Využijte dotace na výměnu starého kotle

Využijte dotace na výměnu starého kotle 1

V neekologických kotlích spadajících do 1. a 2. emisní třídy stále topí desítky tisíc českých domácností. Od 1.9.2024 bude, podle zákona o ochraně ovzduší, povoleno používat pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy.

Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a je tedy nutná jejich výměna za nové ekologické zdroje vytápění.

V současné době mohou vlastníci nemovitostí  na výměnu kotle  využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro nízkopříjmové domácnosti připravilo Ministerstvo životního prostředí podporu prostřednictvím kotlíkových dotací

Nová zelená úsporám

Kdo může žádat:

  • vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
  • společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
  • pověření vlastníci bytových jednotek

Podpora je poskytována na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši až 50% ze způsobilých výdajů.

Příjem  žádostí byl spuštěn v září 2023, žádost se podává elektronicky prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR.

Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

 Stáhněte si další informace a potřebné dokumety. 

Kotlíkové dotace 5. výzva:

Kdo může žádat:

  • vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1.1.2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši až 95% ze způsobilých výdajů.

Příjem žádostí byl spuštěn 5.9.2023 v 10:00 hod.,  žádost se podává elektronicky.

Informační linka pro odborné poradenství, tel. 257 280 991, e-mail: kotliky@kr-s.cz

Všechny potřebné informace o Kotíkové dotaci 5. výzva najdete na stránkách Středočeského kraje.  

 

Datum vložení: 21. 2. 2024 8:51
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2024 11:13