Obsah

Dokumenty

„K připomínkování – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023, Akční plán na roky 2020 až 2021, přílohy“ Staženo: 13x | 31.10.2019

Analýza potřeb 2019 - Senioři a lidé se zdravotním postižením v ORP Beroun Staženo: 19x | 29.10.2019

Analýza potřeb 2019 - Děti, rodina, mládež v ORP Beroun Staženo: 18x | 29.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Prezentace k dopravě Sociální podnik Klubák Staženo: 17x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Smlouva Senior Taxi 2018 Lysá nad Labem Staženo: 23x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Podpora dopravy lidí se ZP a seniorů v ORP Beroun Staženo: 18x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Náklady na dopravu Beroun – Praha – Beroun Staženo: 17x | 07.10.2019

Příloha PS Doprava 19. 9. 2019: Dávky pro OZP – doprava a cestování Staženo: 20x | 07.10.2019

Zápis PS – Doprava 19. 9. 2019 Staženo: 22x | 07.10.2019

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun – září 2019 Staženo: 26x | 07.10.2019

Návrh pro připomínkování: Priority a opatření 2019-2023 Staženo: 49x | 26.06.2019

Zápis PS Senioři a Osoby se zdravotním postižením Staženo: 49x | 26.06.2019

Zápis PS Rodiny s dětmi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením Staženo: 44x | 26.06.2019

Zápis PS – Doprava 21. 3. 2019 Staženo: 78x | 03.05.2019

Organizační struktura KPSS města Beroun a spádových obcí graficky Staženo: 72x | 26.06.2019

Jednací řád Pracovních skupin KPSS města Beroun a spádových obcí Staženo: 71x | 26.06.2019

Jednací řád Koordinační skupiny KPSS města Beroun a spádových obcí Staženo: 62x | 26.06.2019

Organizační řád procesu KPSS města Berouna a spádových obcí Staženo: 78x | 26.06.2019

Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Beroun a ORP Hořovice 2019 Staženo: 85x | 03.05.2019

Priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023 Staženo: 73x | 03.05.2019

Stránka