Pracovníci školství převzali již potřicáté ocenění za svou práci

Pracovníci školství převzali již potřicáté ocenění za svou práci

V pondělí 25. března se v obřadní síni berounské radnice sešlo 24 pracovníků školství z celého berounského okresu. U příležitosti narození Jana Amose Komenského byli již potřicáté oceněni za svou skvělou práci nejen pedagogové, ale i nepedagogičtí zaměstnanci škol.

Pozdravit je přišli také berounská starostka Soňa Chalupová a místostarosta Michal Mišina. A došlo i na jednu kuriozitu, kdy se na jednom pódiu sešly tři Soni. To když paní starostka blahopřála svým dvěma jmenovkyním, učitelkám mateřské a základní školy z Králova Dvora.
O hudební doprovod se tradičně postarali žáci ZUŠ V. Talicha, kteří zahráli skladby na kytary a akordeon.
Toto setkání u příležitosti Dne učitelů každoročně pořádá místní organizace ČMOS pracovníků školství v čele s Mgr. Jiřím Sixtou. Ten na úvod ocenil Mgr. Marii Frolíkovou za rozvoj regionálního školství v okrese Beroun po roce 1989 a za založení tradice ocenění školních pracovníků u příležitosti narození Jana Amose Komenského.

Seznam dalších oceněných:

Jungmannova základní škola

Lucie Malá – uklízečka
Milada Zábojníková – vychovatelka školní družiny

2. základní a mateřská škola Beroun

PaedDr. Eva Havelková – zástupkyně ředitele
Mgr. Bc. Dita Šináglová – učitelka 1. stupně základní školy, výchovná poradkyně
Petr Šnobl – školník a správce budov

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr – Jungmannova

Soňa Novotná, DiS – učitelka mateřské školy
Soňa Kuxová, DiS – učitelka základní školy

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr – Počaply

Karla Mužíková – učitelka mateřské školy
Mgr. Drahomíra Procházková – učitelka 1. stupně základní školy

Gymnázium Joachima Barranda
Eva Goldmannová – administrativní pracovnice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun

Martina Váňová – učitel odborného výcviku
Bc. Blanka Šavlová – učitelka teoretického vyučování

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice

Mgr. Eva Čepeláková - učitelka odborných předmětů
Ing. Věra Rabochová - učitelka odborných předmětů

Základní škola a Mateřská škola Tetín

Alena Nováková – vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga
Michaela Bárová, DiS – učitelka v mateřské škole

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice

Mgr. Barbora Hubáčková – učitelka 2. stupně základní školy a výchovná poradkyně

Základní škola TGM Komárov

Mgr. Michaela Barchánková – učitelka 1. stupně základní školy
Pavlína Jánská – vedoucí vychovatelka školní družiny
Mgr. Jana Lysá – zástupkyně ředitele

Základní škola a Mateřská škola Zaječov

Mgr. Kateřina Ciprová – učitelka 2. stupně základní školy
Ivana Kaufmannová – učitelka mateřské školy
Hana Němcová – vychovatelka školní družiny

Datum vložení: 25. 3. 2024 17:36
Datum poslední aktualizace: 26. 3. 2024 18:53