Obecné informace

Kontakt

Městský úřad Beroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pod Kaplankou 21, 266 01 Beroun

Mgr. Kateřina Vicková, místní koordinátor KPSS
e-mail: osvz15@muberoun.cz
tel: 311 630 263, 722 713 622, fax: 311 630 234

  • pro rodiny s dětmiMěsto Beroun se v roce 2004 zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb za účelem zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb a informovanosti o těchto službách.
  • Proces probíhá ve spolupráci všech subjektů, kterých se daná problematika týká - uživatelů, poskytovatelů, zadavatele a veřejnosti, přičemž potřeby a cíle všech účastníků procesu jsou si rovny.
  • Rozvoj místního partnerství je podporován aktivitami koordinační skupiny, pracovních skupin a aktivním zapojením široké veřejnosti.
  • Proces je organizačně řízen týmem, složeným ze zaměstnanců Městského úřadu Beroun a koordinátorky projektu.
  • Hlavním cílem procesu je vybudovat kvalitní síť sociálních služeb, ve které budou zdroje a prostředky využívány hospodárně, transparentně a srozumitelně.
  • seniořiOd září roku 2007 je schválen "Komunitní plán sociálních služeb Beroun na období let 2008 -2013", na který navázal Realizační plán 2010 - 2011.
  • Problémy, návrhy a řešení se projednávají ve čtyřech pracovních skupinách:

- senioři, se zaměřením na seniory žijící v domácím prostředí

- osoby zdravotně postižené, se zaměřením na osoby zdravotně postižené žijící v domácím prostředí

- rodiny s dětmi, se zaměřením na děti a mládež

- osoby ohrožené sociálním vyloučením,

postiženína kterých se zástupci poskytovatelů, zadavatele, uživatelů a veřejnosti při setkávání snaží zlepšit život v Berouně. Jednání jsou veřejná, pracovní skupiny otevřené.

  • Město Beroun tímto zvolilo moderní nástroj pro objektivní zhodnocení své sociální politiky ve městě a efektivitu vynaložených finančních prostředků na poskytování sociálních služeb. Každému občanu svého města tím poskytlo prostor pro vyjádření svých přání a potřeb.
  • Informace o projektu, jeho průběhu a o možnostech zapojení se do jeho tvorby jsou průběžně zveřejňovány v regionálních médiích, v Radničním listu nebo na webových stránkách města Beroun: www.mesto-beroun.cz .
  • Komunitní plán sociálních služeb byl schválen zastupitelstvem města Beroun Usnesením č. 5/2007 bod III.3 ze dne 10. 9. 2007


Přijďte se zapojit do tohoto procesu na jednání některé z výše uvedených pracovních skupin (senioři, občané a skupiny občanů ohrožených sociálních exkluzí, zdravotně postižení občané, rodiny s dětmi) a aktivně se podílet na komunitním plánování sociálních služeb v Berouně.
 

V případně zájmu kontaktujte koordinátorku komunitního plánování na výše uvedené e-mailové adrese, telefonním čísle nebo přijďte přímo na setkání pracovní skupiny.