Komunitní plánování sociálních služeb

Projekt Komunitně plánujeme v Berouně

Kontakt:

Městský úřad Beroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pod Kaplankou 21, 266 01 Beroun

Koordinátor projektu:

Mgr. Kateřina Vicková
e-mail: osvz15@muberoun.cz
tel: 311 630 263, 722 713 622, fax: 311 630 234Beroun

Základní informace o projektu

 • Název projektu: Komunitně plánujeme v Berouně
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03
 • Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Globální grant: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
 • Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Oblast podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Partner projektu: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Martina Macucová, Dis.
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
e-mail: martina.macurova@cpkp.cz

 • Zahájení projektu: 1. 6. 2011
 • Termín ukončení projektu: 30. 11. 2012
 • Celkové způsobilé náklady projektu: 1 778 285,96Kč
 • Financování projektu: prostředky ESF: 1 511 543,07Kč,
 • Prostředky národního spolufinancování ze stát. rozpočtu: 266 742,89Kč
 • Více informací k programu: http://www.esfcr.cz/
logo
 

Základní obsah a výstupy projektu:

Základním obsahem projektu je inovovat proces komunitního plánování sociálních služeb a zpracovat jeho aktualizaci, která bude zaměřena na nové jevy, které se od první verze komunitního plánu vyskytly. Základem je, stejně jako v předešlém období, spolupráce všech cílových skupin projektu, tj. uživatelů, zadavatelů, dotčených občanů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejné správy.

Výstupy projektu:

Sociodemografická analýza

Analýza poskytovatelů sociálních služeb příloha 2

Finanční analýza  

příloha 1

příloha 2  

 • zpracování socio - demografické analýzy zaměřené na sociální oblasti
 • aktualizace analýzy poskytovatelů registrovaných soc. služeb
 • zmapování finančních zdrojů systému soc. služeb
 • analýzy potřeb u 4 nových cílových skupin:
  osoby bez přístřeší  * senioři  * děti a mládež * zdravotně postižení
 • zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Beroun na období 2013-2017
 • Komunitní plán sociálních služeb Beroun na období 2013 - 2017 

    

 • vytvoření interaktivního katalogu poskytovatelů soc. služeb města Beroun jako informačního nástroje o poskytovaných službách
 • informování a zapojování veřejnosti, realizace workshopů a konzultací pro účastníky projektu