Školství

Úvodní informace

Katastrálním území města Beroun nabízí různé možnosti umístění dětí do škol a školských zařízení od dětských skupin, mateřských škol, základních škol, základní uměleckých škol až po nabídku středních škol.

Pro mateřské a základní školy zřizované městem Beroun, jako příspěvkové organizace, jsou vydány Obecně závazné vyhlášky ke stanovení školských obvodů.

Znění vyhlášek naleznete na těchto odkazech:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Beroun

Obecně závazná vyhláška č. 1/2024, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených městem Beroun

Na území celého ORP Beroun se nachází celkem 47 mateřských škol, 30 základních škol a 6 středních škol. Seznam jednotlivých škol dle území je k dispozici na odkaze Rejstřík škol a školských zařízení