Domov penzion pro důchodce

Domov penzion pro důchodce Beroun (Dům s pečovatelskou službou s rozšířenými službami)Domov penzion pro důchodce Beroun

Domov penzion pro důchodce BerounAdresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun-Město

Telefon: +420 311 610 351, +420 311 610 354

Telefon/fax: +420 311 610 355

E-mail: dpdberoun@tiscali.cz

Kontakt: Ing. Miroslava Kučerová, ředitelka

Základní údaje

Domov penzion pro důchodce Beroun je příspěvkovou organizací města Beroun s vlastní právní subjektivitou. V čele organizace stojí ředitel jako statutární orgán, který jedná jménem organizace. Od 1. ledna 2007 zajišťuje v souladu se Zřizovací listinou a Organizačním řádem organizace provoz domu s pečovatelskou službou a je poskytovatelem sociálních služeb - Pečovatelské služby - terénní sociální služby přímo v domácnostech občanů města Beroun a středisku osobní hygieny v Domově penzionu pro důchodce Beroun.

Činnosti organizace

1) Pečovatelská služba (organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb);

2) Správa Domu s pečovatelskou službou, Na Parkáně 111, Beroun-Město.

Vedlejší: Krátkodobé pronájmy nebytových prostor a zařízení DPS.

Informace o činnosti

Kompletní informace najdete zde v Souboru informace pro veřejnost o Domu penzionu pro důchodce.