Obsah

Dokumenty

Návrh pro připomínkování: Priority a opatření 2019-2023 Staženo: 35x | 26.06.2019

Zápis PS Senioři a Osoby se zdravotním postižením Staženo: 29x | 26.06.2019

Zápis PS Rodiny s dětmi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením Staženo: 27x | 26.06.2019

Zápis PS – Doprava 21. 3. 2019 Staženo: 59x | 03.05.2019

Organizační struktura KPSS města Beroun a spádových obcí graficky Staženo: 59x | 26.06.2019

Jednací řád Pracovních skupin KPSS města Beroun a spádových obcí Staženo: 58x | 26.06.2019

Jednací řád Koordinační skupiny KPSS města Beroun a spádových obcí Staženo: 51x | 26.06.2019

Organizační řád procesu KPSS města Berouna a spádových obcí Staženo: 60x | 26.06.2019

Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Beroun a ORP Hořovice 2019 Staženo: 68x | 03.05.2019

Priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023 Staženo: 56x | 03.05.2019

Akční plán na rok 2019 Staženo: 71x | 03.05.2019

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun – březen 2019 Staženo: 45x | 03.05.2019

Prezentace k jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun - leden 2019 Staženo: 78x | 07.02.2019

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun - leden 2019 Staženo: 71x | 07.02.2019

Zápis z pracovní skupiny Informovanost listopad 2018 Staženo: 105x | 06.02.2019

Návrh katalogový list na pracovní skupinu Informovanost - listopad/2018 Staženo: 87x | 06.02.2019

Zápis PS - Péče o seniory v domácím prostředí - září 2018 Staženo: 110x | 06.02.2019

Prezentace k jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 24. 9. 2018 Staženo: 132x | 06.02.2019

Prezentace k jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 24. 9. 2018 Staženo: 126x | 06.02.2019

Analýza sociálního bydlení ve městě Berouně 2018-2023 Staženo: 201x | 06.02.2019

Stránka