Obsah

Dokumenty

Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 18.7.2022 Staženo: 18x | 19.08.2022

Zápis PS - Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 20.06.2022 Staženo: 30x | 30.06.2022

Zápis PS - Senioři a Osoby se zdravotním postižením 20.06.2022 Staženo: 26x | 11.07.2022

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023, Akční plán 2020-2021, přílohy Staženo: 448x | 19.12.2019

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 11. 11. 2019 Staženo: 231x | 27.11.2019

Vypořádání připomínek SPRSS - Příloha k jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 11. 11. 2019 Staženo: 271x | 04.12.2019

Zápis PS Senioři a Osoby se zdravotním postižením 4. 11. 2019 Staženo: 302x | 14.11.2019

Zápis PS Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 11. 2019 Staženo: 210x | 14.11.2019

„K připomínkování – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023, Akční plán na roky 2020 až 2021, přílohy“ Staženo: 264x | 31.10.2019

Analýza potřeb 2019 - Senioři a lidé se zdravotním postižením v ORP Beroun Staženo: 474x | 30.06.2022

Analýza potřeb 2019 - Děti, rodina, mládež v ORP Beroun Staženo: 315x | 29.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Prezentace k dopravě Sociální podnik Klubák Staženo: 293x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Smlouva Senior Taxi 2018 Lysá nad Labem Staženo: 553x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Podpora dopravy lidí se ZP a seniorů v ORP Beroun Staženo: 242x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Náklady na dopravu Beroun – Praha – Beroun Staženo: 216x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Dávky pro OZP – doprava a cestování Staženo: 750x | 07.10.2019

Zápis PS – Doprava 19. 9. 2019 Staženo: 237x | 07.10.2019

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun – září 2019 Staženo: 284x | 07.10.2019

Návrh pro připomínkování: Priority a opatření 2019-2023 Staženo: 232x | 26.06.2019

Zápis PS Senioři a Osoby se zdravotním postižením Staženo: 400x | 26.06.2019

Stránka