Obsah

Dokumenty

Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 06.12.2022 Staženo: 34x | 21.12.2022

Zápis PS - Senioři a Osoby se zdravotním postižením 19.09.2022 Staženo: 56x | 03.10.2022

Zápis PS - Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 19.09.2022 Staženo: 49x | 03.10.2022

Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 18.7.2022 Staženo: 50x | 19.08.2022

Zápis PS - Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 20.06.2022 Staženo: 91x | 30.06.2022

Zápis PS - Senioři a Osoby se zdravotním postižením 20.06.2022 Staženo: 57x | 11.07.2022

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023, Akční plán 2020-2021, přílohy Staženo: 511x | 19.12.2019

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 11. 11. 2019 Staženo: 275x | 27.11.2019

Vypořádání připomínek SPRSS - Příloha k jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 11. 11. 2019 Staženo: 346x | 04.12.2019

Zápis PS Senioři a Osoby se zdravotním postižením 4. 11. 2019 Staženo: 364x | 14.11.2019

Zápis PS Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 11. 2019 Staženo: 266x | 14.11.2019

„K připomínkování – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023, Akční plán na roky 2020 až 2021, přílohy“ Staženo: 305x | 31.10.2019

Analýza potřeb 2019 - Senioři a lidé se zdravotním postižením v ORP Beroun Staženo: 595x | 30.06.2022

Analýza potřeb 2019 - Děti, rodina, mládež v ORP Beroun Staženo: 383x | 29.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Prezentace k dopravě Sociální podnik Klubák Staženo: 356x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Smlouva Senior Taxi 2018 Lysá nad Labem Staženo: 671x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Podpora dopravy lidí se ZP a seniorů v ORP Beroun Staženo: 281x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Náklady na dopravu Beroun – Praha – Beroun Staženo: 269x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Dávky pro OZP – doprava a cestování Staženo: 956x | 07.10.2019

Zápis PS – Doprava 19. 9. 2019 Staženo: 290x | 07.10.2019

Stránka