Obsah

Struktura MěÚ 

Pozor! Některé agendy nesídlí na Husově náměstí, ale v dalších budovách:

Oddělení správních a dopravně správních agend

(řidičské a občanské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů a vozidel)

parkovací karty

Ostatní pracovníci odboru dopravy

Krizové řízení a civilní obrana

Oddělení přestupků a správních deliktů

Oddělení obecní živnostenský úřad

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Tyršova ulice 1635
266 01 Beroun-Město

Politických vězňů 20
266 01 Beroun-Město

Pod Kaplankou 21
266 01 Beroun-Město

 

Úřední hodiny 

Všechny odbory vyjma vyjmenovaných pracovišť níže: 

PO+ST 8:00 - 17:00

ÚT+ČT 8:00 - 14:00

POZNÁMKA: V neúředních dnech (pondělí a čtvrtek) je lepší si telefonicky domluvit schůzku. Pracovníci některých odborů provádějí místní šetření v terénu a nemusí být proto přítomni na pracovišti. Jedná se zejména o odbor výstavby, územního plánování a regionálního rozvoje, dopravy, životního prostředí a majetku a investic.

PODATELNA

PO+ST 8:00 - 17:00

ÚT+ČT 8:00 - 14:00

PÁ        8:00 - 13:00

POKLADNA 

PO+ST 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:30

ÚT+ČT 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

PÁ          8:00 - 11:00

CZECHPOINT

PO+ST 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:30

ÚT+ČT 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00

PÁ          8:00 - 13:00

Pracoviště v budově Policie ČR, Tyršova 1635  
(dopravně správní agendy odboru dopravy - občanské a řidičské průkazy, cestovní pasy, evidence vozidel)

PO+ST 8:00 – 16:30

ÚT+ČT 8:00 – 13:30

Organizační řád  (749.19 kB)

* Úřední dobu najdete po kliknutí na konkrétní odbory a oddělení