Obsah

Dokumenty

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023, Akční plán 2020-2021, přílohy Staženo: 91x | 19.12.2019

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 11. 11. 2019 Staženo: 59x | 27.11.2019

Vypořádání připomínek SPRSS - Příloha k jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 11. 11. 2019 Staženo: 58x | 04.12.2019

Zápis PS Senioři a Osoby se zdravotním postižením 4. 11. 2019 Staženo: 69x | 14.11.2019

Zápis PS Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 4. 11. 2019 Staženo: 64x | 14.11.2019

„K připomínkování – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023, Akční plán na roky 2020 až 2021, přílohy“ Staženo: 87x | 31.10.2019

Analýza potřeb 2019 - Senioři a lidé se zdravotním postižením v ORP Beroun Staženo: 118x | 29.10.2019

Analýza potřeb 2019 - Děti, rodina, mládež v ORP Beroun Staženo: 82x | 29.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Prezentace k dopravě Sociální podnik Klubák Staženo: 82x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Smlouva Senior Taxi 2018 Lysá nad Labem Staženo: 159x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Podpora dopravy lidí se ZP a seniorů v ORP Beroun Staženo: 65x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Náklady na dopravu Beroun – Praha – Beroun Staženo: 69x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Dávky pro OZP – doprava a cestování Staženo: 153x | 07.10.2019

Zápis PS – Doprava 19. 9. 2019 Staženo: 75x | 07.10.2019

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun – září 2019 Staženo: 91x | 07.10.2019

Návrh pro připomínkování: Priority a opatření 2019-2023 Staženo: 96x | 26.06.2019

Zápis PS Senioři a Osoby se zdravotním postižením Staženo: 132x | 26.06.2019

Zápis PS Rodiny s dětmi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením Staženo: 87x | 26.06.2019

Zápis PS – Doprava 21. 3. 2019 Staženo: 122x | 03.05.2019

Organizační struktura KPSS města Beroun a spádových obcí graficky Staženo: 122x | 26.06.2019

Stránka