Obsah

Datum: 22. září 2021

PODNĚT: Propadlý chodník V Hlinkách

 • Dobrý den, na konci ulice V Hlinkách u budovy Úřadu práce se propadl chodník, můžete tam někoho poslat to opravit? Děkuji.
  chodník2

ODPOVĚĎ

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Závadu jsme nahlásili AVE a její pracovníci hned začali chodník opravovat. Během dneška by měla být oprava dokončena.

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. září 2021

PODNĚT: Poskytnutí finančního daru města Beroun postiženým obcím na Moravě

 • Dobrý den, zajímalo by mě, zda město Beroun podpořilo nějakým způsobem obce zasažené koncem června na jižní Moravě tornádem. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Město Beroun na návrh paní starostky Soni Chalupové poskytlo finanční dar ve výši 20 tisíc korun obcím na Hodonínsku, které byly dne 24. 6. 2021 postiženy ničivým tornádem, a to prostřednictvím transparentního účtu neziskové organizace ADRA, o. p. s. Je to maximální částka, kterou mohla rada města poslat bez schválení zastupitelstvem. Při jednání rady města padl i návrh poslat dar rovnou na obce. "Protože nemůžeme posoudit, která obec je více postižená, rozhodli jsme se nakonec pro transparentní účet neziskové organizace ADRA. Rozdělování finančních prostředků je v péči hejtmana Jihomoravského kraje, který má největší přehled o tom, kde je potřeba pomoci,“ zdůvodnila rozhodnutí rady města starostka Soňa Chalupová.

  Rada města Beroun schválila na svém červnovém jednání také poskytnutí finančního daru ve výši 10 tisíc korun obcím Stebno a Blatno na Lounsku, které byly dne 24. 6. 2021 poničeny silnou bouří.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. září 2021

PODNĚT: Nevyvezená popelnice na bioodpad - Velké sídliště

biodpadDobrý den, jen malá stížnost a nebo návrh na zlepšení?! Vyberte si. biodpad2Toto se mi dnes přihodilo. Tak dnes jsem dovezla již druhou popelnici s bio odpadem k silnici na vyvezení a to proto, že tu první mi 3 týdny technické služby nevyvezly.  Po několika telefonátech mi dnes pán naznačil, že jsem lhářka a že mi popelnici vyvezli a já ji mezi tím naplnila. Popelnice s listím je dovezená k silnici dnes a ta druhá si už tak sedla !!! A tak doufám, že půjde vysypat. Tak dnes asi s nízkým tlakem problém mít nebudu 🤣

Ps: Větev jsem tam dala po telefonické domluvě. Aby popelnice, které tak dobře vyváží, nepřehlédli. 😉

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, řešili jsme Vaši stížnost s vedoucím provozovny AVE. Dispečer doložil výpisem GPS svozového vozu z pondělí 13. září 9:17, že byla popelnice vyvezena (tedy minimálně zde vůz v tuto dobu byl). Na Vaši urgenci ze 17.  září byl na místo opět poslán svozový vůz, práce byla zkontrolována a dle dispečera byly všechny nádoby na BIO odpad prázdné. Věříme, že šlo snad jen o nějaké nedorozumění, které teď zpětně těžko vyřešíme. Pokud by se problém s vyvezením Vaší BIO popelnice opakoval, dejte nám, prosím, vědět a pokusíme se najít společně s AVE nějaké vyhovující řešení.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. září 2021

PODNĚT: Žádost o kontejner na bioodpad pro zahrádkáře

 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli bychom jako Svaz zahrádkářů se zahrádkami nad ulicí Ječná a K dubu, mohli získat kontejner na bioodpad. Případně, co je vše potřeba vyřídit. Moc děkuji a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Vaši žádost jsme předali odpovědnému pracovníkovi AVE, který má tyto záležitosti na starosti.  Měla by Vás kontaktovat paní Eva Kaslová z obchodního oddělení a vše s Vámi vyřídit. Pokud se tak ještě nestalo, připomeňte se jí, prosím, na mailu: eva.kaslova@ave.cz

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. září 2021

PODNĚT: Park Na PříkopěxČertovka - shromažďování problematické mládeže

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala jak řešit problém, který poměrně často řeším v blízkosti svého bydliště a po cca roce se situace vůbec nelepší. Jedná se o park na konci ulice Na Příkopě a Čertovka + lavičky v ulici Na Příkopě. Téměř každý den, od dopoledne až do večera, zde park a přilehlé lavičky okupují mladiství a to od počtu pár jedinců až klidně 20 lidí. Park i lavičky jsou často poničené, po celodenním působení zde po nich zůstává poházená hromada odpadků, v okolí laviček jsou kaluže plivanců, často zde jsou opojeni nejen alkoholem, hraje zde hlasitá hudba a je slyšet neustále křik a řev, na toaletu chodí k přilehlé zdi či po schodech k řece.
  Často mladistvé žádám, ať po sobě alespoň uklízejí, ale jen občas mi je vyhověno. Bývá mi odpovězeno, že odpadky nejsou od nich, což vím že je lež, ale dokázat to nemohu, či že si tam mohou do 22hod dělat co chtějí. Opakovaně jsem volala na Městskou policii, která sice vždy přijede, ale nic nevyřeší. Zaráží mě, že ač sídlí par metrů od parku a často kolem jezdí, nestává se, že by přišli sami od sebe parčík a přilehlé lavičky zkontrolovali. Pokud je někdo nezavolá tak sem nezavítají. Nevím jaké jsou pravomoce Městské policie, ale po jejich příjezdu se mládež sice rozejde, bordel zůstane a za hodinu jsou zase zpět.
  Úklidová služba zde každé ráno park a okolí uklidí a klobouk dolů před nimi. Myslím si, že by stálo za zvážení s úklidovou službou začít komunikovat, jelikož oni dobře vědí jaká místa s výskytem opakujícího se nepořádku musejí každé ráno čistit a na tyto místa bych se zaměřila s častější kontrolou. Možná by na tyto exponovaná místa pomohla instalace kamer. Tento problém již trvá dlouhou dobu a bydlet zde a koukat na dění kolem je vyčerpávající.

ODPOVĚĎ

 • O tomto problému víme. Dříve tam byli bezdomovci, které se nám podařilo z daného místa vystrnadit, nyní dělají nepořádek u Hvězdy. Vyřešením problému na jednom místě většinou vznikne ten samý problém jinde a je jedno, jestli tam má MP služebnu. Policie by musela někoho chytit přímo při činu a podívejte se co se stalo nedávno, když proti jednomu z podobné partičky zasáhli poté co poničil fasádu domu u kruhové křižovatky v Havlíčkově ul.. S kamerami do podobných míst počítáme, ale je to poměrně drahá sranda a nechceme mít z města místo, kde nás budou kamery šmírovat na každém kroku. Nyní MP toto místo kontroluje častěji a obdobná skupinka se vyskytuje častěji na náměstí před radnicí. Je to bohužel o výchově v rodinách a minimálním respektu těchto výrostků před zákonem.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. září 2021

PODNĚT: Vybudování psího hřiště

 • Dobrý den, zajímalo by mne, v jaké lokalitě hodláte zřídit psí hřiště, pokud by bylo schváleno. Děkuji a přeji pěkný den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, lokalit máme vytipovaných několik, ale zatím se jako nejvhodnější jeví lesopark Městská hora.

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. září 2021

PODNĚT: Participativní rozpočet - nakládání s osobními údaji

 • Dobrý den, dovoluji se Vás zeptat, za jakým účelem a jakým způsobem bude dále nakládáno s osobními údaji (rodné číslo) v hlasování v participativním rozpočtu. Proč na stránkách města je zapotřebí rodné číslo a v případe odevzdání fyzického hlasovacího lístku postačuje bydliště. Děkuji vám za odpověď

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město Beroun provozuje webové stránky https://paroz.muberoun.cz , na kterých je možno provádět anonymní hlasování zejména k různým investičním záměrům města. Hlasování se mohou zúčastnit pouze osoby s trvalým pobytem ve městě Beroun, každá hlasující osoba má pouze jednu možnost hlasování.

  Z uvedeného důvodu je nezbytné, aby na základě jednoznačného identifikátoru, zde konkrétně rodného čísla, došlo k ověření, zda hlasující osoba je trvale hlášena k pobytu ve městě. Hlasující osoba na základě svého vlastního rozhodnutí, po přihlášení na uvedené stránky, zadá do kolonky svoje rodné číslo a provede hlasování. Poté následuje ověření rodného čísla v lokálním registru obyvatel. Pokud osoba není trvale hlášena ve městě Beroun, dojde ke smazání celé operace.  V případě, že osoba je dle zadaného rodného čísla hlášena ve městě Beroun, dojde k zapsání hlasu pro zvolenou možnost a zadané rodné číslo je anonymizováno do té podoby, že nejde přečíst. Anonymizovaný znak je však na základě kódování programu porovnatelný s v budoucnu zadanými rodnými čísly tak, aby nemohlo dojít k tomu, že jedna osoba bude hlasovat pro stejný záměr hlasovat opakovaně.

  Sdělujeme Vám tedy, že zpracování osobních údajů, zde rodného čísla, je prováděno na základě svobodného rozhodnutí osoby, která vstoupí do systému a zadáním požadované informace vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě této podané informace. Zpracování osobních je prováděno vždy po dobu jednoho měsíce a správce osobních údajů není na základě tohoto zpracování zjistit, jakým způsobem konkrétní osoba hlasovala. Částečně anonymizované údaje jsou po uplynutí doby pro hlasování převedeny do zcela anonymizované podoby, tedy do pouhého statistického vyjádření přidělených hlasů.

  Vzhledem k tomu, že uvedené zpracování osobních je založeno na základě Vašeho souhlasu, máte možnost v souladu s čl. 7 odst. 3 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 uvedený souhlas kdykoli odvolat. Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů, nepokračujte dále v zadávání údajů na uvedených webových stránkách města. 

  Protože chceme umožnit hlasování i obyvatelům, kteří nemají možnost hlasování online, je tento zvolen model papírových hlasovacích lístků. U vyplněných lístků budeme kontrolovat ručně na evidenci obyvatel jestli jméno souhlasí s adresou. V tomto případě je z hlediska GDPR uvedení rodného čísla problematické.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. září 2021

PODNĚT: Revitalizace veřejného prostranství před Hvězdou

 • Dobrý den, již několik let zpátky je v Berouně slibována rekonstrukce parku před Hvězdou (viz články na internetu, v Radniční listy atd). Naposledy na jaře. Stále se nic neděje. Je zde ale více a více bezdomovců, výkalů, odpadků, potkanů. Dokonce prý je zde vydáváno jídlo Charitou Beroun. A na konci prázdnin se zde udělá Dětský den- Hrůza!!!! Prosím o informaci, kdy se konečně začne zde něco dělat? V Berouně není jen náměstí, tady na Velkém sídlišti žije také spousta občanů z Berouna, kteří chtějí pěkné prostředí a na ty se nějak zapomíná. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Vzhledem k tomu, že je vysoce reálná šance získat 85% dotaci na realizaci projektu Prostranství před Hvězdou upravili jsme jsme trochu projekt a stavební povolení. Úpravy se týkaly změny některých betonových prvků na zeleň. V druhé polovině září zahájíme výběrové řízení, které díky lhůtám bude trvat cca 1,5 měsíce. Následně vyhlásíme vítěze a předáme staveniště. Věřím že se to povede ještě letos. Pak bude záležet na tom jaká bude zima. Pokud mírná tak stavební práce by měly skončit někdy o prázdninách 2022 a na podzim by se vysázely stromy, abychom zajistili lepší zakořenění.

  Co se týká bezdomovců, Městská policie kontroluje prostranství před Hvězdou 2x denně a 2x v noci. Problém je v dostupnosti alkoholu i v místní hospodě, nedávno se tam jeden ožral tak, že se válel na zemi a hosté i personál ho dlouhou dobu překračovali než přijela sanita a MP. Ta měla od jara 108 zásahů právě proti nim. Problém není jen alkohol, ale i možnost v okolí spát. Nyní přespávají v křovích v okolí Švermovy ulice. Zadal jsem AVE aby je maximálně prořezali, snad se nedočkám nadávek, že ničím zeleň. J Ničením míst, kde mohou tito lidé nocovat se podařilo za posledních 5 let snížit jejich počet v Berouně z cca 150 na 30-40 a z nich je cca 10 problémových. Tento problém nevyřešíme, ale významně omezíme.

  Proti potkanům v této lokalitě jsme letos provedli 2 deratizace. Problém je v tom, že mají co jíst a proto se tam drží a množí. Na videu, co kolovalo po internetu, je vidět, že dojídají zbytky po krmení ptáčků.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. září 2021

PODNĚT: Elektronické hlasování pro participativní rozpočet

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, elektronické hlasování bude spuštěno v pondělí 13. září. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. září 2021

PODNĚT: Hlídky městské policie u základních škol v ranní špičce

 • Dobrý den, nešlo by poslat městskou policii v době 07.30-08.00 hodin před základní školu Závodí. Chtěl jsem zde projet do ulice Škroupova, ale řidiči s dětmi průjezd zablokovali, mezi parkujícími auty přebíhají děti, no prostě hrůza. Děkuji za rychlé vyřízení, než se tam stane neštěstí.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, předali jsme Váš podnět městské policii s tím, aby před začátkem vyučování v době příchodu dětí do školy zajistili hlídku také u základní školy na Závodí. V denní směně má městská policie k dispozici pouze dvě hlídky a problém se zvýšeným provozem je u všech základních a mateřských škol ve městě. Fyzicky není možné být všude, většinou jsou hlídky posílány k přechodům na Třídě Míru a na Wagnerově náměstí, kde je provoz v ranní špičce nejsilnější.  Namátkově však vypomáhají i u ostatních školních zařízení. Před časem se město ve snaze zajistit bezpečné přecházení na všech místech u škol a školek obrátilo na veřejnost s výzvou o pomoc dobrovolníků, kteří by ráno pomáhali s přecházením dětí. Odezva však byla nulová. Dalším problémem je zvyšující se agresivita řidičů, kteří často nedbají pokynů strážníků a dělají si, co chtějí, o slovních urážkách ani nemluvě. Je to odraz dnešní uspěchané doby včetně dovozu dětí do školy i z míst, z nichž by bez problémů byly schopné dojít samy pěšky.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. září 2021

PODNĚT: Nevyužité cykloboxy v autokempu Na Hrázi

 • Dobrý den, prosím vás o informaci, kdy bude zprovozněn cyklobox v kempu. Cyklobox je zde umístěn již téměř 5 let, a ještě nebyl uveden do provozu, pouze ho min. několik měsíců neoprávněně užíval jako skladiště provozovatel kempu. Dovoluji si vás ještě požádat o informaci, jak se město finančně vyrovnalo z provozovatel kempu za neoprávněné užívání a kdo bude hradit škodu, která byla tímto neoprávněným užíváním na cykloboxu způsobena. Cyklobox má v této lokalitě smysl, a proto nechápu proč to trvá neuvěřitelných 5 let.

ODPOVĚĎ

 • Vážený pane, děkuji Vám za zaslaný dotaz na cyklobox kemp v Berouně. Cykloboxy si pochvalují cyklisté, ale bohužel všechny cykloboxy se již staly terčem vandalů ( některé po provedené opravě bohužel opakovaně ) a musely být za nemalé finanční prostředky servisovány, tyto prostředky pak chybí v provozu.
  I tento cyklobox mimo sezonu neznámý vandal poškodil a provozovatel kempu bohužel bez povolení „ využil „ situaci a uložil zde nářadí.  Na toto jsme ho upozornili a nářadí dal pryč. 
  Poslední cyklobox v kempu projde nutným servisem v úvodu roku 2022.  Nyní na konec sezony je již cyklobox zprovozněn pomocí provizorního napájení z hlavní budovy, protože není určen na dlouhodobý autonomní provoz bez externího napájení.
  Stále existuje varianta lepšího celoročního využití boxu v nově rekonstruované ulici Karla Čapka v Berouně, kde je v blízkosti škola, koupaliště a sportovní areál. Návštěvníci kempu – stánku si chtějí dát kolo hned vedle venkovní zahrádky a kempaři mají uložená kola ve svých karavanech. O případném přesunu bude rozhodnuto v roce 2022.

  Ing. Pavel Moucha,
  vedoucí odboru hospodářské správy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. září 2021

PODNĚT: Přerostlé křoví na parkovišti u Medicentra

 • Dobrý den, dnes jsem parkoval na parkovišti před Medicentrem. To, že tam je málo míst, je jedna věc, ale rád bych poprosil o ostříhání křoví, která zasahují do parkovacích míst.  Je jich hned několik. Děkuji. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Požadavek na ostříhání křoví jsme předali pracovníkům AVE. Předpokládáme, že by v tomto týdnu měli požadovanou práci realizovat.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. srpna 2021

PODNĚT: Výměna poškozené popelnice

 • Dobrý den, u svého domu mám promačklou a za chvíli, děravou plechovou popelnici. Jakým způsobem si mohu objednat dodání nové popelnice. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, pokud máte plechovou popelnici prorezlou, musíte si zakoupit novou. Můžete tak učinit u nás ve sběrném dvoře ve Viničné ulici. Po předložení dokladu o zaplacení za svoz odpadu je cena 1089 Kč včetně DPH. Rozvoz nádob neprovádíme.

  Ondřej Zada,
  dispečer AVE

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. srpna 2021

PODNĚT: Sesypání obsahu nádoby na plasty a nápojový karton do jednoho svozového vozu

 • Zpráva o svozu komunálního odpadu. Sobota 28. 8. 2021. Svozový vůz vyprázdnil kontejner s plasty a poté malou oranžovou popelnici s obaly od krabicového mléka. Čili tyto dva druhy v autě smíchal. Ptám se tedy, zda má cenu odpad třídit. Pokud ne, tak přestávám s tříděním a házím vše dohromady. Zdravím třídění zdar.

ODPOVĚĎ

 • Na základě vašeho podnětu jsem danou situaci prošetřil a došel jsem k závěru, že skutečně došlo k pochybění posádky. Respektive usnadnili si práci, aby se nemuseli vracet. Nápojové kartony je totiž možné vhazovat do kontejnerů na papír i plast. Na třídících linkách je standard vytřiďovat nápojové kartony z plastů i papíru, protože ve většině obcí nádoby na nápojové kartony nejsou. Třídit má určitě smysl .

  Ondřej Zada,
  dispečer AVE

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. srpna 2021

PODNĚT: Informace k projektu Byty u parku v ulici Na Náhonu 

 • Dobrý den, mám podepsanou předkupní smlouvu na byt v projektu Byty u parku v ulici Na Náhonu. U projektu se již několikrát odložil termín dokončení a nyní to vypadá na další průtahy. Od developera projektu mám bohužel málo konkrétních informací o důvodech zpoždění. Rád bych se proto zeptal, zda město Beroun s developerem vede nějaká jednání a v jakém jsou stavu. Tedy pokud takové informace nejsou důvěrné. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, shodou okolností teď právě s investorem řešíme dovybudování parkovacích míst za a před domem. Investor má na ně již územní rozhodnutí a vyřizuje stavební povolení, které bylo potřeba projednat s odborem dopravy. Vše se vyřešilo a nic by nemělo bránit tomu, aby se na parkovací místa vydalo stavební povolení, developer je vybudoval a dům i stání bylo tak možné zkolaudovat. Parkovací místa byla jednou z podmínek města, developer ale na ně v rámci realizace nějak pozapomněl. Předpokládám, že právě to celou kolaudaci výrazně zdrželo.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. srpna 2021

PODNĚT: Cyklistický závod L´Etape Czech Republic by tour de France 2021

 • Dobrý den, již za několik málo dnů projede naším městem amatérský cyklistický závod L'ETAPE CZECH REPUBLIC BY TOUR DE FRANCE 2021. Nebylo by vhodné tuto akci přiblížit občanům v aktualitách, ale i jiným způsobem. Účastníci závodu by si širokou účast diváků jistě vychutnali.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, obsáhle jsme o tomto závodu a zastávce informovali veřejnost v srpnovém Radničním listu a samozřejmě ještě v tomto týdnu připomeneme i na webu a FB města. Děkujeme za Vaši připomínku.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. srpna 2021

PODNĚT: Workoutové hřiště Na Štulovně

 • Dobrý den, dnes jsem se byl podívat na nově otevřené workoutove hřiště, na které jsem se opravdu těšil, ale byl jsem nemile překvapený, jak nízká celá konstrukce je. 
  Při svých 176cm nemám problém na všechny hrazdy dosáhnout ze země, často nemusím ani zcela natáhnout ruce, což znemožňuje provedení mnoha cviků.
  Toto rozhodně není běžná výška, do které se hrazdy montují, přepokládám tedy, že je velká část konstrukce  "utopená" v zemi.
  Můžete prosím prověřit se zhotovitelem, zda nedošlo k nějaké chybě? Děkuji. 

ODPOVĚĎ

 • workoutDobrý den, velmi nás mrzí, že nejste s novým workoutovým hřištěm spokojen. Prověřili jsme Váš podnět u zhotovitele hřiště a v příloze posíláme vyjádření projektanta Tomáše Maxnera. Dle informací od našeho technika, který měl projekt na starosti, bylo záměrem udělat hřiště pro širokou veřejnost, tedy i pro starší děti nad 140 cm nebo ženy menšího vzrůstu, ale jsou zde i hrazdy např. ve výšce 270 cm. Zatím máme jen pozitivní ohlasy, ale jak už to tak u podobných projektů bývá, všem se zavděčit nemůžeme. Co vyhovuje jednomu, nemusí být vhodné pro jiného.

Jitka Soukupová,
                                      tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. srpna 2021

PODNĚT: Platba za odpad v bytě a na zahrádce v místě bydliště

 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč můj otec platí poplatek 700Kč za svoz odpadu v Berouně a potom platí dalších 700 Kč za svoz odpadu ze zahrady v Berouně. Ročně tedy zaplatí 1 400 Kč, a to pro důchodce je už dost velká částka. Když má na zahradě nějaké odpadky, tak je nosí do popelnic v místě bydliště, kde odpadky třídí. Děkuji za odpověd.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, úhrada poplatku je v souladu s OZV č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Čl. 2
  Poplatník
  1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
  1. fyzická osoba přihlášená ve městě,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

   Ing. Marcela Maršíková,
   vedoucí finančního odboru

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. srpna 2021

PODNĚT: Poskytnutí důvodové zprávy k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2021

 • Dobrý den, děkuji za zaslání odpovědi. Máte pravdu, již i v předešlém roce ve vyhlášce města bylo osvobození od poplatku zakotveno pouze pro osoby do 18 let věku. Občané nad 18 let věku, kteří celoročně pobývají v zahraničí spatřují v osvobození jen osob do 18 let věku diskriminaci, neboť jsou nuceni platit za likvidaci odpadu dvakrát. Jednou podle trvalého bydliště a podruhé v místě pobytu v zahraničí. V Berouně platí vlastně za něco, co nevyužívají. 
  Chtěl bych Vás požádat o poskytnutí důvodové zprávy k OZV č.3/2021, kterou obdrželi před schválením této OZV zastupitelé města. Předem děkuji a přeji hezký zbytek dne.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, zasílám znění  důvodové zprávy.

  Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé zákony (tzv. daňový balíček). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dochází tím i k úpravě  Hlavy VII - Poplatky za komunální odpad.

  Na základě výše uvedeného se stávající obecně závazná vyhláška (OZV) města Beroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 7/2019 z 18. 12. 2019 přepracovala v souladu s výše uvedenou novelizací zákona o místních poplatcích.

  Rada města předkládá zastupitelstvu města novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jejíž návrh odsouhlasila dne  9.  6. 2021 pod č. usn.227/69/RM/2021.

  Oproti stávající OZV č. 7/2019 se v nové vyhlášce mění tyto části:

  V čl. 2 je nová definice poplatníka poplatku v souladu s § 10e novelizovaného zákona o místních poplatcích tak, že poplatníkem poplatku je:

  a) fyzická osoba přihlášená v obci, nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

V čl. 5 odst. 1) je navržena sazba poplatku na výši 1 000,- Kč. (Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je zákonem stanovena na nejvýše 1200,- Kč).

Město Beroun v roce 2013 stanovilo sazbu poplatku ve výši 700,- Kč, která je platná až do letošního roku. Již několik let ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu však převyšují vybrané finanční prostředky od poplatníků.

Dne 21. 4. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 9 ke smlouvě na poskytování služeb správy majetku města s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., na základě kterého byla ve schváleném rozpočtu na rok 2021 zapracována v běžných výdajích částka ve výši  24 170 tis. Kč. Na příjmové části rozpočtu je letos počítáno s výběrem finančních prostředku od poplatníků s částkou ve výši 14 000 tis. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl cca ve výši 10 000 tis. Kč bude  letos  město doplácet ze svého rozpočtu. Z tohoto důvodu je navrženo poplatek od roku 2022 navýšit.

V čl. 6 odst. 1) se mění (prodlužuje) splatnost poplatku z  31. května na 30. září příslušného kalendářního roku.

Ing. Marcela Maršíková,
vedoucí finančního odboru

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. srpna 2021

PODNĚT: Uzavření cesty u dopravního hřiště

 • Dobrý den, kdy bude prosím uzavřena cesta na dopravní hřiště podél vodní elektrárny. Na úřední desce je OOP, kde jsou uvedeny dva rozdílné termíny, na straně první je termín 17. 8. a na třetí straně je 2. 8. 2021.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, máte pravdu, že na první straně veřejné vyhlášky je termín 17. 8. 2021 s dodatkem, že přesný termín bude podle rozhodnutí o uzavírce, a na straně 3 je datum 2. 8. 2021.

  Na poslední straně v grafické příloze je schéma informační tabulky s datem 2. 8. 2021, neboť to bylo původní datum realizace, ale následně došlo ke změně termínu od žadatele z důvodu složitosti logistiky zajištění opravy ze strany servisní společnosti (na jezovém tělese došlo k poškození pístnice na pohyblivém jezu, jejíž oprava musí být provedena v letních měsících za nízkého průtoku – proto se dle klimatických podmínek může termín opět změnit…).

  Neboť již byl původní návrh DIO schválen i Policií ČR, vyvěsili jsme ho v této podobě. Samozřejmě při realizaci bude na tabulce uveden přesný datum, který bude odpovídat termínu podle rozhodnutí o uzavírce vydaného zdejším odborem.

  Na základě výše uvedeného není nutno stanovení měnit či upravovat.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. srpna 2021

PODNĚT: Osvobození od poplatku za odpad 

 • Můžete vysvětlit z důvodové zprávy k OZV č. 3/2021, proč v článku 7, odstavce 2 je od poplatku osvobozena fyzická osoba jen do věku 18 let, která celoročně pobývá mimo území ČR a proč se osvobození nevztahuje na všechny fyzické osoby, které celoročně pobývají mimo území ČR.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz. Žádáte vysvětlení z důvodové zprávy k OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství , kde v čl. 7 odst. 2  , kde se od poplatku osvobozuje fyzická osoba dle č. 2 odst. 1 vyhlášky, do 18 let věku, která celoročně pobývá mimo území České republiky.
  Asi jste nezaznamenal, že  toto osvobození bylo již ve dvou předešlých vyhláškách města, které se týkaly místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Když se rozhodne  dospělá osoba  pobývat mimo území ČR , má trvalé bydliště  v městě, úhradu místního  poplatku platí. A jejich děti – ty jsou nuceni odcestovat s rodiči. Ty se jinak rozhodnou nemohou. Z tohoto důvodu je  ve vyhlášce osvobození dětí do 18 let, co celoročně pobývají v zahraničí.

  Ing. Marcela Maršíková,
  vedoucí finančního odboru

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. srpna 2021

PODNĚT: Dopravní úprava v ulici Brožíkova

 • Dobrý den, na úřední desce je uveřejněno OOP týkající se ulice Brožíková. Dovoluji se vás tímto zeptat, zda si je město vědomo toho, že tímto opatřením dojde k většímu provozu před základní a mateřskou školou, a to zejména nákladními vozidly. Většina měst v ČR se snaží zklidnit dopravu před školami a nevím, proč město Beroun jde opačným směrem. V případě „zjednosměrnění“ ulice Brožíkova budou veškerá vozidla, která odjíždí od Závodského nádraží projíždět okolo základní i mateřské školy. Město si asi neuvědomilo, že v této lokalitě se také nachází AGP Beroun-Agropodnik, který v této lokalitě jezdí s nákladními soupravami a v současné době jezdí mimo školní náměstí, ale v případě, že bude uskutečněno uvedené opatření budou vozidla doslova objíždět celou základní školu. Dále je nutné podotknout, že na nádraží jsou prováděny také překlady zboží z vlaku na nákladní automobily. Např. minulý rok celé léto zde docházelo k překladu klád z vlaku na nákladní auta. Tímto opatřením dojde k vytvoření parkovacích míst v délce 50m, což odpovídá cca 9 parkovacím místům. Tyto parkovací místa budou vzdálena cca 150m od mateřské školy. Osobně bych spíše doporučil, po dohodě s SŽDC, vytvořit parkovacích míst na pozemku poz.parc.č. 2320/1. Dovoluji si Vás tímto požádat o zvážení tohoto opatření a věřím, že zdravý rozum zvítězí a kvůli několika jednotlivcům, kteří pravidelně parkují na chodníku před MŠ, nedojde ke zvýšení provozu nákladními automobily před ZŠ a MŠ.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, stanovení dopravního značení v Brožíkově ulici bylo provedeno na základě podnětu Policie ČR, která vyhodnotila křižovatku ulic Vrchlického a Brožíkova jako nebezpečnou právě v době, kdy chodí do školy děti z oblasti ulice Na Cibulce, kde se musí proplétat mezi nesprávně zaparkovanými vozidly v obousměrném provozu.

  Dalším důvodem změny místní úpravy jsou téměř každodenní nebezpečné situace, které nastávají na železničním přejezdu, způsobené řidiči vyjíždějících z Brožíkovy ulice, kdy jsou řidiči nuceni zastavit vozidlo na železničním přejezdu.

  Podle informací poskytnutými společností České dráhy a.s. je organizována vykládka vagónu ve stanici Beroun – Závodí v průměru 3x do měsíce v rozsahu dvou až tří nákladních vozidel, což je poměrně nízké zatížení předmětné komunikace. Rovněž tak společnost AGP Beroun – Agropodnik a.s. provádí zásobování převážně sezónně, tedy zejména v období prázdnin.

  Město Beroun plánuje komplexní rekonstrukci Brožíkovy ulice, kdy dojde k jejímu rozšíření a pravděpodobně i zpětně k zavedení obousměrného provozu včetně vytvoření parkovacích stání.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. srpna 2021

PODNĚT: Přerostlý plot v Tovární ulici

 • Dobrý den, před týdnem jsem AVE a paní Poborské zasílal podnět k úpravě živého plotu na rohu ulic Tovární a U Archivu. Z AVE jsem od kolegy Nováka dostal odpověď téměř obratem, že jsou schopni úpravu provést, ale stříhání živého plotu musí být schváleno patřičným odborem na MěÚ. 
  Včera a dnes probíhala úprava zeleně na sídlišti Litava a ráno jsem mluvil přímo s pracovníky AVE v terénu. Žádný požadavek na úpravu živého plotu na rohu popisované křižovatky z města nedostali a tak došlo k situaci, že pečlivě ostříhali živý plot u chodníku o 50 m dále v ulici na Náhonu a přerostlý plot u křižovatky U Archivu stále trčí do vozovky. 

  plot3Inkriminované místo je úzké i za normální situace natož, když je průjezdný profil zúžený od dalších půl metru. Na místě pak dochází k řadě krizových dopravních situací, kdy odbočující vozidlo z ul. U Archivu nemůže vjet do Tovární ul. a je nuceno zastavit v křižovatce. Další nepříjemné situace nastávají v zúženém místě při míjení 2 vozidel, kdy na ulici stojí vedle sebe 3 vozidla (po pravé straně je zaparkovaná řada vozidel). Sám jsem byl svědkem několika drobnějších kolizí a bohužel i účastníkem jednoho takového střetu, kdy mi projíždějící vozidlo ustřelilo zrcátko auta právě proto, že kvůli živému plotu jelo více u středu vozovky. 

  Vzhledem k tomu, že na situaci s přerostlým plotem upozorňuji co půl roku a město není schopné zajistit pravidelné stříhání, bylo by dobré zvážit, zda by na daném místě nebyla vhodnější jiná zeleň (travní či květinový pás), která by nepřerůstala do komunikace. 

  V příloze přikládám fotodokumentaci aktuální situace z rána.

ODPOVĚĎ

plotDobrý den, podnět přišel v době, kdy pracovnice, co má na starosti zeleň, čerpala 2 týdny dovolenou od 26. července.  Žádost na úpravu plotu proto AVE předávala se zpožděním hned, jak se vrátila. Následně byl plot upraven, aby nebránil v provozu projíždějícím vozidlům.

Jitka Soukupová,
tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. srpna 2021

PODNĚT: Nepořádek po konání závodu Kolo pro život

 • Dobrý den, včera 3. srpna jsem byl na vycházce v Brdatkách a na několika místech jsou stále pozůstatky po cyklistickém závodu "Kolo pro život". Prosím přimějte pořadatele k úplnému úklidu trasy. Uvítám, když mne o úklidu budete informovat. Rád do uklizených Brdatek opět zajdu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, podnět jsme předali k vyřízení pořadateli závodu. Ten trasu v pondělí 9. srpna projel a zbývající odpad odklidil. Dle jeho vyjádření se však jednalo o tři malé pytlíčky.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. července 2021

PODNĚT: Dopravní hluk a překračování rychlosti v Okružní ulici

 • Dobrý den, bydlíme s manželem a dětmi na Okružní ulici vedle Úřadu práce a již tak od června jsme neustále obtěžováni abnormálním a ušitrhajícím hlukem ze silných motorek a aut. Co hůř, v posledních dnech to tu odpoledne vypadá jako závodní okruh. Vozidla jsou nejen hlučná, ale překračují dalece povolenou rychlost. Krásně se jim to túruje do mírného kopečku kolem sportoviště k zeleným. Na cestě jsou minimálně tři přechody a je snad jen zázrak, že se zatím nikomu nic nestalo. Obecně je tu hluk čím dál horší. Řidiči na sebe čím dál více troubí, MHD autobusy jsou také neskutečně hlučné. Absolutně nikdo tu nedodržuje povolenou rychlost. Prosím o pomoc v této situaci. Je to v rámci zájmu bezpečnosti i dětí ze střední školy i Wagnerova náměstí atd. Děkuji předem za zodpovězení.

ODPOVĚĎ

 • Chápu Vás a není to jen v ulici Okružní. Proti hluku moc nezmůžeme, to je na hygienických limitech a technickém stavu vozidel, mnohdy upravovaných. S tímto stavem jsme se rozhodli bojovat měřením rychlosti. Protože značení a domluva není pro některé řidiče dost důrazný argument. V Okružní ulici již nějaký čas provádíme namátkové měření rychlosti stejně jako v jiných místech města a chystáme i úsekové měření. Je to asi jediná možnost jak v daných místech ulice zpomalit dopravu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. července 2021

PODNĚT: Suchá borovice v Bezručově ulici

 • boroviceDobrý den, podávám podnět na odstranění uschlé borovice u domu strom boroviceBezručova 1405/17 v Berouně na pozemku města.

 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Tato uschlá borovice má obvod kmene větší než 135 cm, a musíme proto zažádat odbor životního prostředí o povolení ke kácení. Vyřešení tohoto podnětu bude proto chvíli trvat. Kolegyně již připravuje žádost a hned, jak dostaneme vyjádření, můžeme pokácení stromu zadat. Zpravidla se však kácí více suchých stromů najednou a většinou tyto práce zadáváme na podzim.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. července 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Ucpané 2 kanály zeminou v Bezručově ulici u domu čp. 279.

POZNÁMKA

 • ucpaný kanálČištění vpustí po přívalových deštích je pracovníky AVE naplánováno v Berouně na pátek 23. července. Do seznamu bude přidána i tato lokalita.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. července 2021

PODNĚT: Dohledání prodejce z hrnčířských trhů - zapomenuté zboží na stánku

 • textDobrý den, dostala se ke mně žádost o dohledání prodejce z hrnčířskych trhů. Napadlo mě, že možná město by mohlo mít seznam a nebo dokonce rozmístění stánků. Nepředpokládám, že budete hned vědět o koho se jedná, ale jistě byste tím dokázali zúžit možný seznam a předat ho paní (viz příloha ) . Případně na koho by se měla obrátit na městě?

 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, organizátoři hrnčířských trhů Jolana a Vladimír Izbických se o vše postarali a paní má již zakoupené zboží doma. Děkujeme za Váš podnět, vše dobře dopadlo.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. července 2021

PODĚKOVÁNÍ

 • Chtěl bych poděkovat, že se k bývalé restauraci Rudolfinum do ulice Svatojánská vrátil velký kontejner na nápojové obaly na místo instalované 240 popelnice. Ta byla během několika dnů plná a odpad skončil vedle na zemi. Ještě jednou děkujeme.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. července 2021

PODNĚT: Registrace elektrokola

 • Dobrý den, je možné si registrovat elektrokolo do evidence města včetně speciálního registračního štítku? Děkuji!

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město Beroun žádnou evidenci elektrokol nevede a tím pádem ani kola neregistruje.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. července 2021

PODNĚT: Vybudování kruhového objezdu na sjezdu z D5

 • Dobrý den, prosím o informaci, kdy se plánuje vybudování kruhového objezdu na sjezdu z D5 km 18 směr Praha? (Koněpruská ulice). Zejména v ranních hodinách je tam odbočování vlevo směrem do Berouna při velkém provozu nebezpečné. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kruhovou křižovatku již projektuje Středočeský kraj, kterému silnice patří. Nyní probíhá koordinace s naším projektem obchvatu směr Králův Dvůr. S realizací se počítá do dvou let.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. července 2021

PODNĚT: Sáčky na bioodpad a (ne)legální odhazování pytlů s odpadem do kontejnerů

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde mohu sehnat sáčky na bioodpad. U našeho domu jste jeden směsný kontejner nahradili kontejnerem na bio. (Ul. Tyršova 74), který bych ráda využila, ale nemám jak.  Určitě by také bylo fajn před touto náhradou občany upozornit letáčky s instrukcemi. 

  Plus mám dotaz, který nesouvisí s bioodpadem, ale s odpady jako takovými - velmi často u našeho domu zastaví cizí auto a řidič vyhodí do kontejnerů několik pytlů s odpadky. Nedávno jsem takového člověka i s autem SPZ 3SR 2333 vyfotila - vyhodil minimálně 4 velké pytle. Kam mohu fotky zaslat a udělá s tím někdo něco? Velmi by se hodily fotopasti, které by snad pomohly této činnosti zabránit.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, bioodpad tvoří až 41 % hmotnosti komunálního odpadu, a proto se v rámci optimalizace množství směsného odpadu odváženého na skládky snažíme, aby lidé třídili bioodpad co nejvíce. Skládkovné je čím dál dražší, likvidace jedné tuny bioodpadu vyjde tak třikrát levněji. Podrobněji jsme o bioodpadu psali v Radničním listu č. 6.

  Z praktického hlediska je nejvhodnější shromažďovat bioodpad v biologicky rozložitelných sáčcích, v nichž odpad může „dýchat“, tedy nehnije, ale naopak přirozenou cestou ubývá na váze i objemu, takže ho můžete skladovat delší dobu. Sáčky jsou v prodeji např. v podatelně městského úřadu v budově radnice na Husově náměstí 68. Skalní „třídiči“ odpadu si mohou zakoupit také speciální stojánky, v nichž je možné biosáček jednoduše uchytit. Pokud bioodpad odnášíte častěji, poslouží vám stejně dobře i igelitový sáček nebo plastová nádoba. Do hnědé popelnice odpad nakonec stejně vysypeme. Biologicky rozložitelný sáček lze použít opakovaně, igelitový po použití vhazujeme do nádoby na plasty.

  Co se týče zaslaných fotografií k vyhazování pytlů s odpadem, předali jsme Váš podnět odboru životního prostředí jako správnímu orgánu k řešení. Ten prověří občana, který zde odpad odkládá. Pokud se však jedná o osobu s trvalým bydlištěm v Berouně, ta může odhazovat odpad do kontejnerů po celém městě. Každopádně Vás budeme o výsledku šetření informovat.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. července 2021

PODNĚT: Výstavba na Ovčíně

 • Dobrý den, už poněkolikáté vznáším dotaz ohledně pokračující výstavby na Ovčíně. Vzhledem k tomu, že nemáte v zájmu mi odpovědět, tak si myslím, že není vše v pořádku. V případě ignorace mého dotazu předám informace i zkušenosti s vaším přístupem médiím.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, město se snaží a snažilo celou věc řešit. Bylo ale nařčeno z podjatosti. Proto vše řeší jiné úřady než ty v Berouně, např. Stavební úřad Králův Dvůr. Pokud chcete něco dát do médií, klidně to udělejte. Černé ovce natočily o tomto problemu tolik materiálu, že by to vystačilo na dva díly, doposud se nic nevysílalo. Skutečně se děje něco divného, ale u nás to není.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. července 2021

PODNĚT: Blokové čištění v Bezručově ulici

 • MAPADobrý den, prosím v rámci blokového čištění dne 15. 7. o úklid i části Bezručovy ulice, kde se nachází parkoviště s vyznačeným místem pro invalidu a která je ve vlastnictví města Beroun – viz přiložený plánek a viz přiložené emaily. Bohužel v rámci minulého blokového čištění dne 5. 5. k čištění této části ulice nedošlo, ač být mělo. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, situaci ohledně minulého blokového čištění proberu s technikem, který měl toto na starosti. Nicméně zaručuji a osobně dohlédnu na to, aby 15. 7. bylo již vše v pořádku. Přeji Vám krásný den a děkuji za tuto zpětnou vazbu.

  Jiří Novák
  AVE CZ, vedoucí provozu Beroun

REAKCE 15. července 2021

 • Dobrý den, děkuji za promptní reakci a Vám i městu za dnešní úklid.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. července 2021

PODNĚT: Rozbitý kolotoč u dopravního hřiště

 • Dobrý den, za berounské rodiče prosíme o opravu kolotoče na dětském hřišti u kempu (resp. u dopravního hřiště), který se dnes při běžném provozu vytočil a upadl jedné z malých holčiček na nohu. Naštěstí se pro tentokrát nic nestalo a nebyla zraněna. S ostatními rodiči jsme ale byli zaskočeni tím, že kolotoč se i při běžném zatížení může vytočit a vypadnout. S ohledem na letní prázdniny a vyšší využití herních prvků bych tímto chtěla požádat o jejich častější kontrolu a údržbu. S poděkováním a přáním pěkného dne.

POZNÁMKA

 • Závada na kolotoči byla hlášena v pátek 11. července v 15:05 prostřednictvím kontaktního formuláře na webu bezpecnyberoun.cz. Hned v sobotu v ranní hodinách pracovníci AVE kolotoč demontovali, v dílně opravili a v neděli odpoledne již byl vrácen zpět.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. července 2021

PODNĚT: Dopravní značení v ulici Na Veselou

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké vlastně dopravní značení platí v ulici Na Veselou v Berouně, kde Odbor dopravy MěÚ Beroun stanovil již 13. 11. 2020 místní úpravy dopravního značení v této ulici. Bylo realizováno vodorovné dopravní značení ( na několika místech parkovací pruhy), ale svislé dopravní značení zůstalo z původní místní úpravy silničního provozu. Chtěl bych se zeptat: - jaké dopravní značení v uvedené ulici tedy platí, - jak může být v obousměrné ulici zřízen parkovací pruh, aniž by zůstaly dva jízdní pruhy v šířce 3 metry pro jeden jízdní pruh, -kdy bude neplatné dopravní značení odstraněno.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, ve věci ulice Na Veselou jsme Vám už jednou odpovídali. Dopravní značení bylo stanoveno na základě požadavků a stížností občanů, kdy tito projevili nespokojenost s nedostatkem parkovacích míst a v rovněž s nepřiměřenou rychlostí vozidel projíždějících z golfového areálu. Stanovení dopravního značení bylo provedeno na základě návrhu zpracovaného dopravním projektantem se zřetelem na střídavé stání s výhybnami tak, aby projíždějící vozidla musela zpomalit.

  Bohužel, po provedení vodorovného značení se zvedla vlna protestů, když se vytvořily nejméně tři skupiny obyvatel předmětné ulice s rozdílnými názory, které se nedokáží shodnout. Proto bylo dokončení dopravního značení spočívajícího v osazení svislých dopravních značek pozastaveno. Provedené vodorovné dopravní značení tedy není neplatné, podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovení dopravní značky V 10d není podmíněno umístěním svislé dopravní značky, jako je tomu např. u dopravní značky V 10f.

  Podle § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Tak stanovuje obecná úprava provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 61 odst. 1 cit zákona. Podle § 76 odst. 1 téhož zákona je místní úprava nadřazena úpravě obecné, přičemž žádný právní předpis nepodmiňuje při stanovení parkovacích pruhů dodržením uváděné vzdálenosti 3m pro každý jízdní pruh. Naopak právě takové parkování má sloužit ke zpomalení provozu a současně i umožnit parkování v místech, kde uvedenou podmínku nelze dodržet.

  Rádi bychom dokončili stanovení místní úpravy umístěním svislých dopravních značek v ulici Na Veselou, avšak s ohledem na protesty občanů a omezené možnosti projednání situace to doposud není možné.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. července 2021

PODNĚT: Prorůstání trávy na nových chodnících Za Kovárnou

 • Dobrý den. Před rokem se asfaltovaly nové chodníky v ulici Za Kovárnou, které ale nyní začínají prorůstat trávou. Ptám se tedy, bude to město reklamovat?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Pověřil jsem příslušného pracovníka společnosti AVE CZ k odstranění trávy a prověření rozsahu poškození živičného povrchu. Další postup bude záviset na výsledném zjištění.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

___________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. července 2021

PODNĚT: Překážka v cestě

 • břízaDobrý den, prosíme o zprůchodnění schodiště vedoucího z ulice Na Příkopě na hlavní komunikaci k pekárně. Bříza zde svými větvemi znesnadňuje průchod. Děkujeme.
 •  

 

POZNÁMKA

 • Pracovníci AVE následující den předmětný strom zastříhli tak, aby schodiště bylo volné pro chodce.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. července 2021

PODNĚT: Osazení značky "cyklisto, sesedni z kola" na lávce pro pěší

 • Dobrý den, před třemi měsíci jste odpovídali na osazení nových dopravních značek "cyklisto, sesedni z kola" na kovové lávce ze strany bývalého autobusového nádraží, které někdo odcizil. Chtěl bych se zeptat, zda jste se již dohodli na jejím umístění a kdy k tomuto dojde.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dopravní značka C 14a, která byla z lávky odcizena ze strany od ulice Na Ostrově, je v současné době znovu osazena. Podle dostupných informací na straně od Václavského náměstí dříve umístěna nebyla, její význam nahrazuje dopravní značka C7a.

  Jsme si vědomi, že stávající dopravní značení není úplně standardní, ale současně ani není v rozporu s příslušnou legislativou.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

REAKCE NA ZASLANOU ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za odpověď. I ze strany Václavského nám. byla původně osazena DZ cyklisto sesedni z kola. Je nelogické ji ponechat z jedné strany a z druhé ji neosadit. Pokud je problém s osazením DZ, raději z opačné strany lávky tuto nově instalovanou DZ demontujte.

____________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. července 2021

PODNĚT: Vítání občánků 

 • Dobrý den, uskuteční se v tomto roce, tedy v roce 2021, nějaké vítání občánků? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o prázdninách se vítání občánků nekoná, v září uvidíme podle momentální situace a vydaných vládních nařízení. Aktuálně budeme informovat v Radničním listu a na webu města. Pokud chcete mít nejnovější informace, zaregistrujte si na našem webu www.mesto-beroun.cz odběr novinek. Všechny informace, které na web dáváme, jsou pak automaticky rozesílány registrovaným odběratelům, takže vám žádná informace neunikne. Registrovat se můžete na tomto odkaze aktualne/aktuality/v-sobotu-se-nekonaji-tradicni-trhy-6273cs.html, stačí vyplnit e-mail do okénka vpravo dole. Případně si můžete stáhnout do telefonu naší aplikaci V obraze, kde jsou jak zprávy, tak kalendář akcí, fotogalerie a informace z úřední desky.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. července 2021

PODNĚT: Parkovací karty do parkovacího domu U Černého koně

 • Dobrý den, ráda bych zjistila, jakým způsobem je možné zakoupit roční parkovací kartu v Parkovacím domě. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, na parkovací kartu do parkovacího domu v Berouně stačí zaslat objednávku na e-mail: parkovaniberoun@muberoun.cz. Nyní máme jedno místo volné (fakturační údaje, e-mail, kam máme zaslat fakturu na bezhotovostní úhradu, typ vozidla, barva, RZ), parkující vozidlo nesmí mít pohon LPG nebo CNG, výškový limit vozidla 2 m. 
  Karta je vystavována na maximálně kalendářní rok, nyní tedy do 31. 12. 2021, ceny jsou uvedené na www.mesto-beroun.cz v záložce Aktuálně/Parkovací karty.

  Ing. Pavel Moucha,
  Berounská provozní, s. r. o. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. července 2021

PODNĚT: Ještě k blokovému čištění ulic...

 • Děkuji za odpověď na blokové čištění v Berouně 2021. Nebylo by dobré, aby občané věděli, kdy se v jejich ulici bude konat blokové čištění? Bez informací se to dozví až po instalaci přechodného dopravního značení a to asi dobré není. I dotaz na změnu systému blokového čištěni by nebyl vůbec položen.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v každém čísle Radničního listu zveřejňujeme, které úseky se v daném měsíci budou čistit. Kdo má zájem být informovaný, ten má možnost si to přečíst. Pokud máte ještě nějaký nápad, jak lidi informovat, budeme rádi, když nám svůj podnět pošlete. Příště můžeme ve zpravodaji také zmínit, jak je to s blokovým čištěním letos a které ulice se budou uklízet mimo harmonogram.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. července 2021

PODNĚT: Blokové čištění ulic

 • Dobrý den, jako každoročně tak i v letošním roce probíhá v Berouně „blokové čistění“. Vybrané a stále stejné ulice jsou 3 krát během 6 měsíců čištěny. V okolních ulicích kolem obrubníků roste plevel a tyto ulice nikdo nikdy nečistí. Nebylo by možné tyto vybrané ulice čistit jednou až dvakráte ročně a zbylou kapacitu dát na čištění dalších některých komunikací? Nestálo by to ani korunu navíc, jen by někdo musel udělat nový plán blokového čistění. Současně bych Vás požádal o vložení rozpisu blokového čištění pro letošní rok 2021 do odkazu AKTUÁLNĚ-BLOKOVÉ ČIŠTÉNÍ ULIC- HARMONOGRAM

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v letošním roce provádíme blokové čištění pouze dvakrát, nikoli třikrát, jelikož byla finančně náročná zimní údržba a nadto město přebírá nové lokality (Na Homolce/Polní) a ještě bude přebírat další (Duslova, Amortova, Cihlářská - Bývalá kasárna).
  Zde počítáme s nárůstem nákladů na čistění komunikace. Operativně na základě podnětů občanů i vlastních zjištění zajišťujeme čistění i jiných ulic, než které jsou v plánu. Např. koncem roku se mimo plán vyčistila celá Zavadilka, aktuálně minulý týden např. Kaplířova apod.
  Aktuální rozpis blokového čištění jsme doplnili na webové stránky, ke stažení ZDE.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. července 2021

PODNĚT: Chybějící poštovní schránka U Zelených

 • Dobrý den. Mohli byste prosím prověřit osud poštovní schránky na rohu Okružní, Viničná - U Zelených? Šla jsem tam dnes s přáníčky pro starší příbuzné a tam jen torzo. Děkuji moc za prověření. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, podle sdělení vedoucí oddělení listovního dodání České pošty Beroun Kateřiny Pelcmanové byla oranžová poštovní schránka v důsledku dopravní nehody zcela zničena a je nutná její výměna. Nová poštovní schránka by měla být na stejné místo opětovně zabudována zabetonováním do země během letních prázdnin.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. června 2021

PODNĚT: Kam zmizela druhá lavička u řeky Na Příkopě?

 • Dobrý den, v ulici Na Příkopě naproti pekárně byly vždy dvě lavičky, teď je tam jen jedna. Mohu se zeptat proč? Děkuji zprávu.

ODPOVĚĎ

náhonDobrý den, lavičku neznámý vandal vytrhl, poškodil a shodil z tarasu dolů k řece. lavička2Naštěstí neskončila v Berounce a pracovníci městské hospodářské správy ji po nezbytné opravě vrátili zpátky, jen ji umístili o pár metrů dál od schodů. lavička řetězPokud budete svědky nějakého podezřelého jednání, neváhejte a obraťte se na městskou policii na linku 156. Chceme žít ve městě, kde je klid a pořádek. Ale to je na nás všech.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Nefunguje mlžná brána na Husově náměstí

ODPOVĚĎ

mlžná bránaZde opět zaúřadoval vandal, který si odnesl přechodku v hodnotě zhruba 15 Kč!!! Potřeboval ji nutně na zahradu nebo se jen nechal vyhecovat partou? Těžko soudit, co ho k tomu vedlo, ale pravdou je, že každý takový projev vandalství zbytečně znepříjemňuje životy všem Berouňanům. Náhradní díl byl doplněn a mlžná brána může v horkých dnech zase sloužit svému účelu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Nahlášen mrtvý holub u řeky Berounky

POZNÁMKA

holubHlídka městské policie mrtvého ptáka odvezla do kafilérního boxu v areálu AVE a současně zabezpečila spodní kryt sousední lampy veřejného osvětlení, který některý nenechavec otevřel a hrozilo nebezpečí zranění.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. června 2021

PODNĚT: Proč byla zrušena převozová služba pro seniory na nákupy a odvoz k lékaři?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v Berouně působila asistenční služba PB HELP ASISTANT, Beroun ÚAMK – AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik. Na letošní rok už ale nežádala město o dotace a svou činnost ukončila. Asistovanou dopravu ale zajišťuje také Sociální podnik Klubák , z. ú., 722 955 596, na nějž je možné se v případě potřeby převozu k lékaři nebo na nákup obrátit. Město vlastní asistenční službu nemá, ale formou dotací podporuje organizace, které služby pro občany v sociální oblasti poskytují.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Počty kontejnerů na třídění odpadu Dulova x Bezručova

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč se odvezl druhy plastový kontejner? Ulice Duslova na rohu s Bezručovou. Je sice hezké, že se konečně přidal kontejner na sklo, ale odvezl se kontejner na plast i na papír. Oba jsou hned plné. Přitom místa tam je hodně. Děkuji za vyřešení.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, do 31. 5. 2021 si počet nádob a četnost svozu na základě smlouvy s AVE stanovil developer resp. Společenství vlastníků jednotek. Od 1. 6. 2021 přešel svoz tříděných odpadů v dané lokalitě „pod město“. Podle průměrné produkce odpadů pro danou lokalitu byla stanovena sortimentní skladba a četnost svozů následovně:

Kontejnerové stání Duslova JZ (v blízkosti ulice Bezručova):

tabulka
Poznámka: do tohoto KS v budoucnu přijde ještě nádoba na oleje, případně na textil.

Kontejnerové stání Duslova SV (v blízkosti ulice Talichova):

tabulka2

 • Při tzv. „zabydlování“ nových lokalit vzniká dočasně větší množství papíru a plastů a nádoby nemusí postačovat, přestože se svoz papíru a plastu provádí 3x týdně a obsluhovaný objem je naddimenzován.
  Smlouva se svozovou firmou ani svozový plán a efektivní využitelnost svozové techniky v praxi neumožňuje individuálně svážet kontejnery mimo svozové dny.
  Problém je, že mnozí občané - zejména kartonáž neminimalizují, nezmáčknou, nebo nerozeberou a tím velmi sníží objem nádoby, když tam vhazují celé krabice.
  Mnozí občané si také neuvědomují, že odkládání odpadů vedle odpadových nádob není správné, ani legální. V obecně závazné vyhlášce města č. 1/2002, která stanovuje systém nakládání s odpady ve městě, je jednoznačně uvedena povinnost odkládat odpad do sběrných nádob, ne však mimo sběrnou nádobu.
  Odložit odpad mimo sběrnou nádobu neopravňuje nikoho ani v případě, že by se stalo, že jsou kontejnery plné. V tom případě je nutné odložit odpad do jiných nádob, které plné nejsou, nebo je mohou občané (s trvalým pobytem v Berouně) odevzdat ve sběrném EKO – dvoře zdarma.

  RNDr. Jitka Ciroková,
  vedoucí odboru životního prostředí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. června 2021

PODNĚT: Výměna kontejnerů na třídění kartonů za nádoby 240 l

 • kartonyDobrý den, chtěl bych si postěžovat na podivné rozhodnutí firmy AVE v případě kontejnerů naší ulici (roh Svatojánské a Svatopluka Čecha). Už tak nedostačující běžný kontejner na nápojové kartony vyměnili za miniaturní popelnici, která se naplní asi tak za 3 hodiny - je tu v okolí hodně bytů. Což samozřejmě vyústí v hrůzu, kterou vidíte na přiložené fotografii. Čímž neobhajuju házení odpadků na zem - ale takhle to zkrátka dopadne vždycky. Prosím tlumočte moji stížnost firmě AVE (jako jejich zákazník).

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kontejnery čistě na kartony jsou bohužel černé s oranžovým víkem. Na sídlištích se nám jejich použití neosvědčilo, protože je lidé zaměňují s těmi na komunální odpad. Proto byla umístěna pouze klasická popelnice. Ani mě se tento nápad nelíbí a řešení vidím v dosavadní kombinaci plast+kartony ve velkých kontejnerech. AVE si s tím umí poradit, má na to třídící linku. Třídit odpad je samozřejmě dobré, ale vše má svou rozumnou mez.

  Ing. Michal Mišina
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. června 2021

PODNĚT: Oprava komunikací a chodníků na Malém sídlišti

 • Dobrý den, je v blízké budoucnosti plánována oprava pozemní komunikace a chodníků v ulicích Malé Sídliště a Chmelenského? Pokud ne, rád bych podal podnět k jejich rekonstrukci, neboť obě ulice se nacházejí ve velmi neutěšeném stavu a po dokončení prodloužení ulice Palouček pravděpodobně nebudou mít dostatečnou kapacitu pro větší počet vozidel, které jimi budou projíždět.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, s opravou ulic v Berouně pokračujeme podle aktuálního stavu a jejich dopravního  zatížení. S ulicí Malé sídliště počítáme projekčně na příští rok a s realizací o rok déle. V ulici Chmelenského  zatím s komplexní rekonstrukcí nepočítáme. V ostatních ulicích v této lokalitě připravujeme jednosměrný systém, aby se legalizovalo parkování a zabránilo dopravním problémům.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Rozbitá lampa Na Příkopě

POZNÁMKA

lampaNahlášená závada na veřejném osvětlení byla předána AVE.  Elektrikář světlo odpojil lampa2a odstranil uvolněné těleso lampy, aby se zabránilo případnému úrazu kolemjdoucích.  Lampa je nyní funkční a zabezpečena, ale podle sdělení vedoucího berounské provozovny AVE Jiřího Nováka bude momentálně největší problém sehnat pro tento typ lampy nový kryt.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Zlomená větev Na Náhonu

zlomená větevDobrý den, je to cca týden co se v Ulici Na Náhonu, směr parkoviště zlomila velká větev stromu (smrk). Strom je celkově nakřivo a možná se zlomí i další větve. Prosím o odstranění již zlomené větve:)


POZNÁMKA

ulomená větevZlomená větev byla pracovníky AVE rozřezána a odvezena 24. června. Křivě rostoucí strom by neměl být 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. června 2021

PODNĚT: Upozornění na střepy na cyklostezce u Litavky

 • Dobrý den, prosím vás, dovoluji si upozornit, že jsem několikrát uklízela skleněné střepy na místních cyklotrasách, chodnících. Jsem rekre a příležitostná cyklistka, jezdim :-) Je otázka, zda někdo naschvál nechává střepy, aby zpomalil cyklisty nebo elektrocyklisty nebo zda je jiný důvod, opilost, vandalismus nebo krachující cykloservis. Domnívám se, že by se mělo varovat na webovce města či v Radničním listě. Děkuji a přeji vám příjemný den. 

ODPOVĚĎ

 • článekDobrý den, děkujeme za Váš podnět. Upozornění jsme aktuálně zařadili do červencového vydání Radničního listu a předali informaci městské policii, aby se na tato místa při pochůzkách zaměřila.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Informace o mrtvé kuně

 • Prostřednictvím kunamobilní aplikace ZmapujTo byla nahlášena na adrese Pod Homolkou 1934 u chodníku ležící mrtvá kuna. Městská policie uhynulé zvíře vzápětí odvezla do kafilerního boxu v areálu AVE ve Viničné ulici.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. června 2021

PODNĚT: Výměna kontejneru na nápojové kartony za malou popelnici 240l

 • Dobrý den, před nedávnem zmizel před bývalým Rudolfinem velký kontejner na nápojové kartony a byl nahrazen malou 240 l popelnicí, která je nedostatečná. Vrátí se zpět velký kontejner na nápojové kartony?

ODPOVĚĎ

 • Po celém městě budou postupně velké kontejnery na nápojový karton nahrazeny nádobami o objemu 240 litrů a zvýší se četnost svozu. Momentálně se kartonové obaly sváží 1x měsíčně, nově bude zatím na zkoušku vývoz probíhat 1x za 14 dní, což je vhodnější i z hygienických důvodu. Navíc v rámci kontejnerového stání bude možné umístit další nádoby na tříděný odpad, které tu chybí. Nově se počítá např. s nádobami na použitý olej. Pokud je nádoba na nápojové kartony plná, je možné odkládat tento druh odpadu do sousedního kontejneru na plasty, z nichž se na třídící lince nápojový karton separuje. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. června 2021

PODNĚT: Zrušení blokového čištění v ulici Svatojánská

 • Dobrý den, nebylo by vhodné odvolat blokové čištění v ulici Svatojánská, kde jsou v současné době rozkopané chodníky a vozovka je díky tomu také zúžena? Provádět blokové čištění v rozkopané ulici nedává moc smysl. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, toto blokové čištění bylo po dohodě s odborem dopravy zrušeno. Uvedená ulice bude čištěna pouze do "čistého" úseku bez výkopů a předpokládaného pohybu stavební techniky. Čištění celé ulice proběhne následně v jiném, předem ohlášeném termínu po skončení stavebních prací.

  Jiří Novák,
  vedoucí provozovny AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. června 2021

PODNĚT: Lavičky a vysoká tráva na Velkém sídlišti...

 • Dobrý den, rozhodla jsem se vám znovu napsat. Tentokrát to bude „podnět“ na téma „lavičky“. Vím, že město Beroun nic takového čemu by se dalo říkat park asi nemá, ale právě proto by bylo třeba se více starat o zatravněné plochy, které tu jsou. Proč to píšu? Je to osobní – začínám stárnout, což vás samozřejmě nemusí zajímat, ale ráda bych si když přijdu večer z práce poseděla třeba někde venku na lavičce v blízkosti mého domu.
  Bydlím na sídlišti v ulici S. K. Neumanna a zde téměř žádné možnosti sednout si venku v zeleni  - nejsou. Pod mými okny v zadní části domu je sice travnatá plocha a několik starých rozbitých laviček z padesátých let, o které se vůbec nikdo nestará, ale pokud by i nakrásně byly použitelné, tak v současné době nejsou bohužel přes vysokou trávu skoro ani vidět.
  Ráda bych tímto požádala o nápravu, nejen co se týká sekání trávy, ale hlavně o opravu laviček a ideálně i přidání nových, protože nejen já ale i celá populace sídliště stárne a udržované posezení v blízkosti našich domů bychom velice ocenili. Jsem členem představenstva našeho bytového domu a  konkrétně zde je již víc jak polovina bytů obsazena seniorními nájemníky.
  Je hezké, že se myslí na děti a vznikají nová hřiště. Jsem za to ráda – mám kam chodit se svými dvěma vnučkami. Nicméně bych se přimlouvala, aby někdo myslel  i na seniory. Vím, že je v plánu nějaká úprava betonového prostranství před obchodem Penny, ale zatím jsou tam jen poškozené lavičky, kde sedají hlavně lidé bez domova.
  Byla bych ráda, kdyby  zastupitelé města věnovali v tomto ohledu sídlišti trochu více pozornosti, protože Beroun není jenom centrum.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, parky v Berouně jsou, jen záleží, co si pod tím slovem kdo představuje. Stačí se podívat na Městskou Horu. Plánujeme a letos se začne s obnovou parku u Střední zdravotnické školy (ul. Mládeže) a projektuje se park Na Homolce.
  S trávou je problém, protože se chová podle pravidel přírody a ne tak, jak by si lidé přáli. Pokud zaprší, roste najednou všude. AVE mají četu na sekání trávy a ta zvládne celý Beroun posekat za cca 3 - 4 týdny. V některých místech tedy tráva přirozeně vyroste víc, protože při dobrých podmínkách zvládne klidně 20 cm týdně. V současné době se seká v ul. Košťálkova a bude se pokračovat na celém Velkém sídlišti.
  S opravou laviček začala naše městská údržba minulý týden, ale čeká právě na posekání trávy, aby ji nezdupali. S osazením nových laviček je problém. Někdo je chce a někdo ne. Na Paloučku jsme na žádost obyvatel umístili dvě a za půl roku nás žádali, abychom je odstranili, protože tam mladí dělají bordel. V ulici K. Čapka dokonce místní odmontovali z laviček prkna, aby měli klid. Pokud ji skutečně chcete, nevidím v tom problém. Jen prosím o přesnou lokalizaci, kam ji máme umístit.
  Celé prostranství před Hvězdou se letos začne předělávat a bude to komplexní rekonstrukce, proto již nové prvky do této lokality neinstalujeme. Penny se chystá zastavět prostor vedle prodejny, tak ubyde místo pro přespávání bezdomovců a ti se doufám přesunou.
  Vaše představa, že sídlišti nevěnujeme pozornost, je bohužel otřepané klišé. Doba, kdy se v minulosti na Velkém sídlišti nic nedělalo, je pryč. Jen za mě se provedly tyto akce: Oprava ulic a rozšíření parkovacích ploch J. Fučíka, Mládeže, Švermova a K. Čapka. Nové parkoviště v Košťálkově ul.. Cyklostezka a chodník kolem Plzeňské. Rekonstrukce venkovního bazénu. Zatravnění hřiště v Košťálkově ul. Přístavba pavilonu 2. ZŠ. Před zahájením je oprava prostranství před Hvězdou a zmíněný park před Střední zdravotnickou školou a alej kolem Plzeňské. Z drobných akcí připravujeme rozšíření odpadkových košů a zásobníků na sáčky na psí exkrementy. Chceme řešit i lavičky a dětská hřiště.
  Myslím že je toho dost, jen je potřeba se kolem sebe dívat. Tolik peněz do žádné jiné lokality v Berouně za posledních 5 let nešlo.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. června 2021

PODNĚT: Ohlašovací povinnost k poplatku ze psů

 • Dobrý den, o letních prázdninách se budu stěhovat do Berouna. Budu měnit trvalé bydliště. Nemohu najít na stránkách formulář na ohlašovací povinnost k poplatku ze psů? Na kterém odboru ho mám přihlásit? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, poplatek ze psů vyřizuje finanční odbor – oddělení místních poplatků - Husovo nám. 68, Beroun, kancelář v přízemí C 103. V příloze Vám zasílám formulář k přihlášení psů (26.5 kB), který nám můžete zaslat po změně trvalého bydliště. 

  Markéta Smejkalová,
  odbor finanční

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. června 2021

PODNĚT: Uzavírka Bezručovy ulice

 • Dobrý den,  chtěla jsem se zeptat, kdy začne oprava v Bezručově ulici.  Ulice je již 2 týdny uzavřená a jediné, co se tam událo je, že je rozkopaný chodník, ale žádné jiné práce se tam nedějou. Na stavbě není jediný pracovník.  Značně to v okolí komplikuje dopravu, proto mi přijde zvláštní, že žádné práce neprobíhají a ulice je již 2 týdny zcela zbytečně neprůjezdná. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, o problému jsme již na na našem webu informovali. Způsobil ji ČEZ , který prakticky v den zahájení stavby oznámil, že kabel, který potřeboval přeložit, nemá. Nemá smysl rozkopávat novou ulici znovu a bez nového kabelu by byla možná brzy část Hlinek bez proudu.  Po dobu práce na chodníku spojených s pokládkou nového kabelu a veřejného osvětlení jsme po realizační firmě chtěli alespoň částečný provoz.
  Pro úpravu značení je ale nutné navrhnout značení nová a toto opatření vyvěsit a poté fyzicky předělat. Podle oznámení z odboru dopravy by to mělo být tento týden. Pak bude částečný provoz znovu zpuštěn až do doby, kdy ČEZ dokončí přeložku kabelu a Strabag bude moci zahájit rekonstrukci komunikace . To by mělo být v první polovině července.  
  S dopravním značením je to klasický povolovací proces, který platí pro všechny a tudíž i pro nás. Snažíme se na dodavatele tlačit, ale některé zákonné termíny neurychlíme. Bohužel. 

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum 14. června 2021

PODNĚT: Výstavba Na Máchovně

 • Je v ulici Okrajová v místě garážového komplexu plánována nějaká jiná výstavba?

ODPOVĚĎ

 • Přímo v místě garáží za "Traktorkou" na katastru Berouna o žádné výstavbě nic nevím. Prodávají se tam dva pozemky v prolukách znovu jen na garáže.  Na katastru Králova Dvora se výstavba plánuje. Územní plán počítá s výstavbou na kopci nad garážemi směrem k lesu, ale zatím jsem slyšel jen o plánech. Nic zásadního na stole nebylo.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo:

 • Prosím o opravu chybějící části vozovky před č. p. 23 (Hostim). Pokud je to možné, akci spojit i s výměnou nefunkčních odvodňovacích rygolů za vhodnější řešení, což bylo v minulosti již 2x slíbeno vedoucím odboru dopravy, ale nebylo zrealizováno. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, zařadili jsme tuto akci do plánu práce AVE na letošní rok. Dlouho jsme nemohli asfaltovat kvůli počasí, jedeme prakticky teprve druhý týden a těch oprav po zimě je na seznamu hodně. Dne 18. května jsme projednávali řešení křižovatky v Hostimi, kde byly přítomny dvě zástupkyně osadního výboru. Domluvili jsme se, že opravu provedeme, jakmile na ni přijde řada.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Ztracený kontejner 

 • Prostřednictvím aplikace ZmapujTo nahlásil jeden z obyvatel Košťálkovy ulice kontejnerchybějící kontejner na směsný komunální odpad. Bylo zjištěno, že se jednalo pouze o výměnu, neboť kontejner byl poškozený. Nějaký vandal mu kompletně uříznul víko. Nyní je již kontejner na svém místě. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka

 • Prostřednictvím aplikace ZmapujTo byla na pozemcích města nahlášena navážka hlíny, štěrku a kamení u garáží za "Traktorkou", z níž postupně vzniká černá skládka. Jedná se pozemky města. Předáno AVE k odklizení.

skládkaskládkaskládka

POZNÁMKA

Odpad byl odklizen, hlína a štěrk byly vzhledem k vysokým nákladům za likvidaci ponechány.

traktorkatraktorka2traktorka3

__________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. června 2021

PODNĚT: Úprava cesty pro pěší v Náhorní ulici

 • Zdravím všechny, kteří se podíleli na úpravě cesty-stezky v Náhorní ulici. Oprava se bohužel nepovedla. Současný stav, kdy byla cesta posypána hrubým recyklátem s kusy kameniva až velikosti 8 cm, sice zamezil tvorbě kaluží, ale chůze se stala velmi obtížnou. Předpokládala jsem, že druhá slibovaná etapa přispěje ke zpevnění povrchu cesty, ale to se bohužel nestalo. Vyvstává mi proto otázka, zda vynaložené prostředky na takto provedenou opravu cesty nebyly zbytečné, protože ke zkvalitnění nepřispěly. Je město Beroun, jako zadavatel prací, s dílem spokojený a převzal ho? Nebo práce nejsou stále dokončené a bude skutečně následovat ještě další etapa, která doufám přinese kýžený kvalitní výsledek?

ODPOVĚĎ

 • Na základě opakovaných žádostí občanů, kteří si stěžovali na nevyhovující povrch ulice Náhorní a pokračujícího chodníku směrem do ulice Na Cibulce, byla provedena úprava povrchu této komunikace živičným recyklátem, podobně, jako to bylo provedeno i v jiných lokalitách. Stížnosti směřovaly hlavně k blátivému povrchu a po dešti přetrvávajícím kalužím. Tato úprava byla provedena už v zimním období, kdy z klimatických důvodů bohužel nebylo možno povrch zpevnit použitím soupravy Patchmatic, neboť provoz této soupravy je podmíněn trvalými teplotami vyššími 15°C. V současné době je komunikace dostatečně zpevněna až k areálu č.p. 843 (M-A-R-X zámečnictví), dále s ohledem na rozměry soupravy nelze tuto použít.
  Zdejší odbor je příslušný k provádění drobných oprav komunikací. Vybudování např. nového chodníku je předmětem stavebního řízení a větších investic, v takových případech kompetence náleží odboru majetku a investic.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. června 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Přerostlý plot na chodníku u hotelu Na Ostrově

 • Prostřednictvím aplikace ZmapujTo jsme obdrželi upozornění ploto nebezpečné situaci v lokalitě Na Ostrově, kde je poměrně velký provoz a chodník je zde veden pouze jednostranně. Přerostlý živý plot momentálně brání chodcům v užívání chodníku. Jedná se o pozemek patřící společnosti PSN s.r.o., Seifertova 823/9, Praha 3 - Žižkov. Vlastník pozemku byl vyzván, aby provedl řez plotu, který ohrožuje bezpečný pohyb osob po městském chodníku. Pokud tuto výzvu nebude akceptovat, může město řez plotu následně zajistit samo.
   
 • POZNÁMKA: Oslovená společnost zajistila během několika dnů nápravu a od 16. června mohou chodci chodník plně využívat.

plotplot2

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. června 2021

PODNĚT: Uzavírka Bezručovy ulice

 • Dobrý den, bydlím v Bezručově ulici, kde od 24. 5. měla probíhat rekonstrukce. Obestavili jste ulici značkami zákazu vjezdu, Nerudovu ulici, zákazy zastavení a koplo se do chodníku a od té doby práce stojí. Dělníka, aby člověk pohledal. Dopoledne nikdo, odpoledne nikdo. Všichni jsme nuceni vyjíždět křiživatkou U Zelených. Je to fakt paráda, hlavně ve špičce. Lidé z Nerudovky nemají kde parkovat. Zaparkovat v Hlinkách je momentálně katastrofický stav. Tak kde je ta rekonstrukce? Kde jsou dělníci, proč práce vázne?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, předáním staveniště v předminulém týdnu začala další etapa rekonstrukce ulice Bezručova. K této akci se připojuje i společnost ČEZ, která rozkopanou silnici využije pro pokládku nových kabelů.
  Po zahájení prací jsme se ale dozvěděli, že ČEZ nedodrží předem domluvené termíny. Ačkoli firma Strabag  již se stavbou začala a byla připravena splnit své závazky a stanovené termíny, nyní se bude muset počkat, dokud ČEZ  vše nedokončí. Termíny ale zatím neznáme, společnost totiž dosud nepředložila svůj harmonogram prací. 
  S ohledem na tuto skutečnost se předělává  DIO (dopravně inženýrské opatření), dosavadní uzavírka ulice se v začátku tohoto týdne přeruší.  Uzavřen zůstane levý chodník směrem od centra.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. června 2021

PODNĚT: Zápach z čistírny odpadních vod

 • Dobrý den, cca poslední měsíc je celá část Berouna, směr k nemocnici, "zamořena" smradem z ČOV. Tento stav se cca za poslední 3 roky opravdu velmi zhoršil. Hlavně v odpoledních a večerních hodinách, je to opravdu nesnesitelné. Je možno tedy tento stav prověřit a sjednat nápravu. Moc děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Vážená paní, k nepříjemnému šíření zápachu z areálu ČOV Beroun dochází při manipulaci s vylisovaným kalem, který je nezbytným vedlejším produktem čištění odpadních vod.

  S tímto kalem se manipuluje jednou měsíčně v délce cca 3-4 dnů. Jedná se o nakládku do návěsových kontejnerů a odvoz k likvidaci odbornou firmou. Případné šíření zápachu je velmi závislé na povětrnostních podmínkách, které bohužel nejsme schopni ovlivnit. Pro zmírnění šíření nepříjemného zápachu byla zahájena komunikace s dopravcem – požadujeme od něj zabezpečení návěsů oplachtováním při odjezdu z areálu ČOV.

  Dále prověřujeme možnost zabezpečení celého úložiště vylisovaného kalu oplachtováním, čím by se šíření zápachu omezilo jen na dobu vlastní nakládky v řádu hodin.

  V případě, že se situace nezlepší, budeme rádi za přímý kontakt s uvedením přesného data a času, ve kterých se zápach vyskytl, abychom mohli ověřit, že se to vztahuje jen k manipulaci s kalem. Níže uvádím kontakt na manažera provozu Beroun Pavla Ráce: 311 747 123, e-mail: pavel.rac@vakberoun.cz

  Mgr. Jiří Paul
  ředitel VaK Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. června 2021

PODNĚT: Berounské hradby 2021

 • Budou se letos konat Berounské hradby?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Berounské hradby se letos uskuteční 19. června. Vzhledem k vládním opatřením, která je nutno dodržet při pořádání kulturních akcí, proběhnou pouze v koncertní formě v areálu berounského letního kina od 10:00 do 22:00. Domluvené kapely ale platí, takže se můžete těšit na Šlapeto, Big Band VZ, BUGR rock, Houpací koně, České srdce, Kečup, Limetall a UHR.
  Průvodcem bude moderátor Country Radia (ale také zpěvák dnes již legendární Asonance) PETR BOHUSLAV. Program pro děti v Hradební ulici a Berounská promenáda na Náměstí Joachima Barranda letos neproběhnou.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. června 2021

PODNĚT: Neodkladná oprava na Barrandově náměstí

 • mříž1Dobrý den, urguji opravu ochranné mříže - může zde dojít k úrazu. Opravte  bez odkladu.ODPOVĚĎ

 • mřížPodnět byl předán k řešení pracovníkům AVE a mříž byla během dopoledne opravena.
   


_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. června 2021

PODNĚT:  Péče o zeleň v Branislavově ulici

 • Dobrý den, chtěla bych požádat o nápravu ohledně péče o veřejnou zeleň v tzv. "bazéncích" před Branislavovou 1418/7. Před 3 lety město nechalo tyto "bazénky" osadit ale vloni se o výsadbu vůbec nikdo nestaral, zarůstala bodláky, které jsme min. 3x svépomocně odstranili. Letos došlo pouze k úpravě keře, ale bodláky a jiný plevel tam roste dále. Je možné sjednat nápravu? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, tyto bazénky jsme nezahrnuli do systému údržby. Nyní je to již napraveno a jejich pletí a údržba je objednána. S ohledem na probíhající sečení po celém městě to bude co nejdříve, jakmile se uvolní kapacity.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. června 2021

PODNĚT: Umístění sochy Stalina v Muzeu Českého krasu v Berouně

 • Vážená paní starostko, jsem rodačka z Berouna, přes 30 let žijící v jižních Čechách, do Berouna jezdím často za rodiči, na Hrnčířské trhy,za medvědy. Beroun mám jako svoji srdcovku a ráda se do něj vracím. Pravidelně čtu Radniční listy, před chvílí jsem dočetla červnové číslo a v něm článek ředitelky Muzea, jak bude umístěn na dvorek J. V. Stalin, apríl už byl, skutečně je to myšleno vážně, aby socha tohoto člověka hyzdila, tak krásné místo?????????? Instalaci sochy Lenina neplánujete??

ODPOVĚĎ

 • Vážená paní, umístění ani jednoho z těchto dvou velikánů v Berouně samospráva neplánuje ani náhodou. Město jako takové se na akci nepodílí. S případnou  stížností se obraťte na Muzeum nebo jeho zřizovatele, což je Středočeský kraj. V článku ale ředitelka vysvětluje okolnosti, které vedou k vystavení sochy v Muzeu.
  Protože jste rodačka, tak určitě znáte i historii Berouna a okolí a víte, že „rudá záře nad Berounem“ byla s tou kladenskou minimálně srovnatelná. A pro naše příští dějiny bude jen dobré, když si mladí lidé uvědomí, jak iniciativně se k tehdejší moci velká část obyvatel regionu stavěla…Socha nebyla vyrobena někde na příkaz vlády. Vznikla z iniciativy pracovníků komárovského podniku Buzuluk.
  Zbourat sochy a památníky je snadné a umožňuje to tvářit se, že se to vlastně nestalo. Muzeum má mimo jiné i edukační činnost. Myslím, že vystavení sochy plní právě tento cíl – nezapomenout, kam až může diktatura občany dotlačit.
  Vážená paní, věřte, že instalace sochy Stalina v Muzeu Českého krasu v žádném případě neznamená, že Beroun by se chtěl odchýlit od hodnot evropské demokracie .
  Jsem moc ráda, že se do rodného města vracíte. Určitě přijedete i na letošní hrnčířské trhy, které budou  již tento měsíc 12. a 13. a pak v termínu 10. a 11. července znovu. S přáním všeho dobrého,

  RNDr. Soňa Chalupová,
  starostka

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. května 2021

PODNĚT: Špatný stav horní části Havlíčkovy ulice

 • uliceDobrý den, rád bych upozornil na poněkud neutěšený stav horní části zeďHavlíčkovy ulice. Relativně nedávno zde proběhla oprava opěrné zídky okolo placeného parkoviště. Ta byla nepochybně potřeba, nicméně obávám se, že stav bude brzy velmi podobný. Jak je patrné z přiložených fotek, nové sloupky se již začínají vyvracet. zídkaPředpokládám, že na vině je ne úplně kvalitně provedená rekonstrukce – v rohu například není zemina dosypána vůbec a za zídkou je tak volný prostor, izolační folie volně přesahuje přes okraj a nepůsobí zrovna estetickým dojmem a podobně.
  Shodou okolností též od této rekonstrukce postupně usychají keře okolo popelnicového stání. Nevím, jestli tam je souvislost, nicméně k určitému poškození technikou při rekonstrukci došlo a keře každopádně zjevně usychají.
  keřeCo určitě nesouvisí, avšak asi by také časem chtělo řešit, jsou dva suché stromy v trojúhelníku zeleně mezi Havlíčkovou a Plzeňskou. zídka2Ty usychaly již loni a letos je zjevné, že přesazení už asi definitivně nezvládly. 
  Chápu, že to asi nejsou úplně prioritní problémy, nicméně myslím, že výhledově by se jim asi bylo vhodné nějakým způsobem věnovat. Přece jen se kvalita mnohých prostranství v Berouně zvyšuje, a zde jde spíše bohužel trochu dolů.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dokončení opěrné zídky jsem již u AVE reklamoval. Dnes znovu, a slíbili to zítra dodělat. Se stromy je to složitější, i na pokácení suchých stromů je nutné povolení a nový vysadíme až na podzim. Nyní bychom riskovali, že uschne i ten nově zasazený. S náhradou se ale počítá. Keře nevím, ale kolegyně se na ně podívá. Co je příčinou.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. května 2021

PODNĚT: Vydávání rybářských lístků

 • Dobrý den, bydlím v Hlásné Třebani a trvalé bydliště mám ve Vyškově. Mohu si i přesto k Vám přijít pro rybářský lístek? Mockrát děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, bohužel to není možné. Podle zákona O rybářství č. 99/2004 Sb., §13, odst. 8. se  rybářské lístky vydávají podle trvalého bydliště.

  RNDr. Jitka Ciroková,
  vedoucí odboru životního prostředí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. května 2021

PODNĚT: Sekání trávy na Závodí

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy bude letos probíhat sekání trávníků, např. v ulici Na Hrázi. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kvůli vytrvalému dešti se harmonogram sečí trochu pozdržel. Závodí se začalo sekat minulý týden, tak snad brzy dojde i na Vaši ulici.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. května 2021

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je v plánu rekonstrukce chodníku v ulici Brožíkova, kde je plánovaná změna dopravního značení v souvislosti s krátkodobým parkováním MŠ a ZŠ. Chodník ke v katastrofálním stavu, lidé jdoucí na nádraží a děti do školy chodí ve vozovce, kde má být nově parkovací pruh. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, pro letošek jsme měli původně v návrhu rozpočtu peníze na projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci této ulice, ale bohužel z něj vypadla. Rádi bychom ji zadali ještě letos, pokud vyjdou finance, nejpozději ji plánujeme zařadit do rozpočtu příštího roku. Prozatím počítáme s omezením dopravy na jednosměrný provoz včetně parkovacích míst. Chodník, dá-li se tak nazvat, opravíme provizorně. Aby byl schůdný a bez louží.

Ing. Michal Mišina,
místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. května 2021

PODNĚT: Pokládka kabelů společnosti ČEZ na Závodí

 • Dobrý den, prosím o informace ohledně pokládky kabelů společností ČEZ v ulici Tylova na Závodí. Plánuje se pro letošní rok? Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, náš odbor územního plánování a regionálního rozvoje se zatím k žádné podobné žádosti společnosti ČEZ nevyjadřoval. Jediná akce, která se v této lokalitě realizovala v loňském roce, byla pokládka kabelů v ulici Náhorní právě směrem k Tylově ulici. Ta ale měla termín dokončení v květnu 2020. V případě dalších dotazů ohledně pokládky kabelů můžete kontaktovat pracovníka GIS, který se k těmto žádostem vyjadřuje, na telefonu nebo mailem: gis@muberoun.cz nebo 311 654 182.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. května 2021

PODNĚT: Propadlý chodník ve Vojanově ulici

 • Dobrý den, před naši domem ve Vojanově ulici č.p. 741/35, máme propadlý chodník a tudíž máme zhoršený vjezd na pozemek. Kam se prosím mám obrátit, aby by chodník opraven?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Váš podnět jsem předal na odbor dopravy a AVE. Zařadí ho do seznamu oprav chodníků pro letošní rok.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. května 2021

PODNĚT: ZmapujTo: Poškozený povrch vozovky v Hostimi

 • Žádost o opravu chybějící části vozovky před č.p.23 v Hostimi. vozovkaPokud je to možné, akci spojit i s výměnou nefunkčních odvodňovacích rygolů za vhodnější řešení, což bylo v minulosti již 2x slíbeno vedoucím odboru dopravy, ale nebylo zrealizováno.

ODPOVĚĎ

 • Opravu jsme zařadili do plánu práce AVE. Dlouho jsme nemohli asfaltovat kvůli počasí a oprav po zimě je mnoho. Dne 18. května jsme projednávali řešení křižovatky v Hostimi, kde byly přítomny dvě zástupkyně osadního výboru. Tam jsem se s nimi domluvil, že to uděláme, až na to přijde řada.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. května 2021

PODNĚT: Placení poplatku za odpad v případě dlouhodobého pobytu v zahraničí

 • Dobrý den, ráda bych se informovala, zda se změnilo něco v rámci placení poplatku za sběr komunálních odpadů v případě, že dlouhodobě (od roku 2010) žiji v zahraničí.
  Od známých žijících v zahraničí vím, že existuje prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí. Při jeho předložení není nutné poplatek za sběr komunálního odpadu platit. Prosím o potvrzení, zda je možnost toto prohlášení předložit. Platím odpad již 10 let bez jeho využití. Předem velice děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Přeji hezký den, město vydalo OZV č. 7/2019 o místním poplatku za svoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V článku  6 , odst. 2 ) je uvedeno osvobození.  Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba do věku 18 let věku, která celoročně pobývá mimo území České republiky.
  Je nám líto, ale osvobození se týká pouze  osob, které jsou mladší 18 let.

  Ing. Marcela Maršíková,
  vedoucí finančního odboru

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. května 2021

PODNĚT: Možnost umístění cyklostojanů na autobusovou zastávku

 • Dobrý den, rád bych podal podnět k umístění cyklostojanů na autobusovou zastávku Beroun, Plzeňka. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, u většiny zastávek je problém s prostorem, kam stojany umístit, aby nebránily pěším a výhledu v dopravě. Pokusíme se s odborem dopravy na Plzeňce nějaké vhodné místo najít.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. května 2021

PODNĚT: Navýšení kapacity online objednání na agendu OP/CP

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, kolik procent kapacity oddělení pro OP a pasy je vyčleněno na objednání přes online formulář? V současnou dobu se lze online objednat až na 27. 7. Potřebuji vyřídit 1x OP, 3x pas dříve než na konci července. Chtěla jsem se objednat na přesnou hodinu a den alespoň telefonicky, abych se vyhnula čekání celé rodiny na úřadě. Bylo mi řečeno, že telefonicky se objednat nelze, že je třeba přijít, vzít si 4x lísteček a čekat ve frontě. Není na čase navýšit kapacitu online objednání např. na 80 % , ponechat 20 % na náhodný příchod a čekání? V tuto dobu, kdy hromadění lidí v budovách není žádoucí a online běží i školy, mi přijde zvláštní, že úřady fungují takto. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Vzhledem k tomu, že náš rezervační systém využívá více než polovina lidí z jiného správního obvodu, zejména Prahy, navýšení kapacity pro online objednání by lidem z Berouna a okolí spíše uškodilo. Pokud potřebujete vyřídit více žádostí, je pro Vás určitě výhodnější přijít osobně a vzít si, jak Vám správně naše pracovnice řekla, 4x lísteček. Agendy se vyřídí hned po sobě a na úřadě strávíte méně času, než když byste se objednala na 4 termíny v půl hodinovém rozmezí. Navíc rezervační systém umožňuje sledovat stav obsluhy klientů u přepážek, takže se před návštěvou úřadu můžete ubezpečit, kolik lidí se na pracovišti právě nachází a vyhnete se tak případné frontě. Současný poměr objednání online x osobní návštěva chrání místní obyvatele. Lehce by se mohlo stát, že při Vámi navrhovaném navýšení kapacity online objednání na 80 % by místním lidem zbyla jen malá možnost, jak si doklady vyměnit.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. května 2021

PODNĚT: Kontejnerové stání ve Svatojánské ulici

 • Dobrý den, bude město Beroun budovat zahrádku na tříděny odpad i v ulici Svatojánská? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, obecně lze říci, že chceme udělat ohrádky kolem všech těchto míst.  Jedna ohrádka ale stojí cca 200 - 300 000 korun a v Berouně je jich 100. Průměrných 25 milionů v rozpočtu na tohle nikdo naráz neschválí a tak je děláme postupně. To bude chvilku trvat, než je všechny uděláme.  Ve Svatojánské ulici jsou 2 místa s kontejnery, a nevím, které myslíte.  To před bývalým Rudolfinem by to z estetických důvodů potřebovalo více, ale to u podchodu má již nedostačující plochu, a kontejnery se staví na výstup z podchodu. Toto stání jsem zadal jako nutné k úpravě.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. května 2021

PODNĚT: Sázení květin u kontejnerových stání

 • Dobrý den. Bydlím ve Švermově ulici 1396. V zimě nám udělali nový asfalt, nyní máme nový nájezd k paneláku. Jít tu není ošklivé zákoutí na kontejnery. Místo něho je tu teď plocha, kde čas poroste tráva. Chtěla bych se zeptat, pozemek před panelákem místo byvalycj kontejneru asi patří městu. Bylo by možné tam na mě náklady vysadit třeba hortenzií nebo nějaký jinou květinu nebo maliu magnolii?Abychom to tu měli hezčí. 🙂 Děkuju za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, pozemek kolem Vašeho domu skutečně patří městu. Další sázení se v dané lokalitě již neplánovalo, ale požádám kolegyni, aby se tam zašla podívat a  Váš návrh prověřila na místě. Další možnost, jak v daném místě něco zasadit, je tzv. komunitní záhon nebo výsadba provedená obyvateli přilehlého domu. Na tyto aktivity připravujeme dotační titul, který by mohl být schválen ještě letos.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. května 2021

PODNĚT: Nefunkční osvětlení Nepilova

 • Dobrý den, v okolí ulic Nepilova a Nekolného (kolem nové zástavby) už několik dní neustále svítí veřejné osvětlení...Snažil jsem se domluvit na AVE, ale jakási paní mě bez představení začala hrubě odmítat pomoci s tím, že se o to stará město, ať si sám najdu, kam to mám hlásit... Nic jsem nenašel, proto píši zde. Prosím o vyřešení a ideálně i zajištění jiného způsobu hlášení poruch. Děkuji!

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, linka hlášení poruch 603 250 614 je určena pro hlášení poruch na veřejném osvětlení, které bylo předáno do majetku města Beroun. Vzhledem k tomu, že Nepilova ulice zatím městu předána nebyla, musí se o zajištění funkčnosti veřejného osvětlení postarat na své náklady developer.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. května 2021

PODNĚT: Zásobníky na sáčky na psí exkrementy

 • Dobrý den, ráda bych tímto reagovala na výzvu pro pejskaře v Berounských radničních listech. Bylo by prima mít nejen více zásobníků, ale i košů, aby bylo kam odpad házet. Skvělé by bylo umístění např. zde:
  - Vinařská x K Dubu
  - Ječná x K Dubu
  - Polní x Na Homolce
  - Polní x Malé sídliště

  Děkuji a přeji hezké jarní dny.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, dal jsem Vámi vybraná místa do seznamu návrhů. Již se nám docela plní. Doufám, že vyjde na všechna místa nebo alespoň na většinu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

Datum: 10. května 2021

 • Dobrý den, pane Mišino, děkuji za Vaši reakci. Pokud se mohu přimluvit za cesty vedoucí k tomu velkému poli, které je mezi Paloučkem a Malým sídlištěm, tak tímto činím. Je zde asi největší koncentrace pejskařů a tím i vykonaných potřeb a nutnost vybavení na jejich odstranění, abychom zachovali pěkné prostředí i pro rodin procházky nepejskařů. Držím palce, ať se nejen tento projekt vydaří na jedničku! 
  Hezké jarní dny.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. května 2021

PODNĚT: Parkovací místa u nového bytového domu Na Náhonu

 • Dobrý den, je prosím v rámci dokončování výstavby bytového domu v ulici Na Náhonu v plánu vybudovat parkovací místa na pozemku 885/5 na úkor současné zeleně. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, parkovací stání pro tento dům řeší plánovací smlouva z roku 2009 uzavřená mezi městem Beroun a společností PROINVEX s. r. o., podle níž musí investor zajistit v souladu se schváleným územním plánem 1,5 parkovacího stání na bytovou jednotku. V praxi to znamená, že v 1. PP a 1. NP má být umístěno 46 garážových stání. Dalších 11 parkovacích stání je řešeno za domem na pozemku investora. Zároveň zde investor na své náklady vybuduje na pozemcích města 13 parkovacích stání pro obyvatele původní zástavby, která budou zasahovat pět metrů do travnaté plochy. V současné době podél této travnaté plochy parkují auta rezidentů. Před domem v ulici Na Náhonu vybuduje investor v místech, kde se nyní parkuje rovněž podél vozovky, 11 parkovacích stání kolmých. Drobné úbytky zeleně budou ale následně řešeny náhradní výsadbou.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. května 2021

PODNĚT: Zásobníky na sáčky na psí exkrementy

 • Dobrý den, reaguji na výzvu v Berounském radničním listu. Prosím, zda by bylo možné umístit zásobník na sáčky v ulici Nepilova. Je dostavěn další dům a pejsků hodně přibývá. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za podnět, zařadil jsem si ho do seznamu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. května 2021

PODNĚT: Špatný stav chodníku v Arnoltově ulici

 • chodníkDobrý den, ráda bych upozornila na stav chodníku v ulici Arnoltova v Berouně. Chodník před domem čp. 342 náhle končí vysokým obrubníkem, ze kterého člověk spadne do kamínky vysypaného vjezdu. Je to opravdu nebezpečné. Foto zasílám v příloze.

Děkuji za shlédnutí a případnou nápravu.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, předal jsem Váš podnět na odbor dopravy. Zjistí, proč je stav chodníku jaký je a zjednají nápravu. To, co vidím na fotografii, není samozřejmě v pořádku.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. května 2021

PODNĚT: Kdy bude vítání občánků

 • Dobrý den, rád bych se zeptal, kdy bude vítání občánků? Vnučka má bydliště v Berouně, díky.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, bohužel v nejbližší době vítání občánků neplánujeme, čekáme na rozvolnění opatření, které nám obnovení těchto obřadů umožní. Jakmile se tak stane, budeme informovat veřejnost v Radničním listu a na webových stránkách města. Informace lze získat i telefonicky u pracovnic úseku evidence obyvatel, které obřady organizačně zajišťují –  311 654 152 nebo 311 654 151.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. května 2021

PODNĚT: Vyzvednutí řidičského průkazu

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se dá někde dohledat nebo kde bych zjistil, zda je můj řidičský průkaz již k vyzvednutí? Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, klienti jsou při podání žádosti o vydání řidičského průkazu vždy obsluhou přepážky informováni o tom, kdy a jak si mohou nový doklad vyzvednout. Zpravidla je to 20 dnů od podání žádosti. Případně si mohou informaci o tom, zda je již doklad připraven k vyzvednutí, ověřit na telefonním čísle: 311 654 389. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. května 2021

PODNĚT: Úprava povrchu cesty pro pěší v Náhorní ulici na Závodí

 • Dobrý den, TS "upravily" cestu pro pěší v úseku od zámečnictví Marx - Náhorní ulice. Tato úprava je horší, než stav cesty předtím (byly zde 2 kaluže, které stačilo zasypat). Úprava byla provedena hrubým recyklátem s velkými kusy, po cestě se velice špatně chodí starším lidem, jezdí na kole, tlačí kočárky.  Ačkoliv byla cestička znovu válcována - zhutněna, tato úprava nepomohla. Je v plánu ještě nějaká další úprava? Chůze po takovéto cestičce opravdu není pohodlná a nynější stav je horší, než byl dříve. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, je nám líto, že s úpravou stezky nejste spokojená, včera již po třetí jsme stezku upravovali, zaměstnanci vyhrabali větší kusy kameniva a po třetí byla komunikace uhutněna - 1. hutnící deskou, 2. válec, 3. hutnící deska. Více už bohužel není v našich silách, to bychom museli aplikovat živičný povrch. Po chvilku, co jsem byl na místě, tak jsem si všiml, že cyklisti při akceleraci či deceleraci během jízdy stezku značně ,,rozhrabou‘‘. V příloze zasílám fotografie po včerejších úpravách, které myslím, že nejsou vůbec špatně provedeny.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  provozní technik AVE

stezkastezka2stezka3stezka4

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. května 2021

PODNĚT: Umístění zásobníků na sáčky na psí exkrementy

 • Dobrý den, na základě výzvy v Listech města Berouna bych rád požádal o instalaci držáků na sáčky na psí exkrementy u nás v ulici Duslova/Cihlářská (v objektu bývalých kasáren). Je nás tu pejskařů už dost (a chodí k nám i majitelé psů z okolí).
  Stejně tak by, myslím si, bylo dobré, kdyby tyhle držáky byly i na náměstí a např. na vybraných místech - jako je parčík u Duslovy vily... Moc děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za podnět a píši si do seznamu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_____________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. května 2021

PODNĚT: Podchod, odpadkové koše a oplocení okolo kolejí na Závodí

 • Dobrý den, již jsem řešila s městem podchod na Závodí, nedostatečné oplocení okolo kolejí a absenci vyžití pro děti v lokalitě na Cibulce... Podchod se předělává, za což moc děkujeme. Plot jsem řešila již s ČD, protože jsem zjistila, že patří pozemky jim a bohužel mi napsali, ať se jim vyhýbáme, když nám přijdou nebezpečné (komunikaci mohu doložit, kdyby někoho zajímalo).
  Když opustím téma děti, tak předávám další podněty, co zde mezi sousedy zazněly. Jeden z nich jsou koše, které chybí například v ulicích Větrná, Na Hůrce nebo Náhorní( jinak moc děkujeme za koše v jiných ulicích). 
  Předem moc děkuji za vyjádření k podnětům výše a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den,  letos budeme zase koše po Berouně doplňovat, tak budou i na Cibulce. S tím plotem to bude na dlouho, ale snad se mi něco podaří dojednat. Již měsíc dojednávám opravu křížku u přejezdu na Plzeňské ulici. Nedovedete si představit, jak se dokáže zdánlivě jednoduchý souhlas“ Opravte ho“ zkomplikovat.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. května 2021

PODNĚT: Návrh na umístění sáčků na psí exkrementy

 • Dobrý den, navrhuji roh Talichovy ulice proti gymnàziu, vedle odpadkového koše. 2. Dotaz. V jaké fázi je příprava na umístění venkovních posilovacích přístrojů v parku na Štulovně navržený a schválený v loňském roce. Moc děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Děkuji za podnět k umístění držáku na pytlíky. Workoutové hřiště zrealizujeme ihned po vydání územního souhlasu Stavebním úřadem. Realizační firma je již vybraná. Předpokládáme červen- červenec.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. dubna 2021

PODNĚT: Jak se dotkne výstavba I. etapy obchvatu města okolí cyklostezky u Litavky

 • Dobrý den, ráda bych se jako občanka Berouna zeptala vedení města, jak bude při výstavbě I. etapy obchvatu města (na kterou má být již vydané stavební povolení) řešen modrými kolečky vyznačený úsek kolem řeky Litavky, kde se nyní nachází cca kilometrový úsek cyklostezky Po stopách českých králů. Podotýkám, že se jedná o jediné místo na Velkém sídlišti, kde se dá v klidu přírody u vody běhat, provozovat různé sporty, procházet se a venčit psy. Je to oblíbené místo pro trávení volného času nejen pro seniory, ale také mládež, rodiny s dětmi a maminky s kočárky. Podle přiloženého výkresu jižního obchvatu to vypadá, že o tento zbývající kousek přírody vhodný k trávení volného času obyvatelé Velkého sídliště přijdou. Je to pravda? A v případě, že ano, zajistilo pro ně město nějakou alternativní přijatelnou náhradu, a nebo zde lidem zbydou k procházkám a běhu jen chodníky kolem frekventovaných silnic??? Na Velkém sídlišti se totiž v posledních pár letech veškeré přírodní lokality zastavěly rodinnými či bytovými domy a park jako je například na Závodí u Berounky tu vyloženě chybí. Děkuji Vám za odpověď. Foto zmiňovaného úseku sem bohužel nejde vložit.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, část obchvatu, o kterém mluvíte, je pokračováním obchvatu, který se již buduje v Králově Dvoře. Tato trasa byla i v minulém územním plánu a její účel je odvést těžkou nákladní dopravu, která jezdí do průmyslových areálů na jižní straně Litavky pryč z Plzeňské ulice.  V místě které uvádíte povede v souběhu s cyklostezkou, která bude zachována a od nové komunikace bude od ní oddělena pásem zeleně (keře, stromy).

  Chápu vaše postesknutí k zastavování ploch v Berouně, ale kde se může stavět a kde má zůstat zeleň, určuje územní plán, který se nově schvaloval v roce 2017. Před tím bylo veřejné projednání a nepamatuji se, že by k tomuto tématu někdo vystoupil.  Nyní je již problematické schválený územní plán měnit v tom směru, že ze zastavitelných ploch budeme dělat zpět např. veřejnou zeleň. O omezení dalšího zastavování stávajících sídlišť (např. místo výměníků, trafostanic apod.) je změna ÚP č. 3, kterou budeme schvalovat v červnu. Navíc většina pozemků není v majetku města, ale soukromých subjektů. Máme zažádáno o odkup pozemků kolem skateparku od ČD, kde by měly vyrůst sportoviště a relaxační zóna.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. dubna 2021

PODNĚT: Nebezpečná "inline" dráha mezi domy v ulici U Stadionu

 • Dobrý den, bydlím U Stadionu 70 v centru. Moc bych Vás chtěla požádat o pomoc. Mezi domy je nový chodník, na kterém si děti vytvořili inline dráhu s akrobatickými prvky na železných tyčí před vchody čp. 71 a 72, které se staly oblíbenou atrakcí dětí. Chápu děti, ale dost se to tam ve slunečních dnech rozmohlo, již kolikrát se mi stalo, že jak jedou na bruslích, tak se sotva vyhnou, je to nebezpečné jak pro ně, tak pro nás chodce. Jedná se o starší děti, co ani nebydlí v přilehlých domech. Není to nic proti dětem, jde hlavně o bezpečnost a bohužel prostor u tyčí a ani chodník nejsou dětskými hřišti. Velice děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, předal jsem Váš podnět Městské policii, protože ta má kontrolovat dodržování pořádku a bezpečnosti. V případě opakování je můžete sama kontaktovat na lince 156. V docházkové vzdálenosti od Vás je skatepark, který je určen pro tyto aktivity. Musíme společně tuto mládež nasměrovat tam.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. dubna 2021

PODNĚT: Odvoz odpadu od cyklostezky

 • Dobrý den, chtěla bych opět poprosit o odvoz odpadků od prvního koše od lávkymapa ze sídliště na cyklostezce, kde jsem dnes večer ještě dosbírala zbytky odpadků podél Litavky viz mapa a foto v příloze.

Děkuji i za minulou součinnost.

ODPOVĚĎ

 • odpadkyDobrý den, děkuji za pomoc s úklidem města. Již jsem to poslal AVE, aby to odvezli.  AVE tuto lokalitu vyklízelo cca před 14 dny. Jak vidím, byla jste ještě důslednější než jejich zaměstnanci. Kéž by v Berouně bylo víc takových jako jste vy, zatím ale mám pocit, že je většina těch, co nepořádek dělají.
   

Ing. Michal Mišina,
místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. dubna 2021

PODNĚT: Dlouhodobě nefunkční elektronické jízdní řády na autobusovém nádraží

 • Dobrý den, bydlím v Berouně už víc jak 30 let. Po městě se přesouvám buď pěšky nebo využívám městskou dopravu - auto k těmto kratším cestám využívám jen minimálně. Mám proto možnost si lépe všímat věcí, které se v Berouně mění a které prospívají občanům nebo naopak věcí, které se mi nelíbí.
  Velice jsem např. uvítala novou technologii "elektronických" jízdních řádů na hlavních zastávkách - je to opravdu skvělá a užitečná vymoženost. Přijdu na zastávku a hned vidím jestli "mým směrem" jede nějaký spoj...
  Proto mě dost trápí, že hlavní elektronická tabule na autobusovém nádraží již možná téměř půl roku nefunguje. Znám vaše vysvětlení a to "že někdo při rekonstrukci nádraží poškodil kabely".... Musí ale náprava trvat tak dlouho? Pořízení této technologie určitě nebylo zadarmo a má sloužit občanům Berouna. Tak proč se nikdo nyní nepostará o to, by zařízení znovu fungovalo?

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, nedařilo se nám najít nové místo napojení datového zdroje i elektrické energie, protože z budovy nádraží nás kvůli rekonstrukci odstřihli. Nyní je to již vyřešeno a pokud se nic nepředvídatelného nestane, tak od pondělí by měla elektronická tabule fungovat.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. dubna 2021

PODNĚT: Umístění zásobníků na sáčky na psí exkrementy

 • Dobrý den, OV Zavadilka vybral vhodné lokality na umístění zásobníků na sáčky:
  1. Křižovatka ulic Husova a Želivského u mateřské školky
  2. Konec ulice Želivského a  Sladkovského
  3. Křižovatka ulic Husova a Prokopa Holého
  4. Autobusová zastávka - ulice Husova oboustranně
  5. Křižovatka ulic Cajthamlova a  Pod Jarovem
  6. Křižovatka ulic Pod Jarovem a Chelčického
  7. Ulice Jakoubková
  8. Dětské hřiště pod ulici Hájka z Libočan
  9. Konec ulice Barrandova a začátek ulice Steinerova

  Neustále se potýkáte s “pejskaři” a jejich odpadem a budeme rádi za každý stojan se sáčky, který možná pomůže k větší čistotě ulic na Zavadilce. Děkujeme za instalaci.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za podnět, píši si do seznamu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. dubna 2021

PODNĚT: Volnočasové vyžití pro děti v lokalitě na Cibulce

 • Dobrý den, co nás velmi pálí, je absence jakéhokoli vyžití pro děti a mládež v lokalitě na Cibulce. Velké děti tady lezou po střechách, cizích pozemkách z nudy. A malé děti tady nemají ani kousek hřiště. Potkáváme se na procházkách s desítkami maminek a každá by tu toužila po něčem, kam na chvilku zajít s dětmi za socializací. Toto mi bylo vysvětleno, že zde nemá město pozemky. Vůbec tedy nechápu, proč se nedala tato podmínka developerovi před výstavbou (když ne první, tak alespoň druhé etapy). S dětmi musíme na nejbližší hřiště u Štiky nebo na dopravní hřiště, což je celkem daleko a začíná zde být samozřejmě přeplněno. Na to, že se zde pořád budují nové projekty pro bydlení, tak se zapomíná na nová místa pro děti nebo rozšiřování hřišť, školek, škol. 

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, co se týče dostupnosti vyžití pro děti, je to v tuto chvíli opravdu tak, jak píšete. Otázka vnímání vzdálenosti je samozřejmě velmi individuální. Lokalita, kde bydlíte,  byla však z hlediska ÚP připravována před dlouhou dobou, kdy tento typ poptávky v Berouně nebyl tak vysoký. Každopádně se s úplnou infrastrukturou počítá v návazné lokalitě Suchá luka. Co se týče kapacit MŠ a ZŠ, město v posledních letech tyto kapacity významně navýšilo.

  Mgr. Dušan Tomčo,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. dubna 2021

PODNĚT: Splatnost poplatku za komunální odpad

 • Pátrám, kdy se někde objeví připomínka zaplacení za svoz odpadu. Nerad bych něco zmeškal, už se blíží květen. Takže do kdy, kolik za osobu a zda bude možno platit na pokladně. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, obyvatelé Berouna mají možnost zaplatit poplatky za psy a komunální odpad až do konce září. Podle městské vyhlášky je sice stanovena splatnost místních poplatků do 31. května, město však v důsledku mimořádné situace poskytne na zaplacení ještě další čtyři měsíce navíc. Poplatky doporučujeme hradit bezhotovostně bankovním převodem, je možné je ale zaplatit i v pokladně, momentálně jen v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:30. Výše poplatku: 700 Kč/osoba, číslo účtu: 51-4855720247/0100 Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170). Pokud na jeden z uvedených mailů napíšete, že máte zájem o zasílání upozornění na splatnost poplatků, bude vám pak každoročně chodit zpráva do Vašeho mailu. Informaci o poplatcích jsme zveřejnili v květnovém čísle Radničního listu.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. dubna 2021

PODNĚT: Zápis do mateřské školy ve Vrchlického ulici, odloučené pracoviště MŠ Pod Homolkou

 • Dobrý den, ráda bych se informovala, co je pravdy na tom, že se nemá otevřít školka na Závodí (ulice Vrchlického) pro nové třídy toto září. Tuto skutečnost jsem nikde nezaznamenala, jen náhodou našla na stránkách školky. Co jsem se ptala v okolí, tak nikdo o tom neví, dokonce ani rodiče, kteří mají aktuálně ve školce své starší děti. Pokud je to pravda, tak by mě zajímalo, kdy se toto bude komunikovat s bližšími informacemi a jak bude řešeno rozdělení dětí do jiných školek. 
  Musím napsat, že mě tato informace tedy velmi naštvala a jsem zvědavá, kam budu s kočárem lítat pro syna. Rozvážení dětí autem jsme se chtěli s manželem vyvarovat, proto jsme volili přestěhování z vesnice do města. 

ODPOVĚĎ

 • Město Beroun postupně investuje nemalé finanční prostředky do všech svých školských zařízení. Z mateřských škol je nyní na řadě budova v ulici Vrchlického. Následovat bude Mateřská škola Sluníčko Beroun. Ostatní mateřské školy již prošly úspěšnou rekonstrukcí.
  MŠ Pod Homolkou, respektive odloučené pracoviště Vrchlického, je další budova, která se plánovaně připravuje k rekonstrukci tak, aby odpovídala současným normám a hygienickým požadavkům.
  V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, předpoklad zahájení realizace akce je jaro 2022 a určitě se nebude stavět systémem design-bulit.
  Dojde k přístavbě jedné třídy a nástavbě, která rozšíří plochu stávající třídy. Předpoklad otevření zrekonstruované budovy šk. rok 2022/2023.
  Ve školním roce 2021/2022 standardně pojedou stávající dvě třídy, což bude cca 54 dětí, kteří v současnosti odloučené pracoviště MŠ Pod Homolkou navštěvují. Za předškoláky, kteří se stanou žáky ZŠ, nebudou přijímány nové děti. Jedná se tedy o 16 žáků (záleží na odkladech), a to do celkové současné rejstříkové kapacity budovy 70.
  Vzhledem k tomu, že od školního roku 2021/2022 máme pro mateřské školy v Berouně stanovený společný spádový obvod, budou tyto děti umístěny v jiných mateřských školách v Berouně.

  Mg. Dušan Tomčo,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. dubna 2021

PODNĚT: Seznam dětských hřišť v Berouně

 • Dobrý den, měla bych prosbu. Mám dvě malé vnučky, které ke mně do Berouna občas jezdí na návštěvu....Mohli byste prosím v Berounských listech někdy zveřejnit nějaký seznam berounských dětských hřišť?? Pár jich znám a s dětmi tam chodíme (hlavně v okolí berounského sídliště), ale o dalších vůbec nevím a objevuji je víceméně náhodně...Předem děkuji!

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkujeme za tip, je to dobrý nápad! Do červnového Radničního listu připravíme seznam dětských hřišť a možná je zkusíme pro lepší orientaci i nafotit.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. dubna 2021

PODNĚT: Otevírací doba rozhledny na Městské hoře

 • Dobrý den, dnes 18. 04. 2021 jsme navštíviti Vaši rozhlednu Městská hora, která má být dle mapy.cz otevřená, ale my jsme si naběhli na zamčenou bránu. Prosím Vás o info, proč je toto nepravdivě uvedeno a kde se dá zjistit skutečná otevírací doba.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, rozhledna na Městské hoře byla z důvodu nařízených mimořádných opatření uzavřena loni 20. října. Kde čerpal server mapy.cz informace o otevírací době nevíme. Každopádně rozhledna je od 21. dubna opět otevřena, do konce dubna každý den od 10:00 do 18:00. Dále pak 1. 5. - 30. 9. od 10:00 do 18:00 (pracovní dny) a od 9:00 do 19:00 (soboty, neděle, svátky), 1. 10. - 31. 10. od 10:00 do 18:00 (každodenně), 1. 11. - 31. 3. jen soboty, neděle, svátky od 10:00 do 15:30. Pokud by nastala nějaká mimořádná událost a rozhledna musela být uzavřena, budeme o tom informovat v aktualitách na úvodní straně našich webových stránkách www.mesto-beroun.cz.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. dubna 2021

PODNĚT: Nepořádek u Litavky

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, nepořádekzda by bylo možné nechat lavičku u Litavky kousek od lávky odmontovat když se lidi neumí chovat.  Je tam šílený bordel, sklo, lahve, děti si tam hrají u vody, lidi koupou psy a já tam chodím na ryby. Moc děkuji za vyřešení.

ODPOVĚĎ

 • úklidDobrý den, děkuji za upozornění. V rámci jarního úklidu se podél Litavky kompletně uklidilo viz fotky, které jsem dostal 19. 4. úklid2Lavičku odmontovávat nebudeme, to by byl jen ústupek těm “čuňatům“, kteří nepořádek dělají a slušní lidé by si neměli kam sednout. Domluvil jsem s AVE, aby překontrolovali umístění odpadkového koše v této lokalitě a úklid3umístili ho přímo k lavičce.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. dubna 2021

PODNĚT: Vandalismus na dětském hřišti na sídlišti Litava

 • hřištěDobrý den, posílám fotky, jak vypadá dětské hřiště na sídlišti Litava po nájezduhřiště2 jakýchsi individuí. Fotila jsem o víkendu. Je to hřiště, kam si dopoledne chodí hrát děti ze školky a po obědě školní družina. Kvůli nevychovanosti si děti hrají v odpadcích. Zcela běžné jsou haldy cigaretových nedopalků, výjimkou není ani rozbité sklo.
  Vím, že technické služby hřiště uklízí a jsem za to ráda. Nicméně by asi byla potřeba i jiná opatření - třeba kontrola městskou policií. Ať hřiště slouží těm, kterým je určeno. Děkuji za přečtení a přeji krásné dny.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji za upozornění. Předal jsem Váš podnět AVE. Nezbývá mi, než si postesknout, že mezi námi žijí p…..a.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

Vyjádření velitele Městské policie Beroun Alexandra Scherbera:

 • O skupině problematické mládeže víme, proto městská policie přijala opatření a již před dvěma týdny zařadila mezi pravidelné pochůzky i kontrolu této lokality. Kontroly probíhají dvakrát denně a dvakrát v nočních hodinách. Nemůžeme být na místě pořád, takže pokud občané zaznamenají projevy vandalismu a poškozování majetku, ať nás kontaktují na lince 156 a budeme problém řešit operativně na místě.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. dubna 2021

PODNĚT: Nedokončený chodník ve Švermově ulici

 • Prosím, aby se někdo začal zabývat nedokončeným vyasfaltováním asi 30 m chodníku u domu Švermova 1333, u jeho východního boku od parkoviště-slepého konce ulice ke Třídě Míru. Chodník je dost frekventovaný, na cesty do obchodu i na autobus, je zde plno kamení po loňské činnosti plynařů, ,kteří dělali rekonstrukci sítě plynu po celém sídlišti.Buď ať to firma přijede dodělat, nebo někdo jiný a firmě to naúčtujete. Děkuji za brzké vyřízení, zima už skončila a s jarem se dají tyhle práce dělat.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, předal jsem váš podnět vedoucímu odboru dopravy. Jeho podřízení jsou za přebírku po výkopech zodpovědní. Docela mě to zaráží, protože jsme po firmě po jejím počátečním „výkonu“ dost, lidově řečeno, šlapali. Pomohla by mi fotka, o jaké místo se přesně jedná.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. dubna 2021

PODNĚT: Černé skládky v okolí města

 • Dobrý den, opětovně si všímám obrovských černých skládek v okolí města Beroun, a to zejména na odstavném místě U zabitého, jež je i jakýmsi nepsaným pietním místem, tak třeba i na modré turistické trase za stavebninami DEK. Obojí vznikají od projíždějících aut, snad chatařů. Nešlo by místa hlídat fotopastmi nebo jinou sledovací technikou? Toto znečištění už jde do extrémů. Předem Vám díky za odpověď a případnou snahu tomuto zabránit.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, tyto lokality jsou uklízeny pravidelně a pravidelně jsou opět zaváženy nepořádkem. Děje se to vesměs v delším časovém úseku, kdy fotopast moc nepomůže. Na lokalitu u Zabitého jsem již dříve  AVE upozornil, a nyní doplnil i tu u DEK. Pokusíme se domluvit s Městskou policií nějaký způsob monitoringu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. dubna 2021

PODNĚT: Variabilní symbol u poplatku za komunální odpad a psy při stěhování v rámci Berouna

 • Dobrý den, budu se stěhovat v rámci Berouna, bude stále platit můj variabilní symbol nebo budu mít jiný ? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, Váš variabilní symbol zůstane stejný. Při změně adresy v rámci města se tento údaj nemění. 

  Martina Šamanová,
  úsek místních poplatků

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. dubna 2021

PODNĚT: Termín jednání zastupitelstva města

 • Zdravím. Kde a jak, prosím, získám informaci o příštím jednání zastupitelstva. Chtěl bych se zúčastnit.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, zatím je plánovaný termín pro konání zastupitelstva 23. 6. , ale není ještě schválený, takže momentálně je tato informace neoficiální. Jakmile bude termín schválen, bude zveřejněn na webových stránkách v záložce Město a úřad/Rada a zastupitelstvo.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. dubna 2021

PODNĚT: Železniční most na Zavadilce

 • Dobrý den,  jelikož jsem již přes měsíc nedostala žádnou odpověď z Vaší strany, zkouším znovu, tentokrát tuto emailovou adresu podnety@muberoun.cz. S odkazem na komunikaci se Správou železnic jsem byla odkázána na Městský úřad v Berouně.  Ráda bych věděla o možnosti mostu či podchodu (nebo jen závory) v části Beroun - Zavadilka. 
  V této lokalitě se již železniční most nacházel, ale následně byl bez náhrady zbourán. Beroun - Zavadilka je významná zóna pro sociálně slabší občany, kde (zakázaný) železniční přechod propojuje charity a komunitní centrum poblíž berounského pivovaru. 
  Obyvatelé Zavadilky zůstali odříznuti nejen od blízké nákupní zóny, ale i od přístupu k cyklostezce či skateparku. Vzhledem k tomu, že na Zavadilce není žádný obchod, cesta se bez možnosti přechodu přes koleje stává zbytečně komplikovanou a zdlouhavou a to především pro důchodce či osoby s kočárky. 
  Mohli byste mi prosím sdělit, je-li nějaké řešení v plánu, či na koho je možné se obrátit, zda přímo na Nástroje Evropské Unie pro propojení Evropy, nebo jakého nástroje využít? Děkuji předem za odpověď,

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, proč byla původní lávka odstraněna bez náhrady, nevím a ani jsem to dotazováním na úřadu nezjistil. Osobně to považuji za chybné rozhodnutí tehdejšího vedení města. S podchodem ani lávkou se v krátkodobém výhledu investic města nepočítá. Realizace podchodu pod nově zrekonstruovanou tratí je na minimálně 10 let udržitelnosti projektu nereálná a to samé platí i o nové lávce, která je vzhledem k úpravě kolejiště těžko realizovatelná i technicky. Oba projekty by byly vysoce náročné v řádech desítek milionů korun a získat na ně dotaci je vzhledem k lokálnímu významu spíše hypotetická.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. dubna 2021

PODNĚT: Úklid odpadu na pravém břehu Litavky

odpadDobrý den, dnes jsem u řeky Litavky posbírala 2 pytle odpadků ze svahu pravého břehu směrem od lávky ze sídliště k jezu viz foto v příloze.
Prosím o odvoz těchto 2 pytlů - nacházejí se opřené o první koš u cyklostezky poblíž jezu. Dále prosím o odvoz odpadu z košů podél celé této cyklostezky, jsou přeplněné a kolem nich je nepořádek.
Měla bych ještě návrh. Podél celého koryta řeky se po vykácení okolních porostů odkryla ložiska odpadků. Myslím, že by se město mohlo zasnažit a vyslat své placené úklidové síly do této lokality od cementárny až ke skateparku.
Věřím, že toto uvítá každý občan Berouna, kterému není lhostejné jeho okolí.


ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, děkuji, že Vám není stav Berouna lhostejný a sama jste přiložila ruku k dílu. Přeposílám odpověď z AVE: "Odvoz odpadu zajištěn hned ráno. Úklid lokality byl zanesen do plánu prací a proběhne v pondělí 19. dubna."

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2021

PODNĚT: Dokončení opravy cesty pro pěší a cyklisty na Závodí u Marxe

 • Mám dotaz, kdy proběhne druhá etapa úpravy cesty pro pěší viz korespondence z 15. 3. t. r. Nechci být netrpělivá, jen mě zajímá předpokládaný termín dokončení akce. Děkuji za vstřícnost.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, podle informací společnosti AVE je úprava cesty zařazena do harmonogramu prací na měsíc duben. S jejím dokončením se počítá během příštího týdne, pokud samozřejmě bude přát počasí.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2021

PODNĚT: Chybějící značky Cyklisto, sesedni z kola

 • Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč z kovové lávky přes Berounku na Závodí zmizely dopravní značky - cyklisto sesedni z kola. Děkuji.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, kam zmizely tyto dopravní značky bohužel nevíme. Jedna z teorií může být, že je někdo odmontoval. Tato dopravní značka je mezi „sběrateli“ velmi oblíbená hned vedle značky STOP a nejvyšší povolené rychlosti 30 a 50, které se dávají lidem k narozeninám. Nicméně pracovníci AVE již pracují na nápravě. Včera byla namontována nová dopravní značka u Kozlovny. Na druhé straně u bývalého autobusového nádraží je potřeba se ještě dohodnout na umístění, protože to předchozí bylo nevyhovující. Tak snad brzy bude vše zase v pořádku.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2021

PODNĚT: Srocování lidí bez roušek na tenisových kurtech Jungmannova - Vorlova 

 • Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, jaké jsou momentálně opatření na provozování hry tenis. Jedná se mi o kurty mezi Jungmannovou a Vorlovou ulicí. Začaly se zde srocovat větší skupiny lidí, jak na hřišti, tak v okolí. Kteří určitě nejsou členové jedné rodiny. O nějaké ochraně dýchacích cest nemůže být ani řeč. Na jedné straně pro lidi, kteří poctivě dodržují pravidla se mi toto jednání nezdá fér. A ani pro přenos viru se mi to nezdá odpovědné.


ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, omezení na sportovištích jsou popsána v nařízeních vlády. Naše městská policie na Vámi uvedeném místě provedla v průběhu uplynulých dvou týdnů několik kontrol. Vždy zde zastihla pouze trenéra s maximálně jedním sportujícím dítětem. Pokud nastane situace, kterou ve svém mailu popisujete, můžete se obrátit na městskou či státní policii telefonicky. Věc se bude operativně řešit.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 13. dubna 2021

PODNĚT: Ohniště u Židovského hřbitova

 • Dobrý den, bydlím na adrese pod Homolkou 1707 Beroun. Mám dotaz ohledně plochy před židovským hřbitovem. Jak je to tedy s touto plochou. Bylo zde vybudováno ohniště, což mě dost obtěžuje a hlavně mě zajímá, zda na to někdo dostal povolení. Pochopím, zda by se z plochy stal odpočinkový park, ale ne s tím, že mi někdo bude smrdět s táborákem do okna. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, veškeré aktivity na prostranství vedle Židovského hřbitova jsou organizovány spolkem Berounská zeleň na pozemcích Židovské obce. Město s tím nemá nic společného a nevím ani o žádosti o jakékoli povolení odborů státní správy ani města jako majitele sousedních pozemků. Otázkou je, jestli na tyto aktivity je potřeba povolení. Na to, co prozatím realizovali, asi ne.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. dubna 2021

PODNĚT: Kácení suchých dřevin za Kvernelandem

 • Dobrý den, před Velikonocemi byl v Košťálkové 1352 za domem odstraněn suchý strom a začala likvidace křoví podél plotu směrem k LIDLU, ale tím to také skončilo, nevíte proč? Předem děkujeme za Vaše vyjádření, majitelé jednoho z bytů v Košťálkové1352. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, na Váš dotaz ohledně odstranění stromu a úpravy porostu v Košťálkově ulici podél plotu směrem k Lidlu uvádím následující.  Z důvodu bezpečnosti byla odstraněna suchá borovice a současně pracovníci AVE CZ odstranili náletové dřeviny z porostu na pozemku  (u plotu Kvernelandu), který patří městu Beroun. Jedná se pouze o malou část pozemku, která se nachází v rohu u plotu. Ostatní pozemky v tomto místě patří  společnostem THE CURVE Beroun a. s. a Kverneland Group s. r. o.  Pokud se jedná o úpravu zeleně na těchto pozemcích, musíte se obrátit na jejich majitele. Přeji hezký den.

  Marie Ženíšková,
  odbor majetku a investic

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. dubna 2021

PODNĚT: Situace v lokalitě Na Máchovně

 • Dobrý den pane Mišino, po cca 4 měsících se opět ozývám s prosbami a otázkami. Jsem moc rád, že k mým aktivitám v okolí se zřejmě přidali i další lidé a všiml jsem si, že někdo uklidil i příkop, který vede podél silnice Okrajová nahoru ke Králováku.

  Mám nicméně následující prosbu/otázky.
  - ulice Nekolného – je možno zatlačit na developera/stavební firmu, aby uklízeli odpad, který vzniká při stavbě? Všude se tam válí polystyren a další odpadky, nicméně nikdo si toho nevšímá.

  - zmiňoval jste se mi, že se jedná v podstatě o stavbu a proto tam město neuklízí. Nicméně tato ulice bude stavbou ještě dalších 5 let minimálně, vzhledem k existujícím projektům. V parkovacích boxech je za ty roky opravdu velký nepořádek včetně cigaretových nedopalků, viz foto.

  - ulice Na Máchovně – není možno zatlačit na provozovatele “Traktorky” či “Ubytovny”, aby uklízeli parkoviště, které je před areálem? AVE tam ten “bordel” v prosinci uklidilo a už je to zase na pět pytlů minimálně. Mějte se moc fajn.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, na developera mohu jen apelovat. Úklid před Traktorkou zajistím, sám jsem si ho minulý týden všiml. AVEmá nyní dost vytížené zaměstnance, protože zahájili jarní úklid. Tak to v rámci blokového čištění uklidí. Nebo budou-li mít volné kapacity, tak jistě i dříve.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. dubna 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená informační cedule u Litavky

 • Prostřednictvím aplikace ZmapujTo byla nahlášena poškozená informační cedule u cyklostezky podél Litavky.  Krátce na to však byla cedule i s dřevěnou konstrukcí odcizena. V rámci obnovy Naučné stezky Po stopách českých králů byla zadána výroba nové. Postupně projde obnovou všech deset naučných panelů včetně jejich dřevěných konstrukcí.

cedulecedule nová

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. dubna 2021

PODNĚT: Dopravní značení - zóna s dopravním omezením - noční stání

 • Dobrý den, na všech komunikacích vedoucí do města Beroun jsou umístěny dopravní značky IZ8a, zóna s dopravním omezením-noční stání. Tato dopravní značka zakazuje v době 23-5 hodin parkovat-stát autobusům, traktorům, karavanům a všem nákladním vozidlům. Již několik let však nákladním automobilem může být ale i vozidlo, jehož maximální hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny v současnosti označené jako N1. Jedná se o různé dodávky a další užitková vozidla, které vypadají jako osobní vozidla, ale jsou opatřena uvnitř mřížkou. Neuvažuje město Beroun o výměně dopravních značek, které regulují noční parkování v našem městě? Stačilo by pod symbol nákladní vozidla doplnit označení 3,5 tuny, aby v době 23-5 hodin mohli na pozemních komunikacích Berouna parkovat majitelé vozidel N1, aniž by porušovali dopravní předpisy bez strachu z možného postihu. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkuji Vám za Váš podnět. Správně jste zaznamenal, že již několik let může být nákladním automobilem rovněž vozidlo zařazené do kategorie N1, tedy nákladní vozidlo jehož největší dovolená hmotnost nepřesahuje 3 500 kg. K této změně došlo dne 1. ledna 2016 nabytím účinnosti vyhlášky č. 294/2015 Sb. ze dne 25. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, zveřejněné ve sbírce zákonů dne 9. listopadu 2015.

  Uvedenou vyhláškou byla zrušena předchozí vyhláška č. 30/2001 Sb. Původní vyhláška upravovala význam dopravní značky B4 v § 9 odst. 1 písm. e) "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" (č. B 4), která platí pro nákladní automobily i pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg; neplatí však pro obytné automobily.

  Tučně vyznačená slova byla v Příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb. vypuštěna.

  Zdejšímu úřadu je z úřední činnosti známo, že vypuštění uvedeného textu bylo v rámci mimorezortního připomínkového řízení namítáno více subjekty, včetně Středočeského kraje. Při vypořádání připomínek dne 10. července 2015 pod č.j. 17/2015-160-LEG/10 nebyla tato námitka akceptována s odůvodněním, že navrhovaný text je v souladu s Úmluvou o dopravních značkách a signálech (Vídeň, 1968) a Evropská dohoda doplňující Úmluvu o silničních značkách a signálech (Ženeva, 1971), jimiž je Česká republika vázána a jichž je i signatářem.

  Po zveřejnění zmíněné vyhlášky ve Sbírce zákonů Ministerstvo dopravy zaznamenalo zvýšený počet námitek a dotazů od občanů i úřadů obcí s rozšířenou působností, odvolávajících se zejména na vysoké finanční náklady při změnách dopravního značení. Na základě této skutečnosti si tehdejší ministr dopravy vyžádal od Odboru agend řidičů podklady pro podání vysvětlení. Tyto byly vypracovány dne 18. května 2016 a zmiňovaný odbor zde vysvětluje, že předmětná změna u významu dopravní značky B4 byla provedena z důvodu implementace práva EU do právního řádu České republiky.

  V dalším zde obšírně vysvětluje způsob výkladu této změny: „Smyslem a účelem místní úpravy provozu na pozemních komunikacích umístěním dopravní značky č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ je vyloučit z provozu v konkrétním úseku (zóně) pozemní komunikace „nákladní automobily“. Aniž by bylo důvodné determinovat pojem „nákladní automobil“ podle přísně formálních kritérií, je potřeba za nákladní automobil považovat motorové vozidlo určené pro přepravu nákladů. Takový automobil je jednoznačně rozlišitelný a považovat za nákladní automobil pro provoz na pozemních komunikacích např. Škodu Octavii Combi, která má v osvědčení o registraci vozidla vyznačenu kategorii N1, je skutečně absurditou a přílišným formalismem. Obdobně pak u „dodávek“ postavených na podvozku osobního automobilu nelze s ohledem na organizaci provozu na pozemních komunikacích hovořit jako o nákladním automobilu. Otázka tzv. „dodávek“, jejichž konstrukce je založena již samotným vzhledem, jako nákladní automobil tvoří samostatnou smysluplnou skupinu vozidel, do které lze zařadit pro potřebu úpravy a řízení provozu na pozemních komunikacích i tzv. lehké nákladní automobily do nejvyšší povolené hmotnosti 3,5 t.

  Záleží pak na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, příslušném dopravním úřadu, aby v rámci své působnosti revidoval skutečný stav místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a k tomu využil příslušné doplnění dopravních značek doprovodným nápisem nebo údajem, popřípadě doplnění dopravních značek dodatkovými tabulkami.“

  Z uvedeného je zřejmé Ministerstvo dopravy zde úřady při stanovení místní úpravy vyzývá k uplatnění logického, systematického výkladu e ratione legis, tedy k posuzování podle smyslu zákona, zkoumání jaký je úmysl zákonodárce (příp. autora podzákonného předpisu) a jaký je účel předmětné právní normy.

  Je nutno rovněž konstatovat, že uvedená problematika se nevztahuje jen na značku B4, nýbrž rovněž na dodatkovou tabulku E9 se symbolem č. 207, ale také na dopravní značku IP21 se symbolem značky B4. V případě, že je uvedenou značkou zakázaná jízda nákladních automobilů v levém jízdním pruhu, je rovněž neopodstatněné, aby z levého jízdního pruhu byla vyloučena vozidla postavená na podvozku osobních automobilů. I v tomto případě by se jednalo o přepjatý formalizmus a absurdní (doslovný) výklad právního předpisu.“

  Z vyjádření Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy je tedy zřejmé, že význam dopravní značky B4 směřuje spíše ke skupinám vozidel pro potřeby posuzování řidičských oprávnění, než ke kategoriím vozidel. Pro potvrzení může rovněž posloužit skutečnost, že vyhláška č. 294/2015 Sb., provádí zákon o silničním provozu, jenž definuje skupiny vozidel řidičských oprávnění, a u významu dopravních značek absentuje odkaz na zvláštní právní předpis, v tomto případě na zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, jenž definuje kategorie vozidel.

  Stanovisko Ministerstva dopravy tedy přivodilo určitou nejednoznačnost právní úpravy směrem k předmětným dopravním značkám. Odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, vycházeje ze zásady „in dubio pro reo“ (v pochybnostech ve prospěch obviněného), dospěl k závěru, že v případech neoprávněného parkování vozidel kategorie N1 nebude řidiče, či provozovatele předmětných vozidel postihovat, neboť při vyšetřování míry zavinění předmětného přestupku nelze prokázat veškeré skutečnosti tak, aby o vině neexistovaly důvodné pochybnosti. Tato skutečnost byla rovněž projednána s Městskou policií Beroun.

  Osobně jsem přesvědčen, že zejména v případě pravidel provozu na pozemních komunikacích byla měla být legislativa natolik jednoznačná, aby nemohlo docházet k pochybnostem při řešení dopravních situací. Bohužel v tomto případě byla nejednoznačnost způsobena samotným autorem podzákonného právního předpisu, když se tento dostatečně nevypořádal s oprávněnými námitkami v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

  S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto, že není nutno vynakládat nemalé prostředky na výměnu dopravního značení.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

POZNÁMKA: Podle informace pracovníků společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. byly nedostatky v umístěném přechodném značení odstraněny.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. dubna 2021

PODNĚT: Špatně umístěné dopravní značení k blokovému čištění

 • Dobrý den, v ulici Svatojánské, Beroun-Závodí je na několika místech špatně umístěné dopravní značení k blokovému čištění. Šlo by to napravit?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkujeme za Vaši připomínku. Pracovníci AVE dnes vše napravili a dopravní značení by mělo být již v pořádku.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. dubna 2021

PODNĚT: Možnost svatby v Kapli Bolestné Panny Marie

 • Dobrý den, s přítelem plánujeme svatbu a moc se nám zalíbila Kaple Panny Marie Bolestné. Pan fárář nás odkázal na Městský úřad, že Kaple patří městu. Tak jsem se chtěla zeptat, zda prostor pronajímáte pro svatební obřady, případně za jakých podmínek? Datum máme předběžně stanovené na 14. srpna 2021. Měli byste tam v tomto období volno? Předem moc děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, zmíněná Kaple je skutečně v majetku města a v uplynulých letech se zde již několik svateb uskutečnilo. Naše matrikářky Vám určitě rády poradí a zodpoví Vaše otázky. Obraťe se prosím buď na paní Evu Kalašovou – matrika@muberoun.cz , telefon: 311 654 154 nebo paní Janu Krumholcovou – matrika1@muberoun.cz, telefon 311 654 153. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. dubna 2021

PODNĚT: Vyhrazené místo ZTP v rekonstruované ulici Karla Čapka

 • Dobrý den, rád bych se zeptal na rekonstrukci ulice Karla Čapka kde mám trvalé bydliště a místo pro ZTP parkování. Uvádíte její uzavření od Košťálkové po ulici Ke Koupališti, ale včera zde osadili zákaz parkování po celé ulici Karla Čapka. Budu se muset na dva měsíce přestěhovat. Prosím, není možné uzavřít ulici jen postupně? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

 • Dobrý den, v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ulice K. Čapka byla část této ulice po vyústění ulice Ke Koupališti uzavřena a v druhé části byl stanoven obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo provedeno stanovení přechodné úpravy, spočívající ve střídavém zákazu zastavení tak, aby se protijedoucí vozidla mohla vzájemně vyhýbat. Z přiloženého snímku je zřejmé, že Vaše vyhrazené místo je z tohoto zákazu vyjmuto.

  Trochu jste nám ztížil vyhledávání odpovědi, neboť rozhodnutí o provedení místní úpravy bylo vydáno na jiné vozidlo, než je na značce uvedeno. To bylo způsobeno tím, že jste zdejšímu úřadu zřejmě zapomněl změnu vozidla oznámit, proto Vás žádáme o nápravu.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 31. března 2021

PODNĚT: Zavedení modrých zón na Velkém sídlišti

 • Dobrý den, bydlím v ulici Mládeže přes 8 let. Tato ulice se nedávno rekonstruovala. Tím mělo vzniknout i více parkovacích míst pro obyvatele této ulice. Bohužel je situace ještě horší než před rekonstrukcí. Parkují zde např. lidé, kteří bydlí v ul. Košťálkova, studenti Zdravotnické školy, lidé, kteří zde ráno odstaví auto a jdou si vesele na autobus do Prahy. Vracejí se až pozdě večer. Kapacita je opravdu žalostná. Obyvatelé nemají kde parkovat a proto využívají prostor, kde se dá. Já sama jsem dostala již několikrát pokutu za špatné parkování. A takových je nás mnoho. Nevadí mi parkovat o ulici výš i s tím rizikem, že na auto nevidím, ale tam také není prostor. Je tedy možné podat nějaký návrh, že by se v budoucnu v této ulici zrealizovala např. modrá zóna? Stejně tak, jako je to v centru Berouna. Děkuji za Vaši odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, se zavedením modrých zón v dané lokalitě počítáme a nejen tam. Jejich zavedení není ovšem pouhé namalování čar na zem, musí k tomu být projekt, který zohlední, kde budou parkovat např. návštěvy, jak budou platit atd. Zhotovení projektu jsme již projednali s odbornou firmou a čekáme na nabídku. Ihned poté firma začne na projektu pracovat. Dále se dopravní značení musí schválit na odboru dopravy. Věřím že k realizaci může dojít koncem roku nebo začátkem příštího.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. března 2021

PODNĚT: Povolení pro vrtání studny v k. ú. Chyňava

 • Dobrý den. Shromáždila jsem snad všechno potřebné pro povolení vrtané studny na pozemku v k. ú. Chyňava. Žádám vás o shrnutí, které dokumenty a kam musím doručit, až bude možné překračovat hranice okresu. Předem děkuji i za poslání tel. č., na kterém bych mohla vyřešit případné dotazy s příslušným odborem. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den,  stavba studny je vodní dílo a povolení má na starosti odbor životního prostředí. Obraťte se proto na příslušnou referentku tohoto odboru paní Ludmilu Červinkovou. Kontaktovat ji můžete přímo telefonicky: 311 654 272 nebo mailem: voda@muberoun.cz

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. března 2021

PODNĚT: Porucha na osvětlení "Kapličky"

 • Dobrý den, již několik dní není osvětlena ve večerních a nočních hodinách kaplička nad Berounem u studánky. Chci se zeptat, zda je to nějaká technická závada, případěn, zda kaplička již osvětlena nebude a pokud nebude, tak z jakého důvodu? Děkuji za info.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Víme o tom, ale elektrikáři z AVE měli práci s opravou vandalem poničených lamp veřejného osvětlení v Hlinkách. Dnes již mají Kapličku v plánu.  

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. března 2021

PODNĚT: Informace ke stavbě zahradního domku

 • Dobrý den, chtěla bych v rohu zahrady postavit dřevěný domek 15 m2 se sedlovou střechou. Se sousedem mám předjednáno, že to bude blíže než 2 m od hranice pozemku. Jaké žádosti musím na stavební odbor podat. Prosím o zaslání formulářů. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, na základě telefonického hovoru Vám v příloze zasílám žádost (2.8 MB), ke které je potřeba doplnit souhlasy sousedů (vyznačených na situačním výkrese), výkres situace a zjednodušenou dokumentaci k zahradnímu domku, která nemusí být ověřena oprávněnou osobou.

  Ing. Ivana Riegerová
  odbor výstavby

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. března 2021

PODNĚT: Stavební ruch na Velkém sídlišti

 • Dobrý den, prosím vás, měla bych námět ke stavebnímu ruchu a hluku ze stavby za berounským sídlištěm, jako nad Liedlem, mezi ul. Nepilova a Hamplova. Přes sídliště jezdí těžké nákladní vozy a za humny rachotí těžký stavební stroj jako důlní beranidlo, vibrace jsou cítit v nejbližším okolí v domě i pro kolemjdoucí. Nabízí se obava o klid, statiku domů v okolí, čistotu vzduchu a parkovací problémy. Bylo by možné zařídit se stavební firmou jiný stroj, postup prací ? Omlouvám se za skromný dotaz. Děkuji vám za přečtení a za pochopení a za odpověď. Zdravíme. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, podmínky stavebních prací jsou stanoveny ve vydaném stavebním povolení, které nevydává město, ale státní úřad. V rámci stavebního řízení se může kdokoli, vč. vašeho SVJ přihlásit a požadovat omezení pro zajištění např. času zahájení stavebních prací atd. Dohodnul jsem s realizační firmou odložení zahájení hlučných stavebních prací až na 8. hodinu v pracovní dny a na 9. hodinu o víkendu oproti časům povoleným ve stavebním povolení, pokud to ovšem technologie dovolí.
  Probíhající stavební práce by neměly znamenat riziko statických a jiných poruch, ale i tak si můžete vyžádat pasportizaci vašich domů, pokud by k nějakým poruchám došlo, aby byly zdokumentovány.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. března 2021

PODNĚT: Žádost o voličský průkaz

 • Dobrý den, chtěl bych volit zde ve městě Beroun. Jelikož pocházím z Rýmařova, tak se chci zeptat, jak a kdo mi vystaví volební lístek. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, o voličský průkaz je potřeba požádat obecní nebo městský úřad v místě trvalého bydliště žadatele. Nezapomeňte si o průkaz včas zažádat, a to nejpozději 7 dnů před konáním voleb. Lze tak učinit osobně na příslušném úřadě, podat písemnou žádost (s úředně ověřeným podpisem) nebo použít datovou schránku. Průkaz platí jen pro jedny volby, loňský vam tedy bude k ničemu. Vyřízení je zdarma.
  Průkaz obdržíte nejdříve 15 dnů před dnem konání voleb, a to poštou nebo osobně na úřadě. Nezapomeňte, že voličský průkaz nenahrazuje průkaz totožnosti, proto si do volební místnosti přineste také občanský průkaz či cestovní pas!

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. března 2021

PODNĚT: Nepořádek kolem kontejnerů, černé skládky 

 • Dobrý den, v Berouně bydlím rok. Na tento okres jsem jezdila 50 let na chatu. Nejprve bych chtěla pochválit vedení města, jak je nádherně udělané náměstí pochozí zóna kolem řeky a moc dobré sportovní vyžití. Co mě trápí, je hrozný nepořádek kolem kontejnerů, černé skládky a nepořádek, který nikdo nepoklízí (viz nákupní zóna u Plzeňské ulice) ale i trávníky na našem sídlišti. Některé silnice v havarijním stavu viz druhá část Švermova ulice okolí Penny apod. To je jedna velká hrůza. Ale na tom se snad pracuje. Bohužel mám i šílený výhled na trafostanici a kontejnery, která je na počátku ulice Ve svahu. Všimla jsem si, že těchto šílených trafostanic je v Berouně mnoho. Nevím, kdo je majitel, ale nedalo by se s tím něco dělat. V některých městech v ČR se dávají do pořádku. Jak je to v Berouně? Děkuji za info

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkuji, že jste zmínila, co je v Berouně hezké. Co se týká těch negativních věcí, je to problém, který se řeší, ale někdy je to boj s větrnými mlýny. Nepořádek kolem kontejnerů dělají lidé, ten nevzniká sám, a kdo by ho měl uklízet? Právě ti, co ho dělají. AVE uklízí v intervalech 14 dnů kolem kontejnerů na tříděný odpad, ale kolem popelnic na komunální by si měla nepořádek uklízet SVJ. I tak to dělá občas AVE, i když jim to úplně nepřísluší. Nepořádek na trávnících je to samé. Provádí se sekání, blokový úklid i pochůzky, ale ti co nepořádek a skládky dělají, jsou bohužel rychlejší. Problém je v tom, že na ty nikdo nepoukazuje, jen se poukazuje na to,  že AVE  neuklízí. Nyní začne úklid po zimě, tak se situace zlepší, jak na trávnících tak na ulicích.
  Oprava ulic probíhá postupně. Právě Švermovou ulicí jsme danou lokalitu začali. Další etapu zbrzdilo jednání s PENNY a také důvod, že s touto částí se bude předělávat i parkoviště u „Hospodářského dvora“ (Podkovy). Auta se musí někde odparkovat a to právě na rozšířených parkovacích plochách v opravených částech ulic. Letos to bude část K .Čapka.
  Trafostanice jsou vesměs v majetku ČEZ ti je postupně modernizují, ale i jim to bude ještě chvíli trvat. Upřednostňují ty nejstarší a poruchové.
  Pokud víte o nějaké černé skládce nebo něčem co je nutné opravit, prosím nafoťte nám to a s popisem kde to je pošlete na podnety@muberoun.cz ihned zajistíme nápravu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. března 2021

PODNĚT: Nový park v lokalitě Pod Homolkou

 • Dobrý den, kdy se plánuje realizace parku Homolka? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, letos je v rozpočtu schválena položka na projektovou dokumentaci. Bude následovat stavební povolení, výběr dodavatele atd. Realizaci vidím reálně i s ohledem na výši investice okolo 25 milionů korun nejdříve příští rok, ale spíše až v roce 2023.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. března 2021

PODNĚT: Hrozící pád větví ze stromu v ulici Prof. Urbana

 • U domu čp. 415 ul. Prof.Urbana jsem žádal majitele o ořezání ořechu z důvodu ničení veřejného osvětlení i pádu větví na chodník. Strom je vyhnilý a může dojít ke zranění občanů. Opravdu je to riziko. Na Váš podnět sice energeticky některé větve prořezali, ale nic jiného se nestalo a majitel také nic neřeší.  Blíží se konec vegetačního klidu, situace ohrožení pádu větví trvá. Co dál? Děkuji!
   

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, strom je v celkově špatném stavu a ideálním řešením by bylo ho nechat pokácet. Vyzvali jsme k tomu písemně majitele pozemku, který však tuto možnost odmítl, souhlasil pouze s prořezávkou větví. Vzhledem k tomu, že na naši výzvu reagovala společnost ČEZ jen částečně a ořezala větve nedostatečně, požádali jsme nyní arboristu Vladimíra Kropáče, s nímž na údržbě zeleně spolupracujeme. Do konce března by měl prořezávku zajistit. Současně jsme dali podnět na životní prostředí, zda by v působnosti státní správy nemohl ve věci zasáhnout a uložit majiteli strom pokácet.
  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

STANOVISKO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZE DNE 29. BŘEZNA 2021

 • Dobrý den, sděluji, že odbor životního prostředí rovněž žádal vlastníka pozemku písemností ze dne 25. 11. 2021 na základě e-mailu, který se dostal i na náš odbor, o vhodnou úpravu ořešáku rostoucího na pozemku parc.č. st. 1027, k. ú. Beroun, zejména s ohledem, že strom zasahuje nad chodník ulice Prof. Urbana, kde hrozí pád silných větví na procházející občany a do nadzemního el. vedení. Bohužel strom je skutečně ve špatném stavu, ale majitel, který se mnou o dřevině i osobně mluvil, si stojí na nedotčení stromu. Nevidí v tom žádný problém.
  V tomto případě je možné postupovat pouze v souladu s občanským zákoníkem (nutná prořezávka větví zasahujících do chodníku – na pozemek sousední).
  Kácení dřeviny nemůže odbor životního prostředí v tomto případě podle zákona o ochraně přírody a krajiny nařídit!

  Bc. Dita Blahovcová
  odbor životního prostředí MěÚ Beroun
  vedoucí oddělení ochrany přírody

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. března 2021

PODNĚT: Posunutí stavebních prací o víkendu na pozdější hodinu

 • Dobrý den, máme tu čest, že bydlíme na adrese Košťálkova 1535 a hned vedle baráku nám tady budou pravděpodobně několik let jezdit bagry. Nemá město nějakou páku na to, aby alespoň o víkendu začali pracovat později než v osm ráno? Např. od deseti, ať se lidi po pracovním týdnu můžou trochu prospat. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, termín zahájení prací bývá stanoven v rozhodnutí o stavebním povolení na základě hygienických předpisů nebo oprávněných požadavků. Předpokládám, že jste byli jako SVJ účastníky řízení a mohli jste na pozdějších termínech prací trvat. Nevím, jak je pracovní doba stanovena, přesto jsem požádal ředitele realizační firmy o posunutí zahájení prací. Ten přislíbil upravit zahájení prací na 9. hodinu, pokud to nebude v rozporu s technologií stavby (kontinuální betonáž apod.) tak jako tomu bylo u minulé stavby.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. března 2021

PODĚKOVÁNÍ: Úprava cesty pro pěší a cyklisty na Závodí

 • Děkuji všem, kteří se podíleli na úpravě cesty od Marxe do Náhorní ulice. Kaluže snad už nebudou, cesta se rozšířila, jen mě mrzí, že v některých místech zůstala málo uválcovaná a tím pádem kazí celkový dojem úpravy cesty pro pěší. Možná je to jen moje domněnka a při přebírání práce na to bude jiný pohled, ale je škoda, že při tak velkém vynaloženém úsilí to není perfektní. Přesto moc děkuji a vážím si vstřícnosti. S pěkným pozdravením.

PODNĚT z 19. února 2021: Žádost o úpravu cesty pro pěší

 • Dobrý den, mám prosbu, bydlím v Náhorní ulici a denně využívám cestu pro pěší od Marxe - je to i značená cyklostezka. Malebná sněhová zamrzlá cesta je pryč. Nejenom, že si zde díky výmolům promáčíte boty, ale navíc je i obalíle bahnem. Bylo by možné ošetřit cestu pro pěší tak, aby uživatelé chodili v lepších podmínkách. Děkuji za vstřícnost.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkujeme za Váš mail. Ujišťujeme Vás, že úprava cesty ještě není dokončena. Akce je rozdělená na dvě etapy. První z nich proběhla minulý týden v pátek. V druhé etapě se bude plocha „žehlit“, dorovnávat a dosypávat. Takže věříme, že budete s konečným výsledkem spokojena.

  Jiří Novák,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. března 2021

PODNĚT: Odpadkové koše v řece Berounce

 • Dobrý den, nějaký silák asi dnes přes noc naházel ty malé modré koše do Berounky ve směru od mostu TGM po lávku, jedná se o stranu co je fotbalové hřiště a in-line dráha. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Informovali jsme pracovníky AVE, kteří hned v pondělí 15. března ráno koše z řeky vylovili. Bohužel jeden se nenašel. Budeme ho tedy muset nahradit novým. Již je objednán, pravděpodobně ještě tento týden ho AVE nainstaluje. Bohužel tyto akce zbytečně zatěžují městský rozpočet.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. března 2021

ZmapujTo/PODNĚT: Úklid kontejnerového stání ulice Duslova

 • kontejneryZaslané fotografie nepořádku okolo kontejnerů na tříděný odpad v ulici Duslova prostřednictvím mobilní aplikace ZmapujTo. Komentář nebyl k fotografiím připojen.

ODPOVĚĎ:

 • spálený kontejnerObjekt není předán městu a toto kontejnerové stání, potažmo i popelnice patří developerovi, který si musí zajistit úklid ve vlastní režii. Nedávno jsme zde řešili výměnu kontejneru na papír, který někdo zapálil. AVE náhradou dodalo kontejner nový. Starost o úklid však patří do kompetence vlastníka, v tomto případě developera.

  Jiří Novák,
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. března 2021

PODNĚT: Problém s registrací na Portálu občana

 • Dobrý den, mám registraci na Vašem Portálu občana. Po registraci mi systém napsal, že je ještě potřeba ověřit totožnost na Czechpointu Vašeho úřadu. Tam jsem se bohužel kvůli současné  situaci s Covid-19 ještě nedostal. 
  Chtěl jsem tedy využít možnost přihlásit se prostřednictvím E-identity. Po přihlášení přes E-identitu, je po mě však vyžadována nová registrace, která nelze provést protože jsem již registrovaný.  A současný účet mi hlásí, že nebyl aktivován a mám vyčkat na obdržení aktivačního kódu.
  Chci se tedy zeptat, jak lze aktivovat můj účet prostřednictvím e-identity, aniž bych musel na úřad.
  Předem děkuji za Vaší pomoc a odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Problém s registrací byl vyřešen s pisatelem telefonicky. V případě problémů s registrací nás mohou zájemci kontaktovat e-mailem: be1@muberoun.cz. Je potřeba uvést telefonický kontakt, abychom se s nimi mohli spojit a postup vysvětlit.

  Zdeněk Štěpán,
  vedoucí IT oddělení

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. března 2021

PODNĚT: Zvýšená frekvence nákladní dopravy na Jarově

 • Dobrý den, už začínáme být zoufalí. Chtěli bychom se zeptat, zda nevíte, proč po silnici v ulici Hlavní, naproti stacionáři (Beroun - Jarov), jezdí od včerejších 6:30, do večera a dnes opět od 6:30, sem a tam vozy nákladní dopravy. A popřípadě jak dlouho to bude trvat.
  Celý dům je zoufalý, protože se v tom nedá existovat, natož spát. Denně tu projedou nespočetně krát...Popřípadě na koho se máme s dotazem obrátit. Děkujeme moc.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, značkapředpokládáme, že situace může souviset s uzavřením železničního přejezdu v Králově Dvoře u cementáren. Současně je neprůjezdná i část ulice Obchodní za ním. Tudíž objízdná trasa může vést přes Králův Dvůr – železniční přejezd č. 2 (u Bilstein s. r. o), Bítov a  právě Jarov. Vzhledem k tomu, že podle dopravního značení má být  přejezd uzavřen od 8. do 11. března, zítra by měla být situace snad zase normální.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. března 2021

PODNĚT: Kontrola parkování v ulici Švýcarská a vlastnictví pozemků u cyklostezky

 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat:
 1.  Jak je to v současné době s kontrolou parkování v ul. Švýcarská. Již delší dobu tam je značka - ZÓNA - zákaz stání, ale stále tam parkuje poměrně dost aut. Dokonce nedodržují ani parkování od přechodu a není zachován bezpečný průjezd vozidel. Přitom parkoviště P+R je poloprázdné.
 2.  Komu patří pozemek mezi řekou a cyklostezkou ? Je ohrazen stejným el. ohradníkem jako pozemky na druhé straně cyklostezky (tomu rozumím, že jsou soukromé).

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, v ulici Švýcarská probíhají namátkové kontroly a městská policie rozdává pokuty. Zrovna dneska v této ulici byli a rozdali 7 pokut. Bude ještě chvíli trvat, než si uvědomí, že parkování na P+R je levnější. Čí jsou pozemky, nevím, protože je podle vašeho popisu nejsem schopen přesně lokalizovat. Můžete se sama podívat prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. března 2021

PODNĚT: Je potřeba při opravě fasády žádost o zábor veřejného prostranství?

 • Na opravu fasády domu budu mít lešení na chodníku. Potřebuji mít nějakou žádost na zábor veřejného prostranství? Lešení bude mobilní, postavené ráno a odmontované večer po dobu cca 3 dní. Průchod bude zachován.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, umístění lešení na chodníku je zvláštním užíváním pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
  Žádost o zvláštní užívání naleznete na webových stránkách města: mesto-a-urad/formulare-meu/?kateg=21&sort=3&search=&page=1. Bližší informace Vám případně podá pan Jiří Havel (311 654 327).

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. března 2021

PODNĚT: 2. etapa rekonstrukce Švermovy ulice

 • Dobrý den, měl bych dotaz, zda se letos počítá s druhou etapou rekostrukce Švermovy ulice. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, oprava Švermovy ulice bude pokračovat nejspíše příští rok. Teprve koncem loňského roku se podařilo vyřešit koordinaci našeho projektu s projektem opravy supermarketu PENNY. Letos budou probíhat projekční práce a vyřízení stavebního povolení.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. března 2021

PODNĚT: Parkování kamionu u OMV Beroun město

 • Dobrý den. Dalo by se prosím už konečně něco dělat s kamionem firmy COOL TRANSPORT, který neustále parkuje u OMV Beroun město. Při tankování vyjíždějící auta blokuje, je to tam nepřehledný a také blokuje parkovací místa u benzínové stanice. Děkuji vám za řešení situace.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, ve městě je ustanovena zóna s dopravním omezením, kde je zákaz stání pro nákladní vozidla od 23:00 do 5:00. Městská policie může tedy porušení dopravního omezení pokutovat. Předáváme jí podnět k prověření a případnému uložení blokové pokuty.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. března 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka u Berounky

skládkaZasláné fotografie černé skládky prostřednictvím mobilní aplikace ZmapujTo s komentářem: skládka2
"Chápu, že někteří lidé nemají kde bydlet, neznamená to však, že si můžou dělat co chtějí."

ODPOVĚĎ:

 • Černá skládka se nachází na pozemku v soukromém vlastnictví. Odbor životního prostředí provedl šetření s cílem zjistit původce černé skládky.  Jelikož však v tomto případě nebylo možné zjistit osobu, která je za odpad odpovědná, vyzval odbor životního prostředí v souladu se zákonem o odpadech vlastníka pozemku k odklizení odpadů z pozemku v termínu do 25. 3. 2021. Jako občan Berouna může odevzdat odpad do sběrného Ekodvora, který je umístěn v areálu AVE (Viničná 910) zdarma. Odvoz odpadu si může vlastník pozemku objednat také u svozové firmy (ovšem za úplatu). Objednávky vyřizuje pracovník společnosti AVE pan Ondřej Zada, tel: 604 506 236.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. března 2021

PODNĚT: Zařazení části ulice Bezručova do blokového čištění

 • Dobrý den, chtěla bych požádat, zda by bylo možné v rámci blokového čištění čistit i část Bezručovy ulice, kde se nachází parkoviště s vyznačeným místem pro invalidu a která je ve vlastnictví města Beroun – viz přiložená mapa a fotka tohoto parkoviště.

ODPOVĚĎ:

 • úklidDobrý den, Vaši žádost jsme mapaprojednali s vedoucím berounské provozovny AVE panem Jiřím Novákem a podle něj není problém tuto část Bezručovy ulice zařadit do letošního harmonogramu blokového čištění komunikací.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. března 2021

PODNĚT: Černá skládka v Hlinkách

 • Dobrý den přeji, při svých cestách do práce jsem si z ulice Okružní - Beroun / Hlinky, všiml černé skládky na obecním pozemku 1450/20 (viz. příloha).
  Tato skládka samozřejmě není vidět v době léta, kdy je vše zarostlé zelení. Skládka je nejvíce zřetelná nad garážemi 1236/1 , 1236/2 a 1236/3.
  Obzvláště v dnešní době mi toto skoro v centru města připadá naprosto nepřípustné a nehygienické. Jsou tam vidět železné barely nepovolené pletivo / hradby / oplocení a všemožný odpad naházen na sobě. Kdo ví co se tam přes léto může schovávat za havět - krysy, potkani apod. Prosím o prověření a o zajištění nápravy. Děkuji a s pozdravem.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkuji za postřeh. Již jsem to nahlásil pracovníkům AVE. Podobné černé skládky uklízí vesměs do 24 hodin.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. března 2021

PODNĚT: Kančí rodina na Višňovce

 • Dobrý den, jak to vypadá na Višňovce, už tam můžeme chodit na procházky?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, zvířata již místo podle všech zjištění opustila. Přesto upozorňujeme občany, aby při svých procházkách v přírodě byli opatrní. S příchodem jara se může stát, že narazíte na bachyni a její mláďata. Pokud byste snad na podobnou rodinku divočáků v lese narazili, stačí se podle hajného vzdálit, abyste ji nerušili.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. března 2021

PODNĚT: Kontrola vyhrazených míst k parkování pro držitele průkazu ZTP

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s vyhrazenými místy pro parkování pro invalidy u úřadů a institucí? V poslední době se setkávám s tím, že na vyhrazených místech pro invalidy trvale parkují vozidla sice s označením invalidy ale trvale: viz fialová Škoda romster před budovou policie v Tyršově ulici, bílá Dacia paní doktorky v rohu parkoviště pod letním kinem a nebo červená Škoda octavia combi v ulici V Hlinkách u úřadu práce.

  Dále mě ještě zajímá, proč městská policie při kontolách a projíždění v autě po parkovištích u nákupních center z toho auta nikdy nevyleze a nekontroluje parkování na invalidech kde parkují i vozidla bez označení invalidů ale i ty kteří jsou invalidní kartičkou označeni, ale invalidu nepřeváží což je v přímém rozporu zákona o užívání označení vozidla pro invalidy a hrozí za tento prohřešek správní řízení a až ztráta kartičky označení invalidní přepravy.

  O projíždění jednosměrky v opačném směru před vstupem do Kauflandu ani nemluvě. Ono nadšení do práce městské policie v Berouně v "zaklekávání osob dle inspirace v zámoří" by se mělo využít jinde a jinak a více ku prospěchu!

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, pokud vozidlo označené parkovacím průkazem ZTP parkuje na vyhrazeném parkovišti pro osoby se zdravotním postižením, není podstatné, jak dlouhou dobu se tam nachází. Pravidla tuto dobu nijak neomezují, pokud není na dodatkové tabulce stanoveno jinak.

  Na základě kontrol městské policie bylo již řešeno cca 100 dopravních přestupků, které se týkaly právě parkování na vyznačených místech pro invalidy, z toho 80 % z nich bylo u obchodních zón, zejména v Plzeňské ulici a u Lidlu. Městští strážníci dělají kontroly namátkově stejně jako další kontroly parkování např. v modrých zónách a na placených parkovištích. Nesouhlasím s Vámi, že při kontrolách nevylézají z auta. Jak jinak by mohli prověřit stání na vyhrazeném místě a zaznamenat tolik přestupků.

  Je pravda, že v případě podezření na zneužití parkovacího průkazu se tato skutečnost prověřuje a odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun, který vydává průkazy ZTP, může rozhodnout o jejich odebrání. Již jsme takový případ měli.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. února 2021

PODNĚT: Svoz komunálního odpadu v Biřické ulici

 • Dobrý den, zajímalo by mě, kdy se zlepší situace svozu komunálního odpadu v centru Berouna. Do období 6-7/2020 se odpad vyvážel 2x týdne (po a čt), konkrétně z lokality Biřické ul. Od léta 2020 se odpad vyváží pouze 1x týdne (ve čt), což ke zlepšení kvality služby nepřispělo. Po několika dotazech na AVE jsme s obyvateli okolních domů dostali odpověď, že se odpad "vždy" vyvážel pouze 1x týdně. Toto zcela nepravdivé tvrzení mě zcela znepokojuje, ba dokonce uráží, a tak se jakožto daně a jiné poplatky platící občan ptám: kdy se vrátíme k normální situaci, tedy kdy opět se začne odpad vyvážet 2x týdně? Díky.

ODPOVĚĎ:

 • Komunální odpad v ulici Biřická se sváží standardně 1x týdně jako kdekoliv v Berouně od rodinných domů. V ulici Biřická nastala v létě 2020 pouze změna svozového dne z pondělí na čtvrtek.

  Pavel Stuchlík,
  dispečer AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum 26. února 2021

PODNĚT: Chlapec v Berouně neměl roušku a neuposlechl výzvu

 • Dobrý den, právě jsme četli na Seznamu o nějakém neuposlechnutí výzvy dítěte ohledně roušky a jeho pacifikaci na Husově náměstí. Jsme obyvatelé Berouna a potřebujeme vědět, co se stalo. Článek na Seznamu bohužel více nesděluje, nemáte ani žádné informace na vašich stránkách nebo stránkách naší radnice. Chceme se zde cítit bezpečně a nerozumíme tomu zákroku. Venku se roušky nosit nemusí, s příhlédnutím na rozestupy. Co přesně se stalo? Jsme velmi rozrušeni, když policista říká: "Já tě vykastruju". Pevně věříme, že nám vysvětlíte, co tomuto zákroku na 14 letého hocha předcházelo. Děkujeme.

ODPOVĚĎ: 

 • Situace na sociálních sítích a v médiích, kterou vyvolalo zveřejněné video o zásahu městských strážníků, vygradovala v prudkou reakci veřejnosti plnou nenávisti, vulgárních útoků a výhrůžek. Velmi nás překvapil velký počet útočných i výhrůžných komentářů od občanů, kteří nejsou obeznámeni s celým případem, byť je evidentní, že video je zcela vytržené z kontextu. Rouška nebyla příčinou zásahu.  Policie ČR vyšetřuje celou záležitost se všemi souvislostmi, které ji provázely. Případ sice ještě není uzavřen, přesto bychom chtěli popsat průběh incidentu, aby bylo zveřejněné video zasazeno do celého děje.

  Městská policie přijala tři oznámení občanů, kteří si stěžovali na skupinku mladistvých. Ti v centru města podle svědků nedodržovali vládní nařízení a navíc rozhazovali odpadky a ničili městský majetek. V okamžiku, kdy je hlídka zastavila, neměl nikdo ze skupiny nasazenou roušku. Strážníci chtěli tuto situaci, stejně jako ve stovkách podobných případů před tím, řešit domluvou. Většina osob si na jejich pokyn roušku nasadila. Avšak v popisovaném případě reagovala kontrolovaná osoba na adresu vládních opatření vulgárně a výzvu nerespektovala.  Vše se vyhrotilo při ověřování totožnosti, kdy strážník dotyčného vyzval, aby vyčkal na místě. Ten však začal odcházet a opět nešetřil vulgárními slovy.  Na pokus o zastavení reagoval agresivními pohyby. V souladu se zákonem tedy strážníci použili hmaty a chvaty ke zklidnění agresivity dotyčného. Ke zranění nedošlo.

  Tento incident opět ukázal, co dokáže napáchat video vytržené z kontextu. Z tohoto důvodu starostka města rozhodla o pořízení speciálních videokamer, které budou strážníci využívat při každodenní práci v terénu.Případů, kdy je městská policie nucena zakročit proti mladým lidem, často pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, v poslední době přibývá. Obyvatelé Berouna si na chování mládeže stěžují opakovaně. Běžně městská policie řeší posprejované fasády, rozbité lavičky, rozsypané koše i poničená elektrokola. Období pandemie však situaci výrazně zhoršilo, projevů vandalství a agresivního chování bohužel přibývá. Není výjimkou ani případ, kdy nezletilé osoby měly u sebe zbraň.

  RNDr. Soňa Chalupová,
  starostka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření POLICIE ČR: Při zákroků strážníků nedošlo k žádnému trestnému činu ani přestupku

 • Policie ČR uzavřela případ incidentu strážníků Městské policie Beroun z minulého týdne, který vyvolal odezvu na sociálních sítích i v médiích. Závěry šetření mluví jasně.

  Na základě prověřování včetně videozáznamu bylo policejním šetřením zjištěno, že při zákroku strážníků MP Beroun nebyly naplněny žádné znaky skutkové podstaty trestného činu, přestupku ani jiného správního deliktu.

  Policejním šetřením bylo zjištěno, že nezletilá osoba byla 22. února 2021 kontrolována hlídkou MP Beroun na základě oznámení o přestupku proti veřejnému pořádku a porušování vládních nařízení.

  Mladík neuposlechl výzvy, z místa kontroly chtěl odejít a strážníky slovně napadal vulgárními výrazy. Protože při kontrole zároveň kladl aktivní odpor, byly použity donucovací prostředky formou hmatů a chvatů.

  Video zachycující část zákroku, kde měl strážník vyhrožovat nezletilému, že ho vykastruje, vyvolalo nevoli veřejnosti. Strážník ale toto slovo nepoužil. Pouze jej upozorňoval, že pokud se nezklidní, tak ho tzv. vykasruje, tedy použije kasr – lidově řečeno pepřový sprej. Tento donucovací prostředek může městská policie v podobných případech legitimně použít, ale musí předem dotyčného na tento fakt upozornit. A přesně to se odehrálo i v tomto případě.

  Zákrok berounských strážníků proti nezletilému byl Policií ČR vyhodnocen jako přiměřený, oprávněný a proveden v souladu se zákonem.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. února 2021

PODNĚT: Úprava turistické cesty ze Zavadilky na Tetín

 • Dobrý den, rád bych se zeptal, zda by bylo možné nějakým k přírodě šetrným způsobem zpevnit cestu na začátku modré turistické značky ze Zavadilky směrem na Tetín, pokračování ulice U Vápenice směrem k rozvodně. Jakmile je trochu mokro, cesta je zablácená a velmi špatně schůdná, kluzká a nebezpečná. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi frekventovanou trasu a jednu z hlavních turistických "výpadovek" z města, myslím, že by kvalitnější povrch ocenilo mnoho chodců. Nevím tedy, komu pozemek patří, ale třeba by vlastník byl za součinnost s městem rád, protože by mu na pozemku nevznikalo bahniště a průchozí nebyli nuceni odbočovat stále více do louky, resp. pole. Děkuji a zdravím.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, jakmile to klimatické podmínky dovolí, je v této lokalitě plánovaná oprava za použití správkové soupravy. Cesta bude zpevněná a myslíme, že chodci i turisté budou spokojeni.

  Jiří Novák, 
  vedoucí provozu AVE Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. února 2021

PODNĚT: Nabíjecí stanice pro elektromobily

 • Dobrý den, ráda bych Vás požádala, jestli by bylo možné zajistit nabíjecí stanici pro elektrické automobily v centru Berouna, např. na Husově náměstí. Velmi děkuji za odpověd.

ODPOVĚĎ:

 • Nabíjecí stanice na elektroautomobily jsou předmětem podnikatelských aktivit a nespadají do aktivit města. Doposud o umístění nabíjecích stanic projevily zájem dvě firmy. Jedna se pouze seznamovala s možnostmi vybudování a dál se již neozvala. Druhá od záměru odstoupila z důvodu vysokých nákladů a technických problémů spojených s vybudováním stanice v prostoru náměstí. Pokud se ozve někdo další, město rozhodně nebude této aktivitě bránit. Doposud si ale firmy vybíraly jiná místa.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. února 2021

PODNĚT: Kontrola nošení respirátorů

 • Dobrý den, bude někdo kontrolovat dodržování nařízení nošení respirátorů na úřadech a v obchodech?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, nošení respirátorů ve všech budovách Městského úřadu Beroun důsledně kontrolujeme. Kontrola ostatních úřadů nebo obchodů není v naší kompetenci, jejich provozovatelé či zřizovatelé si musí dodržování vládního nařízení kontrolovat sami.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. února 2021

PODNĚT: Aktualizace označení linek na autobusových zastávkách

 • Dobrý den, po změně autobusových linek na Berounsku je stále na zastávkách označení původních linek (například C19, A, B a podobně). Chci se proto zeptat, kdy dojde k aktualizaci na současné linky označené trojčíslím. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Po dohodě s vedoucím berounské provozovny ARRIVA panem Vladimírem Kášem, zajistí aktualizaci a odstranění starého značení pracovníci této společnosti.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. února 2021

PODNĚT: Kontakt na MUDr. Evu Záhorkovou

 • Dobrý den. Nemohu se dovolat na Mudr. E. Záhorkovou, která má mít v Berouně psychiatrickou ordinaci. Na netu jsem našla číslo 311 624 401 to mi po zavolání, ale říká, že toto číslo neexistuje...Provozuje paní doktorka ještě vůbec ordinaci? A jaké má tedy aktuální telefoní číslo? Děkuji. 

ODPOVĚĎ:

 • ceduleDobrý den, MUDr. Eva Záhorková ordinuje nyní v Kostelní ulici 166 dva dny v týdnu, v úterý 8-12 a 13-18, ve středu 8-12 (mimo 1. středy v měsíci). Telefonní číslo je 721 020 026. V příloze zasílám cedulku ze dveří ordinace, kde najdete všechny informace.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. února 2021

PODNĚT: Úklid sněhu v Hostimi

 • Dobrý den, bylo by možné zařadit ulice Hlinovka a Třesina v místní části Hostim do plánu zimní údržby a učinit je způsobilé k pohybu chodců, resp. provozu vozidel? Obě ulice vedou do relativně prudkého svahu a navzdory tomu, že se i při nízké sněhové pokrývce stávají obtížně schůdnými i sjízdnými, objevil se zde během letošní zimy sypač pouze jednou, a to až na základě opakovaných telefonátů obyvatel na AVE. Odklízení sněhu si už navykli obyvatelé těchto ulic realizovat sami, ale na posypový materiál či rovnou sypač se (zatím) skládat odmítáme. Předem děkuji za kladné a zejména včasné vyřízení mé žádosti.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, lokalitu Beroun - Hostim se snažíme pravidelně neopomínat při zimní údržbě, ale bohužel časová osa zásahu díky odlehlosti je delší. Kupříkladu jsem byl osobně na obhlídce v pátek 12. 2. 2021, ulice Třešina byla řádně prohrnuta a ošetřena sníh(viz. foto), v nádobách na drť bylo plno nebo alespoň z tří čtvrtin zaplněno.  Ulice Hlinovka a U Zahrad byla v horším stavu, a tak jsem vyslal zaměstnance, aby komunikace ošetřili. Budeme se snažit co nejvíce Vašemu podnětu věnovat.

  Ing. Ondřej Morgenstern,
  provozní technik AVE

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. února 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Rozbitá lavička u hřiště s lodí na Zborovském nábřeží

ODPOVĚĎ:


POZNÁMKA: Lavička byla opravena 25. února 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. února 2021

PODNĚT: Upozornění na nebezpečný předmět u dětského hřiště

 • Dobrý den, v trávě blízko dětského hřiště leží beton, z něhož trčí několik drátu. Leží tam již několik měsíců a obzvláště v dnešní době, kdy je z části pod sněhem, ho děti mohou přehlédnout a zranit se o trčící dráty.  Jedná se o lokalitu vedle školky a Manažerské akademie. Prosím o předání kompetentní osobě. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • betonDobrý den, děkujeme za upozornění, nahlášený předmět pracovníci AVE odstranili hned druhý den ráno, tj. ve čtvrtek 11. února.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. února 2021

PODNĚT: Jak zjistit, kdo je pohřbený na berounském hřbitově?

 • Dobrý den, dovoluji se zeptat, kde zjistím informaci, zda byl na hřbitově v Berouně pohřben náš dlouhodobý přítel, který zemřel loni v květnu. Předem mnohokrát děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, tuto informaci zjistíte na Správě pohřebišť, která sídlí přímo u hřbitova v ulici Pod Studánkou, tel.: 732 152 176. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. února 2021

PODNĚT: Návrh na zjednosměrnění ulic ve městě

 • Dobrý den, v prvé řadě bych rád poděkoval za vytvoření systému přednosti zprava. Díky tomu došlo ke zklidnění dopravy. Osobně bych šel ještě dál a řadu takto upravených ulic bych nově nastavil jako jednosměrné. Zase tak revoluční změna by to nebyla, často je celý jízdní pruh beztak obsazený. Lidé z rodinných domů si totiž zvykli parkovat před svými domy na ulici, město je s tím evidentně smířeno, takže se tento jev rozšířil napříč městem. Zjednosměrněním ulic by došlo k legalizaci tohoto parkování, navíc by došlo k dalšímu zlepšení bezpečnosti provozu, v řadě ulic by ještě vzniklo místo na chodník či cyklopruh. Budu rád, pokud se tímto návrhem budete zabývat.

ODPOVĚDI:

 • Dobrý den, Vámi popisovaný systém již děláme, ale narážíme i na odpor obyvatel. Poukáži na ulici Prof. Urbana, kde navržená jednosměrka vyvolala odpor místních a celá situace se nakonec řešila obousměrným provozem s výhybnami. V současné době máme s odborem dopravy vytipovány některé ulice pro změnu na jednosměrky, ale uvidíme podle reakce jejich obyvatel.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta
   
 • Shodou okolností se v minulém týdnu konalo zasedání dopravní komise, která schválila „zjednosměrnění“ části ulice Viničná a ulice Na Vinici. 

  Na základě tohoto zápisu bude zpracováno DIO a vydáno opatření obecné povahy, kterým bude stanoveno dopravní značení. Musí to však projít stanoveným procesem, včetně vyvěšení na úřední desku.

  Tento proces „zjednosměrňování“ provozu bude i nadále pokračovat, je to však v kompetenci dopravní komise.

  Dovolím si však s panem XY nesouhlasit v konstatování, že se město smířilo s nesprávným parkováním na území města. Přestupky vyplývající z nesprávného parkování jsou zjišťovány a postihovány Městskou policií Beroun i oddělením přestupků a správních deliktů. Skutečnost, že mnoho obyvatel města parkuje z pohodlnosti na ulici, ač má dostatek místa na svém pozemku, bohužel není protiprávním jednáním a tudíž nelze vynutit.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_____________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. února 2021

PODNĚT: Veřejné osvětlení a úklid komunikací Duslova, Cihlářská a Amortova

 • Dobrý den, v ulicích Duslova, Cihlářská a Amortova nám už třetím večerem nesvítí veřejné osvětlení ani tady nebyl žádný vůz prohrnout veřejné komunikace od závějí sněhu. Můžete sem, prosím, na to někoho poslat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, bohužel tyto komunikace a veřejné osvětlení nebyly zatím předány do správy města Beroun. Proto nezajišťujeme na těchto komunikacích ani úklid, ani opravy veřejného osvětlení. V této záležitosti se proto musíte obrátit na developera, který zde bytovou výstavbu zajišťoval. Jakmile budou komunikace a osvětlení předány, zařadíme je do plánu údržby.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. února 2021

PODNĚT: Úklid sněhu na Zavadilce

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li vůbec fungují silničáři. Celou tuto zimu nebyly ani jednou protaženy cesty na Zavadilce, krom hlavní silnice na Jarov. Každý rok bylo na občany pečlivě myšleno, avšak samozřejmě až byly uklizený hlavní průtahy. Nyní již po několikátém sněžení se stále nic neděje a v obci Zavadilka jsou cesty sjízdné stejně jako na horách, místy už je to na sněhové řetězy. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, AVE má nastavený plán zimní údržby, ve kterém jsou zahrnuty i ulice na Zavadilce. Myslím, že je pochopitelné, že nemohou být na všech ulicích ihned po skončení sněžení, a proto mají na úklid těch zařazených do priority 1 celkem 4 hodiny. V prioritě 1 je většina ulic v Berouně. I tak začínají nejvytíženějšími ulicemi jako je Okružní, Tř. Míru apod. Následují ty nejprudší a pak ty ostatní. Pokud doposud u Vás nejsou silnice vyčištěné, prosím pošlete mi foto. Budeme to reklamovat.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

POZNÁMKA:

 • GPS sníhJak nás informoval vedoucí berounské provozovny AVE Jiří Novák, podle údajů z GPS umístěných ve vozidlech zimní údržby byl sypač v ulicích Zavadilky 6., 7., 8. i 9. února. Ve středu vyjel do této lokality znovu. Zavadilka se v rámci zimní údržby uklízí společně s Jarovem. Jedná se samozřejmě jen o údaje o pohybu vozidel, každopádně jsme na Váš problém AVE upozornili a věříme, že se situace v ulicích zlepší.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. února 2021

PODNĚT: Městská vlajka

 • vlajkaKdo navrhl městskou vlajku Berouna?

 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, autorem městské vlajky je Pavel Fojtík. Bližší informaci o berounské vlajce zpracovanou ředitelem Státního okresního archivu v Berouně Jiřím Topinkou najdete níže. Více o autorovi Pavlu Fojtíkovi zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Fojt%C3%ADk

vlajka

        Jitka Soukupová,
        tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. února 2021

PODNĚT: Množící se černé skládky

 • Bydlím v Brdatkách a je mi zle z toho, jak se lidé chovají k přírodě, více méně nám v Brdatkach dělají smetiště. Když to vezmeme od Černého vršku směrem k Brdatkám. Hned v zatáčce u zrcadla je už také skládka, jdete dál a na každém kroku je něco vyhozeno...

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, bohužel s Vámi musím souhlasit, že někteří naši spoluobčané jsou "prasata." S AVE vytipováváme lokality s černými skládkami nad rámec běžného úklidu, ale je jich tolik, že všechny postihnout nestíháme. Poté, co se někde uklidí, je otázka času, kdy je tam nepořádek znovu. Pomohlo by nám identifikovat ty, kteří nepořádek dělají. Na Brdatka AVE upozorním a provedeme tam úklid.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. února 2021

PODNĚT: Přeplněné kontejnery na Černém vršku

 • odpadypopelniceDobrý den, rád bych upozornil na přeplněné kontejnery na křižovatce Vít. Hálka a Talichovy (ale nejen je, jde např. i o kontejnery na křižovatce Dukelské a Talichovy a další). Přestože se kontejnery vyváží opravdu často, jsou prakticky každý druhý den přeplněné a odpadky se válí kolem. Vím, že je to problém zejména lidí, kteří je tam odhazují, ale na druhou stranu rozumím jejich frustraci z nemožnosti třídit.
  Mnohokrát jsem vytvářel fotohlášku o přeplněném kontejneru v aplikaci Mobilní rozhlas, ale popravdě to moc nedává smysl, protože na ní chodí reakce až v řádu týdnů a to už jsou kontejnery dávno vysypané (resp. přeplněné znovu). Typická odpověď byla, že dojde k navýšení počtu kontejnerů, ale nemyslím, že to je úplné řešení. Bydlíme na dohled od tohoto místa a víme, v čem je problém. Nejde o to, že by běžný odpad postupně zaplnil kontejnery, ale v tom, že u nich zastaví auto a celý kontejner zaplní velkými pytli z kufru nebo velkým množstvím polystyrenu. To se bohužel děje pořád. Možná je to tím, že lidé nemají vlastní kontejnery v přilehlých vesnicích a odpad s sebou berou jednou měsíčně cestou do Berouna?
  V případě jakýchkoliv dotazů jsem k dispozici na e-mailu nebo telefonu. Těším se na odpověď a věřím, že společně vytvoříme ještě lepší místo k životu :)

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, váš mail s podněty jsme předávali vedení města. Předpokládáme, že Vás již pan místostarosta Michal Mišina kontaktoval a podněty jste probrali.
  Přeplněné kontejnery nejsou problémem jen této lokality. Řešili jsme to s AVE i na základě Vašich podnětů zaslaných prostřednictvím mobilního rozhlasu mnohokrát. To, že na Vaše hlášky z mobilního rozhlasu nechodí okamžité reakce neznamená, že je neřešíme. Jen někdy úplně nezvládáme tu administrativu, která je s tím spojená a přiznám se, někdy i zapomeneme. Za to se omlouvám. Nicméně na svoz tříděného odpadu je stanovena svozová trasa, není možné vyjíždět ke každému přeplněnému kontejneru zvlášť, to by se značně prodražilo.  A přidání kontejneru, jak píšete, také asi nic nevyřeší.
  Lidé navíc házejí do papíru nesešlapané kartony a do plastu zase nestlačené lahve a značně tak omezují kapacitu. S lidskou bezohledností a lhostejností se těžko bojuje. Denně nám přichází několik upozornění na nepořádek okolo kontejnerů s tím, že AVE neuklízí. Opak je pravdou, AVE uklízí i to, co lidé nahází lhostejně na zem, jen zkrátka nemohou být všude. Kdyby se všichni chovali ohleduplně a odkládali odpadky jen do vyhrazených nádob, nemuseli bychom takové podněty vůbec řešit a město by bylo čisté.
  Věřím, že s panem místostarostou najdete nějaké jiné možné řešení, které by bylo ve Vašem případě vhodné a účinné.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

POZNÁMKA: 

 • Dobrý den, děkuji za zprávu. Pan místostarosta mi volal, za což jsem byl moc rád, a situaci mi vysvětlil. Věřím, že se to časem zlepší. Díky a přeji hezký večer.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. února 2021

PODNĚT: Zavedení obytné zóny nebo omezení rychlosti v ulici Na Vinici

 • Dobrý den, rád bych využil výzvy z titulní strany Radničního listu o podnětech občanů.  Navrhoval bych zavedení obytné zóny nebo alespoň rychlostního omezení na 30 km/hod do ulice Na Vinici.  Je to ulice, která neslouží k masivnímu průjezdu aut (k tomu slouží podstatně širší a frekventovanější ulice Vít. Hálka, která dokonce má ve své východní části třicítku). Naopak, je to ulice, kde prakticky po obou stranách parkují auta a je tedy dost zúžená. V jednom místě dokonce natolik, že je tam značka upravující přednost protijedoucích vozidel. Děti se tu učí jezdit na kole, často se zde učí do kopce rozjíždět autoškola a je to celkově klidná část města.

  Bohužel, poměrně často vidíme nezodpovědné řidiče jak doslova vyletí z křižovky Talichovy a Vít. Hálka přímo do kopce na Vinici. Tam bohužel přes zaparkovaná auta a následnou zatáčku na západ není vůbec vidět a dochází k nebezpečným situacím. Věřím, že omezení rychlosti by zde nikomu neublížilo a naopak pozitivně ovlivnilo bezpečnost na silnici.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, tuto stavební úpravu pro odbočení z Talichovy ulice do ulice Na Vinici jsme již projednávali s panem místostarostou Michalem Mišinou. Zároveň jsem tento materiál připravil jako podnět do komise dopravy. Zklidnění provozu v této ulici je již z dřívějška řešeno zavedením pravidla přednosti zprava, včetně zpomalovacích prahů. Pokud by se jednalo o zavedení obytné zóny, byly by nutné stavební úpravy, což už není otázka pro odbor dopravy. Technické podmínky pro navrhování obytných zónmáme připravené, takže je můžeme případně poskytnout. Případné omezení rychlosti rovněž předložím dopravní komisi.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. února 2021

PODNĚT: Radniční list

 • Dobrý den, po přečtení Radničního listu 2/2021 jsem byla nemile překvapena jeho rétorikou. Hned v článku na titulní straně "Beroun je i přes prodělanou pandemii finančně zdravý" se nachází věta: "Byť toto číslo svou výší přímo vybízí k pochvale, jde o pouhý účetní údaj.“ Jedná se prezentování názoru jednoho pisatele. Pisatel článku ale není ani uveden! Takováto prohlášení do zpravodaje vydávaného městem Beroun nepatří. Pokud je Radniční list financován z veřejných peněz, je nutné, aby v něm byl dán prostor všem stejným dílem. V současnosti se jedná se o naprosto nevyvážený obsah. Pokud má být Radniční list nástrojem komunikace pouze úzké skupiny lidí, nechť není placený z veřejných peněž a jeho autoři, ať jsou uvedeni. Radniční list čtu dlouhodobě a vždy byl pro mě cenným zdrojem informací. Též byl v minulosti pěkně a vyváženě vedený. Nyní se stal součásti politického boje. Žádám o nápravu ve smyslu vyváženosti obsahu a vyvarování se osobních vyjádření anonymních autorů. Děkuji. S pozdravem občan města Berouna.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkujeme za Vaše podněty, budeme se jimi zabývat na redakční radě. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o Radniční list, takže informace z radnice tvoří jednu z částí našeho měsíčníku stejně jako je tomu v případě periodik z jiných obcí a měst. V každém čísle se snažíme o vyvážený obsah a dáváme prostor všem, ať již opozičním zastupitelům, místním spolkům, umělcům, sportovcům a podobně.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. února 2021

PODNĚT: Přemístění kontejnerů na tříděný odpad ve Švermově ulici

 • Dobrý den, vážení, při pohledu z okna (bydlím na sídlišti) mě napadlo, zda by nebylo možné uložit barevné kontejnery na tříděný  odpad, které zabírají  místo na chodníku nebo ulici, do poloprázdných přístřešků na komunální  odpad. Případně  bych se přimlouvala za to, aby se tyto přístřešky trochu  zkultivovaly, zezhora je na ně velmi nepěkný pohled. Děkuji předem za odpověď. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, předpokládám, že myslíte kontejnery před Hospodářským dvorem a přístřešek u přijezdu ke Třídě Míru. Ten přístřešek není prázdný. Další kontejnery se tam nevejdou, protože by nezbylo místo pro lidi, kteří by tam chodili s odpadem. V rámci rekonstrukcí ulic se dělají i ohraničená místa na kontejnery na tříděný odpad viz druhá strana Švermovy ul. Tak tomu bude i v této části, projektant s tím počítá.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. února 2021

PODNĚT: Odhlášení psa po úmrtí z evidence

 • Dobrý den,  v loňském roce došlo k utracení psa z důvodu pokročilého stádia nemoci.  Jak a kde odhlásit platbu poplatků za psa? Jde to i elektronicky bez návštěvy úřadů?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, odhlášení psa z evidence místního poplatku lze učinit i elektronicky. V případě, že vlastníte potvrzení od veterináře, stačí tento doklad naskenovat a zaslat na emailovou adresu: poplatky2@muberoun.cz (nezapomeňte prosím uvést, kdo byl držitelem psa).
  Pokud doklad nevlastníte, odhlášení lze provést i vyplněním formuláře ke stažení ZDE (24 kB). Ten je rovněž možné zaslat prostřednictvím emailové adresy.
  Na základě těchto podkladů pak psa z evidence odhlásíme.

  Martina  Michalovská, odbor finanční,
  úsek místních poplatků

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 1. února 2021

PODNĚT: Nepořádek u kontejnerů u vchodu do mateřské školy v ulici Bezručova

 • Dobrý den, bohužel u školky je opět nepořádek - mohu poprosit o nápravu? odpadFoceno ráno, ale i nyní odpoledne je vše stejné. Nebyla by nějaká možnost přesunout odpad jinam, aby nebyl u vchodu školky?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, kontejnery jsou určeny pro celý objekt a nelze je tedy dát někam mimo. Školka je v celém 1NP budovy, proto kontejnery budou vždy u školky. Pokusíme se ale najít lepší místo a udělat ohrádku.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta


POZNÁMKA: 

Pracovníci AVE zmíněný nepořádek uklidili hned druhý den, tj. 2. února dopoledne. kontejnery

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. ledna 2021

PODNĚT: Proč byla zrušena možnost zaplatit si vyhrazené parkovací místo (doplnění k dotazu
ze dne 20. ledna 2021)

 • Dobrý den, velice děkuji za Vaší odpověď i za zaslané dokumenty, které jsou na stránkách města, ale na můj dotaz mi odpovězeno nebylo. Moje otázka zněla: Jaký byl důvod k tomuto rozhodnutí, snad nedostatek míst pro naše invalidní občany nebo rada dospěla k rozhodnutí, že parkovacích míst je dostatek? Díky za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, obecně je parkovacích míst nedostatek nejen v Berouně. Vyhrazená parkovací místa byla po odjezdu jejich uživatelů do práce po celý den prázdná a nemohl je tak využít nikdo další. Rada města proto z důvodu zvýšení efektivity parkování rozhodla ponechat vyhrazená místa pouze pro zdravotně postižené občany.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. ledna 2021

PODNĚT: Poplatek za komunální odpad u dlouhodobě hospitalizovaných seniorů

 • Dobrý den, maminka (79 let) byla koncem 29. ledna 2021 přijata do Domova seniorů TGM. Převezena byla z berounské nemocnice, kde byla nepřetržitě hospitalizována od září 2020. Chci se zeptat, zda si u maminky můžete zrušit případný nedoplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2021. Nebo za období ledna, kdy byla hospitalizována v nemocnici. Je potřeba zaplatit poměrnou část ročního poplatku? Předem děkuji za Vaši odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, dle Vámi sdělené skutečnosti, týkající se umístění Vaší maminky do Domova seniorů TGM od 29. ledna 2021, si Vás dovolím informovat, že Vaše maminka již nebude za komunální odpad za měsíc leden  poplatek hradit.
  Je ale potřeba požádat v Domově seniorů o vystavení potvrzení o pobytu maminky v tomto zařízení. Na základě potvrzení poplatníka od poplatku osvobodíme a to od data pobytu zpětně. Sociální pracovnice nám tento dokument zašle na Vaše požádání datovou zprávou.
  (Vystavené potvrzení platí po celou dobu pobytu poplatníka v tomto zařízení a není nutné ho znovu na nový poplatkový rok dokládat.)

  Martina  Michalovská, 
  odbor finanční, 
  úsek místních poplatků

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. ledna 2021

PODNĚT: Výpadky veřejného osvětlení v Košťálkově ulici

 • Dobrý den, prosím o informaci, kdy se konečně opraví osvětlení v Koštálkové ulici. Po každém dešti jsme tu po tmě. Děkuji za odpověd.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, příčinou výpadků veřejného osvětlení v Košťálkově ulici je zatékání vody, která následně způsobuje zkrat. Je proto nutné všechny lampy a kryty přetěsnit a následně zkontrolovat elektroinstalaci na každé lampě zvlášť. Jakmile počasí umožní práce dokončit, mělo by být veřejné osvětlení v Košťálkově ulici opět funkční.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 26. ledna 2021

PODNĚT: Hledáme zubaře

 • Dobrý den. S manželkou hledáme zubaře. Byli jsme u p. Burky v Chyňavě, ale ten odešel do důchodu. Můžete pomoci, prosím. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, obraťte se na tajemnici místní stomatologické komory paní Danu Wenzelovou - danawenzlova@seznam.cz. Možná Vám poradí, má o zubařích berounského okresu nejlepší přehled.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 26. ledna 2021

PODNĚT: Rozsvícený letopočet na rozhledně v lesoparku Městská hora

 • Dobrý den. Je každoroční tradicí rozsvěcet ve vánočním čase na rozhledně Městská hora číslici aktuálního roku, která je záhy na Silvestra vystřídána rokem novým. Je to připomínka občanům, že rok se mění.
  Aktuálně je téměř konec ledna 2021 a nikdo již nepochybuje o novém letopočtu a ani to není třeba připomínat. Myslím, že by bylo dobré číslici na Městské hoře vypnout a uschovat ji v depozitáři do příštího adventu.
  Město Beroun ušetří nějakou zbytečně propálenou kW elektrické energie potažmo korunu, okolí si na čas oddechne od světelného smogu, ke kterému i svícení na rozhledně přispívá.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, letopočet svítí každý rok do konce ledna, a tak to je naplánováno i letos. Se zkrácením termínu nemám problém. Domluvíme se na příští rok.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. ledna 2021

PODNĚT: Nárůst populace holubů ve městě

 • Dobrý den, vím, že je mnoho starostí s covidem, ale znepokojující jsou narůstající hejna holubů až o více jak 200 ks. Posedávají na radnici , Albertu, u lávky a kolem, prolétají kolem oken, posedají na balkon, dokonce, když větráte vlétnou i do místnosti. Další hejna jsou i jinde po Berouně. Na Berounce k večeru pod lávkou je i kolem stovky racků, kachny.....A počty narůstají??

  Máte zde krasnou medvědí horu, kde pomalu umírají borovice ovinuté břečťany. 

  Musím vyzdvihnout úklid. Ráno před sedmou vyráží pracovníci na úklid, zejména po nepořadnících, kteří odhodí odpadky, kde se dá. Město kolem radnice i cyklostezky jsou díky čisté. Přeji vám zdraví.

ODPOVĚĎ:

 • Děkuji za Váš zájem o dění ve městě. Problém  narůstajícího počtu holubů cítíme stejně jako Vy jako velmi palčivý. Město každoročně vynakládá velký objem peněz na jejich odchyt a likvidaci speciální firmou.
  O tom, že jich stále přibývá, víme i z rostoucího objemu této finanční položky. Pro ilustraci – do rozpočtu na rok 2021 počítáme v této položce s 350 tisíci korun, před dvěma lety to bylo zhruba 200 tisíc.
  Bohužel snaha o snížení jejich stavu naráží i na nepochopení některých občanů, kteří holuby i ostatní volně žijící ptáky krmí…
  Pokud jde o hynoucí borovice na Městské hře, pak jsem přesvědčena, že to není vinou břečťanu, který se po nich pne. Mám zkušenosti např. z Itálie, kde jsou obrovské staré břečťanem porostlé borovice bez jakéhokoli poškození. Hlavním problémem našich borovic na Městské hoře je zřejmě bohužel sucho .
  Všechny Vaše připomínky ještě prodiskutuji s odborníky na problematiku.
  Moc děkuji za pochvalu, kterou jste na konci dopisu vyslovila. To vždycky potěší 😊.
  Přeji Vám všechno dobré,

  RNDr. Soňa Chalupová,
  starostka

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. ledna 2021

PODNĚT: Nefunkční osvětlení v Okružní ulici

 • Dobrý večer, dnes jsem již poněkolikáté narazil na to, že na Okružní ulici včetně Wagnerova náměstí nesvítí veřejné osvětlení (má výpadky). Víte o tom? Pokud ano, řeší se to nějak? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, o tomto problému víme. Zatím pracovníci AVE vyměnili čidlo a soumrakový spínač, u něhož provedli i přemístění. Pevně doufáme, že tento zásah pomůže problém odstranit. Elektrikáři mají momentálně nařízenou zvýšenou a prioritní kontrolní aktivitu v této lokalitě.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. ledna 2021

PODNĚT: Dětské hřiště Nepilova

 • Zdravím p. Mišina, jsem rád, že konečně jsem dostal na Vás kontakt. Již několik let se snažíme dopracovat k dětskému hřistí na ulici Nepilova. 
  V rámci toho jsem osobně byl apelovat u Vaší kolegyně, aby nám město (krátce před volbama) pomohlo s výměnou škváry, na fotbalovém  hřišti za hlínu, která byla bohužel ve velmi zlé kvalitě. 
  S pomocí sousedů jsme ji přečistili a zaseli trávu, krátce na to jsme se v Berounském listu dočetli, že tu budete stavět venkovní posilovnu.
  Jelikož je ta asi v nedohlednu, chtěl bych se zeptat na plány ve výstavbě hřišť, oddychových zón města pro ulice Košťálkova a Nepilova. 

  Taky chci upozornit na téměř jakoukoli absenci úklidových služeb, odpadkových košů (jeden jsem musel sám postavit), nebo starostlivosti o zeleň (pás stromů mezi ulicemi je neořezávaný).
  Jsem si jistý, že pokud se zkoordinujeme tak by se rádi zapojili i sousedi nebo nějakou formou participace by možná přispěl i náš developer/předseda SVJ. 
  Myslím si, že společně bychom mohli přijít na způsob jak tyto ulice zůtulnit a zatraktivnit pro okolí, tak aby se nám tu děti neměnili na kriminální gangy ohrozující okolí. 

https://www.facebook.com/richards639/videos/10220983990767719

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, získat na mne kontakt není tak těžké. Je uveden na webových stránkách města. Mailovou adresu: mstar.misina@muberoun.cz nadále, prosím, používejte pro komunikaci.
  Z vašeho textu jsem pochopil, že se máte zájem spolu s ostatními obyvateli dané lokality podílet na zvelebení této části Berouna. Rád se s Vámi setkám. Navrhněte pár termínů schůzky a domluvíme se na spolupráci.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 23. ledna 2021

PODNĚT: Radniční list

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde je možné sehnat Radniční list. Jsem ze sídliště. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Radniční list by Vám měl chodit každý měsíc do poštovní schránky. Aktuální vydání bude doručováno od úterý 26. ledna do konce týdne. Pokud nám napíšete adresu, upozorníme Českou poštu, že Radniční list nedostáváte a aby zjednali nápravu. V elektronické verzi je Radniční list ke stažení na webu města v záložce Aktuálně/Radniční list, ale Vy asi, předpokládám, preferujete klasický výtisk.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. ledna 2021

PODNĚT: Stavba na rohu Zámečnické a Kolářské

 • Byla jsem šokována stavbou, která se staví v Zámečnické uličce. Ta betonová příšera, která vzniká na rohu s Kolářskou uličkou na volném pozemku.Zajímalo by mě jak je možné, že ji stavební úřad v tomto posledním středověkém prostoru, mohl vůbec někdo povolit. Je to naprosto diletantské řešení prostoru!! Stavbu si nafotím a myslím, že ji někam pošlu. Budete slavní!!! Copak nemáte urbanistickou vizi pro starý Beroun?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, jedná se o další stavbu, kdy nás dohání minulost. Tahle stavba je povolena minimálně 6 let, vyjadřoval se k ní nejen odbor výstavby, ale i  komise výstavby a památkáři. Tohle je výsledek. Také si dovedu představit dům, který by se do dané lokality hodil lépe. V současné době, kdy je státní správou (stavební úřad) vydáno stavební povolení, nemůžeme jako volení zástupci místní správy zasahovat. Vím, že investoři spolupracují s památkáři, a budou se snažit vzhled fasády  upravit tak, aby co nejvíce zapadal do dané lokality.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. ledna 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Skládka u řeky

 • Možná by nebylo od věci, kdyby se zástupci města občas prošli kolem řeky.

ODPOVĚĎ:

 • odpadkyDěkujeme za podnět. Předali jsme pracovníkům AVE k vyřešení. odpadky2Odpadky byly během několika hodin odklizeny. Problém ale asi není v tom odpadky uklidit jako spíš v lidské bezohlednosti a lhostejnosti.  Jak donutit lidi, aby si více vážili prostředí, v němž žijí a nenapadlo je ho znečišťovat odpadem, který mají možnost odložit jinde.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. ledna 2021

PODNĚT: Zasílání informací z úřední desky e-mailem

 • Dobrý den, je možné zasílat nové informace uvedené na úřední desce e-mailem? Děkuji. Hezký den.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, z technických důvodů není možné dokumenty vkládané na úřední desku zasílat mailem. Pokud Vás ale zajímají informace zveřejňované na úřední desce, můžete si do svého telefonu stáhnout naší aplikaci V obraze, kam se automaticky stahují všechny nové informace ze čtyř oblastí webu – Aktuality, Úřední deska, Kalendář akcí a Fotogalerie. Vy jako uživatel máte možnost si zvolit, kterou kategorii chcete zobrazovat – můžete všechny nebo jen jednu vybranou např. právě úřední desku. Můžete si zároveň nastavit, aby Vás při vložení nového dokumentu aplikace na toto upozornila.

  Více informací, jak si aplikace stáhnout, najdete na tomto odkaze pro-obcany/mobilni-aplikace-v-obraze/

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. ledna 2021

PODNĚT: Vyhrazené parkovací stání

 • Dobrý den, v roce 2018 jsme si s manželkou pronajali od města parkovací stání v ulici Košťálkova vedle domu 1362. Když jsme chtěli zaplatit poplatek 15.000 Kč na tento rok, bylo nám oznámeno, že to není možné a parkovací stání nelze si dále pronajmout. Přijde mi to jen divné v dnešní době, kdy na velkém sídlišti je naprostý nedostatek parkovacích míst a na těch, co zde jsou, jsou buď auta, která nejezdí nebo auta seniorů. Myslím, že poplatek městu je adekvátní a každý má možnost ho využít, alespoň si to myslím a je to levnější, než platit pokuty za parkování na chodnících nebo zeleni. Rád bych se tady zeptal, zda je možné si parkovací místo dále platit nebo budeme s manželkou nuceni se učastnit každodenního boje o parkovací místo poblíž bydliště. Děkuji za pomoc a odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, Rada města Beroun v březnu 2019 schválila Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa, v nichž stanovila, že vyhrazená místa budou nově udělována pouze občanům se zdravotním postižením. Ostatním uživatelům tak zůstala vyhrazená místa jen do ukončení jejich platnosti, po té již nebyla prodlužována.
  V současné době tak lze nově vyhradit parkovací místo již jen pro invalidní občany. Přesné znění Pravidel si můžete stáhnout ZDE (43 kB)

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. ledna 2021

PODNĚT: Je v zájmu Berouna šetřit pitnou vodu?

 • V době, kdy se apeluje na občany, aby snižovali spotřebu pitné vody, např. využíváním dešťové vody či odpadních vod k zalévání zahrad apod., obdrželi občané písemnou informaci od VAK Beroun o přechodu na formu účtování cen pro vodné v tzv. dvousložkové formě. Tato část informace je uvedena i v Radničním listě města Beroun č. 1/2021.

  Nicméně v další části informace VAK Beroun (v Radničním listě neuvedené) se dozvídáme, že odběratelé s průměrným odběrem, který je kolem 110 m3/rok, zaplatí v ročním souhrnu stejně jako u jednosložkové formy placení, odběratelé s vyšším odběrem než průměr ušetří a ti co mají nižší odběr než průměr zaplatí za vodné více. Neboli když se chovám ekologicky a omezuji spotřebu např. výše uvedeným využíváním dešťové vody k zalévání a dostávám se tak pod průměrný odběr města Beroun, jsem za to trestán vyšší cenou za vodné. Zároveň je vlastně občan nabádán, aby pitnou vodou nešetřil a dostal se nad průměrný odběr Berouna.

  Očekával jsem, že město Beroun, které se na tomto postupu dohodlo s Vak Beroun a dalšími obcemi, podá v Radničním listu k tomuto absurdnímu rozhodnutí logické vysvětlení, což se nestalo.
  Žádám tímto vedoucí orgány města, aby nám občanům, co se snažíme šetřit a tudíž omezovat spotřebu vody, řádně vysvětlili logiku tohoto postupu a zda je to v souladu s politikou ochrany zdrojů ČR.

ODPOVĚĎ:

 • Dvousložková cena není rozhodně namířena proti šetrnému způsobu využívání vody. V některých regionech, a Berounsko a Hořovicko mezi ně patří, je velký podíl přípojek, které jsou zcela bez odběru nebo mají odběr velmi malý. Pětina přípojných míst nezaplatí za šest let dost ani na výměnu vodoměru, která se ze zákona musí provést, i když přes něj neprotekl ani kubík. Jsou to odběrná místa rekreačních objektů, zasíťovaných pozemků bez staveb a nemovitosti s vlastní studnou.

  Tyto náklady se rozpočítávají do cen ostatním odběratelům.

  Dvousložková cena je solidárnější než jednosložková, více odráží to, že je nutné udržovat nákladnou infrastrukturu. Jednosložková voda je nespravedlivá k těm, kteří odebírají více než je průměr. Ve své platbě nesou více nákladů za ty, kteří odebírají málo nebo nic.

  Princip dvousložkové ceny je založen na tom, že každá přípojka hradí alespoň část z tzv. fixních (pevných) nákladů, které jsou spojeny s dodávkou pitné vody, bez ohledu na velikost odběru. Není to náhrada paušálu, který se využíval v minulosti, kde pak vůbec nezáleželo na množství odebrané vody a platilo se stále stejně.

  Pevná složka u regionální ceny činí cca 10 % průměrné platby za rok. (To, že se vychází z průměrné platby, je dané zákonem.) Vedle toho se pak platí za odběr pohyblivá cena, která je o trochu nižší (právě o tu částku odpovídající pevné složce). Přesná čísla jsou na webu, zaokrouhleno je to o zhruba 5 Kč méně. Z toho plyne, že:
 1. přípojky s menším odběrem než průměr zaplatí v součtu o něco více, než by platili při jednosložkové platba (základní princip solidárního rozložení nákladů)
 2. s každým ušetřeným kubíkem zaplatím o 49,67 Kč méně za vodné a 44,06 Kč za stočné (pokud jsem připojen na kanalizaci).

  Zdůvodnění, proč právě regionální cena přechází na dvousložkovou formu, a také kalkulačka, kde si může zákazník spočítat různé varianty odběru, jsou na webu www.vakberoun.cz v sekci Dvousložková cena.

  Rozdíly v platbě u jednosložkové a dvousložkové ceny jsou tak malé, že nepovedou k plýtvání s vodou. Pro srovnání odběry 75 a 80 m3 za rok:

m3/r

jednosl.

dvousl.

 

75

4150

4325

80

4426

4574

 

 • Znamená to, že spořit vodu se vyplatí. Největší dopad na peněženku bude u odběratelů, kteří vodu neodebírají vůbec nebo jen velmi málo (rekreace nebo domy s vlastní studnou). Právě kvůli nim je zavedena dvousložková cena, aby se i oni museli podílet na platbách za dodávku vody. Oč tito odběratelé zaplatí více, o to méně zaplatí uživatelé s větším odběrem (zejména vícečetné domácnosti).

         ​​Ing. Jiří Paul,
          ředitel VaK Beroun

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 16. ledna 2021

PODNĚT: Kam nahlásit ztraceného psa 

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li spadá obec Loděnice pod město Beroun? A kam hlásit ztraceného psa na silnici v Loděnicích? MP Beroun odmítla spolupracovat, takže chci podat stížnost na toho šmejda, který nebyl schopný nám dát ani kontakt na kohokoliv jsme se mohli obrátit!!!

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, prověřili jsme Vaši stížnost na strážníka Městské policie Beroun. K dispozici jsme měli záznam telefonního hovoru, který byl naprosto standardní a nevykazoval žádné známky arogantního a odmítavého chování. Strážník se volajícímu muži trpělivě snažil vysvětlit, že pravomoci Městské policie Beroun končí na hranicích města a není v její kompetenci řešit vzniklé problémy v jiných katastrálních územích.
  Zcela v pořádku byla jeho odpověď, že v případě psa nalezeného v obci Loděnice je potřeba kontaktovat někoho z vedení obce – starostu, místostarostu, zastupitele. Chápeme, že v sobotu je obecní úřad zavřený, ale za to naše městská policie nemůže. Vždy se najde nějaký způsob, jak v menší obci, kde se lidé mezi sebou znají, informovat vedení obce, které má podle zákona povinnost se o nalezeného psa postarat.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. ledna 2021

PODNĚT: Integrace dopravy - linka do Motola a na Homolku

 • Zdravím vás v novém roce, uvítal jsem možnost  komunikovat  s Městským úřadem prostřednictvím  e-mailu. Chci reagovat  na informace  zveřejněné v Radničním listu č. 1/2021. které se týkají  integrované autobusové dopravy a také na změny  zveřejněné v brožuře Pražské integrované dopravy.

  Článek v Radničním listu č. 1/2021 jen velmi obecně sděluje veřejnosti, že v autobusové dopravě dojde k nějakým změnám, a to je v podstatě všechno. Pátrali jsme  po konkrétních informacích a teprve v informační brožuře, kterou jsme dostali v kanceláři  dopravce ARRIVA, jsme je našli.

  Podle této brožury došlo ke zrušení autobusové linky č. 20, která zajišťovala dopravu osob do konečné stanice  nemocnice na Homolce a měla zastávku v Berouně Hlinky, dále zastávku Beroun U černého koně a tak dále.

  Tuto autobusovou  linku č.20  využívali  nemocní, především starší  lidé  objednaní na různá vyšetření do nemocnice na Homolce i návštěvy pacientů hospitalizovaných v nemocnici na Homolce. Tato linka měla mimo jiné  tu přednost, že jízda z Berouna  do nemocnice na Homolce trvala  jen o něco více  jak 30  minut.

  Linku č.20  nahradila  linka  380 jejíž trasa byla upravena přes zastávku  Beroun Hlinky, ale pacienty doveze pouze do stanice Praha nemocnice Motol, kde musí přestoupit  do místního autobusu,  zajíždějícího k nemocnici  na Homolce  a na který se  čeká i řadu minut i za nepříznivého počasí . Pro mnohé nemocné  to je  značná překážka zvláště když se jedná o staré, špatně pohyblivé lidi. Možná, že namítnete, že si mohou objednat sanitku. Vím, že dostupnost přepravy sanitkou a ještě ke všemu nazpět  je z říše pohádek.  Pacienti čekají  často na odvoz zpět domů i celé hodiny.

  Linka 380 jede přes všechny vesnice  v nichž staví na mnoha zastávkách, celkem má 32 zastávek a cesta trvá více než hodinu. Během cesty se tak v autobuse vystřídá množství cestujících, což v době coronavirové je zvláště nebezpečné!

  Zrušení linky 20 bylo velmi neuvážené bez znalosti důsledku tohoto kroku. Žádáme vás, abyste zvážili možnost obnovy dopravy autobusem k nemocnici na Homolku.

ODPOVĚĎ:

 • Co se týče integrované dopravy, město Beroun nikdy nemělo a ani nemá vliv na linky, které mířily na Prahu a do okolních obcí, ty obhospodařovala vždy Arriva nebo Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Město si objednávalo pouze linky MHD a jejich maximální zachování jsme v rámci integrace řešili. Samotnou integraci prováděla právě IDSK a PID (Pražská integrovaná doprava). Pokud máte problém s linkami na Prahu, obraťte se, prosím, na IDSK na adresu „podnety@idsk.cz“.

  Snažili jsme se veškeré dostupné informace, které jsme od organizátorů integrace na Berounsku měli, zveřejnit v prosincovém Radničním listu včetně vedení nových linek a na našem webu, kde je k dispozici i informační brožura v elektronické verzi, tištěnou verzi je možné si vyzvednout před městským informačním centrem na Husově náměstí vzhledem k uzavření infocentra loni v prosinci. V Radničním listu 1/2021 již byla jen krátká informace, že integrace byla zahájena, a kontakty na provozovatele.

        Jitka Soukupová,
        tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12. ledna 2021

PODNĚT: Strom v ulici  Prof. Urbana ohrožující bezpečnost chodců

 • stromU domu čp. 415 v ulici Prof. Urbana jsem žádal majitele o ořezání ořechu strom2z důvodu ničení veřejného osvětlení i pádu větví na chodník. Strom je starý a hodně poškozený hnilobou. Může dojít ke zranění občanů, opravdu je to riziko. To, že se ničí osvětlení, je to nejmenší, když však spadnou větve, strhne se vedení el. rozvodu pro celou ulici. Pokud by větev zasáhla chodce, je to ještě větší problém. Majitel nemovitosti, přestože jsem ho upozorňoval, nechce ořech ořezat. Je mi jasné, že je problém s majitelem pozemku a tudíž i stromu, ale pokud hrozí obecná škoda myslím, že by se řešení mělo najít, zkuste s tím něco udělat, děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Váš podnět jsme řešili s právníkem, neboť zmiňovaný strom roste na soukromém pozemku. Při problémech s přesahujícími větvemi můžeme postupovat následovně:
 1. Když zasahují do elektrického vedení, lze upozornit provozovatele distribuční sítě (ČEZ) – ten může vyzvat vlastníka stromu, aby je ořezal, a když tak neučiní, může je ořezat ČEZ (§ 25 odst. 3 písm. g) energetického zákona č. 480/2000 Sb.).
 2. Můžeme jako vlastník sousedního pozemku  vyzvat vlastníka stromu, aby větve přesahující na náš pozemek ořezal, a pokud tak neučiní v přiměřené době, můžeme „šetrným způsobem a ve vhodné roční době“ odstranit tyto větve, pokud nám „působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu“ (na naše náklady - § 1016 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.). 

  Koncem roku jsme tedy na základě doporučení právníka vyzvali majitele pozemku, kde strom roste, aby ho do 31. ledna 2021 ořezal. Zároveň jsme informovali o tomto problému společnost ČEZ. Nyní čekáme, jak se obě strany k tomuto problému postaví. Jsme připraveni i na možnost, že strom následně ořežeme na náklady města.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. ledna  2021

PODNĚT: Vybudování chodníku Na Máchovně

 • Doporučuji vybudování jednostranného chodníku od ulice Košťálkova po ulici Nepilova a dále řešit zvýšení bezpečnosti chodců  minimálně po garáže za bývalou STS. Stávající dopravní značení při současné hustotě provozu  nestačí. V Nepilově ulici jsou připraveny chodníky na napojení chodníku podél hlavní silnice Na Máchovně.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Projekt na chodník podél silnice Na Máchovně máme již několik let rozpracovaný, problém je v pozemcích, které nemáme k dispozici. Podél nových řadovek ještě místo a pozemek máme, ale dál na této straně již s námi majitel jednat nechce. Měli jsme dojednáno s bývalým majitelem Traktorky možnost vybudování pokračování chodníku po druhé straně, ale došlo ke změně majitele, a tam dohodu zatím nemáme. Pokud bude letos zahájena oprava zbytku Plzeňské ul, nikdo nás tam stejně s výstavbou chodníku nepustí. Vidím to s realizací na příští rok.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. ledna 2021

PODNĚT: Poplatek za komunální odpad v roce 2021

 • Dobrý den, jaký je poplatek za popelnice pro rok 2021? Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává stejný jako v loňském roce, tzn. 700 Kč za občana. Splatnost je 31. května 2021. Pokud byste měla zájem, můžete si na místních poplatcích – telefonní číslo: 311 654 170, případně mail: poplatky@muberoun.cz - požádat o službu automatického upozornění na blížící se platbu. Do mailu by Vám tak automaticky chodila informace o aktuální výši poplatku za odvoz odpadu uvedené i potřebné platební údaje včetně variabilního symbolu.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum 10. ledna 2021

PODNĚT: Narozeniny medvědů Matěje a Kuby

 • Dobrý den, budete prosím letos - nějak jinak - připomínat/oslavovat narozeniny medvědů? Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, bohužel z důvodu nařízených opatření proti šíření koronaviru není letos oslava 21. narozenin našich medvědů Matěje a Kuby možná. Vedení města jim popřeje jen symbolicky a přinese jim dárky v podobě medu a oblíbeného ovoce, ale tentokrát bez diváků. Rádi bychom ale natočili v medvědáriu krátké video do našeho videozpravodaje, které by si zájemci mohli pustit a narozeniny si tak připomenout.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. ledna 2021

PODNĚT: Rezidence Na Ovčíně - nepovolené stavby a prodej bytů

 • Dobrý den, rád bych věděl, jak pokračuje kauza rezidence Na Ovčíně? Víme, že jsou zde stavby nepovolené a zakázané a i přes to si pan XY dělá, co chce a vesele dál prodává a pronajímá byty. Můžu vědět, jak budete v této věci postupovat dál? Vypadá to, že si pan XY může dělat co chce a neustále mu to vychází. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, paní starostka a celý úřad byl nařčen z podjatosti a úkony státní zprávy se nyní řeší v Králově Dvoře (stavební řízení) a v Hořovicích (územní plánování a doprava). Pokud jste účastníkem stavebních řízení, doptejte se, prosím, tam. Město Beroun jako samospráva může k danému problému přistupovat pouze jako ostatní účastníci stavebního řízení, a tak i činíme a upozorňujeme na nesrovnalosti.
  Jaký je stav řízení Vám tudíž popsat nemůžeme, protože to není v naší kompetenci. Sami jsme zděšeni z toho, co si někdo v tomto státě může dovolit a zákony jsou paradoxně na straně těch, co je nedodržují.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. ledna 2021

PODNĚT: Aktuální stav workoutového hřiště Na Štulovně

 • Dobrý den, máte již zpracovaný projekt na výstavbu workoutového hřiště na Štulovně, které vyhrálo v hlasování o participativním rozpočtu? Jelikož budu hřiště v budoucnu navštěvovat, zajímaly by mě dispozice hřiště a místo, kde přesně bude vybudováno. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, koronavirus řadu našich investičních aktivit poměrně zbrzdil. V současné době proto teprve probíhá příprava projektu a na dodavatele prvků pro workoutové hřiště bude následně vypsáno výběrové řízení. Pokud byste měl zájem přispět radou nebo zkušenostmi, co by na workoutovém hřišti nemělo chybět, můžete kontaktovat kolegu Martina Kopřivu. Ten má projekt na starosti a určitě bude za každý podnět rád.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. ledna 2021

PODNĚT: Další radar v ulici Lidická

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda by nebylo možné umístit další radar do ulice Lidická při vjezdu do města. Často přecházíme silnici na přechodu u PAI a nejenže nezastaví celá řada aut za sebou, ale auta projíždějí okolo velkou rychlostí. Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Máme vytipována čtyři místa, kde chceme umístit úsekové měření a ulice Lidická je jedno z těch míst. Pro letošní rok je chceme dát do rozpočtu. Tak jestli všechno půjde podle plánu, letos tam radar bude.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 7. ledna 2021

PODNĚT: Zpoždění autobusových linek - zastávka U Slavaše

 • Dobrý den,  jsem z Berouna a potřebuji vědět, kdy začne linka č. 631, která nahrazuje MHD linku B, jezdit podle jízdního řádu.

  jízdní řádDle jízdníno řádu by měl ranní autobus odjiždět ze zastávky Beroun, U Slavaše v 7:29, 7:38 a v 7:41, viz. přiložený výstřižek. V týdnu 14. - 18. 12. přijel na zastávku první autobus vždy až po 7:40, což je pro nás velmi náročné a nepřijatelné. Děti se potřebují dostávat do školy s dostatečným předstihem a místo toho tráví ráno čekáním a ve strachu, zda autobus vůbec pojede. Na Arriva tel. lince 725 100 725 jsem byla ujištěna, že autobusy jezdí dle jízdního řádu, ale ze zkušenosti víme, že ne. 
  Berte moji zprávu jako stížnost a prosím o informaci, kdy dojde k nápravě.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, aktuálně jsme prověřili u vedoucího provozu ARRIVA Střední Čechy s.r.o. Vladimíra Káše dojezdy Vámi zmíněných autobusů. Z předložených záznamů ze systému GPS vyplývá, že v posledních dvou dnech k výraznému zpoždění nedocházelo. První spoj přijel do zastávky 5. i 6. ledna v 7:31 (jízdní řád 7:29), druhý spoj jel v obou dnech na čas 7:38 a třetí spoj přijel v obou dnech v 7:42 (jízdní řád 7:41). V prvních dnech provozu po zavedení integrované dopravy samozřejmě k větším zpožděním docházet mohlo, ale věříme, že se situace stabilizovala. I když dopravní komplikace jsou nepředvídatelné a v kolonách bohužel často uvíznou i autobusy. Za zpoždění řidiči autobusů ve většině případů nemohou.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 7. ledna 2021

PODNĚT: Z Třídy Míru na Jarov bez přestupu

 • Dobrý den. Mám k Vám dotaz neboli prosbu. Chodím o francouzkých holích a jsem z Velkého sídliště. Netýká se to jen mě, ale spouty dalších lidí. Proč autobus jedoucí z Kladna nejede přes Třídu Míru na autobusové nádraží a pak dále na Jarov náves. Spoustě lidí bydlících kolem Třídy Míru by to ulehčilo cestu tímto směrem.
  Jezdit směr Jarov a přestupovat na autobus na atobusovém nádraží na jiný spoj, mi připadá ne moc vhodné. Jezdí tam spoustu lidí ze sídliště na hřditov, mají tam rodinné domky k rekreaci a do přírody. Prosím zda by s tím nešlo něco udělat. Předem děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, na všechna místa, která popisujete, se dostanete, ale někdy s přestupem. Tu trasu, kterou popisujete, jezdívala linka C,  v průměru ji však využívaly pouze jednotky lidí. V budoucnu ji nahradí nová linka, kterou plánujeme.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 6. ledna 2021

PODNĚT: Cena autobusové jízdenky z Plzeňky na Zdejcinu

 • Dobrý den, ráda bych věděla, kolik budu platit za jízdenku městský okruh Beroun Plzeňka - Zdejcina č.633, mám pražský kupón, je mi 61 a zda jízdné po Berouně bude jednotné. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, město není organizátorem ani provozovatelem PID a Vámi požadované informace k dispozici nemáme. Ale podle sdělení vedoucího berounské provozovny společnosti ARRIVA Vladimíra Káše je možné si jízdné spočítat na kalkulačce, kterou nalezne na tomto odkaze https://pid.cz/tarif-web/calc.php
  Provozovatel regionální integrované dopravy rovněž vydal souhrnnou informační brožuru s tarify, pásmy, vedením linek a jízdními řády, kterou si můžete stáhnout ZDE

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. ledna 2021

PODNĚT: Kapacita rezervačního systému pro výměnu dokladů 

 • Dobrý den, na výměnu občanky nebo registr řidičů je možné se objednat jen online a termíny jsou plné dva měsíce dopředu. Dnes jsem byl na úřadě a viděl stát člověka jen u jedné přepážky pro občanky. Co dělá zbytek úředníků, které platíme z daní, když je nyní zásadně omezená agenda? Proč nefunguje elektronická rezervace na vyšší kapacitu?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, v současné době odbavujeme pouze klienty objednané přes rezervační systém. Vytíženost rezervačního systému neovlivníme, kapacitu vzhledem k vládnímu nařízení a z důvodu shlukování osob v hale nemůžeme navýšit.

  O občanský i řidičský průkaz si můžou lidé zažádat na jakékoliv obci s rozšířenou působností, nejsou již omezováni trvalým pobytem. Tudíž i z tohoto důvodu je náš rezervační systém plný.

  Každý úkon na jednotlivých agendách trvá různou dobu, proto se může zdát, že v určitý moment je některá přepážka volná, protože klient už byl odbaven a odešel. Bohužel ne všichni objednaní klienti svého termínu využijí, aby se dostavili k odbavení na přepážku a ani svůj termín nezruší. Tuto situaci nemůžeme předvídat a neovlivníme ji.

  Jitka Šmídová, DiS.,
  vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM. 6. ledna 2021

PODNĚT: Svoz biologicky rozložitelného odpadu v roce 2021

 • Dobrý den. Prosím, nenašla jsem v Radničním listu termíny svozů bio odpadu na rok 2021 pro oblast Beroun 2 - Město. Poradíte mi, kde prosím najdu? Děkuji. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, teprve včera jsme dostali rozpis svozu biodpadu od společnosti AVE, proto ještě v Radničním listu nemohl být, zařadíme ho do únorového čísla. Nyní je již zveřejněn na našich webových stránkách, stáhnout si ho můžete ZDE.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 5. ledna 2021

PODNĚT: Kácení a sázení stromů v Berouně

 • V lednovém Radničním listu jsem se dočetla, že město vysadilo 68 nových stromů. Zajímalo by mě ale také, kolik stromů se pokácelo a z jakých důvodů.

  Při svých procházkách městem totiž pozoruji, že mizí krásné vzrostlé stromy, které se buď nenahradí vůbec, nebo se nahrazují něčím, co se ani stromem nazvat nedá.  Sázejí se „moderní“ vyšlechtěné dřeviny, které i několik let po výsadbě stále vypadají jako „kůly“, které přežívají silou vůle, nebo i dost často zajdou krátce po výsadbě.

  Tyto stromy dle mého názoru nikdy neudělají krásnou rozložitou korunu starých stromů. Jsou pravděpodobně vyšlechtěny tak, aby dobře a souměrně vypadaly, nezabíraly moc prostoru, nepadalo z nich moc listí, nebyly alergizující, a aby tak nějak celkově člověku nepřekážely.  Z toho důvodu se obávám, že moje vnoučata už asi v parcích a sídlištích nikde neuvidí krásný rozložitý rozkvetlý kaštan, lípu, břízu apod.

ODPOVĚĎ:

 • V roce 2020 bylo pokáceno 77 ks převážně suchých stromů (na povolení tj. s obvodem kmene nad 80 cm). Pro novou výsadbu stromy vybíráme podle různých kritérií – buď přímo nahrazujeme pokácené stromy stejným druhem nebo vybíráme vhodnější druh do města, aby stromy později svými kořeny neničily povrchy komunikací.
  Důležité je také zohlednit okolní zeleň a velikost prostoru, kde se bude sázet, důležité také je, jestli jde o místo u silnice, nebo chodníku, kde se v zimě solí, i to hraje při výběru stromů roli. Loni jsme sázeli přes 70 stromů včetně koupaliště a Švermovy ulice. Druhová skladba byla např.  lípy, javory, duby, jasany, habry, olše, střemchy…
  Letošní výsadby zatím úplně nejsou specifikované, nerada bych něco slíbila a pak  třeba bude jiná priorita…Zatím to vypadá, že se první stromy budou vysazovat na Velkém sídlišti - v parku Košťálkova ul. (např. lípy, javory, duby.. ) a alej Plzeňská (jírovce).“

  Mgr. Pavlína Poborská,
  odbor majetku a investic

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 5. ledna 2021

PODNĚT/POCHVALA: Rekonstrukce Švermovy ul., parkoviště u hospodář. dvora a prostoru před Hvězdou

 • Dobrý den, připojuji se k názoru a poděkování za první část rekonstrukce Švermovy ulice na Velkém Sídlišti. Také se mi úprava líbí.
  S tím souvisí můj první dotaz: Bude součástí dokončení úpravy této ulice i parkoviště u hospodářského dvora? Situace je zde velmi často zoufalá, špatným parkováním (chybí mj. označení parkovacích míst) je obtížný průjezd i výjezd z parkoviště. Při vjezdu po pravé straně je značka zákaz parkování, ale tu nikdo léta nerespektuje.
  A druhý dotaz: Kdy bude zahájena úprava prostoru před bývalým KD Hvězda na Velkém Sídlišti ? Prostředí odpuzující a velmi odlišné od pěkného berounského centra. Děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Počítáme s postupnou opravou všech ulic nad Třídou Míru. Máme hotový projekt na 1. etapu ul. Karla Čapka od ul. Košťálkova, kde se počítá s nárůstem parkovacích míst. Projektuje se Vámi zmíněná část ul. Švermova vč. parkoviště, kde se také počítá s úpravou stání aut tak, aby se počet míst opět navýšil s minimálním zásahem do zeleně.

  Pokračování oprav bude hodně záviset na penězích, kterých je nyní málo. Opravy komunikací musíme navíc dělat postupně tak, aby zůstala zachována obslužnost jednotlivých částí sídliště a lidé měli kde zaparkovat.

  Zahájení opravy prostoru před Hvězdou je v plánu na letošní rok a finanční prostředky jsou v návrhu rozpočtu na rok 2021. Čekáme ještě na vydání stavebního povolení.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 4. ledna 2021

PODNĚT: Krátkodobé parkování v modrých zónách

 • Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde mohu a za jakých podmínek parkovat (dočasně např. na 1 hodinu) v zóně II., když mám parkovací kartu pouze pro zónu I., kde mám trvalé bydliště.

  V zóně II. bydlí moje nemocná teta, ke které jí čas od času potřebuji přivézt věci. Je nelogické, abych si dopředu koupila parkovací kartu za 100,- Kč na celý den (jako návštěvník), protože nejsem dopředu schopná určit datum návštěvy (a nepotřebuji na to celý den).

  Může se do budoucna někdo nad tímto zamyslet  a navrhnout systém, aby návštěvník mohl přijet za svou rodinou a mohl v klidu zaparkovat (bez hrozby, že dostane pokutu)? Systém modrých zón podporuje sice chůzi (tj. vzít tašku nebo batoh a na návštěvu dojít pěšky), ale někdy je potřeba s těžkým nákupem jet autem. Děkuji předem za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, krátkodobé zastavení ve smyslu složení a naložení nákladu či zastavení za účelem návštěvy je ve výjimečných případech možné i bez parkovací karty. Pokud budete potřebovat navštívit nemocnou tetu nebo ji přivézt autem nákup, zavoláte na služebnu městské policie 311 654 291 a nahlásíte adresu místa, kde a jak dlouho budete stát, typ svého vozu a jeho registrační značku. Kontroly parkování v modrých zónách se provádí prostřednictvím čtecího zařízení, které snímá registrační značky vozů a vyhodnocuje, zda zaparkované vozidlo má uhrazený poplatek za stání v modré zóně. Městská policie tak o Vás bude dopředu vědět pro případ kontroly nebo při nahlášení vašeho zaparkovaného vozidla další osobou. Využití této možnosti samozřejmě nesmí být zneužíváno, ale to je asi ve Vašem případě zbytečné dodávat.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 4. ledna 2021

PODNĚT: Nefunkční informační tabule na autobusovém nádraží

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se má člověk orientovat na autobusovém nádraží, když nastaly velké změny v trasování linek přechodem na PID a informační tabule je nefunkční. Na přestup často je jenom 1 minuta (pokud autobus jede včas) a než se zorientuji, kde mám hledat navazující spoj, je již pozdě... 
  Moc příjemné změny. Děkuji za info.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, světelné informační tabule nefungují, protože byly datově napojeny z budovy vlakového nádraží. Datové rozhraní a kabely byly realizační firmou, která provádí rekonstrukci nádraží, bez našeho vědomí doslova odsekány a zničeny. Nyní hledáme možnost jiného napojení, ale to bude nějakou dobu trvat.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 4. ledna 2021

PODNĚT/POCHVALA: Rekonstrukce Švermovy ulice

 • Dobrý den, všichni. Nejprve vám všem přeji šťastný a veselý nový rok. A ráda bych vám skromě alespoň emailíkem poděkovala za krásný vánoční dárek - opravenou Švermovku na sídlišti. Děkujeme, silnice a chodníky a okolí je skutečně moderně a precizně renovované. Zdravíme. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkujeme Vám za milou zprávu. Vaše pochvala nás opravdu potěšila a velmi si vážíme toho, že jste neváhali věnovat čas jejímu napsání. Také Vám přejeme krásný nový rok a děkujeme za všechny podněty, které nám v zájmu zlepšování života v našem městě posíláte.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 4. ledna 2021

PODNĚTY: Zrušené autobusové spoje na Jarov

 • Dobrý den. Zajímalo by mě, na co máme info mobilnirozhlas. Pročpak nikdo nedal vědět, že auťobus č. 630 končí na autobusovém nádraží. To Zavadilka a Jarov budou bez dopravní obslužnosti? Není možná jiná doprava? Prosím o  zprávu. 
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak bude řešena situace kolem linky č. 630, která je nyní ukončena na autobusovém nádraží namísto původní zastávky Jarov, náves? Z důvodu údajného parkování aut byla tato zastávka dočasně zrušena již od 31. 12. 2020 - do odvolání. To není provozovatel ani Město Beroun schopno zajistit průchodnost cesty? Chápu, že je jednodušší linku zkrátit a nás, obyvatele místní části Jarov, mít jako rukojmí. Je to nejrychlejší a nejjednodušší řešení. Děkuji za info.

ODPOVĚĎ:

 • Situaci na Jarově začalo město řešit okamžitě, jakmile se na jeho zástupce obyvatelé městské části Jarov obrátili, tzn. v pondělí 4. ledna. Informace byly zveřejněny na webu města viz článek níže. 
 • Po urgenci místostarosty Michala Mišiny se podařilo obnovit autobusovou dopravu v této části města v úterý 5. ledna.

Řešíme s dopravcem autobusové spoje na Jarov

Obrátili se na nás obyvatelé městské části Jarov s tím, že k nim přestaly zajíždět autobusy a obě zastávky byly dočasně zrušeny. O této skutečnosti jsme bohužel nebyli informováni Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID) ani samotným dopravcem, ale až samotnými cestujícími. Tuto linku nyní zajišťuje ČSAD MHD Kladno a.s. Okamžitě jsme tedy začali situaci řešit.

„Ihned, jak nás občané o tomto problému informovali, jsme se spojili se zástupci ROPIDu i dopravcem a požadovali jsme okamžité obnovení všech spojů. Ve spojení jsme i s předsedou osadního výboru Jarov. Zároveň jsme podali stížnost prostřednictvím Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) k rukám generálního ředitele společnosti Arriva, pod kterou ČSAD MHD Kladno a.s. patří. Dále bych chtěl upozornit na to, že budeme postupovat podle platné smlouvy. Tudíž pokud bude možné vymáhat sankci za toto jednání, budeme ji vyžadovat,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

Celý problém nastal kvůli problému s vytočením autobusů na jarovské návsi.  Nicméně dopravce, ČSAD MHD Kladno a.s., která je dceřinou společností Arriva, na tuto trasu získal licenci. Přesto odmítl nadále tuto trasu provozovat a na základě toho, aniž by město bylo informováno, byly zastávky dočasně zrušeny.

Osobně situaci na Jarově konzultoval místostarosta Michal Mišina se zástupcem společnosti AVE, která v úterý 5. ledna zahájí terénní úpravy na návsi tak, aby se autobusy mohly snadněji vytočit. Zároveň se bude řešit parkování v této lokalitě.  Představitelé města tak usilují o to, aby k obnovení zastávek došlo co nejdříve. „Společně s IDSK se snažíme řešit případně náhradní dopravu, pokud bude ČSAD MHD Kladno i nadále odmítat tyto zastávky zajišťovat. Prioritou je obnovit obě zastávky na Jarově,“ dodal Michal Mišina.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. ledna 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Černá skládka na Jarově

 • Dne 3. ledna byla prostřednictvím aplikace ZmapujTo nahlášena černá skládka, která se nachází na Jarově pod Koledníkem.

ODPOVĚĎ:

skládkaMěstská policie podnět tento prověřila a zdokumentovala místo skládky proskládka2 případné nalezení viníka. Firma AVE byla následně městem požádána, aby v dané lokalitě zajistila úklid.

Ing. Michal Mišina,
                             místostarosta

POZNÁMKA: Podle informací společnosti AVE byla černá skládka ve čtvrtek 7. ledna uklizena.

skládka2skládka3skládka4

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. ledna 2021

PODNĚT: Potkani u KD Plzeňka

 • Dobrý den, obracím se na vás se žádostí a prosbou. Vím, že deratizace města už v listopadu proběhla, ale měla bych jednu připomínku: na Plzeňské ulici vedle kulturního domu Plzeňka u parkoviště jsou kontejnery pro tříděný odpad. Tyto kontejnery jsou poddolované potkaními dírami a jejich cestičkami. Chodím tudy denně a těch děr je tam opravdu spousta. Pokud i tam byl nasypán jed, omlouvám se za připomínku. Ale nevím, jestli o tomto místě víte. Zkoušela jsem nejdříve volat do Technických služeb, ale bylo mi řečeno, že oni mají na starosti jen deratizaci kanalizace a deratizace na povrchu už spadá do kompetence města. Děkuji vám za případné vyřízení.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Informaci od Vás jsme předali deratizační firmě, která pro nás hubení potkanů zajišťuje. Situaci na místě prověří a návnady s jedem podle potřeby doplní.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. ledna 2021

PODNĚT/ZmapujTo: Sdílené elektrokolo v Berounce

 • Dne 2. ledna byl prostřednictvím mobilní aplikace ZmapujTo nahlášen nález sdíleného elektrokola pod hladinou Berounky u horních branek Na Štulovně.

ODPOVĚĎ:

 • koloNejde o první takový případ.  V posledních dnech jsme společně s provozovatelem sítě elektrokol v Berouně a okolí firmou Nextbike zaznamenali několik útoků na elektrokola. Dvakrát v krátké době bylo kolo hozené do Berounky. Všechna poškození byla nahlášena Policii ČR, která po pachatelích pátrá. Při hledání viníků jsou policistům k dispozici také záznamy kamerového systému. Škoda za poslední dny se pohybuje kolem 100 tisíc korun, rozhodně nejde o klukovinu a při dopadení mohou viníci očekávat přísné tresty.

  kolo2Zároveň se obracíme na veřejnost s prosbou o spolupráci. Vandalismus se bohužel v ulicích našeho města občas objevuje, ale každý z nás mu může zabránit. Stačí jen, pokud budeme všímaví ke svému okolí. V případě, když budeme svědky nějakého ničení majetku nebo jakéhokoli vandalismu, stačí zavolat třeba na linku městské policie 156. Nebuďme lhostejní, jednou může jít i o náš majetek.

  Velkou pochvalu si proto zaslouží paní, která byla svědkem toho, jak se někdo snaží hodit do vody další z elektrokol. Jen díky její rychlé reakci se pachatel lekl, kolo nechal a utekl. I po něm policie nyní pátrá.

  Mgr. Dušan Tomčo,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. prosince 2020

PODNĚT: Zákaz odpalování zábavné pyrotechniky

 • Asi píši pozdě, ale nebylo by možné nějakou vyhláškou omezit ( zakázat) odpalování zábavní pyrotechniky? V jiných městech už to dávno zakázali!

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, město Beroun má v současné době obecně závaznou vyhlášku č. 11/2017 k zabezpečení veřejného pořádku (přesné znění najdete ZDE). V souladu s ní je odpalování zábavné pyrotechniky ve městě zakázáno v době nočního klidu, tzn. od 22:00 do 6:00 s výjimkou 31. 12., což bývá největší problém. Váš podnět jsem předala vedení města, zda by nestálo za to, tuto vyhlášku ve vztahu k zábavné pyrotechnice upravit. Každou změnu vyhlášky pak musí ještě schválit rada a zastupitelstvo města.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. prosince 2020

PODNĚT: Výměna osobních dokladů

 • Jak moc velký problém je upozornit občany, že nelze vyřizovat OP, ŘP bez objednávkového systému?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, na opatření zavedená vládou v době nouzového stavu upozorňujeme občany průběžně, tedy i na omezení úředních hodin na deset hodin týdně. Z toho vyplývá i jiný režim pro výměnu osobních dokladů. Při dodržení stanovených pravidel není možné obsluhovat neobjednané klienty, protože pak bychom nemohli dodržet ani stanovené úřední hodiny ani regulovat počet lidi, kteří se pohybují na pracovišti dopravně-správních agend. Je to plošné opatření nikoli naše iniciativa. Informaci o tom, že na výměnu dokladů je nutné se předem objednat, najdete na našem webu hned na několika místech (Město a úřad/Kontakty, Město a úřad/On-line objednání na úřad, Aktuality, Dotazy občanů/odpovědi) a také v městském zpravodaji Radniční list, mimo jiné i v posledním lednovém čísle.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. prosince 2020

PODNĚT: Ztracené osobní doklady

 • Na konci měsíce listopadu jsem v prostorách Městského úřadu Hořovice ztratil při vyřizování úřední záležitosti OP. Odpoledne téhož dne jsem o této skutečnosti poslal mail do podatelny úřadu Hořovice a druhý den jsem toto nahlásil na oddělení Policie v Berouně. Zde byl proveden zápis a byl jsem poučen, aby jsem zhruba měsíc počkal, zda se můj OP najde a poté požádal o vydání nového.

  Na konci prosince jsem se dostavil na Městský úřad v Berouně do Tyršovy ul. Zde jsem zjistil, že je v současné době potřeba se předem objednat. Ale v prosinci a dokonce v lednu žádný volný termín není. Poraďte mi, co mohu k vyřízení této záležitosti udělat, abych se nedostal do nějakých problémů.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, obraťte se telefonicky na kolegyně agendy řidičských průkazů – tel. 311 654 389, kolegyně agendy občanských průkazů - 311 654 385 a domluvte si termín k vystavení ztracených dokladů.

  Jitka Šmídová, DiS.,
  vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 25. prosince 2020

PODNĚT: Vyhrazené parkování pro osobní vozidlo

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kolik Kč by stálo roční vyhrazené parkování osobního vozidla v ulici Švermova. Mám zde trvalé bydliště. Na vašich stránkách jsem informaci o ceně nenašla. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, o vyhrazené parkovací stání pro osobní vozidlo mohou v současné době žádat odbor dopravy pouze držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. prosince 2020

PODNĚT: Cena jízdného v rámci integrované dopravy a zrušení linky C na Zdejcinu - 2. část

 • Dobrý den, děkuji za odpověď, ale Vám připadá v pořádku zdražení lístku o 13 Kč? Nebo městu to připadá v pořádku, že lidé jsou zvyklí jezdit za 33 Kč a najednou musí jezdit  za 46 Kč? 
  Vy jste  jezdil autobusem C? Proč se mění něco, na co jsou lidé zvyklí a když jezdila linka C na Zdejcinu, ale i na hřbitov pro seniory, jste to museli zrušit kvůli systému, že to nevyhovuje?? Celou dobu to fungovalo a přestupy nikomu nejsou příjemné. 
  Lidé  se stěhují do Berouna kvůli dobré dostupnosti a pak vlastně zjistí, že autobus, který jezdil 20 minut  do Prahy, nemá nahrazující spoj, ještě ho zdraží a město odkazuje na PID místo toho, aby to město se snažilo vyřešit. 
  Rád bych se ještě zeptal: Beroun byl dříve veden ve 4 pásmu  PID a najednou jsme 6 pásmo? Tomu moc nerozumím.

ODPOVĚĎ: 

 • Co se týká pásem a cen mimoberounských autobusů, je to dotaz na podnety@idsk.cz, město s tím skutečně nemá a nikdy nemělo nic společného. Upozornili jsme IDSK a PID na stížnosti, ale je čistě v jejich kompetenci, jestli něco změní. Jiné je to u linky C, která dělala takovou smyčku přes Velké sídliště než zamířila na Zdejcinu. Zjišťujeme možnost obnovení této trasy alespoň v některých časech, protože podle statistik většinou tento spoj vozil místo lidí vzduch a ze všech spojů A,B,C,H byl využíván minimálně. Tento spoj by měly nahradit nové připravované linky čistě městských autobusů.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. prosince 2020

PODNĚT: Cena jízdného v rámci integrované dopravy a zrušení linky C na Zdejcinu - 1. část

 • Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je možné, že s integrovanou dopravou stojí jízdné do Prahy 46 korun, když dříve to stálo 33 korun??? Vždyť tohle přece vůbec není výhodné pro lidi z Berouna, co ještě kvůli spojům musí přestupovat. Bude se to nějak řešit, aby cena jízdného se vrátila na 33 korun? Pročítal jsem si diskuzi lidí na fb a musím říct, že jsou akorát všichni nespokojeni. Řidiči jezdí pozdě a když ráno musíte být v práci v 7 hodin a jedete autobusem v 6:22, který jede o 15 minut pozdě, tak to není ideální. Proč se zrušila linka C, ktera jezdila přes Velké sídliště a nebyla nahrazena jinou? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Cena za autobusy mimo MHD nikdy nebyla a není v kompetenci města a stanovoval ji buďto kraj nebo ARRIVA. Dotaz na cenu je tedy nutné směřovat na PID. Města se týká pouze MHD, kde jsme ceny udrželi kromě přestupních lístků, které nebyl systém PID schopen zpracovat. Linka C byla pozměněna nikoli zrušena. V celém systému tato linka nezapadala. Byla tedy upravena a ze sídliště se na Zdejcinu dostanete s přestupem. Nově připravované linky by měly přispět ke zlepšení obslužnosti Velkého sídliště ve směru na nádraží.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 17. prosince 2020

PODNĚT: Sjednocení rezervačního termínu pro vyřízení více dokladů najednou

 • Dobrý den, tento týden jsem si na úřadě změnil trvalý pobyt z Hostivice do Berouna. Následně jsem si rezervoval online na únor schůzku pro vyřízení nového OP. Podobně jsem si rezervoval i schůzky pro evidenci vozidel a řidičů nicméně bych si chtěl ještě potvrdit, zda je toto skutečně nezbytné?
  Znamená to tři návštěvy úřadu v různé dny a možná by šlo vše vyřídit pouze v rámci výměny OP?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, v současné době bereme pouze klienty objednané přes rezervační systém, vytíženost rezervačního systému neovlivníme.
  Nemohu dopředu říct, jestli tato situace bude trvat ještě v únoru. Až si půjdete vyřídit občanský průkaz, domluvte se s kolegyněmi u přepážek na evidenci vozidel na změnu adresy v dokladech, určitě to nebude problém udělat změnu v jeden den.
  Řidičský průkaz z důvodu změny adresy měnit nemusíte, od 07/2018 se adresa na řidičských průkazech neuvádí a kvůli změně adresy se měnit nemusí.

  Jitka Šmídová, DiS.,
  vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum 16. prosince 2020

PODNĚT: Dovážka obědů

 • Jak a kde si mohu objednat dovážení obědů a co pro to musím učinit?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, Váš podnět jsme předali sociální pracovnici z Pečovatelské služby při Penzionu pro seniory, která by Vás měla v této záležitosti kontaktovat a sdělit podrobnosti k Vašemu dotazu.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. prosince 2020

PODNĚT: Zkušenost cestující z integrace dopravy

 • Dobrý den, krátce k PID. To, že se nedostanete o víkendu do Prahy jinak než vlakem, je poměrně fascinující! Kromě mě jezdilo ještě spoustu lidi. Pracuji 12 hod směny v nemocnici a běžet ještě 2 km na vlak byla taková malá rozcvička... opravdu nevím, kdo tohle dovolil....V po jsem naštěstí byla doma. V út přijel autobus ke Koni o 8 min později, úplně plný. V době epidemie inkubátor Covidu.

  Myslím, že by se nad provozem autobusu mělo město zamyslet, protože tohle fakt není zlepšení! O tom, že největší a nejvytíženější linka o víkendu nejede a ostatní jede okružní cestou ze Zličína, to jste tomu všemu fakt moc pomohli! Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Město Beroun nikdy nemělo a ani nemá vliv na linky, které mířily na Prahu a do okolních obcí, ty obhospodařovala vždy Arriva nebo Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Město si objednávalo pouze linky MHD a jejich maximální zachování jsme v rámci integrace řešili. Samotnou integraci prováděla právě IDSK a PID (Pražská integrovaná doprava). Pokud máte problém s linkami na Prahu, obraťte se prosím na IDSK na adresu „podnety@idsk.cz“.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. prosince 2020

PODNĚT: Nedostatek míst v parkovacích zónách

 • Dobrý den, můj dotaz se týká parkování v modrých zónách, parkují v zóně 1, před střední školou (ekonomkou). V poslední době, když přijedu večer z práce, není nikde ani v okolí místo k zaparkování. Dost lidí parkuje bez povolení v modré zóně. Chtěl bych vědět, jestli v této době pandemie nejsou zóny zrušeny. Tak bych mohl tedy parkovat taky kdekoliv, nebo jestli se již neprovádějí tak často kontroly na parkovištích. Taky by mě zajímalo, jestli se při vydávání karet bere ohled na počet možných parkovacích míst v zónách. Může se stát, že by se vydávalo víc karet, než jaká je kapacita míst v zónách? Rád bych měl možnost zaparkovat v zóně, kterou mám zaplacenou. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkuji za zaslaný dotaz ohledně parkování. V současném období pokračující pandemie COVID-19 není zrušena povinnost mít parkovací kartu na příslušnou modrou zónu. Počet karet do jednotlivých zón neodpovídá přesně, ale ze zkušenosti zde parkují i ti, kdo nemají kartu zaplacenou. Pokud je to takto i v této lokalitě, je bohužel nutná kontrola městské policie. Ti, kdo nemají modrou kartu na příslušnou modrou zónu, mají možnost zaparkovat na několika dalších placených parkovištích.  Přeji hezký den.

  Ing. Pavel Moucha,
  Berounská provozní s. r. o.

   
 • POZNÁMKA: Městská policie provádí namátkově kontroly parkování v modrých zónách pomocí čtečky, která prověřuje přímo registrační značku zaparkovaného vozidla. To, že za sklem vozidla není umístěna parkovací karta, neznamená, že poplatek za parkování nebyl uhrazen.                                   

______________________________________________________________________________________________________________


Datum: 15. prosince 2020

PODNĚT: Nefunkční elektronická tabule, sjednocení ceny cyklověže a cykloboxů a dopravního značení na                  cyklostezce v ulici Plzeňská

 • Dobrý den, již týdny je nefunkční elektronická tabule na autobusovém nádraží, bude opravena? Dojde ke sjednocení poplatku za uložení kola v cykloboxech  a cyklověži? Kam se přemístí cyklobox z ulice Slapské, když je opodál cyklověž? Dojde ke sjednocení dopravního značení na staré a nové části cyklostezky v ulici Plzeňská? Na staré části cyklostezky před křížením s příčnými ulicemi není vyznačeno ukončení cyklostezky tak, jak tomu je na nově otevřené části cyklostezky. Děkuji.  

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. O informační tabuli víme. Problém je v internetovém připojení, které vedlo z budovy Českých drah. Realizační firma zde zničila kabely. Vše demontovali sekerou, vč. naší bezpečnostní kamery. Řešíme napojení jinak, obnovení původních kabelů je vzhledem k probíhající rekonstrukci nereálné.

  O sjednocení poplatků jsme zatím nemluvili, ale je to logický a dobrý nápad. Musíme schválit ceník a v cykloboxech přehrát software. Tak to vidím nejdříve na leden.

  S přemístěním cykloboxu z ulice Slapská se zatím nepočítá, protože se jedná o jeden z nejvytíženějších. Pokud poklesne zájem o jeho využívání, budeme o přemístění uvažovat. Cyklověž není koncipována jako konkurence nebo náhrada za cykloboxy, ale jejich doplnění.

  Na původní cyklostezce je nutné obnovit některé značení. Odbor dopravy to má v plánu na příští rok. S vodorovným značením problém nemáme, to je možné doplnit, ale přidávat další les svislých značek se mi po pravdě moc nechce, pokud to nebude nutné s ohledem na vyhlášky a nařízení.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 15. prosince 2020

PODNĚT: Prokázání vlastnictví pozemku

 • Dobrý den, je možné u vás na matrice sehnat doklady k prokázání, že jsem vlastník pozemku. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, doklady k prokázání vlastnictví pozemku poskytuje pouze Katastrální úřad. Obraťte se, prosím, na jeho pracoviště v Berouně, Politických vězňů 198. Telefon: 311 625 147,
  e-mail: kp.beroun@cuzk.cz. V době nouzového stavu jsou úřední hodiny: Po 8:00 – 13:00 a St 12:00 – 17:00.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. prosince 2020

PODNĚT: Úprava dopravního značení na křižovatce Česká  x Nám. Joachuma Barranda

 • Dobrý den, prosím vás, mám dotaz ohledně dopravy a parkování. Konkrétně jde o přechod pro chodce na rohu Čechovy (POZN.: pravděpodobně jde o Českou ulici) a výjezdu z náměstí Joachima Barranda. Na tomto přechodu parkuje velmi často auto z občerstvení Kebab, které je v budově na tomto rohu. U přechodu není svislá dopravní značka, přechod je jen vodorovně značený, a lak je ošoupaný.
 • Není tam modrá parkovací zóna, spíše jako žlutá zóna, že:-) Přechod byl vždy dost oblíben, vede také k ordinaci PL, a Čechova bývá dopravně vytížená často. Restauratéři si neobsadili parkování v centru Berouna, že. Číšník říká, že k nim chodí strážníci na kebab. Ok, proč ne, každý rád kebab a pizzu. A kontrola musí být. Ale auto má mít parkovací kartu za sklem a parkovat v křižovatce na přechodu nikoli. Mohlo by, prosím, město úředně oficos „zpřehlednit“ tuto mini-křižovatku? Děkuji vám předem. Přeji vám příjemný den.

ODPOVĚĎ:

 • Přeposlal jsem Vaší připomínku k vyřízení veliteli městské policie, aby projednal s podřízenými častější kontroly a vedoucímu odboru dopravy, aby zjistil, jestli je možné v daném místě opravit nebo doplnit dopravní značení. Řešení této situace je v jejich kompetenci.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta
   
 • Děkuji Vám za Váš podnět, velmi si vážím připomínek občanů směřujících ke zvýšení bezpečnosti provozu v našem městě.

  Vaše sdělení jsem vyhodnotil, že se nejedná o Čechovu ulici, nýbrž vyústění náměstí Joachima Barranda do České ulice.

  Přechod pro chodce v této křižovatce je zvýrazněn pouze pomocí barevně odlišných dlažebních kostek. Souhlasím s Vámi, že toto značení je nedostatečné, nicméně se domnívám, že z urbanistického hlediska není vhodné přechod pro chodce zvýraznit bílou barvou. Zdejší odbor proto stanoví dopravní značení prostřednictvím svislých dopravních značek IP 6. Toto stanovení je však podmíněno souhlasným stanoviskem Policie ČR.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

____________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. prosince 2020

PODNĚT: Úklid v ulicích v lokalitě Na Máchovně

 • Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, kdy bude proveden úklid na ulicích Nepilova, Na Máchovně směrem od ul. Košťálkova po obou stranách, dále poté úklid ul. Okrajová až na hranici města nad garážemi? Vypadá to, že v těchto místech vzniká skládka a nazval bych tuto část ostudou města. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. V ulici Košťálkova se s úklidem čekalo, až skončí stavební práce v ulici Švermova a následně bude proveden úklid. S ulicí Nepilova je to složitější. Ulici a přilehlé plochy nám developer zatím nepředal a měl by vše uklízet on. Přesto jsem s AVE domluvil, že mininálně ulici metací vůz projede.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 9. prosince 2020

PODNĚT: Svoz odpadu v ulici Maxova

 • Dobrý deň, kde sa dozviem, kedy prebieha u nás zvoz odpadu? Ide mi o ulicu Maxova. Podľa rozpisu na stránke (pro-obcany/odvoz-a-likvidace-odpadu/) sa mi to nepodarilo určiť. Do ktorej z uvedených oblastí prosím spadáme? Ďakujem.

ODPOVĚĎ: 

 • Dobrý den, svoz komunálního odpadu v ulici Maxova probíhá pravidelně každý týden ve středu.
  S pozdravem

  Pavel Stuchlík,
  dispečer AVE

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. prosince 2020

PODNĚT: Výměna řidičského průkazu - plný rezervační kalendář

 • Dobrý den, prosím vás, skromný dotaz: Potřebovala bych obnovit/prodloužit svůj řidičský průkaz, ale na vašem webovém objednávacím kalendáři je plno, růžovo a kalendář je zobrazen jen do února 2021, pokud dobře vidím. Mohu se objednat jinak nebo přijít osobně? Slyšela jsem v TV o problému s registrem řidičů, o postupu úřadů online  v korona krizi, chápu toto. A dál? A nechci platit pokutu:-)) Děkuji vám předem za vaši odpověď. Přeji vám pěkný den.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, v současné době bereme klienty objednané přes rezervační systém. Bohužel vytíženost rezervačního systému a kapacitu úřadu neovlivníme. Ministerstvo vnitra i ministerstvo dopravy k této situaci přihlíží a prodlužuje platnost propadlých dokladů po dobu nouzového stavu. Lidé s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty. Ministerstvo navíc navrhuje prodloužení platnosti řidičských průkazů do 31. 3. 2021

   https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicaku-se-v-nouzovem-stavu-prodluzuje?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy

  Sledujte, prosím, webové stránky města Beroun, kde jsou aktuální informace týkající se provozní doby. Provozní doba se mění dle situace a vládních nařízení a jakmile bude možné vrátit se k normálnímu provozu, kapacita se navýší jak pro osobní návštěvy, tak pro rezervační systém. Případně můžete navštívit jakoukoliv obec s rozšířenou působností, kde Vám mohou také nabrat žádosti na nové doklady.

  Jitka Šmídová, DiS.,
  vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. prosince 2020

PODNĚT: Kde najít adresu pro podání žádosti o vydání občanského průkazu

 • Dobrý den, prosím vás na jaké adrese se dá zažádat o vydání občanky? Nemůžu to nikde najít, myslím, že byste to měli dát někam jasně napsané - ideálně rovnou k potvrzení času, když se člověk online objedná. Dneska jsem byla objednaná a nemohla jsem najít adresu, jedinou, kterou jsem našla, bylo Husovo náměstí dole v patičce webu, tam bylo samozřejmě zavřeno. Oběhla jsem ještě nějaké další budovy úřadů, o kterých jsem věděla, vše zavřeno. Objednání mi tedy propadlo a další volné okno je až na leden. Nejsem původem z Berouna, takže nevím, kde co je, myslím, že byste měli občany lépe informovat. Díky za info.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, na Váš podnět jsme doplnili seznam pracovišť a poskytovaných agend do záložky Kontakty a také dolů do patičky webu. Dále pak přímo u on-line objednání na úřad je nově uvedena adresa pracoviště a telefonické kontakty na pracovníky občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů a evidenci vozidel. Děkujeme, snad to pomůže pro lepší orientaci dalším uživatelům webu. Zároveň se pokusíme doplnit kontaktní informace do potvrzovacího mailu o rezervaci. Bohužel nařízení vlády nám neumožňují, aby naše budovy byly otevřené, jak byli lidé zvyklí. Můžeme mít otevřeno pouze 2 dny v týdnu maximálně po pěti hodinách. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. prosince 2020

PODNĚT: Nevhodné umístění kontejnerů u mateřské školy v Bezručově ulici

 • kontejneryDobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o prověření, zda by se nedalo udělat něco s odpadem u školky Bezručova (spodní vstup).  kontejnery2Od začátku školního roku je u popelnic neustále nepořádek. Vím, že s nezodpovědnými spoluobčany nic nenaděláme, byť by se asi dalo - zřejmě asi tušíme, kde se ten odpad tam bere... Nicméně přijde mi krajně nevhodné, aby byl přímo u vstupu do školky tak strašný nepořádek. 
  V příloze Vám posílám fotky z dnešního dne, kdy stav není tak strašný jako jiné dny.  Děkuji předem za přeposlání na kolegy, kteří mají toto v kompetenci a děkuji i za vhodné řešení. V případě, že bych měla kontaktovat i paní ředitelku školky, ráda tak učiním. 

ODPOVĚĎ: 

 • Dobrý den, požádali jsme pracovníky AVE o úklid kontejnerového stání. Pro tentokrát by mělo být uklizeno. Zároveň pan místostarosta Michal Mišina kontaktoval zástupce developera, který zde realizuje bytovou výstavbu a budeme se snažit ve spolupráci s ním najít nějaké vhodné řešení pro umístění kontejnerů tak, aby k podobným situacím nedocházelo. Děkujeme za Váš podnět, pokusíme se ho co nejdříve uspokojivě vyřešit.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí
   
 • POZNÁMKA: Dle sdělení pracovníků AVE a samotné obyvatelky města bylo kontejnerové stání uklizeno ještě týž den: "Moc děkuji za rychlou reakci. Snad se podaří pořádek udržet," napsala nám.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. prosince 2020

PODNĚT: Výměna dokladů v nezbytně nutných případech

 • Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat, když po přijetí úmrtního listu bych měla do 8 dnů vyměnit OP a první volný termín je až 25. 1. 2021. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, v nezbytně nutných případech jako je ztráta nebo odcizení dokladů nebo jiných závažných důvodech nás proto můžete kontaktovat na e-mailové adrese: podnety@muberoun.cz. Naši pracovníci se vám budou snažit vyjít vstříc a vaši situaci podle možností individuálně řešit. Nezapomeňte proto uvést vedle popisu vašeho problému také kontaktní spojení.

  Sledujte rovněž webové stránky města Beroun, kde jsou v záložce Kontakty zveřejněny aktuální informace týkající se provozní doby městského úřadu. Jakmile vládní nařízení umožní návrat k normálnímu provozu, budou na našem pracovišti přijímáni i neobjednaní klienti na základě lístkového systému. Kapacita pro klienty se tak navýší, bude nutné ale počítat s delšími čekacími lhůtami. Kapacita rezervačního systému je do konce ledna zcela vyčerpána a další objednávky přijímáme na únor 2021.

  Jitka Šmídová, DiS.,
  vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 7. prosince 2020

PODNĚT: Zásobníky sáčků na psí exkrementy

 • Dobrý den, bylo by možné instalovat zásobník taky na ulici Na Hrázi/U Berounky. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, v  roce 2021 plánujeme rozšíření zásobníků sáčků na psí exkrementy o dalších 30 – 50 držáků. K tomu však potřebujeme mít schválený rozpočet. Zatím město funguje v tzv. rozpočtovém provizoriu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. listopadu 2020

PODNĚT: Zrušení platby za odpad v případě úmrtí

 • Dobrý den, prosím o radu, co dělat ohledně zrušení poplatku za komunální odpad v případě úmrtí obyvatele bytu, děkuji. Nashledanou.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, v případě úmrtí poplatníka, který platil poplatek na základě trvalého pobytu, se poplatek za komunální odpad automaticky na základě propojení s centrální evidencí ke dni úmrtí ukončí.

  V případě, že nebyl poplatník od poplatku osvobozen, vznikne tak na kontě poplatníka přeplatek, nebo nedoplatek , který je předmětem dědického řízení. V případě přeplatku se pak částka na základě vydaného „Usnesení“ paní notářkou  na základě písemné žádosti vrací případnému dědici.

  Protože jste dotaz přesněji nespecifikovala, upozorním Vás ještě na skutečnost ,která může nastat v okamžiku, kdy zemře poplatník, který má trvalý pobyt v bytě jiného vlastníka a úmrtím poplatníka tak nebude v tomto bytě, či domu k pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Tuto skutečnost má povinnost vlastník bytu (domu) do 15 dnů od okamžiku, kdy nastala, nahlásit a k poplatku se přihlásit.

  V případě dalších dotazů či nejasností mne prosím kontaktujte na tel. čísle 311 654 163, nebo na emailové adrese: poplatky2@muberoun.cz.

  Martina  Michalovská
  odbor finanční,
  úsek místních poplatků

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. listopadu 2020

PODNĚT: Veřejné osvětlení v ulici Na Hrázi

 • Vrátí se pouliční osvětlení v ulici Na Hrázi a kdy? Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Společnost ČEZ bez předchozího oznámení odstranila betonové sloupy, na kterých byly připevněny lampy veřejného osvětlení. Tyto sloupy musíme nyní nahradit novými. V rozpočtu na letošní rok jsme ale s touto investicí nepočítali a nemáme již na ni finanční prostředky. Veřejné osvětlení proto bude obnoveno na začátku nového roku.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. listopadu 2020

PODNĚT: Dokončení výstavby komunikace v ulici Palouček

 • Dobrý den, zdá se, že začala výstavba komunikace v ulici Palouček (spojující stávající ulici Palouček s ulici Malé Sídliště. Kdy bude, prosím vás, tato stavba dokončena, tj. bude možno po ní chodit? Děkuji. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, tuto chybějící část ulice realizuje soukromý investor. Přesný termín dokončení nám tudíž není znám. Jedná se o smluvní vztah investor x dodavatel. Na stavbě by měla být umístěna tabulka s termínem povolení stavby.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 14. listopadu 2020

PODNĚT: Platba poplatku za psa v průběhu roku

 • Dobrý den, chci se zeptat , jak se to s platbou za psa. Zda musí mít člověk trvalé bydliště přímo v Berouně, a jak je to v případě, že si psa dovezu letos v listopadu. Děkuji předem za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, poplatek za psa v našem městě platí držitel psa, který zde má  trvalý pobyt. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Povinností držitele je ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.

  V případě, že psa přihlásíte v listopadu a bude starší 3 měsíců, poplatek budete hradit v poměrné výši a to od měsíce prosince. 

  Veškeré informace včetně sazeb poplatku najdete v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019, kterou naleznete na webových stránkách města Berouna. Formulář k přihlášení psa ke stažení ZDE

  V případě nejasností či dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech 311 654 163, 311 654 169, 311 654 170.

  Martina  Michalovská
  odbor finanční,
  úsek místních poplatků

_______________________________________________________________________________________________________________

 Datum: 11. listopadu 2020

PODNĚT: Rekonstrukce prostranství před Hvězdou

 • Dobrý den, vím, že je v plánu rekonstrukce prostranství před Hvězdou, ale bude se řešit v dohledné době velký výskyt krys u keřů? A posedávající lidé bez domova na lavičkách v této době? Dále by mě zajímalo zda by se mohlo udělat nějaké hezčí místo na kontejnery u Penny marketu na Třídě Míru jako je v ulici Viničná například? Myslím, že by to místo potom vypadalo o mnoho lépe než doposud, kdy tam jsou kontejnery po celé šířce chodníku a neni to tam vůbec upravené. Děkuji moc za vyjádření.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Proběhla a probíhá plošná deratizace proti hlodavcům. Její účinek není okamžitý, protože potkan je chytrá potvora, skupina nejprve nechá sežrat nové jídlo nejslabšímu kusu a pokud je v pořádku, pustí se do jídla i ti ostatní. V tom jídle je právě problém. Kdyby před Hvězdou neměli co žrát, tak tam nebudou. Na videu, které kolovalo po internetu před nedávnem, bylo jednoznačně vidět, že potkani si běhají pro jídlo. Asi někdo sypal ptáčkům.

  S bezdomovci je to jiný problém. Tito občané mají stejná práva jako všichni ostatní a policie je nemůže bezdůvodně vyhodit. I když jsou třeba opilí, snaží se je vykázat, ale sama víte, že jsou za chvíli zpět. Doufám, že až se dostaví Penny, tak nebudou mít kde přespávat a z této lokality se (bohužel) přesunou jinam a problém se bude opakovat tam.

  Kontejnerové stání je součástí projektu revitalizace prostranství. Je to vidět na výkresech, které jsme zveřejnili.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. listopadu 2020

PODNĚT/ZmapujTo: Poškozená lampa 

 • lampaProstřednictvím aplikace ZmapujTo byl 6. listopadu večer nahlášen chybějící kryt lampy veřejného osvětlení u dětského hřiště v Tyršově ulici.

 

ODPOVĚĎ:

 • Podnět byl předán pracovníkům AVE k vyřešení. Závada byla do druhého dne, tzn. do 7. listopadu odstraněna.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6. listopadu 2020

PODNĚT: Obnova železniční lávky na Zavadilce

 • Dobrý den, uvažuje se o obnově lávky přes železniční trať na Zavadilku? Děkuji, občan Zavadilky.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, s obnovou této lávky se nepočítá. Bylo by to technicky a finančně značně náročné.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

______________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. listopadu 2020

PODNĚT: Žádost o zastřižení keřů v ulici Na Parkáně

 • Dobrý den. Prosím o zastřižení (pokrácení keřů) před domem č.p. 1496-7 v ulici Na Parkáně. A to do úrovně parapetů oken v přízemí. Každý rok na podzim nám tehdejší TS Beroun upravovaly výšku keřů před naším domem. Letos, kdy tuto záležitost má provádět společnost AVE, zatím nic. Prosím tedy, aby dostala pokyn k provedení této akce od Vašeho úřadu. Děkuji.
   
 • POZNÁMKA: V rámci údržby městské zeleně zařadili pracovníci AVE tento požadavek do harmogramu a v průběhu prosince zastřižení keřů provedli.

keřekeře2

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. listopadu 2020

PODNĚT: Platnost řidičského průkazu v době nouzového stavu

 • Dobrý den, na konci listopadu mi končí platnost řidičského průkazu. Začátkem října jsem se byla informovat, jak dlouho trvá vyřízení nového řidičského průkazu. Úřednice mi řekla, že výměna trvá dva až tři týdny, takže stačí, když přijdu na začátku listopadu, abych si zbytečně nezkracovala jeho platnost. Mezitím do toho zasáhl nouzový stav a zkrácení úřední doby. Chtěla jsem se objednat na evidenci řidičů a s hrůzou zjistila, že objednávkový formulář je plný až do konce prosince. Na leden se zatím objednat nelze. Nezbyde mi, než jezdit s propadlým řidičským průkazem. Hrozí mi v takovém případě nějaká sankce? Děkuji vám za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, ministerstvo dopravy vydalo metodické stanovisko (https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicaku-se-v-nouzovem-stavu-prodluzuje) týkající se řidičských průkazů, kterým propadla platnost v době podzimního nouzového stavu. Platnost těchto řidičských průkazů se po dobu trvání nouzového stavu prodlužuje, tudíž Vám žádný postih nehrozí.

  Objednání na leden 2021 bude možné v průběhu listopadu přes rezervační systém na stránkách města Beroun.

  Jitka Šmídová, DiS.,
  vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 5. listopadu 2020

PODNĚT: Zpřístupnění železniční stanice Závodí z lokality Cibulka

 • Dobrý den, uvítal bych zpřístupnění železniční stanice Beroun - Závodí i z ulice Náhorní, dost by se nám tím z lokality Cibulka zkrátila cesta na vlak. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, snažil jsem se od Správy železnic zjistit možnosti. Čistě teoreticky by to šlo, problém je v zabezpečení přechodu. Od září se pokouším získat informace i na přechod u přejezdu na Pražské, ale zatím bez odpovědi. Pokusím se to řešit dál. Na Cibulce bydlím a vím, jak by zpřístupnění železniční stanice lidem pomohlo.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. listopadu 2020

PODNĚT: Změna v jízdní řádu budoucí linky 425 (v současnosti linka A)

 • Dobrý den, nevím, jestli píšu na správné místo, ale nevím kam  jinam se obrátit. Zkoušela jsem psát na Ropid, ale vypadá to , že si zatím můj email ani nepřečetli, na Arrivě mě odkázali právě na Ropid .

  Chtěla bych požádat  o zvážení malé změny u budoucí linky 425 (v současnosti linka A). Jedná se mi o zpoždění  ranního spoje vyjíždějícího z Králova Dvora Popovic v 6.10 o cca 3min(6.13). Dojíždím do práce do Berounské nemocnice z Nového Jáchymova. Spoj z Jáchymova má přijíždět na zastávku U Zámku(kde přestupuji na linku A, budoucí 425) v 6.17 a linka 425 má odjíždět v 6.18. Teoreticky možná ano, ale reálně se to nedá zvládnout. Moc děkuji za zvážení a snad i kladné vyřízení.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den,  zaslal jsme Váš podnět na odpovědné pracovníky ROPIDu a požádal je o vyřešení Vašeho problému. Domnívám se, že upravit odjezd o minutu nebo nařídit autobusu 425, aby čekal na zmíněný spoj podle mne lze.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. listopadu 2020

PODNĚT: Rekonstrukce ulice Družstevní

 • V Radničním listě jsem se dočetla o této možnosti komunikace s Měú Beroun a tak ji využívám. Bydlím v Družstevní ulici, kde byl položen asfaltový povrch někdy v roce 1968, podle vyprávění rodičů. Od té doby se ulice pouze záplatovala a je v zoufalém stavu, včetně chodníku. Ten byl v minulých dnech ještě ke všemu rozkopán kvůli pokládce optického kabelu. Moc by nám všem, co zde bydlíme, pomohlo, kdyby bylo možno provést rekonstrukci. Jsem přesvědčena, že si rekonstrukci tato komunikace rozhodně zaslouží. Děkuji Vám.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. V současné době se, jak píšete, kopou výkopy pro optické kabely. Po jejich položení bude chodník zpět zaasfaltován. Před jeho zasfaltováním budou srovnány obrubníky. S opravou komunikace v krátkodobém výhledu počítáme a pro příští rok je v prvním návrhu rozpočtu již projektová dokumentace pro rekonstrukci celé ulice. Hlavní změna by měla být v parkování, které by se mělo změnit z podélného na šikmé, čímž se výrazně navýší počet parkovacích míst. Nebudu slibovat, kdy se silnice bude dělat s ohledem na ekonomickou situaci, v které díky koronaviru jsme.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. listopadu 2020

 • Dobrý den, v listopadovém čísle Radničních listů jsem se mimo jiné dočetla o možnosti komunikace s MÚ Beroun na adrese podnety@muberoun.cz. Rozhodla jsem se, že tuto vaši nabídku využiju a upozorním touto cestou na něco, co mi už delší dobu vadí.

1. PODNĚT: Nevhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici S. K. Neumanna

 • Bydlím v Berouně na Sídlišti v ulici S. K. Neumanna už víc jak 20 let. Na vjezdu do této jednosměrné ulice jsou umístěny "třídící " kontejnery. V posledních měsících nebo už možná i poslední rok jsou umístěny tak nešťastně, že zabírají minimálně třetinu průjezdu do této ulice. Pro mě jako řidiče je to velice nepříjemný a nepřehledný úsek, protože kontejnery jsou ještě navíc umístěny "do zatáčky" takže za ně není vůbec vidět. Je to velice nebezpečné, protože řidič nemá vůbec šanci za kontejnery vidět třeba dítě nebo např. psa. Nechápu, že se tím už dávno nezabývala např. městská policie. Věřím, že kdyby si něčeho takového dopustil soukromník, tak už byste tam asi dávno byli s pokutou. Navíc je to v místě, kde by se tato situace dala velice dobře vyřešit tak, že se "zabere" kousek travnaté plochy před vjezdem do této ulice, kam by se kontejnery umístily.

  Dříve stávaly kontejnery o něco výš - blízko nynější vietnamské prodejny. Chápu ale, že z hlediska odvozu odpadu je pro řidiče sběrného vozu toto umístění "příjemnější". Pro nás ostatní řidiče, je to ale velice nepříjemné a nebezpečné místo.

1. ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den a děkuji za podněty. Požádal jsem vedoucího provozovny AVE, aby rozmístění prověřil, popř. instruoval své pracovníky, aby vraceli kontejnery na místo na zpevněné ploše před obchodem, kontejnerykde původně stály. Domluvili jsme se na návrhu varianty, jak kontejnery do budoucna umístit, aby nebránily dopravě a zároveň parkující auta nebránila vývozu. Kontejnery musí navíc stát na místě, kam se lidi dostanou a neohrožují je projíždějící auta.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

POZNÁMKA: Ve spolupráci s AVE byly kontejnery 4. listopadu odpoledne přemístěny na vhodnější místo.

.................................................................................................................................................................

2. PODNĚT: Odstranění suchých stromů a náhradní výsadba

 • V Radničních listech jsem se dočetla také o tom, že probíhá odstraňování suchých stromů, které nahrazujete novou výsadbou. Moje zkušenost v této věci je naprosto opačná. Bydlím v bytovém domě, u kterého jsme léta měli suchý strom. Několikrát jsem na příslušném odboru žádala, aby byl strom odstraněn a nahrazen novým stromem. K odstranění sice po několika letech konečně došlo, ale žádná náhradní výsadba už neproběhla.

2. ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Se suchými stromy je to tak, že i na ně musí být povolení na kácení. O to jsme požádali již loni a v zimě se soušky měly pokácet. Do povolovacího řízení se ale odvolali zastánci stromů a přírody s tím, že chtějí za každý strom i suchý náhradu 3 nových a ještě ty soušky musí projít entomolog, jestli v nich nežijí nějací brouci. Díky tomu jsme nestihly získat povolení a stromy se kácely až nyní. Do konce roku máme připraveno vysázet cca 60 stromů a to i na Velkém sídlišti. Stromy je ideální sázet právě nyní, kdy je nejvyšší šance na správné zakořenění. Proto není možné sázet např. v létě nebo ihned po pokácení některého stromu.  

  Vaše postřehy neberu jako negativní, ale naopak pozitivní. Je fajn, že se obracíte přímo na ty, kteří můžou podněty ihned řešit, nebo vysvětlit proč se věci dějí tak, jak se dějí a proč. Za to Vám děkuji.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

..................................................................................................................................................................

PODĚKOVÁNÍ NA ZÁVĚR:

 • Abych ale neměla pouze "negativní" připomínky, tak chci poděkovat redakci Radničních listů za článek o černých čápech. Už několik let je pozoruji na svých procházkách v okolí Litavky a těší mě, že tak krásné ptáky můžeme v Berouně vidět.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 3. listopadu 2020

PODNĚT: Odhlášení z evidence obyvatel v případě úmrtí

 • Otec má trvalé bydliště v Berouně, ale bohužel nedávno zemřel. Musím ho odhlásit nebo to je automaticky? Děkuji za info.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Občana s trvalým pobytem v Berouně, který zemře, není potřeba zvlášť odhlašovat. Jakmile matrika vydá úmrtní list, dojde k automatickému vymazání zemřelé osoby z evidence obyvatel.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. listopadu 2020

PODNĚT:  Nefunkční veřejné osvětlení v ulici Na Hrázi

 • Dobrý den, chtěl bych nahlásit nefunkční veřejné osvětlení v ulici Na Hrázi mezi křižovatkami ulic Luční a U Přívozu. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Závada na vámi hlášeném úseku veřejného osvětlení byla předána pracovníkům AVE 2. listopadu k řešení. Podle informací ze středy 4. listopadu odpoledne by již měly být všechny lampy v zadní části ulice Na Hrázi plně funkční.  Pokud by tomu tak nebylo, dejte nám, prosím, zpětnou vazbu.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. listopadu 2020

PODNĚT: Aktuální počet nakažených na webu města Beroun

 • Dobrý den. Nemohu nikde na vašich stránkách najít aktuální počet nakažených koronavirem. Na Příbramsku to je a koukám že vy jste zaspali. To je mi pěkná informovanost veřejnosti !!! Takhle nemůžeme vědět jak si kde dávat pozor. Vždyť vy tím přispíváte k tomu že se nákaza šíří rychleji. Kdyby lidé věděli že například v Otročiněvsi je tolik a tolik nakažených, tak by si hned dávali větší pozor. Soudruzi zaspali jste. https://www.pribram.cz/ Tady hned každý vidí jak si má dát pozor. Doufám, že se polepšíte a začnete konečně něco dělat pro občany svého okresu.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. My v Berouně rozhodně nespíme, ale snažíme se naše občany informovat co nejčastěji a zejména zveřejňovat informace, které nikde jinde nemohou dohledat a které jsou svým charakterem pro ně podstatné a důležité. Za poslední týden jsme na našem webu zveřejnili téměř dvě desítky zpráv, ať už to bylo spuštění telefonní linky pro pomoc seniorům, informace k autobusové dopravě, otvírací doba hřbitova v době dušiček, výdej dezinfekce zdarma pro občany, pomoc podnikatelům – výdejní okénka a rozvoz potravin, prodej na berounských trzích nebo dezinfekce laviček a autobusových zastávek a mnoho dalších.

  Informace, o kterých mluvíte, jsou veřejně dostupné a přehledně zpracované v interaktivních mapách a pravidelně aktualizované. Např. na serveru: www.novinky.cz najdete nejen aktuální počet nakažených v jednotlivých obcích a městech, ale i denní přírůstky nakažených. Zjistíte velmi rychle, že např. v Otročiněvsi jsou 4 pozitivní případy a žádný nový přírůstek nebyl zaznamenán. Tyto informace jsou dostupné minimálně měsíc a využívají je i ostatní města a obce, mimo jiné i zmíněný server www.pribram.cz, mimochodem nejde o oficiální stránky města Příbram, ale o soukromý server jednoho ze zdejších podnikatelů.

  mapaUjišťuji Vás, že lidé z obecních a městských úřadů mají v tuto chvíli úplně jiné starosti, než zbytečně vyplňovat každý den do tabulek nové přírůstky, když si je lidé mohou pohodlně dohledat sami. Ale i tak děkujeme za Váš podnět, mapu jsme viditelně umístili také na náš web, abychom na možnost tohoto jednoduchého dohledání informací upozornili.

  A na závěr si, vážená paní Jaklová, dovolím poznámku. Píše se rok 2020, od listopadové revoluce uplynulo 31 let. Žádní soudruzi tu již naštěstí nejsou a okresní úřady byly zrušeny v roce 2003. Nemám žádný svůj okres ani jeho občany, pro které bych měla pracovat! Jsem starostkou Berouna a pracuji pro jeho obyvatele.

  RNDr. Soňa Chalupová,
  starostka Berouna

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 2. listopadu 2020

PODNĚT z aplikace ZmapujTo: Poškozená fasáda bytového domu v Bezručově ulici

 • fasádaTakto vypadá fasáda našeho bytového domu (Bezručova 1180) - znečištění blátem - zeďasi není úplně náhodou, že přímo u domu je výkop a hned na vedlejším prostranství se upravuje terén po rekonstrukci plynovodu v ulici Družstevní. Zachyceno dnes. Vzhledem k neprůchodnosti místa pochybuji, že to udělal vandal. Pracovníci firmy, které jsem na místě oslovila se mi vysmáli. Prosím o radu, na koho se obrátit se stížností, resp. žádostí o sjednání nápravy. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, v tomto případě se obraťte se stížností na firmu REKOMONT, která rekonstrukci plynovodu provádí. Uveďte přesnou adresu místa a datum, kdy k poškození fasády přibližně došlo a požadujte, aby fasáda byla dána do původního stavu. Přidejte ke stížnosti i fotografie. Ideálně vystupujte jako Společenství vlastníků bytových jednotek, pokud máte ve Vašem domě ustanoveno. Adresa společnosti: Rekomont, a.s., Kbelská 581/50 190 00, Praha 9 - Hloubětín nebo e-mail: rekomont@rekomont.cz. 

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

______________________________________________________________________________________________________

Datum: 28. října 2020

PODNĚT: Špatně položený věnec u pomníku na Husově náměstí

 • Prosím o sdělení, proč pan místostarosta Mišina položil k pomníku na Husově náměstí věnec stylizovaný do státní vlajky červenou barvou nahoru, a proč má obráceně trikolóru. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkuji za upozornění, chybu jsme již napravili. Věnec nám připravila odborná firma a nikdo jsme si chyby s orientací trikolóry nevšimnul, za což se omlouvám.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 27. října 2020

PODNĚT: Častější vyvážení oranžového kontejneru na tříděný odpad

 • Dobrý den, nebylo by možné vyvážet, kontejner (oranžový) na Třídě Míru u Penny častěji? Je často přeplněný a způsobuje to nepořádek kolem něj i v okolí.

ODPOVĚĎ: 

 • Dobrý den. Nejsem si jist, o jaký kontejner se přesně jedná. Na tříděný odpad mají standardně barvy žlutou, modrou, šedou, zelenou a bílou. Pravděpodobně se jedná o kontejner na komunální odpad. Zde jsou standardní termíny svozů po celých lokalitách a není ekonomicky možné vyhledávat a vyvážete jednotlivé přeplněné kontejnery.  Jestli je často plný kontejner na domovní odpad, je na zvážení SVJ, aby si přiobjednalo další. Je to jen náklad za pořízení kontejneru a poplatky se v Berouně platí stejně za přihlášení osoby.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

POZNÁMKA:

 • Po konzultaci s pracovníky AVE bylo zjištěno, že se jedná o jeden z mála kontejnerů čistě na nápojové kartony. V tomto týdnu byl již jednou vyvezen. Dnes odpoledne (27. října) se u něj svozový vůz zastaví v rámci jiného svozového okruhu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum 26. října 2020

PODNĚT: Objednání na výměnu dokladů v roce 2021

 • Přijměte mou omluvu, že si dovoluji vás kontaktovat, ale mám prosbu. S hrůzou jsem zjistil, že mi 15. února 2020 propadl řidičský průkaz. Je možné se již objednat na rok 2021? Za odpověď vám děkuji a přeji, ať jste bez coronaviru!

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Objednání na leden 2021 bude spuštěno v průběhu listopadu. Sledujte uvolnění termínů na webových stránkách města Beroun www.mesto-beroun.cz. Hned na hlavní stránce pod fotografií je rychlá navigace s odkazem na rezervační formulář (úplně vpravo).

  Jitka Šmídová, DiS.
  vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 26. října 2020

PODNĚT: Chybějící lavička na autobusové zastávce Plzeňská

 • Na autobusové zastávce Plzeňka není lavička, tudíž nikdo nikde v ní a pod stříškou nesedí, většina nás všech stojí přímo u baráku (vchodu do autobusu). Přijde mi spíš směšná dezinfekce tohoto prostoru. Dejte lavičku a koš.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den, děkuji za podnět, již jsem ho předal příslušnému odboru. Budou řešit umístění jednélavička lavičky do přístřešku a jedné k označníku zastávky, kde je umístěn i odpadkový koš. 

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta
   

POZNÁMKA: 

 • Instalace nové lavičky do přístřešku na autobusové zastávce Plzeňka byla dokončena 3. listopadu.

______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22. října 2020

PODNĚT: Poškozené krycí mříže na Náměstí Joachima Barranda

 • škodaDobrý den, v příloze zasílám fotografie, které jsem pořídil po instalaci odemykacích sloupků. Řidiči si našli novou cestu pro zásobování a parkování u restaurace Blackdog. Poškozují krycí mříže. škoda2Pošlete prosím odborníka, který navrhne potřebné úpravy a požádejte Městskou policii o prostudování záznamů z bezpečnostních kamer. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Poškozeného roštu si všimla městská policie při své pravidelné kontrole 21. října večer a na místě zajistila i viníka, s nímž byl na místě sepsán protokol o nehodě. Viník se k činu doznal. Následně byl případ nahlášen pracovníkům AVE, aby zajistili opravu a přesun kamene, který brání vozidlům ve vjezdu.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

POZNÁMKA: 

V pátek 23. října byla oprava dokončena - rošty jsou narovnané a kámen byl přesunut zpět mezi odemykací sloupky. Děkujeme pracovníkům AVE za rychlou reakci.

mřížemříže2

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. října 2020

PODNĚT: Překračování povolené rychlosti v ulici Talichova

 • Mohlo by město zavést nějaká účinná opatření, která by přiměla řidiče jezdit v ulici Talichova přiměřenou rychlostí a nedělat si z ní závodní dráhu?

ODPOVĚĎ:

 • Talichova uliceDobrý den. Na nově opravených komunikacích to nedrncá, a proto se dá jet rychleji. To je realita, která se potvrdila i na nově opravené komunikaci Talichova. Na základě žádostí místních obyvatel jsme provedli nástřik vodorovného dopravního značení, které, jak doufáme, pomůže k dodržování předepsané rychlosti. Pokud toto opatření nepomůže, bude následovat i  měření rychlosti.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

   
 •  

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 20. října 2020

PODNĚT: Nefunkční hodiny na budově radnice

 • Dobrý den, na radnici nefungují již třetí týden hodiny. Proč je neopravíte?

ODPOVĚĎ:

 • hodinový strojDobrý den. V pondělí 5. října odpoledne demontovala firma zajišťující automatizaci věžních hodin na budově radnice hodinový stroj. Nejde o opravu, ale o montáž mechanismu, který zajistí automatické natahování hodin. Po dobu úpravy, která by měla být dokončena nejpozději 18. prosince, nebudou hodiny v provozu. Stejně budou upraveny i věžní hodiny na Plzeňské bráně, které je také nyní nutné pravidelně ručně natahovat.
  Informace o věžních hodinách na budově radnice byla zveřejněna na webu města 6. října a najdete ji i v připravovaném listopadovém Radničním listu společně s fotografií hodinového stroje.  

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

______________________________________________________________________________________

Datum: 19. října 2020

PODNĚT: Proč se rozsvítila cyklověž?

 • Prosíme o vysvětlení, proč svítí cyklověž, když ještě není dokončena a vůbec svítit nemá?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Realizační firma musí zprovoznit věž, jejíž součástí je i osvětlení. Pracovníci proto musí vyzkoušet, zda je osvětlení funkční. Již dříve jsme občany informovali, že toto osvětlení se standardně používat nebude. Je nutné ho využít při večerním servisním zásahu nebo jej lze zapmout příležitostně například při oslavách. Firmu požádáme, aby po potřebném odzkoušení byla světla zase vypnuta.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

POZNÁMKA:

 • Ve středu 21. října nás zhotovitel stavby cyklověže informoval, že skupina elektrikářů, která měla v pondělí 19. října nastoupit na další instalace, je v karanténě. Na dálku se bohužel ještě nepodařilo věž zhasnout. Dle vyjádření zhotovitele přijede ve čtvrtek 22. října pracovník elektro firmy a věž vypne na místě.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. října 2020

PODNĚT: Špatné parkování Heroutova - K Dědu

 • parkováníPosílám námět pro dopravní komisi na možnou úpravu dopravního značení na křižovatce Heroutova a K Dědu. autaZ vyhýbacího pruhu si řidiči udělali trvalé parkoviště ve dne i v noci a navíc, nejen že parkují v křižovatce samotné, ale i v protisměru. Laicky mi připadá, že by ve vyhýbacím pruhu měl být zákaz zastavení nebo parkování anebo odpovídající vodorovné značení. Každý den volat Městskou policii není v mých možnostech stejně jako není v jejich možnostech na taková volání vždy reagovat. Děkuji za úvahu.

 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Souhlasím s Vámi, že vozidla zaparkovaná zejména v Heroutově ulici (ale i jinde v celém městě) omezují a mnohdy i ohrožují plynulost a bezpečnost silničního provozu. Jsem přesvědčen, že většina takto parkujících řidičů je vedena svojí pohodlností, kdy je jim na obtíž každý krok navíc. Nadto jsem přesvědčen, že převážná část těchto řidičů má dostatek parkovacího prostou na svém vlastním pozemku, jen jsou líní otevírat a zavírat bránu.

  Opakuji, že tento problém je setrvávající po celém městě. Nedomnívám se však, že řešením tohoto problému je stanovení místní úpravy spočívající v umístění svislých nebo vodorovných značek, neboť zastavení, případně stání v těchto místech vyplývá přímo z obecné úpravy:
  § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný aspoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m  pro oba směry jízdy.“

  Tuto povinnost zná každý řidič, neboť odjakživa byla předmětem otázek zkušebních testů k prokázání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nesprávným parkováním je tato povinnost neustále porušována. Nápravu osobně vidím spíše ve vymáhání práva, než v dalším osazování dopravních značek v už tak „přeznačkovaném“ městě.

  Několikrát týdně dostáváme podněty, například abychom v různých lokalitách stanovili nejvyšší dovolenou rychlost 30 km/h proto, abychom přinutili řidiče dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost jízdy 50 km/h stanovenou obecnou úpravou pro jízdu v obci. Tento postup by byl dozajista cestou do pekla. Východisko je třeba hledat spíše v osvětě řidičů a zejména v postihování nesprávně parkujících řidičů. Zde vidím i svůj úkol, zejména ve spolupráci s obecní policií. Některé kroky jsem již učinil a mohu konstatovat, že Městská policie Beroun na naše impulsy reaguje velmi pohotově.

  Za sebe dále vidím možnosti řešení ve stanovení místní úpravy vodorovnou značkou V 12d v prostoru výhyben a v medializaci nesprávného parkování v našem městě prostřednictvím sdělovacích prostředků.

  Ing. Albert Červenka
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum 15. října 2020

PODNĚT: Počty prokázané nákazy koronavirem v Berouně

 • PROČ se nikde nedozvím u kolika občanů města Beroun byla prokázána nákaza koronavirem? Nezajímá mě stav v kraji, ani v okrese, resp. Berouna jako obce s rozšířenou pravomocí, ale jako obyvatele města stav ve městě. Nebo se to neví?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Všechny tyto informace jsou nově k dispozici na www.novinky.cz. Je zde pravidelně aktualizovaná mapa, která zaznamenává vývoj aktuálních případů nákazy nemocí covid-19 v obcích a městských částech Prahy i denní vývoj nových nemocných. Stačí zadat název obce a můžete sledovat, zda nám nakažení v Berouně nebo v jiných obcích v okolí přibývají a nebo se naopak šíření nákazy zastavilo.

  RNDr. Soňa Chalupová,
  starostka města

POZNÁMKA:

 • Na základě podnětů občanů, že na webu města není zveřejněný počet aktuálních případů nakažených lidí covidem-19 přímo v Berouně, jsme odkaz na tuto mapu umístili i na internetových stránkách města.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 8. října 2020

PODNĚT: Nefunkční osvětlení Košťálkova a Pod Homolkou

 • Dobrý den, nefunguje veřejné osvětlení v ulici Pod Homolkou a také v části ulice Košťálkova (u vysokých paneláků). Je to již podruhé za týden. Prosím o opravu.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. V Košťálkově ulici u bytových domů 1536 – 1538 a v části ulice Pod Homolkou pracuje montážní četa AVE na odstranění závady na veřejném osvětlení. Dochází zde nepravidelně k vypadávání jističe a následkem toho i k výpadku veřejného osvětlení. Kontroly jednotlivých lamp budou nyní probíhat při rozsvíceném osvětlení, aby bylo možné závadu co nejrychleji najít a opravit.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

   

POZNÁMKA: 

 • Příčinou poruchy na veřejném osvětlení v této lokalitě byl vadný spoj na jednom z kabelů. Závada byla odstraněna a lampy jsou již plně funkční.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum 5. října 2020

PODNĚT: Přemnožení potkani na Velkém sídlišti

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli město bude něco dělat s potkany, kteří se ve velké míře rozmnožili na náměstíčku na Třídě Míru. Uz se vůbec nebojí, vylezají z křoví i ve dne. Byla jsem svědkem, jak vyskakují z odpadkového koše. Rovněž jsem viděla video, jak cca 15 potkanů si ve dne hraje pod lavičkou u odpadkového koše. Vždycky tu nějací byli, ale co se děje nyní nemá obdoby. Bojím se, aby se tato již vážná situace nevymkla kontrole. Děkuji za odpověď a věřím, že tuto situaci začne město brzo řešit. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Od 12. října do 30. listopadu bude v Berouně probíhat pravidelná podzimní deratizace, jejíž cílem je snížit populace hlodavců ve městě. Deratizace spočívá v kladení kapslí s účinnou látkou do míst největšího výskytu hlodavců, tedy zejména do děr na travnatých plochách, do kanálů a silničních vpustí. Probíhá ve spolupráci s Vodovody a kanalizacemi Beroun, protože potkani se šíří právě z kanalizační sítě.
  V této době je velmi důležité, aby majitelé domácích zvířat věnovali zvýšenou pozornost především psům, kočkám či fretkám a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná prostranství, protože by mohli návnadu vyhrabat a pozřít.
  Deratizace se provádí pravidelně dvakrát ročně - na jaře a na podzim.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 4. října 2020

PODNĚT: Výkop před vstupem do domu v ulici Svatojánská

 • Dobrý den, na koho se mám obrátit ohledně výkopových prací v souvislosti s pokládkou elektrického vedení v ulici Svatojánská na Závodí? Včera byly provedeny výkopové práce, takže máme před brankou výkop, ale už se zapomnělo položit alespoň provizorní přechod alespoň v podobě desky. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: 

 • Dobrý den. Pokládku elektrického vedení v ulici Svatojánská provádí společnost KS Montáže s.r.o. Podle informace kontaktní osoby této společnosti jsou v současné době všechny vjezdy na soukromé pozemky zajištěny. Bohužel Váš podnět neobsahuje sdělení o jaký pozemek se konkrétně jedná, proto si nemohu správnost informací ověřit. Prosím tedy o upřesnění, zda byl závadný stav odstraněn, či zda přetrvává.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

   

POZNÁMKA: 

 • Podle informací autora podnětu byl problém vyřešen a vjezd na pozemek zajištěn.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 30. září 2020

PODNĚT: Pejskaři a zeleň v Košťálkově ulici

 • Dobrý den, vážená paní, vážený pane. Prosím vás, mohlo by nám  'Město Beroun'  proplatit škodu, kterou způsobili pejskaři se svými psy na našich květinách a keřích u bytovky SVJ Košťálkova
  1542-4? Pejskaři asi platí poplatky, tak toto by bylo přímé a praktické využití jejich soužití, leckdy komplikovaného. Zeleň je třeba udržovat a pěstit, není to zadarmo a zeleně je málo, že.  Čistí vzduch a působí protistresově a esteticky a nezlobí jako nezpůsobní pejskaři a jejich miláčci. :-)) Děkuji vám předem a zdravím vás. 

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Pokud se jedná o soukromý pozemek, tak je to asi jako s ploty u soukromých domů. Rádi pomůžeme s rozšířením komunitních záhonů příspěvkem na rostliny.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta


POZNÁMKA: 

 • S autorem podnětu bylo dohodnuta osobní schůzka k projednání možného zřízení komunitního záhonu.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 29. září 2020

Podnět z aplikace ZmapujTo: Nezasypaný výkop po havárii vodovodního řadu v ulici Viničná

 • Po havárii vodovodního řadu vykopaly VAK Beroun díru, kterou už 15 dní nikdo není schopen zasypat. Havárie je opravená a díra přímo před mými vrátky zůstala už 15 dní nezasypaná. Nemohu procházet s kočárkem pro děti, ani vyndat popelnice k svozu. Navíc se z domu nedostanu ani s invalidním vozíkem a to je omezení osobní svobody a pohybu! Ulice Viničná 1253/22, Beroun.

Odpověď:

 • Dobrý den. Vedení berounské radnice prověřilo Vaši stížnost na nezasypaný výkop v ulici Viničná, který zůstal po opravě vodovodního řadu. Podle informací od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun je problém ve starém potrubí, které je z křehkého azbestocementu. Výkop se proto postupně dosypává podle potřeby, protože hutnění zvyšuje riziko další poruchy. Na letošní jaro byla již naplánována výměna starého potrubí, ale přednost musela dostat rozsáhlá obnova vodovodu v Talichově ulici, kde jsme rekonstruovali povrchy.

  Přesto by obnova vodovodu ve Viničné ulici měla proběhnout ještě letos. „Pokud se podaří sehnat všechna potřebná povolení, začne koncem října. Místo starého potrubí bude bezvýkopovou technologií zataženo nové, polyetylénové. Výkopy se budou provádět jen na přípojkách a spojovacích a uzavíracích místech, takže by provoz ve Viničné neměl být výrazně omezen,“ potvrdil ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun Jiří Paul.

  Stavy výkopů, které nejsou upraveny do konečné podoby, pracovníci Vaku pravidelně kontrolují. „Budeme ale rádi, když nám zákazníci napíšou nebo zavolají v případě, že je potřeba nějaký výkop dosypat. Mohou použít formulář na našich webových stránkách vakberoun.cz,“ dodal Jiří Paul.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24. září 2020

PODNĚT: Nefunkční osvětlení v ulici Za Vodou

 • Dobrý den, již 6 měsíců nesvítí mezi naším domem, Za vodou xxx a domem naší sousedky Za vodou xxx na Závodí, lampa veřejného osvětlení. Ráno a večer se zde bez baterky nedá pohybovat. Mohl by s tím někdo něco udělat ? Mnohokrát děkuji.

ODPOVĚĎ: 

 • Dobrý den. Váš podnět jsme již předali pracovníkům AVE k řešení. Budeme rádi za zpětnou vazbu, zda závada na lampě v místě Vašeho bydliště byla odstraněna. Pokud by se situace v budoucnu opakovala, volejte v případě nefunkčního veřejného osvětlení přímo na telefonní číslo: 603 250 614, které je určeno k hlášení poruch a závad. Tato linka je dostupná 24 hodin denně.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

   

POZNÁMKA:

 • Dle sdělení pracovníků AVE a potvrzení autora podnětu byla závada odstraněna druhý den, tj. 25. září.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. září 2020

PODNĚT: Žádost o voličský průkaz

 • Dobrý den, chci se zeptat jak a kde mám zažádat o voličský průkaz. Chtěla bych volit v Karlštejně. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Žádost o voličský průkaz musí být doručena městskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do tohoto pátku 25. září 2020 do 16:00 hodin, a to buď:
  v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče; vzhledem k tomu, že jde o datovou schránku voliče, podpis se úředně neověřuje.
  Na základě plné moci Vám voličský průkaz může vyzvednout pověřená osoba, Váš podpis na plné moci však musí být rovněž úředně ověřený. Vzor plné moci najdete v příloze. Další informace k volbám najdete na našem webu v záložce Město a úřad/Úřední deska/Volby do Středočeského zastupitelstva 2020.

  Jitka Soukupová,
  tisková mluvčí

POZNÁMKA:

 • Formulář žádosti o voličský průkaz a plné moci k převzetí voličského průkazu byl žadatelce zaslán mailem společně s odpovědí.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 21. září 2020

PODNĚT: Nárůst dopravy v ulici Nepilova, odpadkové koše a úklid okolo nich

 • Dobrý den, poslední dobou máme velký nárůst aut, která zajíždí do zákazu vjezdu v ulici Nepilova a to ke všem jejich vchodům. Jedná se především o velké dodávky přepravních společností, bohužel. Ničí tu jak chodníky, tak i trávu a především můžou ohrozit hrající si děti před domy. Bylo by možné s tím něco udělat? Značku ignorují ze všech stran vjezdu na chodníky. Také bych vás chtěla poprosit o více košů na Velké sídliště v okolí Nepilovy a Košťálkovy ulice a o zajištění úklidu jejich okolí. Všude jsou rozházené odpadky, především u hřiště. Předem děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Nařídíme městské policii namátkovou kontrolu v ulici Nepilova. V ulici Košťálkova jsme již letos koše na odpadky doplnili, a vyzvali jsme obyvatele, aby sami vytipovali místa, kam je umístit. Děkujeme za podnět, v příštím doplňování košů se na prostor u hřiště zaměříme.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19. září 2020

PODNĚT: Autobusové zastávky MHD v Berouně

 • Zajímalo by mě kdy konečně obnovíte zastávky autobusu na bývalém autobusovém nádraží už kvůli campu. Navíc by bylo ekonomičtější, kdyby autobusy MHD měly zastávky u Kauflandu a doplnili jste zastávku u Lidlu směrem do Berouna. Je tam příliš dlouhá mezera nevýhodná pro nakupující. Myslím, že pořád píšete o podpoře MHD, ale nic pro propagaci neděláte. Příkladem je i chybějící odstavné plochy na autobusovém nádraží pro autobusy. Ty průhledné střechy nad zasávkami autobusů ve vedrech taky nejsou logické, není se před sluncem kam schovat a cestující je jako kuře v troubě. Je vidět, že to navrhoval někdo, kdo jezdí jen autem.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Na bývalém autobusovém nádraží se se zastávkou nikdy nepočítalo, a je otázkou, zda tudy budou po integraci dopravy autobusy ještě jezdit a pokud ano, v jakém počtu. Další důležitý problém jsou pozemky. Právě kolem Lidlu na Plzeňské ulici nemá dostatečné pozemky na tzv. záliv nejen kraj, ale ani město a udělat zastávku v jízdním pruhu na silnici 2. třídy nelze.  U Kauflandu to řešíme, ale ani tady okolní pozemky nepatří městu. Máme předjednáno s jejich majiteli možnou spolupráci.

  Odstavné plochy pro autobusy mají ty samé problémy – pozemky. Podařilo se nám je předloni získat, ale udržitelnost projektu autobusového nádraží nám svazuje ruce a to je problém i přístřešků. Doba udržitelnost, po kterou nesmíme významně do stavby zasahovat, se blíží ke konci. Pak bude možné provádět zásadnější změny.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 18. září 2020

PODNĚT: Odběrové místo na vyšetření na Covid-19 v Berouně

 • Bude v Berouně otevřeno odběrové místo na coronavirus?

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Majitel berounské a hořovické nemocnice Sotirios Zavalianis chystá na našem okrese zřídit odběrové místo vzorků na vyšetření na Covid-19. Odběrové místo vznikne v prostoru hořovické nemocnice. O tomto záměru hovořil s představiteli berounské radnice již před časem, nejprve ale bylo potřeba sehnat vhodnou laboratoř. Tento problém je již vyřešen, po splnění všech legislativních kroků tedy už nebude spuštění odběrového místa nic bránit. Až budeme znát konkrétní termín zahájení provozu odběrového místa, budeme občany ihned informovat prostřednictvím našich webových stránek.

        Jitka Soukupová,
         tisková mluvčí

POZNÁMKA: 

 • Upřesňujeme informaci. V úterý 29. září v areálu hořovické nemocnice zahájí provoz odběrové místo vzorků na vyšetření na Covid-19. Odběrové místo je zřízeno před centrálním příjmem. Zde byl pro tyto účely umístěn speciální prostor. Na test je možné přijít ve všední dny od 8:00 do 16:00.
  Pro odběry je připraven rezervační portál, na odběr je nutné se objednat přes centrální recepci na tel. lince 14 500.

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 10. září 2020

PODNĚT: Instalace kamer u kontejnerového stání Na Náhonu a Tyršova

 • Dobrý den, bylo by možné instalovat kameru namířenou na oblast popelnici u křižovatky ulic Na Náhonu a Tyršova jako je v ulici Na Hrázi? Neustále se tam hromadí odpad, který do popelnic nepatří. Někteří ho sypou do popelnic a po vyvezení jsou hned plné nebo to pohodí vedle. O tom, že tam přijíždí auta od neznáma a lidé z nich tam vyhazují odpad asi víte. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Letos jsme prováděli úpravu celého systému kamer tak, aby je bylo možné umístit kdekoli po městě. Pro příští rok plánujeme další rozšíření kamerového systému. Na konkrétní místo můžeme ale použít i tzv. fotopast, pro Vámi popisovanou lokalitu se to přímo nabízí. Navýšení počtu kontejnerů asi úplně nepomůže, protože „přespolní“ využívají právě těch kontejnerů, které jsou prázdné. Nedovolené pohazování odpadu by ale fotopast zachytila a bylo by možné najít viníky a sankcionovat je. Děkujeme za Váš podnět, pokusíme se zvolit nejvhodnější řešení.

  Ing. Michal Mišina,
  místostarosta

_______________________________________________________________________________________________________________

Datum: 11. srpna 2020

PODNĚT: Stížnost na kvalitu opravy chodníků v Košťálkově ulici

 • Dobrý den, vážená paní, vážený pane, všichni, Prosím vás, máme podnět ke stížnosti na opravu chodníku v Košťálkově ul. 1542 - 1544, Beroun Město, 26604, lokalita Vel. Sídliště, u X Eden a Traktorka, za popelnici k Rohliku :-) Bohužel, chodnik nebyl zrenovovan včas s kvalitnim asfaltovym povrchem , jako jine štastnějši chodniky v Berouně. Je vyroben jako po domacku z betonu, nakřivo a tvrdnul v dešti. Je vhodne chodnik dodělat, vrchni stěrku našlapnou odolnou z cement. keram směsi a nebo take přebrousit a dolit, vynivelovat, a při pracech brat ohled na předpověď počasi. Dale, omlouvam se, lidičky tady dlouho čekaji na opravu toho chodniku. Je toto provizorium, bude kvalitnější chodník a navazán jako ke Králováku podél silnice? Můžete nam take sdělit, proč nebyl tento chodnik vylit z asfaltu, jako jine chodniky v okoli ? Asfalt došel... k někomu na chatičku..?? Za rohem to jde a tady ne? Dostaneme kompenzaci za sniženou kvalitu? Platíme daně, tak snad mužeme požadovat jejich využiti podle akutni potřeby. Děkujeme vam předem za přečtení a za vaši odpověď. Přeji vám příjemný den.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. Pracovníci odboru dopravy prověřili aktuální stav chodníku v Košťálkově ulici a budou situaci řešit. Zítra by se měla uskutečnit schůzka zástupců dopravního úřadu se stavbyvedoucím firmy, která opravu prováděla, za účelem zjednat co nejrychleji nápravu. Rád bych v této souvislosti připomněl, že v současné době probíhají po celém městě pokládky optických kabelů a výměna vodovodních a plynových řadů, které jsou spojené s výkopovými pracemi. S opravami nerozkopaných částí chodníků proto v těchto případech čekáme až na dokončení prací, kdy mají firmy povinnost uvést povrchy komunikací do původního stavu.


  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend

_______________________________________________________________________________________________________________

DATUM: 11. srpna 2020

PODNĚT: Nedokončená oprava chodníku v ulici Vítězslava Hálka

 • Budete nějak řešit chodník v ulici Vítězslava Hálka? V části, kde se nekopalo, nebyla oprava chodníku provedena.

ODPOVĚĎ:

 • Dobrý den. S opravou nerozkopaných částí chodníků ve městě vždy čekáme až na dokončení prací ČEZ. Pokud jde o ulici Vítězslava Hálka a přilehlé ulice, odbor dopravy dnes ráno předal úkoly AVE, celou oblast ještě projdeme a opravu chodníků zajistíme v nejbližší možné době.

  Ing. Albert Červenka,
  vedoucí odboru dopravy a správních agend