Obsah

Struktura MěÚ 

Pozor! Některé agendy nesídlí na Husově náměstí, ale v dalších budovách:

Oddělení správních a dopravně správních agend

(řidičské a občanské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů a vozidel)

parkovací karty

Ostatní pracovníci odboru dopravy

Krizové řízení a civilní obrana

Oddělení přestupků a správních deliktů

Oddělení obecní živnostenský úřad

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Tyršova ulice 1635
266 01 Beroun-Město

Politických vězňů 20
266 01 Beroun-Město

Pod Kaplankou 21
266 01 Beroun-Město

 

Úřední hodiny v nouzovém režimu:

Budova radnice, budova ÚZSVM (bývalý okres):

pondělí 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

středa   8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Budova úřadu práce (OSVZ):

pondělí 8:00 - 13:00

středa   8:00 - 13:00

Budova Policie ČR (dopravně správní agendy odboru dopravy):

pondělí 8:00 - 16:00

úterý     8:00 - 13:00

středa   8:00 - 16:00

čtvrtek  8:00 - 13:00

 

Organizační řád

* Úřední dobu najdete po kliknutí na konkrétní odbory a oddělení