Jak se pokračuje s přípravou revitalizace Městské hory?

Jak se pokračuje s přípravou revitalizace Městské hory? 1

V minulém roce občané Berouna i jeho návštěvníci měli možnost vyjádřit svůj názor, jak si představují další využití Městské hory.

V průběhu podzimu se lidé mohli zapojit do participačního  projektu, ať už formou on-line dotazníku, besed, nebo ve speciálním kontejneru na Husově náměstí, kde měli možnost diskutovat s odborníky. Získat podněty k budoucí podobě Městské hory měla na starost společnost Participation Factory.

„Nashromážděné podněty obyvatel následně zapracoval organizátor architektonické soutěže do samotného zadání, aby z nich architekti mohli čerpat při tvorbě svých návrhů. Výsledkem tak budou soutěžní návrhy, které odráží potřeby občanů, respektují kulturní hodnotu místa, a zároveň odpovídají technickým možnostem lokality,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

Architektonickou soutěž budou mít na starosti architekti z ateliéru City Upgrade. Posuzování a hodnocení soutěžních návrhů provede porota složená ze zástupců města a z odborníků, jejíž členové se v pondělí 26. února sešli na ustavujícím zasedání. Je to první krok k vyhlášení soutěže, podmínky a zadání soutěže se musí nejprve doladit. „Chceme, aby architekti při přípravě počítali s reálnými náklady, které je možné pro revitalizaci Městské hory vyčlenit, to znamená počítat se zajímavými nápady, ale v rozumné míře. Počítá se také s etapizací rekonstrukce a možnou žádostí o dotaci,“ upřesnil Michal Mišina.

A co tedy bude následovat? Po vyhlášení soutěže začnou architekti pracovat na svých návrzích. Vše se musí řešit podle regulí, aby architektonická soutěž byla nezávislá a nalezla co nejkvalitnější architekty, se kterými se bude dobře na dané věci spolupracovat. Předpokládáme, že zhruba do července architekti odevzdají svou soutěžní urbanisticko-architektonickou studii pro řešení Městské hory. Následně porota vyhlásí výsledky soutěže. Porotě budou k dispozici také přizvaní odborníci, kteří zhodnotí návrh z hlediska své odbornosti. Na podzim by oceněné návrhy měly být představeny veřejnosti.  Zároveň Beroun zvažuje možnost vyhlásit anketu mezi obyvateli, kteří by si vybrali svůj vítězný návrh. Šlo by tak o zajímavé srovnání, jak se na danou věc dívají odborníci a jak veřejnost.

Další kroky jsou plánovány na rok 2025, jako je například oficiální výběr vítězného návrhu, vítěz dopracuje studii a projektovou dokumentaci a dojde ke schvalování v rámci stavebního zákona. Až po všech těchto krocích bude moci město přistoupit k samotné realizaci nové podoby Městské hory.

Zajímá vás revitalizace Městské hory? Více se o participačním projektu můžete dozvědět na  www.mestskahoraberoun.cityupgrade.cz.

 

 

 

 

Datum vložení: 29. 2. 2024 8:37
Datum poslední aktualizace: 29. 2. 2024 8:42