Obsah

Dokumenty

Zápis PS Osoby se zdravotním postižením 15. 5. 2018 Staženo: 215x | 06.02.2019

Zápis PS osoby ohrožené sociálním vyloučením 15. 5. 2018 Staženo: 230x | 06.02.2019

Prezentace PS - květen 2018 Staženo: 243x | 06.02.2019

Zápis z jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 19. 3. 2018 Staženo: 221x | 06.02.2019

Prezentace k jednání Koordinační skupiny KPSS Beroun 19. 3. 2018 Staženo: 247x | 06.02.2019

Zápis z jednání u kulatého stolu 12. 10. 2015 – dobrovolnictví Staženo: 440x | 06.02.2019

Harmonogram KPSS na rok 2011 Staženo: 397x | 06.02.2019

Realizační plán 2010-2011 obálka Staženo: 299x | 06.02.2019

Realizační plán 2010-2011 Staženo: 442x | 06.02.2019

Zápis z jednání u kulatého stolu 20. 4. 2010 Staženo: 351x | 06.02.2019

Zápis z jednání u kulatého stolu 23. 6. 2005 Staženo: 325x | 06.02.2019

Demografická analýza a prognóza města Beroun 2005 Staženo: 2103x | 06.02.2019

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb 2006 Staženo: 1681x | 06.02.2019

Analýza dotazníkového šetření mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb 2009 Staženo: 779x | 06.02.2019

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Staženo: 920x | 06.02.2019

Zápis z jednání u kulatého stolu 23. 3. 2011 – sociální byty, problematika bezdomovectví Staženo: 329x | 06.02.2019

Zápis z jednání u kulatého stolu 8. 11. 2011 – senioři ohrožení sociálním vyloučením Staženo: 339x | 06.02.2019

Finanční analýza 2012 - příloha 2 Staženo: 376x | 18.04.2016

Finanční analýza 2012 - příloha 1 Staženo: 426x | 18.04.2016

Finanční analýza 2012 Staženo: 496x | 18.04.2016

Stránka