Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Oznámení o plánovaném zahájení stavebních prací v ulici Plzeňská - Havlíčkova

V pondělí 10. července zahájí firma STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 investiční akci „Propojovací chodník Plzeňská – Havlíčkova“, jejímž investorem je město Beroun. Cílem stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti chodců a zejména pak dětí z Jungmannovy základní školy. Vzhledem k tomu, že se stavební práce dotknou i prostoru před Jungmannovou základní školou, bylo z technického i bezpečnostního hlediska rozhodnuto o realizaci této akce v období letních prázdnin. celý text

Dva ministři zahraničních věcí v Berouně

#
Ministr zahraničních věcí SRN Sigmar Gabriel si při své cestě do České republiky našel v programu místo také k návštěvě Berouna, kam přijel v sobotu 24. června před svým odletem domů. Jeho volba nebyla náhodná. Sigmar Gabriel pochází z Goslaru, které je více než čtvrt století partnerským městem Berouna. celý text

Rekonstrukce mostu na Zavadilku probíhá podle harmonogramu

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že rekonstrukce železničního mostu na Zavadilku, jejímž investorem je Středočeský kraj, postupuje pomalu, podle berounského místostarosty Michala Mišiny probíhají stavební práce v souladu s harmonogramem. celý text

Vodovody a kanalizace upozorňují na nutnost šetřit vodou

Vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody vyzývá společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. všechny občany o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a její využití k osobní hygieně. celý text

Dotazník pro Program rozvoje obce Beroun na období 2018 – 2030

Milí spoluobčané,
naše město zpracovává v současné době nový program rozvoje města, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje na následujících 13 let a rozvrhnout konkrétní činnosti na období do 2023. Důležitým podkladem pro tvorbu programu rozvoje jsou názory občanů. Obracím se na Vás proto s žádostí o zodpovězení následujících otázek.
Dotazník mohou v případě zájmu vyplnit i děti starší 10 let. V případě, že je vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další dotazník na sběrných místech, která jsou uvedena na konci dotazníku. Nejjednodušší způsob vyplnění dotazníku je elektronicky na odkazu níže.
celý text

Beroun oslavil patnáct let partnerství s polským Brzegem

#
Před patnácti lety, 21. 5. 2002, začala podpisem partnerské smlouvy spolupráce mezi Berounem a polským Brzegem. Od té doby se uskutečnila řada akcí ať už na poli mládežnických výměn, výstav berounských a brzegských výtvarníků, hasičské spolupráce či společných plenérů a sochařských sympózií. Posádka Brzegu je rovněž pravidelným účastníkem zářijového závodu Dračích lodí.
Starosta Ivan Kůs, místostarosta Michal Mišina a první muž Brzegu Jerzy Wrębiak společně zasadili v sobotu 17. června u příležitosti patnáctého partnerství výročí v parku u řeky Berounky dub bahenní. Foto Zdeněk Zůna celý text

Předseda Sněmovny Jan Hamáček přijel do Berouna

#
Třetí nejvyšší ústavní činitel Jan Hamáček zavítal do Berouna. Vedle neformálního jednání s představiteli města a zástupci městského úřadu o připravovaných dopravních akcích či rozšíření školních kapacit si se zájmem prohlédl Muzeum berounské keramiky a přilehlou zahradu. Jeho program zahrnoval také prohlídku areálu Vodovodů a kanalizací Beroun a Hasičského záchranného sboru. celý text

Volnočasová příloha na školní rok 2017/2018

V zářijovém Radničním listu opět vyjde pravidelná volnočasová příloha, která nabídne přehled berounských organizací, oddílů a klubů, které nabízejí volnočasové aktivity. Podklady pro přílohu zasílejte nejpozději do 10. srpna pomocí formuláře na webu města v sekci Radniční list nebo na kttm@muberoun.cz. celý text

Výzva pro provozovatele kulturních a sportovních akcí

Prosíme provozovatele kulturních a sportovních akcí, aby zasílali informace pro aktualizaci Přehledu kulturních a sportovních akcí v roce 2017 na adresu bergerova@mkcberoun.cz do 15. srpna 2017. celý text

O parkovací karty mohou obyvatelé Zavadilky a Jarova žádat až do konce června

Z důvodu velkého zájmu o parkovací karty na parkoviště P+R u autobusového nádraží v době uzavírky mostu na Zavadilku byl výdejní termín prodloužen až do konce června. Dosud bylo vyřízeno sto žádostí. Obyvatelé Zavadilky a Jarova, kteří si nestihli o vydání bezplatné čipové karty zažádat, mají nyní ještě možnost tak učinit, a to vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. celý text

Nominujte osobnosti na letošní Cenu města Beroun

Až do konce června můžete navrhovat osobnosti na letošní Cenu města Beroun. Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý vztah k městu. Zasílat můžete zároveň i své návrhy na udělení čestného občanství pro osobnosti, které v Berouně sice nežijí, ale významným způsobem se do života města zapsaly nebo ho výrazně ovlivnily. celý text

Provoz autobusů po uzavření mostu na Zavadilku

Dopravní obslužnost oblasti za zavadilským mostem bude od 3. 6. do 3. 10. 2017 zajišťovat kyvadlová doprava, která bude v provozu cca od 5:00 do 18:30. Zhruba 200 metrů od současné autobusové zastávky Zavadilka bude zřízena v blízkosti mostu náhradní zastávka Zavadilka, most. celý text

Chcete se zúčastnit mládežnického setkání Cyklotour 2017 v Goslaru?

Město Beroun nabízí všem zájemcům ve věku 14 – 18 let možnost zúčastnit se mládežnického setkání Cyklotour 2017, pořádané německým Goslarem ve dnech 1. - 16. července. Účastníci si hradí pouze pojištění a dopravu tam.

celý text

Proč třídit staré elektro a kam s ním v Berouně

Kontejner na textil
Elektrospotřebiče obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
celý text

Vítání nových občánků města v roce 2017

Zájemci o vítání nových občánků města Beroun se mohou hlásit na telefonním čísle 311 654 151 a 311 654 152 nebo mailem: evidence@muberoun.cz a evidence2@muberoun,cz. Termíny vítání občánků: 26. září, 7. listopadu a 12. prosince vždy od 14:00. celý text

Vyhodnocení veřejné soutěže na propachtování areálu autokempu Na Hrázi

Město Beroun vyhodnotilo nabídky zaslané do veřejné soutěže "Propachtování areálu autokempu, na adrese: Na Hrázi, Beroun - Závodí, 266 01". Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka pana Petra Nejepsy. celý text

Pravidla pro umisťování a vzhled restauračních předzahrádek v městské památkové zóně

V návaznosti na Program regenerace městské památkové zóny Beroun na období 2016 – 2019, který schválilo Zastupitelstvo města Beroun dne 19. 12. 2016, vydává Rada města Beroun "Pravidla pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek
v Městské památkové zóně Beroun".
celý text

Kam s použitými pneumatikami?

Sběrný dvůr, kontejnerová stání či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro odevzdání použitých a nepotřebných pneumatik. Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci, proto odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru. celý text

Harmonogram blokového čištění ulic v Berouně

Od dubna do října probíhá na celém území města pravidelné blokové čištění ulic. Ulice uvedené v následujícím přehledu budou sedm dní před stanoveným termínem označeny přenosnými dopravními značkami Zákaz zastavení s vyznačením data a hodiny čištění. V případě nerespektování těchto značek bude prováděn odtah vozidel. celý text

Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy v Berouně

Studie řešící optimalizaci dopravy se zaměřila na hlavní průtah Berounem po ulicích Pražská – Třída pol. vězňů - Plzeňská. Závěr studie prokázal, že na křižovatkách řízených semafory došlo po jejich synchronizace a novém načasování ke zlepšení plynulosti dopravy v daném úseku. celý text

Vydávání rybářských lístků

Od 3. dubna se budou z provozních důvodů vydávat rybářské lístky pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00. Vyzvednout si je můžete na odboru životního prostředí v 1. patře budovy radnice, č. dv. C207. celý text

V Berouně se loni vybralo 1684 kg použitých baterií

Za sběr použitých baterií získalo město Beroun od společnosti Ecobat, s. r. o. "Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2016". celý text

Při výměně řidičských průkazů využijte rezervační systém a objednejte se na úřad on-line

Během roku 2017 by měla postupně vypršet platnost více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let. V tomto roce bylo vydáno nejvíce řidičáků v historii, celkem 1 146 518. celý text