Střední školy

Střední školy zřizované Středočeským krajem

Střední školy zřizované jinými subjekty

Informace k přijímacímu řízení na střední školy https://www.prihlaskynastredni.cz/

Vystavení kopie/stejnopis vysvědčení/výučního listu: Při ztrátě vysvědčení/výučního listu kontaktujte školu, která Vám prvopis vysvědčení/výučního listu vystavovala. V případě, že škola neexistuje, je nutné kontaktovat zřizovatele školy, aby Vám poskytl informaci, kde se vyskytuje archiv zaniklé školy (např. závazky převzala jiná škola nebo je dokumentace školy uložena ve státním okresním archivu aj.).

Pro ORP Beroun odkaz na Středočeský kraj.