Cestovní ruch

Město Beroun je velmi atraktivní destinací cestovního ruchu, a to z mnoha důvodů:

Berounské hradbyHistorické centrum je obdivuhodné z hlediska zachovalých památek, které jsou chráněny jako městská památková zóna vč. mimořádně dochovalého středověkého opevnění.

HrnčířeKaždoročně se ve městě konají proslulé Hrnčířské trhy, které navazují na tradici keramické výroby ze 16. a 17. století.


KubaV lesoparku Městská hora se nachází medvědárium, kde se natrvalo zabydleli medvědi z populárního večerníčku Méďové. Medvědárium dnes obývá už jen medvěd Kuba.

BerounkaMěsto leží na toku řeky Berounky a na hranicích chráněných krajinných oblastí Českého krasu a Křivoklátska.

 

Řízení cestovního ruchu

Cestovní ruch ve městě je řízen na základě strategické koncepce, která je definována pro období let 2020-2030.

Oblast je v gesci místostarosty a v rámci městského úřadu spadá pod odbor školství a volnočasových aktivit. Mnoho aktivit se však realizuje napříč odbory městského úřadu.

Jako poradní orgán je Radou města Beroun zřízena Komise pro cestovní ruch, která se schází několikrát ročně a diskutuje klíčová témata. Zápisy z jednání komise jsou veřejnosti dostupné v této sekci webových stránek.

Roku 2019 město spoluzaložilo organizaci destinačního managementu Berounsko, která marketingově zastřešuje region a ve spolupráci se subjekty z veřejného, soukromého i neziskového sektoru usiluje o smysluplný rozvoj cestovního ruchu.

V přímém kontaktu s návštěvníky města je Městské informační centrum Beroun, které provozuje Městské kulturní centrum Beroun.