pokutuje řidiče za parkování v ulici Průběžná, je to s největší pravděpodobností na oznámení.  V ulici Průběžná se také počítá s navýšením parkovacích míst v rámci její rekonstrukce, ale nejprve se bude dělat Švermova ul., pak se dodělá ul. Mládeže.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 8. srpna 2023

PODNĚT: Parkovací automaty

Dobrý den, 

bylo by možné ztišit pípání parkovacích automatů na Husově náměstí? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

prověřoval jsem u výrobce zařízení, zda jde „pípání", které slouží k indikaci stlačení elektronických tlačítek, ztlumit. Bohužel tlačítka ztišit nelze.

Mechanicky do nových automatů v záruce zasahovat nebudeme.

S pozdravem

Ing. Pavel Moucha,
vedoucí Odboru hospodářské správy


Datum: 8. srpna 2023

PODNĚT: Úsekové měření rychlosti

Dobrý den, 

neplánujete zavést v ulici Cajthamlova úsekové měření rychlosti, pomohlo by to v dodržování předpisů a zároveň by to mohlo přinést finanční prostředky do rozpočtu města. Dále se chci zeptat, zda-li je do budoucna plánován obchvat pro autodopravu Chalupecký směrem nad návsí, aby kamiony nejezdily skrz náves. Moc děkuji za odpovědi a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

připravujeme výběrové řízení na úsekové měření a jedním z úseků by měla být právě ul. Cajthamlova. Doufám, že to bude ještě letos. S obchvatem se počítalo již v minulosti, ale město nemá všechny potřebné pozemky.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 8. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek

Dobrý den, 

u řeky pod zdí a schody u malého jízku u pekárny se nachází strašný nepořádek.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

prostor byl uklizen.


Datum: 8. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Dva odstavené automobily

Dobrý den, 

dva odstavené automobily zabírají parkovací stání. Renault a Audi.

fotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidla byly prověřeni a posléze předány k dalšímu řešení na příslušný odbor.


Datum: 3. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Automobil s propadlou technickou

Dobrý den, 

auto má propadlou STK, prakticky pouze zabírá parkovací místo.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

podnět bude prověřen.


Datum: 3. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavená dodávka

Dobrý den, 

již 2 roky odstavená dodávka brání parkování ostatních automobilůch a čištění komunikace. Prosím o informaci, kdy bude konečně odtažena.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

podnět bude prověřen.


Datum: 3. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Zakrytá značka

Dobrý den, 

značka u výjezdu z Berouna směrem od gymnázia na Zdejcinu je přes listy špatně vidět.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

značka byla opravena.


Datum: 2. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Auto stojící na chodníku

Dobrý den, 

auto stojí na chodníku a brání průchodu.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídky MP v místě budou provádět kontroly.


Datum: 1. srpna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený vůz

Dobrý den, 

na ulici Štěpánkova stojí již delší dobu tento autovrak. Nemá RZ.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vozidlo je již v řešení, kdy MP vyrozuměla majitele vozidla, aby vozidlo odstranil a dále věc předala k dalšímu řešení na příslušný odbor.


Datum: 31. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavené auto

Dobrý den, 

na ulici Pod Vodojemem je odstavený nabouraný vůz.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP provede kontrolu vozidla, kdy se pokusí vyrozumět majitele o odstranění a poté bude věc předána na příslušný odbor k dalšímu řešení.


Datum: 28. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené schody

Dobrý den, 

v Pakostově sadu je poškozený schod.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

proběhla oprava.


Datum: 28. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Propadající se dlažba

Dobrý den, 

na náměstí Joachima Barranda se propadá chodník.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

dlažba byla opravena.


Datum: 27. července 2023

PODNĚT: Úklid na hřbitově

Dobrý den, 

jsem nespokojena s úklidem na hřbitově v Berouně, prosím o sjednání nápravy.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

po našem telefonickém hovoru a identifikaci místa jsem prošel okolí na hřbitově a shledal, že:

 • koše jsou aktuálně téměř prázdné nebo max. s 1/3 obsahu (týká se celého hřbitova)
 • tráva posekána, na místě je spad odkvetlých lipových květů, které postupně uklízíme (jsou na hromádkách), a to se týká i aktuálně po deštích spadlých větví

Vzhledem k vysokému spadu květů z lip úklid probíhá postupně, zítra odpoledne budeme pracovat na místě kolem Vašeho hrobu.

Pokud by nebylo na začátku příštího týdne vše z Vašeho pohledu v pořádku, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle uvedeném v podpisu a domluvíme opatření.

Děkuji,

S pozdravem

David Uher,
provozní technik AVE Beroun


Datum: 27. července 2023

PODNĚT: Údržba líp v ulici Hostímská

Dobrý den, 

chci se zeptat kdy proběhne úklid Hostímské ulice, kde je spousta nepořádku z líp. Vedlejší ulice jsou pěkně uklizené a chodník při hlavní silnici je zanedbáván. Dále prosím na podzim úpravu líp, nemáme dostatek světla v místnosti. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

u Hostímské ul. je problém, stejně jako u jiných ulic v majetku Středočeského Kraje (Lidická, Pražská, Koněpruská…), že by je měla uklízet KSÚS. Opakovaně je upomínáme, ale mnohdy musíme zasáhnout sami, a to stojí peníze, které pak chybí jinde. Hostímskou uklidíme, již to má AVE zadáno.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 26. července 2023

PODNĚT: Nedodržování značek cyklisty

Dobrý den, 

bylo by možné sjednotit na lávce pro pěší na závodí dopravní značku "Cyklisto sesedni z kola"? Nachází se jen na jedné straně lávky. Nicméně cyklisté na značku stejně nedbají a prohání se na lávce a ohrožují chodce. Možná by nebyla od věci občasná preventivní kontrola městské policie.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

na to jsem upozorňoval taky, ale je fakt, že na druhé straně je značka stezka pro chodce, kam ani cyklisti vjet nesmí. Je to tudíž označeno dobře, ale někteří cyklisté její význam neznají, nebo ho ignorují. MP tam pár kontrol již provedla, spíše upozorňovala. Budeme muset přistoupit k tvrdším postihům.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 26. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené veřejné osvětlení

Dobrý den, 

v ulici Družstevní je poškozené veřejné osvětlení.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

kryt veřejného osvětlení byl opraven.


Datum: 26. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený semafor

Dobrý den, 

na křižovatce u Plzeňské brány je poškozený semafor.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

semafor byl opraven.


Datum: 26. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Závada na veřejné zeleni

Dobrý den, 

prosím o úpravu zeleně podél chodníku v ulici Pod Homolkou, tak aby bylo možné jej využívat v plné šířce.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

zeleň byla opravena.


Datum: 26. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené hodiny na nádraží

Dobrý den, 

hodiny u nádraží již několik týdnů ukazují špatný čas - momentálně jdou zhruba o 8 minut napřed, přiložené foto vzniklo v 6.42 (ukazuje čas 6.50). Kromě toho se v době pořízení fotografie nezobrazovala teplota a jeden z displejů nefungoval vůbec. Bylo by třeba to seřídit.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

celé zařízení bylo opraveno.


Datum: 25. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený vůz v ulici Sadová

Dobrý den, 

toto vozidlo je na ulici Sadová v tomto stavu již po dobu několika týdnů.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

o odstaveném vozidle víme, má však platnou lhůtu pro provedení pravidelné technické prohlídky, z tohoto důvodu nelze uplatnit postup k odstranění vozidla z komunikace podle zákona o pozemních komunikacích.


Datum: 25. července 2023

PODNĚT: Nová dlažba v ulici Slapská

Dobrý den, 

prosím o informaci, co se děje a dít bude před naším domem ve Slapské ulici vedle Koberců Trend? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

v této lokalitě se bude dělat nový povrch (dlažba), jak bylo již v minulosti slíbeno. Žádná stavba bytového domu a podobné nesmysly, co se objevily na FCB, za tím nejsou. 

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 25. července 2023

PODNĚT: Volné pobíhání psů na nové oddechové ploše u Hvězdy

Dobrý den, 

píši Vám také ohledně pěkně zrekonstruované oddechové plochy na Třídě Míru u Hvězdy, za což díky. Chtěla bych se zeptat, jak je zajištěn úklid, protože se množí množství odpadků a opravdu to není nic příjemného na pohled a to je veliká škoda :(. Druhý dotaz se týká volně se pohybujících psů v tomto prostoru. Protože se jedná o obytnou zónu, kde se navíc zdržuje velké množství malých dětí, jak můžete zajistit pořádek v této věci? Je jen otázka času, než se něco stane. Mně se to osobně dotýká a nechci se konfrontovat s občany, kterým připadá v pořádku, že psi běhají mezi malými dětmi i ve vodotrysku a být slovně napadána, když je na to upozorním. Velice děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

AVE již posílilo úklid a doobjednali jsme i další odpadkové koše. Dodržování pořádku je velký problém a to nejen v Berouně. Celý prostor před Hvězdou je monitorován kamerou a Městská policie již několikrát zasáhla při zjištěném porušování zákona nebo občanského soužití. Nemůže zde být ale 24 hodin. Má i jiné povinnosti a pokud hlídka musí zasahovat jinde, nemůže být na dvou místech najednou. Řešíme i spolupráci se státní policií, která má na Beroun již o jednu hlídku víc, než měla v minulosti.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 20. července 2023

PODNĚT: Osvětlení v ulicích Na Příkopě a Čertovka

Dobrý den, 

již po několikáté se dotazuji, jak to pokračuje s realizací osvětlení v ulicích Na Příkopě a Čertovka. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

tím, že závada je v historickém centru, tak je zapotřebí povolení a vyjádření dotčených orgánů. Aktuálně čekáme na vyjádření od Policie ČR. Jakmile ho obdržíme, tak úřad povolí výkopové práce. Příslušný úředník má dovolenou a bez zástupu. Pokud nevznikne nenadálá situace, tak během měsíce srpna zahájíme výkopové práce v délce 55m nového zemního vedení.

S pozdravem

Ing. Ondřej Morgenstern,
vedoucí provozu AVE Beroun


Datum: 20. července 2023

PODNĚT: Snížení počtu černých popelnic

Dobrý den, 

opět se na Vás obracím s dotazem, dnes jsme zjistili, že nám v ulici Okružní (viz níže info přesná adresa) zmizely černé kontejnery na smíšený odpad, namísto toho tam je modrý a žlutý, zůstal pouze jeden černý. Myslíte, že bude stačit na celý panelák Okružní 1516 (1517/1518)  a naše domy v Okružní 472,473,474, 475, 476, 477 jedna černá popelnice??
Děkuji za vysvětlení.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

na Váš dotaz sdělujeme, že podle hodnot průměrné produkce odpadů by dva kontejnery (jeden před domem č.1518 a druhý před domem č. 1516) na směsný komunální odpad (dále jen SKO) kapacitně měly postačovat pro všechny Vámi uvedené nemovitosti. Přistavený a obsluhovaný objem SKO pro „Vaší“ lokalitu je identický, jako je obsluhovaný objem u všech rodinných domů v Berouně. 

V souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR potažmo města Beroun a s trendy v odpadovém hospodářství, vedoucí zejména ke snižování produkce SKO provedlo město Beroun ve spolupráci se svozovou společností AVE v ulici Okružní, Bezručova a Družstevní změnu nádob na odpady tak, aby zkrátilo občanům docházkové vzdálenosti k nádobám na tříděný odpad, aby pokud to je možné, měli občané z bytových domů stejně daleko k nádobám na plast na papír a na bioodpad jako k nádobám na SKO. Přitom došlo k redukci nádob na SKO.

Obsluhovaný objem se nikde nesnížil, někde se i navýšil, protože nádoby na plast a papír mohou být vyváženy až 3 x za týden.

V tomto trendu bude město Beroun pokračovat i v dalších lokalitách s bytovými domy.

Ukazuje se totiž, že v bytové zástavbě, na rozdíl od zástavby rodinné, přetrvávají špatné třidící návyky a v některých případech občané třídění odpadů úplně ignorují.

Možná si někteří občané stále neuvědomují, že třídění odpadů není dobrovolnou činností, ale je povinností, která je stanovena přímo v zákoně o odpadech a za porušení této povinnosti lze uložit sankci.

Směsný – lépe řečeno zbytkový komunální odpad - je odpad, který zbyde po vytřídění využitelných složek odpadu - což jsou druhy odpadů, pro které jsou určeny speciální kontejnery na papír, sklo, plasty, nápojový karton, bioodpad, kovy, použité oděvy, obuv a textil, drobné elektrozařízení a malé baterie a akumulátory, a dále druhů odpadů, které se také do SKO nemohou odkládat, jako jsou: nebezpečné složky komunálního odpadu, jedlý olej, léky, elektroodpad, zemina a kameny a objemný odpad.

Z výše uvedeného vyplývá, že zbyde jen málo druhů odpadů, které nelze nikam jinam dát a musí se odložit do SKO. Jde například o tyto druhy odpadů: předměty z více složek, které nejdou oddělit (tzv. kompozitní obaly), keramika, porcelán, guma, použité pleny, dámské hygienické potřeby, popel, maso, kosti a zbytky jídel živočišného původu.

Také chceme připomenout, že Zastupitelstvo města Beroun vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která mimo jiné stanoví, že:

 • Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh a kategorii odpadu.
 • Jednotlivé druhy odpadů se odloží do příslušných sběrných nádob, ne však mimo sběrnou nádobu, a to ani v případě, že jsou sběrné nádoby již plné.
 • Sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat, např. velké papírové krabice sešlapat nebo rozložit.
 • Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, slouží k odkládání drobného směsného komunálního odpadu, vzniklého během pohybu fyzických osob na veřejném prostranství, ale neslouží k odkládání odpadu z domácností nebo z podnikatelské činnosti.

Ing. Jan Marek,
Odbor životního prostředí


Datum: 19. července 2023

PODNĚT: Rušení nočního klidu

Dobrý den, 

rád bych se informoval, zda město Beroun nějak koriguje noční klid a otevírací dobu venkovních zahrádek? Mám negativní zkušenost s restaurací Zagor, kde zahrádka je otevřená minimálně do půlnoci (někdy i déle) a hluk je nesnesitelný. Město/městská policie s tím nic nedělá. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

městská policie za poslední měsíc řešila 29 případů rušení nočního klidu. Jeden z posledních případů byl právě v restauraci Zagor, kde věc byla předána ke správnímu řízení.

S pozdravem

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí


Datum: 18. července 2023

PODNĚT: Bývalý Hotel Na Ostrově

Dobrý den, 

vím, že objekt není ve vlastnictví města, ale přesto bych se chtěla zeptat, zda čirou náhodou nevíte něco o plánech s bývalým Hotelem Na Ostrově. Procházka kolem začíná být děsivá už i za bílého dne, natožpak po setmění. Díky za info. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

nový majitel se snažil hotel předělat na bydlení, což je v rozporu s územním plánem, a proto jsme podali námitku ke Krajskému úřadu. Nyní se údajně objekt snaží prodat.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 18. července 2023

PODNĚT: Kropení ulic při vysokých teplotách

Dobrý den, 

proč za horkého, až tropického, dne nedochází v našem městě ke kropení komunikací, jako tomu bylo dříve? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

již několik let je nastaven systém kropení ulic pokaždé, když teplota stoupne nad 30° C. Kropí se vybrané komunikace, kde je největší koncentrace lidí.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 18. července 2023

PODNĚT: Teplota chromatičnosti instalovaných svítidel u veřejného osvětlení

Dobrý deň, 

v radničnom liste, číslo 7/2023, som si prečítala článok o výmene svietidiel vo verejnom osvetlení v Beroune. Vzhľadom k zdravotným dopadom určitého typu LED osvetlenia (hlavne použitie studeného bieleho svetla večer a počas noci) by ma zaujímalo, aká je farebná teplota (v Kelvinoch) nainšlatovaných a budúcich svietidiel vo verejnom osvetlení. Ďakujem.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

výměnu svítidel město financuje v rámci dotačního titulu programu NPO, která má svá přísná pravidla. Tato pravidla a podmínky na typ osvětlení plně ctí nejaktuálnější normy a požadavky na veřejné osvětlení. Teplota chromatičnosti instalovaných svítidel je 2700 K –  tzv. teplá bílá.

S pozdravem

Petr Chlad,
Odbor majetku a investic


Datum: 18. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněné odpadkové koše u Hvězdy

Dobrý den, 

na Hvězdě jsou všechny koše totálně poddimenzované, dlouhodobě přeplněné a za větrného počasí se valí odpadky úplně všude.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

koše byly vyvezeny, byla zvýšená četnost úklidu.


Datum: 18. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek u dětského hřiště Litava

Dobrý den, 

téměř každý den jsou zde přeplněné odpadkové koše v parku u fontány od pobudů, co se zde v noci poflakují, pijí alkohol a dělají bordel.

fotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

koše byly vyvezeny a byla zvýšená četnost úklidu.


Datum: 18. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Plný koš

Dobrý den, 

už druhý den je na dětském hřišti přeplněný koš.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

koše byly vyvezeny, zvýšila se také četnost úklidu.


Datum: 18. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Plný koš

Dobrý den, 

v ulici Švermova se nachází plný koš.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

prostranství bylo uklizeno a koše byly vyvezeny.


Datum: 18. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Rozsypané odpadky

Dobrý den, 

opakuje se to už nějakou dobu. Pytle s odpadky někdo vyndá z kontejneru a rozsype jejich obsah kolem.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

stanoviště bylo uklizeno.

foto


Datum: 17. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení přes Berounku

Dobrý den, 

na lávce přes Berounku nefunguje veřejné osvětlení.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

veřejné osvětlení je funkční.


Datum: 17. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Povolené šrouby na dětském hřišti

Dobrý den, 

povolující se šrouby na pyramide na dětském hřišti v bloku mezi ulicemi Tyršova, Tovární a Na Náhonu.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

herní prvek byl opraven.


Datum: 17. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek

Dobrý den, 

u ulice Na Parkáně se nachází drobný nepořádek.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

odpadky byly uklizeny.


Datum: 17. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Zlomená větev

Dobrý den, 

spadnutá/zlomená větev vedle dětského hřiště. Větve jsou těžké a více větví je už skoro metr od země. Nebezpečí zlomení. Byla by možnost stromy prořezat?

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

stromy byly prořezány.


Datum: 17. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněný koš u autobusové zastávky

Dobrý den, 

v ulici Politických vězňů je přeplněný koš.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

koš byl uklizen.


Datum: 13. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Větve zasahující na chodník

Dobrý den, 

větve zasahují na chodník.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

větve byly zakráceny.


Datum: 8. července 2023

PODNĚT: Bezbariérový vstup u nového placu u Hvězdy

Dobrý den, 

chtěla bych se zeptat, nebo spíš reagovat, na nový plac u Hvězdy. Je to krásné, ale co mě překvapilo a dost nastvalo je to, že když jdete z masny, která je ve Hvězdě, a máte kočár, tak musíte celou budovu obcházet, protože všechny tři schodiště jsou bez možnosti bezbariérového vstupu. Byla jsem svědkem toho, že tam starší paní poprosila kolemjdoucího, aby jí pomohl sejít schody. Dost nedomyšlené na to, kolik to stálo peněz.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

prostor je ve zkušebním provozu. Stavba ještě není dokončená. Jak bylo již mnohokrát napsáno, bezbariérový přístup se bude v září dodělávat na východní straně, naproti knihovně. Další bezbariérový přístup na plochu bude u průchodu u Formanky. Ten se bude dělat společně s úpravou prodejny PENNY tak, aby stavby na sebe navazovaly.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 4. července 2023

PODNĚT: Placení za parkování skrze mobilní aplikaci

Dobrý den, 

chtěl bych se zeptat, proč jsou řidiči platící poplatek za parkování pomocí mobilní aplikace trestání placením servisním poplatkem, o které se navýší poplatek za parkování proti řidičům platící přes automat? Mobilní aplikací se šetří papír a toner tiskárny, proto v 21. století nechápu, proč je použití mobilní aplikace dražší. U předešlé aplikace KlicPark tomu tak nebylo. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

poplatek, o kterém píšete, je běžným nástrojem bank a firmy zajišťující službu. Byl i u předchozí aplikace, ale byl skryt v částce za parkování a platilo ho město. Tak jsme to požadovali i u firmy MPLA, ale nestalo se tak.  Nyní jednáme o urychlené nápravě.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 3. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek u popelnic

Dobrý den, 

na Pražské ulici se nachází nepořádek.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

nepořádek byl odstraněn.


Datum: 3. července 2023

PODNĚT: Mobilní aplikace EasyPark

Dobrý den, 

přes kterou aplikaci lze uhradit v Berouně parkovné? Přes web ani přes aplikaci MPLA to nejde. Přes mapy.cz to také nejde. Jediné, kde lze uhradit parkovné, je přes starou aplikaci Click Park.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

na stránkách MPLA – systém pro platby mobilní aplikaci, najdete město Beroun, zde si stáhnete mobilní aplikaci EasyPark, která nyní od 1. 7. 2023 jako nový vlastník zastřešuje tento systém mobilních aplikací, tedy i MPLA, a na kterou budou postupně všechna města, která již z minulosti MPLA využívají, přecházet.

Odkaz:

https://download.easyparkgroup.com/?_branch_match_id=1167444097630617621&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8wryyxJ1UtNLK4sSCzK1stLLdEvTs5N8fFMy4p0TAIAopWu%2FycAAAA%3D

Jakmile máte mobilní aplikaci staženou a doplněné jednorázové údaje, můžete platit parkovné v Berouně dle výběru daného parkoviště – lokality.

Samolepky k mobilní aplikaci budou na PA rozmístěny ihned, jak je obdržíme z tiskárny.

Pavel Moucha,
vedoucí hospodářské zprávy


Datum: 3. července 2023

PODNĚT: Odpočinková plocha u Hvězdy

Dobrý den, 

na Třídě Míru u Hvězdy jste zřídili park, odpočinkovou plochu, nebo jak to nazvat, ale je to nebezpečné místo pro chodce. Každý se tam prohání na všem, co má kola a ohrožuje chodce a zejména starší obyvatele. Všichni se tam rozdovádí a pokračují v tom i na silnici a chodníku. Chodce ohrožují a začínají devastovat okolí. Pokud si takové místo zřídite, tak se o něj starejte a nevystavujte ostatní obyvatele bezpečnostním rizikům. Vychloubat se a ohromovat, jak je to úžasné NESTAČÍ!!! Povinností MÚ je zabezpečit bezpečnost obyvatel a ne jejich situaci vlastním přičiněním ještě zhoršovat.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

děkuji Vám za Váš podnět. Přivítal bych však, kdybych mohl komunikovat s konkrétní osobou, nikoli anonymně.

Musím Vám však sdělit, že zdejší odbor dopravy a správních agend, kterému jste podnět adresoval, prostor před Hvězdou nezřídil, a už vůbec jím nevychloubal, ani neohromoval.

Jsme si plně vědomi svých povinností, vyplývající odboru z příslušné legislativy i z organizačního řádu Městského úřadu Beroun, a rádi se budeme zabývat konkrétním námětem ke zlepšení dopravní situace v našem městě.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka,
v
edoucí Odboru dopravy a správních agend


Datum: 3. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Kolo

Dobrý den, 

v ulici Pražská se nachází kolo.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

kolo bylo odvezeno.


Datum: 3. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Neopravená vozovka

Dobrý den, 

11.5. je stále značka a vozovka neopravena.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

nyní je již opravena. Omlouváme se za zdržení.


Datum: 3. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek u Domova pro seniory

Dobrý den, 

u zídky mezi Domem seniorů a bytovou novostavbou Berlita je nepořádek. Prosíme o jeho odstranění. Jelikož se v těchto místech nepořádek v poslední době objevuje pravidelně, byla by na místě častější kontrola místa Městskou policií. Tuto klidovou zónu využívají k procházkám jak senioři, tak rodiny s dětmi a v poslední době se tam z důvodu hlučících a popíjejících skupinek lidí necítí (zvlášť o víkendech) příliš bezpečně.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

odpad byl odstraněn.


Datum: 3. července 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek

Dobrý den, 

u VOK Beroun se nachází drobný nepořádek.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

odpad byl odstraněn.


Datum: 30. června 2023

PODNĚT: Helikoptéra ze dne 29. června

Dobrý den, 

dovolte skromný dotaz. Mohli byste mi, prosím, sdělit, co to bylo za nízkoletící hlučnou robustní helikoptéru, která letěla dne 29. 6. 2023 v 18:30 nad berounským Sídlištěm? Na Flight radaru nebyla načtena. Byl to stroj od Vás? Nebo soukromá párty? Není tu heliport a je tu dost jiného 'smogu' a strojů. Děkuji Vám předem za ochotu. Přeji Vám příjemný den.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

na Třídě Míru došlo ve čtvrtek 29. června ve večerních hodinách k vážné dopravní nehodě – střet chodce s jedoucím vozidlem – při níž došlo k poranění hlavy. Stav zraněného byl natolik vážný, že vyžadoval rychlý letecký transport do nemocnice.

S pozdravem

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí


Datum: 28. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Závada na chodníku

Dobrý den,

propadá se chodník a travnatá plocha vedle něj.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

na předmětnou komunikaci se ještě vztahuje záruční lhůta. Oprava tedy přináleží investorovi stavby.


Datum: 26. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Instalace nového odpadkového koše na dětském hřišti

Dobrý den, 

bylo by možné častěji vyvážet, nebo přidat další odpadkový koš ke hřišti na sídlišti Litava? Na hřiště chodí během dne školky a odpadkový koš tento nápor nezvládá. Děkuji.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

bude instalován další koš.


Datum: 26. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněný koš

Dobrý den, 

pod dálničním mostem se nachází přeplněný koš.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

koš byl uklizen.


Datum: 26. června 2023

PODNĚT: Neosvětlené ulice

Dobrý den, 

zajímalo by mne, jak budete řešit osvětlení ulic Puchmajerova, Zahořanská a dalších, v okolí těchto ulic. Zřejmě jde o větší problém. Velice často ulice nesvítí.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

děkujeme vám za podnět. O této závadě víme a budeme řešit s příslušným městským odborem.

Po výměně osvětlení za nové LED vypadává hlavní jistič.

S pozdravem

Ing. Ondřej Morgenstern,
vedoucí provozu AVE Beroun


Datum: 26. června 2023

PODNĚT: Zrušená možnost parkování s ohledem na uzavírku křižovatky

Dobrý den, 

můžu se zeptat na důvod změny místní úpravy silničního provozu v ul. Na Tržišti a dalších, kde je od 1. 7. do 3. 9. 2023 zakázáno zastavení? Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

přechodná úprava provozu v předmětných ulicích byla stanovena v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/605 a výstavbou okružní křižovatky Košťálkova x Plzeňská. Z důvodu úplné uzavírky uvedené křižovatky zejména pro hromadnou dopravu bude objízdná trasa vedena ulicemi Kollárova a Bratří Nejedlých dočasně jednosměrným provozem. Kvůli předpokládanému zvýšení provozu na přilehlých komunikacích byla zde dočasně zrušena možnost parkování.

Stanovení přechodné úpravy bylo ve stanovených lhůtách zveřejněno na úřední desce města.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka,
v
edoucí Odboru dopravy a správních agend


Datum: 26. června 2023

PODNĚT: Webové stránky www.250jungmann.cz

Dobrý den, 

prosím o informaci, kdy bude funkční web www.250jungmann.cz. Děkuji. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

reaguji na Váš dotaz výše. Webové stránky www.250jungmann.cz byly zprovozněny dnes. Stránky jsou již funkční.

S pozdravem

Mgr. Květuše Slavíková,
vedoucí Odboru školství a volnočasových aktivit


Datum: 23. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Dodávka bez platné technické prohlídky

Dobrý den, 

bílá dodávka bez platné technické prohlídky se na místě nachází již několik měsíců.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP vozidlo prověří a v případě zjištění, že se jedná o autovrak bude věc dále předána na příslušný odbor.


Datum: 23. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené auto stojící dlouho na chodníku

Dobrý den, 

vozidlo je částečně na chodníku. Má poškozené pravé přední kolo. Na místě se nachází několik týdnů až měsíců.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP vozidlo prověří a v případě zjištění, že se jedná o autovrak bude věc dále předána na příslušný odbor.


Datum: 23. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Dvě odstavená auta

Dobrý den, 

jedná se o 2 vozidla, která jsou zde odstavena asi 3 a 1 rok. Několikrát hlášeno na policii Beroun, nic se neděje! Zabírají parkovací místa.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP vozidlo Citroen prověří a v případě zjištění, že se jedná o vrak bude věc předána příslušnému odboru k dalšímu šetření. Vozidlo Peugeot bylo již hlídkou MP za vrak řešeno.


Datum: 23. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Vyvrácená dopravní značka

Dobrý den, 

v ulici K Dubu se nachází vyvrácená dopravní značka.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

značka již byla v tomto týdnu nahlášena k opravě.


Datum: 23. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavená auta

Dobrý den, 

tyto vozy tu stojí už hodně dlouho bez hnutí.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

obě vozidla jsou již řešeny.


Datum: 23. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autovrak

Dobrý den, 

u ulice Nad Úvozem se nachází autovrak.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

hlídka MP vozidlo prověří a v případě zjištění, že se jedná o autovrak bude věc dále předána na příslušný odbor.


Datum: 20. června 2023

PODNĚT: Návrh na novou MHD linku

Dobrý den, 

chtěla bych dát podnět k zavedení MHD linky, která by propojila oblast Palouček a okolí s centrem Berouna (tj. Wagnerovo náměstí, U Černého koně). Vzhledem k pokračující rozsáhlé výstavbě bytových domů (ul. Vinařská, Na Máchovně a plánovaný dům pro seniory Na Morákově) zde bude časem bydlet hodně lidí a všichni budou jezdit do centra autem. Současná jediná linka 861 (zas. K Dubu) jezdí málo, krkolomně a pouze na autobusové nádraží (Tam si zajedu autem na parkoviště taky a mám to rychlejší.) V současné době je perfektní provizorní zastávka Na Máchovně, kterou si myslím, že využívá dost lidí. Věřím (spíše doufám), že by více lidí ocenilo a využilo dobré spojení do centra.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

linky 861 a 862 byly po více než 30ti letech něco nového. Na 861 si lidé zvykli ale na 862, která jezdí až na náměstí, bohužel ne a budeme ji rušit. To, co popisujete, je fakt, o kterém víme a připravujeme změnu. Problém je v tom, co jste napsala. Vezmu si auto. Dokud si budou moci lidé do centra zajet autem, tak do autobusu nesednou. Připravujeme takový soubor opatření, aby si raději sedli do toho autobusu.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 16. června 2023

PODNĚT: Vysoká tráva u sjezdu z dálnice

Dobrý den, 

prosím o posekání vysoké trávy na sjezdu z dálnice u OMV směr od Prahy. Přes trávu nejsou vidět vozidla, která přijíždí od vlakového nádraží. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

daný pozemek není ve vlastnictví města. Bude kontaktováno ŘSD, aby pozemek ve svém vlastnictví náležitě upravili.


Datum: 16. června 2023

PODNĚT: Záhony v Husově ulici

Dobrý den, 

dosud jsem myslela, že s relativně novými záhony v Husově ulici na Zavadilce, které považuji na naprosto nerozmyšlené a bohužel i velmi neestetické, mám pouze tento problém, ale ukazuje se, že jejich nerozmyšlenost už ohrožuje i bezpečnost dopravy. Přikládám fota z výjezdu z ulice Sladkovského, za těmi keři ze směru z Jarova je vyfocen AUTOBUS, tudíž je zřejmé, že běžný automobil není vidět vůbec. Prosím o nápravu situace a ideálně o přehodnocení celé koncepce výsadby v této hlavní ulici do nějakého hodnotnějšího stylu než “nakoupíme co mají zrovna v akci, nasazime to na střídačku vedle sebe a budeme se tvářit, že to je záměr a návrh odpovídající moderním trendům”, protože přesně tak tento projekt vypadá a to už vůbec nezmiňuji provedení folie - štěpka, díky kterému se člověk při průchodu ulicí cítí spíše jako na smetišti.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

na záhony podél ulice Husova byl zpracován projekt od specializované firmy Living in green, s.r.o., konzultován s dopravní policií a následně realizován. Je udržovaná specializovanou zahradnickou firmou. Estetika je věc názoru, ale rád firmě váš názor předám.
Pro rozhled v křižovatkách jsou stanoveny tzv. rozhledové trojúhelníky, čemuž odpovídá odsazení rostlin od hrany křižovatky. V dané ulici vidím problém s rychlostí aut, které předepsanou 50km nedodržují. To se vyřeší instalací úsekového měření rychlosti ještě tento rok.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 9. června 2023

PODNĚT: Zvelebení Městské hory

Dobrý den, 

měla bych nápad pro herní prvek, který by z mého pohledu byl skvělý k umístění na Městské hoře. Jedná se o různý typ kuličkových drah, například formou dřevěných stolu s překážkami pro kuličku, nebo je tu možnost využití nějakého menšího svahu. V Rakousku je tento herní prvek velmi častý a děti ho milují a zabaví se jím i hodiny.

Posílám pár ilustračních fotek pro představu.

Dřevěnou kuličku by si návštěvník mohl zakoupit ve schránce za nějaký poplatek, jako tomu bylo např. v Rakousku.

Prosím, pokud je potřeba nápad zaslat na jiný email, dejte mi, prosím, vědět. V Berouně žiji od narození a chtěla bych, aby se tu naše děti měly hezky a měly kam odpoledne vyrážet za zábavou, jinou než je houpačka a skluzavka.

fotofotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, máte pravdu, tohle se na Měndu hodí. Připravujeme revitalizaci celé Městské hory a Váš podnět by byl docela zajímavý nápad na zlepšení. Zadání podmínek pro architektonickou soutěž bude probíhat participativním procesem. Váš návrh je přesně to, co od občanů očekáváme. Pošlete ho, prosím, potom i na adresu pro podávání podnětů. Ta bude v brzké době zveřejněna.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 9. června 2023

PODNĚT: Dětská hřiště

Dobrý den, dětská hřiště v Berouně jsou všechna v podstatě stejná. Je škoda, že neexistuje větší diverzita. Například na městské hoře je zanedbané hřiště, kde se opravy neřeší, jen se herní prvek obežene páskou. Posílám pro inspiraci fotky z krásného hřiště v Karviné. Na skluzavce jsem zjistila i název firmy, která hřiště realizovala (Mirakulum s.r.o.).  

fotofotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, hřiště, které jste poslala se přesně hodí na Městskou horu. Tam se hřiště opravují a stojí to poměrně dost peněz, i když to není moc vidět. Připravujeme revitalizaci celé Městské hory a Váš podnět by byl docela zajímavý nápad na zlepšení. Zadání podmínek pro architektonickou soutěž bude probíhat participativním procesem. Váš návrh je přesně to, co od občanů očekáváme. Pošlete ho, prosím, potom i na adresu pro podávání podnětů. Ta bude v brzké době zveřejněna.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 8. června 2023

PODNĚT: Inzerce v místním tisku

Dobrý den, chtěla bych dát inzerát do místních novin. Můžete mi poradit na koho se můžu obrátit? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, v městském zpravodaji Radniční list inzerci nezveřejňujeme, ale můžete zkusit regionální periodika: Berounský deník, Náš Region nebo inzertní noviny DEIXE. 

S pozdravem

Jitka Soukupová, 
tisková mluvčí


Datum: 7. června 2023

PODNĚT: Oprava chodníku a silnice u Lidlu

Dobrý den, kdy je v plánu oprava chodníku a kus silnice v úseku od Benziny k zastávce U Lidlu? Celý tento úsek je pod vodou. Kanál, který na tom chodníku je, to absolutně nestíhá pobrat a směrem od benzinky k Lidlu je voda po kotníky přes celý chodník. Jak tohle bude město řešit? Děkuji.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, v pondělí 12. 6. začne tento úsek Strabag opravovat a v návaznosti na něj se bude předělávat i celá Benzinka na klasický model jako je např. OMV u dálnice. S tím budou i nové chodníky a odvodnění ploch. V průběhu stavby bude nějaký provizorní chodník.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 7. června 2023

PODNĚT: Rozšíření dálnice D5

Dobrý den, mám dotaz ohledně rozšíření dálnice D5 do šesti pruhů. Bydlíme v Berouně - Závodí těsně vedle dálničního mostu, tak zda se bude i tento most nějak rozšiřovat a zkomplikuje to naše bydlení? Děkuji za informaci. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den, zatím o tom moc nevíme, jen že ŘSD chce rozšířit most o 1 pruh tzn. 5m na každou stranu. Jakým způsobem není ještě rozhodnuto. Při projednání územního plánu chtěli zástupci ŘSD rozšířit ještě na každou stranu mostu ochranné pásmo o dalších 10m, kde by nebylo možné téměř nic. To jsme striktně odmítli. Čekáme až bude vydaná dokumentace EIA, z které se dozvíme víc. Měla být již koncem minulého roku, ale doposud nic. Jak budeme mít nějaké relevantní informace, zveřejníme je.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 6. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Neposekaná tráva

Dobrý den, u ulice Cihlářská je neposekaná tráva.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, tráva byla posekána minulý týden.


Datum: 6. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poničený pingpongový stůl

Dobrý den, u Dětského Hřiště S Lodí je zničený pingpongový stůl.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, herní prvek bude vyměněn za nový.


Datum: 6. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Rozpadající se herní prvek

Dobrý den, poměrně nový herní prvek, sloupek (snad ještě v záruce), v parku pod domovem seniorů TGM začíná hnít. Když se nechá, bude třeba cele hřiště rozebrat. Chtělo by to zasanovat a dát nějakou stříšku, aby se v dutině nedržela voda.

fotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, tento prvek je v majetku TGM a Středočeského kraje. Upozornění je tudíž nutné směřovat tam.


Datum: 6. června 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené sedátko na dětském hřišti

Dobrý den, na Dětském Hřišti S Lodí je poškozené sedátko.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, poškozený díl byl vyměněn za nový. 


Datum: 5. června 2023

PODNĚT: Sekání Třídy Míru

Dobrý den, chci se zeptat, na kdy je naplánované sekání travnaté plochy na Třídě míru? Děti už nejsou pomalu ani vidět, jak je to už vysoké. Děkuji a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, podle informací z úseku zeleně druhá seč lokality Velké sídliště započala 1. června a do týdne by měla být celá oblast kolem Třídy Míru posekaná.

Jitka Soukupová, 
tisková mluvčí


Datum: 2. června 2023

PODNĚT: Nová výstavba u Hvězdy

Dobrý den, 

dnes jste z části otevřeli novou výstavbu Hvězda. Chci se zeptat, jak bude tato výstavba zabezpečena proti vandalům. Neboť dnes je to první den otevřené a mně to přijde jako veřejné umývárny a prolézačky. Asi tento projekt nestál pár korun a myslím si tedy, že by měl být projekt nějak proti tomuto zabezpečen. Již první den se k tomuto projektu chovají lidé hrozným způsobem. Jak to tady tedy může za půl roku?  Kde je opatření proti takovému chování? Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

prostor je monitorován kamerovým systémem. Prostor je určen k tomu, aby ho lidé využívali. Proti ničení razantně zasáhneme.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 1. června 2023

PODNĚT: Parkování na autobusových zastávkách

Dobrý den, musí se dát na autobusové zastávky foto pasti, protože řídící aut nerespektují, že tam nesmí stát.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, děkuji za info. Kamery nemůžeme dávat po celém Berouně. Je to dost drahá záležitost. Dostáváme dost fotek od občanů, které MP může použít.

Ing. Michal Mišina, 
místostarosta


Datum: 31. května 2023

PODNĚT: Doplnění dopravního značení na cyklostezce v ulici Plzeňské

Dobrý den, 

před několika lety v souvislosti s rekonstrukcí ulice Plzeňská byla od křižovatky s ulicí Koněpruská ve směru na Králův Dvůr vybudována další část cyklostezky s odpovídajícím dopravním značením. Tato nová část cyklostezky prodlužuje starší úsek cyklostezky od Plzeňské brány až ke křižovatce s ulicí Koněpruskou. Tato starší část cyklostezky nemá již několik let odpovídající dopravní značení a je jak pro cyklisty, tak ostatní účastníky silničního provozu v některých svých částech nebezpečná.

Na tuto skutečnost jsem MěÚ opakovaně upozorňoval včetně pana místostarostu Mišinu, ale zcela zbytečně. Jednou mi bylo odpovězeno, že by to byla samá dopravní značka, podruhé že to má Odbor dopravy v plánu. Když se ale nic s doplněním dopravního značení na cyklostezce nedělo, požádal v jsem v listopadu loňského roku MěÚ Beroun opět o nápravu, ale dosud mi nikdo neodpověděl, ani nedošlo ke změně na staré cyklostezce v ulici Plzeňská.
Proto bych Vás chtěl požádat o doplnění dopravního značení na uvedeném úseku cyklostezky v ulici Plzeňské.

Současně bych Vás chtěl požádat v souvislosti s úpravou dopravního značení pro cyklisty na Husově náměstí v Berouně ve směru od Plzeňské brány k Pražské bráně, k doplnění dopravního značení dál až do ulice Na Ostrově, ale i v opačném směru od kovové lávky pro pěší od ulice Na Ostrově až na Husovo náměstí. Cyklista, který uposlechne dopravní značky a převádí kolo přes ocelovou lávku do ulice Na ostrově neví, že se dostává do pěší zóny, po překonání ocelové lávky nasedne na kolo a jede. Jede ale v pěší zóně, kde jízda na kole je zakázána. Další úskalí je přejíždění ulice Na Příkopě. Zde by teoreticky měl mít cyklista přednost před vozidlem jedoucí ulicí Na Příkopě. Stejně je tomu při jízdě ulicí v Pražské bráně, kdy cyklista má přednost před vozidly jedoucí ulicí Na klášteře. I na tuto skutečnost jsem ve schvalovacím procesu upozornil, ale bezvýsledně.

Děkuji, že tímto podnětem budete zabývat a předem děkuji za doplnění dopravního značení.

PODNĚT: Úprava dočasné autobusové zastávky Školní náměstí v ulici Vrchlického

Dobrý den,

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend vydal dne 30. 11. 2015, Čj.: MBE 75820/2015/DOPR-Mij veřejnou vyhláškou, kterou stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, úpravu dopravního značení v Berouně na silnici II/116 v ulici Vrchlického před č.p. 188 ve směru od obce Srbsko, kdy vodorovné dopravní značení bude vyznačeno v jízdním pruhu a svislé dopravní značení osazeno v chodníku. Důvodem k úpravě dopravního značení bylo zřízení nové autobusové zastávky v souvislosti se změnou vedení autobusových linek. Z veřejné vyhlášky mimo jiné vyplývá, že „zřízením výše uvedené zastávky v ulici Vrchlického se řeší bezpečná doprava dětí do a ze školy, kdy tato zastávka bude takto řešena jen jako dočasná do rozhodnutí vedení města o přístavbě základní školy, kdy by se současně vyprojektovala i zastávka a pokud k tomu nedojde, tak je zde prostor na vybudování zálivu s normovými parametry dle ČSN“.

Zastávka autobusu v ulici Vrchlického slouží již několik let. Je využívána jednak dětmi jezdící do blízké Základní školy na Školním náměstí, ale i občany, zejména Berouna-Závodí. Je jen ku škodě, že zastávka, jak bylo v odůvodnění rozhodnutí deklarováno, neslouží i k bezpečné dopravě dětí ze školy, neboť na tuto zastávku v odpoledních hodinách autobus, přivážející děti ráno již nezajíždí. I proto někteří rodiče raději děti, a to i na druhý stupeň ZŠ, raději vozí auty.
Zastávka bohužel není opatřena ani přístřeškem, který by chránil čekající cestující před nepohodou. Ten by mohl být stejný jako na zastávce Brožíkova, to je bez bočnic a téměř by nezabral místo v přilehlém parku, takže by nedošlo k téměř žádnému záboru zeleně. Rovněž lavičku by zejména starší občané uvítali. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

obdržel jsem k vyřízení odpověď na některé Vaše podněty, které jsou v působnosti odboru dopravy a správních agend.

V podnětu ze dne 12. března 2023 poukazujete na nedostatečnou dopravní obslužnost zastávky ve Vrchlického ulici, zejména pro žáky 4. ZŠ na Školním náměstí. Od dokončení integrace veřejné dopravy Středočeským krajem v prosinci 2021 je zajišťování veřejné dopravy v působnosti Integrované dopravy Středočeského kraje. Podněty občanů na zlepšení dopravní obslužnosti předáváme uvedenému subjektu se střídavým úspěchem. Ne vždy se podaří vyhovět všem požadavkům. O odpověď na Váš podnět jsem požádal společnost Arriva Střední Čechy s.r.o. Obdržel jsem následující odpověď cit.:  

„Tato zastávka je jednosměrná ve směru od Nižboru. V opačném směru na Nižbor slouží zastávka Brožíkova. Obsluhuje jí linka 425 a 631. Linka 425 je ve špičkách v intervalu 30 minut, ta jí obsluhuje stále po celý den. Linka 631 v dopolední špičce do cca 11h, také. Školáci se do školy tedy bez problémů dostanou a zpět ze zastávky Brožíkova také.

V odpolední špičce bylo Školní náměstí z linky 631 vyjmuto, protože frekvence cestujících ve směru od Nižboru do této zastávky byla nulová a musely se vyřešit problémy na této lince s pravidelným zpožďováním. Díky takto ušetřenému času se situace výrazně zlepšila ke spokojenosti cestujících.“

Odpovědět na druhý podnět a zajistit nápravu v jeho působnosti stran cyklostezek není úplně jednoduché; je koncipován poměrně obecně, proto si Vás dovoluji pozvat k osobnímu setkání, na němž bychom si řešení Vašeho podnětu v zájmu co nejrychlejší realizace lépe ujasnili.

Předem děkuji za pochopení a přeji hezký zbytek dne.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka,
v
edoucí Odboru dopravy a správních agend


Datum: 31. května 2023

PODNĚT: Údržba zeleně

Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli letos bude probíhat nějaká údržba zeleně na městských pozemních? Zajímá mě zejména oblast Palouček, ulice K Dubu apod. Předem děkuji komukoliv z Vás za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

seč trávníků probíhá dle schváleného plánu zástupci města Beroun, přičemž první seč města započala na konci dubna a její vyhotovení skončí koncem května. Vámi uvedená lokalita Palouček začíná dnešním dnem a do konce května budeme hotovi. Drtivá většina lokalit již je posekána a následně bude plynule navazovat druhá seč.

Co se týká přístupu k sečení travních ploch v městě Beroun, seče probíhají a budou probíhat tak, aby město bylo patřičně upraveno.

Výjimkou jsou 2 plochy v lokalitě Parkán, kde na přání místních a schválení městem budou tato 2 místa posečena později, po odkvetení lučního kvítí.

S pozdravem

David Uher, AVE


Dobrý den,

děkuji Vám za odpověď. Já chápu, že AVE CZ jen plní nějaký rozpis od města a my jsme na něm (jako obvykle) poslední. AVE CZ je v tom asi tedy bez viny. Nicméně by mě zajímal rozpis sekání. Můžete mi jej prosím poslat?

Všiml si, prosím, někdo z Vás, že tráva začíná růst už v polovině března? A že provést sekání 2-3x za rok je jaksi nedostatečné. Že tráva tak zaroste lebedou a dalším plevelem a dojde tak ke znehodnocení veřejných ploch? Když na nich máte 75 cm vysoký plevel, jaksi to neláká k procházce.

Znovu tak na ostatní opakuji svojí otázku: Budeme opravdu nuceni žít v pralese, nebo se ještě dokážeme vrátit do moderního města?

Víte, já bych nepsal, ale situace se zhoršuje každý rok a letos mi to přijde už opravdu extrémní. Stačí, že svoz směsného odpadu probíhá jednou za dva týdny, což v létě považuji daleko za hygienickou hranicí.

Opět děkuji předem za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

velice nás mrzí Vaše rozhořčení nad stavem travnatých ploch v okolí Vašeho bydliště. Město Beroun v současnosti obstarává přes 500 000 m² travnatých ploch. Posekání všech těchto ploch trvá přibližně měsíc. Seče vzhledem k chladnému začátku jara započaly 24. dubna. V dřívějším termínu nebylo možné seče započít, protože tráva nebyla dostatečně narostlá. Sekačky by tudíž jezdily na prázdno, což by opět vyvolalo nevoli. V současné době probíhají seče, jak jen kapacity techniky a zaměstnanců AVE dovolí. Do konce května bude dokončena první seč všech lokalit a ihned započne seč druhá, jelikož tráva je díky příznivým klimatickým podmínkám narostlá opět i na místech, kde seče již proběhly.

Co se týče Vaší lokality, v současné době seč lokality Palouček probíhá a do konce týdne bude celá oblast posečena. Seč je v této oblasti naplánovaná 4x za sezónu, samozřejmě pokud budou v létě horka a tráva neporoste, některá seč se oddálí nebo vynechá. Harmonogram sečí a mapu lokalit najdete na webu města v záložce Pro občany/odvoz a likvidace odpadu/Plán sečí: pro-obcany/odvoz-a-likvidace-odpadu/.

S pozdravem

Jitka Soukupová, 
tisková mluvčí


Datum: 31. května 2023

PODNĚT: Úhrada pokuty za dopravní přestupek

Dobrý den, dne 29. 5. 2023 v 13:05 jsem se dopustil dopravního přestupku. Přestupek nezpochybňuji a jsem připraven uhradit pokutu za porušení dopravních předpisů. Je mi 71 roků a bydliště mám 30km od Berouna. Mám dotaz, proč mě nemůžete vyzvat k úhradě pokuty zasláním výzvy do mé Datové schránky? S dalšími orgány státní správy takto komunikuji. Proč se tedy mám dostavit osobně k řešení na služebnu Městské Policie Beroun. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

k Vašemu dotazu uvádíme následující. Přestupek, ze kterého jste podezřelý, nelze řešit cestou, kterou popisujete. K projednání přestupku ve zkráceném řízení je třeba, abyste se dostavil k projednání na služebnu Městské policie Beroun. Mimo jiné je nutné ztotožnit osobu, která vozidlo na místě ponechala. Prokázání totožnosti pro účel projednání přestupku je jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí. Ve Vašem případě je nutné ztotožnit osobu na místě přítomnou podle občanského průkazu. Z důvodů výše uvedeného je nutné, abyste se jako řidič vozidla dostavil do pěti dnů k projednání přestupku. Pokud tak nebude učiněno, bude věc ze strany městské policie postoupena místně a věcně příslušnému správnímu orgánu MěÚ Beroun.  Službu konáme v režimu 24/7 na adrese Husovo náměstí 68, Beroun.

S pozdravem a úctou

Alexandr Scherber,
velitel MP Beroun


Datum: 31. května 2023

PODNĚT: Nápad

Dobrý den, já mám takový velice užitečný nápad. Co kdyby v té SMS, která nás informuje, že máme např. OP připraven k vyzvednutí, bylo napsáno i to, co máme mít s sebou? Aby tam pak člověk nemusel 3x kvůli tomu, že mu nikdo neřekne, co si má vzít. 

ODPOVĚĎ

Dobrý den, zprávy, o nichž píšete, jsou zasílány ze strany ministerstva vnitra, takže obsah zprávy neovlivníme. Hlavně variant, co si lidé mají vzít s sebou, je několik, takže by zpráva byla hodně dlouhá. Kolegyně klienty při podání žádosti vždy upozorňují, co si mají s sebou donést na vyzvednutí. Na našich stránkách je odkaz na stránky ministerstva vnitra, kde je vše vypsáno.

Jitka Šmídová,
DiS. 
vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend


Datum: 29. května 2023

PODNĚT: Jednosměrné značení na Husově náměstí

Dobrý den, chci se zeptat, jestli není možnost výrazněji označit jednosměrné značky, protože některá auta jezdí v protisměru. Jedná se o značky na Husově náměstí v Berouně, o jednosměrné značky u restaurace U Aleny a naproti Albertu. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, 

děkuji Vám za Váš podnět.

Dopravní značení na Husově náměstí je stanoveno v souladu s Technickými podmínkami TP 65 a příslušnými normami. Na příjezdu na Husovo náměstí z ulice Na Klášteře jsou umístěny svislé dopravní značky IP 4b (jednosměrný provoz), které jednoznačně usměrňují provoz motorových vozidel po náměstí. (viz. Foto 1). Na výjezdu z náměstí je pak provoz do České ulice usměrněn svislou dopravní značkou C 3b (Přikázaný směr jízdy zde vlevo). (viz. Foto 2). Do prostoru před radnicí je pak vjezd zakázán svislou dopravní značkou B 2 (zákaz vjezdu všech vozidel). (viz. Foto 3).

O stanoveném směru jízdy z dopravního značení tedy nemůže být pochyb; dochází-li k jízdě vozidel v protisměru, jedná se buď o hrubou neznalost předpisů hraničící s odbornou nezpůsobilostí k řízení motorových vozidel, ale spíše o vědomé porušování pravidel silničního provozu ze strany řidičů.

S pozdravem

Ing. Albert Červenka, vedoucí Odboru dopravy a správních agend

fotofotofoto


Datum: 26. května 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Špatné parkování dodávky

Dobrý den, fotoráda bych upozornila na opakované špatné parkování této dodávky. Dodávka parkuje na chodníku a brání v průchodu. Byla jsem svědkem, kdy maminka s kočárkem musela vejít na silnici, aby se dodávce vyhnula (toto je nebezpečná situace). Několikrát byla dodávka nahlášena městské policii, ale bohužel nikdy nedorazili, aby situaci vyřešili. Dodávka tímto špatným parkováním ničí chodník, který tu byl vybudován v nedávné době. Zasílám foto i SPZ, aby se tato situace mohla řešit i s rodiče dodávky.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, v předmětném místě budou prováděny kontroly. Touto cestou Vás žádám o sdělení na e-mail be5@muberoun.cz, kdy bylo vozidlo oznámeno na městskou policii a ta na místo nepřijela, jak uvádíte. Vaše tvrzení bude prověřeno.


Datum: 26. května 2023

PODNĚT: Rozšíření modrých zón

Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, kdy se počítá s rozšířením modré zóny i o ulici Branislavova? Vzhledem k tomu, že se modrá zóna rozšířila od 1. 6. 2023 o přilehlé ulice, domnívám se, že parkování v této ulici, kde bydlím, bude již výhrou v loterii. Parkování je zde více než obtížné. Případně, co je potřeba udělat, aby byly modré zóny rozšířeny i o naši ul. Branislavovu. Když třetí modrá zóna byla rozšířena na "přání obyvatelů". Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, s rozšířením modrých zón se počítá na všech místech v Berouně, kde si o to místní řeknou. Zatím evidujeme nejvíc žádostí právě ze sídliště Hlinky. V současné době jsem ale na kapacitních možnostech vydávání povolení (karet) do modrých zón vč. Kontrolního systému. Máme vysoutěžený elektronický systém evidence, který budeme o prázdninách zprovozňovat a testovat. Následně dojde k rozšíření zón v Berouně a jejich fungování tak, aby byl pro obyvatele města s trvalým pobytem uživatelsky vstřícný. Nejpozději počítáme s rozšiřováním od 1. 1. 2024.

Ing. Michal Mišina, místostarosta


Datum: 26. května 2023

PODNĚT: Lavička na dětském hřišti Josefa Hory

Dobrý den, dne 4. 4. 2023 jsem na Munipolis napsala žádost o vracení lavičky na dětské hřiště v ulici Josefa Hory. Při výměně herních prvků se lavička odvezla a zpět namontovaná nebyla. Jedna lavička tam opravdu nestačí. Děkuji za vyřízení.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, děkujeme za informaci a zároveň se omlouváme se za prodlení. Již Váš podnět zaslaný prostřednictvím aplikace ZmapujTo 4. dubna jsme předali k vyřízení pracovníkům městské údržby. Původní lavička byla ale ve velmi špatném stavu a její oprava již nebyla možná. Proto bylo nutné zadat do výroby novou lavičku. Vzhledem k tomu, jak se někteří lidé chovají k městskému mobiliáři, řeší naši údržbáři právě v jarních měsících mnoho oprav, převážně právě laviček, proto je lhůta pro vyřízení Vašeho požadavku o něco delší.

S pozdravem

Jitka Soukupová, tisková mluvčí


Datum: 16. května 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Zametací vozy

Dobrý den, bylo by možné, aby auto na čištění chodníků jezdilo v jiném čase než mezi 7:30 -8:00? Již tak je v této ranní době Beroun, co se týče dopravy, dosti vytížených a tento vůz tomu vůbec nepřispívá. Děkuji.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, zametací vozy nebudou jezdit v ranních a odpoledních špičkách po hlavních třídách.


Datum: 16. května 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené veřejné osvětlení

Dobrý den, na veřejném osvětlení v ulici Třída Míru chybí kryt.

foto

ODPOVĚĎ

Dobrý den, děkujeme za upozornění, kryt byl opraven.


Datum: 15. května 2023

PODNĚT: Datová schránka

Dobrý den, pošlete mi, prosím, emailem, jakou máte datovou schránku. Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, na základě Vaší žádosti Vám zasíláme ID Datové schránky: 2gubtq5. Tato informace je zveřejněna na webu města v záložce Město a úřad/Povinné informace.

S pozdravem

Jitka Soukupová, tisková mluvčí


Datum: 12. května 2023

PODNĚT: Závada na veřejném osvětlení

Dobrý den, chtěla bych se dotázat, proč ve večerních hodinách v ulicích Za Městskou Horou až po ulici K Dědu nesvítí žádná lampa? Jít ve večerních hodinách jako sama žena těmito ulicemi domů je velmi nepříjemné, a tak by mě zajímalo, zda včerejší (11. 5. 2023) nesvícení lamp bylo pouze ojedinělým případem, či je nějaký důvod, proč tato oblast večer nesvítí. Jako případný návrh na vylepšení bych doporučovala nechat přes noc svítit alespoň lampy na "hlavní" ulici (to jest ulice Viničná). Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, děkuji za informaci. AVE to již řeší. Je tam nějaká skrytá závada, která občas vyhazuje jistič. Přes den světla zprovozní, ta svítí pár hodin a pak systém vypne. Bude mravenčí práce najít závadu, která to způsobuje, ale věřím, že se to podaří. Netroufnu si říct, jestli to bude dnes, nebo to bude chvíli trvat.

Ing. Michal Mišina, místostarosta


Datum: 4. května 2023

PODNĚT: Několikadenní parkování

 • Dobrý den, plánujeme výlet do okolia Berouna a potreboval by som niekde odparkovať na 5 dni auto. Čo by ste mi prosím odporučili? Ďakujem.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, parkoviště s dostatečnou kapacitou je P+R I u nádraží ČD v Berouně, navíc je příznivá cena 20,- CZK za 24 hodin. Parkoviště je určeno pro osobní automobily.

  Hezký den

  Pavel Moucha,
  vedoucí hospodářské zprávy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. května 2023

PODNĚT: Bordel na dětském hřišti OSSZ Beroun

 • Dobrý den, nevím, kam se obrátit, a tak píšu na tento mail uvedený na webu. Mohlo by se, prosím, s ohledem na děti udržovat na dětském hřišti u OSSZ Beroun pořádek, častější a detailnější kontrola ze strany technických služeb by nebyla od věci. Je zde hromada nepořádku, ale také celkem už dost dlouhá tráva - není pak vidět v čem si děti hrají. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, chodí tam pravidelně, nepořádek někdo stíhá dělat rychleji. Již jsem tam AVE poslal.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. května 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený semafor

 • Dobrý den, na přechodu pro chodce v ulici Pražská nesvítí Signál pro chodce se znamením Stůj (červená).

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, následně druhý den po nahlášení bylo opraveno.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. května 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený povrch vozovky

 • Dobrý den, prosím o opětovné opravení vozovky na křižovatce. Místo bylo v nedávné již jednou opravováno.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, poškozený povrch vozovky byl opraven.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. května 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený povrch vozovky v ulici Škroupova

 • Dobrý den, v ulici Škroupova je poškozený povrch vozovky.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, povrch vozovky byl opraven.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. května 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Ucpaná kanalizace

 • Dobrý den, v ulici Viničná je ucpaná kanalizace.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, vpusť byla vyčištěna.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. května 2023

PODNĚT: Nepořádek v ulici Politických vězňů

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký je, prosím, harmonogram na úklid ulice Politických vězňů navazujcí na Českou ulici? Od otevření baru Colabs bar jsou zbytky jídel, lahví, odpadků každý víkend přes celý chodník včetně odložených odpadků a horších věcí ve vchodech do přiléhajících obchodů. Pokud se o víkendu úklid nekoná, jak se to může řešit? Budu se těšit na Vaši odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, harmonogram úklidu města je zaměřen na bloková čištění a podobné velké úklidy. To, co je kolem Colabs baru a někdy i Lockdownu, uklízí AVE operativně. Snažíme se zaměřit na prevanci a obě místa jsou pod kamerami, také i ke Colabsu občas zajede hlídka MP. Musíme se zaměřit na ty, kteří nepořádek vytváří, AVE to již nestíhá uklízet.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. května 2023

PODNĚT: Videozáznam ze zasedání zastupitelstva města

 • Dobrý den, mohu se Vás, prosím, zeptat, kde najdu archiv videozáznamu z posledního zasedání zastupitelstva města. Na webových stránkách města archiv s videozáznamem neexistuje a na YouTube.com video záznam také není. Děkuji. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, někdo přenastavoval cesty k souborům a udělal chybu v nastavení. Již by to mělo fungovat.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. května 2023

PODNĚT: Rozkopaný chodník v ulici Větrná

 • Dobrý den, obracím se na Vás ohledně rozebraného chodníku na křižovatce ulic Větrná a Kopretinová v Berouně-Závodí. Chodník je před naším domem rozkopaný od 10. dubna, a ačkoliv oprava veřejného osvětlení již dávno proběhla, stále nebyl uveden do původního stavu. Můžete prosím zajistit, ať AVE svou práci dokončí, a chodník se dá zase používat? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, poruch na VO, které potřebovaly zásah do chodníku se objevilo několik najednou. Z důvodu bezpečnosti se opravilo alespoň světlo, ale dlaždiči nestíhají. Mělo by to být během tohoto týdne hotové.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. května 2023

PODNĚT: Rušení nočního klidu

 • Dobrý den, chci se zeptat, jak v Berouně funguje rušení klidu, jak v týdnu, tak o víkendu. Mockrát děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, 

  noční klid, resp. stanovení „noční doby“ je uvedeno § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Noční doba je stanovena každý den od 22:00 do 6:00. Během tohoto časového rozmezí mají všichni povinnost dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi.

  Podle zákona č. 251/2016 Sb., přesněji § 5 odst. 6 může město obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována…“

  Jinak je rušení nočního klidu klasifikováno jako přestupek, za který lze v přestupkovém řízení uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Pokud je navíc doba nočního klidu porušována opakovaně, pokuta se může vyšplhat až na 15 000 Kč.

  S pozdravem

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. května 2023

PODNĚT: Pronájem hrobu

 • Dobrý den, prosím o informaci, kde (komu) zaplatit pronájem existujícího hrobu a zda je nutné znát číslo hrobu? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, platby za hroby řeší společnost AVE. Telefon na paní Irenu Charvátovou ze správy hřbitova  je 732 152 176. Určitě Vám poradí.

  S pozdravem

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. dubna 2023

PODNĚT: Problém s popelnicemi

 • Dobrý den, provádí se rekontrukce Družstevní ul. v Berouně a při té byla částečně pobourána zeď u čp. 1307 a 1308, za kterou byla popelnice na TKO a BIO. Obě popelnice současně zmizely nebo byly přesunuty asi k čp. 1309, nevím ?? Nyní jsem se dozvěděla, že prý se popelnice nebudou vracet na původní místo. Od domu 1309 jsme dostali upozornění, co tam děláme s odpadem, že popelnice nejsou naše. Ráda bych proto věděla, co hodláte dělat s tímto problémem. Za odvoz odpadu řádně platíme, takže bych požadovala rychlé řešení, dříve než bude silnice zkolaudována. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, na základě dnešního telefonického hovoru Vám ještě tímto způsobem oznamuji, že původní místo na kontejnery na komunální a BIO odpad bude zrekonstruováno a zachováno.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek u řeky

 • Dobrý den, u Berounky je přeplněný odpadkový koš.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, nepořádek byl vyvezen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek u popelnic

 • Dobrý den, u popelnic v ulici Nerudova se nachází drobný nepořádek.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, nepořádek byl odklizen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící houpačky na hřišti

 • Dobrý den, na Rákosníčkovu hřišti chybí houpačky pro děti. Pískoviště není udržované a chybí v něm velké množství písku, které není doplněno.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, houpačky jsou zpět na svém místě po výměně několika dílů. Písek bude vyměněn předběžně do konce měsíce.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek

 • Dobrý den, v místě (49°57'43.7"N 14°04'40.3"E) se nachází drobný nepořádek.

fotofotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, prostranství bylo uklizeno.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. dubna 2023

PODNĚT: Dovoz jídla

 • Dobrý den, potřebuji zajistit pro paní xxxx z xxx ul. dovoz jídla. Mohu poprosit o informaci.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, rozvoz jídla zajišťujeme pouze pro naše klienty, kteří mají objednanou celkovou pečovatelskou službu. Na samostatné rozvozy obědů nemáme dostatečnou přepravní kapacitu. V tomto případě je možné využít aktuální nabídky restaurací a jídelen, které často nabízí jídlo i s dovozem. Pokud by Vás zajímaly podrobnosti o naší pečovatelské službě, obraťte se, prosím, na kolegyni Janu Plavcovou, mail: osvz29@muberoun.cz, tel. číslo: 311 654 353.

  S pozdravem

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka

 • Dobrý den, u parkoviště Zborovské nádraží se nachází černá skládka.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, černá skládka byla odstraněna.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící odpadkový koš

 • Dobrý den, v ulici Palouček chybí odpadkový koš.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, na místo byl umístěn nový koš.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený odpadkový koš

 • Dobrý den, v ulici Na Tržišti se nachází koš s propadlým (prorezavělým) dnem. Odpadky se povalují kolem.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za podnět, koš byl vyměnen za nový.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Obnovený přechod pro chodce

 • Dobrý den, děkujeme za obnovu přechodu pro chodce. Kdyby se ještě podařilo snížit rychlost u přechodu, bylo by to super. Děkujeme.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za pochvalu a za podnět.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek na louce

 • Dobrý den, na louce vedle ulice Na Morákově se pravidelně objevuje odpad.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, prostranství bylo uklizeno.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená vozovka

 • Dobrý den, v ulici Bezručova je poškozená vozovka. 

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za podnět, povrch vozovky byl opraven.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Obnovený chodník pro chodce na ulici Brožíkova

 • Dobrý den, nebylo by možné obnovit přechod pro chodce.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za podnět, chodník byl obnoven.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. dubna 2023

PODNĚT: Výmoly v ulici Plzeňská

 • Dobrý den, dalo by se něco udělat s dírami na silnici v ulici Plzeňská? Po zimě to tam je samý výmol.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ulice Plzeňská je v majetku Středočeského kraje a ten se prostřednictvím AVE (provoz v K. Dvoře) stará o její údržbu a opravy. Na ty od Horní brány až po odbočku na dálnici jsme již hlásili a ty dál na Královák jsou předmětem reklamace firmě, která silnici opravovala.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. dubna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nevhodně zaparkovaná auta

 • Dobrý den, v ulici Pod Haldou dennodenně parkují auta na chodníku.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Hlídky MP zde budou provádět namátkové kontroly.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. dubna 2023

PODNĚT: Nevhodně umístěné kontejnery na odpad

 • Dobrý den, prosili bychom o vyřešení nevhodně umístěných kontejnerů (budova komunitního centra a MŠ), které brání řidičům zahlédnout chodce, kteří stojí na přechodu. Přes kontejnery tak stejně ani chodci, především děti a lidé menšího vzrůstu, nevidí auta přijíždějící ulicí Okružní a odbočující do ulice Bezručova. Z důvodu mírné zatáčky zde auta jezdí povolenou rychlostí, přesto velmi rychle, a tak jsme byli již několikrát svědky situace, která mohla skončit neštěstím. Děkuji.
  Po informaci, že kontejnery byly přemístěny, byly opět na místě u přechodu a bránily ve výhledu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kontejnery jsme s AVE 2x přemístili směrem k parkovišti, ale někdo je ještě ten den vždy přestěhoval zpět. Dnes jsem domluvil s majitelem pozemku vedle spodního vstupu do školky, že mohou být kontejnery dočasně tam. AVE bude sledovat, jestli s nimi někdo nemanipuluje, a popřípadě je vrátí zpět.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. dubna 2023

PODNĚT: Osvětlení v ulici Na Příkopě

 • Dobrý den, chválím opravu osvětlení v ulici Na Příkopě a Čertovka, z 8 lamp svítí aspoň 3. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, nemáte zač. Došlo k poruše podzemního vedení a technik propojil alespoň to, co propojit šlo, a svítí alespoň něco. Nyní se bude muset najít porucha v zemi, a pokud se nepodaří najít detekčním přístrojem, znamená to rozkopat i docela velkou část ulice. To rozhodně nebude za jeden den a bude to trvat delší dobu. Do té doby bude svítit alespoň něco.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. dubna 2023

PODNĚT: Opravy ulice Bezručova

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala na plány s ulicí Bezručova - je někdy v plánu oprava spodní části ulice navazující na křižovatku s ulicí Okružní? Dále bych se ráda zeptala na plány zavedení optických kabelů - bydlím v č.p. xxx, a i když jsou relativně nedávno vybudované chodníky, optika do domu zavedená nebyla. Dá se očekávat, že někdy v blízke budoucnosti se to změní? Pracuji z domova s velkým objemem dat a optické připojení by mi značně usnadnilo život. Předem děkuji a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, s dokončením opravy Bezručovy ulice se počítá, ale doposud není určeno, jestli napojení na Okružní bude okružní křižovatka nebo klasická jako je nyní, pouze upravená. Chceme to pak udělat najednou. Zavedení optických kabelů je mimo naší správu. Pokud někdo nebo celé SVJ optiku zavést chce, je to na poskytovateli, jestli vás připojí. Město připojení v zásadě nebrání, jen je nechceme pouštět do nových komunikací a hledáme s nimi vhodné trasy. V Berouně kabely realizuje T_Mobile a Vodafon dohromady, doporučuji se obrátit na jejich obchodní zástupce.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. dubna 2023

PODNĚT: Akce "Ukliďme Beroun"

 • Dobrý den, 

  rádi bychom se zeptali, zda v našem městě Beroun existuje nějaká akce, která by podpořila očistu našich lesů a Berounského okolí. S přítelkyní a psem rádi chodíme v místních lesích a hájích a neustále narážíme na spousty odpadků a jiných věcí, které do lesů a přírody nepatří. Rádi bychom proto uspořádali nějaké pravidelné akce pro spoluobčany Berounska, aby se s námi podíleli na úklidu těchto míst a snažili bychom se tak společně přispět k čistějšímu a hezčímu prostředí, ve kterém žijeme.
  Pokud bychom mohli něco společně vymyslet bylo by to fajn, případně možná už podobná akce existuje a jen jsem se o ní nedozvěděli. Rád bych do projektu zapojil i společnost, ve které pracuji, a třeba by se mi podařilo minimálně získat dar v podobě plastikových pytlů, které bychom následně mohli využít pro rozdání jednotlivým účastníkům, kteří by se této společné akce účastnili.
  Děkuji za jakoukoliv odpověď.
  Přeji příjemný zbytek dne.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, 

  město Beroun ve spolupráci se společností AVE uspořádá v tradičním jarním termínu dobrovolnickou úklidovou akci „Ukliďme Beroun“, a to v pátek 14. dubna pro školy a v sobotu 15. dubna pro dobrovolníky a organizace.
  V případě zájmu o tuto akci kontaktujte do 11. dubna Ing. Jana Marka z odboru životního prostředí Městského úřadu v Berouně (telefon: 311 654 274, e-mail: be4@muberoun.cz), kterému nahlaste:

  ·         Název organizace

  ·         Lokalitu (místo), kterou chcete uklidit

  ·         Počet účastníků

  ·         Počet pytlů, kolik budete potřebovat na úklid.

  Jako v loňském roce budeme v souladu se zákonem a trendy v oběhovém hospodářství a pro lepší využitelnost a recyklaci odpadů sbírat odpady utříděné podle těchto druhů: plasty do žlutých pytlů, sklo do zelených pytlů, kovy do průhledných pytlů. Zbylý nevytříditelný odpad pak do pytlů černých. Nahlaste tedy počet pytlů podle jednotlivých druhů (barev).

  ·         Kontakt (telefon, email) na organizátora úklidu

  Na základě sdělených údajů vám vydáme  pytle ve středu 12. dubna od 8:00 do 17:00 a ve čtvrtek 13. dubna od 8:00 do 14:00 v kanceláři odboru životního prostředí B206, Husovo náměstí 68 a současně sdělíme místo pro shromáždění naplněných pytlů pro odvoz.

  S pozdravem

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. března 2023

PODNĚT: Rozbitá lampa v ulici Na Příkopě

 • Dobrý den, již několikrát jsem zaslal výzvu přes aplikaci QR kód na lampě, celkem asi 3x, a nic se neděje. Prosím o nápravu rozbité lampy v ulici Na Příkopě před domem. Děkuji za opravu a dále upozorňuji, že již 3 dny nesvítí ulice Na Příkopě a Čertovka!

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, rozbitá lampa je nahlášena příslušnému odboru, ale bohužel výrobce už tímto typem nedisponuje. V letošním roce proběhne výměna.

  Osvětlení ulic Na Příkopě a Čertovka bylo dnes opraveno.

  S pozdravem
   

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nevhodně umístěné kontejnery na odpad

 • Dobrý den, prosili bychom o vyřešení nevhodně umístěných kontejnerů (viz foto - budova komunitního centra a MŠ), které brání řidičům zahlédnout chodce, kteří stojí na přechodu. Přes kontejnery tak stejně ani chodci, především děti a lidé menšího vzrůstu, nevidí auta přijíždějící ulicí Okružní a odbočující do ulice Bezručova. Z důvodu mírné zatáčky zde auta jezdí povolenou rychlostí, přesto velmi rychle, a tak jsme byli již několikrát svědky situace, která mohla skončit neštěstím. Děkuji.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kontejnery byly přemístěny.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Vyvrácená dopravní značka

 • Dobrý den, v ulici Prof. Urbana se nachází vyvrácená dopravní značka.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, značka byla opravena.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený herní prvek

 • Dobrý den, pod Domovem seniorů TGM je poškozen herní prvek.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dětské hřiště nepatří do městské správy.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek u Litavky

 • Dobrý den, u Litavky se nachází drobný nepořádek.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, nepořádek byl odklizen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka za sportovní halou na Zavadilce

 • Dobrý den, prosím o zajištění úklidu černé skládky za novou sportovní halou Zavadilka. Za celým areálem dříve vedla malá pěšinka, nyní je po celé délce vyjetá do široka nějakým vozidlem. Pravděpodobně usnadnilo vandalům vysypat odpad do rokle mezi sportovní halou a kolejemi. Bylo by možno tuto cestu nějak upravit tak, aby byla lépe schůdná (jinak se musí celý úsek obcházet) a aby bylo znemožněno zavážení odpadu. Děkuji.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, černá skládka byla uklizena. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Vyhozená autosedačka

 • Dobrý den, blízko samoobslužné čerpací stanice RE&FI je vyhozena autosedačka a odpadkový koš. Dále je zde drobný nepořádek okolo.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, nepořádek byl uklizen. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. března 2023

PODNĚT: Dopravní opatření proti tvorbě kolon

 • Dobrý den, mohl bych se zeptat na smysl a případně budoucnost dopravní situace na křižovatce za sjezdem u OMV směr Plzeň – Praha, že se do města dostanu pouze výletem přes kruháč u vlakového nádraží??? Vůbec nechápu tento krok.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, nejedná se o výlet, ale bezpečnostní opatření proti tvorbě kolon na sjezdu z dálnice, které i v minulosti při dopravních špičkách končily až na dálnici D5 a jen díky náhodě se doposud obešly bez vážných dopravních nehod. Vzhledem k tomu, že množství aut se díky uzavřené Plzeňské znásobilo přistoupila dopravní policie i odbor dopravy k tomuto řešení. Bude trvat pravděpodobně až do konce uzavírky Plzeňské ul.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. března 2023

PODNĚT: Opravy na autobusovém nádraží

 • Dobrý den, dennodenně jezdím do Prahy z vlakového nádraží a zároveň na autobusové nádraží dojíždím. Zajímalo by mě, kdy tam vrátíte lavičky a chybějící skla a kdy doopravíte zbytek konstrukcí, které odspoda zrezivěly. Dále byste měli zvážit potažení stříšek nějakou folií, aby při vedrech se bylo kam před sluncem schovat. V blízkosti není jediný strom a v poslední době jsou stále nepříjemnější vedra. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, barvy, kterými se zastávky natírají potřebují mít nějaké povětrnostní podmínky, aby správně vytvrdly. Proto se čeká na stabilní počasí, kdy teploty v noci nebudou padat pod 0. Pak firma nastoupí a konstrukce dokončí. Stříšky budou následovat. Hledáme vhodnou technologii, která by sluneční svit odrážela nebo nepropouštěla a zároveň šla aplikovat na stávající střechu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. března 2023

PODNĚT: Porucha na elektronické informační ceduli PID

 • Dobrý den, Vy budete mít lepší spojení s provozovatelem PID autobusy, než já. Na zastávce Velké sídliště směrem do centra a Prahy už delší čas nefunguje displej časů odjezdů. Jen samé svítící nuly. Možná o tom provozovatel ani neví, nebo dělá kontroly displejů v delších intervalech. Kdy mi jaký autobus a kam jede vím ze staženého jízdního řádu, ale je lepší vidět na místě, kolik času ještě zbývá. Tak to prosím provozovateli oznamte, děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za zaslané info. Porucha na elektronické informační ceduli PID v Berouně byla dne 28. 3. 2023 odstraněna.

  S pozdravem


  Ing. Pavel Moucha
  Odbor hospodářské správy
  vedoucí odboru

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční osvětlení

 • Dobrý den, již několik měsíců nefunguje veřejné osvětlení u dopravního hřiště u ulice Na Hrázi. Osvětlení se nezapne. Viz foto ze dne 16. 3. 2023 18:45 hod. Okolní osvětlení svítí.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dnes proběhla oprava. Budeme sledovat, jestli nedochází k opětovné závadě

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Špatně viditelný přechod pro chodce na ulici Hostímská

 • Dobrý den, nebylo by možné obnovit přechod pro chodce. Vodorovné dopravní značení již není téměř vidět. Není to tak dlouho, co na přechodu byl autem sražen chodec. Vhodné by bylo i snížení rychlosti na 30 km/h.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za podnět, přechod pro chodce byl obnoven.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. března 2023

PODNĚT: Výsadba stromů

 • Dobrý den, v ulici Pod Studánkou byly vykáceny staré lípy. Chtěl bych se zeptat jestli budou vysazeny nové. Děkuji a zdravím.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, lípy se dají vysadit jen po pravé straně ulice směrem nahoru. Vlevo, od hospody až ke hřbitovu, je v zeleném pásu veden vodovodní řad a nové stromy nelze díky ochranným pásmům vodovodu a komunikace v této části znovu vysadit, ani za použití protikořenových zábran. Za pokácené bude provedena každopádně náhradní výsadba, ale na jiném místě.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. března 2023

PODNĚT: Špatný stav okrasných keřů v ulici Okružní

 • Dobrý den, chtěla bych upozornit na špatný stav okrasných keřů okolo Středního odborného učiliště v Okružní ulici. Keře jsou přerostlé, zasahují do poloviny chodníku a lidé tam odhazují odpadky. Sdělila jsem tuto skutečnost firmě AVE a bylo mi sděleno, že je to soukromý pozemek a jejich firmy se to netýká. Je možno z Vaší strany zajistit nápravu? Opravdu to nevypadá pěkně. Zkoušela jsem poslat mail na zp4@muberoun, ale nepodařilo se mi jej odeslat. Děkuji za odpověd.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, keře jsou na pozemku Středočeského Kraje. V tom má AVE pravdu, ale máme dohodu, že tohle bude řešit město. Poslal jsem jim příkaz k ostříhání keřů, aby nebránily v průchodu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. března 2023

PODNĚT: Nefungující digitální odjezdové tabule na autobusových zastávkách

 • Dobrý den, Vy budete mít lepší spojení s provozovatelem PID autobusy, než já. Na zastávce Velké sídliště směrem do centra a Prahy už delší čas nefunguje displej časů odjezdů. Jen samé svítící nuly. Možná o tom provozovatel ani neví, nebo dělá kontroly displejů v delších intervalech. Kdy mi jaký autobus a kam jede vím ze staženého jízdního řádu, ale je lepší vidět na místě, kolik času ještě zbývá. Tak to prosím provozovateli oznamte, děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, k odpovědi na Váš dotaz jsem se propracoval až nyní. Váš podnět jsem obratem zaslal na dopravce i OMI, aby zjistili, kde je problém, a zajistili opravu. Pokud by oprava nebyla ještě provedena, napište mi, prosím.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. března 2023

PODNĚT: Výjezd z kruhového objezdu v Berouně

 • Dobrý den, obracím se na Vás s postřehem a prosbou, zda by se dalo nějak vyřešit tuto záležitost:

  Jedná se o 2. výjezd z kruhového objezdu v Berouně, který z neznámého důvodu je již rok opravený, vyasfaltovaný, nicméně uzavřený a neprůjezdný. Přitom, kdyby se otevřel, odlehčil by zcela jistě provoz na Plzeňské ulici směr centrum Berouna, kde se denně auta štosují díky všem semaforům. Tato propojka ústí do ulice Na Dražkách a v minulosti byla běžné průjezdná směrem do sídliště a do centra Berouna.
  Zde jsou fotky pro orientaci  - foto příjezdu z D5 Beroun Centrum (kruhový objezd).
  fotofoto
  A zde je ten 2. výjezd - stále uzavřený, i přesto, že je připravený k provozu - jakoby prostě jen někdo zapomněl jej otevřít.
  foto
  Zde je patrné, že silnice je připravená a čeká jen na otevření - leč již cca jeden rok...
  foto
  Budu Vám vděčná, pokus se této záležitosti budete věnovat, protože s kýmkoli se v Berouně o tomto bavím, nikdo nechápe, z jakého důvodu se jistě nemalá investice na opravu uvedené silnice, která má navíc důležitou úlohu v odlehčení dopravy v Berouně, dosud neuvedla v provoz.
  Předem Vám moc a moc děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den,
  děkuji Vám za Váš podnět. Dotazů ve stejné záležitosti jsme v minulosti obdrželi více, odpovědi byly zveřejněny na webových stránkách města i v Radničním listu.
  Spojovací komunikace mezi Koněpruskou ulicí a ulicí Na Dražkách není ve vlastnictví města. Vlastníkem pozemku i stavby je společnost Brownfield Beroun a.s. Zmíněná společnost doposud komunikaci městu nepředala, neboť ji používá jako obslužnou pro přilehlou stavbu.

  Souhlasím s Vámi, že by předmětná komunikace velmi prospěla průjezdnosti Berounem, zejména v ranních hodinách, a zvláště v současné době, kdy Středočeský kraj opravuje páteřní komunikaci č. II/605, avšak řešení bohužel není v rukou města Beroun.


  S pozdravem

  Ing. Albert Červenka,
  Vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. března 2023

PODNĚT: Poničený chodník mezi ulicemi Bezručova a Drašarova

 • Dobrý den, upozornění na stav chodníku byl odeslán přes portál Munipolis již 2x - v prosinci 2022 a v lednu 2023. Tento stav trvá od začátku podzimu roku 22, kdy v těchto místech proběhla pokládka kabelů. Chodník je poměrně frekventovaný, nicméně zřejmě po něm nechodí nikdo ze zastupitelů, takže i přesto, že počasí bylo příznivé - úklid se stále nekoná. Hodláte to řešit, nebo se k tomu postavíte stejně jako k naší stížnosti, že ten samý chodník má sklon směřující k domu a vzhledem k zaasfaltování dešťového kanálu veškerá voda protéká do sklepa bytového domu? Pro osvěžení Vaší paměti: vyřešeno tak, že se zástupci Města spolu s nějakým odborníkem přijeli podívat, zkonstatovali, že je to skutečně problém, který se dá ale vyřešit a od té doby (již několik let) se neděje nic. Takže to asi budeme muset řešit soudní cestou, že? Ale ten chodník snad zvládnete ve spolupráci s AVE poněkud promptněji, ne?
  Jedná se o chodník mezi ulicemi Bezručova a Drašarova: https://goo.gl/…6g9. Mohu se zároveň zeptat, zda je ve Vaší kompetenci i případné řešení druhé části mého dotazu - tj. ohledně zatékání vody z chodníku do bytového domu?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Váš podnět jsem přes platformu Munipolis opravdu neobdržel, nicméně předmětnou lokalitou jsme se v minulosti zabývali. Nejedná se o akci realizovanou Městem Beroun. Jak jste správně uvedla, výměna elektrických kabelů byla prováděna skupinou ČEZ, a to prostřednictvím společnosti KS Montáže s.r.o. Uvedená společnost nedodržela podmínky dané smlouvou s Městem Beroun a bylo s ní vedeno řízení zakončené udělením pokuty. Toto bylo činěno opakovaně.
  Pokud bychom řešili vyčištění chodníku ve spolupráci se společností AVE, opravdu by to bylo vyřešeno promptněji. Nejsme však oprávněni odstraňovat nedodělky nespolehlivé firmy z rozpočtu Města Beroun. Vedení města už opakovaně sdělilo vedení skupiny ČEZ svou nespokojenost s prací společnosti KS Montáže, avšak výsledek doposud není hmatatelný.
  V současné době je s uvedenou společností vedeno další řízení a současně jsou vymáhány pokuty.
  Vím, že tato odpověď není zrovna uspokojivá, avšak prostředky k donucení stavebníka, kterého si nadto město nevybralo, jsou velmi omezené a řešení zdlouhavé. Vynasnažíme se však, aby nedostatky byly odstraněny co nejdříve.

  S pozdravem

  Ing. Albert Červenka,
  Vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poničené sedátko na hřišti

 • Dobrý den, na Dětském Hřišti S Lodí je zničení "talíř" na lanovce.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dětský prvek byl opraven.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. března 2023

PODNĚT: Rozšíření elektrokol na Jarov

 • Dobrý den, neplánujete rozšíření elektrokol Nextbike na Jarov? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ano, Jarov je jednou z lokalit, kam bychom rádi rozšířili projekt sdílených elektrokol v Berouně.

  Mgr. Dušan Tomčo,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. března 2023

PODNĚT: Omezení provozu vozidel na mostě nad 3,5 tun

 • Dobrý den, prosím o následující informaci, v jaké fázi, ev. kdy bude instalována značka, která omezí provoz na mostě vozidel s tonáží nad 3,5 tun? Komise dopravy vydala doporučení radě města dne 15. 12. 2022. Děkuji.
  KOMISE DOPRAVY ze dne 15. 12. 2022: k bodu 3 - Informace o stavu mostu přes Berounku na silnici II/605, návrh opatření. Předseda komise seznámil přítomné s výsledkem statického posudku technického stavu mostu přes Berounku na silnici II/605. Z možných 7 stupňů poškození byl vyhodnocen stav mostní konstrukce stupněm 6 – velmi špatný stav. Na tomto základě, právě z důvodu omezení zátěže konstrukce mostu, navrhl předseda komise omezení provozu vozidel na 3,5 t (včetně odstranění dodatkové tabulky „Jediné vozidlo 64 t“) s výjimkou pro vozy AVE a BUS a o tomto komise dopravy navrhuje radě města informovat KSÚS. Usnesení: Komise dopravy doporučuje radě města omezit provoz na mostě vozidel s tonáží nad 3,5 t, plus odstranit dodatkovou tabulku „Jediné vozidlo 64 t“.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, na základě projednání komise dopravy bylo zadáno zpracování DIO, po předběžném projednání s Policií ČR. V současné době čekáme na oficiální stanovisko PČR.

  S pozdravem

  Ing. Albert Červenka,
  Vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční osvětlení v ulici Štulovna

 • Dobrý den, nefunkční osvětlení na Štulovně: od 17. 10. 2022 nesvítí 4 lampy a, jak je patrné z přiložené fotografie, není tam vůbec vidět.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, veřejné osvětlení je nyní funkční. Proběhla výměna zemního vedení mezi lampami.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Špatně stojící auta

 • Dobrý den, prosím, šlo by zde také zajistit, když tu procházejí strážníci, aby zde zajistili četnost prohlídek, aby zde z výjezdu a vjezdu na parkoviště nestáli vozidla za žlutou čarou? Pak zbývá vjezd jen osobním autům, ale hasiči zde již neprojedou.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, hlídky MP zde provádějí časté kontroly dopravních přestupků. V době, kdy vy zjistíte špatně parkující vozidla se můžete telefonicky obrátit na linku 156, kdy daná věc bude ihned řešena.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. března 2023

PODNĚT: Sběr objemného odpadu

 • Dobrý den, mám dotaz, kdy bude přistavěn kontejner ve Švermově ulici?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, sběr objemného odpadu probíhá na vybraných stanovištích, není možné přistavit kontejner do všech ulic ve městě a ne všechny ulice jsou pro umístění velkoobjemového kontejneru vhodné. Pokud bydlíte ve Švermově ulici, nejbližší stanoviště je v ulici Košťálkova.

  S pozdravem
    
  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavená auta

 • Dobrý den, u ulice Na Máchovně stojí dvě odstavená vozidla delší dobu.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, hlídka MP provedla kontrolu zaparkovaných vozidel, kde bylo zjištěno, že vozidla nevykazují známky vraku.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Auta stojící na chodníku v ulici Pod Haldou

 • Dobrý den, kvůli autům stojícím na chodníku musí chodci přecházet přes vozovku.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za podnět, hlídka MP zde provede kontrolu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. března 2023

PODNĚT: Uzavírka Plzeňské ulice

 • Vážení, Vaše arogance už nezná mezí, zavřeli jste ulici Plzeňskou, místo toho, abyste to dali vědět (nejlépe na dálnici) včas, necháte všechny přijet až ke značce, tam se každý jako blbec otáčí, neinformujete ani po jakou dobu bude uzavírka trvat, jste placeni z veřejných peněž, jste tady kvůli službě občanům, když to dělat nechcete, tak jděte do prdele. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den,
  děkuji Vám za Váš konstruktivní podnět. Osobně si velmi vážím názorů spoluobčanů vedoucích ke zlepšení situace v našem městě.

  Dovoluji si však upřesnit, že Město Beroun není stavebníkem, provádějícím rekonstrukci silnice II. třídy č. II/605, tím je Středočeský kraj. Zdejší úřad je pouze silničním správním úřadem, který stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti stavebníka a po schválení všemi dotčenými orgány, a to včetně dálnice D5. Bylo tak učiněno opatřením obecné povahy zveřejněným na úřední desce města i všech dotčených obcí a to v termínech stanovených příslušnými předpisy.
  Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velkou investiční akci, jejíž realizace zasahuje do života většiny obyvatel města, osobně jsem si projel všechny objízdné trasy a neshledal jsem žádné nesrozumitelné značení. Naopak, doposud veškeré náměty od občanů poukazovaly na to, že značek je až příliš moc.
  Proto tak trochu nerozumím tomu, že se řidiči otáčí až u samotné značky, když už nelze pokračovat dále. Ale na Berounsku se často vyskytují mlhy, proto se zřejmě může stát, že někteří řidiči značky přehlédnou. Příště proto budeme po stavebníkovi požadovat, aby byly značky podsvíceny.

  S přáním pevného zdraví

  Ing. Albert Červenka,
  Vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. března 2023

PODNĚT: Proschlý strom

 • Dobrý den, prosím o informaci, jakým způsobem a kam mám nahlásit nutnost ošetření (ořezu) stromu, který se nachází na pozemku města? Jedná se o starou lípu, která roste vedle chodníku a často ze stromu padají staré suché větve (velká fluktuace dětí a dospělých osob v blízkosti stromu). Tímto stavem je ohroženo zdraví obyvatel. Děkuji, hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, obdržela jsem Váš podnět na úpravu – ořez lípy v Hostímské ulici u domu č.p. 277/37. Strom bude ošetřen během vegetace v průběhu tohoto roku, to znamená po kompletním olistění, aby bylo dobře patrné, jak moc je proschlý.

  S pozdravem
   

  Jiřina Hlaváčková,
  Odbor majetku a investic

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. března 2023

PODNĚT: Svoz objemného odpadu

 • Dobrý den, prosím o zprávu kdy a kde budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad ve městě. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, sběr objemného odpadu proběhne v Berouně v sobotu 1. dubna. Rozpis jednotlivých stanovišť zasílám v příloze. Informace jsou rovněž k dispozici ke stažení na webu města v záložce Pro občany/odvoz a likvidace odpadu.

  S pozdravem

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

Svoz objemného a nebezpečného odpadu (13.03 kB)

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. března 2023

PODNĚT: Čas narození

 • Dobrý den, je možné zjistit na Vašem úřadě čas mého narození? 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, do matričních knih se časy narození nikdy nezapisovaly. Čas narození je zapsán ve zdravotnické dokumentaci, která je uložená ve sbírce listin u Krajského úřadu Středočeského kraje, oddělení matrik, Zborovská 11, 150 21, Praha 5.

  S pozdravem

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Auto blokující ulici Školní náměstí

 • Dobrý den, auto (nejedná se o vrak) dlouhodobě blokuje silnici. Vozidla s povolením vjezdu musí jezdit po chodníku, neboť na silnici se další vozidlo již nevejde.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, hlídka MP zde bude provádět namátkové kontroly.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autovrak

 • Dobrý den, cca 9 měsíců odstavené vozidlo (vrak) s rok propadlou STK.

fotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Hlídka MP přestupek vozidla zadokumentovala a předala k dalšímu řešení na příslušný odbor.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. března 2023

PODNĚT: Hlučné stavební práce o víkendu

 • Dobrý den, mohu se Vás zeptat, zda je možné provádět hlučné stavební práce v zastavěné obytné zóně i o víkendu?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kdy a za jakých podmínek se můžou provádět stavební práce má stavebník určené ve stavebním povolení. Stanoví je i hygiena, nebo připomínkou účastník řízení. Netuším, o jakou stavbu se jedná, tudíž Vám nemohu přesněji odpovědět.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. března 2023

PODNĚT: Výměna odpadkového koše

 • Dobrý den, na stezce přes železniční most je zkorodovaný odpadkový koš. Bylo by možné k odpadkovému koši přídat pytlíky pro psy? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o výměnu koše jsem požádal. Nevím, jestli je mají ještě skladem. Několik jich letos vandalové ukradli a zničili. Držák na pytlíky dáme do seznamu míst pro doplnění. Ty musíme objednat a děláme to 1x ročně.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. března 2023

PODNĚT: Neukázněnost psích páníčků

 • Dobrý den, ráda bych upozornila na neukázněnost psích páníčků. Mohla by s tím městská policie začít něco dělat? Foto: Nad Paloučkem 1713, Beroun.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, reaguji na Váš podnět, jehož předmětem je neukázněnost psích páníčků. Strážníci Městské policie Beroun provádějí pravidelné kontroly venčení psů a to v čase 06:30 hod. až 07:00 hod., kdy lze předpokládat, že majitelé své psy venčí před odchodem do zaměstnání. Každá směna má přidělenou oblast kontroly tak, aby byla pokryta celá oblast Berouna. Poté se provádějí kontroly namátkové a to při běžné činnosti, která vyplývá z povinností plnění úkolů městské policie. Časy venčení psů v odpoledních hodinách není možné z povahy věci určit a proto jsou prováděny již zmíněné namátkové kontroly. Mohu přislíbit, že se pokusíme v místě provést více kontrol za účelem eliminace Vámi popsaného.

  S pozdravem a úctou

  Alexandr Scherber,
  velitel MP Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. března 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Auta nacházející se v prostoru u popelnic

 • Dobrý den, stále, bez většího výsledku, se na parkovišti v Košťálkově ulici objevují stojící auta v prostoru u popelnic. Je pravda, že městská policie provádí častější kontroly, ale výsledek zatím není trvalý. Nyní se tu začala objevovat i dodávka a jen průjezd skrz parkoviště je pro auto jen tak tak. Určitě by nebylo od věci vymyslet trvalejší řešení.

fotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, hlídky MP zde budou nadále provádět kontrolní činnost. Odborem dopravy zde bude umístěno vodorovné dopravní značení.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. března 2023

PODNĚT: Nevyvezený BIO odpad

 • Dobrý den, rozpis na odpad je v pořádku, ale popelnice na BIO u rodinných domů včera 1. 3. 2023 vyvezené nebyly a nejsou dosud. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za informaci, předala jsem Vaši podnět dispečerovi AVE, aby prověřil, proč u Vás nebyl svezen BIO odpad.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. března 2023

PODNĚT: Svoz BIO odpadu

 • Dobrý den, v kalendáři svozu odpadu od března nefunguje BIO.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, BIO odpad byl v kalendáři doplněn, od 1. března je svoz od rodinných domů 1x týdně.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. února 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek v ulici Na Ovčíně

 • Dobrý den, v ulici Na Ovčíně se na je drobný nepořádek.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, nepořádek byl odstraněn.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. února 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odhozený textil na břehu Berounky

 • Dobrý den, odhozený textil na břehu Berounky - levý břeh resp. pod mostem Politických vězňů, Beroun. Bohužel na tomto místě se neustále objevuje odpad, bylo by vhodné, aby se městská policie včetně městské úklidové firmy na toto místo zaměřili (možná by i vypátrali pachatele).

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za podnět, informace byla předána dál.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. února 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka pod dálničním mostem

 • Dobrý den, pod dálničním mostem na Závodí se nachází černá skládka.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, skládka byla odklizena.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. února 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Překážka na silnici

 • Dobrý den, fotopermanentní porušování zákazu stání “klienty” školy V Zahradách. Překážky provozu v ranních a odpoledních hodinách. Nebude-li uspokojivě vyřešeno, bude zasíláno jako oznámení o přestupku na denní bázi. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, prosím, o upřesnění, jaké "uspokojivé vyřešení" oznamovatel od města, potažmo městského úřadu očekává. Jedná se o dopravní značení, které nebylo silničním správním úřadem stanoveno a nenachází se na pozemní komunikaci. Pozemek p. č. 480 je v katastru nemovitostí evidován jako společný dvůr - zastavěné nádvoří ve vlastnictví více soukromých subjektů. Nerespektování předmětného dopravního značení ani nelze projednat jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Vymahatelnost přestupku lze zajistit až poté, kdy vlastníci předmětného pozemku splní povinnost vyplývající jim z ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. února 2023

PODNĚT: Úklid ulic ve městě

 • Dobrý den, plánuje město - AVE v brzké době úklid ulic ve městě? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, úklid ulic po zimně začíná jako každý rok, vzhledem k počasí, v druhé polovině března, kdy je již jistota, že nevyjedou posypové vozy. 

   

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. února 2023

PODNĚT: Stavba mobilního dřevěného domku

 • Dobrý den, v obci Všeradice v okr. Beroun bych chtěl na pozemku: 202/18 postavit mobilní dřevěný domek bez pevného základu s připojením na energie. Jsou nějaké podmínky, které musí stavba plnit?Pozemek je v plánované zástavbě. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, konzultujte, prosím, tuto záležitost se Stavebním úřadem Hostomice, pod nějž Vaše obec Všeradice patří. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. února 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka u památníku U Zabitého

 • Dobrý den, směrem na Vráž u památníku U Zabitého se nachází černá skládka.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za podnět, skládka byla odklizena. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. února 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Výpadek veřejného osvětlení v ulici Karla Čapka

 • Dobrý den, v ulici Karla Čapka u Základní a Praktické školy, je častý výpadek veřejného osvětlení. Na chvilku se zapne a opět se vypne v celé té nové ulici.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, funkčnost veřejného osvětlení byla prověřena. Bylo přenastaveno světelné čidlo.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. února 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený trávník na Václavském náměstí

 • Dobrý den, na Václavském náměstí jsou vyjeté koleje na trávíku.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, koleje byly zasypány a upraveny.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. února 2023

PODNĚT: Prostor před Hvězdou

 • Dobrý den, kdy bude hotový prostor před Hvězdou? 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, jak jsme již mnohokrát psali, dokončení prostoru před Hvězdou bude letos na jaře. Důvodem je snaha města získat dotaci, kterou ministerstvo ještě nevypsalo, až to bylo avizováno na loňské léto. Protože se jedná o dotaci v řádech téměř desítek milionů, na dokončení nespěcháme. Stavba nemůže být dokončena před podáním žádosti a čekat jen se zasazením jen několika stromů by se nemuselo vyplatit. Navíc se ukázalo, že například podloží plochy je spíše skládka a kanalizace je evidována jako dešťová. Není dešťová, ale splašková, kterou je nutné opravit. To jsou jen drobné výčty, které termín dokončení stavby posunuly.

   

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. února 2023

PODNĚT: Návrh na vysazení stromu na náměstí

 • Dobrý den, rád bych navrhnul vysazení takového stromu na Husově náměstí, který by na Vánoce mohl být ozdoben jako vánoční strom. Před rekonstrukcí náměstí po povodni v roce 2002 tam takový stával. Výhody jsou zjevné - nebude každoročně potřeba platit těžký jeřáb a návěs + celou četu lidí, která strom osadí. Kolik ta akce asi každoročně stojí? Dále odpadnou starosti (nervy) se sháněním vhodného stromu a následně jeho rozřezání a odvoz. Rozumím tomu, že strom bude potřeba vhodně začlenit do architektury náměstí, ale on to nemusí být nutně smrk naproti Husovu pomníku. Při dobré vůli by se vhodný prostor snad dal najít, případně i upravit tak, aby strom byl vhodně do vzhledu náměstí začleněn i mimo Vánoce. Děkuji za zvážení tohoto námětu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, s tímto nápadem přišli i jiní obyvatelé města. Prozatím se vždy podařilo strom najít a jednalo se převážně o dary stromů, které by se stejně z různých důvodů kácely. Trvalý strom má také několik úskalí, které je před jeho vysazením brát na zřetel.foto  Než strom vyroste do alespoň přijatelné výšky uplyne řada let. Co do té doby. Místo pro jeho umístění by se hledalo také obtížně.  Náměstí je místem, kde se pořádá řada kulturních akcí  a navíc místem pro krizové přistání vrtulníku.  V současné době, kdy převažují spíše horká a suchá léta je pro smrk náměstí doslova vražedné. Nemusí také vyrůst strom, který by jako vánoční vypadal. Stačí se podívat jak dopadl takovýto strom u Hvězdy viz výše. Co pak s ním a co se stromem, který bude moc veliký a začne ohrožovat okolí.  Po zvážení všech těchto hledisek, které je nutné brát jako celek, jsme se prozatím rozhodli pokračovat ve stávající praxi.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. února 2023

PODNĚT: Dům V Zahradách

 • Dobrý den, v domě V Zahradách 1875, kde zastupuji výbor, bývalý pivovar, je 27 bytů a jedna rozestavěná nebytová jednotka, kterou nyní koupila firma, a zrekonstruovala ji, s tím, že zde bude provozovat cosi jako eshop s módou. V příloze zasílám zákres šipka ukazuje vchod do jednotky - prostoru, - schodiště u prostoru je v jeho vlastnictví, p.č. 6551, ovšem pozemek okolo st. 480, zastavěná plocha nádvoří je ve vlastnictví několika SVJ okolo včetně našeho SVJ, což je defacto chodník. Nový majitel nebytovky nyní vyskakuje, že si na společném pozemku st. 480 u jeho vchodu zřídí parkovací místo, a značku - vjezd dopravní obslužnosti povolen. Je to velmi rizikové místo, kde chodí lidi i veřejnost, hrají si děti, kromě toho je tam zámková dlažba, která není koncipována pro denní pojezd. Na mapě je vidět, že on má možnost přijet ul. U Kasáren až na konec slepé ulice a tam může vykládat a např. na rudlu zboží těch pár metrů dovézt. Náš dotaz zní: může on si toto DZ (vjezd dopravní obsluze povolen) pořídit na soukromém pozemku bez souhlasu ostatních vlastníků? Stejně tak parkovací místo? Je to firma Brands (pokud se náhodou již nepokoušeli na MěÚ o vyjádření).

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, příjezdová cesta na pozemku p. č. 6552 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní komunikace – ostatní plocha a zkolaudována byla jako veřejně přístupná účelová komunikace. Zdejší úřad může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Veřejný přístup na předmětný pozemek je omezen místní úpravou spočívající  v umístění dopravní značky B1 s dodatkovou tabulkou E 13. Zde si dovoluji upozornit, že značka B1 je provedena v rozporu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a rovněž s Technickými podmínkami TP 65. Společně pak spolu s dodatkovou tabulkou nedávají žádný smysl. Tato místní úprava nebyla zdejším úřadem stanovena, stejně jako všechny ostatní dopravní značky v předmětné lokalitě.

  Pozemek p. č. 480 je v katastru nemovitostí veden jako společný dvůr – zastavěná plocha a nádvoří. Přestože jsou na této ploše postaveny a zkolaudovány chodníky, tyto nejsou v katastru nemovitostí odděleny a kategorizovány jako komunikace. Investorem stavby tak nebyl zajištěn soulad údajů v katastru nemovitostí se skutečností.
  Komunikace vedoucí směrem od Hrnčířské ulice na Štulovnu se nalézá na pozemcích města Beroun a Středočeského kraje a je v pasportu zařazena jako místní komunikace III. třídy. Místní úpravou je osazena svislou dopravní značkou C 9a – Stezka pro chodce a cyklisty společná. Jiným účastníkům silničního provozu než chodcům a cyklistům je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Městský úřad Beroun v současné době nemá žádný zájem stanovovat jinak. K této komunikaci je připojen chodník do předmětné lokality, osazený značkou B1 s dodatkovou tabulkou, jejichž kombinace je rovněž nesmyslná.
  Jak je uvedeno výše, bezprostředně po kolaudaci předmětné komunikace došlo k mnoha pochybením, zřejmě ze strany investora, a důležité záležitosti nebyly dotaženy do konce. Dopravní značení bylo součástí projektové dokumentace a bylo stanoveno jinak, než je tomu v současnosti. Někdo je tedy v minulosti změnil. Současné dopravní značení s ohledem na skutečnost, že nebylo stanoveno zdejším úřadem a projednáno s Policií ČR, bylo zřízeno v rozporu s příslušnými právními předpisy, což výrazně omezuje jejich vymahatelnost.
  Za těchto okolností odbor dopravy a správní agend není schopen zaručit, že se vlastník nebytové jednotky nedomůže legalizace vjezdu a parkování před svou nemovitostí. Celou záležitost by pak bylo nutno řešit prostřednictvím občanskoprávního sporu.
  Celá záležitost se jeví poměrně složitou, proto ji doporučuji projednat osobně, po předchozím telefonickém dohovoru termínu.

   
  Ing. Albert Červenka,

  Vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. února 2023

PODNĚT: Možnosti stavby na pozemku

 • Dobrý den, jaké jsou, prosím, možnosti stavby na pozemku - trvalý travní porost? Jaký je status dle územního plánu? Kdy plánujete měnit územní plán? Parcela č. 478 LV: 158 Výměra: 2417 K. Ú. Hostim u Berouna č. 645737 Děkuji za odpověď a přeji krásný den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz týkající se pozemku v Hostími. Pozemek parc. č. 478 je dle platného územního plánu zařazen do plochy NP - plocha přírodní. V příloze Vám posílám regulativ, podle kterého je zřejmé, co je v dané ploše hlavní, přípustné a nepřípustné využití. V současné době probíhá pořízení změny č. 4 územního plánu Beroun, vydání změny se předpokládá na konci letošního roku. O tom, zda a kdy bude pořizována další změna ÚP, rozhodují zastupitelé města, v dohledné době se ale o další změně neuvažuje.

NP - plocha přírodní (15.06 kB)

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. února 2023

PODNĚT: Prověření hluku tepelných čerpadel na střeše novostavby

 • Dobrý den, na střeše novostavby bytového domu Vinařská 2098 jsou umístěna tepelná čerpadla. Bohužel jsou velmi hlučná. Přes den tento hluk není patrný vzhledem k tomu, že na vedlejším pozemku probíhá stavba domů. Ale večer byl v této oblasti vždy příjemný klid. Teď zde neustále hučí tepelná čerpadla. Vzhledem k tomu, že okna mého bytu jsou přímo naproti těmto čerpadlům, je jistě hluk silnější než na ulici. Věřím, že toto řešení je pro obyvatele domu ekonomické, ale nemohou hlukem přeci obtěžovat své okolí. Pokusila jsem se developera tohoto domu kontaktovat emailem, ale žádná odpověď nepřišla. Mám tedy dotaz, zda byla tato tepelná čerpadla povolena stavebním úřadem? Pokud ano, bylo zohledněno, že zařízení nebude obtěžovat hlukem „v míře nepřiměřené místním poměrům“? Mohl by stavební úřad toto prověřit a případně nařídit alespoň provedení nějakého opatření ke snížení hluku? Například před zařízení postavit odhlučňovací stěnu resp. akustický kryt? Můžete mi případně poradit, jak tuto situaci řešit? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, k Vašemu dotazu posílám vyjádření vedoucí odboru výstavby Bc. Moniky Smetanové: „Kolaudační řízení bytového domu proběhlo v 11/2022. K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko k užívání stavby orgánu ochrany veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice. Toto stanovisko bylo podmíněno předložením kontrolního měření hluku. Měření bylo zpracováno oprávněnou osobou a výsledkem bylo mj. zjištění, že výsledná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nepřekračuje hygienický limit 50 (40) dB pro denní (noční) dobu pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu stacionárních zdrojů hluku instalovaných v novostavbě BD. Vzhledem k tomu, že zatížení okolí hlukem nepřekračovalo povolené limity, byl KHS vydán souhlas s užíváním této stavby“.
   
  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. února 2023

PODNĚT: Snížení počtu popelnic v ulici Hostímská

 • Dobrý den, ráda bych věděla, proč jste na stanovišti pod dálničním mostem (ulice Hostímská) snížili počet popelnic na papír a plast? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, prioritní pro redukci počtu nádob v kontejnerovém stání (dále jen KS) v ulici Hostimská byla stížnost občanů na to, že kontejnery vytváří dopravní závadu, protože zde není průchodný chodník na autobusovou zastávku. Zredukovány byly v KS ty kontejnery, které byly v KS dvakrát – tedy kontejnery na plast a na papír. S ohledem na to, že KS se nachází v lokalitě s rodinnými domy (dále jen RD), kde je možno využít systém door to door (kdy město bezplatně vlastníkům RD poskytuje nádobu na plast a papír, kterou má vlastník RD na svém pozemku a dle harmonogramu ji přistavuje ke svozu) by při četnosti svozu 3x za týden v KS Hostimská měl jeden kontejner na plast a jeden kontejner na papír postačovat.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. února 2023

PODNĚT: Využití volného pozemku Na Štulovně

 • Dobrý den, rád se zeptal na možnosti využití volného pozemku Na Štulovně. Mezi rezidencí Nábřeží a dětským hřištěm Štulovna se nacházejí dva pozemky. Pozemek 1508/1 (blíže k hřišti) je ve vlastnictví soukromé osoby, která nedávno dokončila novostavbu rodinného domu. Pozemek 6449/1 je ve vlastnictví TJ LOKOMOTIVA BEROUN z. s. a je zatím nevyužitý. Má Město Beroun informace o plánovaném využití tohoto pozemku vlastníkem TJ Lokomotiva Beroun? A může ho případně nějak ovlivnit? Jedná se o velmi atraktivní místo a dle mého názoru by byla škoda, kdyby zde vyrostl jen další rodinný dům. Na to místo by se hodila nějaká občanská vybavenost, třeba park, sportoviště, hřiště, zázemí budoucí plovárny nebo nějaké podobné využití ve vazbě na blízkou řeku – třeba zázemí sportovního vodáckého klubu. Pokud je zájem TJ Lokomotiva pouze investiční, a jednou pozemek prodá, nemohlo by město mít třeba předkupní právo? Je to asi poslední volný pozemek u řeky a jednou bychom mohli litovat, že jsme nevyužili možnosti ho získat pro všechny občany. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, na využití zmíněného pozemku jsem se lidí z Lokomotivy ptal, ale konkrétní informaci jsem nedostal ale vyrozuměl jsem, že by ho pravděpodobně chtěli využít pro sportovní aktivity spojené s Berounkou. Pozemek je soukromý, a každý si s ním může dělat cokoli, pokud splní podmínky Územního plánu.  S prodejem nepočítají, protože mají peněz dost a pokud by ho prodávali tak nejvyšší nabídce, což města vždy znevýhodňuje. Pro město by připadala v úvahu směna, ale i tady je naše možnost omezená vzhledem k pozemkům, které vlastníme.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. února 2023

PODNĚT: Zapojení města do spolku

 • Dobrý den, v souvislosti s Open Source, DIA a digitalizací samospráv by mě zajímalo, kdy město Beroun plánuje zapojení do spolku Otevřená města (https://otevrenamesta.cz/members). Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Váš dotaz zní, kdy se zapojíme do spolku. Návrhů na zapojení se do různých spolků a platbu příspěvků dostáváme celou řadu. Spíše bych přivítal dotaz, plánujete nějakou konkrétní formu digitalizace státní správy a co pro to děláte. Každý takovýto systém funguje správně pouze pokud má dostatek informací, z kterých lze vyvodit relevantní závěry. Problematiku konzultujeme s odborníky a nové technologie připravujeme nebo pořizujeme s možností zapojení do uceleného systému. Věřím, že v dohledné době se komplexní systém zrealizuje.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. února 2023

PODNĚT: Kontejner na oleje

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda by bylo možné zajistit další kontejner na oleje v lokalitě na Paloučku/ U Židovského hřbitova? Nejbližší kontejner na oleje se nachází u Penny nebo v ulici Pod Homolkou. V naší lokalitě je poměrně dost bytů a zdá se mi, že tu lidé odpad třídí svědomitě a tento kontejner by jistě využívali. Děkuji předem.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš projevený zájem o třídění odpadů. Váš podnět na dodání nádoby na použitý jedlý olej a tuk (dále jen nádoby) do kontejnerového stání Na Paloučku/ U Židovského hřbitova si zaznamenáváme do seznamu požadavků, až budeme výhledově pořizovat další nádoby pro další etapu rozvoje sběrné sítě. Jednotlivé nádoby, které by byly „navíc“ zatím nemáme k dispozici, neboť jsme všech 15 nádob, které jsme hromadně nakoupili v rámci projektu door to door, rozmístili po Berouně. Tyto nádoby jsou sváženy s četností 1 x za tři měsíce. Za tuto dobu se nádoby průměrně zaplní asi do tří čtvrtin. Průměrně se v Berouně za jeden svoz sebere cca 500 kg použitého jedlého oleje a tuku. Zatím sebrané množství nenarůstá, i když jsme o možnosti odložit jedlý tuk a olej do sběrných nádob již několikrát v Radničním listu informovali. Přestože se zatím zdá, že četnost svozu a počet nádob pokrývá potřebu, tak si Váš podnět na případné rozšíření sběrné sítě zaznamenáváme.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. února 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Auto parkující na autobusové zastávce

 • Dobrý den, fotovelmi častý, stále se opakující problém. Máme i více fotek, ale snad bude stačit jedna, stejné vozidlo zde regulérně parkující den co den a nikomu to nevadí kromě řidičům autobusu. Když se tam sejdou dva a více autobusu nastává velký problém. Prosím o vyřešení a aby zde vozidlo neparkovalo. Nejspíše je to někdo z toho domu, ale to ho neopravňuje takto parkovat.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, hlídky MP zde zvýší kontroly, aby zde bylo vozidlo zastiženo a nadále zde již neparkovalo.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Parkoviště v Košťálkově ulici

 • Dobrý den, fotouprostřed parkoviště v místě popelnic parkující auta. Pro ostatní auta je složité vyjet a zaparkovat na vyhraněná parkovací stání. Chtělo by to nápravu aby auta na tomto místě nestála. Prosím o častější kontroly od městské policie a řešení problému.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Hlídky MP zde budou provádět častější kontroly.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 26. ledna 2023

PODNĚT: Opravy Jungmannovy základní školy

 • Dobrý den, fotomoje dcera chodí na JZŠ 1. rokem, proto jsem v dění kolem školy nováčkem. Nemile mě překvapilo, jak dlouho čekal 1. stupeň na dokončení šaten a následné nemilé překvapení v podobě vstupu do školy přes dvůr. Zadní strana školy je totiž dost otřesná - plánujete zde nějaké opravy? Aspoň fasády do výše 1. patra? Jediné plus je, že tam zrovna dnes bylo uklizeno.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, oprava této rampy je v rozpočtu pro letošní rok stejně tak finance na projektovou dokumentaci zateplení celého objektu. V opravách a rozšiřování škol postupujeme co nejrychleji, jak nám finanční prostředky dovolí.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. ledna 2023

PODNĚT: Uvedení neexistujícího dočasného přechodu do řádného stavu

 • Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit, zda by bylo možné uvést původně provizorní přechod na ulici Třída Míru v Berouně, konkrétně zde: https://mapy.cz/s/madofulose, do stavu, který nebude ohrožovat všechny účastníky provozu, zejména pak chodce a řidiče. Nevím, zda dnešní/včerejší tragédie, o nichž bylo referováno v novinách, souvisí přímo s tímto úsekem, nicméně současný stav, jak se můžete přesvědčit na vlastní oči, je život ohrožující. Daný přechod, který zde zřídilo de facto město Beroun jako náhradu za uzavřený přechod v důsledku rekonstrukce náměstí před OC Hvězda, je zdánlivě vidět jako kdyby šlo o přechod funkční a v provozu. Původní žluté pruhy zde byly amatérsky přemalovány krycí barvou "asfaltové" barvy, ovšem v pruzích tak, že simuluje přechod. Dále však došlo vlivem opotřebení k částečnému odhalední původní barvy. Přechod tak budí dojem u řidičů, že existuje, stejně tak u chodců. Dle mého názoru, zde může dojít k tragédii, zejména uvážíme-li, že se část školou povinných dětí musí podél této komunikace a v inkirminovaném místě pohybovat při cestě do školy. Někteří zmatení řidiči zde dodnes přibržďují v domnění, že jde o přechod a pouští neméně zmatené chodce. Někteří chodci si mohou dané (ne)značení vykládat jako přechod - přecijen kromě dětí mohou třeba i starší či jinak méně vnímaví jedinci nabýt mylného dojmu. Prosím tedy o to, aby došlo k nějaké nápravě dané situace. V zájmu obyvatel města Berouna i MÚ. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Je pravdou, že po dobu uzavření chodníku při rekonstrukci prostranství před Obchodním centrem Hvězda byl zřízen provizorní přechod pro chodce na odlehlé straně křižovatky s ulicí Mládeže. Po znovuotevření chodníku byl provizorní přechod zrušen a zatřen černou barvou, která se však postupně projíždějícími vozidly setřela. Vydal jsem společnosti AVE CZ pokyn k opravě poškozeného nátěru. Na předmětné místo jsem hned ve čtvrtek 19. ledna 2023 spolu se zástupcem společnosti AVE CZ odjel ověřit stávající situaci. Za krátkou dobu, co jsme se na místě nacházeli, přes neexistující přechod přešlo nejméně 10 osob. Některé z nich jsem oslovil, upozornil jsem je na neexistenci přechodu a zeptal jsem se, zda vědí, že zde došlo ke sražení dítěte motorovým vozidlem. Odpovědi, které jsem si vyslechl, nejsou publikovatelné! Nabyl jsem přesvědčení, že zbytky provizorního přechodu nemají s přecházením v tomto místě nic společného. Vyšlapané chodníčky na pozemku p. č. 1192/32, přímo přiléhajícím k místu provizorního přechodu svědčí o tom, že zde lidé přecházejí od nepaměti. Dosvědčují to mimo jiné i záběry z aplikace Mapy cz, které byly pořízeny 22. dubna 2022. Osobně nechápu, že naši spoluobčané znehodnocují trávník jen proto, aby ušetřili cca 10m chůze. Je to však možno pozorovat téměř všude, po celém městě. Podle dostupných informací však k dopravní nehodě došlo na platném přechodu pro chodce řádně označeném jak vodorovným, tak i svislým dopravním značením, nikoli na přechodu provizorním. Nadto se svislá dopravní značka IP 6 nachází na retro reflexivním podkladu. Nechci předjímat zavinění dopravní nehody, to náleží Policii ČR a orgánům činným v přestupkovém řízení, nedomnívám se však, že by podíl zavinění spočíval v dopravním značení. V letošním roce budeme doplňovat zmíněné retro reflexivní podklady pod všechna označení přechodů pro chodce na Třídě míru, Jungmannově ulici, Za Městskou horou a v Okružní ulici.

  Vážení, téměř denně dostáváme podněty na stanovení dalších a dalších dopravních značek. Jsem však přesvědčen, že nejen naše město, ale celá republika je už doslova „přeznačkována“, a přesto jsou předpisy neustále porušovány. Myslím, že nastává čas spíše se zaměřit na řidiče a jejich chování.


  Ing. Albert Červenka,

  Vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. ledna 2023

PODNĚT: Opravy na autobusovém nádraží

 • Dobrý den, denně dojíždím do práce z nádraží, kdy už konečně budou dodělány opravy na autobusovém nádraží (chybí skla, lavičky, koše)?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, oprava přístřešků byla pozastavena z důvodu špatných povětrnostních podmínek, které nedovolují provádět některé práce. Práce budou pokračovat ihned jak počasí dovolí.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená popelnice na bioodpad

 • Dobrý den, popelnice na biodpad je rozbitá (prasknutá) a odpad se sype ven a je nepořádek okolo.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, popelnice byla vyměněna. 

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. ledna 2023

PODNĚT: Kalendář svozu odpadu

 • Dobrý den, kalendář svozu odpadu od rodinných domů na rok 2023, kdy a kde bude k dispozici ke stažení? Děkuji.

ODPOVĚĎ

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. ledna 2023

PODNĚT: Modré zóny

 • Dobrý den, je v plánu města něco dělat s parkováním vozidel v ul. Mládeže, kde řidiči s okolních vesnic nechávají svá vozidla a pokračují autobusem do Prahy a místní nemají kde zaparkovat? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, daný problém máme po celém městě, jde vyřešit jen zavedením modrých zón. To máme připraveno, ale ladíme s dopravní policií detaily, aby náš nový systém, který se obejde bez lesu dopravních značek, byl v souladu se zákonem. Systém začneme spouštět během roku v místech, kde si o něj lidé řeknou stejně jako vy.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící koše

 • Dobrý den, na zastávce Hostímská chybí koše.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, koš nechybí, je vedle označníku zastávky cca 2 metry.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený volant na hřišti

 • Dobrý den, volant na lodi se viklá a děti si do něj přiskříply ruce. Jinak krásně natřeno!

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, herní prvek byl opraven výměnou opotřebeného dílu a nyní je plně funkční/ bezpečný.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Uzavřené toalety u Medvědária 

 • Dobrý den, WC u hřiště a medvědária je téměř pořád zavřené. Od listopadu 22 jsme ho neměli možnost využít. Předchozí varianta - mobilní Johny wc byl daleko vhodnější. Na hřiště navíc chodí i rodiče s dětmi mimo provozní hodiny bufetu, např. 8-10 dopoledne a to je taktéž zavřeno.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, toalety jsou součástí služeb občerstvení a jsou otevřeny pouze při provozu občerstvení, které vybírá za jejich použití poplatek. Město se na jejich provozu/ údržbě nijak nepodílí.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. ledna 2023

PODNĚT: Záznam videa se starostkou Soňou Chalupovou

 • Dobrý den, dne 16. 1. 2023 na webu ČTK České noviny vyšel článek + video se starostkou Berouna Soňou Chalupovou. V rozhovoru sděluje a vysvětluje dost podstatné věci, které v Berouně hodlá současné vedení dělat a i minulé roky dělalo, nebylo by vhodné s tímto rozhovorem seznámit občany Berouna na webu města a sociálních sítích města? Děkuji.

ODPOVĚĎ

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. ledna 2023

PODNĚT: Dotaz na park na Sídlišti

 • Dobrý den, ráda bych se u Vás informovala na parkové úpravy na Berouně Sídlišti v okolí Zdrav. střed. školy. Zarazily mě plochy bílých kamenů a mulčovací kůry. Připadá mi to jako příliš levná a odfláknutá varianta, jako odvoz ze lomů Čertovy schody a úspora péče a zalévání zeleně pro suché období, možná i krádež surovin a asi změna projektu. Park nemusí vypadat jako bohaté a elegantní Průhonická obora, zahrada, ale toto? V dnešní době jsou docela pestré možnosti dřevin, křovin, květin a parkových úprav vzhledem ke globálnímu oteplování, několikrát to vysílala i ČT. Bydlíme tu už léta, těšili jsme se na ten parčík. Když už tedy renovace, tak by měla být profesionální, že. Můžete to nějak ovlivnit ? Zdravíme Vás.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dejte tomu čas, ať mohou všechny rostliny, které zatím nejsou ani vidět, vyrůst. Navrhovali to zahradní architekti a i ty Průhonice nebyly po zasázení nic moc.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. ledna 2023

PODNĚT: Prosba o cyklopruhy

 • Dobrý den, počítá se, prosím, v rámci plánované rekonstrukce Masarykova mostu s jeho rozšířením o cyklopruhy/cyklostezku s pohodlnou šířkou pro cyklisty, potažmo i řidiče a chodce? Myslím, že je důležité na to myslet, aby to nedopadlo jako na Goslarském mostě, kde se při rekonstrukci před pár lety pro cyklisty neudělalo nic navíc a promarnila se tím ideální příležitost vytvořit jim zde podmínky odpovídající 21. století. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli se plánuje protažení cyklostezky od světelné křižovatky před Plzeňskou bránou ke světelné křižovatce u katastrálního úřadu? Před Medicentrem i městským úřadem je na to místa dost. Děkuji za zvážení.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Most T. G. M. patří Středočeskému kraji a ten připravuje jeho opravu. Věděli jsme o průzkumu mostu a jeho špatném stavu, ale nikdo s námi další kroky nekonzultoval. Začátkem roku jsme dostali k vyjádření dokumentaci k územnímu řízení. Nyní zpracováváme připomínky všech odborů a řešení  „pruhů“ pro cyklisty budeme mimo jiné požadovat. Protažení cyklostezky je možné, Před Medicentrem je místa dost. Problém vidím u přechodu u Crosscafé, kde je prostor zúžen a okolní pozemky nejsou města. Nechám to prověřit.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek blízko ulice Na Ostrově

 • Dobrý den, chci Vás upozornit na na drobný nepořádek blízko ulice Na Ostrově.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Nepořádek byl odklizen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Výmol v křižovatce Tyršova/Karly Machové

 • Dobrý den, v křižovatce Tyršova/Karly Machové je hluboký výmol.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Výmol byl provizorně opraven studeným asfaltem.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Otočené zrcadlo v ulici Pražská

 • Dobrý den, v ulici Pražská, na konci obce směrem na Prahu, je už pár dní otočené zrcadlo, určené pro výjezd z ulice nad silnicí.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za oznámení. Zrcadlo bylo otočeno.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autovrak

 • Dobrý den, chci nahlásit odstavený autovrak pod silničním mostem T. G. Masaryka.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Vozidlo bylo odstraněno.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněné kontejnery na sklo na Závodí

 • Dobrý den, již několik týdnů jsou na Závodí přeplněné nádoby na sklo.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, sklo bude vyvezeno do konce týdne. Zdržení není v rozsahu týdnů, ale dnů. Omlouváme se za komplikace.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka u ulice Na Dražkách

 • Dobrý den, u ulice Na Dražkách se nachází černá skládka.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Černá skládka byla odstraněna.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka

 • Dobrý den, chci Vás upozornit na černou skládku blízko silnice.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Černá skládka byla odklizena.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek u popelnic v ulici K Dědu

 • Dobrý den, vedle popelnic v ulici K Dědu je nepořádek.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Nepořádek byl odklizen.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Veřejné osvětlení

 • Dobrý den, je cca 10:00 hod. a veřejné osvětlení na berounském sídlišti svítí jako by nebyla žádná energetická krize. Nebo má město Beroun tolik peněz, že je to jeho vedení jedno? Pak možná nebylo nutné navyšovat poplatky za svoz odpadu, nebo prosvícené peníze použít na potřebnější věci. Jenom podotýkám, že je to dennodenně. Odpoledne se osvětlení rozsvítí po 15:00 hod.

fotofotofotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Závada byla opravena 4. ledna 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Povalený odpadkový koš

 • Dobrý den, chci nahlásit povalený odpadkový koš v ulici Na Náhonu.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Odpadkový koš byl opraven.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční světla na lávce přes Berounku

 • Dobrý den, od včerejška opět nesvítí světla na lávce přes řeku.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Následujícího dne byla závada opravena.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící poklop v ulici Steinerova

 • Dobrý den, v ulici Steinerova chybí uliční poklop značení vodárenských zařízení. 

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Váše upozornění jsme předali společnosti VAK.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. ledna 2023

PODNĚT/ZmapujTo: Nevyvezené popelnice v ulici K Dědu

 • Dobrý den, v pátek dne 16. 12. 2022 nevyvezly v ulici K Dědu popelnice.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, popelnice byly vyvezeny následující pracovní den. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. prosince 2022

PODNĚT: Nepořádek

 • Dobrý den, takhle se u nás AVE dnes postaralo o vývoz plastů. Popelnice na plast byla řádně venku a vše uvnitř zavřené v popelnici. Proč vyházeli plastový odpad nechápu! Platíme dost na to, aby tato služba byla na úrovni! Zjednejte nápravu! 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, vzniklá situace nás mrzí. Posádku jsem o této skutečnosti informoval. Včera jsem k Vám poslal úklidovou četu, aby nepořádek uklidila, ale bohužel žádné plasty už nenašla. Omlouváme se.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. prosince 2022

PODNĚT: Rekonstrukce ulice U Archivu

 • Dobrý deň, bývame na ulici U archívu 1972, v novšej bytovke. Máme 1,5 ročné mimino a celkovo v našom doma býva veľa malých detí. Chcela by som sa Vás opýtať, či sa v budúcnosti plánuje spomalovací práh, resp. prechod, alebo niečo obdobné, pretože na silnici U Archívu nie je nič, čo by pomohlo mamičkám s kočárky a pak maličkým deťom s bezpečným prechodom na druhú stranu cesty. Vopred ďakujem za odpoveď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za podnět, v souvislosti s výstavbou v bývalém areálu TIBY je plánována současně i rekonstrukce ulice U Archivu a Na Dražkách, která bude zahrnovat veškeré bezpečnostní prvky podle platných norem. Bohužel však konečný termín nelze blíže konkretizovat.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. prosince 2022

PODNĚT: Uvolněné dlaždice na schodišti

 • Dobrý den, můžete, prosím, opravit schodiště, které je na cestě pro pěší, která spojuje ulici Nepilova s ulicí Košťálkova? To schodiště je pár kroků od budov na adresách Nepilova 1933 a Nepilova 1980. Problém je v tom, že se ze schodiště uvolnily nejméně 2 dlaždice, nebo jak se tomu říká. Kdo neví, že ty dlaždice nejsou připevněné, na ně může stoupnout a zranit se. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, schody máme již zahrnuté v seznamu plánovaných oprav. Musíme počkat na lepší počasí a opravu provedeme.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. prosince 2022

PODNĚT: Semafory

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je na křižovatce Plzeňská/Koněpruská nutné řídit semafory odbočování ve směru ze sídliště dolů ke kruhovému objezdu? Vzhledem k tomu, že silnice je dvouproudá, mohli by odbočování provádět oba směry naráz a při znovu zvýraznění šrafování a protáhnutí plné čáry se řadit až dál v ulici Koněpruská. Tuto šipku, co zde řídí odbočování vpravo, bych spíš uvítal o něco dále na křižovatce Plzeňská/Bratří Nejedlých. Tam při odbočování vlevo z Plzeňské je jen velice málo času odbočit, než se rozjedou auta z ostatních směrů.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, poslal jsem Váš návrh na odbor dopravy. Z logického hlediska plynulosti dopravy směrem do Koněpruské máte pravdu, ale nesmíte zapomenout na chodce přes Plzeňskou, kvůli nim tam semafor být musí. Pustit dopravu současně od Plzně i od centra do Koněpruské by teoreticky šlo, stačí se ale postavit na tuto křižovatku a zjistíte, že nezanedbatelné množství aut jedoucích od centra na Koněpruskou nerespektuje vodorovné dopravní značení a jezdí rovnou do pravého jízdního pruhu. Docházelo by tím k nehodovým situacím. Jak znám přístup dopravní policie, s podobným řešením by pravděpodobně nesouhlasila. Zkusíme se zeptat.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. prosince 2022

PODNĚT: Basketbalový kurt

 • Dobrý den, 

  přemýšlel jsem o vhodných lokalitách pro zbudování jednoduchého basketbalového kurtu. Lokalit jsem našel více. Vím, že některé budou pravděpodobně z důvodů vlastníka pozemku nebo z důvodů okolní zástavby nevhodné, ale přesto je uvedu. Do příloh také přidávám snímky toho, jak by kurt mohl vypadat. Nemusí se jednat o nic složitého, stačí pevný povrch, drátěnka za košem a pevný koš.

  1) ulice Za Viničnou

  V této variantě se jedná o pozemek uvedený v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemek je dlouhodobě bez údržby. Zde nehrozí jakékoliv obtěžování občanů bydlících v přilehlých domech hlukem ze hry. Pozemek na kurt může být samozřejmě daleko menší. Sportoviště by bylo zároveň dobře přístupné pro mnoho občanů.

  2) ulice Zahořanská

  3) ulice Pod Homolkou

  Tento pozemek je sice blízko rodinných domů a panelových domů, ale bezprostředně naproti němu jsou pouze dlouhé garáže. Umožnil by pohodlný dostup všem sportovcům ze sídliště.

  4) ulice na Morákově

  Tato lokalita je sice blízko bytového domu, je však na straně, a tak by hluk nebyl tolik slyšet.

  5) ulice Karla Čapka

  Navzdory tomu, že pozemek přímo sousedí s panelovým domem, nemyslím si, že by hluk dělal nějaký problém. Obyvatelé domu jsou již zvyklí na sportovní ruch, jelikož přímo sousedí se sportovním centrem Eden. Streetballový kurt (kurt s jedním košem) by se sem ideálně vešel.

  6) ulice Za Viničnou a K Dědu

  Pokud lokality vyhovovat nebudou, najdu další. Moc Vám děkuji za Vaši ochotu a čas.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, prostudoval jsem si Vámi navrhované lokality. Vzhledem k cenám pozemků a tomu, že vím o jaké pozemky se jedná a co s nimi majitelé zamýšlí, lze rovnou vyřadit lokalitu 1,2,3 a 6. Lokalita 4 patří městu, ale právě se na ní projektuje dům pro seniory. Zůstává mi tam jen lokalita 5 v ulici K. Čapka, tam by to teoreticky šlo, nyní je tam nově postaveno několik posilovacích strojů. U basketu je problém s rázovým hlukem, kdy naráží míč na desku, popř. driblink na tvrdé podložce. Mezi domy se tento zvuk navíc odráží. Obávám, se že Hygiena by nám to nepovolila, ale zeptám se. Jako ideální bych viděl lokalitu u skateparku.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. prosince 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavené auto

 • Dobrý den, automobil zde už nějakou dobu nehybně parkuje a i na první pohled nevypadá pojízdně. Děkuji za prověření.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Hlídka MP se spojila s majitelem, který vozidlo odstraní.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. prosince 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Problém s dopravou v Havlíčkově ulici

 • Dobrý den, fotochci jen poukázat na fakt, ze část dopravy, která by měla použit oficiální objíždku na náměstí, využívá Havlíčkovu ulici, a poté odbočí do Hradební. Problém nastal už několikrát, kdy chodec směřující z náměstí na nádraží přes Hradební ulici jen o fous minul přejíždějící auto a to ve vyšší rychlosti. Tento jev není ojedinělý, ať si silnici řidiči využívají, ale přiměřenou rychlostí! Chodci, jak je vidět, ani netuší, že tam nějaká silnice/provoz může být, není tam značení. Děkuji za pozornost.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, rekonstrukce Havlíčkovy ulice již byla dokončena. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. prosince 2022

PODNĚT: Basketbalové hřiště

 • Dobrý den, mohl bych se prosím zeptat, zda by nebylo možné vybudovat nové sportoviště pro hraní basketbalu? Nevím, jak složitý proces to je, ale v Berouně žádné takové kromě Hlinek není a ani tam se nedá hrát vždy. Stačila by třeba jen tartanová plocha s jedním košem na Štulovně, nebo třeba jen dokoupit koš/e k hřišti Vorel. Děkuji moc.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v současné době je problém někde postavit sportoviště, ne z finančního pohledu, ale lidé chtějí mít klid. Je tedy nutné hledat dál od bytových domů i rodinných domů. Jedním z míst je lokalita u skateparku, kde se snažíme získat pozemky od ČD.  Pokud Vás napadne nějaké místo, které by splňovalo podobná kritéria, jistě výstavbu jednoduchého streetballového hřiště zrealizujeme.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. prosince 2022

PODNĚT: Platba přes Click Park

 • Dobrý den, bude možné na parkovišti Václavské náměstí provádět platbu přes aplikaci Click Park? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, platba přes aplikaci Click Park bude možná.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. listopadu 2022

PODNĚT: Chodník

 • Dobrý den, rád bych Vás upozornil na stále se zhoršující povrch chodníku ve východní části Vašeho úřadu před kancelářemi městské policie. Povrch je pravděpodobně poškozen od kořenů stromů. Povšimnu si toho vždy, když se tudy procházím po cestě z práce a pro chodce to považuji za docela nebezpečné. Po celém městě se nyní provádějí úpravy chodníků, mám na mysli Velké sídliště a ulice na sever od Plzeňské ulice mezi Velkým sídlištěm a Městskou horou. Jsou to ohromné úseky chodníků a tak jsem přesvědčen, že úprava kolem MÚ je maličkost. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o tom problému víme, nechali jsme prohlédnout stromy dendrologem, jestli by bylo možné kořeny stromů odříznout a chodník upravit. Bohužel bude nutné stromy pokácet. To nám ale musí povolit i památkáři, na jejichž souhlas čekáme.  

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Svoz bioodpadu

 • Dobrý den, při svozu bioodpadu na zavadilce dne 22. 11. byla vynechána ulice Sladkovského a Milicova.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, omlouváme se za komplikace. O problém bylo postaráno.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. listopadu 2022

PODNĚT: Vánoční strom

 • Dobrý den, myslíte, že je hezké a správné mít na berounském náměstí nakřivo posazený strom? Kdo za to nese odpovědnost?

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, myslím, že je správné mít na náměstí vánoční strom a snažit se navodit vánoční pohodu. Stromy dostáváme většinou od občanů, kterým strom již přerost přes hlavu nebo z míst, kde ohrožují sousední budovy. Tak tomu bylo i v tomto případě. Nabídek bývá poskrovnu a letos byla jediná. Strom rostl v nepříznivých podmínkách a narost křivě. To zjistíte pouhým pohledem zblízka. Spodek stromu je do betonovaného základu zasazen rovně, ale zhruba ve dvou metrech nad zemí se strom ohýbá. Kdo tedy může za to, že je strom na náměstí nakřivo. Odpověď je jednoduchá. Může za to Matka příroda, která jediný strom, který jsme měli k dispozici, nechala narůst křivě.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. listopadu 2022

PODNĚT: Úklid listí na Závodí

 • Dobrý den, Rada města Beroun dne 26. 10. 2022 schválila operační plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v zimním období 2022-2023. Nebylo by, prosím, možné tento dokument zveřejnit na webových stránkách města? Prosím, kdy AVE dokončí úklid listí na Závodí? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, plán zimní údržby včetně zásahových tras podle pořadí ulic máme zveřejněný na webu města v záložce Aktuálně/Zimní údržba. Na Váš dotaz ohledně úklidu listí na Závodí nám pověřený pracovník AVE odpověděl, že tato část města bude uklizena do 14 dnů. V současné době probíhá úklid listí na Velkém sídlišti.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. listopadu 2022

PODNĚT: Úklid u vchodů v ulici Bezručova

 • Dobrý den, co se týká mého předchozího dotazu, tak hlínu výkopová firma již odvezla. Pokud jste to urgovali, tak děkuji. Pokud by bylo možné, tak by bylo ještě vhodné projet ulici u vchodů do domu čistícím vozítkem od technických služeb, protože při úklidu tady firma roztahala všude bahno bagrem a je nepříjemné v tom tady pořád šlapat. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, úklid by měla provést firma, ale vzhledem k jejich termínům se obávám, že by to mohlo být až na jaře. Úklid zajistíme u AVE.  

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Problém s ptactvem

 • Dobrý den, plánuje se nějak řešit problém s ptactvem? V průchodu mezi Penny a klubem bývala vždy linie ptačích výkalů, jak seděli na kraji střechy. Počítá se s nějakým opatřením v souvislosti s rekonstrukcí prostoru před Hvězdou? Děkuji.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, na sídlišti se snažíme o odchyt holubů a jejich eliminaci. Bohužel je lidé krmí a je jich proto čím dál víc. To, co ukazujete, je z míst, kde sedí holubi a to jsou soukromé objekty. Snad v rámci rekonstrukce prostranství, které se týká i tohoto místa, nám pomohou s instalací např. trnů. Ty modré konstrukce zmizí.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. listopadu 2022

PODNĚT: Možné změny v cestování MHD

 • Hezký den, po Říčanech, Benešově a Hořovicích, kde již lidé za cestování MHD neplatí, uvažují podle našeho zjištění o MHD zdarma i další města v kraji. Z toho důvodu Vás poprosím o odpovědi na následující otázky:

  1. Plánuje Vaše město zavedení bezplatné MHD v blízké budoucnosti? Pokud ano, v jaké fázi je tento návrh, kdy by mohl začít platit, jaké náklady na bezplatný provoz MHD město předpokládá a jak výrazný zájem obyvatel o cestování MHD si od toho slibuje?
  2. Ať již zavedení MHD zdarma zvažujete, či nikoliv: Plánuje vedení Vašeho města příští rok upravovat ceny jízdného, omezovat i s ohledem na ceny pohonných hmot linky MHD nebo třeba pořizovat vozy s energeticky šetrnějším a levnějším pohonem?
  Předem děkuji za Vaše odpovědi.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o zavedení MHD zdarma se okrajově mluvilo v předvolební kampani. Vážněji uvažujeme o navrácení 100% slevy pro seniory nad 65 let. Narážíme ale na legislativní a technické problémy, které se snažíme vyřešit ve spolupráci s dopravcem a PID. V Berouně je MHD plně integrováno do systému PID. Vzhledem k charakteru města, kdy naprostá většina autobusů městem Beroun projíždí a na svých trasách supluje původní trasy MHD, je zavedení jízdy zdarma na části těchto linek technický problém. Pro seniory je nutné vyřešit způsob příspěvku, protože není možné zdvojovat příspěvek od města a kraje nebo státu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. listopadu 2022

PODNĚT: Návrh na výsadbu stromů

 • Dobrý den, ráda bych dala podnět k výsadbě nových stromů.  Včera byl pokácen vysoký krásný stříbrný smrk v ulici Karla Čapka. Údajně zasahovaly kořeny do základů obytného domu. Domnívám se, že by bylo vhodné, když se strom vykácí vysadit nový strom. Navrhuji vysadit stromy v ulici Švermova 1376-1381, v tomto prostoru je na ně místo. Myslím, že by stálo za to vyhlásit akci "sázíme stromy", aby naše město bylo více zelené, obzvlášť v části sídliště. Dochází k oteplování celé naší planety, tak se každý strom počítá. Prosím napište informaci do prosincového vydání. Děkuji za vstřícnou odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, k pokácenému stromu: SVJ č.p. 1435 požádalo o zkrácení a ořezání stromu tak, aby neohrožoval jejich dům. Strom prohlédl arborista, který nedoporučil požadovaný prořez a zkrácení, ale navrhnul jeho skácení. Hlavním důvodem bylo poškození kořenového systému stromu. K tomu došlo před pár lety při výkopu údajně přeložky plynu v jeho těsné blízkosti. Strom díky tomu začal prosychat a být nestabilní. Bohužel další případ nevhodně zvoleného typu stromu na nevhodném místě. Za pokácený strom bude provedena náhradní výsadba vhodného druhu stromu. Výsadba v ulici Švermova je možná, ale je nutné stromy vysadit tak, aby, až vyrostou, neohrožovaly zmíněné objekty, nestínily do bytů víc, než připouští hygienická norma, nestály na žádném vedení, dost daleko od horkovodu a měly pro svůj růst dostatečný prostor. Tohle všechno musí navrhnout zahradní odborník, aby nedošlo k živelnému sázení a stromy se pak musely zbytečně kácet, nebo nepřežily první rok. Prostor mezy domy 1379-81 a 1376-8 si necháváme jako prostor pro náhradní výsadbu. Osobně si myslím, že prostor pro 20 stromů tam není, ale počkáme na odborníka.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Špatné parkování

 • Dobrý den, poslední dobou je zvykem parkovat ihned na začátku křižovatky, pokud někdo zaparkuje, jako momentálně na fotce, tak zde je velmi omezena průjezdnost a nemožnost ráno absolutně vycouvat z parkoviště, chtělo by to častější kontrolu od MP a po pár případech by to lidi odnaučilo parkovat, kde chtějí.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za podnět. Hlídky MP zde budou provádět častější kontroly.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. listopadu 2022

PODNĚT: Elektrická energie a úspory

 • Dobrý den, všimla jsem si, že bylo naistalováno vánoční osvětlení v ulici Vrchlického na Závodí, kde v předešlých letech nikdy nebylo. Vzhledem k tomu, že jsme v době energetické krize, kdy se má např. ve školách šetřit na topení a svícení a podobně, mi přijde tato nová předvánoční výzdoba zcela nadbytečná. Kolik stálo pořízení a instalace této výzdoby a kolik bude stát její měsíční provoz? Ráda bych se také zeptala, jak město Beroun hodlá šetřit výdaje za spotřebu elektrické energie a zda se uvažuje i o snížení spotřeby elektrické energie? Máte v plánu vypnout například osvětlení kaple Panny Marie Bolestné na Dědu, či noční osvětlení in line dráhy? Šetřit bychom měli všichni a tam, kde to lze. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město má vysoutěženou nízkou cenu el. energie do konce roku. Nové ozdoby mají LED osvětlení, tudíž minimální spotřebu. S náklady na osvětlení jsme počítali a myslím,  že v současné době je potřeba i trochu té pohody, alespoň do Vánoc. Po Novém roce s úsporným režimem, tam kde to bude nutné a možné, počítáme, osvětlení kaple, horní brány apod. Rádi bychom ale zachovali chod města s minimálním omezením, pokud to půjde. Po dvou letech omezení kvůli covidu už by to bylo pro lidi trochu moc.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. listopadu 2022

PODNĚT: Dlouhodobé parkování v Berouně na 10 dní

 • Dobrý den, je možné zaparkovat auto nepřetržitě na 10 dní někde v Berouně, například u vlakového nádraží? Je k tomu potřeba nějaké potvrzení nebo rezervace? Případně kde jinde bychom v Berouně mohli na 10 dní zaparkovat auto? Jaká je cena za toto parkování a jak se provádí úhrada? Děkuji za informaci.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, na parkovišti P+R 2 můžete zaparkovat klidně 10 dnů, platí se při odjezdu, lístek nenechávejte v zaparkovaném vozidle. Cena je 20,- CZK za 24 hodin, úhrada hotově nebo platební kartou.  Dále můžete dlouhodobě zaparkovat vozidlo v parkovacím domě u Černého koně, vozidlo nesmí mít pohon LPG a CNG.

  Pavel Moucha,
  odbor hospodářské správy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Uříznuté lavičky v parku na Závodí

 • fotoDobrý den, u většiny laviček v parku na Závodí byla nelogicky odříznuta jejich část. Tímto došlo k podstatnému zmenšení sedací části lavičky. Vzhledem k tomu, že lavičky již nelze opravit do původního stavu, bylo by velice vhodné nainstalovat zde nové lavičky.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji Vám za zaslaný podnět ohledně laviček v parku Beroun – Závodí, ke kterému sděluji následující: část skeletu, která byla odříznuta byla zničena vandaly, a pro provoz a bezpečnost sedících i kolemjdoucích byly zbytky betonu a ocelová výstuž nebezpečné, proto jsme provedli opravu a výměnu všech dřevěných prvků lavičky. Žádná norma ani předpis striktně nestanovuje rozměr sedáku u laviček, proto byly lavičky opraveny do této podoby. Jakmile budou lavičky zničeny tak, že nepůjdou dále vhodně opravit, budou kompletně vyměněny. V současné době k tomu není žádný důvod.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. listopadu 2022

PODNĚT: Alej v ulici Prof. Veselého

 • Dobrý den, bydlím v ulici Prof. Veselého. Kromě problémů s vodou a neustálým hlukem a špínou ze stavby nových budov v areálu nemocnice posledních 5 let nás trápí mimo jiné i postupně uvadající alej stromů. Kdysi zde byla nádherná alej, kterou Město nechalo vykácat s tím, že to bylo potřeba (stromy byly prý staré a poškozené) a vysadila se alej nová (tzv. alej milenia). Každý rok o pár stromů příjdeme, teď v září o další 2. Brzy tedy nebude alej žádná. Jaký má Město "plán" s touto lokalitou a bude alej stromů v ulici Prof. Veselého opravdu zachována? Budou uříznuté stromy nahrazeny? Nyní jdete chodníkem kolem pařezů. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, co se týká zeleně, předal jsem Váš podnět na OMI paní Poborské, která má na starost zeleň. Celou ulici Prof. Veselého počítáme ve spolupráci se správci sítí opravit tak, jako se opravuje Zvonařova a Šafaříkova, a to ihned po skončení hlavních stavebních prací v nemocnici.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Odkrytý kanál

 • Odkrytý kanál v ulici Tyršova, dole je vidět proudící voda, nebezpečné pro děti a zvířata.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • U kanálu bylo poškozené víko, které je nyní vyměněno za nové.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Vrak na Závodí

 • Občan nás informoval o odstaveném autě u vlakové zastávky Beroun-Závodí.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Městská policie začala odstavené vozidlo řešit 29. 8. Bylo zjištěno, že se jedná o vrak a případ byl předán k dalšímu řešení odboru dopravy MěÚ Beroun. Ten vyrozuměl provozovatele, aby vozidlo odstranil do 60 dnů od obdržení výzvy.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. listopadu 2022

PODNĚT: Ulice Na Dražkách

 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy bude otevřena ulice Na Dražkách spojující ulici U Archivu s kruhovým objezdem a nájezdem na dálnici. Nejen ráno by to dost pomohlo průjezdu Berounem.  Dostat se od parkoviště určeného pro Jungmannovu základní školu až po projetí křižovatkou Plzeňská x Koněpruská trvá 10 minut a zbytečně se tak zasekává již takto přetížená Plzeňská ulice. 

  Povrch ulice Na Dražkách byl položen již o prázdninách. Moc děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ulici má postavit investor TIBY. Je to komunikace na jeho pozemku a její zprovoznění chystá až po dokončení plánované stavby administrativní budovy za hotelem ALEX. Schvalovali jsme na to příjem od developera v zastupitelstvu. Komunikace mu do té doby bude sloužit jako stavební dvůr. O dřívější zprovoznění jsme žádali, ale bez úspěchu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta
   
 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Spojovací komunikace mezi Koněpruskou ulicí a ulicí Na Dražkách není ve vlastnictví města. Vlastníkem pozemku i stavby je společnost Brownfield Beroun a.s. Zmíněná společnost doposud komunikaci městu nepředala, neboť ji používá jako obslužnou pro přilehlou stavbu. Souhlasím s Vámi, že by předmětná komunikace velmi prospěla průjezdnosti Berounem, zejména v ranních hodinách, a zvláště v současné době, kdy Středočeský kraj opravuje páteřní komunikaci č. II/605, avšak řešení bohužel není v rukou města Beroun.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. listopadu 2022

PODNĚT: Nepřehledné křižovatky na Závodí

 • Dobrý den, rád bych požádal o úpravu dvou křižovatek v Berouně na Závodí. 1. Slavašovská a Jiráskova => kde je špatný výhled kvůli vzrostlému živému plotu. 2. Slavašovská a Šípková => rovněž není vidět kvůli živému plotu, nicméně tento je na soukromém pozemku ale situaci by vyřešilo zrcadlo. Předem děkuji.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Záležitost prořezání keřů v Jiráskově ulici jsem předal odboru majetku a investic, který má tuto činnost v působnosti. K prořezání keřů na soukromém pozemku sousedícím s křižovatkou Slavašovská x Šípková vyzveme majitele zmíněného pozemku. Předmětná lokalita je však oblastí s křižovatkami, kde přednost v jízdě nevyplývá z dopravního značení (s předností zprava). Smyslem tohoto opatření je zklidnění (zpomalení) provozu zejména motorových vozidel. Zřízení dopravních zrcadel na křižovatkách bylo v tomto směru kontraproduktivní.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT: Svoz bioodpadu během listopadu

 • Dobrý den, prosím o doplnění na web města svoz BIOODPADU, měsíc listopad. Doufám, že bude ještě během listopadu zachován svoz 1x týdně. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, bioodpad se bude od rodinných domů svážet každý týden ještě po celý měsíc listopad a nově pak také po celý měsíc březen. Svozové dny byly doplněny na web města do kalendáře svozu a též do sekce Odvoz a likvidace odpadu.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka na cestě Talichovo údolí

 • Dobrý den, při nedělní vycházce 23. 10. 2022 jsme narazili na černou skládku, minimálně 6 pneumatik a další odpad ve svahu na cestě do Talichova údolí. Místo je označeno na mapě.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění o existenci černé skládky. Odpad byl odklizen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poházené odpadky po venkovní posilovně u ulice Košťálkova

 • Dobrý den, po nové venkovní posilovně je poházeno velké množství odpadků a v okolí není žádný odpadkový koš.

fotofotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, odpadky byly uklizeny.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení v ulici Na Kaplance

 • Skrze aplikaci ZmapujTo jsme byli informováni o nefunkčním osvětlení v ulici Na Kaplance.

foto

ODPOVĚĎ

 • Na podnět občana bylo veřejné osvětlení opraveno. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunkční veřejné osvětlení u dopravního hřiště

 • Byli jsme skrze aplikaci ZmapujTo informováni o nefunkčním osvětlení u dopravního hřiště na Závodí.

foto

ODPOVĚĎ

 • Na podnět občana bylo veřejné osvětlení opraveno. Veřejné osvětlení má nastavený spínač od 22 hodin.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka u ulice Na Hrázi

 • Byli jsme skrze aplikaci ZmapujTo informováni občanem o existenci černé skládky vedle ulice Na Hrázi.

foto

ODPOVĚĎ

 • Na podnět občana byla černá skládka odklizena.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek v ulici Na Morákově

 • Občan nás skrze aplikaci ZmapujTo informoval o nepořádku v ulici Na Morákově.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Odpad byl na podnět občana uklizen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek u Berounky

 • Byli jsme informováni občanem skrze aplikaci ZmapujTo o nepořádku nacházejícím se na blízko ulic Na Hrázi a U Berounky.

foto

ODPOVĚĎ

 • Odpadky byly na podnět občana odklizeny.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Mrtvý holub u hřiště

 • Občan nás informoval o mrtvém holubovi blízko dětského hřiště v Košťálkově ulici.

foto

ODPOVĚĎ

 • Holub byl na podnět občana odklizen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějícící šrouby u skluzavky na hřišti Litava

 • Byli jsme informováni skrze aplikaci ZmapujTo o poškozené skluzavce na hřišti Litava v Tyršově ulici. Skluzavce chyběly šrouby.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Skluzavka byla na podnět překontrolována, ale nebylo zjištěno žádné poškození, ani ztráta šroubů.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. listopadu 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek před kojtenerem na oblečení

 • Občan nás skrze aplikaci ZmapujTo informoval o nepořádku u popelnic blízko ulice Na Hrázi a U Berounky.

foto

ODPOVĚĎ

 • Nepořádek byl na podnět občana uklizen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. října 2022

PODNĚT: Prosba o instalaci zpomalovacího prahu 

 • Bohužel jsem se ani po 50 dnech nedočkal odpovědi. Zkouším ještě jednou. Dobrý den, bydlíme na adrese Vojanova 346/2 a vchod na silnici je velmi nebezpečný nejen pro děti (máme 3 malé), ale i pro nás dospělé. Vstup a výhled na silnici z vrátek je zarostlý vysokým živým plotem, přes který ani dospělí nevidíme v levém směru, zda jede auto. Hned (doslova pár centimetrů) vedle živého plotu začíná jízdní pruh tzn. jediný způsob, jak se rozhlédnout, je naklonit se do silnice. Bohužel část aut naší ulicí projíždí vysokou rychlostí. Domnívám se, že takto řešený vchod na ulici je velmi nebezpečný. Jako řešení by zřejmě sloužil ideálně zpomalovací práh a výrazné snížení živého plotu. Na koho se, prosím, můžeme obrátit s žádostí o řešení této situace?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Živý plot, bránící ve výhledu při vycházení z Vašeho domu byl v minulém týdnu ostříhán podle Vašeho požadavku.
  V minulosti jsme už obdrželi více žádostí o instalaci zpomalovacích prahů v našem městě. Vždy, když stanovení příslušné místní úpravy bylo zveřejněno na úřední desce, byly nám doručeny námitky proti této úpravě, protože žádný ze sousedů si nepřál mít před svým domem zpomalovací práv z důvodu zvýšení hlučnosti a množství emisí výfukových plynů. Z tohoto důvodu k instalaci zpomalovacích prahů přistupujeme až po souhlasu vlastníků všech přilehlých nemovitostí.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. října 2022

PODNĚT: Prosba o zavedení obytné zóny v ulici Nad Paloučkem

 • Dobrý den, píšu s prosbou ohledně zavedení "obytné zóny" v ulici Nad Paloučkem, a to od křižovatky ulic U Židovského hřbitova a Nad Paloučkem až na křižovatku ulic Nad Paloučkem a Na Morákově.  Je hezkým zvykem, že si místní děti hrají na ulici, jezdí na různých jezdítkách - odrážedlech, kolech, motorkách, koloběžkách apod., lidé tu venčí své psy a schází se přímo na ulici.  Bohužel se ale s nárůstem počtu obyvatel značně zvýšil i počet aut v ulicích. Noví obyvatelé, resp. sousedé a také automobily plné mladistvých (kteří míří na vyhlídku v ulici Ječná), ale nerespektují místní zvyklosti a jezdí velmi bezohledně a neopatrně vůči dětem a psům na ulici. Obytná zóna by dopravu v okolí zpomalila a pomohla zachovat komunitní život v okolí.Předem Vám děkuji za Váš čas i odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět.
  Zavedení obytné zóny však nespočívá pouze ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a následné osazení dopravními značkami. Zřizování obytných je upraveno Technickými podmínkami TP 103.
  Zde se vyžadují zejména stavební úpravy a to mimo jiné: jedna výšková úroveň (oddělení dopravního a pobytového prostoru je provedeno opticky např. jiným povrchem, případně fyzickými zábranami), stavebními úpravami vjezdu, usměrnění pohybu vozidel stavebními úpravami (šikana, zúžení, zpomalovací prahy apod.), vyloučení zbytné dopravy, u slepých ulic delších 40-ti m je nutno vybudovat obratiště apod.
  Z výše uvedeného je zřejmé, že zřízení obytné zóny vyžaduje vyšší investice a rovněž podléhá stavebnímu povolení. Z těchto důvodů zřízení obytné zóny není v působnosti odboru dopravy a správních agend.
  S ohledem na nemalé investice bude nutno toto zařadit do plánu investic na další období nově zvoleným vedením města. Proto Váš podnět předložím komisi dopravy, jakmile tato bude Radou města ustanovena.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. října 2022

PODNĚT: Hřiště Vorel

 • Dobrý den, prosím Vás o informaci, kdy bude realizována zeleň u hřiště. Polorozpadlá zeď okolo je místem pro kuřáky, bezdomovce atd. Zůstává tam po nich nepořádek, nedopalky... Dále pak bych chtěla požádat o to, aby alespoň v neděli nebyl používán fukar na listí. Některý správce je schopný v 9h ráno hodinu foukat 2-3 listy po celém hřišti. Děkuji za odpověď a kladné vyřízení.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, opravu podezdívky a plotu kolem hřiště Na Vorlu má naše hospodářská zpráva v návrhu rozpočtu na příští rok. Uvidíme podle množství financí. Fukar a jeho používání jsem řešil s ředitelem Berounské sportovní, p. Marxem před cca 2-3mi týdny na podnět místních obyvatel. Bylo dohodnuto, že budou používat fukar v době, kdy jsou lidi v práci, a správce nafasoval koště navíc. Fukar musí také někdy použít, hlavně pokud je listí moc, což je právě v tomto období. Pokud by se měly opakovat hodinové úklidy v odpoledních hodinách a o víkendu, tak mi prosím napište přesně, kdy se to stalo, nebo se obraťte přímo na p. Marxe.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. října 2022

PODNĚT: Zaplněný autobus linky 394 v ranních hodinách

 • Dobrý den, linka 394 jede v pracovních dnech z Plzeňky v 5.42 a bus je opravdu narvaný. Další jede až v 6.06. Proč nejezdí bus ještě v čase mezi tím, aby se to rozložilo? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, tuto linku neprovozuje město, ale ROPID a platí Středočeský kraj. Požádal jsem o navýšení přepravní kapacity autobusu v 5,42.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. října 2022

PODNĚT: Uzavřená spodní brána na hřbitov

 • Dobrý den, na stránkách města prezentuje, že kromě hlavního vchodu na hřbitov bude otevřen i spodní vchod. V neděli byl ale spodní vchod zase uzavřen řetězem. Chtěl jsem navrhnout na dušičky otevřít všechny tři brány (hřbitov by se tak stal přístupnější i pro osoby invalidní a staré lidi), ale nevím zda je to realizovatelné, když nedokážete zajistit otevření vchodů dvou. Děkuji

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, odpovím vám dotazem. Když přijdete ke kamarádovi a zjistíte, že mu zedník vyzdil křivou zeď, řeknete mu, že je neschopný on, nebo zedník? Myslím, že řeknete zedník. Tak je to i s bránou. Neschopný je ten, co má bránu otevírat. Reklamoval jsem to u AVE již 3x a tohle je výsledek. Nyní jsem to napsal již jejich řediteli, když správa hřbitova nefunguje, jak má. Horní bránu zjistím.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. října 2022

PODNĚT: Veřejné osvětlení na Závodí

 • Dobrý den, nebylo by možné zapínat veřejné osvětlení na Závodí poblíž základní školy o něco dříve. V současné době se zapíná veřejné osvětlení cca 30 minut po západu slunce a v ulicích je naprostá tma, viz foto 16. 10. 2022 18:33 hod. Děkuji

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za upozornění. Informaci jsem předal na AVE aby provedli kontrolu spínacího místa.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. října 2022

PODNĚT: Volba nového starosty/ky a radních

 • Dobrý den, v jakém stavu jsou povolební vyjednávání? Kdo je starostou a kdo radními?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, nový starosta a rada města se budou volit v pondělí 17. října na veřejném ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Beroun, které začíná v 19 hodin v Kulturním domě Plzeňka.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. října 2022

PODNĚT: Rodný list

 • Dobrý den, vyřizují dotaz od otce. Ztratil svůj rodný list a potřeboval by vystavit nový. Narodil se v Berouně, ale celý život žije ve Frýdku - Místku. Vystaví mu tady u nás na matrice nový rodný list? Pokud ne, dá se to nějak vyřídit poštou? Děkuji

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, pokud se Váš otec narodil v Berouně, můžete požádat na berounském městském úřadě, přímo na matrice o vydání duplikátu rodného listu. Můžete přijít osobně se žádostí o vydání rodného listu, kde uvedete jméno a datum narození svého otce a adresu jeho bydliště, kam mu bude rodný list zaslán. Poplatek je 100 korun. Vše můžete vyřídit i bez osobní návštěvy. Podepsanou žádost může Váš otec zaslat doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Beroun, odbor správní - úsek matriky, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun. Do obálky vedle žádosti vloží poplatek 100 korun. Rodný list mu pak přijde poštou na uvedenou adresu do vlastních rukou včetně stvrzenky o zaplacení poplatku. V případě nejasností kontaktujte, prosím, naše matriční úřednice na telefonním čísle 311 654 153 nebo 311 654 154.

  S pozdravem

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. října 2022

PODNĚT: Rodná čísla

 • Dobrý den, z prvního manželství mám dva syny, se kterými se již přes 30 let nestýkám. Nyní bych potřeboval jejich rodná čísla. Můžete mi poradit, jak je získat. Děkuji

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, můžete si zažádat o rodné listy svých synů, a to buď osobně nebo písemně za poplatek 100 korun. Žádost podáte na matričním úřadě v místě jejich narození. Uvedete celá jména svých synů a jejich datum narození. Pokud nevyřizujete žádost osobně, ale budete ji na matriční úřad posílat poštou, uvedete adresu, na kterou chcete rodné listy poslat, své datum narození a telefonický kontakt a žádost podepíšete, ověření podpisu není nutné. Do obálky vložíte 100 korun a zašlete doporučenou zásilkou příslušnému matričnímu úřadu. Rodné listy Vám pak přijdou poštou do vlastních rukou včetně stvrzenky o zaplacení poplatku. Můžete se také telefonicky spojit s matričními úřednicemi ve městě, kde se Vaši synové narodili, a domluvit se na postupu přímo s nimi, vše Vám jistě rádi vysvětlí.

  S pozdravem

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. října 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavené auto

 • Byli jsme informováni občanem o odstaveném autu v ulici Nepilova.

foto

ODPOVĚĎ

 • Hlídka provedla kontrolu vozidla, kdy bylo zjištěno, že vozidlo disponuje platnou STK, a dále bylo zjištěno, že vozidlo nejeví dostačující znaky autovraku.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. října 2022

PODNĚT: Bezbariérový nájezd na chodník na Zavadilku

 • Dobrý den, můžete prosím zajistit nový bezbariérový nájezd z goslarského mostu na chodník na Zavadilku (z obou stran chodníku u stavebniny PEK). Jsem vozíčkář a bydlím na Zavadilce. Protože na zavadilskou zastávku nemám šanci se dostat (je od našeho domu 3 ulice stále do kopce), musím na autobus jezdit na nádraží. A právě přejezd ze zmíněného chodníku na most a opačně je extrémně riskantní. Nejenže není přizpůsoben vozíčkářům, ale ještě je veden přímo do silnice! Když se mi stane, že mě řidič autobusu na Zavadilku nevezme, musím od stavebnin jet po silnici přes rušnou křižovatku Tetín/Jarov až k ulici Želivského. Tento úsek není problém jen pro mně, ale také pro rodiče s kočárkem a starší sousedy s nižší pohyblivostí. Prosím o zrychlené vyřešení tohoto nebezpečného úseku, protože, bez nadsázky, nám jde o život. Věřím, že se tímto budete zabývat a dopřejete nám tím bezpečnější pohyb. Děkuji

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, jedná se o nájezd viz obrázek? Pokud ano, zajistím jeho předělání dle norem a opravu celého chodníku až k ulici Želivského. 
  foto

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. října 2022

PODNĚT: Nedokončená oprava chodníku v Hostímské ulici

 • Vážení, žádám Vás tímto o sdělení, kdy bude dokončena oprava chodníku v Hostímské ulici na Závodí směren k nemocnici. Jíž téměř pět týdnu tady nebylo "kopnuto", jedná o konečnou úpravu chodníku, na kterém je pouze štěrk a lidé, kteří se pohybují pouze o holi, ale i ostatní s tím mají problémy. To, že firma, která včas nedokončila úpravu chodníku po zavedení el. proudu do země, dostala sankci, nic neřeší. Zaplatí či nezaplatí to nás nezajímá. O uvedení, včasné dokončení a kontrolu Vámi zadané práce se máte postarat vy. Od čeho tam jste, na co jsme Vás volili, zajímáte se jen o lukrativní záležitosti, jako je výstavba předražených bytových domů, na které si lidé musí vzít hypotéku a kde je jistota, že neskončí na dlažbě. Zajímejte se také o okrajové části města a ne o sázení kytiček u polikliniky a jinde. Jinak jsem vášnivá zahradkářka, ale jsou důležitější věci. Tady na Závodí nemáme žádný obchod, kdo nemá auto nebo je starý a nemůže jezdit tak je lidově "nahraný". U Jelena je pouze drahý Vietnamec a to je vše. Žiji tady padesát let, ale co se tady děje, vlastně neděje, to je děs a běs. Kdyby tady bydlel někdo z Vás, tak by to vypadalo jinak (pomíjím rodinu Mastných, kteří mají dům u nemocnice). Ti a Vám podobní takové starosti nemají, sednou do "car" a jedou kamkoliv si cokoliv zařídit. Jsem zvědavá, zda mi odpovíte, uvítala bych odpověď vedoucího dopravy, protože si myslím, že je to jeho parketa. Názor paní starostky již vím a dost mne šokoval, proto jsem ani nešla k volbám, protože není koho volit, když si uvědomím, že na volebním lístku byl i pan Besser, tak mám dost. Doufám, že budu na černé listině jako populista a bůhví co. Dozvěděla jsem se, že tu má být vybudován Lidl, jeden z nejdražších marketů. Bohatě by stačilo Penny. Ale nás občanů se nikdo na nic neptá. Už končím moji slohovou práci na téma činnosti našeho městského úřadu a žádám hlavně odpověď na stížnost ohledně dokončení úpravy chodníku v Hostímské ulici. Přeji hezké a úspěšné pracovní dny a dny volna.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět.
  Na základě žádosti společnosti ČEZ a.s., prostřednictvím společnosti KS montáže s.r.o. bylo odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace, spočívající v pokládce kabelového rozvodu, pro ulice Hostimská, Dvořákova a Zborovské náměstí. Odbor dopravy a silničního hospodářství vykonává státní správu v přenesené působnosti jako silniční správní úřad. Pokud žadatel splní všechny zákonné náležitosti žádosti, nemá silniční správní úřad žádnou možnost žádosti nevyhovět.  Proto bylo dne 20. dubna 2022 vydáno rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvláštní užívání předmětných komunikací od 25. dubna 2022 do 15. srpna 2022. Jelikož uvedená společnost do marného vypršení lhůty práce nedokončila, bylo s ní zahájeno správní řízení o přestupku podle zákona o pozemních komunikacích, ukončené udělením pokuty.
  Když platnost povolení propadla, požádala společnost KS montáže s.r.o. o nové povolení. Jelikož je veřejným zájmem uvést předmětné komunikace do původního stavu, bylo dne 31. srpna vydáno 2022 nové povolení zvláštního užívání s termínem od 5. září 2022 do 30. září 2022. Ani tento termín nebyl dodržen, proto zmíněná společnost požádala o prodloužení lhůty do 31. října 2022.
  Upřesňuji tedy, že práce společnosti KS montáže s.r.o. nezadalo ani město Beroun ani městský úřad Beroun; odbor dopravy a správních agend není oprávněn kontrolovat práci jako takovou, nýbrž jen dodržení schválených termínů a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání. Jelikož uvedená společnost stanovené termíny neplní, byla jí udělena sankce a rovněž tak byla postižena za nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí.
  Velmi nás znepokojuje činnost zmíněné společnosti, určitě nás ale nelze v tomto případě vinit z nečinnosti, což vyplývá z výše uvedeného. Odbor dopravy a správních agend však musí postupovat přísně v souladu s platnou legislativou a nemůže si dovolit vůči uvedené společnosti uplatnit postupy, k nimž není zákonem zmocněn. Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (článek 2 odstavec 3 Ústavy ČR).
  Vedení města činí určité kroky k tomu, aby společnost ČEZ a.s. pověřila prováděním prací v Berouně jiný subjekt.

  S pozdravem

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. října 2022

PODNĚT: Rozkopané prostranství v ulici Bezručova

 • Dobrý den, zajímalo by mě, proč je přes měsíc rozkopané prostranství před prodejnou COOP v ulici Bezručova (Hlinky) - vypadá to, že se to rozkopalo a už nic se dál neděje. Opět šlendriánství v plánovaní oprav (ať už Města nebo dodavatele)? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, souhlasím, že se jedná o šlendrián a to ze strany realizační firmy, která vykopala výkop v jiném místě než měla ve stavebním povolení. Mělo se kopat v chodníku, ne v zeleni. Se zadavatelem firmou ČEZ řešíme co s tím a máme návrh řešení. Realizační firma podle mých informací zabezpečí výkop proti prorůstání kořenů stromy a co nejdříve zasype výkop co nejdříve. Tímto řešením se neomezí budoucí výsadba stromů či keřů. Bohužel se firma podobně chová např. na Závodí.  

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. října 2022

PODNĚT: Cesta nad Medicentrem

 • Dobrý den, mám dotaz: cesta nad Medicentrem po Městské hoře je shora dolů k Jungmannově škole průchozí bez omezení, ale v dolní části od Jungmannovy školy nahoru je umístěna mobilní značka "chodník uzavřen".  Jak tomu máme rozumět? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dle Vašeho podnětu jsem prověřil umístění dopravního značení nad Medicentrem. Na Městské hoře probíhají stavební práce z důvodu realizace nerezové skluzavky. Firma, zhotovující tuto stavbu má povinnost v případě technologických přestávek, nepřízni počasí cestu pro občany znovu otevřít.

  V tomto případě, někdo z občanů značku, která byla odstraněna opět postavil na místo a došlo k této situaci, kterou popisujete (bohužel manipulace neoprávněnými osobami s dopravním značením není ojedinělá).

  Už jsem kontaktoval společnost, co za stavbu zodpovídá, aby vše uvedla do pořádku.

  Omlouvám se za tuto skutečnost, co nastala.

  S přáním hezkého dne

  Ing. Daniel Jaroš,
  Odbor dopravy a správních agend
  oddělení pozemních komunikací a správy dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené hřiště

 • Dobrý den, již několik měsíců město Beroun ohrožuje děti svojí nečinností. Již 3. června jsem upozornil město Beroun na skutečnost, že výška nově nainstalované lanové dráhy neodpovídá normám. V zápětí jsem dostal následující odpověď: Dobrý den, nevím, ze kdy máte fotky a měření výšky. V průběhu minulého týdne byla lanovka předána a na upozornění naší pracovnice byla sedačka umístěna co nejníže to šlo. Výška je adekvátní k věku dětí, pro které je určena. Pro menší děti je nutná pomoc rodičů. Problém s výškou řešili rodiče ještě před předáním, kdy prvek nebyl dokončen a předán. Bohužel někdo z něj strhal pásky, které jasně signalizují, že se prvek nemá používat. Ohrozil tím ostatní děti. Provozní řád hřiště se nyní opravuje a doplňuje o informace pro nové prvky. Bude instalován co nejdříve. Ing. Michal Mišina, místostarosta Nakonec město uznalo, že výška neodpovídá normě a problém vyřešilo tím, že pod lanovou dráhu navezlo hlínu a tím se snížila výška dopadu. Výška dopadu se snížila, ale nebezpečí při pádu dítěte na zem se zvýšilo, a navíc dochází k tomu, že herní prvky jsou od bláta, což například v minulosti město velice kritizovalo na Štulovně. Dle informací výrobce i dodavatele je nutná pod lanovkou udržovaná tráva, nebo je nutná instalace dopadové plochy. Tj. navezení hlíny neodpovídá normám na dopadovou plochu. Dle uzavřené kupní smlouvy na herní prvky je objednatel (město Beroun) odpovědný za terénní úpravy a za vyčištění pozemku od ostrých předmětů. Přímo pod lanovou dráhou je však několik ostrých předmětů. Jedná se např. o zbytky ocelového držáku cedule, která byla před instalací herního prvku odstraněna, beton, několik kamenů a na konci dopadové plochy se nachází jeden velký kámen. Uvedená cedule zakazovala vstup se psy. Nová cedule nebyla instalována, ale proč? Kupní smlouva byla uzavřena dne 7. 4. 2022 a ani po 4 měsících město nedokázalo vytvořit a nainstalovat nový návštěvní řád. Velkou otázkou je, proč město Beroun svým konáním, resp. nekonáním ohrožuje bezpečnost děti?fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, lanovka je v záruce, podnět byl proto předán dodavateli herního prvku. Předměty pod lanovou dráhou byly odstraněny a návštěvní řád je umístěn i se znakem zákazu vstupu se psy.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící houpačka

 • Dobrý den, na hřišti na sídlišti Litava chybí druhá houpačka. Nevím, jestli je v opravě nebo ji ukradli vandalové. Na hřišti ale chybí a děti se nemohou houpat.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, závěs se sedátkem byl zcizen. Dodání náhradního dílu trvalo 10 týdnů, poté byl ihned namontován. Herní prvek je aktuálně funkční.


  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek na Závodí

 • Byli jsme informováni občanem o nepořádku u popelnic na Václavském náměstí.

foto

ODPOVĚĎ

 • Nepořádek byl odklizen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Zeleň zasahující do chodníku

 • Dobrý den,foto v ulici Pod Homolkou prosím o úpravu zeleně tak, aby nezasahovala do chodníku (celá délka od křižovatky s ulicí K Dubu směrem k MŠ). Jsou zde hlavně trnité keře a pohybuje se tudy zejména ráno spousta dětí a maminek s kočárky. Díky.
   

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dnes proběhl kompletní řez zeleně zasahující do chodníku.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené kolotoč

 • fotoDobrý den, chtěl bych touto cestou oznámit rozbitý dětský kolotoč. Točí se velmi ztuha. Děti nemají šanci s ním zatočit. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kolotoč byl opraven. Aktuálně je plně funkční.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Oprava hřiště

 • Dobrý den, toto hřiště by si zasloužilo menší opravu, aby bylo možné jej plnohodnotně využívat. Případně přidat nějaké cvičení prvky. Moc děkuji.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, hřiště bylo opraveno a doplněno novými herními prvky včetně multifunkční sestavy. Došlo také i k obnovení dopadových ploch.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. září 2022

PODNĚT: Burza středních škol

 • Dobrý den, bude letos v Berouně nějaká burza středních škol nebo podobná akce?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v letošním roce se burza středních škol opět uskuteční v prostorách Kulturního domu Plzeňka, a to ve středu 5. října od 9:30 do 16:00.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená vozovky

 • Dobrý den, v Miličově ulici se nachází nebezpečně propadlá vozovka.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, po opravě Vakem byla část poškozené vozovky zaasfaltována.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. září 2022

PODNĚT: Dotaz na úpravu silnice

 • Zaujala mě situace v silniční síti. Satelitní sídliště "Nad Paloučkem" je propojeno komplikovaně ulicí Okružní, přes silnici "K dubu". Provoz by se mohl této velmi zatížené trase vyhnout využitím trasy - Bezručova- Záhořánská-Viničná-Nad Viničnou-Ječná. Ovšem brání tomu krťoučký úsek úvozové cesty - asi 100 m na konci ulice "Nad Viničnou", který by potřeboval zpevnění a mírné rozšíření. Hodně obyvatel nového sídliště by tuto trasu zvolilo a odlehčilo centru. Náklady na tuto úpravu by byly minimální a silnice "Okružní" by si určitě oddychla. Děkuji za pozornost.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Vámi zmiňovaný úsek je na soukromém pozemku, který v nedávné době měnil majitele. Ten chce zbylé pozemky v této lokalitě rozparcelovat. Podmínkou města je vybudování komunikací, tudíž i Vámi zmiňovaného úseku.  


  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. září 2022

PODNĚT: Lavičky na sezení

 • Dobrý den, před naším bytovým domem v ul. Karly Machové 48 se nachází 6 městských laviček, které jsou v dezolátním technickém stavu, roky bez údržby. Jak a kdo se prosím stará o městský mobiliář? Je možné zajistit opravu těchto laviček tak, aby se daly bezpečně užívat?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, poslal jsem Váš podnět vedoucímu Hospodářské zprávy, který má na starosti i lavičky. Budou se tomu věnovat co nejdříve. Bohužel nestíhají i kvůli vandalům. Jen pro příklad, opravená lavička na sídlišti vydržela měsíc a na Závodí 2 měsíce.  


  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. září 2022

PODNĚT: Svoz černých popelnic

 • Dobrý den, chci se zeptat, jestli se nebude přehodnocovat rozhodnutí o 14ti denním intervalu odvozu směsného odpadu domácností. Jak vychází zaplněnost směsných "popelnic" při porovnání se zaplněnosti nových nádob na papír a plasty?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, po zhruba půlroční zkušenosti se systémem door to door Vám mohu sdělit, že na základě hodnocení množství odpadu ve sběrných nádobách se ukazuje, že stupeň vytřídění odpadu se rapidně zvýšil a i nadále se zlepšuje.

  Je pravda, že na začátku aplikování nové frekvence svozu „černých“ popelnic byly u některých domů tyto plné až přeplněné, popelnice nešlo ani dovřít a někdy byl i vedle postaven další pytel s odpadem. Avšak  velmi rychle jsme se posunuli do situace, kdy většina popelnic už není po 14 dnech  ani úplně zaplněná, což svědčí o skutečnosti, že se obyvatelé naučili mnohem lépe třídit. Toto platí o většině nádob u domků.

  Od začátku projektu odbor životního prostředí pomáhal těm domácnostem, kde se vyskytly zejména problémy s velkým množstvím plen.  Tyto situace byly řešeny individuálně vždy po projednání i s odvozcem odpadu firmou AVE. Jsem přesvědčena, že byly vyřešeny k oboustranné spokojenosti.

  Z výše uvedeného plyne, že o změně frekvence svozu „černých“ popelnic neuvažujeme.

  S pozdravem,

  RNDr. Soňa Chalupová,
  starostka

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. září 2022

PODNĚT: Mříž nadzvedlá kořeny stromu

 • Vážení přátelé, včera při chůzi podél východního průčelí radnice jsem zakopl o rám roštu umožňujícího zalévání stromů. Detail jsem zachytil mobilem, omlouvám se za kvalitu. Jedná se o 1. a 4. strom v aleji. Doporučuji okamžitě tyto zdraví ohrožující, nestandartní součásti chodníku zabezpečit tak, aby ani za snížené viditelnosti chodec nezakopl a následně provést opravu. Děkuji za pochopení, kromě odřeného kolene, leknutí a nadávání sám sobě se mi nic nestalo.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, přesně vím o jakou mříž jde, také jsem o ni zakopl a okamžitě nařídil opravu. Problém je v tom, že ji nadzvedávají kořeny stromu, které, když uřízneme, tak strom uschne. Do toho se nikomu z úřadu nechce, aby nebyl vláčen sociálními sítěmi. Nyní jde již ale o zdraví. Na podzim půjde strom pryč a zasadí se nový tak, aby kořeny chodník nenadzvedávaly.


  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. září 2022

PODNĚT: Dotaz na výkopové práce v ulici Vančurova

 • Dobrý den, mohu se optat, co se děje a dělo za výkopové práce v ulici Vančurova ? Co se tam pokládalo za kabeláž ? Děkuji moc

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, jedná se o optické kabely pro vysokorychlostní internet, který pokládá T_Mobile a Vodafone dohromady.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. září 2022

PODNĚT: Problémy s parkováním v Košťálkově ulici

 • Dobrý den, nevím jak je možné, že člověk, který má trvalý pobyt v Berouně už spoustu let, že nemá před svým bytem kde zaparkovat, když tam parkují lidi, co tam nemají absolutně co dělat. Jedná se o Košťálkovou ulici. Přijedeme domu po 14ti hodinové směně v 9 hodin večer vyčerpaný a ještě hledáme půl hodiny kde zaparkovat? To je jak u idiotů. Nemám na to se furt s každým hádat, že tam nemá co dělat. Lidi nemají kde parkovat. Udělejte nějaký krok a udělejte velké parkoviště pro 50-100 aut. Nenormální tohle to. Nashle.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, naprosto Vám rozumím a také se to snažíme postupně řešit navyšováním kapacit parkovacích míst. Kolem Košťálkovy je to parkoviště u Benziny, ul. K. Čapka i Švermova. Do budoucna trochu pomůže i kryté parkování v novém domě v Nepilově ul. To ale neřeší ty, co tam parkovat nemají. To vyřeší až modré zóny, po kterých volají lidé i v ul. Okružní J. Hory a kolem Plzeňky. Abychom je zavedli, je nutný projekt a řada navazujících kroků, jako je automatický kontrolní a pokutovací systém. Projekt na zavedení modrých zón je také hotov a bude zpuštěn, doufám, v průběhu října. Vymysleli jsme takový systém, kdy nebude nutné instalovat značky, ale pouze modré zóny. Pokud je budete u vás chtít, tak to nebude problém realizovat. Modré zóny je nutné brát jako omezení pro mimoberounské, kteří v nich nezaparkují. Poplatek zůstane stejný jako je doposud v Berouně a je to 360 Kč/rok pro abonenta. Tato částka nám tak akorát pokrývá náklady spojené se správu zón.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. září 2022

PODNĚT: Otevření coworkingového prostoru na Plzeňce

 • Dobrý den, v Radničních listech jsem se dočetla, že v průběhu října se chystá otevření coworkingového prostoru na Plzeňce. V současné chvíli řeším své kancelářské prostory v Berouně a ráda bych této nabídky využila. Děkuji, že mě odkážete na zodpovědné osoby, které mi dokáží dát více informací.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, informace o využití prostor v rámci coworkingovém centra na Plzeňce získáte u ředitelky Městského kulturního centra Kateřiny Masopustové, masopustova@mkcberoun.cz.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. září 2022

PODNĚT: Uzavřená brána na hřbitově

 • Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně zavřené a zamknuté hlavní brány u vstupu na hřbitov. Zajímalo by mě, kdo přišel na takovouto hroznou debilitu, aby se chodilo pouze spodní bránou? Starší lidé , kteří mají pochované příbuzné blízko kolumbária, v kolumbáriu či poblíž, musí vyjít po schodech okolo záchodků a nahoru. Je to obcházení hřbitova. Někdo neměl co na práci, tak vymyslel tuto hovadinu? Prosím o zrušení tohoto opatření a vrácení k původnímu stavu. Děkuji moc za odpověď a kladné vyřízení záležitosti. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, proč je zavřená hlavní brána netuším, asi nějaká iniciativa toho, kdo měl nechat hlavní bránu otevřenou a k tomu otevřít i spodní, aby měli lidé s omezenou možností pohybu jednodušší přístup do spodní části hřbitova. Zjistím, kdo tuto, jak správně píšete, debilitu vymyslel a zjednám nápravu. Doufám, že to byl ale jen nějaký omyl.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená ulice Na Náhonu

 • Celá ulice Na Náhonu děkuje městu Beroun, který se rozhodl opravit chodník stylem rozházením mini kamínků + tepelná úprava. Kamínky se lepí na boty (zničené podrážky kort když je chodník rozpálený) a nosí se bordel do paneláku. Kolečka od kočárků též zničené. Byl by problém chodník vyfrézovat a zalít novým asfaltem? Když už se tedy musel opravovat. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Děkujeme celé ulici Na Náhonu za ocenění naší práce při opravě chodníku za účelem odstaněnífoto výtluků vytvářejících rozsáhlé louže. Oprava byla provedena pomocí penetrační technologie Patchmatic, která je velmi vhodná k zamezení dalšího rozpadu komunikací a tím zvyšování nákladů na jejich opravy. Frézování povrchu a pokládka nové vrstvy živičného povrchu je mnohem nákladnější a finanční prostředky města nejsou neomezené. Technologické postupy umožňují zametení povrchu a vyčištění od kamínků až po uplynutí 10 - 15-ti dnů, což bylo následně provedeno. Pro úplnost je nutno uvést, že tato oprava byla provedena na základě podnětů jiných obyvatel celé ulice Na Náhonu, kteří požadovali odstranění příčiny vzniku louží.

  Odbor dopravy,
  Městský úřad Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená značka

 • fotoDobrý den, na Školním náměstí je poškozená dopravní značka.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za upozornění, značka je opravena. 

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek

 • fotoDobrý den, na cestě k medvědům jsem našel nepořádek. Mohl by jej někdo uklidit?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o nepořádek je již postaráno.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek v podchodu na Závodí

 • Dobrý den, v podchodu na Závodí se nachází veliký nepořádek.

fotofotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za oznámení, nepořádek je uklizen.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek pod dálničním mostem

 • fotoDobrý den, na Závodí pod dálničním mostem se již několik dní nachází hromada špinavého oblečení. Žádám o její uklizení.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, nepořádek byl odklizen.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Oblečení u Berounky

 • Dobrý den, u ulice Na Hrázi se nachází kupa oblečení.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, oblečení bylo odklizeno.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. září 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený chodník

 • Dobrý den, v Zahořanské ulici je prasklý a poničený chodník. 

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za upozornění, chodník je opraven.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. srpna 2022

PODNĚT: Dotaz k legální ploše graffiti

 • Dobrý den, vznáším dotaz ohledně existence legální plochy pro graffiti. Nikde jsem nedohledala informaci, že bychom v Berouně takovou plochou disponovali. Ráda bych tuto informaci předávala v rámci preventivních přednášek, nicméně oficiálně nejde nikde dohledat, jestli taková plocha je a kde. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, legální plocha je plechový plot kolem šroťáku v cukrovaru vedle skateparku. Je to s dovolením majitele p. Majera.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. srpna 2022

PODNĚT: Výkopy v okolí Coopu

 • Dobrý den, před více než 14 dny vykopali v okolí Coopu a mateřské školy Slunéčko výkopy a nic se neděje, je to zde jak po náletu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, jedná se o výkopy pro pokládku optických kabelů. Způsob jejich práce a nedodržení termínů již řeší odbor dopravy, který to má v gesci. Včera tam udělali kontrolu a jsou připraveni jim dát správní pokutu, pokud okamžitě neuvedou vše do odpovídajícího stavu.


  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. srpna 2022

PODNĚT: Uzavřená spodní brána na hřbitově

 • Chtěl bych se zeptat, jak je to skutečně s otevřenou spodní bránou na hřbitově. Psali jste, že je v proznich hodinách hřbitova otevřená, ale dnes v sobotu byla brána uzamčena visacím zámkem. Jak to tedy s otevřením spodní brány je?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, otevření spodních vrat jsem zajistil u AVE na žádost občanů. Vrata byla otevřena, což mám potvrzeno. To, co popisujete, je pravděpodobně šlendrián některého zaměstnance. Již jsem Váš postřeh poslal vedení AVE, aby zjednali nápravu. Vrata budou otevřena každý den.


  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. srpna 2022

PODNĚT: Pokácený strom v ulici Na Náhonu

 • Dobrý den, ráda bych věděla, proč a z jakého důvodu byl pokácen strom (smrk) v ulici Na Náhonu. Nyní bude panelák v létě ještě víc "rozehřátý". Což je možná maličkost. Ale proč nám stále ubíráte zeleň? Nejprve část parku, pak zeleň kolem chodníku aby vznikla nová parkovací místa. Pak to byl strom u křižovatky Na Náhonu/Tovární a teď ten poslední krásný strom v ulici Na Náhonu. Navíc v létě! Ubíráte nám zeleň, ale přidali jste autobus pod okny. Prý nebojte, bude to jen "ten malý". Jak jsem tušila. Už ne. Už tu jezdí "normální" velký! V sídlišti! Mezi parky, kde probíhají děti. Ironicky vám chci poděkovat, jak nám to "děláte hezké". Těším se na odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, postal jsem informaci, že strom byl pokácen na přání obyvatel domu a to hlavně z důvodu bezpečnosti. Strom byl extrémně nahnutý směrem od domu nad chodník a jeho náklon se neustále zvětšoval. Při silnějším větru již hrozil jeho pád na chodník a parkoviště. Místo něj bude provedena náhradní výsadba typem stromu, který se do dané lokality a místa hodí lépe svým tvarem a velikostí.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. srpna 2022

PODNĚT: Nefunkční tlačítko na přechodu v ulici Politických vězňů

 • Dobrý den. Včera (9. 8. 2022) v ranních hodinách jsem chtěl přejít ulici Politických vězňů v místě, kde je světelná křižovatka (křižovatka s ulicí Okružní). Měl jsem tu smůlu, že tlačítko pro chodce bylo momentálně nějaké porouchané, tak se mi podařilo jej stisknout a přejít na zelenou až asi na 3. cyklus po mém příchodu k přechodu. Nedávno se mi něco podobného stalo i s jiným tlačítkem právě na této křižovatce. Chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné s tímto něco udělat? Ať již opravit/vyměnit tlačítka, popřípadě nastavit semafor, aby se zelená rozsvěcela i bez nutnosti stisknutí tlačítka? Děkuji. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za upozornění. Dostal jsem se k vašemu podnětu až nyní po návratu z dovolené. Požádal jsem servisní firmu o okamžité prověření stavu tlačítek na semaforu a bezodkladnému zajištění případné opravy.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. srpna 2022

PODNĚT: Trhy na Husově náměstí

 • Dobrý den, včera 13. 8. 22 jsem byla u Vás v Berouně a na náměstí se konal trh, velice se mi tam líbilo, a zajímá mě, zda jsou trhy každou sobotu, nebo jen občas... ráda bych se tam zase jela podívat, ale jsem z Plzně, tak bych ráda jela na jistotu. Moc děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, trhy se na Husově náměstí konají pravidelně vždy ve středu a v sobotu od 7:00 do 13:00, pouze třikrát do roka se nekonají, a to když jsou na náměstí hrnčířské trhy. Termíny hrnčířských trhů najdete vždy na http://www.hrncirsketrhy.cz/, nejbližší termín je 10. a 11. září. Vždy v úterý můžete navštívit farmářské trhy.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. srpna 2022

PODNĚT: Závady na dětském hřišti Pod Homolkou

 • Dobrý den, v červnu jsem se zde ptala na opravu dětských hřišť. Konkrétně jsem upozornila na nebezpečný schod na mini hřišti pod školkou Na Homolce. Je srpen a na hřišti se nic nezmněnilo. Také ný mě zajimalo zda víte, že podlaha, která je pod skluzavkou je díky písku velmi nebezpečná pro děti. Dětem to velice klouže a mají problem tam běhat. Ona i skluzavka je svým sklonem dost nebezpečná. Mate v plánu opravit alespoň ten schod, který tam vznikl vymletim hlíny při deštích? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za podnět k dětskému hřišti ´Pod Homolkou´. Nemohu posoudit, zda tento podnět jste zasílala již v červnu, já jsem v červnu od Vás obdržel pouze podnět na vrzající nové houpačky na dětském hřišti ´U Štiky´ a tuto závadu jsem vyřešil ve spolupráci s dodavatelem hřiště.  Dnes jsem prohlédl hřiště Pod Homolkou a Váš podnět budu řešit takto:

  - Písek na dopadové ploše (povrch SOFTNYX a obdobný) – tyto plochy jsou čištěny proudem vzduchu a pověřeného kolegu jsem upozornil na zintenzivnění/  této činnosti
  - ´Schod´- zřejmě se jedná o výškový rozdíl v terénu hned u vstupu na hřiště pod brankou. Zde doplníme zeminu a zhutníme.

  Srovnání terénu předpokládám provést v příštím týdnu.

  David Uher,
  provozní technik AVE

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. srpna 2022

PODNĚT: Porucha na veřejném osvětlení

 • Dobrý den, již celý týden nesvítí veřejné osvětlení na náměstí Joachima Barranda. Kdy bude opraveno?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme Vám za podnět. Naši elektrikáři už odstranili závadu. Pokud se vyskytne opakovaně problém, neváhejte nás kontaktovat.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. srpna 2022

PODNĚT: Nepořádek u rozhledny na Dědu

 • Dobrý den, kontaktovala jsem městskou policii o neúnosném nepořádku a velkém množství odpadkových pytlů opřených o rozhlednu Děd (tato sobota). Nepořádek je tam stále, je to k pláči. Prosím, nešlo by řešit, pravidelným odvozem či kontrolou městské policie? Odpadky jsou u rozhledny až do výše mého pasu v odpadkových pytlích a roztroušených všude okolo i uvnitř. Děkuju.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět, který jsme předali pracovníkům AVE. Podle dnešních informací byl již nepořádek odklizen. Kontroly městské policie jsou samozřejmě možné, ale určitě nevyřeší problém neukázněných lidí, kterým není hanba pohazovat v přírodě odpadky.  Do prostoru umístíme informační panel, který by měl odlehčenou formou upozorňovat návštěvníky rozhledny, jak se chovat v přírodě. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. srpna 2022

PODNĚT: Nefunkční hodiny na budově radnice

 • Kdy budou opraveny hodiny na radnici?

ODPOVĚĎ

 • Hodiny na radnici jsou již opraveny a funkční.

  Pavel Moucha,
  vedoucí hospodářské správy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. srpna 2022

PODNĚT: Rozšíření ranního plavání a sítě elektrokol

 • Dobrý den, mám tip pro vylepšení. Život v Berouně je moc fajn a bylo by to ještě více prima, kdyby se objevila stanice sdílených kol i na Zavadilce. Odtud je to přeci jen docela štreka k nejbližší stanici na nádraží nebo u finančáku. Ranní plavání na koupališti je moc fajn a chodí tam stále více lidí. Myslíte, že mohlo fungovat 3x týdně místo 2x? Třeba pondělí, středa, pátek? 

ODPOVĚĎ

 • Pro velký zájem veřejnosti jsme se s ředitelem Berounské sportovní Antonínem Marxem dohodli, že  ranní plavání rozšíříme ještě o středu. Od 8. srpna tedy mohou plavci využít tuto službu třikrát týdně. Ranní plavání je na koupališti zprovozněno v uvedené dny vždy od 7:00 do 9:00 za jednotnou cenu 30 korun a je otevřeno za každého počasí.
  Co se týče elektrokol, s dalším rozšířením počítáme ve všech lokalitách, včetně Zavadilky. A to dle územních, technických i finančních možností města.“  

  Mgr. Dušan Tomčo,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. srpna 2022

PODNĚT: Kruhový objezd u sjezdu s dálnice D5 a jeho propojení s ulicí Na Dražkách

 • Dobrý den, v již zveřejněných odpovědích jsem našel informaci, že investor stavby propojení ulice Na Dražkách s kruhovým objezdem u sjezdu z D5 má nově platnost stavebního povolení do 09/2025. Je rok 2022! Mohu vědět, co je zádrhelem zdržování stavby? Vždyť se jedná o 100 metrů silnice, která je již téměř hotová. To opravdu nemá město možnost donutit investora stavbu dokončit, ale raději prodlouží o 5 let povolení na 100 metrů silnice? Po optimalizaci semaforu (pokud se tak dá ta investice nazvat) se na zelenou dostanou od Hřebíčka na Plzeňskou kolem 7. hodiny průměrně dvě auta. Ano, za to může z velké části také řidičský um, ale stejně, to propojení by zbavilo celé sídliště nutnosti projíždět dva semafory při cestě na D5. S tím pak soufisí mů druhý dotaz, stav vozovky v ulici U Archivu i Na Dražkách je téměř katastrofální. Chodník v ulici U Archivu taktéž. Ten je dokonce v takovém stavu, že tam leckdy ženské tlačí kočárky raději rovnou po silnici. Kanalizace uprostřed vozovky propadlá. Až bude propojení dokončené, začne ho zajisté využívat i spousta občanů, kteří bydlí v Tyršově či Na Náhonu a teď raději vyjedou na Plzeňku u Šírera. Plánuje se nějaká tedy nějaká oprava tankodromu U Archivu? Velmi děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, tuto komunikaci má investor "TIBY" podmínku postavit souběžně k areálu. O urychlené dokončení jsme samozřejmě požádali, ale investor má v plánu výstavbu administrativní budovy za hotelem ALEX. Nedokončenou komunikaci potřebuje využít jako stavební dvůr. Stavební povolení vydává a prodlužuje odbor dopravy v přenesené působnosti státní správy. Do jejich rozhodování nesmí  samospráva (radnice) zasahovat.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. července 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Zeleň zasahující do chodníku

 • Dobrý den, do chodníku pod komunitnim centrem zasahují křoviny - akáty s ostrými trny.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za upozornění, keře byly zakráceny.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. července 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Závada na veřejné zeleni

 • Dobrý den, chci Vás upozornit na přerostlé stromy a keře zasahující do chodníku.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, stromy i keře byly zakráceny.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. července 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený povrch vozovky

 • Dobrý den, v ulici Viničná se nachází poškozená vozovka.

foto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, poškozená silnice byla opravena Vak Berounem, kteří řešili poruchu.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. července 2022

PODNĚT: Znečištění dětského hřiště na Zavadilce

 • Dobry den, pokud jste vlastníky dětského hřiště na Zavadilce, žádáme vás o údržbu nebo výměnu písku na pískovišti. Je hygienický zavádny a znečištěný. Děkuji za vstřícnost a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • foto hřištěDobrý den, některý z návštěvníků hřiště nezakryl po odchodu pískoviště krytem a došlo k znečištění písku. Pískoviště jsem uzavřel (viz foto) a objednal nový certifikovaný písek pro dětská hřiště. Na pískovišti proběhne kompletní výměna písku a všechna související opatření pro zajištění nezávadného prostředí pro děti. Jakmile dostanu potvrzený termín dodávky písku, budu Vás informovat o termínu otevření. Děkuji za pochopení a spolupráci.

  David Uher,
  provozní technik AVE

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. července 2022

PODNĚT: Blokové čištění na Zborovském nábřeží mimo harmonogram

 • Dobrý den. Chtěl bych se Vás zeptat, na blokové čištění na parkovišti na Zborovském nábřeží u silnice č.116 mezi Václavským náměstím a křižovatkou Zborovské nábř.- Svatojánská, které proběhlo dne 22.7.2022. Na parkovišti, byly osazeny dopravní značky zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou ( 22.7.2022 07.00-14.00 BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ). Toto parkoviště není v harmonogramu blokového čištění města Beroun, které bylo vydáno jako OOP. Jak je možné bez Opatření obecné povahy rozmístit zákazové značky, kdo je tento přestupek zodpovědný a jak bude tento řešen, aby se předešlo jeho opakování. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ano, máte pravdu, toto čištění nebylo uvedeno v harmonogramu blokového čištění. Když jste si všiml dopravního značení, všiml jste si také toho neudržovaného stavu na parkovišti?... zanesené kanály, listí, odpadky, přechod mezi komunikací a obrubou zarostlý plevelem?  
  A z jakého důvodu bylo značení umístěno? … abychom dali toto parkoviště do pořádku, tak jak po nájezdu zametacích strojů a ručních pracovníků dokážeme co nejlépe.
  Omlouváme se Vám, ale snažili jsme se toto prostranství uklidit co nejrychleji a trvalo nám to od 7 do 9 hodin a bohužel se zaparkovanými vozidly by kýžený efekt nebyl tak dokonalý.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. července 2022

PODNĚT: Stavební ruch o víkendu 

 • Dobry den, v ulici Bezrucova se stavi bytovy dum, kde probiha kazdy den cily pracovni ruch od 7 hodin rano. Chci se zeptat, zda i o vikendu mohou na stavbe pracovat cely den a to se stroji, ktere vydavaji vysoky hluk. Jako obyvatel bytoveho domu naproti, v Duslove ulici, bych si, alespon, o vikendu rada otevrela dvere na terasu, aniz bych musela poslouchat hluk. To skutecne i v nedeli mohou pouzivat napr. kotouce na kov? Dekuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v současné době neexistuje žádná městská vyhláška, která by stavební práce, sekání trávy, řezání dřeva apod. o víkendu zakazovala. Většinou je ale praxe taková, že se při větších akcích jako je např. stavba domu dohodne společenství vlastníků nebo bytové družstvo s developerem na podmínkách, za jakých budou práce probíhat. Pokud jsou stroje příliš hlučné a překračují povolenou hranici hluku stanovenou pro obytnou zástavbu, zde je pak na místě obrátit se na hygienickou stanici, která by měla podnět prověřit.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. července 2022

PODNĚT: Uzavření parkoviště před supermarketem Billa 

 • Dobrý den, chci se zeptat, jak dlouho bude trvat uzavření parkoviště před Billou. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, parkoviště před Billou je majetek Billy a město s jeho rekonstrukcí nemá nic společného. Dotazem na prodejně jsem se dozvěděl, že tato část parkoviště se bude rekonstruovat ještě cca týden a pak budou pokračovat zbylou plochou na západní straně prodejny u Expert elektro.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. července 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Přeplněný odpadkový koš

 • Dobrý den, u Berounky pod dálnicí již minimálně druhý týden není vyvezen koš.

fotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, koš byl vyvezen společností AVE. Děkujeme Vám za upozornění.

foto

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. července 2022

PODNĚT: Nepořádek v parku na Závodí

 • Dobrý den, v parku po dočasném parkovišti zůstal nepořádek.

fotofotofoto

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o uklizení prostranství se postaralo AVE.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. července 2022

PODNĚT: Problematický výjezd u Lidlu

 • Dobrý den, měla bych dotaz ohledně řešení provozu na výjezdu u OBI a Lidlu. Dopravní situace z dnešního dopoledne (středa 13. 7. 22, cca kolem 10té hodiny dopolední) je tam naprosto zoufalá. Obě parkoviště (jak u OBI, tak u Lidlu) na výjezdu totálně zacpaná, odjezd parkoviště je tam tak na hodinu. Semafor má velmi krátký interval a přijde mi, že byla i prodloužena doba intervalu na tahu Beroun - Královák. Prostě ten semafor nesvítí dost často a když už, tak pustí 3 - 4 auta. Z vyjádření prodavaček se tato situace opakuje velmi často v dopoledních hodinách. Je nějaká možnost, že dojde k nápravě?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za upozornění. Již jsem to zachytil na Facebooku. Problém může být v poruše ale i v nastavení semaforu, který je částečně řízen smyčkami v zemi, které hlídají kolik aut tam jezdí. Rád bych se Vás zeptal. Pokud byla v daný moment na Plzeňské kolona kvůli uzavírce v Králováku, vysvětlovalo by to snahu systému pouštět víc aut po hlavní silnici která je pro danou křižovatku prioritní. Již jsme kontaktovali servisní firmu, prověří a překontroluje nastavení. 

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. července 2022

PODNĚT: Vydání parkovací karty pro ZTP

 • Dobrý den, prosím o info, kde bych mohl obdržet parkovací kartu ZTP. Moje osmdesátisedmiletá maminka se po úrazu páteře pohybuje jen velmi špatně. Pokud ji někam vezu a potřebuji zaparkovat poblíž místa určení, nerad platím pokuty. Děkuji pěkně.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, tuto agendu vyřizuje pracoviště Úřadu práce v ulici Pod Kaplankou 21 (vedle Medicentra) – 2. patro. Můžete pracovnice ÚP kontaktovat telefonicky nebo osobně, určitě Vám rády poradí, jak na to. Tuto agendu má na starosti buď paní Ostrýtová, tel.: 950 102 550 nebo p. Prošková, tel.: 950 102 549. Pokud se o maminku staráte, můžete zde zároveň zažádat i o příspěvek na péči.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. července 2022

PODNĚT: Nedostatečný úklid v Palackého ulici

 • Dobrý den, na koho se mohu obrátit s požadavkem zlepšení úklidu Palackého ulice v Berouně? Ranní úklid probíhá velice povrchně, pod lavičkami, které jsou umístěny v této ulici je neustále nepořádek. Nedopalky cigaret, zbytky jídel a obalů. Plné odpadkové koše, které někteří obyvatelé, nebo uživatelé komerčních prostor zneužívají jako "popelnici". Za informaci děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za upozornění, již jsem příslušného zaměstnance AVE upozornil, aby zjednal nápravu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. července 2022

PODNĚT: Chybějící úchyt a sedátko na lanovce na Městské hoře

 • Dobrý den, už asi měsíc zklamaně odcházíme od lanovky na Městské hoře. Rozbitá asi není, jen ji chybí úchyt a sedátko, takže se nedá používat. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za upozornění. Urychleně zajistíme opravu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

 ______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. července 2022

PODNĚT: Hřiště na discgolf

 • Dobrý den, neuvažovalo by město o vybudování hřiště pro discgolf? Tento sport je v ČR na obrovském vzestupu, v rámci Evropy jsme co do kvality hráčů a počtu hřišť na obyvatele mezi špičkou. Bohužel však střední Čechy jsou co se týče hřišť velmi chudé. K výstavbě většinou nejsou potřeba žádné výrazné stavební úpravy. Jedná se jen o lehkou úpravu terénu a instalace speciálních košů a odpališť. Okolo hřišť se tvoří silná komunita lidí a otvírá se možnost pro s tím spojený turismus, pořádání turnajů, zapojení města do discgolfové ligy atd. K provozu je pouze potřeba občas posekat trávu na hřišti. Malá zajímavost je i to že v Berouně žije jeden z nejlepších hráčů v ČR. Děkuji za odpověď, případě za doplňující dotaz.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o hřišti na discgolf se uvažuje na Městské hoře, kde by mohl být i součástí lesoparku.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. července 2022

PODNĚT: Nepřístupné dětské hřiště na Paloučku

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s hřištěm Palouček. Na mapách je vyznačené jako veřejné hřiště, ale vždy, když jsem tam chtěla se synem jít, protože jsme byli někde v okolí, bylo zamčené. Jak to tedy je? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, na Paloučku jsou hřiště dvě. Obě byla původně v majetku společenství obyvatel přilehlých domů. Jedno je nadále soukromé a druhé původní spolek předal městu. To je veřejně přístupné.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. července 2022

PODNĚT: Nefunkční veřejné osvětlení v ulici Tyršova

 • Dobrý den, ráda bych se zeptalala z jakého důvodu v Tyršově ulici nesvítí jediná lampa, když všude po městě ano.. Absolutně se mi nelíbí vycházet při večerním venčení do úplné tmy (z obou dvou stran domu Tyršova75). Nejsem si vědoma, že bych platila menší poplatky za psy, měla levnější bydlení nebo byla občan žijící v nějaké "druhé kategorii ulic" abych po setmění neměla nárok na světlo. Kdybych se stěhovala do temného místa, které mělo být temné, asi by nebyla ulice osázená minimálně 10ti lampama, jak je tomu zde a proto se ptám - z jakého důvodu ani jedna nesvítí? Stojí tu jen jako dekorace k obdivování za bílého dne? V noci tu totiž není vidět na krok - natož na lampu. Děkuji za odpověď a vysvětlení. Pěkný den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, omlouváme se Vám za nepříjemnosti. Dnes byla závada odstraněna. Pokud dojde k opakované závadě, neváhejte mě kontaktovat.

  Ing. Ondřej Morgenstern
  vedoucí provozu AVE Beroun

POZNÁMKA

 • Problémy s funkčností veřejného osvětlení se objevily i v další části ulice Tyršova, konkrétně podél budovy Policie ČR. Elektrikáři AVE zde ve středu 13. července zahájili výkopové práce, aby našli poškozený kabel zemního vedení a opravili ho.  Závada by měla být odstraněna zhruba do jednoho týdne. Po dobu opravy budou lampy v této lokalitě vypnuté.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. července 2022

PODNĚT: Hřiště na basketbal nebo streetball v Berouně?

 • Dobrý den, neplánuje město výstavbu venkovního volně přístupného hřiště na basketbal nebo koše na streetbal? Popřípadě rekonstrukci hřiště u Manažerské akademie? Na to jak je Beroun velké město takové místo tu chybí, všechno ostatní hřiště jsou zpoplatněné nebo omezené otevírací dobou. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, koše na basket a streetbal se realizovaly před cca 15-ti lety. Od té doby ale většina zanikla pro nezájem a stížnosti na hluk z okolních domů. Podobné plochy plánujeme poblíž skateparku, kde chceme koupit od ČD pozemky a realizovat zde sportovní areál.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. července 2022

PODNĚT: Neudržovaná plocha v Havlíčkově ulici

 • Dobrý deň, žijem už v Beroune rok, plánujem tu žiť dlhodobo. Veľmi rád chodím na námestie a jeho okolia do reštaurácii. Rád by som sa opýtal, prečo nie je kosené a udržiavané miesto ktoré je v centre Berouna neďaleko námestia, kde v jeho okolí je viacero dobrých barov a reštaurácii s terasami. Prikladám fotky. Hovoril som s viacerými ľuďmi, či im to nevadí, každému to vadí koho som oslovil, vraj sa táto časť neudržuje.
  Nedáva mi to zmysel, keďže neustále okolo chodia autá, dokonca je tam aj retardér kde musíte úplne spomaliř a máte výhľad rovno na túto plochu. Takisto okolo tejto plochy je chodník s veľkou frekvenciou pohybu chodcov a turistov a hneď veďla tejto plochy je takisto výborná Sushi reštaurácia s terasou a vínny bar s teraskou. Keď na nej sedíte pozeráte sa rovno na túto plochu plnú buriny a hmyzu. Je nepríjemné tam sedieť nakoľko z tejto plochy sa šíri hmyz. Majitelia reštaurácii s ktorými som hovoril sú takisto bezradný. Pričom hneď vedľa je plocha medzi budovami kde nie sú žiadne reštaurácie a je pravidelne kosená. Majitelia by si takisto priali aby táto plocha bola kosená, pretože to odráza ich zákazníkov tráviť čas s posedením na ich terasách.
  Vypadá to naozaj hrozne, viete mi dať k tomu nejaké stanovisko, prípadne možné riešenie na nápravu v smere aby aspoň táto plocha bola pravidelne kosená, keď nemůže byť inak využívaná? Ďakujem pekne za Vašu odpoveď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ne všechny plochy v Berouně jsou v majetku města. Vámi zmíněná plocha je právě tento případ. Jedná se o dosud nezastavěnou stavební parcelu, která je v majetku soukromé osoby. Ta by ji měla také kosit a udržovat. Na to máme vyhlášku, ale její vymáhání je někdy problematické.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. července

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený povrch vozovky

ODPOVĚĎ

 • opravaJedná se o část komunikace po opravě havárie vody.  Opravu zajistí na základě smlouvy s městem společnost Vodovody a kanalizace Beroun do konce července.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. července 2022

PODNĚT: Městský rozhlas

 • Dne 6. 7. 2022 místní rozhlas 12.18 hod není rozumět ani slovo.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ěkuji za upozornění. V které části Berouna to bylo? Zařídíme výměnu baterie, která je nejčastější příčinou těchto výpadků.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. července 2022

PODNĚT: Stromy na parkovišti P+R na Podole

 • Dobrý den,  každý den chodím kolem nového parkoviště P+R Na Podole a všiml jsem si, že vysazené javory mezi parkovacími místy jsou uškrcené připevňovacím popruhem k opoře. Kmeny už jsou v těchto místech bohužel tenčí. Prosil bych vás, o převázání těchto stromů, aby mohly zdravě růst a plnit svojí funkci i po dalších mnoho let. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za postřeh. Stromy sázela odborná firma ale i tak nemusí časem být vše OK. Kolegové zodpovědní za zeleň se na to podívají. Musí ale kontaktovat dodavatele. I na stromy máme záruky.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. července 2022

PODNĚT: Nečitelné dopravní značení

 • Před domem Palouček 1708 je nečitelný znak vozíčkáře a parkuje se na něm. Chybí žlutá čára na nájezdu.

POZNÁMKA

 • Odbor dopravy zadal podnět firmě AVE, aby zajistila nápravu.

______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. července 2022

PODNĚT: Ranní plavání na venkovním koupališti + kategorie senioři

 • informaceDobrý den, prosím jaké informace o venkovním koupališti jsou správné (informace zveřejněné v Radničním listu, nebo informace, které zveřejnila Berounská sportovní)? Kde se občan může dozvědět koho považujete za seniora?

ODPOVĚĎ

 • informace2Dobrý den, v příloze zasílám aktuální informace z webových stránek Berounské sportovní, kde skutečně uvádějí, že ranní plavání bude probíhat jen úterky a čtvrtky v uvedeném čase. První plavání se tedy opravdu uskuteční v úterý 5. července, jak jsme informovali v Radničním listu. Informaci jsme pro vás ověřili ještě telefonicky u vedení Berounské sportovní, které to potvrdilo.
  Co se týká novinky ranního plavání za každého počasí, to ještě v Radničním listu nebylo uvedeno s ohledem na jeho uzávěrku.
  K Vašemu dotazu ohledně termínu senior,  jedná se o věk 60+.

  Petra Lišková
  redaktorka Radničního listu

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. června 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavená dodávka na Třídě Míru

 • fotoDobrý den, na Třídě Míru je již několik měsíců odstavena dodávka bránící parkovaní ostatních vozidel.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, vozidlo nelze ze strany městské policie odstranit z komunikace. Přestupek vlastníka vozidla, byl podle zákona č.168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla postoupen příslušnému správnímu orgánu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. června 2022

PODNĚT: Kontakt na správce plynovodu v Berouně

 • Dobrý den, ráda bych zjistila, kdo je správcem plynovodu v Berouně. Předem děkuji za informaci. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, veškeré rozvody plynu v Berouně má na starost firma GasNet. Kontakty najdete na jejich webových stránkách.  

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. června 2022

PODNĚT: Propadlý chodník ve Vančurově ulici

 • díra v chodníkuDobrý den, posílám fotky propadlého chodníku u kamenných schodů vedle prodejny Coop v ulici Vančurova v Berouně na sídlišti. Do díry se vejde dětská noha, je proto docela nebezpečná, podle mého názoru. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Váš podnět jsme předali společnosti AVE. Podle sdělení vedoucího berounské provozovny Ing. Ondřeje Morgensterna byla závada dne 30. 6. zařazena do harmonogramu oprav a měla by být co nejdříve odstraněna. Pokud nebude chodník opraven do konce července, dejte nám, prosím, vědět.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. června 2022

PODNĚT: Úklid chodníků v lokalitě Na Homolce

 • Dobrý den, minulý týden proběhl úklid chodníků v naší lokalitě Na Homolce. Bohužel se nepodařilo odstranit plevel z chodníků a též ze styku obrub komunikace a chodníků. Asi to bude chtít účinnější opatření.
  Hlavně, ale píši proto, že se soustavně zapomíná na propojovací chodník/komunikaci mezi ulicemi Na Homolce a Za Viničnou (návaznost na ul Polní). Za 14 let, co tu bydlíme, nebyl uklizen snad ani jednou! Prosím o nápravu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, předal jsem Váš podnět na AVE a čekám na odpověď. Pokud by se do týdne nic nezměnilo, prosím, napište mi na e-mail: mstar.misina@muberoun.cz

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. června 2022

PODNĚT: Úprava parkování v ulicích U Dobré vody a Náhorní

 • Dobrý den, pokud je to jen trochu možné, prosím o úpravu parkování v ulicích U Dobré vody a Náhorní, tak aby bylo možno parkovat pouze po jedné straně vozovky, podobně jako tomu je v ulici Tylova. Další možností by bylo udělat ulici U Dobré vody jednosměrnou. Ulice Náhorní bohužel tuto úpravu neumožňuje. Děkuji za další řešení.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v ulici U Dobré vody čekáme na opravu sítí VAKu Beroun. Pak se provede oprava celé komunikace a v ní se počítá s jejím zjednosměrněním. V ulici Tylova bylo jednoduché dát zákaz parkování na straně ke kolejím, protože takto se parkovalo, co si pamatuji. V ulici U Dobré vody to bude asi trochu boj, protože zvykové právo parkovat před svým domem bude těžké překonat. Nechal bych to na realizaci nové komunikace. Letos bude hotová projektová dokumentace a bude se žádat o stavební povolení. Pokud Vak opraví to, co potřebuje, tak by se mohly ulice U Dobré vody a Za Drahou příští rok opravit.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. června 2022

PODNĚT: Nefunkční vodní prvek na náměstí Joachima Barranda

 • Dobrý den. Prosím, kdy zase poteče voda v atrakci na Barrandově náměstí? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, vodní prvek má problém s tím, že do technologické části odněkud protéká voda a zatím se nepodařilo zjistit odkud. Po provedené opravě došlo znovu k zaplavení technologie vodou a škoda je v tisících. Tlačíme na dodavatelskou firmu, aby to opravila co nejdříve.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. června 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící houpačka na hřišti Litava

 • houpačka2Na hřišti na sídlišti Litava chybí druhá houpačka. Nevím, jestli je v opravě nebo ji ukradli vandalové. Na hřišti ale chybí, děti se nemohou houpat.

 

ODPOVĚĎ

 • houpačkaBohužel byl ukraden závěs houpačky a čekáme na náhradní díly.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  vedoucí provozu AVE Beroun

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Datum: 7. června 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené herní prvky 

Nahlášené poškozené houpačky na dětském hřišti na Závodí dne 5. 6.

hřištěhřiště2

VYŘEŠENO

Oprava obou herních prvků proběhla 7. června ráno.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. června 2022

PODNĚT: Wifi v budově úřadu

 • Dobrý den, mohu Městský úřad wifi free? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v budově radnice je wifi ve velké  zasedací místnosti, v místnosti rady města a v sekretariátu, kde je největší pohyb lidí a má zde tak největší využití. V dalších prostorách úřadu wifi není k dispozici.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. června 2022

PODNĚT: Odebrání bezplatné přepravy seniorům +70

 • Dobrý den, využívám vaší nabídky v Berounském radničním listu k podání podnětu. Ono se vlastně ani nejedná o podnět, jako spíš o připomínku.

  Zastupitelstvo Středočeského kraje koncem března schválilo zrušení kategorie seniorů 70+, resp. odebrání bezplatné přepravy v regionálních autobusech PID na území Středočeského kraje od 12. června 2022. Důvodem je údajně sjednocení sazeb v autobusech a vlacích, kde senioři 70+ měli na rozdíl od autobusů 50% slevu. Předkladatel návrhu pan Borecký v rozpravě uvedl, že úsporu na dotacích po této úpravě nelze vyčíslit, protože neexistují žádné údaje a nebyly provedeny žádné průzkumy. Takže za prázdná, námi uvolněná sedadla v autobusech stejně nikdo jízdné nezaplatí
  Protože se termín 12. června rychle blíží, hledal jsem ve vašem listě nějaké upozornění pro naše nejstarší spoluobčany, kteří občas využívají bezplatné dopravy k návštěvě zdravotních zařízení v Praze, k návštěvám příbuzných, známých a kulturních a jiných událostí, že od 12. 6. budou muset buď své aktivity omezit nebo sáhnout do svých peněženek a zaplatit nemalé částky za dopravu.

  Očekával jsem od vašeho listu, že tuto okolnost uvedete v nějakém článku, kde ji výrazně zveřejníte a vysvětlíte, proč Středočeský kraj, jehož je Beroun součástí, seniorům v posledních letech života odebral možnost bezplatného užívání regionální autobusové přepravy, což byla výsada, kterou měli po dovršení věku 70 let  v osobní dopravě na území celé republiky v době reálného socialismu jako samozřejmost. Namísto článku oznamujícího odebrání bezplatné přepravy seniorům 70+ jsem našel pouze nevýraznou tabulku téměř nečitelnou, která byla uvedena nadpisem "Slevy na jízdném PID ve Středočeském kraji od 12. 6. 2022", kterýžto nadpis vyvolává spíš dojem, že Středočeský kraj a PID se chlubí, jak se starají o žáky a důchodce tím, že jim všem poskytuje slevu 50%. Chápu, že se vám do oznamování tohoto asociálního počinu moc nechtělo, ostatně ani jiné mediální prostředky se do toho moc nehrnuly, takže spousta mých vrstevníků o tom dodnes neví a budou se divit, až po nich řidič autobusu bude chtít peníze, které třeba ani nebudou mít u sebe.

  Je smutné, že naše volené orgány projevují takovou "empatii" vůči těm nejstarším spoluobčanům, jejich voličům, a že se nestydí jim znepříjemnit konec životní pouti. Chápu, že už jsme vám jen na obtíž, ale jak jsme si vás jako rodiče a prarodiče vychovali, takové vás dnes máme. Kdysi to fungovalo tak, že se děti, pokud mohly či chtěly, staraly o své staré rodiče. Ale kdybychom tu s manželkou už nebyli, a nepomáhali s nájmem dceři a vnukovi, tak by už dávno bydleli někde pod mostem.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město Beroun mělo vliv na cenu jízdného pouze na území města, kde si platilo svoji MHD, nikdy nemělo vliv na ceny jízdného mimo Beroun ve směru na Prahu. To bylo a je v kompetenci PID resp. ROPID. Po zjištění omezení podpory ze 100 % na 50 % jsme zjišťovali možnost podpory pro berounské občany alespoň v rozsahu města Beroun popř. Králova Dvora. Technicky by to mělo jít, ale ještě od PID nemáme finální podobu, jak to udělat. Věřím, že se to podaří během léta projednat. Tuto podporu z města bychom museli ještě nechat schválit zastupitelstvem. Nemohu nic slibovat, ale cestování autobusy zdarma po Berouně pro seniory by mohlo být.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. června 2022

PODNĚT: Připomínky k rozšíření dětského hřiště U Štiky

 • llanovkaDobrý den, děkujeme za nové herní prvky na Závodí, ale do budoucna by bylo vhodné dávat herní prvky dále od sebe, nebo provést šetření mezi občany, kde herní prvky chtějí. Bylo by velice vhodné zde umístit více laviček a odpadkových košů. Lanovka, která zde byla umístěna je však na první pohled špatně nainstalována. Výška lanovky (talíře na sezení) je téměř 1,4 m nad zemí. Dále zde chybí nový provozní řád a vhodné by bylo i uklidit dopadovou plochu od kamení atd. Děkuji zjednání nápravy.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, nevím, ze kdy máte fotky a měření výšky. V průběhu minulého týdne byla lanovka předána a na upozornění naší pracovnice byla sedačka umístěna co nejníže to šlo. Výška je adekvátní k věku dětí, pro které je určena. Pro menší děti je nutná pomoc rodičů. Problém s výškou řešili rodiče ještě před předáním, kdy prvek nebyl dokončen a předán. Bohužel někdo z něj strhal pásky, které jasně signalizují, že se prvek nemá používat. Ohrozil tím ostatní děti. Provozní řád hřiště se nyní opravuje  a doplňuje o informace pro nové prvky. Bude instalován co nejdříve.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. června 2022

PODNĚT: Rozesílání novinek z webu města

 • upozorněníDobrý den, dne 9. 3. 2022 byl rozeslán e-mail s informací, že město již nebude vkládat žádné informace do aplikace V obraze viz příloha. V aktuálním Berounském radničním listu je ale informace, že veškeré informace jsou vkládány i do aplikace v obraze. Prosím jaké informace jsou tedy pravdivé a které aplikace město používá pro sdílení informací občanům. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Aplikace V obraze je součástí webu města a všechny informace vkládané do sekcí aktuality, fotogalerie, kalendář akcí a úřední deska se všem, kteří tuto aplikaci mají staženou ve svém telefonu, zobrazují automaticky hned po vložení. Informace, o níž píšete, se týkala odběru novinek, kde si na webových stránkách města zaregistrujete odběr novinek, zadáte svůj e-mail a informace se pak „ručně“ rozesílají.

  Město má již dva roky Mobilní rozhlas/Munipolis a některé e-maily byly duplicitní, tzn. že někteří odběratelé byli zaregistrováni v obou službách a  informace jim chodily dvakrát. Platformy obou služeb (mobilní rozhlas a SmartInfo) jsou rozdílné a není tedy možné databáze porovnat a vyřadit duplicitní kontakty. Navíc s ohledem na GDPR nemůžeme rozhodovat, které kontakty kde ponechat a kde zrušit. Proto jsme se rozhodli využívat služby Mobilní rozhlas, kde je zaregistrováno téměř 3 tisíce odběratelů a registrované odběratele ve službě SmartInfo jsme o této skutečnosti informovali.

  Pokud máte aplikaci V obraze, nemusíte mít registrovaný ani Mobilní rozhlas, všechny informace zveřejněné na webu se načítají automaticky.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. června 2022

PODNĚT: Veřejné betonové stoly na stolní tenis

 • Pěkný den, ráda bych podala podnět na opravu veřejných pingpongových stolů. Vím o třech, které jsme v minulosti využívali:
  1. stůl u dětského hřiště Štulovna
  2. stůl u dětského hřiště Hostímská
  3. stůl na veřejném hřišti u soukromé ZUŠ a manažerské akademie

  Předpokládám, že minimálně první dvě jsou v majetku města Berouna. Z toho reálně se kvůli technickému stavu dá používat pouze první z nich - i když i ten má díry v povrchu, ostatní jsou ve stavu, kdy jsou pro hru spíše nepoužitelné - buď jsou nakřivo, s velkými dírami či nerovnou půdou pod nohami.

  Skvělé by bylo samozřejmě doplnit je o stálé síťky, ale my chodíme s přenosnou, to se dá vyřešit.
  Jde o jedno z mála veřejných sportovišť také pro dospělé ve městě, údržbu a opravu bychom velmi ocenili.
  Předem děkuji za vyřízení podnětu a doufejme výhledově i technického stavu stolů.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, už jsme na to koukali, ale neshodli jsme se na tom, jak udělat nezdemolovatelné síťky. Protože už z profesní zvědavosti koukám místo památek na to,  jak to mají v jiných městech zařízené, všimnul jsem si v Paříži, že na betonové stoly mají namontované kovové síťky dostatečně robusní, aby odolaly vandalům. Zkusíme něco podobného a začneme na Štulovně.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

REAKCE NA ODPOVĚĎ

 • Pěkný den pane místostarosto, díky za rychlou odpověď, kovové síťky také znám, to by jistě bylo “nice to have”. Vím, že obdobné kovové síťky mají i na Dobříši.
  Problém současného stavu je zejména v dírách v nerovnostech stolů a jejich podloží.
  Díky za vstřícnost, budeme se těšit, chápu, že na obdobné úpravy je jistě pořadník.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. června 2022

PODNĚT: Chybějící lavičky v ulici na Hrázi

 • Dobrý den, jsem starší seniorka, bydlím na Závodí u Eternitky. Chodím na procházky podél řeky ulicí Na Hrázi a moc mi tam chybí lavička, kde bych si mohla odpočinout. Nebylo by možné tam nějakou instalovat? Bylo by nás určitě víc, co by lavičky využívalo. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, máme trochu problém s tím, kam lavičky umístit. Ve studii je máme, ale nemůžeme dát lavičky tak, aby z nich lidé vstávali přímo do vozovky. Vytipovali jsme tři místa podél protipovodňových zábran a pokud nám to schválí doprava a policie, tak je nainstalujeme.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. června 2022

PODNĚT: Odpadkové koše v Zábranském parku

 • Dobrý den, bylo by možné do Zábranského parku instalovat odpadkové koše? Asi chápu, že problém s bordelem od bezdomovců, feťáků a puberťáků to moc nepomůže, ale aspoň pejskaři by byli více motivováni po svých mazlíčkách uklízet a i tento malý krok by ke zlepšení prostředí jistě pomohl. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, doplnění odpadkových košů je součástí dokumentace na revitalizaci parku. V plánu je zrušení některých cestiček a zároveň výstavba nových tak, jak si je lidé vyšlapali. Pokusíme se najít místa, která se měnit nebudou a tam koše umístit.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. května 2022

PODNĚT: Kontakt na správu pohřebišť

 • Dobrý den, rád bych se zeptal, kam poslat mail s dotazem týkajícím se evidence hrobů na městském hřbitově. Na základě googlení jsem to zkusil na adrese beroun@ave.cz , avšak bez reakce. Děkuji. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, svůj dotaz můžete zaslat na tuto adresu: irena.charvatova@ave.cz, případně zavolat na telefonní číslo: 732 152 176.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. května 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek v podchodu ve Svatojánské ulici

úklidúklid4úklid5úklid6

VYŘEŠENO

Pracovníci AVE podchod uklidili, snad chvíli uklizený vydrží.

podchod

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. května 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená zastávka MHD v ulici Zahořanskáhlášení

VYŘEŠENO

Po oznámení podnětu následně proběhla 27. května oprava.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Datum: 27. května 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený chodník

Nahlášené poškození chodníku v ulici Bezručova bylo opraveno.

opravaoprava komunikace

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 20. května 2022

PODNĚT: Likvidace mšic v porostu U Židovského hřbitova

 • Dobrý den,  ráda bych se zeptala, na kdy je naplánována údržba keřů a další zeleně, kterou má na starosti město, v ulici U Židovského hřbitova na Paloučku? Rozmnožily se nám tu mšice a s tím i mravenci a včasné zastřižení by pomohlo. Popřípadě pokud není naplánováno, je možné keře postříkat nějakým přípravkem proti mšicím? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dne 19. 5. 2022 proběhla kontrola keřového porostu a bylo domluveno s pracovníkem AVE, že  provedou řez napadených keřů a následný postřik proti mšicím. Dle informace měly být práce zahájeny ještě týž den.

  Marie Ženíšková,
  odbor majetku a investic

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. května 2022

PODNĚT: Přijímání děti do mateřských škol

 • Dobrý den, zajímalo by mě proč se stále staví nové byty, ale místo pro děti ve školkách není. A to dosáhly věku 3+?! Proč nepostavíte další školku?? Maminky s dětma musí být doma, protože nemáme na to dát dítě do soukromých dětských skupin.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, všechny děti, které mají trvalý pobyt v Berouně a k 31. 8. 2022 dosáhnou věku tří let, byly do mateřských škol zřizovaných městem přijaty. Pokud máte dítě ve věku, jak píšete, není možné, že by do mateřské školy nebylo přijato. Město Beroun navíc připravuje výstavbu další mateřské školy v lokalitě Na Máchovně, aby byl dostatek míst pro naše děti i v dalších letech.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. května 2022

PODNĚT: Přemnožené krysy v ulici Karly Machové

 • Dobrý den, Na jaře jsem na MÚ Beroun nahlásil problém s přemnoženými krysami v okolí domu Karly Machové 48 v Berouně. Byla mi přislíbena deratizace, která neproběhla, nebo neměla žádný účinek. V okolí domu se volně pohybují desítky krys, které žijí v prostoru křoví u městských hradeb. Situaci vnímám jako velký hygienický problém a žádám město Beroun o bezodkladnou a cílenou akci, včetně možného odstranění křoví a důsledné deratizace. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, požadavek byl předán p. Šimkovi, který provádí deratizaci včetně kontaktu na oznamovatele. Pan Šimek v pondělí 16. 5. 2022 situaci řešil na místě.

  Marie Ženíšková,
  odbor majetku a investic

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. května 2022

PODNĚT: Nová autobusová linka 861

 • Dobry den, timto bych vas chtel pozadat o posouzeni trasy nove autobusove linky 861. Tato linka je vedena v nasi ulici Vinarska, ktera neni vhodna na obousmernou jizdu autobusu. V teto ulici se ani nenachazi autobusova zastavka, nejblizsi zastavka je v ulici K Dubu, kde je obousmerny provoz a i moznost otoceni autobusu. Proc tuto zadost pisi - vsichni mistni obcane/sousede obdrzeli pokutu od mestske policie za parkovani vedle vlastniho domu na zaklade stiznosti ridice autobusu. Ulice Vinarska nema ani vyhrazene parkovaci stani. Timto bych vas chtel pozadat jako obcan mesta Beroun o reseni teto neprijemne situace pro mistni obyvatele. Dekuji.

ODPOVĚĎ

 • V Berouně stejně jako jinde platí pravidla silničního provozu, která říkají, že vedle parkujícího vozidla musí zůstat pro každý směr pruh široký 3 m. Tam, kde je situace vzhledem k staré zástavbě bez parkovacích míst apod. jinak neřešitelná, zavádíme jednosměrky nebo ulice s obousměrným provozem a výhybnami.  Tento problém ale v této ulici nevidím. Krom jednoho domu mají všechny pozemky vrata na pohon, za nimi odstavnou plochu a garáž. Přesto všichni parkují na ulici, i když dostali pokutu a to pravděpodobně tak, že s objížděním aut měl autobus problémy. Jinak by se řidič neozval, to jsem si téměř jist.   
  Legální řešení vidím v parkování aut na pozemku jejich majitelů, tak jak by to mělo být, nebo zřízení jednosměrky a vyhražených parkovacích míst.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. května 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Upozornění na suchý stromstrom

Suchý smrk z boku panelového domu Na Náhonu 57. Strom je vysoký, suchý, rezavý. Do budoucna je při větru možný pád.

VYŘEŠENO
Strom byl 1. června pracovníky AVE pokácen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. května 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Nepořádek u řeky

Již delší dobu nahromaděný nepořádek a odpad po rybářích.černá skládka

VYŘEŠENO

Černá skládka byla pracovníky AVE odstraněna 17. května.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. května 2022

PODNĚT: Nepojízdné auto v ulici Prokopa Holého

 • vrakDobrý den, rád bych  upozornil, že v ulici P.  Holého již cca půl  roku stojí auto, které je tady odstaveno cca od prosince. Podařilo se mi potkat majitele, který mi říkal, že je nepojízdné. Už v tak špatné situaci, kdy se v ulici těžko parkuje/projíždí, tu auto překáží a ještě k tomu tady stojí na chodníku. Dá se s tím něco udělat prosím? 

ODPOVĚD

 • Dobrý den, naši strážníci nepojízdné vozidlo prověřili, ale s ohledem na výsledky kontroly není možné vozidlo kvalifikovat jako vrak a vyzvat majitele k odstranění.  Povinné ručení je uhrazeno a auto má platnou technickou prohlídku.

  Alexandr Scherber,
  velitel městské policie

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. května 2022

PODNĚT: Neposekaná tráva na Zavadilce

 • Dobrý den, včera 11. 5. 2022 sekali trávu u nás na Zavadilce a stejně jako loňský rok Bořivojovou ulici neposekali celou, která vede až k bývalému KD ČD a Rokycanovou vůbec. Před domy v Rokycanové ulici jsou záhony, o které se sami staráme a na vlastní náklady, kdybychom se o ně nestarali, tak by se musely sekat. Bořivojovou ulici posekali jenom k úrovni Rokycanovy ulice. Děkuji za případnou nápravu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dle informace od p. Uhera z AVE, který  stížnost řešil přímo na místě, nebyly zmíněné pozemky zařazeny do pasportu sečí. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou výměru pozemků, bylo dohodnuto, že od příští seče bude AVE pozemky sekat v rámci sečí lokality Zavadilka.

  Marie Ženíšková,
  odbor majetku a investic

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. května 2022

PODNĚT: Upozornění na nepořádek v Kolářské ulici

 • nepořádekDobrý den, posílám podnět ohledně Kolářské ulice, z které se postupně stává skládka a veřejné záchodky!

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za informaci, předali jsme odpovědnému pracovníkovi AVE k zajištění nápravy.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. května 2022

PODNĚT: Parkovací karta a zakoupení nového vozidla

 • Dobrý den, mám zakoupenu parkovací kartu na 1 rok na automobil. Nyní jsem si zakoupila auto jiné. Je možné nechat si změnit SPZ automobilu na kartě nebo si musím za kupovat kartu novou. Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, pokud změníte RZ vozidla a za předpokladu, že vrátíte starou parkovací kartu, bude vám nová vystavena zdarma. Je nutné přinést již zmíněnou starou parkovací kartu a nový TP vozidla, výdejní den je pondělí a středa.

  Ing. Pavel Moucha,
  Berounská provozní s. r. o.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. května 2022

PODNĚT: Nové dětské hřiště v Berouně?

 • hřištěDobrý den, možná píšu s křížkem po funuse a už je něco obdobného v jednání. Chtěl jsem se zeptat zda-li byste neuvažovali o výstavbě pořádného dětského hřiště, někde v blízkosti centra. Na Štulovnu by se možná ještě vešlo vedle krásného workout hřiště. Něco ve stylu viz příloha, aby to nebyla jen houpačka a pískoviště. Děkuji za Váš čas a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, pro letošek připravujeme investici do rozšíření a opravy dětských hřišť v Berouně za cca 3 mil Kč. Přímo na Štulovně letos ne, ale chceme udělat něco nového na soutoku Litavky a náhonu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. května 2022

PODNĚT: Proč opět předčasné sekání trávy?

 • Dobrý den, co bych měla odpovědět svému šestiletému dítěti na tento dotaz: maminko, proč už zase sekají ty kytičky, co budou jíst včely?
  Opravdu nevím, co jí říct, protože snad nás roky sucha naučily, jak vzácné jsou rostliny ve městě. Bydlím v ulici Karly Machové a opět se tady právě seká tráva, aniž by stihla vůbec pořádně vyrůst, a luční květiny, ze kterých máme neskutečnou radost, že tady jsou, nestačí vůbec vykvést a vysemenit se. 
  A ano: co mají jíst ty včely, bez kterých lidstvo vymře stejně jako bez vody, když ji všechno vysekáte?
  Skutečně žádám o odpověď, kterou budu tlumočit malému dítěti, pro které máme přírodu chránit a ne devastovat.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, seče trávy na území města se provádí postupně v jednotlivých lokalitách dle aktuálního stavu porostu, který je ovlivněn zejména počasím. Vzhledem k rozsahu travnatých ploch, nedochází k posečení veškerých pozemků současně. Než proběhnou seče na všech lokalitách, tak na místě, kde se sekalo třeba před měsícem, je porost trávy včetně květů, minimálně pampelišek.
  Po posečení trávy zůstávají na pozemcích květy sedmikrásek a poupata květů pampelišek, které  nadále vykvétají. Přikládám foto(z 3.5.2022)  trávníku  na sídlišti Litava posekaného 29.4.2022, kde je vidět, že krátce po seči, květy jsou. Včely si jistě potravu najdou i na rozkvetlých stromech a keřích.
  Na Váš dotaz, co máte odpovědět šestiletému dítěti na otázku, co budou jíst včely, Vám neodpovím. Vy jste matka a tudíž by jste mu měla vysvětlit, že travnatá plocha ve středu města není květinová louka, kde květiny vykvetou a vysemení se. Člověk, který má alergii nebo prodělal nemoc po přisátí klíštětem, bude mít určitě jiný názor na sečení, než máte vy.

  Marie Ženíšková,
  odbor majetku a investic

REAKCE NA ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, velmi děkuji za čas, který jste odpovědi věnovala, nicméně nepřesvědčila jste mě. Jedno moje dítě má pylovou alergii a klíšťat jsme měli už mnoho, přesto jsem přesvědčená, že jsou to marginální potíže ve srovnání s tím, že vyháníme přírodu ze svého nejbližšího okolí a ze svého života. 
  Skutečně se chci z okna dívat na zelené a květinami ozdobené plochy spíš než na olysalé vyschliny, a o přímém medicínském přínosu takového prostředí na obyvatele měst existují vědecké důkazy, které vám ráda předám.  
  Na vámi přiložených snímcích jsou navíc zcela zřetelně vidět prázdné partie hlíny mezi rostlinami, které byste na vlastní zahradě jistě nedopustila. Ostatně právě proto každý rok s rodinou kupujeme travní osivo a doplňujeme ho alespoň v blízkosti místa, kde žijeme. Kdyby se rostliny stíhaly přirozeně vysemenit, nebylo by to zapotřebí.
  S vaším argumentem, že travnatá plocha ve středu města není louka, jistě souhlasím - není, ale ve prospěch nás všech by být měla!

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. května 2022

PODNĚT: Nepovolené parkování

 • zábranaDobrý den. Chtěl bych se zeptat na nepovolený parkovací zábor v ulici Vladislava Vančury č. p. 7. Díky za odpověď.

 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Městská policie včera (2. května) provedla na místě šetření a identifikovala „autora“ nepovoleného záboru. Byla mu dána lhůta na odstranění zábrany. Ta byla nakonec odstraněna již druhý den, tzn. 3. května.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. května 2022

PODNĚT: Neutěšený stav ulice Brožíkova

 • BrožíkovaDobrý den, v květnu 2021 jsem vedení města upozornil na neutěšený stav komunikace Brožíkova od křižovatky s ul. Vrchlická až k nádraží ČD Beroun-Závodí. Dostalo se mi odpovědi, že pro letošek (rok 2021) jsme měli původně v návrhu rozpočtu peníze na projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci této ulice, ale bohužel z něj vypadla. Rádi bychom ji zadali ještě letos (v roce 2021), pokud vyjdou finance, nejpozději do rozpočtu příštího roku (rok 2022). Prozatím počítáme s omezením dopravy na jednosměrný provoz vč. parkovacích míst. Chodník, dá-li se tak nazvat opravíme provizorně, aby byl schůdný a bez louží. A nic se nestalo, inu slibem nezarmoutíš.
  Proto jsem 2. února letošního roku přes aplikaci Zmapujto pod č. 193930 zaslal fotografii části ulice Brožíkova s loužemi v chodníku i vozovce a vznesl dotaz, kdy se občané dočkají rekonstrukce původní komunikace, a hlavně chodníku v souvislosti se vznikající místní úpravou provozu. Již po více, jak dvou měsících bylo hlášení v této aplikace vyřešeno s tím, že ulice Brožíkova je silnicí III třídy a tu vlastní Středočeský kraj, který ji nabídl do vlastnictví města Berouna k převedení do kategorie místní komunikace. Probíhá jednání se Středočeským krajem a město požaduje předání uvedené silnice do sjízdného stavu.
  V souvislosti s touto částí ulice Brožíkova odpovídal místostarosta města Beroun na Facebooku Beroun Plus dne 17.2.2022. Pan místostarosta popisuje důvod vzniku místní úpravy a důvody nemožnosti rekonstrukce části ulice Brožíkova, kdy na křižovatce Vrchlického-Brožíkova došlo k několika vážným dopravním nehodám, auta zhusta parkovala v podstatě na chodníku a děti běhaly mezi nimi. Město plánuje změnu značení a rekonstrukci okolních ulic, ale ulice Brožíkova patří Středočeskému kraji a město jedná o možnosti převedení do majetku města. Samotný chodník chce město vylepšit už na jaře, aspoň dočasným řešením. Musím doplnit, že místní úprava pro parkování rodičů dětí ze ZŠ a MŠ byla provedena, louže v chodníku byly zavezeny nějakým odpadem, takže se po něm stejně nedá chodit. Na parkovacím pruhu, který je vyhrazen v ranních a odpoledních hodinách nikdo z rodičů neparkuje, všichni parkují před školou i ve dvou řadách vedle sebe. Chodník vzhledem k jeho stavu rovněž nikdo nepoužívá a jak děti, tak ostatní lidé chodí v komunikaci mezi auty, takže v otázce bezpečnosti se nic nezměnilo.
  Nějak jsem nerozuměl podaným informacím z města, a tak jsem zjišťoval, jak je to s tou nehodovostí na křižovatce ulic Vrchlického-Brožíkova a komu ta inkriminovaná část ulice Brožíkova vlastně patří. Police ČR mi sdělila, že během posledních více jak tři let na této křižovatce byla jediná dopravní nehoda, kterou řešila. KSUS Středočeského kraje mi sdělila, že část ulice Brožíkova od křižovatky s ulicí Vrchlického až k nádraží ČD není v jejich majetku, ani správě KSUS Středočeského kraje. A tak bych se rád zeptal, jak to vlastně s tou dlážděnou ulicí Brožíkova a chodníkem vlastně je? Kdy se dočkáme její rekonstrukce, včetně chodníku jak pro děti při cestě do školy, tak pro lidi přestupující v rámci PID z vlaku na bus a opačně. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, opravit komunikaci Brožíkova chceme, ale jak jsem psal, není naše. Pokud Vám někdo na kraji tvrdí, že jejich taky ne, tak proč nám ji nabízí prostřednictvím KSÚS viz email níže. Nyní jednáme, aby ji nejprve opravili nebo nám na opravu přidali. Chodník jak jsme psal opravíme, chceme to udělat zaválcováním recyklátu a prostříknout „pačmatikem“. K tomu je ale potřeba slušné počasí a uděláme to až se oteplí a AVE zprovozní stroj. S haváriemi je to tak, že policie jich řadu neřeší. Za poslední roky jsem tam viděl 3 a skutečně pouze u jedné byla policie Nebezpečné situace, kdy řidiči nedávali správně přednost právě při vyjíždění z Brožíkovy byly desítky.  Investovat do komplexní rekonstrukce ulice, která není naše nemůžeme, ale doufám, že se brzo posuneme k finálnímu řešení.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. května 2022

PODNĚT: Schody na městském hřbitově

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem můžeme řešit přístup na Městský hřbitov. Maminka velmi špatně chodí a nemůže se dostat ke hrobu našeho tatínka. Všude jsou schody nebo by musela jít velkou obchůzkou. Již jsem se dotazovala pracovníků správy, zda by šlo otevřít spodní vchod s vraty, který by všechny naše obtíže vyřešil. Bylo mi řečeno, že nelze. Jistě nebudeme sami, kdo má potíže s mobilitou. Hřbitov by jistě měl mít bezbariérový přístup včetně parkování pro invalidy. Prosím, šlo by s tím něco udělat? Případně, jak můžeme tuto situaci řešit? Děkuji, s pozdravem.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, nezapomněl jsem na Vás, u AVE ale došlo ke změně na pozici vedoucího, s kterým jsem celou věc projednal. Bohužel nedošlo k předání informace jeho nástupci. Dnes jsem to napravil. Uvidíme, co se dá dělat.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 26. dubna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Vyčnívající šroub na dětské atrakci

 • Vyčnívající šroub na dětské atrakcí u dětského dopravního hřiště. Vnučka si naštěstí roztrhla jen kalhoty. Prosim o urychlenou opravu a častěji atrakce kontrolovat.

VYŘEŠENO

 • Šroub byl zabezpečen, oprava proběhla 26. dubna.

šroubšroub2

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. dubna 2022

PODNĚT: Nebezpečný drát u dětského hřiště v ulici Josefa Hory

 • fotografieDobrý den, chtěla bych touto cestou požádat o řešení, nejlépe odstranění, drátu mezi plotovými sloupky v ulici Josefa Hory, který se nachází v těsné blízkosti dětského hřiště a je velmi špatně viditelný, splývá s okolím. Dne 21. 4. 2022 zde došlo k poranění hlavy dítěte, které vyžadovalo nutné chirurgické ošetření v nemocnici. Jde tu o bezpečnost všech dětí, které na hřišti běhají. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, velmi Vám děkujeme za upozornění, předmětný nebezpečný drát byl v pondělí 25. dubna pracovníky AVE odstraněn.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. dubna 2022

PODNĚT: Rozvoz nádob na tříděný odpad zdarma až do 30. června

 • Dobrý den, mám zájem o nádobu na plast k rodinnému domku. Bohužel jsem nestihl podat žádost o pronájem nádoby v období, kdy byl rozvoz nádob zdarma. V tuto chvíli nemám možnost vlastního odvozu nádoby. Na vašich stránkách píšete, že je možno zajistit individuální odvoz, ale nenašel jsem účtovanou cenu za tento odvoz a na koho se obrátit. Předem děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, vzhledem ke zvýšenému zájmu o nádoby na třídění odpadu zdarma se město rozhodlo prodloužit rozvoz těchto nádob do konce června. Pokud tedy ještě Váš zájem trvá, můžete této možnosti využít. Při vyplňování formuláře zaškrtnete, že máte zájem o odvoz a uvedete místo, kam chcete nádobu/y přivézt.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. dubna 2022

PODNĚT: Svozové dny odpadu v ulici Malé sídliště

 • Dobrý den, prosím o informaci k vyvážení odpadů. Bioodpad, směs, papír, plasty. Ulice Malé sídliště 1076/32. Dle stránek je směs v pátek jednou za 14 dní ale vyvážejí jí v pondělí. Prosila bych více informací. děkuji. Hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ulice Malé sídliště je celkem rozsáhlá, do jedné části (označené červeně) jezdí malé auto v pondělí, zbytek velké auto (modře označené) v pátek. Bio modrá část se sváží ve středu a bio z červené části ve čtvrtek. Názorně vidíte z přiložené mapy.

mapa

 • Co se týče frekvence svozu jednotlivých komodit. Do března se Vám svážel směsný odpad (SKO) každý týden v pondělí a svozový den zůstává i nadále stejný, jen se SKO bude střídat s plastem a papírem. Konkrétně v následujících dnech: 25. dubna SKO, 2. května plasty, 9. května SKO, 16. května papír, 25. května SKO atd…
  Do kalendáře na webu města jsme doplnili druhou část ulice Malé sídliště a nyní si po zadání  lokality (ve Vašem případě 1) najdete vždy svůj svozový den na celý rok pro-obcany/odvoz-a-likvidace-odpadu/kalendar-svozu-odpadu-rodinne-domy/?communal_waste=0&communal_place=8&communal_month=5&communal_year=2022

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. dubna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autovrak

vozidloPodnět byl nahlášen 15. dubna. Městská policie stav vozidla prověřila a zjistila, že odstavený automobil nevykazuje žádný z prvků autovraku a není tedy možné vyzvat majitele k odstranění ani vozidlo nechat odtáhnout.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. dubna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Rozbité lavičky okolo vrchu Ostrý

lavičkalavičkalavičkalavička

ODPOVĚĎ

 • Děkuji za zaslané fotky laviček na Ostrém. O jejich stavu vím, a samotného mě to mrzí, protože pravděpodobně poslední údržbu, kterou dostaly, byl nátěr, který jsem jako pionýr osobně dělal. Problém je v majetkovém vztahu, komu ty lavičky vlastně patří. Před mnoha lety město všechny lesy a pozemky v této lokalitě prodalo a na lavičky a stezky nikdo nemyslel. Se současným majitelem pozemků je prakticky nemožné se spojit a na výzvy z odborů nereagoval. Zkoušíme to znovu, protože potřebujeme opravit cestičku tzv. Horní směr Brdatka. Pokud se nám podaří s někým spojit, chceme domluvit princip údržby nejen laviček a cestiček, ale do budoucna využití celé lokality jako rekreační zóny.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. dubna 2022

PODNĚT: Přecházení na Husově náměstí

 • Dobrý den, všichni, prosím vás, mohli byste nechat viditelně označit místo na přecházení po silnici na Husově nám. k ZUŠ Talich v Berouně, případně další místa v památkové zoně v centru města? Někteří řidiči parkují vozy na prostoru, kde jako bývaly/jsou přecházecí přechody. Na náměstí bývá dost lidí a vozidel, ačkoli se snažíme opatrně přecházet ulici a dodržovat pravidla soužití s ostatními účastníky, je to někdy na hraně bezpečí. Děkuji vám za pochopení.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den,  už jsem se v minulosti zabýval Vaším podnětem k přechodu pro chodce na křižovatce České ulice a výjezdu z Barrandova náměstí. Bohužel se zvýrazněním přechodu například silniční barvou nesouhlasí orgány Národního památkového úřadu a stejně tak je tomu i na Husově náměstí. Nutno však konstatovat, že právě náměstí je prostorem se smíšeným provozem a stavebně upravená místa pro přecházení nejsou místy pro přecházení ve smyslu příslušných ustanovení  vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
  Systém dopravního značení na Husově náměstí byl stanoven v minulosti s tím, že v celém prostoru je snížena rychlost na 20 km/h právě proto, aby zde byl umožněn společný pohyb vozidel i chodců. Nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti některými neukázněnými řidiči určitě nezmění žádné čáry namalované na silnici. Přeji krásný den.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. dubna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená cesta u městského hřbitova

Nahlášeno prostřednictvím aplikace ZmapujTo 19. března. Oprava dokončena 11. dubna.

cesta0chodník

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. dubna 2022

PODNĚT: Vybudování zastřešených kójích na odkládání odpadu

 • Dobrý den, v okolí svého bydliště si všímám, že kolem kontejnerů se množí odpad. Nezřídka kdy to vzniká tak, že bůh ví odkud přijede autem nějaká osoba ke kontejnerům, vyhodí do něj všelijaký nepořádek (jednou jsem viděl dokonce i štafle) a zase odjede.. Když na ně zavoláte, radši ani hlavu neotočí, a kdybyste na ně zavolali policajty, tak jsou pryč dřív, než policajti přijedou.. .Jako krajní, ale asi jediný řešení vidím umístit kontejnery do oplocených a zastřešených kójí a zamykat je na klíč jako je to na sídlištích v Praze. Neuvažuje se o něčem takovém či jiném opatření i u nás v Berouně? Děkuji za vyjádření.

ODPOVĚĎ

 • Děkujeme za zaslaný podnět a snahu situaci řešit. O vybudování zastřešených kójí a o jejich zamykání neuvažujeme, a to z několika důvodů:
  Důvod legislativní - město Beroun, stejně jako 80% jiných obcí v ČR má stanoven poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nikoliv poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (jako v Praze), takže teoreticky může občan Berouna odložit odpady do kterýchkoliv nádob, které jsou veřejně přístupné, i když v praxi odpad „nosí“ do nádob, které jsou nejblíže jeho bydliště.
  Důvody provozní souvisí především s vlastnictvím jednotlivých kontejnerových stání, problematikou stavebních úprav ve starší zástavbě, prodražováním služby (dle našich informací v Praze jezdí v každé posádce navíc tzv. „klíčník“) a mnoho důvodů dalších.
  Nepořádek u kontejnerů, o kterém píšete, lze částečně eliminovat jednak zvýšenou pozorností ze strany svozové firmy při denním režimu čištění města (což je smluvně ujednáno), ale hlavně iniciativou samotných občanů, bydlících v blízkosti kontejnerového stání.
  Naše zkušenosti ukazují, že bez spolupráce a jisté dávky občanské statečnosti nedojdeme ke společnému cíli, kterým je zabránit vzniku nepořádku kolem kontejnerů na odpady. Přeci nechceme společně nic jiného, než aby všichni dodržovali to, co je stanoveno.
  Odkládání odpadů vedle odpadových nádob není správné, ani legální.
  Upřesňujeme, že je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2002, která stanovuje systém nakládání s odpady ve městě, kde je jednoznačně uvedena povinnost odkládat odpad do sběrných nádob, ne však mimo sběrnou nádobu. Odložit odpad mimo sběrnou nádobu neopravňuje nikoho ani v případě, že by se stalo, že jsou kontejnery plné. V tom případě je nutné odložit odpad do jiných nádob, které nejsou plné.
  Ten, kdo odloží odpad mimo sběrné nádoby, se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč (resp. 50 000 Kč). Toto platí pro fyzické osoby.
  Další skutečností je, že v kontejnery na směsný - lépe řečeno zbytkový - zbylý po odtřídění využitelných složek – tj. plastů, papíru, skla, kovů, nápojových kartonů bioodpadů, textilu a použitých elektrozařízení jsou plné využitelných odpadů. Třídit odpady je rovněž povinností každého. Tato povinnost je stanovena v zákoně a za její porušení lze uložit pokutu.
  Problém je ten, že kontrolní orgány mohou řešit jen konkrétní příklady porušení vyhlášky, které vidí a nebo které jim někdo konkrétně doloží.
  Pokud uvidíte někoho, že odkládá odpady mimo kontejnery, doporučujeme použít tento postup:
  1) Pokusit se dotyčnému vysvětlit, že se dopouští přestupku a vyzvat ho k okamžité nápravě – tedy k okamžitému úklidu.
  2) Pokud výzvu neuposlechne nebo jí bude ignorovat, zavolat na bezplatnou linku Městské policie Beroun (156) a požádat službu konající strážníky o prošetření případu.
  3) Pokud jde o fyzickou osobu - podat písemně nebo e-mailem jakýkoliv podnět, podle nějž bude možno identifikovat konkrétního pachatele přestupku (jméno a bydliště nebo SPZ vozidla) a informaci co, kde a kdy odložil.
  4) Pokud jde o podnikatele - podat písemně nebo e-mailem jakýkoliv podnět, podle nějž bude možno zahájit řízení nebo provést u daného subjektu kontrolu nakládání s odpady (jméno nebo název firmy, nebo místo podnikání či sídlo firmy, nebo IČ, nebo SPZ vozidla) a informaci co, kde a kdy odložil.
  Naše dlouholeté zkušenosti v dané problematice ukazují, že v místech, kde byl někdo za nepovolenou činnost pokutován nebo „popotahován“, došlo ke zlepšení situace. Zato tam, kde se odpad bez snahy o zjištění viníků jen uklízel, tam problémy přetrvávají.

  Ing. Jan Marek,
  odbor životního prostředí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. dubna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Černé skládky Pražská

Nahlášeny černé skládky na Závodí. Pracovníci AVE dokončili úklid 8. dubna.

skládkaskládkaskládka

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. dubna 2022

PODNĚT: Vítání občánků

 • Dobrý den, dovoluji se na Vás obrátit s dotazem ohledně vítání občánků ve městě Beroun. Na webových stránkách města jsem bohužel nenašla žádné aktuální informace. Jakým způsobem to prosím funguje a v jakém měsíci dítěte a je potřeba se někde nahlásit? Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Ve dnech 3. května a 7. června od 13:00 se v prostorách Kulturního domu Plzeňka uskuteční vítání berounských občánků. Tato velmi oblíbená událost byla v poslední době přerušena kvůli pandemii koronaviru. Nyní je již situace pro pořádání podobných akcí příznivá, proto i město Beroun obnovuje tuto oblíbenou tradici. Rodiče se tak v těchto dnech mohou na vítání občánků začít hlásit.
  Co tedy dělat, pokud jste obyvatelem Berouna a vaše dítě se kvůli pandemické situaci nemohlo zúčastnit vítání občánků? Možností je několik. Můžete se dostavit osobně v úřední hodiny na Městský úřad Beroun na evidenci obyvatel, případně je možné se předem domluvit telefonicky na číslech: 311 654 151 a 311 654 152. Zde dostane všechny potřebné informace.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. dubna 2022

PODNĚT: Problém se svozem odpadu na sídlišti Litava

 • kontejneryDobrý den, v minulosti existovala emailová adresa kam se dalo napsat/poslat fotky s podnětem atd. Bohužel jsem již žádnou takovou nenašel.  V současné době, je několik kanálů jak se informace dostávají k obyvatelům. Což je skvělé, že máme na výběr. Bohužel obráceně to již tak dobře nefunguje.
  Na stránkách je formulář, kde nejde soubor přiložit, jen napsat text. Ale přitom skvěle funguje aplikace na osvětlení ulic. Přes tu je jednoduché nahlásit problém.
  Narazil jsem na problém se svozem odpadu. V příloze jsou fotografie. Podobně to tam vypadalo už koncem března a popelnice s BIO odpadem přetíkala již 31.3. večer.
  Domnívám se, že již delší dobu nebyl svážen odpad tříděného skla a BIO odpad ze stanoviště na ulici Na Náhonu. Zdá se mi, že toto stanoviště vypadlo někde ze seznamu. V příloze jsou fotografie, obzvláště u BIO odpadu, je otázkou času než se zde budou vyskytovat krysy :( 
  Bylo by skvělé, kdyby mohli občané hlásit podobné problémy z aplikace (stejně jako u pouličního osvětlení).
  Není potřeba odpovědí od města, jen město dostane dostane informaci s popisem problému a polohou. Děkuji a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, z pověření paní starostky Soni Chalupové si dovoluji reagovat na Váš mail, za nějž Vám tímto děkujeme. Město Beroun má již dva roky aplikaci ZmapujTo, která je občany velmi často využívána a funguje přesně tak, jak píšete. Vyfotíte, pošlete a podnět se včetně GPS souřadnic dostane k pracovníkovi, který má danou problematiku na starosti. V aplikaci můžete sledovat, jak a kdy byl podnět vyřešen. Využívají ji stovky lidí k nahlášení závady nebo jiného podnětu. K tomu, abyste mohl aplikaci využívat, stačí stáhnout do Vašeho mobilního telefonu MUNIPOLIS/Mobilní rozhlas (je k dispozici jak v App Store, tak v Google Play), jehož  je součástí.

  Jinak si dovoluji oponovat, že občané nemají při komunikaci s radnicí na výběr. Vedle již zmíněné aplikace ZmapujTo, která je prioritně určená k obrazovému hlášení s jednoduchým textem, máme také mailovou adresu: podnety@muberoun.cz (i Vy jste s námi jejím prostřednictvím v minulosti komunikoval a posílal fotografie např. nebezpečné traversy s drátem na dětském hřišti, kterou jsme na základě Vašeho hlášení nechali vzápětí odstranit). Další možností je kontaktní formulář na webu města, kde rovněž můžete vkládat přílohu viz obrázek níže.

  Co se týče odpadu z Vaší fotografie. Není náhodou chyba někde jinde? Bioodpad se sváží 1x týdně ve čtvrtek, tedy 31. 3. byl vyvezen. To, že nádobu někdo během pár hodin naplnil nevhodným obsahem, není rozhodně chyba ani harmonogramu svozu, ani svozové firmy. Stejně tak se sklem. Sklo se sváží 1x měsíčně nebo podle potřeby (tedy pokud bychom o tom věděli, bylo by možné dřívější odvoz realizovat). Každopádně plná nádoba na sklo neznamená, že by občan měl odkládat sklo na zem. Dopouští se tak zakládání černé skládky, za které může být uložena vysoká pokuta. Často dostáváme podněty a upozornění na nepořádek u kontejnerů, přetékající nádoby na papír, plast, nápojové kartony apod. Ale pane Kačerovský, ten nepořádek nedělá ani AVE, ani město, to jen platí z rozpočtu nás všech vysoké částky za úklid po nezodpovědných občanech. Přitom v kontejnerech na plast a papír, které se sváží 3x týdně (to je v celostátním měřítku rarita), jsou nesešlapané krabice a lahve od nápojů, které zbytečně navyšují celkovou kapacitu a blokují prostor pro ostatní uživatele. No a nepořádek u kontejnerů? Vy byste si doma vysypal na zem odpadkový koš jako to dělají někteří lidé s odpadky u kontejnerů? Máte pravdu, problémy s odpady by se měly řešit, ale v první řadě tam, kde vznikají, tedy u lidí, u jejich odpovědnosti a jejich svědomí.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. dubna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: špatné dopravní značení na komunikaci

 • Na NáhonuProsím, dnes nám nejspíš omylem dopravní značení namalovalo žlutou čáru na parkovací stání pro modrou zónu. Nebo jste nám opět sebrali 6 - 6 parkovacích míst, když už jich takto máme málo? Ulice Na Náhonu mezi hernou a novým panelákem. Průjezd i přes podelné parkování byl dostačující a takový dopravní frmol zde také není. Děkuji.

Vyjádření odboru dopravy MěÚ Beroun

 • 21. 3.: Dopravní značení bylo provedeno investorem na základě schválené projektové dokumentace k novému bytovému domu. Městský úřad projedná možnost změny značení s PČR.
 • 5. 4.: Dopravní značení bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací k výstavbě přilehlého bytového domu. Předmětné značení bylo provedeno na základě požadavku Policie ČR. Tato změna bude ještě opakovaně s Policií ČR projednána. Nicméně, není pravdou, že parkovací místa byla ubrána, naopak zde přibylo cca 14 míst.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. dubna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená vozovka na Goslarském mostě

 • Dobrý den, na pravé krajnici vozovky dírana Goslarském mostě ve směru z Berouna na Zavadilku je hluboká díra v asfaltu. Při dešti se naplní vodou a není vůbec vidět. Bylo by možné to opravit? Děkuji za vyřízení.

ODPOVĚĎ

 • Goslarský most je součástí silnice III. třídy č. III/11533, která je ve vlastnictví Středočeského kraje. Řešení této závady bylo již koncem března předáno Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. dubna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Špatné dopravní značení na komunikaci

parkováníNa soukromých parkovacích místech stojí pravidelně cizí automobily. Policie mi dnes řekla že bohužel to nemůžou řešit protože jsou tam špatné dopravní cedule. Je potřeba tam dát oficiální cedule že se jedná o soukromá parkovací místa. V celé Berounské Bráně nejlépe. Někde se zřejmě stala chyba že jsou tam jen cedule “parking”.

ODPOVĚĎ:

 • Podle projektové dokumentace k lokalitě Berounská brána byla předmětná parkovací místa určena pro veřejnost. Po provedené kolaudaci investor svévolně tato místa rozprodal majitelům bytových jednotek, aniž by změnil dopravní značení.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_____________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. dubna 2022

PODNĚT: Přechod pro chodce Hostímská

 • Kdy bude konečně vyznačený přechod pro chodce na opravené ulici Hostímská.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den,  omlouvám se Vám za prodlení při provedení vodorovného dopravního značení v Hostímské ulici, avšak dovolím si upozornit, že se jedná o silnici II. třídy č. 116, kterou vlastní Středočeský kraj a její správou je pověřena Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, není příslušný k údržbě této komunikace.
  Osobně jsem odstranění závady několikrát urgoval a minulém týdnu bylo dopraní značení konečně obnoveno.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. dubna 2022

PODNĚT: Participativní rozpočet - návrhy občanů?

 • Bude v letošním roce v rámci participativního rozpočtu umožněno občanům Berouna podávat návrhy napřímo, anebo návrhy budou opět dávat pouze zastupitelé.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, pro letošek jsem již uvažoval s použitím hlasovacího systému od Kraje, ale nemáme ho doposud dopracovaný do této podoby. Vzhledem k pokračujícímu času asi provedeme stejný postup jako loni a návrhy budou moci předložit zastupitelé. Záleží na každém, jestli osloví své voliče a pak vybere z jejich návrhů ten nejlepší a posune ho dál. Já to tak loni udělal. Sice nevyhrál, ale beru to i jako podnět a zbydou-li peníze v rozpočtu, můžeme nasměrovat peníze tam. Osobně beru Participativní rozpočet jako další formu sběru podnětů od občanů.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. dubna 2022

PODNĚT: Nedostatek parkovacích míst v ulici Mládeže

 • Dobrý den, bydlím v ulici Mládeže přes 8 let. Tato ulice se nedávno rekonstruovala. Tím mělo vzniknout i více parkovacích míst pro obyvatele této ulice. Bohužel je situace ještě horší než před rekonstrukcí. Parkují zde např. lidé, kteří bydlí v ul. Košťálkova, studenti Zdravotnické školy, lidé, kteří zde ráno odstaví auto a jdou si vesele na autobus do Prahy. Vracejí se až pozdě večer. Kapacita je opravdu žalostná. Obyvatelé nemají kde parkovat a proto využívají prostor, kde se dá. Jak se dá tato situace vyřešit? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Vámi popisovanou situaci vyřeší jedině zavedení modrých parkovacích zón. Na tomto projektu již pracujeme a bude zavedena postupně pro větší část Berouna. Po jejím zavedení volají i lidé z ul. j. Hory, Okružní apod. Není to tak jednoduché. Musíme celý projekt nechat zpracovat, pak projednat na policii a nechat schválit Odborem dopravy. K tomu je potřeba automatický sytém vydávání karet a v poslední řadě i kontrolní systém. Předpokládám, že do léta budou první ulice modrými pruhy opatřeny.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. dubna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Přechod pro chodce Talichova

přechodV tomto místě jasně chybí přechod pro chodce. Další přechody jsou opravdu daleko. Stovky lidí tu přechází ulici denně a automobily tu jezí opravdu rychle. Přebíhají tu děti, které jdou ráno do škol, lidé navštěvující kliniku, maminky s kočárky z domů v Berounské Bráně…

ODPOVĚĎ

 • Přechod pro chodce podle nových norem nestačí jen stanovit a vyznačit na vozovku. Musí být osvětlen a vybaven bezpečnostními stavebními prvky, z čehož vyplývá, že je nutné stavební povolení. Je nutno akci zařadit mezi investiční akce a tedy i do rozpočtu města.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. dubna 2022

PODNĚT: Změna územního plánu č. 4a

 • S navrženou změnou územního plánu č. 4a si Vás dovoluji požádat o zodpovězení několika otázek. 1) Bude umožněna výstavba v lokalitě P4a/1 aniž by byla předtím vybudována komunikace P 109? 2) Kdo bude hradit náklady na vykoupení pozemků a staveb a následnou demolici cca 4 domů? 3) V případě, že náklady bude hradit město Beroun jaké jsou předpokládané náklady na vykoupení pozemků a staveb a následná demolice pozemků a rozšíření mostu přes potok a následné rozšíření komunikace? 4) Má město Beroun dopravní studii, jakým způsobem ovlivní nová komunikace a nový obchodní dům hustotu provozu v Berouně, a to zejména v ulicích Pražská a Lidická? 4) V jakém časovém horizontu je počítáno se změnou územního plánu, který se bude týkat obchvatu Berouna přes golfové hřiště.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, s vybudováním celé propojky Plzeňská – Zborovské nábřeží se nepočítá. Osobně se mi do toho vůbec nechce a stejný postoj cítím i u dalších zainteresovaných osob. Změna bude povolena jako napojení na tuto komunikaci a investor vykoupí dům na Plzeňské ul. Již to má zajištěno a pod smlouvou. Rád bych aby v místě plánované 109 od Zborovského nábřeží zůstal pouze průchod pro pěší a snažíme se toto řešení do budoucna zapracovat.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. dubna 2022

PODNĚT: Jak si zajistit nový pas?

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda funguje online rezervace na nový cestovní pas. Již měsíc se stále snažíme najít volný termín, ale bohužel žádný se neobjevil. Jak je možné si zajistit nový pas? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, rezervační systém je nastaven na tři měsíce dopředu, tzn. že každý den po půlnoci skočí pouze jeden nový den s několika termíny. Osobně bych se vůbec neupínala na rezervaci termínu, daleko jednodušší je prostě přijít, vzít si číslo a počkat. Zvýšený zájem o pasy z konce února již dávno opadnul, fungují tři přepážky a počet lidí v hale je většinou do deseti. Na našich stránkách pod Rezervačním systémem můžete sledovat stav obsluhy klientů, takže než se vydáte na přepážku, uvidíte, jak to tam co do počtu lidí vypadá. Jinak osobní zkušenost mojí kolegyně z pondělního rána. Přišla v půl osmé, vzala si číslo a do osmi hodin měla vyřízený pas i občanský průkaz. V průměru obslouží jedna pracovnice 6 lidí za hodinu, z toho pouze dva termíny jsou rezervační, zbytek je vyčleněn na klienty s pořadovým číslem. Není potřeba se bát dlouhých čekacích lhůt. Naopak, když přes rezervační systém budete chtít termíny pro čtyřčlennou rodinu, strávíte zde skoro dvě hodiny. Objednává se totiž po půl hodinách, mezitím jsou obsluhováni lidé bez rezervace.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený chodník u vjezdu do objektu v ulici Sladkovského (Beroun- Zavadilka)

 

chodníkODPOVĚĎ

Chodník byl přerušen kvůli vjezdu do objektu bez vědomí vlastníka chodníku - města Beroun. Přesto bude zajištěna náprava.

Ing. Albert Červenka,
vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. března 2022

PODNĚT: Zimní údržba - zbytečný posyp drtí

 • Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou. Letos (i roky minulé) se v naší ulici sype drtí. Omlouvám se, ale přijde nám to zbytečné. V Berouně, kde napadné pár centimentrů za celou zimu. Chápeme, když dlouhodobě mrzne a ulice kolem nás (do kopce) jsou posolené. Je možné to nějakým způsobem řešit? Díky za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Váš podnět mě velmi překvapil. Velice často dostávám připomínky a stížnosti občanů zejména v zimním období, že jsou silnice nesjízdné, že „cestáři opět zaspali“ apod. Souhlasím s Vámi, že zima v Berouně bývá opravdu mírná, nicméně dnes každý chce dojet všude autem, a běda, jestli je silnice nesjízdná.
  Jste opravdu první, kdo poukazuje na zbytečnost zimního posypu.
  Pro město Beroun zimní údržbu místních komunikací smluvně vykonává společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Tato společnost každoročně zpracovává a předkládá Radě města Plán zimní údržby, která jej schvaluje a tímto plánem se následně všichni řídí. Vaši připomínku jsem společnosti postoupil a před zpracováním nového plánu ji určitě projednáme.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Prasklé zábradlí

Nahlášená závada na zábradlí u lávky Na Ostrově byla pracovníky AVE opravena - 28. března.

zábradlízábradlí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Oprava Brožíkovy ulice

chodníkKdy se občané dočkají rekonstrukce původní komunikace a zejména chodníku v ulici Brožíkova, kde již vzniká jednosměrná komunikace s parkovým pruhem pro blízkou základní a mateřskou školu. Zatím je to samá louže, chtělo by nejprve udělat pořádný chodník pro děti.

ODPOVĚĎ

 • Brožíkova ulice je současně silnicí III. třídy a vlastní ji Středočeský kraj, který ji nabídl do vlastnictví městu a převedení do kategorie místní komunikace. V současné probíhá jednáme s krajským úřadem o předání, přičemž však město požaduje uvedení silnice do sjízdného stavu.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. března 2022

PODNĚT: Přehlášení trvalého bydliště a rezervační systém

 • Dobrý den, přestěhovala jsem se v rámci Berouna a potřebuji vyřídit hlášení nové adresy (já + 2 děti). Objednací systém je úplně plný. Jak mohu přehlášení trvalého bydliště zařídit? Mohu se objednat telefonicky? Děkuji,

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, s hlášením nové adresy asi problém nebude, stačí přijít v úřední dny na evidenci obyvatel v budově radnice, Husovo nám. 68. Ale je lepší si zavolat na tel. číslo 311 654 152 a domluvit se konkrétně na dokladech, které k tomu budete potřebovat (jsou tři typy přihlášení podle toho, jestli bydlíte ve svém, u někoho v rodinném domě nebo v nájemním bytě). Předpokládám ale, že se ptáte na výměnu občanského průkazu, kde je uveden trvalý pobyt. Zde je skutečně z důvodu velkého zájmu o cestovní pasy kapacita objednávkového systému na tři měsíce vyčerpána (obě agendy jsou z důvodu společných kabinek pro focení a snímání biometrických údajů propojené). Není však vyčerpána kapacita pracoviště a je tedy možné osobně přijít, vzít si pořadové číslo a počkat si na vyvolání. V rámci objednávkového systému můžete před návštěvou zjistit, jak jsou přepážky vytížené (stav obsluhy klientů). Například dnes jsou v provozu tři přepážky a momentálně je zde 7 lidí.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. března 2022

PODNĚT: Proč není ulice Na Kaplance jednosměrná

 • Dobrý den, prosím o informaci, proč není ulice Na Kaplance jednosměrná? .Každý den zde dochází k nepříjemným situacím - ulice není dostatečně široká pro obousměrný provoz. Zde cituji definici, která přesně ulici Na Kaplance odpovídá :Jednosměrná pozemní komunikace je taková pozemní komunikace, po které se smí jet pouze v jednom směru; jet druhým směrem je zakázáno. Jednosměrné silnice (ulice) se nacházejí převážně v sídelní zástavbě, výjimečně i mimo ni. Vyznačují se zejména buď na komunikacích tak úzkých a nepřehledných, že není možné bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, nebo za účelem zvýšení počtu parkovacích míst v městských ulicích. děkuji za informaci.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, odpověď na Váš dotaz je poměrně jednoduchá. Ulice Na Kaplance je obousměrná proto, že doposud ji jednosměrnou nikdo nestanovil. Souhlasím s Vámi, že si tato ulice jednosměrný provoz určitě zaslouží.
  V nedávné minulosti vedení města přistoupilo k zavádění jednosměrného provozu na několika místních komunikacích (Viničná a Na Vinici) a určitě v tom bude pokračovat i v dalších lokalitách.
  V současné době město zadalo zpracování studie časově omezeného stání, jejíž součástí bude rovněž stanovení dalších jednosměrných místních komunikací.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Drobný nepořádek

 • Na Wagnerově náměstí v těsném sousedstvi základní školy je v křoviskách velký nepořádek. Možná tam i někdo bydlí? Je tam odstavené jízdní kolo již nejakou dobu. Prostor by si zasloužil rozhodně nějakou péči a kromě úklidu i prořez.

ŘEŠENÍ

 • Nahlášeno 16. března, úklid proveden pracovníky AVE 24. března.

nepořádek

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící a vymlácené obrubnikové časti před základní školou na Wagnerově náměstí

chodníkchodníkchodník

Závada odstraněna, vypadlé obruby byly opraveny.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený kontejner

Ulomené víko u kontejneru na třídění papíru bylo nahlášeno 10. března. Pracovníci AVE zajistili opravu. Výměna proběhla 22. března.

kontejnerkontejnerykontejnery

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Modrá zóna v České ulici je nedostatečně vyznačena na chodníku i silnici

parkováníPracovníci AVE provedli obnovení značení 16. března.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Zbytek zaschlé barvy/lepidla, viditelný pro stovky lidí denně.

chodníkDěkujeme za podnět. Zbytky barvy/lepidla byly pracovníky AVE odstraněny.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. března 2022

PODNĚT: Poštovní schránka "U Zelených"

 • Dobrý den, téměř před rokem byla při dopravní nehodě zničena poštovní schránka „U Zelených“ a musela být demontována. Podle posledního vyjádření měla být instalována nová schránka během letních prázdnin, ale poštovní schránka stále v lokalitě chybí. Chtěla bych proto požádat o informaci, jak to s instalací nové schránky vypadá a co případně můžeme udělat pro to, abychom to urychlili.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, vzhledem k tomu, že nám po dopravní nehodě odvezli schránku i schránu na naše Depo 704 do Rudné, zažádala jsem o znovu prověření, jak to vypadá s montáží nových na místo, kde byly původně. Jakmile se něco dozvím, dám vědět. Je i v našem zájmu, aby bylo již vše v pořádku.

  Libuše Jakubowska 
  Česká pošta, oddělení listovního dodání

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. března 2022

PODNĚT: Pálení biologického odpadu

 • Dobrý den, mám dotaz ohledně pálení biologického odpadu na zahradách ve městě Beroun. Existuje nějaká vyhláška,která to zakazuje?

ODPOVĚĎ

 • Podle § 16 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší je povinností osob spalovat v otevřeném ohništi jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
  Podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
  Podle § 16 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší může obec vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění.
  Město Beroun tuto vyhlášku aktuálně nestanovuje.
  Lze tedy shrnout, že občan na území města Beroun může na svém pozemku spalovat v otevřeném ohništi za účelem odstranění např. listí, větve, trávu, nať a podobně, ale vždy musí jít o suchý materiál.
  Na zahradě je lepší rostlinné materiály využít do kompostu. Pokud je možnost, větvě se naštěpují a přidají do kompostu také. Listí je možné ponechávat i pod stromy (případně shrabat ke kmeni, kde se z něho uvolňují živiny a vrací zpět do půdy).
  Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách, strništích. Pálení se nesmí nechat bez dozoru. Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr. Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů.

  Karolína Roztočilová,
  odbor životního prostředí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. března 2022

PODNĚT: Vyčištění okapů na bytovém domě od listí

 • Dobrý den, prosím, na koho bych se měl obrátit, ohledně: vyčištění okapů na bytovém domě od listí ze stromů, které jsou na obecním pozemku. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, stromy rostou na pozemku léta a často se jedná o stromy, které na  pozemky města v blízkosti domů vysadili sami majitelé bytů v minulosti. O údržbu nemovitosti by se měli starat majitelé nemovitosti, tak jako se starali doposud.

  Marie Ženíšková,
  odbor majetku a investic

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. března 2022

PODNĚT: Legalizace staré přístavby

 • Dobrý den, ráda bych se poradila, jak postupovat v případě legalizace staré přístavby. Chtěla jsem chatu prodat, ale makléřka mi sdělila, že přístavba není v katastru. Prosím o zaslání kontaktu na osobu, s kterou toto mohu řešit. Chata se nachází u Hlásné Třebaně. Moc děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ohledně stavby v Hlásné Třebáni kontaktujte prosím paní Bínovou (tel: 311 654 258, vyst4@muberoun.cz).

  Bc. Monika Smetanová,
  vedoucí odboru výstavby

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autovrak

 • vrakDne 2. března byl prostřednictvím aplikace ZmapujTo nahlášen údajně několik měsíců odstavený autovrak na Třídě Míru. Případ převzala Městská policie Beroun a řešila ho ve spolupráci s plzeňskými kolegy vzhledem k trvalému bydlišti majitele vozidla. Lhůta na odstranění byla stanovena na 10 dní. Dne 8. března bylo vozidlo provozovatelem odstraněno.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. března 2022

PODNĚT: Autovrak Pod Homolkou

 • Dobrý den, chci nahlásit autovrak a auto bez registračních značek na parkovišti naproti domu Pod Homolkou 1440. Auta už tu stojí od léta a míst na parkování je málo. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za podnět, městská policie auto prověří a půjde-li legislativně opravdu o autovrak, odbor dopravy zašle majiteli výzvu k odstranění.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. března 2022

PODNĚT: Objednací lhůty na vyřízení cestovních dokladů

 • Dobrý den. Dnes v 11:30 jsem přišla na Váš úřad udělat dětem cestovní pas a bohužel jsem zjistila, že mne neobsloužíte. Na Vašich stránkách jsem se tedy chtěla objednat online, ale bohužel máte plno až do konce dubna. Objednat se nelze. Cestovní pasy potřebuji, protože máme letět do ciziny za příbuznými. Na koho se mám obrátit, abych vůbec cestovní pasy pro děti získala?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v posledních dvou týdnech jsme zaznamenali nejen my, ale všechny obce s rozšířenou působností, velký zájem o vystavení cestovních dokladů.
  Kapacita našeho úřadu není neomezená. Abychom stihli obsloužit všechny klienty v pracovní době, musíme vydávání pořadových čísel regulovat. Proto se stalo, že kapacita je v některých dnech vyčerpaná již dopoledne.
  Vyřídit cestovní doklady můžete na jakékoliv obci s rozšířenou působností, nejen podle místa bydliště. I z tohoto důvodu k nám jezdí spousty klientů z okolí a denní limit je rychle naplněný.
  Rezervační systém je bohužel plný na delší dobu dopředu, tuto situaci v současné době nemůžeme nijak ovlivnit, zájem o cestovní doklady je nadprůměrný.
  Jedinou možností je přijít na úřad již v 7:30, vzít si pořadová čísla a počkat na vyvolání. Chápu, že ne všem toto vyhovuje, ale bohužel jiné řešení Vám momentálně nemohu nabídnout.

  Jitka Šmídová, DiS,
  vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. března 2022

PODNĚT: Nádoba na plasty zdarma

 • Dobrý den, jak můžeme získat žlutou popelnici zdarma? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Informace k výdeji nádoby na plasty zdarma získáte zde pro-obcany/odvoz-a-likvidace-odpadu/projekt-door-to-door-nadoby-na-trideni-odpadu-zdarma/
  Můžete si zde také stáhnout smlouvu o výpůjčce, vyplnit a odevzdat ji ve sběrném dvoře ve Viničné ulici, kde dostanete od obsluhy žlutou nádobu. Smlouvu můžete také vyplnit přímo na místě. Bohužel rozvoz probíhal pouze do konce února, od března si již zájemci musí zajistit odvoz samo, případně se individuálně dohodnout na odvozu v AVE.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Dokončení kruhového objezdu v Koněpruské ulici

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude dokončen a zprůjezdněn výjezd z kruhového objezdu (ulice Koněpruská) směrem do ulice U Archivu a Na Drážkách. Doprava by tak v ranních hodinách odlehčila průjezd ulicí Plzeňská směrem na centrum.

kruháčkruháč

ODPOVĚĎ

 • Investorem stavby je společnost Brownfield Beroun a. s. Podle informace odboru dopravy, požádal stavebník o prodloužení povolení, původně vydaného do 30. 4. 2020. Nový termín má platnost do konce září 2025.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. března 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Propadlý kanál v ulici Jeronýmova

Text: Propadlý kanál v ulici Jeronýmova u kontejnerů na tříděný odpad, GPS:49.95349, 14.07024

Vyjádření VaK Beroun

 • Nechal jsem dnes prověřit vámi uvedený kanalizační poklop v ulici Jeronýmova. kanálkanálJedná se o zastaralý typ kanalizačního poklopu, ke kterému již nejsou k dispozici víka. Kanalizační poklop vyměníme celý, včetně rámu, a to do konce tohoto týdne.
  Děkujeme za upozornění a za spolupráci

  Pavel Rác, manažer provozu Beroun,
  Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. března 2022

PODNĚT: Projekt door to door a svoz bioodpadu

 • Kde je v barevném harmonogramu svozu odpadu zařazen svoz bio odpadu? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Svoz biodpadu probíhá podle dlouhodobého harmonogramu, který najdete na našem webu: e_download.php?file=data/editor/1319cs_4.xlsx&original=Svoz-biologicky-rozlozitelneho-odpadu-2022.xlsx
  Na rozdíl od svozu žlutých a modrých nádob od rodinných domů, který je zcela nový, pravidelný svoz bioodpadu probíhá již několik let podle stejného harmonogramu. V rámci projektu door to door jsme však nabídli i těm, kteří bio popelnici doposud neměli nebo jim byla odcizena, aby si ji bezplatně pořídili.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. února 2022

PODNĚT: Výměna dokladu z důvodu změny stavu

 • Které doklady je potřeba přinést k výměně OP z důvodu změny zápisu v OP/úmrtí manžela. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, k výměně občanského průkazu z důvodu změny stavu (úmrtí) si s sebou vezměte svůj občanský průkaz a úmrtní list.

  Jitka Šmídová, DiS.,
  vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. února 2022

PODNĚTY NA TÉMA: Kryty v Berouně

 • Dobrý den, prosím o zveřejnění mapy a seznamu funkčních krytů ve městě - děkuji - nemohu nikde dohledat. 
 • Dobrý den, kde v Berouně se nachází kryty civilní obrany? Jsou nějak označené a udržované? Díky za odpověď.
 • Dobrý den, s ohledem na bezpečnostní situaci bych ráda viděla mapu krytů v Berouně a nějaké pokyny, pro případ potřeby, nikde jsem to nenašla, pouze číselný seznam u hasičů, děkuji.
 • Dobrý den. Moje 82letá tchýně se mě ptala, zda-li v Berouně jsou ještě nějaké funkční kryty? Ještě z dob CO si pamatuji, že byl na náměstí??Ale??.........Mají občané nějakou možnost úkrytu, kde se to dozví, jaký je postup? Děkuji za odpověď.
 • Dobrý den. Naše rodina se zajímá, zda máme v Berouně kryty pro obyvatele pro případ války. Děkujeme.

ODPOVĚĎ

 • Radnice města Beroun chce uklidnit občany, kteří se na úřad v posledních dnech obrátili kvůli invazi Ruska na Ukrajině s dotazem, jak postupovat v případě nutnosti vyhledat kryt, že žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. 
  Jsme v kontaktu s krajem i ministerstvem vnitra a dostáváme včas všechny informace, zatím českým občanům nebezpečí útoku nehrozí. Možnost například jaderného útoku je opravdu mizivá. I tak jsme se ale rozhodli poskytnout lidem, kteří se oprávněně více zajímají o svou bezpečnost, praktické informace.
  Celosvětově se v současné době klade důraz na individuální ochranu. Panelové domy i rodinné domy mohou využívat sklepní prostory. Případně se lidé mohou domluvit na možnosti využití sklepa se sousedy či známými. Takový prostor by měl být od bydliště vzdálen do 500 metrů. V případě většiny útoků je opravdu potřeba vyhledat bezpečný sklep nebo útočiště. Detaily toho, jak se efektivně bránit, lze najít například na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost: odkaz zde.
  Přestože i za minulého režimu byla neustále nějaká cvičení, kryty civilní ochrany byly v dezolátním stavu a po roce 1989 se přestaly většinově udržovat. Většina adekvátních krytů je dnes v soukromých domech, jinak zůstalo jen několik původních krytů, které ale zdaleka nemohou plnit svou funkci pro všechny obyvatele města. Kryty jsou ve správě Hasičského záchranného sboru ČR, na jehož stránkách jsou i jejich seznamy.  K nim nám Generální ředitelství HZS ČR zaslalo toto vyjádření. (15.98 kB)

  RNDr. Soňa Chalupová,
  starostka města

__________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. února 2022

PODNĚT:  Pokácený topol

 • Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, proč byl v ulici Na Parkáně pokácen ten krásný topol, co tu řadu let spokojeně rostl? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den,  jednalo se o plánované kácení stromu na základě doporučení dendrologa. Topol byl totiž ve špatném stavu, měl poškozené kořeny a hrozilo jeho vyvrácení.
  Není to jediný strom, u kterého dendrolog doporučil kácení. Podobný osud nyní čeká dalších 21 stromů, které jsou také ve špatném stavu a ohrožují bezpečnost lidí. Většinou se jedná o topoly.  Jejich životnost se podle odborníků pohybuje kolem 30 – 40 let. Stromy, které jsou určeny k pokácení, jsou již dlouho za hranicí této životnosti. O zeleň v ulicích ale nepřijdeme.  Město Beroun provede náhradní výsadbu.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. února 2022

PODNĚT: Oprava prostranství před Hvězdou

 • Dobrý den, zajímá nás všechny občany v okolí Hvězdy, kdy se konečně začne s revitalizací. Kolik let to již pouze slibujete. Je to ostuda Berouna!V současné době je to ráj bezdomovců, kteří pak přespávaji v domech v okolí. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, připravit a zadat veřejnou zakázku tak, aby ji nikdo nenapadnul a bylo vše v souladu se zákonem, je poměrně složité a trvá delší dobu, než si nezasvěcený člověk dokáže představit. Mohu Vás ale potěšit zprávou, že výběrová komise a včera Rada města Beroun vybrala vítěze zakázky. Nyní je nutné jen podepsat smlouvu a firma může začít s realizací.    

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. února 2022

PODNĚT: Spuštění dvou nových autobusových linek

 • Dobrý den, jak to vypadá se slibovanými minibusovými linkami?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, psali jsme, že to bude v prvním čtvrtletí roku 2022. Směřujeme vše ke konci tohoto termínu, protože linky ještě stále nemáme schválené a zaregistrované. Plánujeme nové linky spustit 1. 4. 2022, protože máme příslib, že se registrace k uvedenému datu stihne. Autobus má Arriva připravený na dvoře a na přelomu února a března se budou osazovat označníky zastávek a upravovat povrchy tam, kde je prozatím tráva. Dnes na zastupitelstvu ještě musíme na jejich provoz schválit peníze v rozpočtu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. února 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Odstavený autovrak na rohu Husovy a Žižkovy ulice na Zavadilce

Text: Odstavené vozidlo/autovrak stojí zde již 12 měsíců

GPS: 49.95440, 14.07267

autovrak

Komentář: Městská policie prověřila vozidlo a zajistila jeho odstranění.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. února 2022

PODNĚT: Výměna starého plotu za nový

 • Dobrý den, chtěla bych vyměnit stávající plot, který je již starý a nevyhovuje za nový. Délka plotu 10 metrů, plot je mezi mou a sousedovic zahradou, tedy na travnatém pozemku. Musím to někde hlásit či mít nějaké povolení když je to "kus za kus" . Děkuji za info.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Vámi zmiňovaný záměr – „výměna plotu“ patří mezi stavby uvedené § 79 odst. 2) stavebního zákona:
  2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují:
  f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím1) a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše.

  Bc. Monika Smetanová,
  vedoucí odboru výstavby

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. února 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící odpadkové koše

košChybějící koš v ulici U Archivu
GPS: 49.95794, 14.06637

koš2Chybějící koš u dětského hřiště na Závodí (vedle dopravního hřiště)
GPS: 49.96814, 14.07462

Odpadkové koše byly pracovníky doplněny.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. února 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Závada na veřejné zeleni

Text: Strom nalomený do koryta řeky (problém v případě povodní) a odpadky v linii břehu.
GPS: 49.96199, 14.07745

Strom pokácen a odstraněn.

strom1strom

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. února 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Odpadkový koš ve větvích

GPS: 49.96815, 14.06997

košík

Koš byl pracovníky AVE sundán a doplněn na jiné místo, kde chyběl.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. února 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Aurovrak v lese

Text: V lese v ulici Lesní naproti chate c.e.11 Beroun - Zdejcina se nachází autovrak.

GPS: 49.97715, 14.03570

vrak

Podnět byl předán městské policii. Strážníci se spojili s provozovatelem vozidla a dali mu lhůtu na odstranění. Při následné kontrole v sobotu 5. února bylo již vozidlo odstraněno.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. února 2022

PODNĚT: Úprava zeleně na sídlišti

 • Dobrý den, dovoluji si Vás tímto požádat o zastřižení keřů, hlavně zkrácení keře lískového ořechu, který stojí na terasovitém trávníku, a to v Družstevní ulici před domem 1307 a 1308. Celkově je asi potřeba většinou všechny keře zastříkat.
  Také stojí za uvážení to, že za tímto domem je už nejméně padesát let starý keř šeříku, který by asi také bylo potřeba ostříhat. Terasovitá stráň je celkově zarostlá, proto si Vás dovoluji požádat o nápravu. Děkuji Vám.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, práce na úpravě zeleně  v lokalitě Družstevní  č.p. 1307 a 1308 byly zadány společnosti AVE CZ. Dle kontrolního dne z 9. 2. 2022 byla Vámi požadovaná úprava keřů provedena. 

  Marie Ženíšková,
  odbor majetku a investic

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. února 2022

PODNĚT: Kde mají parkovat lidé bez trvalého pobytu v Berouně?

 • Dobrý den, kde mají parkovat auto lidé žijící dlouhodobě v Berouně, když si z různých důvodů nemohou v Berouně zřídit trvalý pobyt a parkovací kartu na nájemní sml již letos nelze vydat?? Určitě se jedná o desítky možná stovku lidí!

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, každé město je závislé na příjmu peněz z přerozdělení peněz z výnosu daní. To se rozděluje podle počtu trvale hlášených osob. Dělá to cca 14 000,- na osobu. Ve městě Beroun žije podle našeho odhadu několik tisíc lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt, přesto čerpají veškeré benefity, které jim město poskytuje. Školy školky, kulturu, sportovní vyžití atd. Město tím přichází o desítky milionů do rozpočtu města. Každý, kdo v Berouně žije a má trvalý pobyt v jiné obci, přispívá do rozpočtu právě tam. Je tudíž zcela pochopitelné, že chceme pro své trvale hlášené občany zajistit lepší komfort a to i v parkování. Pro všechny ostatní je stále dostatek míst na placených parkovištích např. P+R.

  Ing. Michal Mišina
  místostarosta
   
 • Dobrý den, pro rok 2022 platí upravené podmínky pro vydávání parkovacích karet pro rezidenty na modré zóny v Berouně. Žadatel o parkovací kartu do příslušné modré zóny musí mít v dané modré zóně zapsané trvalé bydliště. Pokud ho nemají musí využít jiné placené parkoviště např. P+R kde se nyní rozšířila kapacita o další nové parkoviště P+R II. Na Podole.

  Ing. Pavel Moucha,
  Berounská provozní s. r. o.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. února 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozené schodiště

 

Nahlášeny poškozené schody na chodníku u fotbalového hřiště Košťálkova směr Nepilova. Rozlámané a uvolněné bloky jsou nebezpečné pro chodce.

chodníkchodník

ODPOVĚĎ

 • Podnět byl předán odboru dopravy, který v průběhu ledna zajistil opravu schodiště.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. února 2022

PODNĚT: Neprovedený svoz bioodpadu

 • Dobrý den, dne 8. 2. 2022 nebyl zajištěn na Závodí svoz BIO odpadu. Prosím o zajištění nápravy, děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kvůli technickému problému s vozidlem proběhl svoz bio odpadu až později odpoledne. Na Závodí v čase 17:00 - 19:30.

  Ondřej Zada
  dispečer AVE

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. února 2022

PODNĚT: Splatnost poplatku za odpad

 • Dobrý den, je pravda, že splatnost za odpad na r.2022, v částce 1000,- Kč na občana je až v září 2022? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ano, splatnost poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na letošní rok ve výši 1000 korun za občana je 30. září 2022.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. ledna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Závada na chodníku

Komentář: Poškozený chodník v ulici Tylova
GPS: 49.96842, 14.08239

mřížka

Odvodňovací kanálky byly vyměněny za nové.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. ledna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Posprejované dopravní značení 

GPS: 49.96640, 14.07284

značkaznačka2

PODNĚT/ZmapujTo: Posprejovaný cyklobox

Text: Silně posprejované úložiště sportovních potřeb, sprejů přibývá významně každý měsíc.

GPS: 49.96659, 14.07263

Pracovníci AVE graffiti odstranili.

graffitigraffiti2

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum Datum: 20. ledna 2022

PODNĚT: Sdělení čísla účtu a variabilního symbolu pro platbu místního poplatku

 • Dobrý den, můžete mi prosím poslat číslo účtu a variabilní symbol na zaplacení poplatku za odpad?

ŘEŠENÍ PODNĚTU

 • Předáno úseku místních poplatků, jehož pracovnice zaslala potřebné údaje žadateli mailem. Potřebné údaje zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz nebo na tel.: 311 654 163 (169, 170).

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. ledna 2022

PODNĚT: Místní poplatek za systém odpadového hospodářství

 • Dobrý den, prosím o sdělení výšky poplatku za svoz komunálního odpadu pro fyzické osoby na rok 2022. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, posílám informaci k platbě místního poplatku za  obecní systém odpadového hospodářství:
  Výše poplatku: 1000 Kč/osoba
  Datum splatnosti: nejpozději do 30.  9. 2022
  Číslo účtu: 51-4855720247/0100
  Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. ledna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená elektrická infrastruktura ulice Nepilova

 • Dobrý den, u schodů od ulice Nepilova k travnatemu prostranstvi u VOKošťálkovy ulice jsou umístěné dvě lampy. Nicméně obě mají zřejmě ve stejný čas nastavenou úsporu a většinu času tedy vůbec schody neosvetluji. Je to velmi nebezpečné. Děkuji za nápravu.

ŘEŠENÍ PODNĚTU

 • Nepilova ulice zatím není předaná do správy města Beroun, veškeré opravy musí proto řešit developer. Pokusíme se ho kontaktovat, aby dal osvětlení do pořádku. Závada by však měla být primárně hlášena přímo jemu. Město zajišťuje a financuje opravy až po předání developerem.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. ledna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Překážka na silnici - vozidlo v Preislerově ulici

 • překážkaVozidlo stojí v jízdním pruhu už více než půl roku v kuse. Musí se objíždět přes parkovací místa. V případě že někdo zaparkuje na parkovacím místě, je silnice neprůjezdná. Nemá platnou technickou kontrolu. Podle ČKP nemá platné pojištění.

 

ŘEŠENÍ PODNĚTU

 • Po prověření městskou policií bylo shledáno, že vozidlo tvoří překážku silničního provozu a může tak být podle § 45 odst. 4 silničního zákona odtaženo. Citace ze zákona: “Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.“ Odtah proběhne ve středu 26. ledna.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. ledna 2022

PODNĚT: Uhynulá poštolka

 • Dobrý den, v křoví naproti garážím v ulici Nad Paloučkem leží uhynulý pták (zřejmě poštolka). Nevím, kam to mám nahlásit. Děkuji za radu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, předali jsme Váš podnět městské policii, která dnes na uvedené místo zajede a pokud zde uhynulého ptáka najde, odveze ho do kafilérního boxu. Pokoušeli jsme se Vás kontaktovat telefonicky, abychom mohli místo přesněji lokalizovat, ale neúspěšně. Pokud v budoucnu na podobný nález uhynulého zvířete narazíte, můžete volat přímo městskou policii na linku 156. Naši strážníci se následně o vše postarají. Děkujeme za upozornění.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. ledna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený retardér

 • Hlášeno 9. ledna: Vytlouklý retardér s čouhajícím šroubem Na Ostrově u parkoviště Boškův statek.

ŘEŠENÍ PODNĚTU

 • Předali jsme podnět odboru dopravy, který zajistil opravu. retardérretardér2Oprava proběhla 18. ledna.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. ledna 2022

PODNĚT: Nádoby na kovový odpad

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat na možnost umístění nádoby na kovový odpad do oblasti Pod Skalkou, Počaply. Domnívám se, že tato oblast, kam odkládají odpad (papír, sklo, plast) i občané mimo tuto oblast by přivítali možnost separovat kovový odpad a neukládat ho na skládku. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v systému odpadového hospodářství města Beroun máme nádoby na třídění kovového odpadu zahrnuté, celkem jich máme po městě rozmístěno 46 + 11 dalších kontejnerů na drobná elektrozařízení. Podle potřeby a na žádost našich občanů je můžeme doplnit o další kusy. Lokalita Pod Skalkou v Počaplech je však na území města Králův Dvůr, s Vaším požadavkem se proto musíte obrátit na tamní městský úřad.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. ledna 2022

PODNĚT: Oprava skluzavky na dětském hřišti v Hlinkách

 • skluzavkaskluzavka2Dobrý den, již nějaký čas je na městském hřišti v sídlišti Hlinky takto zahrazen kanál a nástupní místo do skluzavky se bohužel nejspíše dešti vymlelo. Vzhledem k možnosti volného pohybu dětí po hřišti a zajištění jejich bezpečnosti nebylo by možné to nějak opravit? Děkujeme.

 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den paní Šináglová, dnes (17. ledna) se mělo AVE do opravy pustit, nebo se tak stane v nejbližších dnech podle počasí. Opravíme raději i ten kanál, který však patří INNOGY.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. ledna 2022

PODNĚT: Umístění cedule se zákazem vstupu psů na městský hřbitov

 • tabulkaDobrý den, během vánočních svátků jsem často chodila na hřbitov a velice mi překvapilo, kolik lidí mělo s sebou pejska, ačkoli tam psi nesmí. Totéž se mi letos stalo již 2x, kdy jsme si s jednou paní všimly, že středně velký pes močí na věnec na sousedním hrobě. Paní jsme upozornily, ta nás však "sprdla" a prohlásila, že jiní si tam také vodí psy, tak ona si ho tam také bude vodit.  
  Chtělo by to dát na vrata větší ceduli zákaz psů pod pokutou a její výši.  Ta nálepka, co tam je, je malá a možná si jí někdo nevšimne, jako jsem si jí nevšimla já. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • ceduleDobrý den, děkujeme za upozornění. Novou ceduli již máme připravenou (posílám obrázek v příloze), musíme však ještě vyřešit společně s městskou architektkou její umístění. Pravděpodobně bude cedule umístěna vlevo na vstupní mříže.

  Jitka Soukupová
  tisková mluvčí

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. ledna 2022

PODNĚT: Harmonogram svozu bioodpadu na rok 2022

 • Termíny svozů biologicky rozložitelného odpadu na rok 2022? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v příloze zasílám termíny svozu biologicky rozložitelného odpadu pro rok 2022. Aktuální harmonogram najdete také na webu města v záložce Pro občany/Odvoz a likvidace odpadu 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. ledna 2022

PODNĚT: Neprovedený svoz bioodpadu

 • Dobrý den přeji, chtěl bych vědět, proč nebyl proveden svoz bioodpadu 11. 1. 2022 na Malém sídlišti, když naposledy byl vývoz 29. 12. 2021, to jest před 14 dny? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den pane, svoz bioodpadu proběhne dnes, tj. 13. ledna. Podle informací z dispečinku AVE neproběhl svoz v řádném termínu z důvodu závady na svozovém vozidle. V zimním období je frekvence svozu bioodpadu v rodinné zástavbě 1x za 14 dní.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. ledna 2022

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozený chodník Tylova ulice

mřížkaAnonymní hlášení poškozené mřížky na chodníku v ulici Tylova. Podnět byl předán odboru dopravy a následně AVE s žádostí o opravu. 

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. ledna 2022

PODNĚT: Vyhrazené parkovací místo v modré zóně

 • Dobrý den, ráda bych si ověřila platná pravidla pro parkování v modré zóně II. Konkrétně mne zajímá, zda je nebo není možné zaplatit si "vlastní" vyhrazené parkovací místo. Pokud ano, za jakých podmínek. Pokud ne, odkdy tomu tak je a kdy budou odstraněny stávající značky, které tato vyhrazená místa blokují pouze pro konkrétní vozy, ale nejsou tedy již platné. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, 6. března 2019 schválila Rada města Beroun usnesením  č. 130/9/RM/2019 Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa, která nabyla účinnosti 7. března 2019.
  Tato pravidla umožňují udělit souhlas pouze žadateli, který je osobou těžce zdravotně postiženou a je držitelem platného průkazu ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7) nebo je osobou blízkou výše uvedené osobě těžce zdravotně postižené a má s touto osobou stejné místo trvalého pobytu. Počínaje tímto datem nelze udělit souhlas jinému žadateli.
  Rozhodnutí o udělení souhlasu vydaná před uvedeným datem jsou platná podle ustanovení o platnosti uvedených v jednotlivých rozhodnutích, s tím že poslednímu rozhodnutí uplynula platnost 31. prosince 2021.
  Vzhledem k tomu, že dopravní značky označující vyhrazená parkoviště jsou ve vlastnictví žadatelů, odbor dopravy a správních agend v současné době rozesílá jednotlivým vlastníkům výzvy k jejich odstranění.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. ledna 2022

PODNĚT: Nahlášení poškozené zeleně na berounském ostrově

 • Dobrý den, na ostrově úplně ve špičce směrem na Srbsko, až na konci okousané stromyza tenisovými kurty a za dálničním mostem jsem dnes ráno (30. 12. 2021) při procházce objevila tři poškozené vzrostlé topoly. Stromy jsou zdravé, ale někdo jim u země do výše cca 50 cm osekal kůru až do jádra dřeva kolem dokola kmene.  Jednak je škoda stromů, ale možná by šlo je ještě zachránit či zabránit dalším vandalům v poškozování, jednak by při silném větru mohly stromy na někoho spadnout, chodí tam lidi na procházky se psy, s dětmi, je tam lavička. Poškození se mi zdálo čerstvé.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za zaslané upozornění, o této situaci víme. Nejedná se o vandalismus, ale o okus bobry, kteří si v zimě hledají potravu. Celý prostor proto městská policie uzavřela páskou páskase zákazem vstupu. Jeho dodržování budou strážníci každý den kontrolovat.
  Možná opatření jsme konzultovali s ochránci přírody, kteří doporučili stromy nekácet. Bobři by se v tomto případě zaměřili na další zdravé stromy. Do těchto míst jsme ve spolupráci s AVE nechali navést také větve stromů vzhledem k tomu, že potravu bobrů tvoří mimo jiné právě zelené větvičky, rádi si pochutnávají i na lýku. 
  CHKO Český kras populace bobrů na vodních tocích v okolí Berouna mapuje včetně bobřích hradů, které si tito zavalití hlodavci s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem staví ve vodě jako své příbytky. Bobr je přísně chráněným živočichem a v přírodě nemá přirozeného nepřítele. Bobři se na berounský ostrov dostali pravděpodobně korytem Litavky z Červeného potoka, kde byl u Zdic bobří příbytek také zaznamenán.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. ledna 2022

PODNĚT: Nádoby na tříděný odpad zdarma

 • Dobrý den, budou se v Berouně rozmísťovat do rodinných domu modré a žluté kontejnery na plast a papír? Kde je možné podat žádost? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, formuláře jsou k dispozici na stolku před pracovištěm Czech Point v přízemí budovy radnice (hned za vchodem vpravo). Zde můžete rovnou vyplnit a odevzdat v podatelně. Formulář najdete také na webu města ZDE: pro-obcany/odvoz-a-likvidace-odpadu/svoz-odpadu-projekt-door-to-door/, kde si ho stáhnete, vyplníte a naskenovaný pošlete na adresu: beroun@ave.cz. Nádoby se budou hromadně rozvážet v lednu a únoru podle došlých žádostí (smluv o výpůjčce), do harmonogramu svozu budou zařazeny od 1. března, do té doby se svážet nebudou. Pokud nechcete nádoby přivézt a preferujete vlastní odvoz, můžete si příslušný formulář vyplnit přímo ve sběrné dvoře v areálu AVE ve Viničné ulici a nádoby si hned odvézt.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. prosince 2021

PODNĚT:  Hlučné venkovní práce o víkendu a svátcích

 • Dobrý den, žiji v obci Zdejcina a ráda bych se dotázala na 2 věci - za 1. zda zde (v Berouně/Zdejcině) platí nějaká vyhláška/zákon o zákazu hlučných venkovních prací (řezání motorovou pilou, sekání trávy apod.) o nedělích a st. svátcích? A za 2. zda poskytujete službu měření hluku nebo případně poradíte, kam se obrátit, pokud bych měla zájem o změření decibel denního hluku v bytě psem? Děkuji za informaci a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, obce nemohou paušálně zakázat používání hlučných zařízení, tzn. zakázat jejich používání po delší čas, je však možné používání těchto zařízení přiměřeně omezit (např. v ranních a večerních hodinách, po celý jeden den pracovního klidu za předpokladu, že je to kompenzováno možností užívat je po celý další den víkendu apod.).  Je však nutné, aby takovýto zákaz byl v souladu s principem proporcionality a zohledňoval právo občanů a vlastníků nemovitostí obhospodařovat svůj majetek.  Je proto velmi složité vydat vyhlášku, která by tuto problematiku spravedlivě a s ohledem na schválenou legislativu řešila.
  Město Beroun má Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2017, která se zabývá dodržováním doby nočního klidu v souladu se zákonem č. 251/2016 Sb. Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 do 6:00 a možné výjimky z ní náš právní řád jasně definuje. 
  Při obtěžování nadměrným hlukem můžete podat oficiální podnět na místně příslušný Orgán ochrany veřejného zdraví tj. krajskou hygienickou stanici. Hygienická stanice dále postupuje podle správního řádu a v případě potřeby zadá kontrolní měření hluku příslušné laboratoři. Při překročení hygienických limitů je provozovatel zdroje hluku povinen postupovat podle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a zajistit nápravu.
  Orgány ochrany veřejného zdraví neřeší problematiku zvuků působených hlasovým projevem fyzické osoby (s výjimkou veřejné produkce hudby v budově), hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk výstražných signálů a bezpečnostních a záchranných akcí a dále zvuky přírodního původu včetně přelivu vody přes vodní dílo. Dále neřeší problematiku zvuků vznikající při běžném užívání domu a bytu (s výjimkou zařízení pro větrání a vytápění). Podle zákona 258/2000 Sb. tyto zvuky nejsou považovány za hluk a nařízení vlády 272/2011 Sb. pro ně nestanovuje limity.
  V případě enormního hluku působeného fyzickými osobami, který má charakter narušení veřejného pořádku (výtržnictví), je možné se obrátit na městskou policii.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. prosince 2021

PODNĚT: Úprava vyhlášky o obecním systému odpadového hospodářství a rozmístění nových nádob na papír a plasty

 • Město Beroun vydalo v roce 2002 OZV č. 1/2002, ve znění OZV č. 1/2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Beroun, Hostím, Jarov, Zdejcina, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
  Chtěl bych se zeptat, zda město Beroun neuvažuje o vydání nové obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve které by vhodněji a aktuálně reagovalo na změny, případně do systému zapojilo i právnické a podnikající fyzické osoby. Od vydání OZV č. 1/2002 uplyne již 20 let. Po městě byly rozmístěny kontejnery na použitý jedlý olej a tuky.  OZV 1/2005 přitom ukládá občanům Berouna olej ze smažení jako biologický kuchyňský odpad ukládat ve sběrném Eko dvoře, ne do nově rozmístěných kontejnerů.
  Od 1. 12. 2021 dochází k distribucí 240 litrových nádob barvy modré a žluté na vytříděné složky komunálního odpadu, a to papíru a plastů. OZV č.5/2005 v čl.3, odst. 2.13 stanovuje stálé stanoviště jen pro sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Ty musí být na pozemku, který náleží k bytovému, či rodinnému domu. Nestanovuje stálé stanoviště pro modré a žluté nádoby na tříděný odpad a hnědé nádoby na bio odpad. Znamená to, že tyto nádoby můžou být umístěny před domem na chodníku? Ani v informaci k získání barevných nádob na tříděný odpad, či smlouvě jsem tuto informaci nenašel, proto bych se na odpověď chtěl zeptat, jak je to s umístěním těchto nádob.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za adresný dotaz a připomenutí. Město Beroun připravuje Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která bude vydána podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a nahradí současnou OZV č. 1 / 2002, ve znění OZV č. 1/2005.
  Znění nové OZV je rámcově připraveno. V současností potřebujeme dořešit čl. 8 „Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu“ a zejména článek 9.  „Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)“ – konkrétně zpětný odběr pneumatik, kde se chceme pokusit o to, aby se místem zpětného odběru pneumatik stal také sběrný EKO dvůr.
  Nová OZV pochopitelně upřesní, že některé druhy tříděných odpadů (kovy, jedlé oleje a tuky, nápojový karton) je mimo sběrného EKO dvora také možno odkládat do sběrných nádob umístěných po městě.
  Se zapojením podnikatelů a živnostníků v návrhu OZV nepočítáme.
  V současné době předpokládáme, že stanoviště pro modré a žluté nádoby na tříděný odpad a hnědé nádoby na bioodpad u rodinných domů budou obdobně jako nyní nádoby na směsný komunální odpad umístěny na stálém stanovišti na pozemku, který náleží k rodinnému domu a budou se přistavovat ze stálého stanoviště na stanoviště přechodné pouze před svozem odpadu. Přeji Vám i Vašim blízkým požehnané Vánoce.

  RNDr. Soňa Chalupová,
  starostka

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. prosince 2021

PODNĚT: Posílení svozu bioodpadu v listopadu

 • Dobrý den, mám stručný dotaz ohledně svozu bioodpadu. Nebylo by možné termíny upravit pro měsíc listopad ještě na týdenní? Na zahradách je v tomto období nejvíce listí a 14 denní svoz vše komplikuje. Dnes, t. j. 30. 11. nám navíc VŠE zůstalo v kontejneru, protože listí bylo mokré, "sesedlo se" a už se neodlepilo.... Odpadla horní vrstva a 3/4 máme doma. Prostě teď opět budeme čekat, jestli se podaří AŽ za 14 dní odvézt. Ale nevíme, jak to provést, aby se opět nestalo totéž. Asi budeme ve volných chvílích čechrat a sušit. Zkuste ryze prakticky do příštího roku tuto situaci promyslet. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Vážená paní, děkuji za adresný podnět. Rozumím, že zahrada do konce listopadu ještě nemusí být plně připravena na zimu a při teplém počasí ještě většina listů zůstává na stromech. Pro příští rok budeme uvažovat o možnosti týdenních svozů bio-popelnic podle aktuálního počasí, ale i podle finančních možností města. Věřím, že se to podaří zajistit, bude-li třeba. Přeji Vám krásné a požehnané Vánoce.

  RNDr. Soňa Chalupová,
  starostka

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. prosince 2021

PODNĚT: Nedostatečná informovanost při opravě Hostímské ulice a chybějící objízdná trasa 

 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat proč nebyli obyvatelé Berouna Závodí včas informováni v Radničním listu o frézování vozovky v ulici Hostímská. Řešila jsem to stížností na Stř. kraji a bylo mi řečeno, že Město Beroun o všem vědělo a mělo občany informovat. A hlavně proč nebyla řádně zajištěna objízdná trasa? Frézování bylo tak hluboké, že reálně jsme museli jezdit objízdnou trasou po celou dobu opravy, kde bohužel obousměrně parkovala auta a byl někdy nadlidský výkon projet bez komplikací ke svým domovům. Auta se zde komplikovaně vyhýbala. Proč Město na týden až dva nedalo do ulice Karlova zákaz parkování? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, touto záležitostí se zabývá kraj. Náš berounský dopravní úřad nevydával stanovení místní úpravy, protože KSÚS se zavázala zajistit nepřetržitý provoz s tím, že bude práce vykonávat po úsecích a jeden jízdní pruh bude vždy průjezdný. Úplnou uzavírku nebylo možno realizovat kvůli průjezdu vozidel záchranné služby, neboť tyto by se na objízdné trase nevešly pod viadukt po odbočení z ulice prof. Veselého.
  Frézování sice bylo poměrně hluboké, ale několikrát jsem Hostímskou projížděl a neměl jsem s průjezdem problém. K řízení provozu pracovníky společnosti, která opravu prováděla, jsem ovšem výhrady měl.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. prosince 2021

PODNĚT: Terénní úpravy Na Náhonu v důsledku zřízení nových parkovacích míst

 • Dobrý den, jsem trochu v rozpacích z úprav terénu kolem nového bytového domu v ulici na Na Náhonu, kdy se téměř veškerá zeleň vybagrovala a kolem domu se rozlil asfalt. Je prosím v plánu úbytek zeleně nějak nahradit? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, neustále se snažíme najít rozumný kompromis mezi potřebami někde parkovat a mít maximum zeleně. Proto se snažíme dělat kolmá a šikmá stání kolem stávajících komunikací, kde nově vzniklá parkovací místa zabírají minimum zeleně. V tomto případě chceme zrušit dlážděné plochy po bývalých klepadlech a sušácích na prádlo, které jen zarůstají travou. Plán je na brzké jaro, aby se chytla tráva. Daly by se tam udělat i komunitní záhony, tak jestli máte zájem a vytipujete si plochu, rádi pomůžeme.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. prosince 2021

PODNĚT/ZmapujTO: Parkovací místa v ulici na Náhonu

 • parkováníProsím o přezkoumání modré zóny v ulici na Náhonu, kde je postavený nový panelák u parku. Na stránkách píšou toto: Velkou výhodou projektu je pohodlné parkování v přízemí a suterénu budovy, kde je k dispozici 46 parkovacích stání a dalších 11 stání je pro rezidenty připraveno v parkovací zóně u domu.  Ale dům má 11 míst za barákem a 11 míst u hlavní silnice. Dnes nám to potvrdil pán s projektem! Přišli jsme o 11 parkovacíchparkování míst z naší modré zóny. Opravdu to myslíte vážně? Už takto se zde nedá parkovat! A ano, o nových podmínkách pro vydání kartičky pro rok 2022 vím. Tak si 150 lidi udělá trvalý pobyt a parkovaní se tím nevyřeší! Toto je na stížnost!

ODPOVĚĎ

 • Rádi bychom uvedli na pravou míru nepřesné informace, které se šíří ohledně nových parkovacích míst v ulici Na Náhonu. Celkem 24 kolmých parkovacích stání, která vznikla na pozemcích města, je určeno obyvatelům původní sídlištní zástavby jako náhrada za dosavadní podélné parkování. 
  Jedná se o 11 míst přímo před novým bytovým domem a 13 míst za domem blíže k travnaté ploše. Místa jsou začleněna do modré zóny II a jsou označena modrou parkovací čárou.
  Tato parkovací místa byla vybudována na základě plánovací smlouvy z roku 2009 uzavřené mezi městem Beroun a společností PROINVEX s. r. o.
  Nový obytný dům v ulici Na Náhonu má v souladu se schváleným územním plánem vybudovaná  vlastní garážová místa uvnitř objektu a na svém pozemku za domem.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. prosince 2021

PODNĚT: Chybějící dlažební kostky v Biřické ulici

 • Dobrý den, posílám foto dlažby v ulici BIŘICKÁ (před vchodem do parku). dlažbaChodí tudy lidé od zastávky U Černého koně a díra v dlažbě může být příčinou úrazu.

 

ODPOVĚĎ

 • Závada byla ihned nahlášena AVE a dlažba opravena následující den, tzn. 15. prosince.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. prosince 2021

PODNĚT:  Smlouvy o výpůjčce nádob na papír, plasty, bioodpad

 • Dobrý den, nemohu najít na stránkách MÚ formulář na žádost o přidělení kontejnerů na plast a papíry. Můžete mi prosím poslat odkaz nebo přímo žádost? Děkuji.

ODPOVĚĎ

_____________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. prosince 2021

PODNĚT: Nové jízdní řády pro oblast Berounska platné od 12. 12. 221

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat od kdy budou k dispozici nové jízdní řády MHD a Beroun - Praha. Děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v tištěné podobě jsou výňatky nových jízdních řádů pro Berounsko platné od 12. 12. 2021 k dispozici v budově radnice, v přízemí na stolku před podatelnou nebo v městském informačním centru.  V elektronické podobě jsme je zatím nedostali, ale pokud by Vám stačily naskenované, můžete si je případně stáhnout na tomto odkaze aktualne/aktuality/jizdni-rady-platne-od-12-12-2021-6463cs.html

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. prosince 2021

PODNĚT: Přetržený kabel vánočního osvětlení

Dobrý den, prosím opravit přetržený kabel (nákladním autem) viz foto. fotofoto2

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět, elektrikáři společnosti AVE v ten samý den (9. prosince) odpoledne nahlášenou závadu opravili.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. prosince 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Chybějící přechod na Zavadilce

 • Dobrý den, po opravě Goslarského mostu v Berouně nad vlakovým nádražím byl zrušen chodník mostna jedné straně a tím pádem i přechod pro chodce. Pracuji ve firmě Goba v ulici U Vápenice (Na Ratince), stejným směrem jsou další firmy, spousta lidí chodí pěšky na Tetín. Prosím o radu, jak máme přejít silnici. Přechod pro chodce je před mateřskou školu, ale další přechod na levou stranu silnice Na Ratince však chybí. Je to velmi nebezpečné, zejména za tmy a v zimě. Když byla pouť na Tetíně na konci září, tak bylo zřejmě počítáno s pěší návštěvou Tetína a na silnici za mostem byl vytvořen dočasný přechod pro chodce, proto si je tohoto problému je někdo vědom. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, přechod pro chodce má svá pravidla a může se umístit pouze na místo, kde jsou na obou stranách komunikace chodníky. To v místě, které jste nafotili, není a pozemky po levé straně jsou navíc soukromé. Původně bylo řešeno s Gobi společné provedení kanalizace a chodníku, ale to se bohužel nezrealizovalo. V současné době lze využít pouze přechod u školky.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. prosince 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Parkování v komplexu Berounská brána

 • Dobrý den, denně zde na silnici parkují vozidla klientů mybestcare.parking Je to překážka na silnici a nemají tam co dělat. Často také parkují na našich soukromých místech. Je možné v ulici Duslova dát další dopravní značení ohledně parkování? Nebo z Berounské Brány udělat obytnou zónu? Děti si tu hrají na silnici...Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, pokud někdo parkuje na vašem soukromém místě, a v dané lokalitě téměř ani jiné nejsou, volejte MP. Odradí je jen řada pokut.
  Obytná zóna má svá pravidla jak musí vypadat. Jedná se hlavně o technické a stavební provedení komunikací. Bohužel těmto pravidlům, podle mého názoru, komunikace ve vaší lokalitě neodpovídají. Dovedu si představit omezení rychlosti, ale žádná značka není zpomalovací retardér a ten v obytné lokalitě nedoporučuji, dělá hrozný hluk.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. prosince 2021

PODNĚT: Propadlá komunikace v Karlově ulici, louže a neodtékající kanál

 • Dobrý den, z Berounských Listů jsem se dozvěděla o možnosti nahlásit vám nějaký podnět k opravě, v našem případě veřejné komunikace z našeho okolí. Bydlíme tady již mnoho let, nyní po smrti matky jsme nákladně zrekonstruovali rodinný dům. Je to dům v Karlově ulici.
  Akorát před domem je křižovatka, kde se neustále, když zaprší, tvoří veliká louže. Poblíž je kanál, ale ten nemá vůbec na louži vliv, jelikož je výš než vozovka. Ta je v tom místě propadlá. Už jednou jsem psala přímo na Radnici města Berouna a prosila je, jestli by to nemohli opravit. Oni za nějakou dobu přijeli na postižené místo, nalili trochu asfaltu, ale vůbec to nestačí, je to pořád to samé. Zbytečná práce.
  Dům máme postříkaný a díky louži máme vlhký i sklep. Kdo jde po chodníku, má co dělat, aby rchle utekl, když jede auto.
  Mohla bych  vás tímto poprosit, jestli by tuto závadu mohl konečně někdo kompetentní vyřešit? Byli bychom vám všichni občané v okolí této závady velmi vděční.
  A ještě bych chtěla upozornit na další kanál na druhé straně domu, který by potřeboval vyčistit, vodu vůbec nebere a je v něm pod mříží mnoho listí a všeho možného.
  Děkujeme moc, jestli se vám podaří někoho sehnat, kdo by to napravil.
  Ještě jedna věc nás tady tíží. Myslíme si, že tato obytná čtvrť, kde žijí rodiny s malými dětmi, jsou tu školy a starší občané, by měla být označena dopravními značkami s nejnižší možnou rychlostí projíždění. tady je pouze vyznačeno na křižovatkách dej přednost přijíždějícím zprava. To málo kdo dodržuje, tak se jezdí jako o závod bez ohledu na chodce. 
  Jinak jsme tu spokojeni s odvozem komunalního i bio odpadu, jezdí pravidelně. Kontejnery na tříděný odpad jsou také dobře odváženy, my tady skoro všichni třídíme, takže máme málo komunálního odpadu.
  Raději již končím, mějte se moc dobře, krásné Vánoce a nový rok přeji všem a moc děkuji, jestli budeme případně vyslyšeni. Moc zdravíme.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, pošlete mi, prosím, vyfocenou tu louži. Na suchém povrchu se špatně odhaduje, kam nový povrch vyspárovat.  Domluvím se s odborem dopravy a příští rok bychom to opravili. Letos už bohužel neseženeme asfalt a obalovny se spustí až v březnu.  
  S tou rychlostí je problém všude. Můžeme tam měřit, ale ani to není výhra. Nejprve dostane pokutu řada místních a pak možná pár těch ostatních. To je bohužel realita. Bydlím na Cibulce, kde je 30 a nedávno frajer v bavoráku sprostě nadával policistům, že jel jen 52, tak co ho otravujou. A to není jediný případ. Zkusíme zvýšený zpomalovací pruh v rámci té opravy křižovatky. To by snad pomohlo.

  Ing. Michal Mišina
  místostarosta

POZNÁMKA

kanalizaceNeodtékající kanál byl nahlášen AVE a dne 13. prosince byly dle sdělení provozního technika společnosti Ing. Ondřeje Morgenesterna kanalizační vpustě vyčistěny. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 8. prosince 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Špatné parkování v modrých zónách

 • Prosím, spousty aut si na 2. modré zóně v ulici Tyršova, Tovární, Na Náhonu modré zónynechávajímodré zóny2 zbytečně velké ozestupy, kam by se vešlo tak jen půl auta. Dělá to každé páté auto, tudíž navrhuji namalovat pruhy, aby to řidiči dodržovali. Takto se nedá parkovat na již přeplněné modré zóně! Myslím, že kdyby byly dané pruhy, tak by se pár míst na parkování našlo navíc. Večer po noční mě nebaví půl hodiny hledat parkovací místo. Děkuji. Nespokojený občan.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, tohle je ukázka bezohlednosti některých řidičů. Nelze ale ani poukazovat na ty, mezi kterými mezera je, protože tam mohl stát někdo jiný tzv. na prasáka a ti co zaparkovali po něm správně,  již jen vyplnili vzniklou velkou mezeru. Kolikrát nepomohou ani ty čáry a lidi parkují přes ně. Pokud nakreslíme a vymezíme parkovací místa, dojde bohužel ke snížení počtu parkovacích míst, protože se budou muset dodržet podmínky vyhlášky a doprava nyní trvá na šířce parkovacího místa 2,65m.  Pro lokalitu připravujeme od nového roku další změnu. Doposud se vydávaly  karty i na nájemní smlouvu. Od nového roku to bude již jen na trvalý pobyt. Mělo by zmizet nebo se přihlásit k trvalému pobytu cca 150 aut.

  Ing. Michal Mišina
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. prosince 2021

PODNĚT: Přerostlá zeleň v Sokolovské ulici

Chtěl jsem Vás požádat, zda by byla možnost trochu upravit (přistřihnout) keř, který trčí do přerostlá zeleňsilnice v ulici Sokolovská na konci a při průjezdu vozidlem je nebezpečí poškrábání laku. Nemluvě o tom, když zde zrovna jdou chodci. V příloze pro jistotu zasílám fotku. Velice děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, podle informace z AVE byl dnes Váš podnět vyřešen.  Prosím o zpětnou vazbu, jestli je to v pořádku. Děkuji.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. prosince 2021

PODNĚT: Odkládání odpadu mimo kontejnery - fotopasti

 • U kontejnerů na tříděný odpad v ulici Pod Haldou na Závodí často lidi odhazují odpad, který tam nepatří a nebo dávají i odpad mimo kontejnery. Nebylo by na škodu zde umístit kamery. S odpuštěním to zde hyzdí prostor a okolí.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, to, co popisujete, není případ pouze této lokality, děje se tomu i jinde. Fotopasti  jsme konečně pořídili, přestože GDPR nám neustále omezuje jejich použití. Plánujeme je postupně využívat právě k monitoringu kontejnerových stání.  

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. prosince 2021

PODNĚT: Nebezpečné díry v dlážděných cestách

 • Dovoluji si upozornit na možný problém v dlážděných cestách, kde v té dlažbě jsou dost veliké mezery a dámy, které mají obuv s větším a hubeným podpatkem, si ničí boty. Díry mezi dlažbou by se měly častěji zasypávat nebo dlažbu vytrhávat a nahradit asfaltem či zámkovou dlažbou. Žulové kostky jsou snad to nejhorší, co může být a těch je po Berouně víc než dost, např. v České ulici.

ODPOVĚĎ

 • S tím souhlasím, problém nám dělá bohužel AVE, které dlažbu zametá strojem s kartáči a tím dochází k prohlubování mezer. Již jsme na to několikrát upozornili, ale za volantem sedí jen člověk. Tak to poté zasypávají drtí, což vydrží do té doby, než zase někdo neuposlechne nařízení. Jinak dlažba na náměstí patří, jen se bude muset změnit systém úklidu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. prosince 2021

PODNĚT: Poruchová infotabule U Černého koně

 • Před několika měsíci jsem upozorňoval společnost AVE na nefunkční a stále se opakující závadu informační tabule odjezdů autobusů u zastávky U Černého koně, směr Praha. Pracovník ze společnosti AVE mě kontaktoval, že toto je záležitost městského úřadu a že tuto informaci předá. Oprava dodnes nenastala. Z jakého důvodu?

ODPOVĚĎ

 • Infotabule nemá na starost AVE, ale město, to je pravda. Tuto konkrétní tabuli jsme opravovali již několikrát. Vypadá to na poškození zřejmě v důsledku přepětí. Neustále odchází nové a nové součástky. V tomto případě budeme muset asi řešit její kompletní výměnu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. prosince 2021

PODNĚT: Potřebné opravy a údržba ulic i zeleně v lokalitě Na Máchovně

Dobrý den, podnětů by bylo desítky, tak alespoň některé:

 • oprava schodů na propojovacím chodníku z ul. Košťálkova do ul. Nepilova mezi čp. 1537 a 1538
 • oprava výtluků ul. Chmelenského
 • údržba zeleně podél komunikace Nepilova 
 • čištění a zimní údržba ulic Nepilova, Maxova a Nekolného, kde za tři roky neprojel ani jeden samosběr ani sypač
 • vyřešit bezpečnost chodců na komunikaci Na Máchovně, alespoň mezi ul Košťálkova a Nepilova -alespoň vodorovným DZ oddělit komunikaci a pás pro chodce

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, co se týká ulice Nepilova, je to problém developera, který celou lokalitu buduje. Zatím nám ji ještě nepředal a tudíž veškerá údržba ulice i zeleně v okolí je v jeho kompetenci. Město nemůže bez povolení na cizím pozemku zasahovat do zeleně a uklízet. I kdyby to tak bylo, ihned by se ozval někdo jiný, proč za peníze města uklízíme cizí pozemek a že bychom u něj doma mohli uklízet také.
 • Opravu ul. Chmelenského a opravu schodů máme v dlouhém seznamu nutných oprav. Příští rok se na ni dostane řada.
 • Chodník v ul. Na Máchovně máme naprojektován, ale vzhledem objízdné trase z důvodu rekonstrukce Plzeňské ulice nám realizaci nikdo nepovolí. Máme ale požadavek na chodník právě z důvodu zvýšeného pohybu aut v rámci objízdné trasy a to včetně mechanického oddělení např. betonovými zátarasy. KSÚS nám tuto variantu odsouhlasila a bude ji realizovat. Předpoklad realizace je jaro 2022.

  Ing. Michal Mišina
  místostarosta

_________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. prosince 2021

PODNĚT: Nedostatečný úklid v ulici Lidická

 • Dobrý den, doporučoval bych v ulici Lidická a nejen tam více zapojovat pracovníky na úklid, je zde vidět málokdy pracovníky na úklid, na podzim se zde větrem víří listí, které nikdo neuklízí, jednou za čas projedou čistící vozy na chodník nebo silnici, odpadkové koše jsou celkem pravidelně vysypány, ale to je vše, nikdo neuklízí odpad na zemi.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, listí bychom mohli neustále shrabovat od konce září do konce listopadu. Na to nám ale peníze nestačí, tak je naplánován sběr listí na podzim 1 - 2x podle toho, kolik nám zbyde peněz ze zimní údržby. S odpadky je to horší, tady si vždy pokládám otázku, kde se tam vzaly. Úklid máme naplánovaný po celém městě, ale pokud někdo dělá nepořádek záměrně, mohli bychom za ním uklízet obden. To je ale špatná cesta, měli bychom se zaměřit na ty, co nepořádek dělají a dát jim tzv. přes prsty.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. prosince 2021

PODNĚT: Špatný stav silničního mostu přes Berounku a nepořádek v jeho okolí

 • Již asi před rokem jsem upozorňoval na opravy mostu přes řeku, kde když se podchází most na Závodí u řeky, je vidět zespoda, jak chátrá, na silnici odpadávají a odlupují se kousky z konstrukce. Bylo mi ze společnosti AVE odpovězeno, že se brzy na tom začne pracovat, dodnes se nic nedělo a to uplynul rok. Dále jsem v připomínce uvedl, že se málo udržuje čistota pěšinky k mostu v ulici Pod Haldou, též na Závodí. Neustále se tam objevují odpadky, i když je zde odpadkový koš, nezametené listí, každou chvíli je do pěšiny přerostlá zeleň, která se bez mého upozornění neudržuje a dále u schodů u této pěšiny je velká díra v asfaltu, kterou také nikdo nespravil, i když jsem v souvislosti na most upozorňoval, je to na zlomení nohy.

ODPOVĚĎ

 • Most jako řada silnic v Berouně patří Středočeskému kraji. V letošním roce proběhla na mostě hloubková kontrola specializovanou firmou a výsledek není moc radostný. V dohledné době cca 5-ti let se bude most muset rekonstruovat a to odstraněním mostovky i nosníků. Z mostu zbydou pouze sloupy. KSÚS má na starost nejen údržbu mostu, ale i jeho úklid, včetně chodníků a přístupových cestiček. O ty se ale nestará tak, jak by měla. Proto občas požádáme AVE, aby odstranilo spadlé soušky, zametlo a prostříhalo keře, ač bychom to dělat nemuseli a neměli.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. prosince 2021

PODNĚT: Prodej obecních pozemků pro stavbu rodinných domů

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda město Beroun nebo přidružené obce plánují nyní nebo v budoucnu prodej nějakých obecních pozemků pro stavbu rodinných domů. Nyní bydlíme v Králově Dvoře a rozhlížíme se v okolí po této možnosti. Děkuji předem za odpověď a přeji pěkný den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město Beroun v současné době žádné pozemky pro výstavbu rodinných domů, které by chtělo prodávat, nemá. O situaci v okolních obcích nemáme přehled, doporučujeme proto poslat tento dotaz i na další obecní samosprávy.

  Ing. arch.  Dana Vilhelmová,
  vedoucí odboru územního
  plánování a regionálního rozvoje

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. prosince 2021

PODNĚT: Díry v asfaltu u městského hřbitova

 • U příjezdové cesty na městský hřbitov u druhé brány před vjezdem ke kotelně Hlinky, jsou velmi velké díry v asfaltu, spíše to představuje tankodrom. Zde  by se mohla také provést úprava, alespoň těchto výmolů.

ODPOVĚĎ

 • Odbor dopravy opravuje podobné vady po celém městě postupně, tak jak si jich všimne nebo na ně někdo upozorní. Tady nevím, jestli je oprava plánována. Pokud ne, tak ji do plánovaných oprav zařadíme.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. prosince

PODNĚT: Maily odeslané z domény smart-info.cz

 • mailDobrý den, žádám Vás o laskavé potvrzení, že mail, který jsem dnes obdržel (přeposílám jej jako součást tohoto sdělení), je z městského úřadu Beroun. Zdá se mi nanejvýš podezřelé, že mail byl odeslán z domény @smart-info.cz a ne z oficiální domény města tj. @muberoun.cz.  Požadavky v mailu se mi zdají rovněž podezřelé - ultimativně do 72 hodin kliknout na neznámý odkaz, vše je bez vysvětlení, proč se tak má stát, .... vidím v tom nějakou čertovinu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, k 30. 11. 2021 provozovatel našich webových stránek, společnost Galileo, ukončil provoz modulu rozesílání informací mailem a nahradil ho novým modulem Smart info, který funguje na samostatném serveru poskytovatele. Proto je doména jiná než doposud. Máte pravdu, že vysvětlení, proč se tak děje, není úplné. Děkujeme za upozornění, pokusíme se u poskytovatele služby zajistit doplnění a umístíme informaci i na web. Pokud byste nechtěl odebírat informace prostřednictvím tohoto modulu, můžete využít jiný způsob odběru - náš mobilní rozhlas. Registrovat se můžete přes náš web - záložka Aktuálně/Mobilní rozhlas - registrace uživatelů. https://mesto-beroun.mobilnirozhlas.cz/ 
  Je to náš další komunikační kanál, kde si můžete zvolit, jestli chcete dostávat informace do svého mobilu prostřednictvím aplikace nebo do mailu. Ani v tomto případě Vám ale nebudou chodit informace z naší domény, ale dostanete je do mailu jako Beroun/Mobilní rozhlas s doménou mobilnirozhlas.cz.
  Děkujeme za Váš zájem.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. prosince 2021

PODNĚT: Znečištění ulice Nepilova nákladními vozidly

 • Dobrý den, jakým způsobem by bylo možné řešit nadměrné znečištění ulice Nepilova a okolních ulic kvůli vyjíždění znečištěné těžké techniky z přilehlé stavby na komunikaci. V posledních dnech množství navezené zeminy již znemožňuje bezpečné použití komunikace. Děkuji.

ODPOVĚDI

 • Dobrý den, ulice Nepilova je stále v majetku developerské firmy a nebyla městu předána. Její údržbu a úklid má tudíž na starost developer. Co se týká okolních ulic, přeposlal jsem Váš podnět odboru dopravy, který má úklid v gesci a bude to řešit jak se znečišťovatelem, tak úklid s AVE. Osobně jsem volal řediteli realizační firmy, aby zajistil v celé lokalitě pořádek.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta
 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Silniční správní orgán provedl dne 10. 11. 2021 na základě podnětu občana kontrolu (státní dozor) veřejně přístupné účelové komunikace v ul. Nepilova, kdy zjistil značné znečištění v důsledku výstavby „Obytný soubor Na Máchovně Beroun“.  Protokol z kontroly byl odeslán zhotoviteli, který se do 15 dnů písemně nevyjádřil. Následně bude vedeno přestupkové řízení.  
  Následně, dne 7. 12. 2021 bylo oznámeno Městskou policií Beroun podezření ze spáchání přestupku dne 6. 12. 2021 – znečištění veřejné komunikace v ul. Nepilova. Oba přestupky budou vedeny ve společném řízení.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. listopadu 2021

PODNĚT: Mikuláš a čert na náměstí

 • Prosím, kdy bude pro děti v Berouně na náměstí Mikuláš a čert? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Klasický venkovní Mikuláš se letos na Husově náměstí nekoná. Městské kulturní centrum letos pro děti připravilo Mikuláš v kině v pátek 3. prosince od 17:00, kdy budou promítány vánoční pohádky mimo jiné i o čertech. Až do neděle 5. prosince, každý den vždy v době od 10:00 do 17:00 mohou děti přijít do Muzea berounské keramiky v Zámečnické uličce. Mikulášovi se zde rozutekli nezbední čertíci a poschovávali se v muzeu. Úkolem dětí je všechny najít a na úspěšné detektivy čeká sladká odměna. 

  Další akci pořádá Dům dětí a mládeže Beroun: Čerti, Mikuláš a andělé zvou děti do Muzea Českého krasu na Husově náměstí v neděli 5. 12. od 15:00. Objednávky na čísle: 774 950 671 nebo daniela.dolezalova@ddmberoun.c

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. listopadu 2021

PODNĚT: Nové jízdní řády MHD

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy budou v prodeji jízdní řády nových linek MHD, které mají být v provozu od ledna 2022. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v současné době probíhá licenční řízení ve věci udělení licence na nové linky MHD. Po ukončení tohoto řízení předložíme žádost ke schválení jízdních řádů. Ještě na nich probíhají drobné úpravy, tak aby jednotlivé spoje na sebe v maximální míře navazovaly. Pro cestující veřejnost budoujízdní řády zveřejněny s časovým předstihem mimo jiné na stránkách města Beroun a organizátora ROPIDu. Ihned po novém roce musíme ještě provést zpevněné plochy pro 4 nové zastávky a zakoupit a rozmístit označníky zastávek. Na to jsme v letošním rozpočtu neměli peníze. Jakmile bude vše připravené, spustíme dvě nové autobusové linky MHD. Předpokládáme, že se tak stane v prvním čtvrtletí roku 2022.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. listopadu 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Rozbité sklo na autobusové zastávce

Přes aplikaci ZmapujTo byl 21. 11. nahlášen rozbitý přístřešek na autobusové zastávce Koněpruská. přístřešekByla objednána oprava u dodavatele přístřešku - společnosti Inform - vzhledem k tomu, že je přístřešek ještě v záruce.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. listopadu 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Nebezpečný kabel u VO

ZmapujToV blízkosti křižovatky Plzeňská - Košťálkova byl nahlášen volně visící kabel u lampy veřejného osvětlení. Podle zjištění se jedná o převěs veřejného osvětlení mezi oběma ulicemi. Podnět byl předán pracovníkům AVE, kteří v úterý 16. listopadu kabel zabezpečili.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. listopadu 2011

PODNĚT: Připomínky k internetovému hlasování o participativním rozpočtu

 • Dobrý den, dne 25.10.2021 byly zveřejněné výsledky hlasování občanů Berouna o tom, kam město investuje jeden milion korun v rámci participativního rozpočtu. Devět projektů, které vzešly od berounských zastupitelů vybírali občané Berouna od poloviny měsíce září do 15. října letošního roku a to formou internetového hlasování, tak pomocí papírových kuponů z Radničních listů. Přes počáteční zádrhele se spuštěním hlasování přes internet s rodným číslem a přes absolutní nedostatek informací, včetně samostatných zásad participačního rozpočtu města Berouna byl nakonec vybrán projekt revitalizace parku u Zábranského kostela pouhými 116 hlasy, který ale není v majetku města. Z veřejnosti se do hlasování zapojilo celkem 430 občanů Berouna, tedy necelé 3 procenta obyvatel Berouna, starších 18 let. Chtěl bych se zeptat, proč na stránkách města nebyly od schválení rozpočtu města Beroun pro rok 2021 zveřejněny vlastní zásady participačního rozpočtu pro rok 2021. I tato skutečnost, jako opožděné hlasování s rodným číslem jistě přispěla k tak nízké účasti občanů Berouna v této anketě. Pokud bude i pro rok 2022 v rozpočtu schválen i participační rozpočet, bude město Beroun v této oblasti snad transparentnější a tentokrát stanoví zásady tohoto rozpočtu a vybere projekty, které se mohou uskutečnit na pozemcích města Berouna. To opravdu město Beroun nemá kam investovat milion korun v rámci svého majetku?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v participativním rozpočtu se hlasovalo o návrhy, nikoli hotové projekty. Návrhy podávali zastupitelé a lidé si mohli vybrat, co chtějí v Berouně vybudovat. To, že bylo návrhů jen 9, svědčí o zájmu některých zastupitelů o dění ve městě. Ruku v ruce s tím jde i zájem obyvatel, který jste sám zmínil. Je otázka, jestli má smysl v participativním projektu vůbec pokračovat. S vlastním hlasovacím systémem jsme si užili své, protože dodavatelská firma postupovala stylem slibem nezarmoutíš a to, co měla dodat koncem července, dodala až 12. září. Proto jsme nestihli "vychytat" veškeré nedostatky, jako bylo sdělení GDPR. To se ale vše vyřešilo během pár dnů.
  Nevím ale, proč mluvíte o opožděném hlasování, všude jsme psali, že hlasování spustíme v září, což jsme splnili. Původně jsme chtěli hlasování s ověřením prostřednictvím čísla OP, to by ale znamenalo zdržení další minimálně 3 měsíce. Rodné číslo jsme dokázali porovnat jednodušeji s maximálním zabezpečením proti zneužití.
  Pro příště se budeme snažit zajistit ověření pomocí OP. Transparentnost celého projektu je z našeho pohledu zcela jasná. První hlasy o tom, že je něco netransparentního, jsem zaznamenal z okolí těch zastupitelů, kteří se ani nenamáhali něco vymyslet pro Beroun a tímto krokem se snažili svojí nečinnost maskovat.
  Zábranský park máme od církve vypůjčen a jednáme s ní o prodloužení nájmu o dalších 10 - 15 let.
  I ona má zájem o zachování parku tak jak je i do budoucna a tudíž se investuje do něčeho, co budou primárně využívat lidé z Berouna, nejen ti, kteří si tuto investici vybrali.  Tento návrh byl v nabídce i loni a nikdo se s podobným názorem neozval. Investovat milion jinam samozřejmě můžeme, když jsme si sečetli, co všechno bychom chtěli udělat, jsme na cca 3 miliardách. O tomhle milionu si ale mohli rozhodnout a rozhodli občané.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. listopadu 2021

PODNĚT: Kdo může zažádat o nové nádoby na třídění plastu a papíru

 • Dobrý den, v Radničním listu 11/2021 je článek o distribuci popelnic na tříděný odpad pro majitele nemovitostí v Berouně. Mohu se prosím zeptat, zda je možné požádat o tyto popelnice i pro bytové domy?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, cílem projektu door to door je rozšíření třídění odpadu do rodinné zástavby. Nové nádoby na třídění plastu, papíru, případně bioodpadu zdarma dostanou pouze majitelé rodinných domů, kteří budou mít o tuto novou službu zájem. Zvýšení počtu třídících nádob by mělo pomoci snížit množství směsného komunálního odpadu odváženého na skládky. Současně proto dojde k úpravě harmonogramu svozu, kdy se bude svážet směsný komunální odpad od rodinných domů 1x za 14 dní a mezitím se budou vyvážet střídavě plasty a papír. Odvoz bioodpadu zůstane ve stejném režimu jako doposud.

  Pokud ve Vašem okolí nemáte dostatek kontejnerů na třídění odpadu, případně Vám chybí nádoba na bioodpad, je možné to řešit individuálně a potřebné kontejnery doplnit. Můžete kontaktovat Ing. Marka na tel. čísle 311 654 274 nebo e-mailem: be4@muberoun.cz. Poradí Vám, jak postupovat. Většinou je však největším problémem najít místo, kam nově požadované třídící nádoby umístit.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. listopadu 2021

PODNĚT: Nefunkční osvětlení v ulici Bezručova

 • V Berounském radničním listu 11/2021 sdělujete, že Bezručova ul. je již v provozu a bylo řešeno i osvětlení ulice. Skutečnost je však jiná. Už je 3. 11. 21 a ulice od komunitního centra až k obchodu a navazující ul. Fugnerova mají asi "černou hodinku".  Automobilům to nevadí, ale co mají večer dělat chodci? Byla bych ráda, aby se situace co nejdříve vyřešila. Doufám, že to nebude trvat 30 dnů, jak máte lhůtu na odpověď, protože ji nepotřebuji, ale chci vidět večer světlo. Děkuji za vyřízení a doufám, že nebudu muset psát znova. Přeji všem pohodové dny.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, světla při přebírce zrekonstruovaného úseku a následně normálně svítila. Je problém, že se jedná o záruční opravy, které musí provádět realizační firma nikoli AVE. Dnes (tj. 4. listopadu) by měla realizační firma hledat závadu a tu opravit.

  Ing. Michal Mišina
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. listopadu 2021

PODNĚT: Velkoryse řešená ulice K Dubu

 • Dobrý den, bydlím na Velkém sídlišti a často chodím ulicí K Dubu. Je to velmi velkoryse řešená ulice a moc se mi líbí. Zajímalo by mne, zda by se dalo zjistit, kdo ji projektoval a kdo se zasloužil o její realizaci? Podobně je řešena i Kollárova, úsek od Zahořanské výše. 

ODPOVĚĎ

 • Tento způsob řešení ulic se středním zeleným pásem byl zanesen jako požadavek města do územního plánu již v roce 2004. Komunikace měly tvořit tzv. zelené prsty, které zasahují od velkých ploch zeleně (lesy na Dědu) do obytné zástavby města. Realizovány byly developery v rámci parcelace pozemků pro výstavbu rodinných domů.
  Díky tomu, že tyto komunikace byly závazně uvedeny v územním plánu, vymohlo město jejich realizaci v daných nadstandardních šířkách.  

  Ing. arch. Dana Vilhelmová,
  vedoucí odboru územního
  plánování a regionálního rozvoje

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. října 2021

PODNĚT: Nové hřiště v Košťálkově ulici

 • Dobrý den, všichni, děkujeme, že město zorganisovalo a buduje dětské hřiště ve dvoře Košťálkova - Rohlík na sídlišti u Traktorky a Edenu. Prosím vás, kdy a jaké herní prvky budou pro starší děti? Toto hřiště je pro malé a menší nebo handikepované děti a mělo stát v novější čtvrti, kde je více mladých rodin. Svým způsobem toto hřiště sem nezapadá a vypadá dost nákladně. Prosím vás, kdo to odhlasoval a financuje? Přeji vám příjemný den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, vizualizacetoto hřiště vzniklo na základě požadavků občanů z nové zástavby v lokalitě Na Máchovně. Poukazovali na to, že nejbližším hřištěm pro děti je Rákosníčkovo v dolní části Košťálkovy ulice, které ale kapacitně nestačí. Využili jsme tak plochy okolo fotbalového hřiště a instalovali herní prvky pro menší děti. Další etapa bude probíhat na jaře. V příloze posílám vizualizaci, jak by celý herní prostor měl po dokončení vypadat.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí


PODNĚT:  Ještě k hřišti Košťálkova

 • Děkuji vám za váš email a visualizaci. Prosím vás, mohli by jste to hřiště pro malé předškoláky postavit za tím rohlíkem Na Máchovně? Notabene, když je to jaksi hlavně aktivita této nové komunity? A někteří z nové komunity mají svoje hřiště na terase a nebo předzahrádce.
  Přeci lidé tady v nejbližším okolí chtěli už léta létoucí hřiště pro místní děti - a aktuálně přeci hřiště pro starší děti také pro starší děti z nové komunity. Prosby byly ignorovány.
  A navíc hřiště v tomto rozsahu, jak je visualisované v příloze, je v každé mateřské školce v Berouně. To je až rozmazlování, jak ve Skleníkově a smrdí to Kmotrovinou z Východu, že, co si budeme povídat.
  Technicky, ty hrací prvky jsou dost bezpečné, na ty tabule asi budou vandalové čmárat a v létě jsou ty desky rozpálené, rodiče přes ty tabule/desky nevidí do té hrací lodě/věže.....
  Doufám, že si tedy stavbu a poté údržbu platí nová komunita  ze své kapsy a neteče z městského rozpočtu. Pro srovnání, v některých lokalitách mají hřiště postavené lepší a rychleji.
  Další věc je, že se na to budeme koukat u naší bytovky a díla, která jsme si zde přáli nikde... v nedohlednu....
  Promiňte, nechci vás urazit, ale bydlíme tu, pracujeme, platíme daně a hlídáme pokud možno.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, jistě víte, že pozemky “ za rohlíkem„ jsou v majetku developera, který v dokumentaci měl dětské hřiště, tudíž by ho měl postavit. Město ho následně může od něj převzít a udržovat. Tím, že vybudujeme něco, co má dělat developer, dáváme ostatním jasně najevo, jak se mají ke svým slibům stavět. Něco podobného se stalo v bývalém autoparku. Hřiště na vizualizacích a modelech bylo, realita je jiná. Navíc nemůžeme jen tak stavět na cizím pozemku.
  Proto je nové hřiště u toho fotbalového tzv. za rohlíkem a budeme ho dále rozšiřovat. Navíc místo, které uvádíte, je cca 100 m od tohoto nového hřiště, které budujeme. Doba, kdy bylo hřiště před každým domem, je nenávratně pryč. Míst, kde není hřiště žádné, je v Berouně celá řada, proto připravujeme další, ale musíme velmi citlivě vybírat kam je umístit. Bohužel máme i řadu stížností na hluk a nepořádek právě z hřišť.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. října 2021

PODNĚT: Turistická pěšina podél železniční trati v Lidické ulici

 • Dobrý den. Při aktuální rekonstrukci železniční tratě směr Nižbor využívá stavitel prostor mezi ulicí Lidická a tratí k odkládání stavebního materiálu. V těchto místech vede souběžně značená turistická trasa. Přišlo by mi vhodné po dokončení rekonstrukce trati využít tento prostor pro jednoduchou turistickou pěšinu/cestu souběžně s ulicí Lidická (jen v úseku značené trasy). Bylo by to mnohem bezpečnější řešení než když chodí chodci přímo po frekventované silnici. Prosím, zvažte tuto možnost. Díky.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za podnět. Tímto nápadem jsme se již zabývali, problém je ale v tom,  že hlavní část pozemku, kudy by mohla vyznačená červená značka vést, je soukromý. Nepodařilo se nám tehdy majitele kontaktovat a na naše výzvy nereagoval. Nyní jsme na něj získali nový kontakt v jiné věci, tak snad uspějeme.

  Ing. Michal Mišina
  místostarosta

_____________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. října 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Zákaz zastavení v ulici Na Náhonu

 • Prosím o info, z jakého důvodu bylo jsou v ulici na Náhonu opět dopravní značka2cedule zákaz značkazastavení a zákaz vjezdu a na jak dlouho ? Nikde žádné info od kdy do kdy. Kde máme prosím parkovat ? Parkují zde lidé bez modré kartičky, a na placené parkoviště abych musela znovu platit parkovné na celé dny když už si platím modrou zónu se mi nechce ! Nejdřiv červenec - srpen jsme zde nemohli parkovat - nyní také ne. Děkuji.
 •  

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den,  značka zde byla umístěna na základě žádosti developera, ktterý zde provádí stavební práce. Povolení je vydáno do konce měsíce října. Pak by mělo být dopravní značení odstraněno.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. října 2021

PODNĚT: Dokumenty k povolení stavby garáže a zahradního domku

 • Dobrý den. Mohu se zeptat, co všechno je potřeba na povolení a zkolaudování stavby garáže a zahradního domku? Stavba by se nacházela v obci Podkozí. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, obec Chyňava, pod kterou Podkozí patří, má na starosti referentka odboru výstavby Bc. Monika Smetanová. Můžete ji kontaktovat telefonicky na čísle: 311 654 251 nebo e-mailem: vyst1@muberoun.cz.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. října 2021

PODNĚT: Stížnost obyvatel Viničné ulice v Berouně

 • Vážený pane místostarosto, s velkým znepokojením jsme si přečetli Váš příspěvek v RL č. 10/2021 pod názvem "Ulice Viničná a Na Vinici jsou jednosměrné". Bydlíme v ulici Viničná a nesouhlasíme s tím, že je zde jednosměrný provoz pouze dočasný a to do doby, než zde bude  provedena rekonstrukce, která by rozšířila ulici na dva plnohodnotné jízdní pruhy a parkovací pruh. Vzhledem k současné situaci ve Viničné, není možno tuto rekonstrukci realizovat bez zrušení zeleně. Po vystavění Technických služeb za komunistů v zastavěné zóně, byli obyvatelé po celou dobu jejich existence  vystavěni silnému hluku od těžké techniky TS, zápachem a prachem a nedodržováním nočního klidu. A snížila se i prodejní cena nemovitostí.
  Proto jsme s velkou radostí a úlevou přivítali zjednosměrnění této ulice. Je zde méně hluku, méně prachu a zápachu a je zde více parkovacích míst. Naše nadšení se změnou však netrvalo dlouho. Váš článek v RL nás překvapil. Kolik město vydalo finančních prostředků na tuto změnu, která je podle Vás dočasná? Hovořili jsme s mnohými spoluobčany Viničné a všichni nesouhlasí se záměrem opět udělat Viničnou dvousměrnou a zvýšit tak na dvojnásobek počet jízd těžké techniky TS a zničit také vzrostlé stromy a keře, které nás odstiňovaly od hluku, zápachu a prachu a od neustálého blikání signálních světel na těžké technice.
  Jsme připraveni sepsat petici, ale věříme, že to nebude potřeba a že nám sdělíte, že situaci budete řešit s ohledem na ochranu zdraví zde žijících obyvatel. Rovněž nesouhlasíme se zavedením trasy PID v této ulici. Při plánování nové zástavby mělo být pamatováno na  výstavbu silnice, která by vyhovovala veřejné dopravě. A když se rozhodujete až nyní, uvažujte o jiné trase. Chodíme v této oblasti každý den a těch možností je tu několik. A také byste mohli uvažovat o možnosti zavedením elektromikrobusů a to pro starší a nemocné občany. Pro školní mládež je chůze do školy velmi zdravá a prospěšná. To Vám řekne každý pediatr. 
  Ve Viničné ulici je nutná rekonstrukce, to ví každý, kdo zde projede a kdo zde bydlí. Prosíme, udělejte rekonstrukci s ohledem na zdraví zde bydlících obyvatel. A také komunikujte s námi. Veřejné vyhlášky, které se týkají našeho zdraví a nebo bezpečí a jsou vyvěšené na úřadě, a to jistě dobře víte, jsou zastaralé. Lidé je pravidelně nečtou. Nemají čas a nebo zdraví jim nedovolí sem každou chvíli chodit. Prosím, posílejte nám je do schránek a kdo bude chtít tak elektronicky. Jistě se najde software, který vygeneruje občany, které je nutno oslovit, když zamýšlíte dělat změnu, která se jich  bytostně dotýká. Tak si představujeme demokracii.
  Vážený pane místostarosto, prosíme podejte nám zprávu na naši stížnost ohledně připravovaných změn ve Viničné ulici v Berouně. Dopředu Vám děkujeme. S úctou obyvatelé Viničné ulice.

ODPOVĚĎ

 • Každá věc i nápad mají svůj vývoj. Ulici Viničná jsme skutečně plánovali jako obousměrnou s parkovacím pruhem, protože v územním plánu je tato ulice již dlouhodobě uvažována jako třetí paralelní komunikace k Plzeňské a Třídě Míru. Po zjednosměrnění ulice jsme měli pouze pozitivní ohlasy a celková dopravní situace se skutečně zlepšila. V pátek jsme měli schůzku s projektantem, kde se ukázalo, že původní odhad zásahu do zeleně by nebyl max. 1 m, ale cca 2,5 m. Po projednání s odborem pro územní plánování jsme se shodli na tom, že stávající dopravní varianta plně nahrazuje tu z územního plánu, a proto projektant dostal za úkol pokračovat v projektu rekonstrukce ul. Viničná jako s jednosměrnou s parkovacími místy po jižní straně ulice. Ulice bude mít ale celoplošně asfaltový povrch s dostatečnou únosností, protože v případě uzavření dopravy v ulici Zahořanská pod hřbitovem např. z důvodu havárie musíme zajistit průjezd do lokality za ul. Viničná. Parkovací místa budou tedy pouze namalovaná nikoli ze zámkové dlažby.
  Se zavedením linky autobusu se v ulici Viničná počítá až od křížení s ulicí  Zahořanská  směrem k AVE.  Autobusy budou pouze ve variantě MIDI a budou určené právě pro děti do škol, starší spoluobčany a lidi, kteří na cestu do Prahy používají PID. Nebude zde jezdit žádný velký autobus směrem do Prahy. Jedná se pouze o městské smyčky začínající a končící na nádraží. 

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. října 2021

PODNĚT: Směrové cedule k parkovišti P+R II

 • Dobrý den, nedávno mě můj kamarád jedoucí od Plzně upozornil na skutečnost, že při jízdě na dálnici D5 z Plzně je významné značení pro parkoviště P+R již na dálnici. Ovšem po sjezdu u čerpací stanice OMV již šipka s názvem P+R chybí a tak logicky vede řidiče spíše do centra, než na na vlakové nádraží, kde obě odstavná parkoiště jsou. Mýslim, že tato informace by řidičům usnadnila orientaci. Nevím, jak je tomu ze směru do Prahy, ale stálo by za zvážení investovat do značení a odvézt parkující řidiče na tato parkoviště. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za podnět, kterým jsme se okamžitě začali zabývat. Směrové značky umístíme, ale budeme muset překonat legislativní a administrativní kroky. Nemůžeme věšet cedule, jak nás napadne. Navíc komunikace jsou v majetku Kraje a ŘSD. To všechno zabere nějaký čas, ale mohu Vás ubezpečit, že cedule budou. Parkoviště P+R jsme stavěli právě proto, aby auta nejezdila do centra, ale na P+R. Pro jistotu zkontrolujeme i ostatní směry.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. října 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Přerostlá zeleň na Velkém sídlišti

zeleň2Úplně zanedbaná údržba zeleně na sídlišti v Berouně. zeleň3Konkrétně chodník okolo parkoviště u hospodářského dvora. Ale takových míst je na berounském sídlišti daleko víc. Po chodníku nelze projít ve dvojici, popř. se míjet s protijdoucím. Po dešti, když se mokré větve skloní k zemi neprojde ani jeden chodec aniž by se namočil. Toto by se určitě nestalo na Husově náměstí kam kouká paní starostka z okna. Ale Beroun není jenom náměstí a centrum!

POZNÁMKA

Tento podnět byl zadán 14. října společnosti AVE. V září byl proveden řez keřů v ulici Švermova za „Hvězdou“ a dále probíhá řez keřů  mezi ulicemi Švermova a Karla Čapka od školy směrem k Hospodářskému dvoru.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. října 2021

PODNĚT: Obnovení autobusové zastávky u berounské nemocnice

 • Chtěl bych se zeptat, co z dopravního hlediska brání obnovení zastávky autobusu Beroun-nemocnice, kam v minulosti zajížděla linka MHD „H“, se zachováním zastávky Prof.  Veselého.  Jedná se o zastávku autobusu, která je mimo vlastní areál Rehabilitační nemocnice Beroun, má točnu autobusu se závorou, vybudovanou nástupní plochu i zastávkový označník. Nevznikly by žádné dodatečné náklady, pouze město Beroun by muselo iniciativně vstoupit do jednání s dopravcem a majitelem Rehabilitační nemocnice Beroun. Lidem, kteří nemají auto, nebo jej nemohou použít ze zdravotních důvodů by se značně usnadnila cesta do této nemocnice.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v současné době nesmí autobus do areálu nemocnice vjíždět z důvodu nutných kontrol u vstupu. Příjezd na plochu pod vrátnicí je omezen prováděnými stavebními pracemi a máme přislíbeno po jejich ukončení možnost k návratu autobusů alespoň sem.  Ze strany dopravce by ale šlo pravděpodobně pouze o autobusy, které se na dané ploše dokáží otočit a které zde končí a nepokračují dál na Hostim.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. října 2021

PODNĚT: Dokončení povrchu v ulici Na Dražkách

 • Dobrý den, v půlce června (13. 6.) byla zveřejněna aktualita o překládce parovodu v ulici na Dražkách (aktualne/aktuality/prujezd-ulici-na-drazkach-bude-uzavren-pravdepodobne-az-do-30-cervence-6215cs.html). 
  Ke konci července (29. 7) byla zveřejněna informace o znovuotevření silnice pro průjezd v nouzovém režimu jednoho pruhu (aktualne/aktuality/ulice-na-drazkach-je-jiz-prujezdna-6279cs.html).
  Je to již 6 týdnů, co práce na rekonstrukci silnice zcela ustaly. Stav vyfrézované a rozkopané vozovky se častým průjezdem vozidel postupně zhoršuje a nyní i opatrná jízda v úseku vypadá jako jízda po tankodromu. 
  Pokud již byl parovod přeložen, co brání celkové rekonstrukci vozovky a jejímu úplnému otevření? Rád bych se informoval, kdy bude povrch silnice opraven. Děkuji za zprávu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den,  město Beroun není stavebníkem ve věci překládky horkovodu v ulici Na Dražkách, zdejší odbor jako silniční správní úřad pouze povolil zvláštní užívání pozemní komunikace v souvislosti s touto akcí.
  Hned po zahájení prací došlo pod úrovní vozovky k nálezu starého mostu, čímž se stavba podle sdělení stavebníka zkomplikovala a prodloužila.
  V současné době by měly být práce dokončovány s tím, že tento víkend, tedy od pátku 8. 10. 2021 od 16:00 hod do neděle 10. 10. 2021 do 12:00 bude ulice Na Dražkách uzavřena z důvodu pokládky živičného povrchu v prostoru celé křižovatky vjezdu do bývalého areálu Tiby.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. října 2021

PODNĚT:  Zastřešení a zamykání kontejnerových stání

 • Dobrý den, v okolí svého bydliště si všímám, že kolem kontejnerů se množí odpad. Nezřídka kdy to vzniká tak, že bůh ví odkud přijede autem nějaká osoba ke kontejnerům, vyhodí do něj všelijaký nepořádek (jednou jsem viděl dokonce i štafle) a zase odjede.. Když na ně zavoláte, radši ani hlavu neotočí, a kdybyste na ně zavolali policajty, tak jsou pryč dřív, než policajti přijedou.. Jako krajní, ale asi jediný řešení vidím umístit kontejnery do oplocených a zastřešených kójí a zamykat je na klíč jako je to na sídlištích v Praze. Neuvažuje se o něčem takovém či jiném opatření i u nás v Berouně? Děkuji za vyjádření.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o podobném systému se neuvažuje, protože je to ekonomicky nereálné.  Jen jedna ohrádka na tříděný odpad, které nyní realizujeme, vyjde na 150 - 200 tisíc korun podle množství kontejnerů. Těchto míst máme cca 100, tak si každý dokáže spočítat, kolik by to město stálo a u popelnic na tříděný odpad je to ještě násobně více.  

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. října 2021

PODNĚT/ZMAPUJTO: Obnovení značení modrých zón v ulici Na Náhonu

 • Dobrý den, bylo by možné znovu obnovit/dobarvit modrou čáru na modré zóně v ulici Na Náhonu mezi trafistanicí a hernou? Zóna není skoro vidět a parkují tu lidi bez rezidentní kartičky, tudíž nám rezidentům zabírají placená místa. Nelze zde ve večerních hodinách parkovat.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, zakázka na obnovení dopravního značení v ulici Na Náhonu byla již zadána realizační firmě.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. října 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Hlášení závady na kanalizačním poklopu

kanálVyosený poklop/horní část kanálu, zapadaný hlínou - > nejde vrátit zpátky. Kdyby se posunul víc, může tam někdo spadnout a vedle je dětské hřiště.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, prověřili jsme vámi zmíněnou událost, konkrétně posunutí kanalizačního poklopu. Jedná se o dešťovou kanalizaci, která není ve správě naší společnosti. V rámci vzájemné spolupráce s městem jsme však provedli na místě nápravu, očistili dosedací plochy a umístili kanalizační poklop s rámem do drážek dle našich standardů a v současné době by již nemělo dojít k jeho svévolnému posunutí.

  Pavel Rác, manažer provozu Beroun
  Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. října 2021

PODNĚT: Údržba zeleně na Závodí

 • Dobrý den, již několikrát jsme urgovali městské služby o úpravu zeleně v Berouně na Závodí, konkrétně ulice Slavašovská, Vojanova, Máchova. Ta stále neproběhla. Žádám o neprodlenou nápravu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, odbor majetku a investic obdržel Váš podnět na údržbu zeleně v Berouně-Závodí v ulicích Slavašovská, Vojanova, Máchova. V měsíci srpnu 2021 proběhla na několika místech ulic Vojanova a Máchova úprava zeleně a byl zastřižen živý plot na křižovatce ulic Slavašovská – Jiráskova.
  Dne 29. 9. 2021 proběhl kontrolní den s pracovníkem AVE CZ a byly domluveny další práce na úpravě zeleně v těchto ulicích, které budou provedeny v nejbližším možném termínu.
  Pokud budete mít požadavek na údržbu konkrétního místa, kontaktujte nás na těchto telefonních číslech: 311 654 237, 607 207 934

  Marie Ženíšková,
  odbor majetku a investic

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. září 2021

PODNĚT: Chybějící poštovní schránka na křižovatce U Zelených

 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak to vypadá s výměnou poštovní schránky na rohu Okružní, Viničná - U Zelených, která byla před prázdninami v důsledku dopravní nehody demontována. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, prověřovali jsem Váš podnět u České pošty. Vedoucí oddělení listovního dodání Kateřina Pelcmanová nám vysvětlila, že montáž poštovních schránek má na starosti externí firma, kterou si Česká pošta pro tyto účely najímá. Požadavek byl zadán hned, jak byla schránka demontována, bohužel to závisí na tom, až to firma udělá.  Rádi bych měli pro Vás příznivější zprávu, ale bohužel to nedokážeme ovlivnit.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. září 2021

PODNĚT: Úprava dočasného dopravního značení na Závodí

 • Dobrý den, chtěla bych vaším prostřednictvím požádat o úpravu dočasného značení na železničním přejezdu na Závodí.
  Při odbočování z Brožíkovy ulice směrem k mostu není vidět vpravo přes velkou informační tabuli. Myslím, že to rozhodně nepřispívá k plynulosti dopravy v ranní špičce, která je sama o sobě za trest.
  Děkuji za předání odpovědným osobám ve firmě, která provádí práce na trati.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den,  informační tabuli dráhy nechaly posunout do maximální vzdálenosti tak, aby řidiči přijíždějící po II/605 ve směru ven z města ji stačili zaregistrovat. Na křižovatce ulic Brožíkova a Pražská je umístěna dopravní značka P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě), která přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě. Pokud tedy řidič v současné situaci zastaví vozidlo na hranici křižovatky, tak dostatečný rozhled má. Ale zdůrazňuji, že musí zastavit vozidlo! A to se právě mnohdy neděje. Přeji krásný den.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. září 2021

PODNĚT: Prodloužení intervalu zelené pro chodce na křižovatce Lidická - Pražská

 • Dobrý den, prosím o prodloužení intervalu zelené na semaforu pro chodce na obou přechodech na křižovatce ulic Pražská a Lidická. Problém vzniká u aut přijíždějících od Hýskova. Po odbočení (hlavně vpravo) auta často nedají chodci, majícímu zelenou, přednost. Nevstoupí-li chodec do vozovky okamžitě po naskočení zelené, protože jede auto, nestačí již přechod přejít, interval je velice krátký. Problém mají hlavně děti, které se do vozovky okamžitě na zelenou bojí vstoupit. Často čekají i několik zelených vln, než bezpečně přejdou. Navíc se spousta řidičů chová agresivně, na děti přecházející většinu přechodu již na červenou, křičí nebo jim nadává, vidí totiž již jen červenou. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět, osobně si velmi vážím připomínek občanů ke zlepšení dopravní situace v našem městě.
  Podněty k prodloužení intervalů signálu „volno“ jsme obdrželi a projednávali u více řízených křižovatek v Berouně. Provoz řízených křižovatek smluvně zajišťuje pověřený subjekt, včetně pravidelného servisu.
  Intervaly jsou stanoveny podle příslušných norem, které stanovují podmínku, aby bylo chodci umožněno bezprostředně po vstoupení na vozovku absolvovat 70% délky přechodu za současně svítícího signálu „volno“, což všechny řízené křižovatky ve městě splňují. Světelné zařízení na Vámi připomínkované křižovatce jsme před nedávnem navíc doplnili signálem S4a, který upozorňuje řidiče odbočující z Lidické ulice vpravo, že křižují směr chůze přecházejících chodců, kterým jsou povinni v souladu s § 70 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu dát přednost.
  Chování řidičů, na něž poukazujete svědčí o jejich nedisciplinovanosti, neznalosti a bezohlednosti. Toto však žádné dopravní zařízení nenapraví bez právní vymahatelnosti dodržování právních předpisů.
  Na nejbližším jednání navrhnu provozovateli prodloužení požadovaného intervalu na předmětné křižovatce, nicméně v technických možnostech systému lze tento impulz prodloužit maximálně o 1 – 2 vteřiny.

  Ing. Albert Červenka
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. září 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Hlášení závady na dětské houpačce

houpačkaRozbitá houpačka na hřišti u Tyršovy ulice. Šroub může úplně vypadnout a někoho zranit.

ODPOVĚĎ

 • Hlášení bylo neprodleně předáno Městské policii Beroun, která na místo vyslala hlídku. Městští strážníci místo zabezpečili páskou se zákazem vstupu a informovali pracovníky AVE. Ti závadu druhý den odstranili.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. září 2021

PODNĚT: Ceník služeb ve sběrném dvoře v Berouně

 • Dobrý den, navštívila jsem Eko dvůr v ul. Viničné v Berouně, abych zde odložila cca 10 kg sádrokartonových zbytků z domova. Musím předeslat, že jsem obyvatelkou Berouna, pravidelně v lednu platím poplatek za systém sběru, třídění a likvidace odpadu, poctivě třídím a tak jsem očekávala, že těch cca.10 kg čistých zbytků sádrokartonu zde na určeném místě zdarma, jako v jiných eko-dvorech odložím. Byla jsem ale upozorněna, že město Beroun má na rozdíl od jiných eko-dvorů stavební odpad již od 1 gramu zpoplatněn. Docela mě ta informace dostala. Několikráte jsem z úst představitelů Berouna slyšela, jak eko-dvůr máme občané Berouna zdarma. Pravda je ale jiná. Jednak je provoz eko-dvora financován ze systému, tj. i z mého poplatku a jednak jsou některé služby ještě dodatečně zpoplatněny. Chtěla jsem se zeptat, proč není na stránkách Berouna ceník, kterým město Beroun nastavilo další zpoplatnění odpadu ve sběrném eko-dvoře a zda bude zveřejněn? Sběrný dvůr, jak jsem byla informována vede evidenci osob, kteří zde odkládají odpad. Když už ten vytříděný stavební odpad v malém množství někdo doveze na své náklady do eko-dvora, zdá se mi špatné jej potrestat tím, že za uložení ještě musí zaplatit. V našem městě je zkrátka potrestán ten, kdo poctivě třídí odpad a jde mu o čistotu města.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ceník je vyvěšen v areálu AVE u sběrného EKO-Dvora a nejedná se o nic nového. Pneumatiky byly zpoplatněny od samého začátku a jedná se o částku 10,89 Kč/kg. U stavební suti je problém v tom, že se nejedná o něco, co bychom dokázali ekologicky zlikvidovat. Suť se dá pouze vyvést na skládku. Poplatek za suť zpočátku nebyl, ale šetřiví spoluobčané dávali stavebním firmám dobrozdání, že se jedná o jejich odpad a z EKO-Dvora se stalo překladiště suti.  Cena za suť je nastavena na 4,84 Kč/kg, což není pro občasné stavebníky cena likvidační, ale pro stavební firmy již cena nezajímavá. Přesto se najde řada těch, pro které je i toto drahé a například starou záchodovou mísu postaví ke kontejnerům na tříděný odpad. Její odvezení nám všem pak AVE účtuje jako likvidaci černé skládky.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. září 2021

PODNĚT: Propadlý chodník V Hlinkách

 • Dobrý den, na konci ulice V Hlinkách u budovy Úřadu práce se propadl chodník, můžete tam někoho poslat to opravit? Děkuji.
  chodník2

ODPOVĚĎ

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Závadu jsme nahlásili AVE a její pracovníci hned začali chodník opravovat. Během dneška by měla být oprava dokončena.

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. září 2021

PODNĚT: Parkování v modrých zónách na sídlišti Litava

 

 • Bylo by fajn, kdyby městská policie pravidelně procházela modré zóny, hlavně ulice Na Náhonu, Tyršova, Tovární. V pozdních hodinách nemohu zaparkovat na modré zóně, kterou si platím. Když projdu přes parkoviště a vidím několik aut bez kartičky nebo s prošlou kartičkou!

ODPOVĚĎ

 • Městská policie dělá každý den ráno i večer namátkové kontroly parkování v modrých zónách. Kontrola probíhá pomocí skeneru, který zkontroluje, zda na uvedenou registrační značku vozidla byla vydána parkovací karta. I řidič, který nemá kartičku za oknem, může mít tedy parkování zaplacené. Bohužel míst v modrých zónách je podstatně méně než majitelů vozidel na sídlišti Litava a vydaná parkovací karta nezaručuje jejímu držeteli, že bude mít zejména večer kde zaparkovat.

  Alexandr Scherber,
  velitel Městské policie Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. září 2021

PODNĚT: Poskytnutí finančního daru města Beroun postiženým obcím na Moravě

 • Dobrý den, zajímalo by mě, zda město Beroun podpořilo nějakým způsobem obce zasažené koncem června na jižní Moravě tornádem. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Město Beroun na návrh paní starostky Soni Chalupové poskytlo finanční dar ve výši 20 tisíc korun obcím na Hodonínsku, které byly dne 24. 6. 2021 postiženy ničivým tornádem, a to prostřednictvím transparentního účtu neziskové organizace ADRA, o. p. s. Je to maximální částka, kterou mohla rada města poslat bez schválení zastupitelstvem. Při jednání rady města padl i návrh poslat dar rovnou na obce. "Protože nemůžeme posoudit, která obec je více postižená, rozhodli jsme se nakonec pro transparentní účet neziskové organizace ADRA. Rozdělování finančních prostředků je v péči hejtmana Jihomoravského kraje, který má největší přehled o tom, kde je potřeba pomoci,“ zdůvodnila rozhodnutí rady města starostka Soňa Chalupová.

  Rada města Beroun schválila na svém červnovém jednání také poskytnutí finančního daru ve výši 10 tisíc korun obcím Stebno a Blatno na Lounsku, které byly dne 24. 6. 2021 poničeny silnou bouří.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. září 2021

PODNĚT: Placení parkovného přes aplikaci MPLA

 • Dobrý den, neuvažujete o placení parkovného přes aplikaci MPLA?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za zaslaní dotazu ohledně parkování. Současné parkovací automaty neumožňují aplikaci MPLA, ale po obnově automatů o tom uvažujeme, protože tento systém používá mnoho měst v okolí, včetně Prahy.

  Ing. Pavel Moucha,
  vedoucí odboru hospodářské správy

________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. září 2021

PODNĚT: Nedostatek parkovacích stání Nad Paloučkem

 • Dobrý den, prosíme o vyřešení situace s nedostatkem parkovacích stání v ulici Nad Paloučkem u bytového domu 1715-1717, v Berouně. Po výstavbě a následném osídlení nového bytového domu č. 1993, který nemá dostatečnou kapacitu vlastních parkovacích stání, bylo zabráno naše původní parkoviště, které končí hned u zmíněného domu. Řešení se nabízí, protože na tuto ulici navazuje "cesta" přes louku, kde by bylo možné vytvořit další parkovací místa a kde jsou momentálně někteří starousedlici nuceni parkovat. Předem děkuji za vyřešení zhoršující se situace. Nevím, zda by tohle bylo v silách města, ale zmíněný nový bytový dům má vjezd přes otvírací bránu, která při každém otevření verze a tím jak je bytový dům č. 1993 umístěn blízko našeho, tak se zvuk v noci neskutečně nese a budí nás.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, zajistit si parkování pro svoje auto je povinností majitele auta a není možné, aby tuto povinnost přehazoval na město. Město nemůže každému, kdo si koupí auto, zajistit parkování. Ke každému domu, který se postavil, byl územním plánem stanoven koeficient parkovacích míst. Dříve to bylo 1 později 1,5 a to platí i pro dům, který se staví, a nyní to je 1,8 parkovacího místa na byt. Není tudíž pravda, že nově budovaný dům má málo parkovacích míst. Má jich tolik, kolik požadoval územní plán. I Váš dům měl daný koeficient parkování a parkovací místa k domu byla vybudována, jinak by nebylo možné dům zkolaudovat. Pokud tato místa nepostačují, jak jsem již psal, není to úkol ani povinnost města vám nová parkovací místa zajistit. Doporučuji zjistit, jestli byla parkovací místa určená pro váš dům předána městu nebo zůstala ve vašem majetku. Pokud předána nebyla, můžete si je pro váš dům blokovat a to v poměru koeficientu na byt.  Na louce, o které mluvíte, se plánuje výstavba domova pro seniory, protože nám tyto byty v Berouně žalostně chybí. Neplánujeme tudíž v tomto místě řešit výstavbu parkoviště.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. září 2021

PODNĚT: Nevyvezená popelnice na bioodpad - Velké sídliště

biodpadDobrý den, jen malá stížnost a nebo návrh na zlepšení?! Vyberte si. biodpad2Toto se mi dnes přihodilo. Tak dnes jsem dovezla již druhou popelnici s bio odpadem k silnici na vyvezení a to proto, že tu první mi 3 týdny technické služby nevyvezly.  Po několika telefonátech mi dnes pán naznačil, že jsem lhářka a že mi popelnici vyvezli a já ji mezi tím naplnila. Popelnice s listím je dovezená k silnici dnes a ta druhá si už tak sedla !!! A tak doufám, že půjde vysypat. Tak dnes asi s nízkým tlakem problém mít nebudu 🤣

Ps: Větev jsem tam dala po telefonické domluvě. Aby popelnice, které tak dobře vyváží, nepřehlédli. 😉

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, řešili jsme Vaši stížnost s vedoucím provozovny AVE. Dispečer doložil výpisem GPS svozového vozu z pondělí 13. září 9:17, že byla popelnice vyvezena (tedy minimálně zde vůz v tuto dobu byl). Na Vaši urgenci ze 17.  září byl na místo opět poslán svozový vůz, práce byla zkontrolována a dle dispečera byly všechny nádoby na BIO odpad prázdné. Věříme, že šlo snad jen o nějaké nedorozumění, které teď zpětně těžko vyřešíme. Pokud by se problém s vyvezením Vaší BIO popelnice opakoval, dejte nám, prosím, vědět a pokusíme se najít společně s AVE nějaké vyhovující řešení.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. září 2021

PODNĚT: Žádost o kontejner na bioodpad pro zahrádkáře

 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli bychom jako Svaz zahrádkářů se zahrádkami nad ulicí Ječná a K dubu, mohli získat kontejner na bioodpad. Případně, co je vše potřeba vyřídit. Moc děkuji a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Vaši žádost jsme předali odpovědnému pracovníkovi AVE, který má tyto záležitosti na starosti.  Měla by Vás kontaktovat paní Eva Kaslová z obchodního oddělení a vše s Vámi vyřídit. Pokud se tak ještě nestalo, připomeňte se jí, prosím, na mailu: eva.kaslova@ave.cz

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. září 2021

PODNĚT: Možnost získání městského bytu

 • Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, kde lze najít nabídku obecních nebo městských bytů a případnou možnost podání žádosti? Jsem trvalým bydlištěm veden pod obcí Nižbor, ale zde je získání bytu teoreticky nemožné a protože obec spadá pod Berounsko, tak bych se chtěl zeptat, jak to funguje? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město Beroun disponuje pouze byty pro osoby s nízkými příjmy nebo byty zvláštního určení se statutem Domu s pečovatelskou službou. Jejich získání je vázáno na trvalé bydliště v Berouně a žadatel musí splňovat i několik dalších kritérií. Jiné byty město nevlastní, ale připravuje novou výstavbu sociálních bytů. Každopádně vždy bude naší prioritou uspokojit vlastní občany, kteří mají v Berouně trvalé bydliště a řeší bytovou nouzi.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. září 2021

PODNĚT: Park Na PříkopěxČertovka - shromažďování problematické mládeže

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala jak řešit problém, který poměrně často řeším v blízkosti svého bydliště a po cca roce se situace vůbec nelepší. Jedná se o park na konci ulice Na Příkopě a Čertovka + lavičky v ulici Na Příkopě. Téměř každý den, od dopoledne až do večera, zde park a přilehlé lavičky okupují mladiství a to od počtu pár jedinců až klidně 20 lidí. Park i lavičky jsou často poničené, po celodenním působení zde po nich zůstává poházená hromada odpadků, v okolí laviček jsou kaluže plivanců, často zde jsou opojeni nejen alkoholem, hraje zde hlasitá hudba a je slyšet neustále křik a řev, na toaletu chodí k přilehlé zdi či po schodech k řece.
  Často mladistvé žádám, ať po sobě alespoň uklízejí, ale jen občas mi je vyhověno. Bývá mi odpovězeno, že odpadky nejsou od nich, což vím že je lež, ale dokázat to nemohu, či že si tam mohou do 22hod dělat co chtějí. Opakovaně jsem volala na Městskou policii, která sice vždy přijede, ale nic nevyřeší. Zaráží mě, že ač sídlí par metrů od parku a často kolem jezdí, nestává se, že by přišli sami od sebe parčík a přilehlé lavičky zkontrolovali. Pokud je někdo nezavolá tak sem nezavítají. Nevím jaké jsou pravomoce Městské policie, ale po jejich příjezdu se mládež sice rozejde, bordel zůstane a za hodinu jsou zase zpět.
  Úklidová služba zde každé ráno park a okolí uklidí a klobouk dolů před nimi. Myslím si, že by stálo za zvážení s úklidovou službou začít komunikovat, jelikož oni dobře vědí jaká místa s výskytem opakujícího se nepořádku musejí každé ráno čistit a na tyto místa bych se zaměřila s častější kontrolou. Možná by na tyto exponovaná místa pomohla instalace kamer. Tento problém již trvá dlouhou dobu a bydlet zde a koukat na dění kolem je vyčerpávající.

ODPOVĚĎ

 • O tomto problému víme. Dříve tam byli bezdomovci, které se nám podařilo z daného místa vystrnadit, nyní dělají nepořádek u Hvězdy. Vyřešením problému na jednom místě většinou vznikne ten samý problém jinde a je jedno, jestli tam má MP služebnu. Policie by musela někoho chytit přímo při činu a podívejte se co se stalo nedávno, když proti jednomu z podobné partičky zasáhli poté co poničil fasádu domu u kruhové křižovatky v Havlíčkově ul.. S kamerami do podobných míst počítáme, ale je to poměrně drahá sranda a nechceme mít z města místo, kde nás budou kamery šmírovat na každém kroku. Nyní MP toto místo kontroluje častěji a obdobná skupinka se vyskytuje častěji na náměstí před radnicí. Je to bohužel o výchově v rodinách a minimálním respektu těchto výrostků před zákonem.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. září 2021

PODNĚT: Vybudování psího hřiště

 • Dobrý den, zajímalo by mne, v jaké lokalitě hodláte zřídit psí hřiště, pokud by bylo schváleno. Děkuji a přeji pěkný den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, lokalit máme vytipovaných několik, ale zatím se jako nejvhodnější jeví lesopark Městská hora.

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. září 2021

PODNĚT: Participativní rozpočet - nakládání s osobními údaji

 • Dobrý den, dovoluji se Vás zeptat, za jakým účelem a jakým způsobem bude dále nakládáno s osobními údaji (rodné číslo) v hlasování v participativním rozpočtu. Proč na stránkách města je zapotřebí rodné číslo a v případe odevzdání fyzického hlasovacího lístku postačuje bydliště. Děkuji vám za odpověď

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město Beroun provozuje webové stránky https://paroz.muberoun.cz , na kterých je možno provádět anonymní hlasování zejména k různým investičním záměrům města. Hlasování se mohou zúčastnit pouze osoby s trvalým pobytem ve městě Beroun, každá hlasující osoba má pouze jednu možnost hlasování.

  Z uvedeného důvodu je nezbytné, aby na základě jednoznačného identifikátoru, zde konkrétně rodného čísla, došlo k ověření, zda hlasující osoba je trvale hlášena k pobytu ve městě. Hlasující osoba na základě svého vlastního rozhodnutí, po přihlášení na uvedené stránky, zadá do kolonky svoje rodné číslo a provede hlasování. Poté následuje ověření rodného čísla v lokálním registru obyvatel. Pokud osoba není trvale hlášena ve městě Beroun, dojde ke smazání celé operace.  V případě, že osoba je dle zadaného rodného čísla hlášena ve městě Beroun, dojde k zapsání hlasu pro zvolenou možnost a zadané rodné číslo je anonymizováno do té podoby, že nejde přečíst. Anonymizovaný znak je však na základě kódování programu porovnatelný s v budoucnu zadanými rodnými čísly tak, aby nemohlo dojít k tomu, že jedna osoba bude hlasovat pro stejný záměr hlasovat opakovaně.

  Sdělujeme Vám tedy, že zpracování osobních údajů, zde rodného čísla, je prováděno na základě svobodného rozhodnutí osoby, která vstoupí do systému a zadáním požadované informace vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě této podané informace. Zpracování osobních je prováděno vždy po dobu jednoho měsíce a správce osobních údajů není na základě tohoto zpracování zjistit, jakým způsobem konkrétní osoba hlasovala. Částečně anonymizované údaje jsou po uplynutí doby pro hlasování převedeny do zcela anonymizované podoby, tedy do pouhého statistického vyjádření přidělených hlasů.

  Vzhledem k tomu, že uvedené zpracování osobních je založeno na základě Vašeho souhlasu, máte možnost v souladu s čl. 7 odst. 3 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 uvedený souhlas kdykoli odvolat. Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů, nepokračujte dále v zadávání údajů na uvedených webových stránkách města. 

  Protože chceme umožnit hlasování i obyvatelům, kteří nemají možnost hlasování online, je tento zvolen model papírových hlasovacích lístků. U vyplněných lístků budeme kontrolovat ručně na evidenci obyvatel jestli jméno souhlasí s adresou. V tomto případě je z hlediska GDPR uvedení rodného čísla problematické.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. září 2021

PODNĚT: Revitalizace veřejného prostranství před Hvězdou

 • Dobrý den, již několik let zpátky je v Berouně slibována rekonstrukce parku před Hvězdou (viz články na internetu, v Radniční listy atd). Naposledy na jaře. Stále se nic neděje. Je zde ale více a více bezdomovců, výkalů, odpadků, potkanů. Dokonce prý je zde vydáváno jídlo Charitou Beroun. A na konci prázdnin se zde udělá Dětský den- Hrůza!!!! Prosím o informaci, kdy se konečně začne zde něco dělat? V Berouně není jen náměstí, tady na Velkém sídlišti žije také spousta občanů z Berouna, kteří chtějí pěkné prostředí a na ty se nějak zapomíná. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Vzhledem k tomu, že je vysoce reálná šance získat 85% dotaci na realizaci projektu Prostranství před Hvězdou upravili jsme jsme trochu projekt a stavební povolení. Úpravy se týkaly změny některých betonových prvků na zeleň. V druhé polovině září zahájíme výběrové řízení, které díky lhůtám bude trvat cca 1,5 měsíce. Následně vyhlásíme vítěze a předáme staveniště. Věřím že se to povede ještě letos. Pak bude záležet na tom jaká bude zima. Pokud mírná tak stavební práce by měly skončit někdy o prázdninách 2022 a na podzim by se vysázely stromy, abychom zajistili lepší zakořenění.

  Co se týká bezdomovců, Městská policie kontroluje prostranství před Hvězdou 2x denně a 2x v noci. Problém je v dostupnosti alkoholu i v místní hospodě, nedávno se tam jeden ožral tak, že se válel na zemi a hosté i personál ho dlouhou dobu překračovali než přijela sanita a MP. Ta měla od jara 108 zásahů právě proti nim. Problém není jen alkohol, ale i možnost v okolí spát. Nyní přespávají v křovích v okolí Švermovy ulice. Zadal jsem AVE aby je maximálně prořezali, snad se nedočkám nadávek, že ničím zeleň. J Ničením míst, kde mohou tito lidé nocovat se podařilo za posledních 5 let snížit jejich počet v Berouně z cca 150 na 30-40 a z nich je cca 10 problémových. Tento problém nevyřešíme, ale významně omezíme.

  Proti potkanům v této lokalitě jsme letos provedli 2 deratizace. Problém je v tom, že mají co jíst a proto se tam drží a množí. Na videu, co kolovalo po internetu, je vidět, že dojídají zbytky po krmení ptáčků.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. září 2021

PODNĚT: Elektronické hlasování pro participativní rozpočet

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, elektronické hlasování bude spuštěno v pondělí 13. září. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. září 2021

PODNĚT: Hlídky městské policie u základních škol v ranní špičce

 • Dobrý den, nešlo by poslat městskou policii v době 07.30-08.00 hodin před základní školu Závodí. Chtěl jsem zde projet do ulice Škroupova, ale řidiči s dětmi průjezd zablokovali, mezi parkujícími auty přebíhají děti, no prostě hrůza. Děkuji za rychlé vyřízení, než se tam stane neštěstí.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, předali jsme Váš podnět městské policii s tím, aby před začátkem vyučování v době příchodu dětí do školy zajistili hlídku také u základní školy na Závodí. V denní směně má městská policie k dispozici pouze dvě hlídky a problém se zvýšeným provozem je u všech základních a mateřských škol ve městě. Fyzicky není možné být všude, většinou jsou hlídky posílány k přechodům na Třídě Míru a na Wagnerově náměstí, kde je provoz v ranní špičce nejsilnější.  Namátkově však vypomáhají i u ostatních školních zařízení. Před časem se město ve snaze zajistit bezpečné přecházení na všech místech u škol a školek obrátilo na veřejnost s výzvou o pomoc dobrovolníků, kteří by ráno pomáhali s přecházením dětí. Odezva však byla nulová. Dalším problémem je zvyšující se agresivita řidičů, kteří často nedbají pokynů strážníků a dělají si, co chtějí, o slovních urážkách ani nemluvě. Je to odraz dnešní uspěchané doby včetně dovozu dětí do školy i z míst, z nichž by bez problémů byly schopné dojít samy pěšky.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. září 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Rozbitá houpačka na dětském hřišti U Štikyhřiště

ODPOVĚĎ

 • Hlášení předáno AVE. Dne 7. září byla závada odstraněna a houpačka opět plně funkční. Šlo o povolený upínací šroub.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. září 2021

PODNĚT: Nevyužité cykloboxy v autokempu Na Hrázi

 • Dobrý den, prosím vás o informaci, kdy bude zprovozněn cyklobox v kempu. Cyklobox je zde umístěn již téměř 5 let, a ještě nebyl uveden do provozu, pouze ho min. několik měsíců neoprávněně užíval jako skladiště provozovatel kempu. Dovoluji si vás ještě požádat o informaci, jak se město finančně vyrovnalo z provozovatel kempu za neoprávněné užívání a kdo bude hradit škodu, která byla tímto neoprávněným užíváním na cykloboxu způsobena. Cyklobox má v této lokalitě smysl, a proto nechápu proč to trvá neuvěřitelných 5 let.

ODPOVĚĎ

 • Vážený pane, děkuji Vám za zaslaný dotaz na cyklobox kemp v Berouně. Cykloboxy si pochvalují cyklisté, ale bohužel všechny cykloboxy se již staly terčem vandalů ( některé po provedené opravě bohužel opakovaně ) a musely být za nemalé finanční prostředky servisovány, tyto prostředky pak chybí v provozu.
  I tento cyklobox mimo sezonu neznámý vandal poškodil a provozovatel kempu bohužel bez povolení „ využil „ situaci a uložil zde nářadí.  Na toto jsme ho upozornili a nářadí dal pryč. 
  Poslední cyklobox v kempu projde nutným servisem v úvodu roku 2022.  Nyní na konec sezony je již cyklobox zprovozněn pomocí provizorního napájení z hlavní budovy, protože není určen na dlouhodobý autonomní provoz bez externího napájení.
  Stále existuje varianta lepšího celoročního využití boxu v nově rekonstruované ulici Karla Čapka v Berouně, kde je v blízkosti škola, koupaliště a sportovní areál. Návštěvníci kempu – stánku si chtějí dát kolo hned vedle venkovní zahrádky a kempaři mají uložená kola ve svých karavanech. O případném přesunu bude rozhodnuto v roce 2022.

  Ing. Pavel Moucha,
  vedoucí odboru hospodářské správy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. září 2021

PODNĚT: Přerostlé křoví na parkovišti u Medicentra

 • Dobrý den, dnes jsem parkoval na parkovišti před Medicentrem. To, že tam je málo míst, je jedna věc, ale rád bych poprosil o ostříhání křoví, která zasahují do parkovacích míst.  Je jich hned několik. Děkuji. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Požadavek na ostříhání křoví jsme předali pracovníkům AVE. Předpokládáme, že by v tomto týdnu měli požadovanou práci realizovat.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. srpna 2021

PODNĚT: Výměna poškozené popelnice

 • Dobrý den, u svého domu mám promačklou a za chvíli, děravou plechovou popelnici. Jakým způsobem si mohu objednat dodání nové popelnice. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, pokud máte plechovou popelnici prorezlou, musíte si zakoupit novou. Můžete tak učinit u nás ve sběrném dvoře ve Viničné ulici. Po předložení dokladu o zaplacení za svoz odpadu je cena 1089 Kč včetně DPH. Rozvoz nádob neprovádíme.

  Ondřej Zada,
  dispečer AVE

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. srpna 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Rekonstrukce ulice Bezručova

rekonstrukceKde je plánované parkoviště pro vozidla, když rodiče vezou děti do školky Drašarova.  Jednak opožděná přestavba ul. Bezručova a teď tohle.

ODPOVĚĎ

 • Zdržení rekonstrukce Bezručovy ulice bylo způsobeno velkým časovým skluzem při pokládce kabelů společností ČEZ. Tyto práce bylo nutné udělat, aby se pak následně nemusely nově udělané chodníky rozkopat.  Vybudování parkovacích míst je součástí rekonstrukce.

POZNÁMKA

 • ulicePodél mateřské školy Drašarova vzniklo 14 podélných parkovacích míst, která mohou využívat i rodiče vezoucí děti do mateřské školy.  Provoz v Bezručově ulici byl obnoven v úterý 19. října.
   

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. srpna 2021

PODNĚT: Sesypání obsahu nádoby na plasty a nápojový karton do jednoho svozového vozu

 • Zpráva o svozu komunálního odpadu. Sobota 28. 8. 2021. Svozový vůz vyprázdnil kontejner s plasty a poté malou oranžovou popelnici s obaly od krabicového mléka. Čili tyto dva druhy v autě smíchal. Ptám se tedy, zda má cenu odpad třídit. Pokud ne, tak přestávám s tříděním a házím vše dohromady. Zdravím třídění zdar.

ODPOVĚĎ

 • Na základě vašeho podnětu jsem danou situaci prošetřil a došel jsem k závěru, že skutečně došlo k pochybění posádky. Respektive usnadnili si práci, aby se nemuseli vracet. Nápojové kartony je totiž možné vhazovat do kontejnerů na papír i plast. Na třídících linkách je standard vytřiďovat nápojové kartony z plastů i papíru, protože ve většině obcí nádoby na nápojové kartony nejsou. Třídit má určitě smysl .

  Ondřej Zada,
  dispečer AVE

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. srpna 2021

PODNĚT: Informace k projektu Byty u parku v ulici Na Náhonu 

 • Dobrý den, mám podepsanou předkupní smlouvu na byt v projektu Byty u parku v ulici Na Náhonu. U projektu se již několikrát odložil termín dokončení a nyní to vypadá na další průtahy. Od developera projektu mám bohužel málo konkrétních informací o důvodech zpoždění. Rád bych se proto zeptal, zda město Beroun s developerem vede nějaká jednání a v jakém jsou stavu. Tedy pokud takové informace nejsou důvěrné. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, shodou okolností teď právě s investorem řešíme dovybudování parkovacích míst za a před domem. Investor má na ně již územní rozhodnutí a vyřizuje stavební povolení, které bylo potřeba projednat s odborem dopravy. Vše se vyřešilo a nic by nemělo bránit tomu, aby se na parkovací místa vydalo stavební povolení, developer je vybudoval a dům i stání bylo tak možné zkolaudovat. Parkovací místa byla jednou z podmínek města, developer ale na ně v rámci realizace nějak pozapomněl. Předpokládám, že právě to celou kolaudaci výrazně zdrželo.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. srpna 2021

PODNĚT: Cyklistický závod L´Etape Czech Republic by tour de France 2021

 • Dobrý den, již za několik málo dnů projede naším městem amatérský cyklistický závod L'ETAPE CZECH REPUBLIC BY TOUR DE FRANCE 2021. Nebylo by vhodné tuto akci přiblížit občanům v aktualitách, ale i jiným způsobem. Účastníci závodu by si širokou účast diváků jistě vychutnali.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, obsáhle jsme o tomto závodu a zastávce informovali veřejnost v srpnovém Radničním listu a samozřejmě ještě v tomto týdnu připomeneme i na webu a FB města. Děkujeme za Vaši připomínku.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. srpna 2021

PODNĚT: Workoutové hřiště Na Štulovně

 • Dobrý den, dnes jsem se byl podívat na nově otevřené workoutove hřiště, na které jsem se opravdu těšil, ale byl jsem nemile překvapený, jak nízká celá konstrukce je. 
  Při svých 176cm nemám problém na všechny hrazdy dosáhnout ze země, často nemusím ani zcela natáhnout ruce, což znemožňuje provedení mnoha cviků.
  Toto rozhodně není běžná výška, do které se hrazdy montují, přepokládám tedy, že je velká část konstrukce  "utopená" v zemi.
  Můžete prosím prověřit se zhotovitelem, zda nedošlo k nějaké chybě? Děkuji. 

ODPOVĚĎ

 • workoutDobrý den, velmi nás mrzí, že nejste s novým workoutovým hřištěm spokojen. Prověřili jsme Váš podnět u zhotovitele hřiště a v příloze posíláme vyjádření projektanta Tomáše Maxnera. Dle informací od našeho technika, který měl projekt na starosti, bylo záměrem udělat hřiště pro širokou veřejnost, tedy i pro starší děti nad 140 cm nebo ženy menšího vzrůstu, ale jsou zde i hrazdy např. ve výšce 270 cm. Zatím máme jen pozitivní ohlasy, ale jak už to tak u podobných projektů bývá, všem se zavděčit nemůžeme. Co vyhovuje jednomu, nemusí být vhodné pro jiného.

Jitka Soukupová,
                                      tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. srpna 2021

PODNĚT: Platba za odpad v bytě a na zahrádce v místě bydliště

 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč můj otec platí poplatek 700Kč za svoz odpadu v Berouně a potom platí dalších 700 Kč za svoz odpadu ze zahrady v Berouně. Ročně tedy zaplatí 1 400 Kč, a to pro důchodce je už dost velká částka. Když má na zahradě nějaké odpadky, tak je nosí do popelnic v místě bydliště, kde odpadky třídí. Děkuji za odpověd.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, úhrada poplatku je v souladu s OZV č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Čl. 2
  Poplatník
  1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
  1. fyzická osoba přihlášená ve městě,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

   Ing. Marcela Maršíková,
   vedoucí finančního odboru

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. srpna 2021

PODNĚT: Poskytnutí důvodové zprávy k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2021

 • Dobrý den, děkuji za zaslání odpovědi. Máte pravdu, již i v předešlém roce ve vyhlášce města bylo osvobození od poplatku zakotveno pouze pro osoby do 18 let věku. Občané nad 18 let věku, kteří celoročně pobývají v zahraničí spatřují v osvobození jen osob do 18 let věku diskriminaci, neboť jsou nuceni platit za likvidaci odpadu dvakrát. Jednou podle trvalého bydliště a podruhé v místě pobytu v zahraničí. V Berouně platí vlastně za něco, co nevyužívají. 
  Chtěl bych Vás požádat o poskytnutí důvodové zprávy k OZV č.3/2021, kterou obdrželi před schválením této OZV zastupitelé města. Předem děkuji a přeji hezký zbytek dne.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, zasílám znění  důvodové zprávy.

  Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé zákony (tzv. daňový balíček). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dochází tím i k úpravě  Hlavy VII - Poplatky za komunální odpad.

  Na základě výše uvedeného se stávající obecně závazná vyhláška (OZV) města Beroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 7/2019 z 18. 12. 2019 přepracovala v souladu s výše uvedenou novelizací zákona o místních poplatcích.

  Rada města předkládá zastupitelstvu města novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jejíž návrh odsouhlasila dne  9.  6. 2021 pod č. usn.227/69/RM/2021.

  Oproti stávající OZV č. 7/2019 se v nové vyhlášce mění tyto části:

  V čl. 2 je nová definice poplatníka poplatku v souladu s § 10e novelizovaného zákona o místních poplatcích tak, že poplatníkem poplatku je:

  a) fyzická osoba přihlášená v obci, nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

V čl. 5 odst. 1) je navržena sazba poplatku na výši 1 000,- Kč. (Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je zákonem stanovena na nejvýše 1200,- Kč).

Město Beroun v roce 2013 stanovilo sazbu poplatku ve výši 700,- Kč, která je platná až do letošního roku. Již několik let ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu však převyšují vybrané finanční prostředky od poplatníků.

Dne 21. 4. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 9 ke smlouvě na poskytování služeb správy majetku města s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., na základě kterého byla ve schváleném rozpočtu na rok 2021 zapracována v běžných výdajích částka ve výši  24 170 tis. Kč. Na příjmové části rozpočtu je letos počítáno s výběrem finančních prostředku od poplatníků s částkou ve výši 14 000 tis. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl cca ve výši 10 000 tis. Kč bude  letos  město doplácet ze svého rozpočtu. Z tohoto důvodu je navrženo poplatek od roku 2022 navýšit.

V čl. 6 odst. 1) se mění (prodlužuje) splatnost poplatku z  31. května na 30. září příslušného kalendářního roku.

Ing. Marcela Maršíková,
vedoucí finančního odboru

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. srpna 2021

PODNĚT: Uzavření cesty u dopravního hřiště

 • Dobrý den, kdy bude prosím uzavřena cesta na dopravní hřiště podél vodní elektrárny. Na úřední desce je OOP, kde jsou uvedeny dva rozdílné termíny, na straně první je termín 17. 8. a na třetí straně je 2. 8. 2021.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, máte pravdu, že na první straně veřejné vyhlášky je termín 17. 8. 2021 s dodatkem, že přesný termín bude podle rozhodnutí o uzavírce, a na straně 3 je datum 2. 8. 2021.

  Na poslední straně v grafické příloze je schéma informační tabulky s datem 2. 8. 2021, neboť to bylo původní datum realizace, ale následně došlo ke změně termínu od žadatele z důvodu složitosti logistiky zajištění opravy ze strany servisní společnosti (na jezovém tělese došlo k poškození pístnice na pohyblivém jezu, jejíž oprava musí být provedena v letních měsících za nízkého průtoku – proto se dle klimatických podmínek může termín opět změnit…).

  Neboť již byl původní návrh DIO schválen i Policií ČR, vyvěsili jsme ho v této podobě. Samozřejmě při realizaci bude na tabulce uveden přesný datum, který bude odpovídat termínu podle rozhodnutí o uzavírce vydaného zdejším odborem.

  Na základě výše uvedeného není nutno stanovení měnit či upravovat.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. srpna 2021

PODNĚT: Osvobození od poplatku za odpad 

 • Můžete vysvětlit z důvodové zprávy k OZV č. 3/2021, proč v článku 7, odstavce 2 je od poplatku osvobozena fyzická osoba jen do věku 18 let, která celoročně pobývá mimo území ČR a proč se osvobození nevztahuje na všechny fyzické osoby, které celoročně pobývají mimo území ČR.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz. Žádáte vysvětlení z důvodové zprávy k OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství , kde v čl. 7 odst. 2  , kde se od poplatku osvobozuje fyzická osoba dle č. 2 odst. 1 vyhlášky, do 18 let věku, která celoročně pobývá mimo území České republiky.
  Asi jste nezaznamenal, že  toto osvobození bylo již ve dvou předešlých vyhláškách města, které se týkaly místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Když se rozhodne  dospělá osoba  pobývat mimo území ČR , má trvalé bydliště  v městě, úhradu místního  poplatku platí. A jejich děti – ty jsou nuceni odcestovat s rodiči. Ty se jinak rozhodnou nemohou. Z tohoto důvodu je  ve vyhlášce osvobození dětí do 18 let, co celoročně pobývají v zahraničí.

  Ing. Marcela Maršíková,
  vedoucí finančního odboru

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. srpna 2021

PODNĚT: Dopravní úprava v ulici Brožíkova

 • Dobrý den, na úřední desce je uveřejněno OOP týkající se ulice Brožíková. Dovoluji se vás tímto zeptat, zda si je město vědomo toho, že tímto opatřením dojde k většímu provozu před základní a mateřskou školou, a to zejména nákladními vozidly. Většina měst v ČR se snaží zklidnit dopravu před školami a nevím, proč město Beroun jde opačným směrem. V případě „zjednosměrnění“ ulice Brožíkova budou veškerá vozidla, která odjíždí od Závodského nádraží projíždět okolo základní i mateřské školy. Město si asi neuvědomilo, že v této lokalitě se také nachází AGP Beroun-Agropodnik, který v této lokalitě jezdí s nákladními soupravami a v současné době jezdí mimo školní náměstí, ale v případě, že bude uskutečněno uvedené opatření budou vozidla doslova objíždět celou základní školu. Dále je nutné podotknout, že na nádraží jsou prováděny také překlady zboží z vlaku na nákladní automobily. Např. minulý rok celé léto zde docházelo k překladu klád z vlaku na nákladní auta. Tímto opatřením dojde k vytvoření parkovacích míst v délce 50m, což odpovídá cca 9 parkovacím místům. Tyto parkovací místa budou vzdálena cca 150m od mateřské školy. Osobně bych spíše doporučil, po dohodě s SŽDC, vytvořit parkovacích míst na pozemku poz.parc.č. 2320/1. Dovoluji si Vás tímto požádat o zvážení tohoto opatření a věřím, že zdravý rozum zvítězí a kvůli několika jednotlivcům, kteří pravidelně parkují na chodníku před MŠ, nedojde ke zvýšení provozu nákladními automobily před ZŠ a MŠ.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, stanovení dopravního značení v Brožíkově ulici bylo provedeno na základě podnětu Policie ČR, která vyhodnotila křižovatku ulic Vrchlického a Brožíkova jako nebezpečnou právě v době, kdy chodí do školy děti z oblasti ulice Na Cibulce, kde se musí proplétat mezi nesprávně zaparkovanými vozidly v obousměrném provozu.

  Dalším důvodem změny místní úpravy jsou téměř každodenní nebezpečné situace, které nastávají na železničním přejezdu, způsobené řidiči vyjíždějících z Brožíkovy ulice, kdy jsou řidiči nuceni zastavit vozidlo na železničním přejezdu.

  Podle informací poskytnutými společností České dráhy a.s. je organizována vykládka vagónu ve stanici Beroun – Závodí v průměru 3x do měsíce v rozsahu dvou až tří nákladních vozidel, což je poměrně nízké zatížení předmětné komunikace. Rovněž tak společnost AGP Beroun – Agropodnik a.s. provádí zásobování převážně sezónně, tedy zejména v období prázdnin.

  Město Beroun plánuje komplexní rekonstrukci Brožíkovy ulice, kdy dojde k jejímu rozšíření a pravděpodobně i zpětně k zavedení obousměrného provozu včetně vytvoření parkovacích stání.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. srpna 2021

PODNĚT: Přerostlý plot v Tovární ulici

 • Dobrý den, před týdnem jsem AVE a paní Poborské zasílal podnět k úpravě živého plotu na rohu ulic Tovární a U Archivu. Z AVE jsem od kolegy Nováka dostal odpověď téměř obratem, že jsou schopni úpravu provést, ale stříhání živého plotu musí být schváleno patřičným odborem na MěÚ. 
  Včera a dnes probíhala úprava zeleně na sídlišti Litava a ráno jsem mluvil přímo s pracovníky AVE v terénu. Žádný požadavek na úpravu živého plotu na rohu popisované křižovatky z města nedostali a tak došlo k situaci, že pečlivě ostříhali živý plot u chodníku o 50 m dále v ulici na Náhonu a přerostlý plot u křižovatky U Archivu stále trčí do vozovky. 

  plot3Inkriminované místo je úzké i za normální situace natož, když je průjezdný profil zúžený od dalších půl metru. Na místě pak dochází k řadě krizových dopravních situací, kdy odbočující vozidlo z ul. U Archivu nemůže vjet do Tovární ul. a je nuceno zastavit v křižovatce. Další nepříjemné situace nastávají v zúženém místě při míjení 2 vozidel, kdy na ulici stojí vedle sebe 3 vozidla (po pravé straně je zaparkovaná řada vozidel). Sám jsem byl svědkem několika drobnějších kolizí a bohužel i účastníkem jednoho takového střetu, kdy mi projíždějící vozidlo ustřelilo zrcátko auta právě proto, že kvůli živému plotu jelo více u středu vozovky. 

  Vzhledem k tomu, že na situaci s přerostlým plotem upozorňuji co půl roku a město není schopné zajistit pravidelné stříhání, bylo by dobré zvážit, zda by na daném místě nebyla vhodnější jiná zeleň (travní či květinový pás), která by nepřerůstala do komunikace. 

  V příloze přikládám fotodokumentaci aktuální situace z rána.

ODPOVĚĎ

plotDobrý den, podnět přišel v době, kdy pracovnice, co má na starosti zeleň, čerpala 2 týdny dovolenou od 26. července.  Žádost na úpravu plotu proto AVE předávala se zpožděním hned, jak se vrátila. Následně byl plot upraven, aby nebránil v provozu projíždějícím vozidlům.

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. srpna 2021

PODNĚT: Nepořádek po konání závodu Kolo pro život

 • Dobrý den, včera 3. srpna jsem byl na vycházce v Brdatkách a na několika místech jsou stále pozůstatky po cyklistickém závodu "Kolo pro život". Prosím přimějte pořadatele k úplnému úklidu trasy. Uvítám, když mne o úklidu budete informovat. Rád do uklizených Brdatek opět zajdu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, podnět jsme předali k vyřízení pořadateli závodu. Ten trasu v pondělí 9. srpna projel a zbývající odpad odklidil. Dle jeho vyjádření se však jednalo o tři malé pytlíčky.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. srpna 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Znečištěná vozovka Bezručova ulice

deštěPo přívalových deštích v minulém týdnu byla silně znečištěna vozovka v Bezručově ulici v místě pod probíhajícími vykopovými pracemi. Může to být prosím odklizeno? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Podnět byl předán firmě Strabag, která v Bezručově ulici provádí rekonstrukci komunikace. Následně byla vozovka uklizena. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. července 2021

PODNĚT: Dopravní hluk a překračování rychlosti v Okružní ulici

 • Dobrý den, bydlíme s manželem a dětmi na Okružní ulici vedle Úřadu práce a již tak od června jsme neustále obtěžováni abnormálním a ušitrhajícím hlukem ze silných motorek a aut. Co hůř, v posledních dnech to tu odpoledne vypadá jako závodní okruh. Vozidla jsou nejen hlučná, ale překračují dalece povolenou rychlost. Krásně se jim to túruje do mírného kopečku kolem sportoviště k zeleným. Na cestě jsou minimálně tři přechody a je snad jen zázrak, že se zatím nikomu nic nestalo. Obecně je tu hluk čím dál horší. Řidiči na sebe čím dál více troubí, MHD autobusy jsou také neskutečně hlučné. Absolutně nikdo tu nedodržuje povolenou rychlost. Prosím o pomoc v této situaci. Je to v rámci zájmu bezpečnosti i dětí ze střední školy i Wagnerova náměstí atd. Děkuji předem za zodpovězení.

ODPOVĚĎ

 • Chápu Vás a není to jen v ulici Okružní. Proti hluku moc nezmůžeme, to je na hygienických limitech a technickém stavu vozidel, mnohdy upravovaných. S tímto stavem jsme se rozhodli bojovat měřením rychlosti. Protože značení a domluva není pro některé řidiče dost důrazný argument. V Okružní ulici již nějaký čas provádíme namátkové měření rychlosti stejně jako v jiných místech města a chystáme i úsekové měření. Je to asi jediná možnost jak v daných místech ulice zpomalit dopravu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. července 2021

PODNĚT: Suchá borovice v Bezručově ulici

 • boroviceDobrý den, podávám podnět na odstranění uschlé borovice u domu strom boroviceBezručova 1405/17 v Berouně na pozemku města.

 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Tato uschlá borovice má obvod kmene větší než 135 cm, a musíme proto zažádat odbor životního prostředí o povolení ke kácení. Vyřešení tohoto podnětu bude proto chvíli trvat. Kolegyně již připravuje žádost a hned, jak dostaneme vyjádření, můžeme pokácení stromu zadat. Zpravidla se však kácí více suchých stromů najednou a většinou tyto práce zadáváme na podzim.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. července 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Ucpané 2 kanály zeminou v Bezručově ulici u domu čp. 279.

POZNÁMKA

 • ucpaný kanálČištění vpustí po přívalových deštích je pracovníky AVE naplánováno v Berouně na pátek 23. července. Do seznamu bude přidána i tato lokalita.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. července 2021

PODNĚT: Dohledání prodejce z hrnčířských trhů - zapomenuté zboží na stánku

 • textDobrý den, dostala se ke mně žádost o dohledání prodejce z hrnčířskych trhů. Napadlo mě, že možná město by mohlo mít seznam a nebo dokonce rozmístění stánků. Nepředpokládám, že budete hned vědět o koho se jedná, ale jistě byste tím dokázali zúžit možný seznam a předat ho paní (viz příloha ) . Případně na koho by se měla obrátit na městě?

 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, organizátoři hrnčířských trhů Jolana a Vladimír Izbických se o vše postarali a paní má již zakoupené zboží doma. Děkujeme za Váš podnět, vše dobře dopadlo.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. července 2021

PODĚKOVÁNÍ

 • Chtěl bych poděkovat, že se k bývalé restauraci Rudolfinum do ulice Svatojánská vrátil velký kontejner na nápojové obaly na místo instalované 240 popelnice. Ta byla během několika dnů plná a odpad skončil vedle na zemi. Ještě jednou děkujeme.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. července 2021

PODNĚT: Registrace elektrokola

 • Dobrý den, je možné si registrovat elektrokolo do evidence města včetně speciálního registračního štítku? Děkuji!

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město Beroun žádnou evidenci elektrokol nevede a tím pádem ani kola neregistruje.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. července 2021

PODNĚT: Vybudování kruhového objezdu na sjezdu z D5

 • Dobrý den, prosím o informaci, kdy se plánuje vybudování kruhového objezdu na sjezdu z D5 km 18 směr Praha? (Koněpruská ulice). Zejména v ranních hodinách je tam odbočování vlevo směrem do Berouna při velkém provozu nebezpečné. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kruhovou křižovatku již projektuje Středočeský kraj, kterému silnice patří. Nyní probíhá koordinace s naším projektem obchvatu směr Králův Dvůr. S realizací se počítá do dvou let.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. července 2021

PODNĚT: Sáčky na bioodpad a (ne)legální odhazování pytlů s odpadem do kontejnerů

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde mohu sehnat sáčky na bioodpad. U našeho domu jste jeden směsný kontejner nahradili kontejnerem na bio. (Ul. Tyršova 74), který bych ráda využila, ale nemám jak.  Určitě by také bylo fajn před touto náhradou občany upozornit letáčky s instrukcemi. 

  Plus mám dotaz, který nesouvisí s bioodpadem, ale s odpady jako takovými - velmi často u našeho domu zastaví cizí auto a řidič vyhodí do kontejnerů několik pytlů s odpadky. Nedávno jsem takového člověka i s autem SPZ 3SR 2333 vyfotila - vyhodil minimálně 4 velké pytle. Kam mohu fotky zaslat a udělá s tím někdo něco? Velmi by se hodily fotopasti, které by snad pomohly této činnosti zabránit.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, bioodpad tvoří až 41 % hmotnosti komunálního odpadu, a proto se v rámci optimalizace množství směsného odpadu odváženého na skládky snažíme, aby lidé třídili bioodpad co nejvíce. Skládkovné je čím dál dražší, likvidace jedné tuny bioodpadu vyjde tak třikrát levněji. Podrobněji jsme o bioodpadu psali v Radničním listu č. 6.

  Z praktického hlediska je nejvhodnější shromažďovat bioodpad v biologicky rozložitelných sáčcích, v nichž odpad může „dýchat“, tedy nehnije, ale naopak přirozenou cestou ubývá na váze i objemu, takže ho můžete skladovat delší dobu. Sáčky jsou v prodeji např. v podatelně městského úřadu v budově radnice na Husově náměstí 68. Skalní „třídiči“ odpadu si mohou zakoupit také speciální stojánky, v nichž je možné biosáček jednoduše uchytit. Pokud bioodpad odnášíte častěji, poslouží vám stejně dobře i igelitový sáček nebo plastová nádoba. Do hnědé popelnice odpad nakonec stejně vysypeme. Biologicky rozložitelný sáček lze použít opakovaně, igelitový po použití vhazujeme do nádoby na plasty.

  Co se týče zaslaných fotografií k vyhazování pytlů s odpadem, předali jsme Váš podnět odboru životního prostředí jako správnímu orgánu k řešení. Ten prověří občana, který zde odpad odkládá. Pokud se však jedná o osobu s trvalým bydlištěm v Berouně, ta může odhazovat odpad do kontejnerů po celém městě. Každopádně Vás budeme o výsledku šetření informovat.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. července 2021

PODNĚT: Výstavba na Ovčíně

 • Dobrý den, už poněkolikáté vznáším dotaz ohledně pokračující výstavby na Ovčíně. Vzhledem k tomu, že nemáte v zájmu mi odpovědět, tak si myslím, že není vše v pořádku. V případě ignorace mého dotazu předám informace i zkušenosti s vaším přístupem médiím.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město se snaží a snažilo celou věc řešit. Bylo ale nařčeno z podjatosti. Proto vše řeší jiné úřady než ty v Berouně, např. Stavební úřad Králův Dvůr. Pokud chcete něco dát do médií, klidně to udělejte. Černé ovce natočily o tomto problemu tolik materiálu, že by to vystačilo na dva díly, doposud se nic nevysílalo. Skutečně se děje něco divného, ale u nás to není.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. července 2021

PODNĚT: Blokové čištění v Bezručově ulici

 • MAPADobrý den, prosím v rámci blokového čištění dne 15. 7. o úklid i části Bezručovy ulice, kde se nachází parkoviště s vyznačeným místem pro invalidu a která je ve vlastnictví města Beroun – viz přiložený plánek a viz přiložené emaily. Bohužel v rámci minulého blokového čištění dne 5. 5. k čištění této části ulice nedošlo, ač být mělo. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, situaci ohledně minulého blokového čištění proberu s technikem, který měl toto na starosti. Nicméně zaručuji a osobně dohlédnu na to, aby 15. 7. bylo již vše v pořádku. Přeji Vám krásný den a děkuji za tuto zpětnou vazbu.

  Jiří Novák
  AVE CZ, vedoucí provozu Beroun

REAKCE 15. července 2021

 • Dobrý den, děkuji za promptní reakci a Vám i městu za dnešní úklid.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. července 2021

PODNĚT: Rozbitý kolotoč u dopravního hřiště

 • Dobrý den, za berounské rodiče prosíme o opravu kolotoče na dětském hřišti u kempu (resp. u dopravního hřiště), který se dnes při běžném provozu vytočil a upadl jedné z malých holčiček na nohu. Naštěstí se pro tentokrát nic nestalo a nebyla zraněna. S ostatními rodiči jsme ale byli zaskočeni tím, že kolotoč se i při běžném zatížení může vytočit a vypadnout. S ohledem na letní prázdniny a vyšší využití herních prvků bych tímto chtěla požádat o jejich častější kontrolu a údržbu. S poděkováním a přáním pěkného dne.

POZNÁMKA

 • Závada na kolotoči byla hlášena v pátek 11. července v 15:05 prostřednictvím kontaktního formuláře na webu bezpecnyberoun.cz. Hned v sobotu v ranní hodinách pracovníci AVE kolotoč demontovali, v dílně opravili a v neděli odpoledne již byl vrácen zpět.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. července 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Přerostlá zeleň
zeleň

Hlášen neprůchozí chodník v ulici Lomená, kvůli přerostlé zeleni (keře, plevel).

ODPOVĚĎ

 • Úprava objednána u zahradniceké firmy Peprný. Termín realizace: do 20. července 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. července 2021

PODNĚT: Dopravní značení v ulici Na Veselou

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké vlastně dopravní značení platí v ulici Na Veselou v Berouně, kde Odbor dopravy MěÚ Beroun stanovil již 13. 11. 2020 místní úpravy dopravního značení v této ulici. Bylo realizováno vodorovné dopravní značení ( na několika místech parkovací pruhy), ale svislé dopravní značení zůstalo z původní místní úpravy silničního provozu. Chtěl bych se zeptat: - jaké dopravní značení v uvedené ulici tedy platí, - jak může být v obousměrné ulici zřízen parkovací pruh, aniž by zůstaly dva jízdní pruhy v šířce 3 metry pro jeden jízdní pruh, -kdy bude neplatné dopravní značení odstraněno.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ve věci ulice Na Veselou jsme Vám už jednou odpovídali. Dopravní značení bylo stanoveno na základě požadavků a stížností občanů, kdy tito projevili nespokojenost s nedostatkem parkovacích míst a v rovněž s nepřiměřenou rychlostí vozidel projíždějících z golfového areálu. Stanovení dopravního značení bylo provedeno na základě návrhu zpracovaného dopravním projektantem se zřetelem na střídavé stání s výhybnami tak, aby projíždějící vozidla musela zpomalit.

  Bohužel, po provedení vodorovného značení se zvedla vlna protestů, když se vytvořily nejméně tři skupiny obyvatel předmětné ulice s rozdílnými názory, které se nedokáží shodnout. Proto bylo dokončení dopravního značení spočívajícího v osazení svislých dopravních značek pozastaveno. Provedené vodorovné dopravní značení tedy není neplatné, podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovení dopravní značky V 10d není podmíněno umístěním svislé dopravní značky, jako je tomu např. u dopravní značky V 10f.

  Podle § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Tak stanovuje obecná úprava provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 61 odst. 1 cit zákona. Podle § 76 odst. 1 téhož zákona je místní úprava nadřazena úpravě obecné, přičemž žádný právní předpis nepodmiňuje při stanovení parkovacích pruhů dodržením uváděné vzdálenosti 3m pro každý jízdní pruh. Naopak právě takové parkování má sloužit ke zpomalení provozu a současně i umožnit parkování v místech, kde uvedenou podmínku nelze dodržet.

  Rádi bychom dokončili stanovení místní úpravy umístěním svislých dopravních značek v ulici Na Veselou, avšak s ohledem na protesty občanů a omezené možnosti projednání situace to doposud není možné.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. července 2021

PODNĚT: Prorůstání trávy na nových chodnících Za Kovárnou

 • Dobrý den. Před rokem se asfaltovaly nové chodníky v ulici Za Kovárnou, které ale nyní začínají prorůstat trávou. Ptám se tedy, bude to město reklamovat?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Pověřil jsem příslušného pracovníka společnosti AVE CZ k odstranění trávy a prověření rozsahu poškození živičného povrchu. Další postup bude záviset na výsledném zjištění.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

___________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. července 2021

PODNĚT: Překážka v cestě

 • břízaDobrý den, prosíme o zprůchodnění schodiště vedoucího z ulice Na Příkopě na hlavní komunikaci k pekárně. Bříza zde svými větvemi znesnadňuje průchod. Děkujeme.
 •  

 

POZNÁMKA

 • Pracovníci AVE následující den předmětný strom zastříhli tak, aby schodiště bylo volné pro chodce.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. července 2021

PODNĚT: Osazení značky "cyklisto, sesedni z kola" na lávce pro pěší

 • Dobrý den, před třemi měsíci jste odpovídali na osazení nových dopravních značek "cyklisto, sesedni z kola" na kovové lávce ze strany bývalého autobusového nádraží, které někdo odcizil. Chtěl bych se zeptat, zda jste se již dohodli na jejím umístění a kdy k tomuto dojde.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dopravní značka C 14a, která byla z lávky odcizena ze strany od ulice Na Ostrově, je v současné době znovu osazena. Podle dostupných informací na straně od Václavského náměstí dříve umístěna nebyla, její význam nahrazuje dopravní značka C7a.

  Jsme si vědomi, že stávající dopravní značení není úplně standardní, ale současně ani není v rozporu s příslušnou legislativou.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

REAKCE NA ZASLANOU ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za odpověď. I ze strany Václavského nám. byla původně osazena DZ cyklisto sesedni z kola. Je nelogické ji ponechat z jedné strany a z druhé ji neosadit. Pokud je problém s osazením DZ, raději z opačné strany lávky tuto nově instalovanou DZ demontujte.

____________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. července 2021

PODNĚT: Vítání občánků 

 • Dobrý den, uskuteční se v tomto roce, tedy v roce 2021, nějaké vítání občánků? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o prázdninách se vítání občánků nekoná, v září uvidíme podle momentální situace a vydaných vládních nařízení. Aktuálně budeme informovat v Radničním listu a na webu města. Pokud chcete mít nejnovější informace, zaregistrujte si na našem webu www.mesto-beroun.cz odběr novinek. Všechny informace, které na web dáváme, jsou pak automaticky rozesílány registrovaným odběratelům, takže vám žádná informace neunikne. Registrovat se můžete na tomto odkaze aktualne/aktuality/v-sobotu-se-nekonaji-tradicni-trhy-6273cs.html, stačí vyplnit e-mail do okénka vpravo dole. Případně si můžete stáhnout do telefonu naší aplikaci V obraze, kde jsou jak zprávy, tak kalendář akcí, fotogalerie a informace z úřední desky.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. července 2021

PODNĚT: Parkovací karty do parkovacího domu U Černého koně

 • Dobrý den, ráda bych zjistila, jakým způsobem je možné zakoupit roční parkovací kartu v Parkovacím domě. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, na parkovací kartu do parkovacího domu v Berouně stačí zaslat objednávku na e-mail: parkovaniberoun@muberoun.cz. Nyní máme jedno místo volné (fakturační údaje, e-mail, kam máme zaslat fakturu na bezhotovostní úhradu, typ vozidla, barva, RZ), parkující vozidlo nesmí mít pohon LPG nebo CNG, výškový limit vozidla 2 m. 
  Karta je vystavována na maximálně kalendářní rok, nyní tedy do 31. 12. 2021, ceny jsou uvedené na www.mesto-beroun.cz v záložce Aktuálně/Parkovací karty.

  Ing. Pavel Moucha,
  Berounská provozní, s. r. o. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. července 2021

PODNĚT: Ještě k blokovému čištění ulic...

 • Děkuji za odpověď na blokové čištění v Berouně 2021. Nebylo by dobré, aby občané věděli, kdy se v jejich ulici bude konat blokové čištění? Bez informací se to dozví až po instalaci přechodného dopravního značení a to asi dobré není. I dotaz na změnu systému blokového čištěni by nebyl vůbec položen.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v každém čísle Radničního listu zveřejňujeme, které úseky se v daném měsíci budou čistit. Kdo má zájem být informovaný, ten má možnost si to přečíst. Pokud máte ještě nějaký nápad, jak lidi informovat, budeme rádi, když nám svůj podnět pošlete. Příště můžeme ve zpravodaji také zmínit, jak je to s blokovým čištěním letos a které ulice se budou uklízet mimo harmonogram.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. července 2021

PODNĚT: Blokové čištění ulic

 • Dobrý den, jako každoročně tak i v letošním roce probíhá v Berouně „blokové čistění“. Vybrané a stále stejné ulice jsou 3 krát během 6 měsíců čištěny. V okolních ulicích kolem obrubníků roste plevel a tyto ulice nikdo nikdy nečistí. Nebylo by možné tyto vybrané ulice čistit jednou až dvakráte ročně a zbylou kapacitu dát na čištění dalších některých komunikací? Nestálo by to ani korunu navíc, jen by někdo musel udělat nový plán blokového čistění. Současně bych Vás požádal o vložení rozpisu blokového čištění pro letošní rok 2021 do odkazu AKTUÁLNĚ-BLOKOVÉ ČIŠTÉNÍ ULIC- HARMONOGRAM

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v letošním roce provádíme blokové čištění pouze dvakrát, nikoli třikrát, jelikož byla finančně náročná zimní údržba a nadto město přebírá nové lokality (Na Homolce/Polní) a ještě bude přebírat další (Duslova, Amortova, Cihlářská - Bývalá kasárna).
  Zde počítáme s nárůstem nákladů na čistění komunikace. Operativně na základě podnětů občanů i vlastních zjištění zajišťujeme čistění i jiných ulic, než které jsou v plánu. Např. koncem roku se mimo plán vyčistila celá Zavadilka, aktuálně minulý týden např. Kaplířova apod.
  Aktuální rozpis blokového čištění jsme doplnili na webové stránky, ke stažení ZDE.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. července 2021

PODNĚT: Chybějící poštovní schránka U Zelených

 • Dobrý den. Mohli byste prosím prověřit osud poštovní schránky na rohu Okružní, Viničná - U Zelených? Šla jsem tam dnes s přáníčky pro starší příbuzné a tam jen torzo. Děkuji moc za prověření. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, podle sdělení vedoucí oddělení listovního dodání České pošty Beroun Kateřiny Pelcmanové byla oranžová poštovní schránka v důsledku dopravní nehody zcela zničena a je nutná její výměna. Nová poštovní schránka by měla být na stejné místo opětovně zabudována zabetonováním do země během letních prázdnin.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. června 2021

PODNĚT: Kam zmizela druhá lavička u řeky Na Příkopě?

 • Dobrý den, v ulici Na Příkopě naproti pekárně byly vždy dvě lavičky, teď je tam jen jedna. Mohu se zeptat proč? Děkuji zprávu.

ODPOVĚĎ

náhonDobrý den, lavičku neznámý vandal vytrhl, poškodil a shodil z tarasu dolů k řece. lavička2Naštěstí neskončila v Berounce a pracovníci městské hospodářské správy ji po nezbytné opravě vrátili zpátky, jen ji umístili o pár metrů dál od schodů. lavička řetězPokud budete svědky nějakého podezřelého jednání, neváhejte a obraťte se na městskou policii na linku 156. Chceme žít ve městě, kde je klid a pořádek. Ale to je na nás všech.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunguje mlžná brána na Husově náměstí

ODPOVĚĎ

mlžná bránaZde opět zaúřadoval vandal, který si odnesl přechodku v hodnotě zhruba 15 Kč!!! Potřeboval ji nutně na zahradu nebo se jen nechal vyhecovat partou? Těžko soudit, co ho k tomu vedlo, ale pravdou je, že každý takový projev vandalství zbytečně znepříjemňuje životy všem Berouňanům. Náhradní díl byl doplněn a mlžná brána může v horkých dnech zase sloužit svému účelu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Nahlášen mrtvý holub u řeky Berounky

POZNÁMKA

holubHlídka městské policie mrtvého ptáka odvezla do kafilérního boxu v areálu AVE a současně zabezpečila spodní kryt sousední lampy veřejného osvětlení, který některý nenechavec otevřel a hrozilo nebezpečí zranění.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. června 2021

PODNĚT: Proč byla zrušena převozová služba pro seniory na nákupy a odvoz k lékaři?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v Berouně působila asistenční služba PB HELP ASISTANT, Beroun ÚAMK – AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik. Na letošní rok už ale nežádala město o dotace a svou činnost ukončila. Asistovanou dopravu ale zajišťuje také Sociální podnik Klubák , z. ú., 722 955 596, na nějž je možné se v případě potřeby převozu k lékaři nebo na nákup obrátit. Město vlastní asistenční službu nemá, ale formou dotací podporuje organizace, které služby pro občany v sociální oblasti poskytují.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Počty kontejnerů na třídění odpadu Dulova x Bezručova

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč se odvezl druhy plastový kontejner? Ulice Duslova na rohu s Bezručovou. Je sice hezké, že se konečně přidal kontejner na sklo, ale odvezl se kontejner na plast i na papír. Oba jsou hned plné. Přitom místa tam je hodně. Děkuji za vyřešení.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, do 31. 5. 2021 si počet nádob a četnost svozu na základě smlouvy s AVE stanovil developer resp. Společenství vlastníků jednotek. Od 1. 6. 2021 přešel svoz tříděných odpadů v dané lokalitě „pod město“. Podle průměrné produkce odpadů pro danou lokalitu byla stanovena sortimentní skladba a četnost svozů následovně:

Kontejnerové stání Duslova JZ (v blízkosti ulice Bezručova):

tabulka
Poznámka: do tohoto KS v budoucnu přijde ještě nádoba na oleje, případně na textil.

Kontejnerové stání Duslova SV (v blízkosti ulice Talichova):

tabulka2

 • Při tzv. „zabydlování“ nových lokalit vzniká dočasně větší množství papíru a plastů a nádoby nemusí postačovat, přestože se svoz papíru a plastu provádí 3x týdně a obsluhovaný objem je naddimenzován.
  Smlouva se svozovou firmou ani svozový plán a efektivní využitelnost svozové techniky v praxi neumožňuje individuálně svážet kontejnery mimo svozové dny.
  Problém je, že mnozí občané - zejména kartonáž neminimalizují, nezmáčknou, nebo nerozeberou a tím velmi sníží objem nádoby, když tam vhazují celé krabice.
  Mnozí občané si také neuvědomují, že odkládání odpadů vedle odpadových nádob není správné, ani legální. V obecně závazné vyhlášce města č. 1/2002, která stanovuje systém nakládání s odpady ve městě, je jednoznačně uvedena povinnost odkládat odpad do sběrných nádob, ne však mimo sběrnou nádobu.
  Odložit odpad mimo sběrnou nádobu neopravňuje nik