Byty zvláštního určení

Tyto byty jsou určeny především pro berounské seniory a dospělé zdravotně postižené občany (pobírající plný invalidní důchod), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a kteří si nejsou schopni  sami zajišťovat nutné práce v domácnosti nebo další osobní potřeby včetně péče o vlastní osobu.

Potřebné dokumenty a formuláře.

Zásady hospodaření s byty zvláštního určení v Berouně 

Domov penzion pro důchodce.