Organizační struktura Organizační řád

Pozor! Některé agendy nesídlí na Husově náměstí, ale v dalších budovách:

Tyršova ulice 1635, 266 01 Beroun-Město

  • Oddělení správních a dopravně správních agend - (řidičské a občanské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů a vozidel), parkovací karty

Politických vězňů 20, 266 01 Beroun-Město

  • Ostatní pracovníci odboru dopravy
  • Krizové řízení a civilní obrana
  • Oddělení přestupků a správních deliktů
  • Oddělení obecní živnostenský úřad

Pod Kaplankou 21, 266 01 Beroun-Město

  • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Organizační řád (749.19 kB)

* Úřední dobu najdete po kliknutí na konkrétní odbory a oddělení