Obsah

Struktura MěÚ 

Pozor! Některé agendy nesídlí na Husově náměstí, ale v dalších budovách:

Oddělení správních a dopravně správních agend

(řidičské a občanské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů a vozidel)

parkovací karty

Ostatní pracovníci odboru dopravy

Krizové řízení a civilní obrana

Oddělení přestupků a správních deliktů

Oddělení obecní živnostenský úřad

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Tyršova ulice 1635
266 01 Beroun-Město

Politických vězňů 20
266 01 Beroun-Město

Pod Kaplankou 21
266 01 Beroun-Město

 

Organizační řád  (749.19 kB)

* Úřední dobu najdete po kliknutí na konkrétní odbory a oddělení