Kultura, sport a cestovní ruch

Úvodní informace

V této sekci naleznete základní informace o zařízeních poskytujících nabídky a možnosti vyžití na území města na sportování, kulturní aktivity a volný čas.

Většina těchto zařízení je ve vlastnictví města a provozována městem zřízenou organizací. Jsou zde také soukromá zařízení, která pomáhají ke zkvalitnění kulturního a sportovního života ve městě.

Oblasti kultury a sportu jsou jedny z hlavních priorit města. Město Beroun se tak ve velké míře zaměřuje na finanční podporu zmíněných oblastí, především formou poskytování dotací.

Dále zde naleznete základní informace k cestovnímu ruchu a jeho řízení.

Město Beroun zpracovalo komplexní materiály týkající se kultury, sportu, volnočasových aktivit  a cestovního ruchu ve městě Beroun, a naleznete je v sekci rozvojové dokumenty: mesto-a-urad/rozvojove-dokumenty/