Menu
Beroun
rozšířené vyhledávání

Dopravní situace v Berouně je rok od roku horší. Nejvíce k ní přispívá tranzitní doprava přes město

Lidická x Pražská od Lidické ulice.

Hustota dopravy ve městě je každým rokem intenzivnější. Nová data ale ukazují, že většina dopravy je tvořena auty projíždějícími přes Beroun. V některých částech města projede i přes 21 tisíc aut denně.

Křižovatkou ulic Plzeňská a Konečná projíždí všemi směry přes 21 288 aut denně. Druhým nejfrekventovanějším místem ve městě je pak křižovatka ulic Lidická a Pražská, kde projede přes 16 tisíc aut denně. Jedním z hlavních problémů je i nákladní doprava, kterou Beroun ve spolupráci s PČR odklání mimo centrum. Město Beroun a Středočeský kraj, prostřednictvím KSÚS, podepsalo minulý rok dohodu o spolupráci na vybudování části jižního obchvatu. Ten také značně ulehčí dopravě na frekventované Plzeňské ulici, která spojuje Beroun s Královým Dvorem.

Berounem projíždějí desítky tisíc aut denně. Většinou jde o auta ze směru od Králova Dvora a okolních obcí, která městem pouze projíždí. Velký podíl na hustotě provozu mají i nákladní auta. Která se město snaží co nejvíce odklánět na dálnici a ostatní objízdné trasy.

Potýkáme se s přílivem aut z okolních obcí, která městem pouze projíždí. Nechali jsme si vytáhnout informace z hlavních křižovatek ve městě a data mluví jasně. Pokud nedostaneme co nejrychleji tranzitní dopravu ven z centra a ponecháme ulice města jako odstavné parkoviště pro Prahu, tak se situace nikdy nezlepší,“ řekl Michal Mišina, místostarosta města Beroun, který vidí řešení ve změně návyků obyvatel ve prospěch hromadné dopravy.

Město již zajistilo všechny potřebné kroky ke stavbě části jižního obchvatu a pracuje na dalších etapách. Obchvat je projektem Středočeského kraje. Start stavebních prací Středočeský kraj plánuje na přelom příštího roku. Současně s tím radnice prosazuje u Středočeského kraje vhodné řešení dopravy během rekonstrukce mostu TGM. „My stále usilujeme o to, aby v době rekonstrukce mostu TGM byl vybudován nový nebo dočasný most a okružní křižovatka u OMV. Tím bude zachována alespoň přiměřená plynulost provozu a objízdná trasa nepovede komplikovaně pouze přes dálnici,“ řekl Michal Mišina a dodal: „Na tak výrazný nárůst vozidel, který již přesáhl 21 tisíc aut denně v jednom místě, naše infrastruktura dimenzovaná prostě není.“

Data – průjezd aut za pracovní den

Křižovatka ulic Plzeňská a Konečná - (křižovatka u OBI data z roku 2023 před zahájením oprav Plzeňské ul.)

Směr do centra Berouna

  • 7 312 aut směřuje do centra města
  • 1 233 aut odbočí do Konečné ulice

Směr na Králův dvůr

  • 7 152 aut projede na Králův dvůr
  • 1 512 aut odbočí do Konečné ulice

 

  • 4 079 aut vyjíždí denně z Konečné ulice

Křižovatka ulic Lidická a Pražská (data z roku 2023)

Směr od Politických vězňů

 

  • 5 858 aut projede na Prahu
  • 4 143 aut odbočí do ulice Lidická (směr na Hýskov)

 

Směr od Lidické ulice

 

  • 4 650 aut denně odbočí z Lidické do ulice Politických vězňů (na most)
  • 2 081 aut denně směřuje z Lidické na Prahu

Pozitivní vliv na dopravu ve městě bude mít i dlouhodobě plánované rozšíření dálnice D5 v úseku mezi Prahou a Berounem, kde se počítá s vybudováním dalšího pruhu v každém směru. Vedení města v rámci plánování rozšíření dálnice D5 ale požaduje, aby Ředitelství silnic a dálnic společně se zhotovitelem rozšíření D5 zajistilo dostatečná opatření, která budou v co nejvyšší míře eliminovat hluk a smog z dálnice.

„V rámci projektu rozšíření D5 intenzivně jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic o tom, že je naprosto klíčové, aby měla výstavba nového úseku dálnice co nejmenší dopad na obyvatele města. Samozřejmě zohledňujeme jak technickou, tak estetickou stránku,“ řekl Mišina.

Město také pracuje na rekonstrukci komunikací ve městě. V loňském roce začala rekonstrukce Švermovy ulice, kde bylo zatím dokončeno parkoviště a v letošním roce bude navazovat oprava v úseku ze Hvězdou až k Třídě Míru. V plánu je také výměna povrchů v ulici na Zavadilce a jsou připraveny další projekty například Na Ptačí Skále, Malém Sídlišti a U Dobré Vody. Pracuje se také na projektech oprav dalších komunikací tak, aby žádná lokalita nebyla opomenuta.

Datum vložení: 12. 2. 2024 14:13
Datum poslední aktualizace: 13. 2. 2024 10:26

​​

KE STAŽENÍ…